Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn

Vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ bán qua điện thoại: 0934.404.151 được vemaybaylyhai.com.vn cung cấp 24/24 tại các đại lý vé máy bay trên toàn quốc. Vé máy bay khuyến mại Hải Phòng đi Sài Gòn Tết giá rẻ Vietjet Air giảm 30% phí phục vụ tại đại lý chúng tôi.

Với những tấm vé máy bay giá rẻ Hải phòng đi Sài gòn của LÝ HẢI, chuyến công tác, nghỉ dưỡng của quý khách hàng không chỉ thuận lợi mà còn giảm được nhiều chi phí khi chọn vé khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất cùng đại lý.

Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2,000.000 VND

22

1,600.000 VND

23

1,490.000 VND

24

2,030.000 VND

25

1,590.000 VND

26

1,520.000 VND

27

1,450.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,860.000 VND

31

1,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

1,180.000 VND

3

800.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,220.000 VND

6

770.000 VND

7

930.000 VND

8

1,000.000 VND

9

780.000 VND

10

1,340.000 VND

11

1,140.000 VND

12

740.000 VND

13

980.000 VND

14

1,190.000 VND

15

780.000 VND

16

970.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,200.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,140.000 VND

23

830.000 VND

24

830.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,100.000 VND

27

870.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

950.000 VND

3

960.000 VND

4

1,270.000 VND

5

770.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,060.000 VND

10

810.000 VND

11

1,280.000 VND

12

710.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,240.000 VND

15

1,240.000 VND

16

990.000 VND

17

1,270.000 VND

18

890.000 VND

19

1,250.000 VND

20

990.000 VND

21

1,280.000 VND

22

1,080.000 VND

23

1,100.000 VND

24

970.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,100.000 VND

27

940.000 VND

28

1,230.000 VND

29

820.000 VND

30

850.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

1,040.000 VND

3

990.000 VND

4

1,160.000 VND

5

910.000 VND

6

750.000 VND

7

800.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,260.000 VND

10

790.000 VND

11

980.000 VND

12

770.000 VND

13

940.000 VND

14

1,270.000 VND

15

900.000 VND

16

880.000 VND

17

910.000 VND

18

760.000 VND

19

810.000 VND

20

1,120.000 VND

21

960.000 VND

22

950.000 VND

23

960.000 VND

24

770.000 VND

25

780.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,220.000 VND

29

780.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,290.000 VND

5

1,270.000 VND

6

1,000.000 VND

7

870.000 VND

8

1,230.000 VND

9

840.000 VND

10

1,300.000 VND

11

800.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,010.000 VND

14

740.000 VND

15

940.000 VND

16

730.000 VND

17

1,220.000 VND

18

920.000 VND

19

770.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,220.000 VND

22

860.000 VND

23

1,290.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,330.000 VND

26

1,000.000 VND

27

890.000 VND

28

740.000 VND

29

740.000 VND

30

950.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,640.000 VND

6

2,950.000 VND

7

2,350.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,310.000 VND

10

2,590.000 VND

11

2,920.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,500.000 VND

17

2,790.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,710.000 VND

23

2,900.000 VND

24

2,940.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,650.000 VND

31

2,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,950.000 VND

2

3,100.000 VND

3

2,870.000 VND

4

2,960.000 VND

5

3,210.000 VND

6

2,910.000 VND

7

3,160.000 VND

8

3,270.000 VND

9

2,810.000 VND

10

2,780.000 VND

11

2,950.000 VND

12

3,240.000 VND

13

3,300.000 VND

14

3,330.000 VND

15

2,990.000 VND

16

2,910.000 VND

17

3,060.000 VND

18

2,770.000 VND

19

3,270.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,750.000 VND

23

3,130.000 VND

24

2,970.000 VND

25

2,780.000 VND

26

2,970.000 VND

27

3,220.000 VND

28

2,770.000 VND

29

2,850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,530.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,730.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,430.000 VND

9

2,760.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,410.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,390.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,800.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

1,150.000 VND

3

740.000 VND

4

1,170.000 VND

5

770.000 VND

6

860.000 VND

7

960.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,150.000 VND

10

890.000 VND

11

790.000 VND

12

930.000 VND

13

860.000 VND

14

1,100.000 VND

15

920.000 VND

16

840.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,290.000 VND

20

800.000 VND

21

710.000 VND

22

790.000 VND

23

990.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,000.000 VND

28

920.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,120.000 VND

4

940.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,300.000 VND

8

870.000 VND

9

920.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,350.000 VND

12

1,100.000 VND

13

960.000 VND

14

810.000 VND

15

1,290.000 VND

16

910.000 VND

17

980.000 VND

18

710.000 VND

19

920.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,280.000 VND

22

720.000 VND

23

1,260.000 VND

24

820.000 VND

25

870.000 VND

26

780.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,170.000 VND

29

1,150.000 VND

30

1,060.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,240.000 VND

3

750.000 VND

4

840.000 VND

5

930.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,320.000 VND

10

1,220.000 VND

11

810.000 VND

12

1,230.000 VND

13

790.000 VND

14

1,200.000 VND

15

770.000 VND

16

1,080.000 VND

17

930.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,080.000 VND

20

790.000 VND

21

750.000 VND

22

890.000 VND

23

1,210.000 VND

24

770.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,300.000 VND

29

780.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

790.000 VND

3

1,040.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,250.000 VND

6

720.000 VND

7

700.000 VND

8

1,300.000 VND

9

880.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,320.000 VND

12

810.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,010.000 VND

15

1,210.000 VND

16

890.000 VND

17

790.000 VND

18

840.000 VND

19

910.000 VND

20

1,200.000 VND

21

710.000 VND

22

760.000 VND

23

780.000 VND

24

1,220.000 VND

25

740.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,130.000 VND

31

810.000 VND

Bạn muốn tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên thế giới? Nhưng bạn chưa có điều kiện đi nước ngoài. Đừng lo lắng. đại lý book vé đi Sài gòn tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi sài gòn từ Hải Phòng. cập nhật thông tin về Vé máy bay Hải Phòng đi Sài Gòn, cập nhật bảng giá vé, chặng bay, giờ bay của các hãng hàng không. ở thời điểm hiện tại thì đại lý sẽ chiếc khấu ngay cho bạn với mức giá vé từ 50.000đ đến 100.000đ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ