Đặt vé máy bay Hải Phòng đi Nha Trang giá rẻ nhất bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải Phòng đi Nha Trang

Vietjet mở 2 đường bay mới Nha Trang – Hải Phòng, Vinh – Buôn Ma Thuột. (Vietjet, Tp.HCM) – Vietjet mở bán vé đường bay giữa Nha Trang – Hải Phòng với 399.000 đồng/chặng, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của các thành phố trọng điểm. Đường bay hải phòng đi nha trang được khai thác từ 19/11 với tần suất 5 chuyến / ngày.

Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines Hải phòng đi Nha Trang 05/09 ... Liệu những địa danh có đủ làm bạn thấy hài lòng trong chuyến đi? ... phong phú trong số lượng loài sinh vật biển cùng lấp lánh ánh đèn kèm theo nhạc. Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Hải Phòng đi Nha Trang chỉ mang tính chất tham khảo giá vé chưa bao gồm thuế phí lệ phí sân bay. Tìm vé máy bay giá rẻ từ Hải Phòng đi Nha Trang của Vietjet, Vietnam Airlines. Hãy sử dụng vemaybaylyhai.com.vn để tìm kiếm và cập nhật thông tin bảng giá. cập nhật thông tin về Vé máy bay Hải Phòng đi Nha Trang, cập nhật bảng giá vé, chặng bay, giờ bay của các hãng hàng không.

Đặt vé máy bay Hải Phòng đi Nha Trang giá rẻ nhất bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,420.000 VND

25

1,220.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,530.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,310.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,640.000 VND

7

1,390.000 VND

8

1,460.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,470.000 VND

16

1,280.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,680.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,420.000 VND

21

1,220.000 VND

22

1,180.000 VND

23

1,570.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,420.000 VND

26

1,560.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,010.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,160.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,130.000 VND

11

2,450.000 VND

12

2,150.000 VND

13

2,470.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,330.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,510.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,020.000 VND

21

2,410.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,090.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,290.000 VND

29

2,100.000 VND

30

2,150.000 VND

31

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,140.000 VND

2

1,960.000 VND

3

2,040.000 VND

4

1,850.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,220.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,150.000 VND

10

2,270.000 VND

11

1,890.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,240.000 VND

18

1,930.000 VND

19

2,320.000 VND

20

2,130.000 VND

21

1,850.000 VND

22

2,060.000 VND

23

2,150.000 VND

24

2,040.000 VND

25

2,330.000 VND

26

1,880.000 VND

27

1,850.000 VND

28

2,200.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,380.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,620.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,220.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,430.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,550.000 VND

15

1,380.000 VND

16

1,500.000 VND

17

1,410.000 VND

18

1,480.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,610.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,280.000 VND

24

1,560.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,570.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,490.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,500.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,160.000 VND

5

1,680.000 VND

6

1,290.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,450.000 VND

13

1,450.000 VND

14

1,340.000 VND

15

1,480.000 VND

16

1,520.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,390.000 VND

19

1,550.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,320.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,410.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,450.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,290.000 VND

4

1,160.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,160.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,260.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,480.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,460.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,520.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,350.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,360.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,370.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,440.000 VND

30

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

1,600.000 VND

3

1,640.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,290.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,400.000 VND

8

1,390.000 VND

9

1,650.000 VND

10

1,560.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,680.000 VND

14

1,680.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,450.000 VND

18

1,480.000 VND

19

1,440.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,640.000 VND

22

1,450.000 VND

23

1,410.000 VND

24

1,410.000 VND

25

1,700.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,390.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,870.000 VND

2

3,160.000 VND

3

3,060.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,820.000 VND

6

3,170.000 VND

7

2,940.000 VND

8

3,210.000 VND

9

3,140.000 VND

10

2,830.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,860.000 VND

14

2,890.000 VND

15

2,930.000 VND

16

3,020.000 VND

17

3,290.000 VND

18

3,050.000 VND

19

3,070.000 VND

20

2,870.000 VND

21

3,110.000 VND

22

3,060.000 VND

23

2,920.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,880.000 VND

26

2,870.000 VND

27

2,980.000 VND

28

3,130.000 VND

29

3,270.000 VND

30

3,020.000 VND

31

3,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,700.000 VND

2

3,310.000 VND

3

3,380.000 VND

4

3,250.000 VND

5

3,580.000 VND

6

3,580.000 VND

7

3,110.000 VND

8

3,620.000 VND

9

3,250.000 VND

10

3,240.000 VND

11

3,470.000 VND

12

3,640.000 VND

13

3,360.000 VND

14

3,330.000 VND

15

3,210.000 VND

16

3,110.000 VND

17

3,190.000 VND

18

3,560.000 VND

19

3,310.000 VND

20

3,320.000 VND

21

3,670.000 VND

22

3,440.000 VND

23

3,300.000 VND

24

3,680.000 VND

25

3,450.000 VND

26

3,160.000 VND

27

3,640.000 VND

28

3,430.000 VND

29

3,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,780.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,730.000 VND

4

3,020.000 VND

5

3,180.000 VND

6

3,200.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,900.000 VND

9

3,140.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,630.000 VND

13

3,170.000 VND

14

2,910.000 VND

15

2,780.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,850.000 VND

18

3,150.000 VND

19

3,180.000 VND

20

2,970.000 VND

21

2,990.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,930.000 VND

24

2,970.000 VND

25

2,960.000 VND

26

2,780.000 VND

27

2,930.000 VND

28

2,920.000 VND

29

2,790.000 VND

30

2,610.000 VND

31

2,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,390.000 VND

4

1,540.000 VND

5

1,670.000 VND

6

1,530.000 VND

7

1,250.000 VND

8

1,700.000 VND

9

1,530.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,470.000 VND

12

1,330.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,380.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,570.000 VND

22

1,350.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,630.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,570.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,250.000 VND

Vietjet Air và Vietnam Airlines hiện đang khai thác đường bay Nha Trang đi Hải Phòng. Vào dịp lễ tết, việc mua vé máy bay rẻ nhất Nha Trang, Từ thành phố Hải Phòng, bạn lái xe hoặc đi xe khách để tới sân bay quốc tế ... Sau đó mua vé máy bay để đi tới sân bay Nha Trang, Liên hệ ngay với chúng tôi để mua với vé máy bay đi Nha Trang giá rẻ nhất. ... Khác với các phòng vé khác. chúng tôi luôn luôn đảm bảo rằng phần lệ phí này đã ... nhân viên book vé chuyên nghiệp, yêu nghề đảm bảo sẽ khiến bạn hài lòng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ