Vé máy bay Hải Phòng đi Đà Nẵng giá rẻ 541.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải Phòng đi Đà Nẵng

+ Mã sân bay Hải Phòng và sân bay Đà Nẵng? Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) mã HPH, Sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD).

+ Có những hãng hàng không nào bay từ Hải Phòng đi Đà Nẵng? Chỉ có một hãng Vietnam airlines tham gia đường bay này.

+ Đặt vé bằng cách nào ?ở xa có đặt được không? Quý khách ở xa có thể đặt vé bằng cách gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn hoặc quý khách đặt vé trên hệ thống web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn. Quý khách ở gần có thể đến trực tiếp tại phòng vé để đặt và thanh toán.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,090.000 VND

22

650.000 VND

23

610.000 VND

24

500.000 VND

25

1,020.000 VND

26

940.000 VND

27

770.000 VND

28

740.000 VND

29

610.000 VND

30

960.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

660.000 VND

3

1,030.000 VND

4

740.000 VND

5

830.000 VND

6

920.000 VND

7

930.000 VND

8

620.000 VND

9

780.000 VND

10

790.000 VND

11

890.000 VND

12

580.000 VND

13

860.000 VND

14

700.000 VND

15

860.000 VND

16

560.000 VND

17

810.000 VND

18

970.000 VND

19

730.000 VND

20

1,070.000 VND

21

890.000 VND

22

1,040.000 VND

23

860.000 VND

24

600.000 VND

25

650.000 VND

26

700.000 VND

27

950.000 VND

28

520.000 VND

29

470.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

630.000 VND

3

750.000 VND

4

680.000 VND

5

660.000 VND

6

1,050.000 VND

7

1,090.000 VND

8

720.000 VND

9

1,100.000 VND

10

930.000 VND

11

700.000 VND

12

630.000 VND

13

910.000 VND

14

810.000 VND

15

1,020.000 VND

16

710.000 VND

17

680.000 VND

18

550.000 VND

19

940.000 VND

20

910.000 VND

21

980.000 VND

22

500.000 VND

23

750.000 VND

24

700.000 VND

25

540.000 VND

26

940.000 VND

27

600.000 VND

28

900.000 VND

29

730.000 VND

30

890.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

940.000 VND

3

950.000 VND

4

570.000 VND

5

840.000 VND

6

530.000 VND

7

960.000 VND

8

560.000 VND

9

470.000 VND

10

630.000 VND

11

1,000.000 VND

12

990.000 VND

13

750.000 VND

14

950.000 VND

15

810.000 VND

16

600.000 VND

17

670.000 VND

18

960.000 VND

19

770.000 VND

20

830.000 VND

21

1,080.000 VND

22

960.000 VND

23

630.000 VND

24

1,040.000 VND

25

620.000 VND

26

520.000 VND

27

910.000 VND

28

860.000 VND

29

570.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,850.000 VND

2

1,900.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,480.000 VND

5

1,740.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,900.000 VND

10

1,410.000 VND

11

1,610.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,430.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,490.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,420.000 VND

18

1,410.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,770.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,770.000 VND

24

1,590.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,740.000 VND

27

1,770.000 VND

28

1,800.000 VND

29

1,760.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,690.000 VND

2

1,180.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,290.000 VND

5

1,600.000 VND

6

1,590.000 VND

7

1,730.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,680.000 VND

10

1,610.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,680.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,800.000 VND

18

1,420.000 VND

19

1,780.000 VND

20

1,270.000 VND

21

1,760.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,760.000 VND

26

1,410.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,460.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

590.000 VND

3

710.000 VND

4

870.000 VND

5

990.000 VND

6

740.000 VND

7

710.000 VND

8

610.000 VND

9

850.000 VND

10

630.000 VND

11

630.000 VND

12

840.000 VND

13

900.000 VND

14

450.000 VND

15

510.000 VND

16

1,090.000 VND

17

610.000 VND

18

900.000 VND

19

680.000 VND

20

590.000 VND

21

1,040.000 VND

22

480.000 VND

23

630.000 VND

24

970.000 VND

25

750.000 VND

26

1,030.000 VND

27

780.000 VND

28

1,090.000 VND

29

780.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

630.000 VND

3

780.000 VND

4

450.000 VND

5

640.000 VND

6

490.000 VND

7

1,030.000 VND

8

780.000 VND

9

700.000 VND

10

490.000 VND

11

700.000 VND

12

830.000 VND

13

740.000 VND

14

500.000 VND

15

810.000 VND

16

800.000 VND

17

940.000 VND

18

460.000 VND

19

970.000 VND

20

540.000 VND

21

610.000 VND

22

640.000 VND

23

640.000 VND

24

650.000 VND

25

510.000 VND

26

780.000 VND

27

660.000 VND

28

680.000 VND

29

880.000 VND

30

910.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

500.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,090.000 VND

6

570.000 VND

7

650.000 VND

8

490.000 VND

9

550.000 VND

10

1,090.000 VND

11

860.000 VND

12

940.000 VND

13

500.000 VND

14

710.000 VND

15

850.000 VND

16

480.000 VND

17

990.000 VND

18

690.000 VND

19

460.000 VND

20

890.000 VND

21

740.000 VND

22

610.000 VND

23

660.000 VND

24

680.000 VND

25

760.000 VND

26

540.000 VND

27

870.000 VND

28

510.000 VND

29

650.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

720.000 VND

3

890.000 VND

4

620.000 VND

5

480.000 VND

6

890.000 VND

7

960.000 VND

8

600.000 VND

9

610.000 VND

10

830.000 VND

11

1,060.000 VND

12

990.000 VND

13

840.000 VND

14

650.000 VND

15

710.000 VND

16

990.000 VND

17

700.000 VND

18

920.000 VND

19

460.000 VND

20

940.000 VND

21

1,050.000 VND

22

810.000 VND

23

680.000 VND

24

980.000 VND

25

700.000 VND

26

650.000 VND

27

520.000 VND

28

1,040.000 VND

29

480.000 VND

30

850.000 VND

31

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,140.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,300.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,300.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,700.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,290.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,400.000 VND

29

2,400.000 VND

30

2,400.000 VND

31

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,900.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,930.000 VND

6

2,850.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,930.000 VND

9

3,020.000 VND

10

3,030.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,880.000 VND

13

3,030.000 VND

14

2,840.000 VND

15

2,650.000 VND

16

3,080.000 VND

17

2,990.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,970.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,680.000 VND

22

2,930.000 VND

23

2,700.000 VND

24

3,030.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,770.000 VND

27

2,900.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,690.000 VND

Vé máy bay Hải Phòng đi Đà Nẵng - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Mất giấy CMND đi bằng bản photo CMND có công chứng của phường xã được không? Quý khách không thể sử dụng CMND photo có công chứng, quý khách có thể sử dụng bằng lái xe hoặc hộ chiếu thay CMND.

+ Mất vé máy bay phải làm sao? Quý khách có thể gọi đến số điện thoại đại lý để yêu cầu nhân viên gửi lại mã đặt chỗ cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ