Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Vinh

Giá vé máy bay Hà Nội bay đi Vinh khuyến mãi tầm bao nhiêu tiền, mức phổ thông bao nhiêu, hãng nào bay? Giá khuyến mãi tầm 720,000vnd. Mức phổ thông tầm 1tr100 của mỗi hãng VietNam Airlines bay.

Tôi có đổi vé khuyến mãi cho vietnam airlines cho người trong nhà bay được không? Bạn không thể hoàn lại vé và bắt buộc mua lại vé mới cho người thân trong nhà bay.

Hãng vietjet air bán vé Hà Nội đến Vinh bao nhiêu tiền? Chặng này chỉ có một mình VietNam Airline bay, hiện các hãng còn lại chưa mở đường bay.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

840.000 VND

16

490.000 VND

17

780.000 VND

18

570.000 VND

19

490.000 VND

20

600.000 VND

21

500.000 VND

22

470.000 VND

23

770.000 VND

24

730.000 VND

25

700.000 VND

26

500.000 VND

27

870.000 VND

28

720.000 VND

29

780.000 VND

30

770.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,230.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,160.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,170.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,140.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,410.000 VND

22

2,440.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,160.000 VND

26

2,100.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,190.000 VND

29

2,290.000 VND

30

2,280.000 VND

31

2,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,750.000 VND

2

2,890.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,870.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,820.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,820.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,460.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,500.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,760.000 VND

27

2,760.000 VND

28

2,670.000 VND

29

2,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,050.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,040.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,250.000 VND

12

2,070.000 VND

13

2,170.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,130.000 VND

16

2,360.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,150.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,170.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,170.000 VND

26

2,260.000 VND

27

2,060.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,270.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

500.000 VND

3

840.000 VND

4

860.000 VND

5

770.000 VND

6

570.000 VND

7

700.000 VND

8

570.000 VND

9

660.000 VND

10

670.000 VND

11

860.000 VND

12

500.000 VND

13

660.000 VND

14

800.000 VND

15

590.000 VND

16

810.000 VND

17

670.000 VND

18

810.000 VND

19

650.000 VND

20

640.000 VND

21

710.000 VND

22

790.000 VND

23

650.000 VND

24

550.000 VND

25

800.000 VND

26

480.000 VND

27

650.000 VND

28

490.000 VND

29

530.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

550.000 VND

3

810.000 VND

4

690.000 VND

5

770.000 VND

6

610.000 VND

7

740.000 VND

8

630.000 VND

9

510.000 VND

10

900.000 VND

11

600.000 VND

12

720.000 VND

13

560.000 VND

14

770.000 VND

15

700.000 VND

16

860.000 VND

17

760.000 VND

18

640.000 VND

19

510.000 VND

20

770.000 VND

21

860.000 VND

22

510.000 VND

23

530.000 VND

24

740.000 VND

25

530.000 VND

26

550.000 VND

27

770.000 VND

28

590.000 VND

29

680.000 VND

30

620.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

630.000 VND

3

450.000 VND

4

750.000 VND

5

620.000 VND

6

810.000 VND

7

520.000 VND

8

470.000 VND

9

580.000 VND

10

640.000 VND

11

790.000 VND

12

600.000 VND

13

490.000 VND

14

480.000 VND

15

850.000 VND

16

780.000 VND

17

640.000 VND

18

850.000 VND

19

740.000 VND

20

510.000 VND

21

520.000 VND

22

680.000 VND

23

860.000 VND

24

490.000 VND

25

810.000 VND

26

780.000 VND

27

740.000 VND

28

710.000 VND

29

860.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

890.000 VND

3

470.000 VND

4

630.000 VND

5

640.000 VND

6

760.000 VND

7

660.000 VND

8

840.000 VND

9

790.000 VND

10

710.000 VND

11

660.000 VND

12

490.000 VND

13

620.000 VND

14

840.000 VND

15

600.000 VND

16

490.000 VND

17

890.000 VND

18

840.000 VND

19

860.000 VND

20

760.000 VND

21

810.000 VND

22

860.000 VND

23

710.000 VND

24

750.000 VND

25

780.000 VND

26

850.000 VND

27

700.000 VND

28

600.000 VND

29

740.000 VND

30

550.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

620.000 VND

3

560.000 VND

4

900.000 VND

5

730.000 VND

6

580.000 VND

7

480.000 VND

8

590.000 VND

9

540.000 VND

10

890.000 VND

11

560.000 VND

12

470.000 VND

13

660.000 VND

14

800.000 VND

15

750.000 VND

16

900.000 VND

17

560.000 VND

18

570.000 VND

19

750.000 VND

20

640.000 VND

21

480.000 VND

22

820.000 VND

23

710.000 VND

24

840.000 VND

25

510.000 VND

26

840.000 VND

27

610.000 VND

28

870.000 VND

29

730.000 VND

30

680.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

840.000 VND

3

660.000 VND

4

610.000 VND

5

820.000 VND

6

730.000 VND

7

690.000 VND

8

780.000 VND

9

890.000 VND

10

550.000 VND

11

560.000 VND

12

790.000 VND

13

630.000 VND

14

850.000 VND

15

750.000 VND

16

640.000 VND

17

720.000 VND

18

710.000 VND

19

820.000 VND

20

880.000 VND

21

600.000 VND

22

570.000 VND

23

790.000 VND

24

570.000 VND

25

840.000 VND

26

710.000 VND

27

490.000 VND

28

580.000 VND

29

770.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

830.000 VND

3

500.000 VND

4

650.000 VND

5

600.000 VND

6

700.000 VND

7

890.000 VND

8

700.000 VND

9

810.000 VND

10

660.000 VND

11

590.000 VND

12

800.000 VND

13

620.000 VND

14

850.000 VND

15

550.000 VND

16

640.000 VND

17

500.000 VND

18

630.000 VND

19

750.000 VND

20

510.000 VND

21

550.000 VND

22

750.000 VND

23

670.000 VND

24

870.000 VND

25

460.000 VND

26

890.000 VND

27

650.000 VND

28

790.000 VND

29

810.000 VND

30

850.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

700.000 VND

3

550.000 VND

4

570.000 VND

5

550.000 VND

6

470.000 VND

7

770.000 VND

8

490.000 VND

9

830.000 VND

10

470.000 VND

11

650.000 VND

12

690.000 VND

13

580.000 VND

14

820.000 VND

15

610.000 VND

16

660.000 VND

17

800.000 VND

18

830.000 VND

19

560.000 VND

20

610.000 VND

21

730.000 VND

22

600.000 VND

23

870.000 VND

24

880.000 VND

25

680.000 VND

26

700.000 VND

27

660.000 VND

28

510.000 VND

29

640.000 VND

30

860.000 VND


Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines
 
Mua vé tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn với trực tiếp trên hãng giá có như nhau không? Giá giữa đại lý và hãng không chênh lệch nhiều trong khi mua vé ở đại lý được hỗ trợ tốt hơn.

Hành lý cho trẻ em có như người lớn không? Trẻ em được miễn phí 7kg xách tay và 20kg hành lý ký gửi như người lớn.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ