Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn

Vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ bán qua điện thoại: 0934.404.151 được vemaybaylyhai.com.vn cung cấp 24/24 tại các đại lý vé máy bay trên toàn quốc. Vé máy bay khuyến mại Hải Phòng đi Sài Gòn Tết giá rẻ Vietjet Air giảm 30% phí phục vụ tại đại lý chúng tôi.

Với những tấm vé máy bay giá rẻ Hải phòng đi Sài gòn của LÝ HẢI, chuyến công tác, nghỉ dưỡng của quý khách hàng không chỉ thuận lợi mà còn giảm được nhiều chi phí khi chọn vé khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất cùng đại lý.

Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,240.000 VND

24

770.000 VND

25

720.000 VND

26

890.000 VND

27

860.000 VND

28

880.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

1,350.000 VND

3

910.000 VND

4

1,250.000 VND

5

1,220.000 VND

6

800.000 VND

7

810.000 VND

8

1,090.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,330.000 VND

12

1,320.000 VND

13

800.000 VND

14

750.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,340.000 VND

21

750.000 VND

22

900.000 VND

23

790.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,130.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,240.000 VND

4

860.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,090.000 VND

7

940.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,240.000 VND

10

970.000 VND

11

1,210.000 VND

12

1,270.000 VND

13

900.000 VND

14

880.000 VND

15

1,000.000 VND

16

960.000 VND

17

990.000 VND

18

730.000 VND

19

780.000 VND

20

760.000 VND

21

1,050.000 VND

22

810.000 VND

23

1,100.000 VND

24

970.000 VND

25

890.000 VND

26

1,230.000 VND

27

840.000 VND

28

1,050.000 VND

29

900.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

930.000 VND

3

1,120.000 VND

4

710.000 VND

5

750.000 VND

6

990.000 VND

7

1,000.000 VND

8

850.000 VND

9

1,030.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,090.000 VND

12

700.000 VND

13

990.000 VND

14

1,320.000 VND

15

760.000 VND

16

750.000 VND

17

860.000 VND

18

990.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,350.000 VND

22

850.000 VND

23

790.000 VND

24

920.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,180.000 VND

29

880.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,960.000 VND

2

1,670.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,050.000 VND

5

2,250.000 VND

6

2,160.000 VND

7

1,860.000 VND

8

1,890.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,720.000 VND

11

2,130.000 VND

12

1,690.000 VND

13

1,670.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,960.000 VND

16

2,100.000 VND

17

1,700.000 VND

18

2,200.000 VND

19

1,870.000 VND

20

1,600.000 VND

21

2,210.000 VND

22

1,850.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,170.000 VND

25

1,990.000 VND

26

1,650.000 VND

27

1,730.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,660.000 VND

30

2,050.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,760.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,810.000 VND

10

1,700.000 VND

11

1,630.000 VND

12

2,000.000 VND

13

2,030.000 VND

14

1,960.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,470.000 VND

17

2,000.000 VND

18

1,450.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,810.000 VND

24

1,760.000 VND

25

1,480.000 VND

26

2,020.000 VND

27

1,840.000 VND

28

1,410.000 VND

29

1,980.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,260.000 VND

3

1,210.000 VND

4

970.000 VND

5

920.000 VND

6

1,180.000 VND

7

780.000 VND

8

920.000 VND

9

1,100.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,320.000 VND

12

990.000 VND

13

720.000 VND

14

1,240.000 VND

15

1,280.000 VND

16

1,190.000 VND

17

790.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,110.000 VND

20

780.000 VND

21

890.000 VND

22

780.000 VND

23

850.000 VND

24

760.000 VND

25

1,300.000 VND

26

970.000 VND

27

820.000 VND

28

1,230.000 VND

29

830.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,280.000 VND

4

850.000 VND

5

790.000 VND

6

1,010.000 VND

7

830.000 VND

8

1,250.000 VND

9

720.000 VND

10

870.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,040.000 VND

14

780.000 VND

15

880.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,090.000 VND

20

920.000 VND

21

910.000 VND

22

810.000 VND

23

960.000 VND

24

1,320.000 VND

25

1,330.000 VND

26

950.000 VND

27

1,280.000 VND

28

1,100.000 VND

29

1,240.000 VND

30

790.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

1,160.000 VND

3

820.000 VND

4

890.000 VND

5

730.000 VND

6

920.000 VND

7

800.000 VND

8

850.000 VND

9

800.000 VND

10

900.000 VND

11

1,280.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,100.000 VND

14

870.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,160.000 VND

17

710.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,340.000 VND

23

1,210.000 VND

24

1,180.000 VND

25

960.000 VND

26

1,010.000 VND

27

860.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,330.000 VND

5

800.000 VND

6

840.000 VND

7

1,180.000 VND

8

880.000 VND

9

970.000 VND

10

990.000 VND

11

740.000 VND

12

780.000 VND

13

790.000 VND

14

810.000 VND

15

710.000 VND

16

960.000 VND

17

740.000 VND

18

1,040.000 VND

19

970.000 VND

20

840.000 VND

21

810.000 VND

22

830.000 VND

23

1,110.000 VND

24

960.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,250.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,730.000 VND

4

2,730.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,930.000 VND

10

2,930.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,680.000 VND

16

2,770.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,900.000 VND

22

2,780.000 VND

23

2,640.000 VND

24

2,790.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,600.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,800.000 VND

30

2,690.000 VND

31

2,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,090.000 VND

2

2,970.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,770.000 VND

5

3,010.000 VND

6

2,850.000 VND

7

3,130.000 VND

8

3,350.000 VND

9

2,850.000 VND

10

2,790.000 VND

11

3,160.000 VND

12

3,110.000 VND

13

3,160.000 VND

14

3,050.000 VND

15

3,190.000 VND

16

3,110.000 VND

17

3,220.000 VND

18

2,930.000 VND

19

2,920.000 VND

20

3,230.000 VND

21

3,020.000 VND

22

2,730.000 VND

23

3,210.000 VND

24

3,060.000 VND

25

2,920.000 VND

26

3,070.000 VND

27

2,890.000 VND

28

2,800.000 VND

29

3,090.000 VND

Bạn muốn tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên thế giới? Nhưng bạn chưa có điều kiện đi nước ngoài. Đừng lo lắng. đại lý book vé đi Sài gòn tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi sài gòn từ Hải Phòng. cập nhật thông tin về Vé máy bay Hải Phòng đi Sài Gòn, cập nhật bảng giá vé, chặng bay, giờ bay của các hãng hàng không. ở thời điểm hiện tại thì đại lý sẽ chiếc khấu ngay cho bạn với mức giá vé từ 50.000đ đến 100.000đ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ