Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn

Vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ bán qua điện thoại: 0934.404.151 được vemaybaylyhai.com.vn cung cấp 24/24 tại các đại lý vé máy bay trên toàn quốc. Vé máy bay khuyến mại Hải Phòng đi Sài Gòn Tết giá rẻ Vietjet Air giảm 30% phí phục vụ tại đại lý chúng tôi.

Với những tấm vé máy bay giá rẻ Hải phòng đi Sài gòn của LÝ HẢI, chuyến công tác, nghỉ dưỡng của quý khách hàng không chỉ thuận lợi mà còn giảm được nhiều chi phí khi chọn vé khứ hồi của Vietnam airline, jetstar, vietjet air khuyến mãi giá rẻ nhất cùng đại lý.

Đặt vé máy bay Hải phòng đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,180.000 VND

16

800.000 VND

17

880.000 VND

18

830.000 VND

19

700.000 VND

20

930.000 VND

21

860.000 VND

22

1,200.000 VND

23

980.000 VND

24

760.000 VND

25

1,270.000 VND

26

710.000 VND

27

920.000 VND

28

1,140.000 VND

29

730.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,480.000 VND

3

2,780.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,730.000 VND

6

2,640.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,830.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,910.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,420.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,460.000 VND

22

2,460.000 VND

23

2,330.000 VND

24

2,370.000 VND

25

2,710.000 VND

26

2,740.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,690.000 VND

30

2,760.000 VND

31

2,850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,160.000 VND

2

2,810.000 VND

3

2,720.000 VND

4

3,330.000 VND

5

2,790.000 VND

6

3,140.000 VND

7

3,250.000 VND

8

3,270.000 VND

9

3,060.000 VND

10

3,110.000 VND

11

2,870.000 VND

12

3,250.000 VND

13

2,980.000 VND

14

2,760.000 VND

15

3,220.000 VND

16

2,980.000 VND

17

3,030.000 VND

18

2,960.000 VND

19

3,310.000 VND

20

2,780.000 VND

21

3,080.000 VND

22

2,990.000 VND

23

3,020.000 VND

24

2,940.000 VND

25

3,250.000 VND

26

2,890.000 VND

27

2,860.000 VND

28

3,300.000 VND

29

3,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,820.000 VND

3

2,790.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,840.000 VND

6

2,640.000 VND

7

2,760.000 VND

8

2,770.000 VND

9

2,660.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,210.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,750.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,230.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,840.000 VND

23

2,850.000 VND

24

2,770.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,700.000 VND

27

2,840.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,320.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

740.000 VND

3

900.000 VND

4

720.000 VND

5

1,260.000 VND

6

750.000 VND

7

910.000 VND

8

1,150.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,170.000 VND

11

1,100.000 VND

12

950.000 VND

13

880.000 VND

14

870.000 VND

15

1,190.000 VND

16

1,310.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,330.000 VND

20

820.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,130.000 VND

23

920.000 VND

24

820.000 VND

25

890.000 VND

26

1,110.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,290.000 VND

29

1,070.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

780.000 VND

3

810.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,320.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,330.000 VND

10

960.000 VND

11

1,110.000 VND

12

800.000 VND

13

720.000 VND

14

780.000 VND

15

840.000 VND

16

1,310.000 VND

17

1,050.000 VND

18

720.000 VND

19

730.000 VND

20

1,250.000 VND

21

860.000 VND

22

1,050.000 VND

23

960.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,070.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,070.000 VND

3

970.000 VND

4

1,310.000 VND

5

1,080.000 VND

6

730.000 VND

7

960.000 VND

8

840.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,040.000 VND

12

820.000 VND

13

1,180.000 VND

14

740.000 VND

15

1,350.000 VND

16

1,240.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,190.000 VND

19

710.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,260.000 VND

22

1,170.000 VND

23

790.000 VND

24

810.000 VND

25

1,350.000 VND

26

950.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,050.000 VND

30

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

1,290.000 VND

3

740.000 VND

4

950.000 VND

5

910.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,160.000 VND

8

980.000 VND

9

910.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,080.000 VND

12

1,240.000 VND

13

1,180.000 VND

14

1,260.000 VND

15

940.000 VND

16

1,230.000 VND

17

930.000 VND

18

980.000 VND

19

940.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,260.000 VND

23

1,030.000 VND

24

960.000 VND

25

1,260.000 VND

26

790.000 VND

27

940.000 VND

28

1,220.000 VND

29

1,050.000 VND

30

950.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,300.000 VND

3

780.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,340.000 VND

8

770.000 VND

9

750.000 VND

10

1,080.000 VND

11

980.000 VND

12

820.000 VND

13

740.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,110.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,110.000 VND

24

790.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,300.000 VND

27

1,140.000 VND

28

930.000 VND

29

1,230.000 VND

30

810.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

930.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,340.000 VND

6

1,020.000 VND

7

700.000 VND

8

920.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,270.000 VND

11

810.000 VND

12

1,240.000 VND

13

890.000 VND

14

1,190.000 VND

15

750.000 VND

16

870.000 VND

17

1,110.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,220.000 VND

20

830.000 VND

21

950.000 VND

22

960.000 VND

23

1,230.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,210.000 VND

26

930.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

960.000 VND

3

1,080.000 VND

4

820.000 VND

5

810.000 VND

6

810.000 VND

7

760.000 VND

8

1,300.000 VND

9

900.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,270.000 VND

12

730.000 VND

13

730.000 VND

14

760.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,200.000 VND

18

910.000 VND

19

830.000 VND

20

1,180.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,290.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,280.000 VND

25

890.000 VND

26

1,260.000 VND

27

890.000 VND

28

700.000 VND

29

980.000 VND

30

840.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

780.000 VND

3

720.000 VND

4

870.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,140.000 VND

7

800.000 VND

8

970.000 VND

9

1,310.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,160.000 VND

13

770.000 VND

14

1,340.000 VND

15

920.000 VND

16

890.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,180.000 VND

20

930.000 VND

21

1,310.000 VND

22

1,350.000 VND

23

830.000 VND

24

790.000 VND

25

780.000 VND

26

1,310.000 VND

27

950.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,230.000 VND

Bạn muốn tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên thế giới? Nhưng bạn chưa có điều kiện đi nước ngoài. Đừng lo lắng. đại lý book vé đi Sài gòn tiện lợi chỉ với vài cú click chuột. Hệ thống tìm bảng giá vé đi sài gòn từ Hải Phòng. cập nhật thông tin về Vé máy bay Hải Phòng đi Sài Gòn, cập nhật bảng giá vé, chặng bay, giờ bay của các hãng hàng không. ở thời điểm hiện tại thì đại lý sẽ chiếc khấu ngay cho bạn với mức giá vé từ 50.000đ đến 100.000đ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ