Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn

Vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ bán qua điện thoại: 0934.404.151 được vemaybaylyhai.com.vn cung cấp 24/24 tại các đại lý vé máy bay trên toàn quốc. Vé máy bay khuyến mại Hải Phòng đi Sài Gòn Tết giá rẻ Vietjet Air giảm 30% phí phục vụ tại đại lý chúng tôi.

Với những tấm vé máy bay giá rẻ Hải phòng đi Sài gòn của LÝ HẢI, chuyến công tác, nghỉ dưỡng của quý khách hàng không chỉ thuận lợi mà còn giảm được nhiều chi phí khi chọn vé khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất cùng đại lý.

Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,190.000 VND

25

770.000 VND

26

1,250.000 VND

27

1,150.000 VND

28

1,130.000 VND

29

760.000 VND

30

850.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,190.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,320.000 VND

7

900.000 VND

8

700.000 VND

9

970.000 VND

10

1,120.000 VND

11

890.000 VND

12

820.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,330.000 VND

15

980.000 VND

16

1,020.000 VND

17

980.000 VND

18

780.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,210.000 VND

22

800.000 VND

23

1,280.000 VND

24

790.000 VND

25

880.000 VND

26

1,060.000 VND

27

790.000 VND

28

1,020.000 VND

29

720.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

1,880.000 VND

3

2,160.000 VND

4

1,980.000 VND

5

1,870.000 VND

6

1,960.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,790.000 VND

9

2,160.000 VND

10

1,790.000 VND

11

1,740.000 VND

12

2,050.000 VND

13

1,990.000 VND

14

1,890.000 VND

15

2,030.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,930.000 VND

18

2,020.000 VND

19

1,650.000 VND

20

2,050.000 VND

21

1,990.000 VND

22

2,050.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,060.000 VND

25

1,860.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,160.000 VND

28

2,240.000 VND

29

2,150.000 VND

30

1,670.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,010.000 VND

2

1,880.000 VND

3

1,430.000 VND

4

1,930.000 VND

5

1,590.000 VND

6

2,040.000 VND

7

1,480.000 VND

8

2,030.000 VND

9

1,890.000 VND

10

1,950.000 VND

11

2,050.000 VND

12

1,630.000 VND

13

1,510.000 VND

14

1,660.000 VND

15

1,850.000 VND

16

1,710.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,540.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,420.000 VND

21

1,690.000 VND

22

1,590.000 VND

23

2,010.000 VND

24

1,660.000 VND

25

1,820.000 VND

26

1,660.000 VND

27

2,020.000 VND

28

1,800.000 VND

29

2,020.000 VND

30

1,660.000 VND

31

1,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

760.000 VND

3

770.000 VND

4

1,030.000 VND

5

980.000 VND

6

790.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,210.000 VND

10

810.000 VND

11

870.000 VND

12

1,300.000 VND

13

860.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,050.000 VND

17

890.000 VND

18

870.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,060.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,210.000 VND

24

790.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,170.000 VND

27

970.000 VND

28

1,110.000 VND

29

1,030.000 VND

30

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,350.000 VND

2

1,220.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,230.000 VND

6

950.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,180.000 VND

9

810.000 VND

10

870.000 VND

11

810.000 VND

12

980.000 VND

13

1,110.000 VND

14

870.000 VND

15

1,090.000 VND

16

810.000 VND

17

960.000 VND

18

1,270.000 VND

19

710.000 VND

20

760.000 VND

21

1,230.000 VND

22

920.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,320.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,160.000 VND

29

770.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,190.000 VND

5

1,020.000 VND

6

950.000 VND

7

910.000 VND

8

1,290.000 VND

9

770.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,230.000 VND

17

770.000 VND

18

720.000 VND

19

790.000 VND

20

1,240.000 VND

21

930.000 VND

22

1,000.000 VND

23

950.000 VND

24

1,010.000 VND

25

830.000 VND

26

830.000 VND

27

870.000 VND

28

1,260.000 VND

29

1,230.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

860.000 VND

3

900.000 VND

4

1,170.000 VND

5

740.000 VND

6

740.000 VND

7

1,210.000 VND

8

750.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,060.000 VND

12

870.000 VND

13

1,210.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,340.000 VND

17

1,080.000 VND

18

770.000 VND

19

1,030.000 VND

20

920.000 VND

21

950.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,300.000 VND

24

910.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,340.000 VND

29

870.000 VND

30

830.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,420.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,900.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,720.000 VND

7

2,730.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,540.000 VND

10

2,920.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,540.000 VND

14

2,930.000 VND

15

2,650.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,350.000 VND

20

2,690.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,320.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,920.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,190.000 VND

2

3,260.000 VND

3

2,920.000 VND

4

3,300.000 VND

5

3,030.000 VND

6

2,820.000 VND

7

3,280.000 VND

8

2,760.000 VND

9

2,810.000 VND

10

3,000.000 VND

11

3,150.000 VND

12

2,970.000 VND

13

3,260.000 VND

14

2,730.000 VND

15

3,290.000 VND

16

3,030.000 VND

17

3,100.000 VND

18

2,980.000 VND

19

2,900.000 VND

20

3,270.000 VND

21

3,300.000 VND

22

2,940.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,840.000 VND

26

3,230.000 VND

27

3,320.000 VND

28

3,220.000 VND

29

2,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,510.000 VND

3

2,650.000 VND

4

2,530.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,830.000 VND

9

2,330.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,360.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,260.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,530.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,730.000 VND

30

2,390.000 VND

31

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

870.000 VND

3

780.000 VND

4

860.000 VND

5

1,270.000 VND

6

730.000 VND

7

1,320.000 VND

8

890.000 VND

9

980.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,300.000 VND

12

780.000 VND

13

1,330.000 VND

14

790.000 VND

15

820.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,190.000 VND

18

720.000 VND

19

780.000 VND

20

840.000 VND

21

740.000 VND

22

1,090.000 VND

23

960.000 VND

24

780.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,170.000 VND

29

1,250.000 VND

30

810.000 VND

Bạn muốn tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên thế giới? Nhưng bạn chưa có điều kiện đi nước ngoài. Đừng lo lắng. đại lý book vé đi Sài gòn tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi sài gòn từ Hải Phòng. cập nhật thông tin về Vé máy bay Hải Phòng đi Sài Gòn, cập nhật bảng giá vé, chặng bay, giờ bay của các hãng hàng không. ở thời điểm hiện tại thì đại lý sẽ chiếc khấu ngay cho bạn với mức giá vé từ 50.000đ đến 100.000đ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ