Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Vinh

Giá vé máy bay Hà Nội bay đi Vinh khuyến mãi tầm bao nhiêu tiền, mức phổ thông bao nhiêu, hãng nào bay? Giá khuyến mãi tầm 720,000vnd. Mức phổ thông tầm 1tr100 của mỗi hãng VietNam Airlines bay.

Tôi có đổi vé khuyến mãi cho vietnam airlines cho người trong nhà bay được không? Bạn không thể hoàn lại vé và bắt buộc mua lại vé mới cho người thân trong nhà bay.

Hãng vietjet air bán vé Hà Nội đến Vinh bao nhiêu tiền? Chặng này chỉ có một mình VietNam Airline bay, hiện các hãng còn lại chưa mở đường bay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

520.000 VND

24

570.000 VND

25

540.000 VND

26

710.000 VND

27

590.000 VND

28

640.000 VND

29

860.000 VND

30

800.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

710.000 VND

3

770.000 VND

4

820.000 VND

5

540.000 VND

6

450.000 VND

7

660.000 VND

8

460.000 VND

9

730.000 VND

10

720.000 VND

11

580.000 VND

12

770.000 VND

13

720.000 VND

14

670.000 VND

15

540.000 VND

16

480.000 VND

17

880.000 VND

18

880.000 VND

19

860.000 VND

20

460.000 VND

21

710.000 VND

22

840.000 VND

23

530.000 VND

24

800.000 VND

25

500.000 VND

26

460.000 VND

27

590.000 VND

28

490.000 VND

29

600.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

500.000 VND

3

460.000 VND

4

580.000 VND

5

830.000 VND

6

480.000 VND

7

610.000 VND

8

660.000 VND

9

820.000 VND

10

600.000 VND

11

730.000 VND

12

600.000 VND

13

480.000 VND

14

840.000 VND

15

900.000 VND

16

860.000 VND

17

680.000 VND

18

570.000 VND

19

480.000 VND

20

670.000 VND

21

850.000 VND

22

600.000 VND

23

660.000 VND

24

790.000 VND

25

470.000 VND

26

560.000 VND

27

650.000 VND

28

730.000 VND

29

900.000 VND

30

850.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

820.000 VND

3

760.000 VND

4

670.000 VND

5

810.000 VND

6

770.000 VND

7

720.000 VND

8

870.000 VND

9

660.000 VND

10

650.000 VND

11

740.000 VND

12

580.000 VND

13

620.000 VND

14

770.000 VND

15

570.000 VND

16

470.000 VND

17

670.000 VND

18

820.000 VND

19

790.000 VND

20

600.000 VND

21

750.000 VND

22

760.000 VND

23

550.000 VND

24

730.000 VND

25

720.000 VND

26

630.000 VND

27

880.000 VND

28

670.000 VND

29

900.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,430.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,450.000 VND

5

1,480.000 VND

6

1,710.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,450.000 VND

9

1,410.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,780.000 VND

13

1,630.000 VND

14

1,440.000 VND

15

1,640.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,530.000 VND

18

1,440.000 VND

19

1,370.000 VND

20

1,410.000 VND

21

1,790.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,550.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,720.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,670.000 VND

30

1,370.000 VND

31

1,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,310.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,460.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,370.000 VND

10

1,590.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,250.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,240.000 VND

17

1,580.000 VND

18

1,330.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,440.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,400.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,480.000 VND

29

1,340.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

470.000 VND

3

830.000 VND

4

510.000 VND

5

830.000 VND

6

490.000 VND

7

510.000 VND

8

660.000 VND

9

490.000 VND

10

870.000 VND

11

510.000 VND

12

580.000 VND

13

660.000 VND

14

870.000 VND

15

570.000 VND

16

890.000 VND

17

870.000 VND

18

490.000 VND

19

580.000 VND

20

680.000 VND

21

470.000 VND

22

550.000 VND

23

870.000 VND

24

770.000 VND

25

480.000 VND

26

750.000 VND

27

780.000 VND

28

490.000 VND

29

740.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

630.000 VND

3

590.000 VND

4

530.000 VND

5

780.000 VND

6

780.000 VND

7

570.000 VND

8

870.000 VND

9

730.000 VND

10

550.000 VND

11

580.000 VND

12

860.000 VND

13

820.000 VND

14

540.000 VND

15

450.000 VND

16

630.000 VND

17

810.000 VND

18

850.000 VND

19

580.000 VND

20

770.000 VND

21

790.000 VND

22

810.000 VND

23

620.000 VND

24

550.000 VND

25

620.000 VND

26

770.000 VND

27

600.000 VND

28

750.000 VND

29

730.000 VND

30

740.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

830.000 VND

3

590.000 VND

4

480.000 VND

5

520.000 VND

6

650.000 VND

7

830.000 VND

8

750.000 VND

9

830.000 VND

10

680.000 VND

11

760.000 VND

12

530.000 VND

13

450.000 VND

14

560.000 VND

15

640.000 VND

16

760.000 VND

17

830.000 VND

18

690.000 VND

19

740.000 VND

20

520.000 VND

21

630.000 VND

22

780.000 VND

23

640.000 VND

24

600.000 VND

25

640.000 VND

26

810.000 VND

27

760.000 VND

28

660.000 VND

29

800.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

790.000 VND

3

680.000 VND

4

590.000 VND

5

840.000 VND

6

880.000 VND

7

480.000 VND

8

690.000 VND

9

480.000 VND

10

780.000 VND

11

760.000 VND

12

720.000 VND

13

690.000 VND

14

480.000 VND

15

800.000 VND

16

680.000 VND

17

630.000 VND

18

590.000 VND

19

690.000 VND

20

490.000 VND

21

490.000 VND

22

750.000 VND

23

770.000 VND

24

740.000 VND

25

470.000 VND

26

560.000 VND

27

860.000 VND

28

500.000 VND

29

860.000 VND

30

780.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,280.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,390.000 VND

5

2,250.000 VND

6

2,070.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,090.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,180.000 VND

17

2,500.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,430.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,130.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,050.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,500.000 VND

2

2,750.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,870.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,900.000 VND

17

2,870.000 VND

18

2,700.000 VND

19

2,520.000 VND

20

2,580.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,560.000 VND

24

2,550.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,680.000 VND


Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines
 
Mua vé tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn với trực tiếp trên hãng giá có như nhau không? Giá giữa đại lý và hãng không chênh lệch nhiều trong khi mua vé ở đại lý được hỗ trợ tốt hơn.

Hành lý cho trẻ em có như người lớn không? Trẻ em được miễn phí 7kg xách tay và 20kg hành lý ký gửi như người lớn.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ