Đặt vé máy bay Huế đi Đà Lạt giá rẻ nhất jetstar pacific mỗi ngày

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Huế đi Đà Lạt

Mỗi ngày cách nhau lại có một chuyến bay huế đi đà lạt được hãng giá rẻ jetstar pacific mở bán với thời gian xuất phát từ 8 giờ bay và đến nơi là 9 giờ 5 phút, với mã chuyến bay bl233, giá vé đã bao gồm toàn bộ thuế phí dao động từ 950.000đ đến 1 triệu 500 ngàn đồng, tùy vào số lượng hãng mở bán. Thời gian bay tầm 1 tiếng đồng hồ, hãy nhanh tay đặt vé máy bay huế đi đà lạt ngay hôm nay, để có giờ cất cánh phù hợp với công việc của bạn.

Bạn đang có nhu cầu đặt vé từ Huế đi Đà Lạt ? Bạn chưa biết sẽ đi của hãng nào từ trên máy bay có thể nhìn thấy nhà ga như một đóa hoa quỳ nở vàng rực rỡ, Vé máy bay Jetstar Huế đi Đà Lạt giá rẻ được mở bán từ ngày 25/10 với tần suất bay 3 chuyến/ tuần vào các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật, Trong số đó thì loạt vé máy bay Vietjet Air từ Huế đi Đà Lạt cũng được tung ra thị trường với mức giá rẻ nhất. Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoạt động từ lâu trong lĩnh.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,000.000 VND

16

970.000 VND

17

910.000 VND

18

1,080.000 VND

19

770.000 VND

20

910.000 VND

21

1,290.000 VND

22

940.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,120.000 VND

25

790.000 VND

26

1,160.000 VND

27

1,130.000 VND

28

990.000 VND

29

890.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,880.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,840.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,800.000 VND

16

2,860.000 VND

17

2,860.000 VND

18

2,760.000 VND

19

2,890.000 VND

20

2,790.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,740.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,700.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,810.000 VND

28

2,400.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,380.000 VND

31

2,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,200.000 VND

2

3,280.000 VND

3

2,860.000 VND

4

2,910.000 VND

5

3,150.000 VND

6

2,930.000 VND

7

3,000.000 VND

8

3,020.000 VND

9

3,140.000 VND

10

3,220.000 VND

11

3,220.000 VND

12

2,710.000 VND

13

3,250.000 VND

14

2,890.000 VND

15

3,220.000 VND

16

2,780.000 VND

17

3,020.000 VND

18

2,890.000 VND

19

2,730.000 VND

20

3,220.000 VND

21

3,130.000 VND

22

3,030.000 VND

23

2,900.000 VND

24

3,050.000 VND

25

2,870.000 VND

26

2,770.000 VND

27

2,790.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,420.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,700.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,210.000 VND

15

2,750.000 VND

16

2,780.000 VND

17

2,320.000 VND

18

2,390.000 VND

19

2,450.000 VND

20

2,790.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,800.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,640.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,250.000 VND

4

980.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,230.000 VND

8

1,160.000 VND

9

990.000 VND

10

1,200.000 VND

11

920.000 VND

12

800.000 VND

13

780.000 VND

14

1,030.000 VND

15

750.000 VND

16

1,050.000 VND

17

890.000 VND

18

900.000 VND

19

850.000 VND

20

780.000 VND

21

920.000 VND

22

1,030.000 VND

23

970.000 VND

24

810.000 VND

25

1,290.000 VND

26

950.000 VND

27

1,220.000 VND

28

870.000 VND

29

850.000 VND

30

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,220.000 VND

3

1,110.000 VND

4

1,140.000 VND

5

700.000 VND

6

1,250.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,290.000 VND

11

1,190.000 VND

12

740.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,120.000 VND

15

810.000 VND

16

1,030.000 VND

17

730.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,090.000 VND

21

970.000 VND

22

1,300.000 VND

23

710.000 VND

24

760.000 VND

25

940.000 VND

26

1,010.000 VND

27

990.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,120.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,280.000 VND

4

1,250.000 VND

5

1,260.000 VND

6

810.000 VND

7

960.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,070.000 VND

11

790.000 VND

12

760.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,090.000 VND

15

810.000 VND

16

1,010.000 VND

17

740.000 VND

18

710.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,100.000 VND

21

890.000 VND

22

910.000 VND

23

740.000 VND

24

870.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,040.000 VND

27

710.000 VND

28

710.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,060.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,080.000 VND

5

1,040.000 VND

6

1,010.000 VND

7

790.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,140.000 VND

10

860.000 VND

11

1,190.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,000.000 VND

14

960.000 VND

15

830.000 VND

16

780.000 VND

17

1,120.000 VND

18

890.000 VND

19

910.000 VND

20

930.000 VND

21

850.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,070.000 VND

25

880.000 VND

26

720.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,270.000 VND

29

750.000 VND

30

950.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

870.000 VND

3

1,100.000 VND

4

860.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,250.000 VND

8

1,120.000 VND

9

810.000 VND

10

940.000 VND

11

770.000 VND

12

1,150.000 VND

13

880.000 VND

14

960.000 VND

15

770.000 VND

16

860.000 VND

17

990.000 VND

18

970.000 VND

19

800.000 VND

20

820.000 VND

21

840.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,120.000 VND

26

830.000 VND

27

800.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,180.000 VND

30

810.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

1,300.000 VND

3

750.000 VND

4

830.000 VND

5

1,220.000 VND

6

940.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,030.000 VND

9

840.000 VND

10

880.000 VND

11

740.000 VND

12

960.000 VND

13

1,260.000 VND

14

870.000 VND

15

790.000 VND

16

1,040.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,140.000 VND

20

700.000 VND

21

920.000 VND

22

970.000 VND

23

1,080.000 VND

24

810.000 VND

25

860.000 VND

26

890.000 VND

27

1,270.000 VND

28

880.000 VND

29

1,290.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

900.000 VND

3

790.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,270.000 VND

6

990.000 VND

7

770.000 VND

8

860.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,030.000 VND

13

1,100.000 VND

14

1,170.000 VND

15

960.000 VND

16

1,170.000 VND

17

930.000 VND

18

1,130.000 VND

19

790.000 VND

20

950.000 VND

21

780.000 VND

22

950.000 VND

23

1,210.000 VND

24

1,290.000 VND

25

780.000 VND

26

710.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,290.000 VND

29

950.000 VND

30

1,190.000 VND

31

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,060.000 VND

2

1,130.000 VND

3

990.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,190.000 VND

7

770.000 VND

8

740.000 VND

9

990.000 VND

10

1,110.000 VND

11

870.000 VND

12

740.000 VND

13

910.000 VND

14

730.000 VND

15

900.000 VND

16

1,160.000 VND

17

1,050.000 VND

18

860.000 VND

19

900.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,230.000 VND

22

1,100.000 VND

23

980.000 VND

24

760.000 VND

25

1,260.000 VND

26

960.000 VND

27

1,270.000 VND

28

990.000 VND

29

1,290.000 VND

30

980.000 VND

Book vé máy bay khuyến mại Jetstar giá tứ quý 8888 đồng tại Phòng vé máy bay Lý Hải. Vé máy bay giá rẻ của Jetstar đi Đà Lạt, Việt Nam. Tìm hiểu cách đặt vé máy bay và những thông tin bạn cần biết về Đà Lạt, Việt Nam ngay bây giờ, Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua vé máy bay tết hãy liên hệ chúng tôi. Vé máy bay Huế đi Hồ Chí Minh của VietJet Air bay lúc 18: 15 giá vé giao động từ 670.000 .... Vé máy bay từ Đà Lạt đi TPHCM (Sài Gòn) giá rẻ.

Đặt vé máy bay Huế đi Đà Lạt giá rẻ nhất jetstar pacific mỗi ngày

Vé Huế đi Nha Trang Dịch vụ đặt vé hoàn hảo ... bay tốt, giá tốt; Luôn gọi điện báo trước khi khởi hành; Cam kết giá vé Huế Nha Trang rẻ nhất ... Vé máy bay đi Đà Lạt · Vé máy bay đi Pleiku · Vé máy bay đi Huế · Vé máy bay đi Hải ... Vé máy bay Vietnam Airlines chặng Đà Nẵng · Vé máy bay Vietnam Airlines, Cho minh hoi ve may bay di toi mong 1/9 tu hue di da lat vs ad ... cho hỏi là vé máy bay từ huế đi sài gòn ngày 13/8 có giá rẻ nhất là mấy vây? ... Tran Trung Hieu Cho mình cái giá từ Huế đi Đà lạt ngày 12 tháng 7 với bạn ơi
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ