Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Vinh

Giá vé máy bay Hà Nội bay đi Vinh khuyến mãi tầm bao nhiêu tiền, mức phổ thông bao nhiêu, hãng nào bay? Giá khuyến mãi tầm 720,000vnd. Mức phổ thông tầm 1tr100 của mỗi hãng VietNam Airlines bay.

Tôi có đổi vé khuyến mãi cho vietnam airlines cho người trong nhà bay được không? Bạn không thể hoàn lại vé và bắt buộc mua lại vé mới cho người thân trong nhà bay.

Hãng vietjet air bán vé Hà Nội đến Vinh bao nhiêu tiền? Chặng này chỉ có một mình VietNam Airline bay, hiện các hãng còn lại chưa mở đường bay.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,440.000 VND

21

1,560.000 VND

22

1,390.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,300.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,400.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,210.000 VND

31

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

480.000 VND

3

660.000 VND

4

880.000 VND

5

450.000 VND

6

480.000 VND

7

500.000 VND

8

700.000 VND

9

840.000 VND

10

450.000 VND

11

540.000 VND

12

840.000 VND

13

700.000 VND

14

720.000 VND

15

590.000 VND

16

580.000 VND

17

720.000 VND

18

720.000 VND

19

450.000 VND

20

530.000 VND

21

650.000 VND

22

690.000 VND

23

520.000 VND

24

450.000 VND

25

490.000 VND

26

760.000 VND

27

710.000 VND

28

490.000 VND

29

720.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

480.000 VND

3

670.000 VND

4

880.000 VND

5

560.000 VND

6

670.000 VND

7

620.000 VND

8

560.000 VND

9

510.000 VND

10

700.000 VND

11

570.000 VND

12

670.000 VND

13

820.000 VND

14

900.000 VND

15

570.000 VND

16

600.000 VND

17

890.000 VND

18

650.000 VND

19

490.000 VND

20

870.000 VND

21

690.000 VND

22

460.000 VND

23

660.000 VND

24

650.000 VND

25

690.000 VND

26

830.000 VND

27

570.000 VND

28

740.000 VND

29

860.000 VND

30

680.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

570.000 VND

3

860.000 VND

4

720.000 VND

5

770.000 VND

6

580.000 VND

7

460.000 VND

8

460.000 VND

9

620.000 VND

10

660.000 VND

11

600.000 VND

12

690.000 VND

13

810.000 VND

14

740.000 VND

15

730.000 VND

16

540.000 VND

17

710.000 VND

18

690.000 VND

19

830.000 VND

20

600.000 VND

21

560.000 VND

22

580.000 VND

23

620.000 VND

24

780.000 VND

25

830.000 VND

26

880.000 VND

27

860.000 VND

28

520.000 VND

29

880.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

860.000 VND

3

770.000 VND

4

900.000 VND

5

700.000 VND

6

490.000 VND

7

870.000 VND

8

480.000 VND

9

760.000 VND

10

480.000 VND

11

900.000 VND

12

770.000 VND

13

680.000 VND

14

730.000 VND

15

750.000 VND

16

470.000 VND

17

860.000 VND

18

490.000 VND

19

630.000 VND

20

530.000 VND

21

630.000 VND

22

790.000 VND

23

740.000 VND

24

740.000 VND

25

720.000 VND

26

830.000 VND

27

780.000 VND

28

670.000 VND

29

630.000 VND

30

770.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,200.000 VND

4

2,430.000 VND

5

2,070.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,370.000 VND

10

2,480.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,100.000 VND

13

2,470.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,310.000 VND

16

2,230.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,150.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,100.000 VND

22

2,080.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,310.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,420.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,740.000 VND

3

2,780.000 VND

4

2,670.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,450.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,530.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,570.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,870.000 VND

17

2,830.000 VND

18

2,680.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,890.000 VND

24

2,520.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,110.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,080.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,090.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,360.000 VND

14

1,980.000 VND

15

2,110.000 VND

16

2,010.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,020.000 VND

21

2,320.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,040.000 VND

25

1,980.000 VND

26

2,230.000 VND

27

1,960.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,200.000 VND

30

1,990.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

770.000 VND

3

740.000 VND

4

860.000 VND

5

860.000 VND

6

850.000 VND

7

830.000 VND

8

640.000 VND

9

690.000 VND

10

890.000 VND

11

870.000 VND

12

760.000 VND

13

880.000 VND

14

600.000 VND

15

510.000 VND

16

560.000 VND

17

580.000 VND

18

880.000 VND

19

620.000 VND

20

780.000 VND

21

710.000 VND

22

680.000 VND

23

510.000 VND

24

660.000 VND

25

640.000 VND

26

820.000 VND

27

650.000 VND

28

660.000 VND

29

780.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

900.000 VND

3

730.000 VND

4

870.000 VND

5

820.000 VND

6

580.000 VND

7

590.000 VND

8

820.000 VND

9

780.000 VND

10

500.000 VND

11

780.000 VND

12

680.000 VND

13

650.000 VND

14

710.000 VND

15

810.000 VND

16

450.000 VND

17

740.000 VND

18

670.000 VND

19

880.000 VND

20

560.000 VND

21

490.000 VND

22

530.000 VND

23

600.000 VND

24

830.000 VND

25

580.000 VND

26

550.000 VND

27

860.000 VND

28

540.000 VND

29

780.000 VND

30

670.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

680.000 VND

3

730.000 VND

4

870.000 VND

5

560.000 VND

6

630.000 VND

7

640.000 VND

8

640.000 VND

9

810.000 VND

10

560.000 VND

11

770.000 VND

12

810.000 VND

13

670.000 VND

14

760.000 VND

15

470.000 VND

16

670.000 VND

17

830.000 VND

18

710.000 VND

19

650.000 VND

20

600.000 VND

21

680.000 VND

22

500.000 VND

23

660.000 VND

24

540.000 VND

25

550.000 VND

26

590.000 VND

27

730.000 VND

28

840.000 VND

29

730.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

780.000 VND

3

720.000 VND

4

590.000 VND

5

810.000 VND

6

780.000 VND

7

630.000 VND

8

560.000 VND

9

610.000 VND

10

510.000 VND

11

860.000 VND

12

670.000 VND

13

690.000 VND

14

740.000 VND

15

860.000 VND

16

820.000 VND

17

600.000 VND

18

790.000 VND

19

840.000 VND

20

880.000 VND

21

770.000 VND

22

890.000 VND

23

690.000 VND

24

890.000 VND

25

750.000 VND

26

650.000 VND

27

690.000 VND

28

490.000 VND

29

580.000 VND

30

540.000 VND

31

660.000 VND


Vé máy bay Hà Nội đi Vinh giá rẻ vietnam airlines
 
Mua vé tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn với trực tiếp trên hãng giá có như nhau không? Giá giữa đại lý và hãng không chênh lệch nhiều trong khi mua vé ở đại lý được hỗ trợ tốt hơn.

Hành lý cho trẻ em có như người lớn không? Trẻ em được miễn phí 7kg xách tay và 20kg hành lý ký gửi như người lớn.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ