Đặt vé máy bay Hải phòng đi Đà Lạt giá rẻ nhất vietjet 880.000đ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải phòng đi Đà Lạt

Nhìn bảng giá vé máy bay từ hải phòng đi Đà Lạt được hãng hàng không giá rẻ vietjet air mở bán mỗi ngày một chuyến bay, chỉ duy nhất hãng này khai thác bay lúc 15 giờ 30 phút chiều, đến nơi là 17 giờ 15 phút khoản thời gian cất cánh và hạ cánh là 2 tiếng đồng hồ. vietjet air đưa ra mức giá từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng tùy vào giai đoạn bạn đặt vé, hãy liên hệ mua vé tại cty chúng tôi để được nhân viên hỗ trợ tận tình và nhanh chóng, giá vé máy bay hải phòng đi đà lạt trên đã bao gồm thuế phí cho mỗi người, riêng em bé được giảm 99% giá vé.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,620.000 VND

21

1,740.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,740.000 VND

24

1,420.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,620.000 VND

27

1,490.000 VND

28

1,850.000 VND

29

1,880.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

880.000 VND

3

980.000 VND

4

910.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,140.000 VND

7

710.000 VND

8

830.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,170.000 VND

11

910.000 VND

12

860.000 VND

13

1,120.000 VND

14

840.000 VND

15

1,180.000 VND

16

820.000 VND

17

1,160.000 VND

18

770.000 VND

19

1,110.000 VND

20

930.000 VND

21

1,040.000 VND

22

920.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,070.000 VND

25

760.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,130.000 VND

29

900.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

830.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,190.000 VND

6

810.000 VND

7

1,010.000 VND

8

880.000 VND

9

890.000 VND

10

780.000 VND

11

1,090.000 VND

12

720.000 VND

13

730.000 VND

14

820.000 VND

15

710.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,100.000 VND

19

930.000 VND

20

940.000 VND

21

1,150.000 VND

22

740.000 VND

23

890.000 VND

24

720.000 VND

25

960.000 VND

26

810.000 VND

27

770.000 VND

28

1,150.000 VND

29

780.000 VND

30

1,030.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

950.000 VND

3

1,180.000 VND

4

720.000 VND

5

890.000 VND

6

780.000 VND

7

930.000 VND

8

1,150.000 VND

9

830.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,070.000 VND

13

730.000 VND

14

1,080.000 VND

15

740.000 VND

16

780.000 VND

17

960.000 VND

18

770.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,170.000 VND

21

770.000 VND

22

940.000 VND

23

1,010.000 VND

24

760.000 VND

25

1,110.000 VND

26

880.000 VND

27

1,040.000 VND

28

780.000 VND

29

700.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

1,100.000 VND

3

850.000 VND

4

780.000 VND

5

770.000 VND

6

1,170.000 VND

7

790.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,100.000 VND

12

780.000 VND

13

770.000 VND

14

820.000 VND

15

810.000 VND

16

810.000 VND

17

870.000 VND

18

740.000 VND

19

1,170.000 VND

20

980.000 VND

21

860.000 VND

22

870.000 VND

23

1,170.000 VND

24

840.000 VND

25

790.000 VND

26

890.000 VND

27

1,180.000 VND

28

940.000 VND

29

1,120.000 VND

30

820.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,490.000 VND

4

2,680.000 VND

5

2,550.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,750.000 VND

14

2,510.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,590.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,760.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,640.000 VND

24

2,430.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,750.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,920.000 VND

2

2,970.000 VND

3

3,080.000 VND

4

2,720.000 VND

5

3,180.000 VND

6

3,170.000 VND

7

2,790.000 VND

8

3,000.000 VND

9

2,900.000 VND

10

2,960.000 VND

11

3,190.000 VND

12

3,170.000 VND

13

2,780.000 VND

14

2,910.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,980.000 VND

17

2,950.000 VND

18

3,180.000 VND

19

2,750.000 VND

20

3,150.000 VND

21

3,110.000 VND

22

3,110.000 VND

23

2,930.000 VND

24

2,920.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,960.000 VND

27

2,880.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,490.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,340.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,510.000 VND

11

2,690.000 VND

12

2,450.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,690.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,320.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,490.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,240.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,120.000 VND

3

900.000 VND

4

1,140.000 VND

5

1,130.000 VND

6

850.000 VND

7

950.000 VND

8

750.000 VND

9

1,080.000 VND

10

980.000 VND

11

830.000 VND

12

1,160.000 VND

13

920.000 VND

14

910.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,050.000 VND

20

930.000 VND

21

750.000 VND

22

810.000 VND

23

810.000 VND

24

860.000 VND

25

710.000 VND

26

970.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,010.000 VND

29

980.000 VND

30

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

900.000 VND

3

1,080.000 VND

4

790.000 VND

5

1,080.000 VND

6

710.000 VND

7

900.000 VND

8

930.000 VND

9

980.000 VND

10

990.000 VND

11

1,030.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,000.000 VND

14

740.000 VND

15

950.000 VND

16

890.000 VND

17

720.000 VND

18

930.000 VND

19

1,160.000 VND

20

830.000 VND

21

830.000 VND

22

960.000 VND

23

950.000 VND

24

830.000 VND

25

1,080.000 VND

26

1,010.000 VND

27

1,200.000 VND

28

740.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,070.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,150.000 VND

3

740.000 VND

4

730.000 VND

5

930.000 VND

6

1,000.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,180.000 VND

9

770.000 VND

10

750.000 VND

11

770.000 VND

12

810.000 VND

13

1,040.000 VND

14

900.000 VND

15

980.000 VND

16

960.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,180.000 VND

19

810.000 VND

20

860.000 VND

21

860.000 VND

22

1,040.000 VND

23

710.000 VND

24

970.000 VND

25

880.000 VND

26

1,150.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,070.000 VND

29

820.000 VND

30

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

860.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,060.000 VND

5

840.000 VND

6

1,020.000 VND

7

1,180.000 VND

8

1,150.000 VND

9

1,180.000 VND

10

760.000 VND

11

730.000 VND

12

1,120.000 VND

13

770.000 VND

14

780.000 VND

15

1,060.000 VND

16

790.000 VND

17

850.000 VND

18

820.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,190.000 VND

26

820.000 VND

27

740.000 VND

28

1,110.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,170.000 VND

Với những tấm vé máy bay giá rẻ từ Hải Phòng đi Đà lạt chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi tiết kiệm hơn bao giờ hết. Đà lạt xinh đẹp mát lành đang chờ bạn khám phá, được Vietjet Air mở bán với nhiều hạng giá khác nhau và mức giá rẻ nhất thường được mở bán sớm, đại lý đặt Vé máy bay Hải Phòng đi Đà Lạt phí tiết kiệm chỉ với 530.000đ hãng jetstar pacific. Du Lịch Năm Châu chuyên cung cấp vé máy bay từ Hải Phòng đi Đà lạt với 1 chuyến mỗi ngày. Hệ thống cung cấp vé của chúng tôi luôn nhanh chóng, tiện lợi.

Đặt vé máy bay Hải phòng đi Đà Lạt giá rẻ nhất vietjet 880.000đ

Hệ thống săn vé khuyến mãi, vé máy bay tết, tìm vé và đặt vé máy bay trực tuyến giá rẻ nhất. ... 1 vé máy bay Hải Phòng đến đà lạt khám phá những điểm check in mới Vé đi Đà Lạt. Vé máy bay Vietnam Airlines khai thác đa dạng các chặng bay từ Đà Lạt đến hải phòng, Tp.HCM, Đà Nẵng, Đông Dương, ... Chú ý thời gian này để đặt vé máy bay đến Đà Lạt giá rẻ nhé! ... Với phong cảnh hữu tình nằm giữa rừng thông bát ngát, Thiền viện Trúc Lâm không chỉ là điểm dừng chân.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ