Vé máy bay Huế đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Huế đi Hà Nội

Hãng hàng không jetstar và vietjet air bán vé máy bay Huế đi Hà Nội chưa, mức giá bán bao nhiêu? Hiện 2 hãng này chưa mở đường bày Huế đi Hà nội. Chỉ có vietnam airlines bay chặng này.

Đặt chuyến bay vào buổi sáng, bay mất bao nhiêu phút? Từ huế ra hà nội bay khoảng 1 tiếng. Ngoài ra nếu thời tiết xấu hay có vấn đề gì thời gian sẽ nhiều hơn.

Giấy tờ người già và em bé bay là gì? Người già cần có CMND hoặc hộ chiếu, em bé cần có giấy khai sinh để làm thủ tục.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

660.000 VND

24

530.000 VND

25

580.000 VND

26

610.000 VND

27

770.000 VND

28

590.000 VND

29

660.000 VND

30

800.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

530.000 VND

3

630.000 VND

4

690.000 VND

5

820.000 VND

6

500.000 VND

7

820.000 VND

8

850.000 VND

9

590.000 VND

10

700.000 VND

11

720.000 VND

12

550.000 VND

13

860.000 VND

14

730.000 VND

15

680.000 VND

16

660.000 VND

17

550.000 VND

18

790.000 VND

19

490.000 VND

20

570.000 VND

21

730.000 VND

22

630.000 VND

23

880.000 VND

24

650.000 VND

25

650.000 VND

26

860.000 VND

27

570.000 VND

28

880.000 VND

29

810.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

480.000 VND

3

870.000 VND

4

720.000 VND

5

500.000 VND

6

870.000 VND

7

570.000 VND

8

530.000 VND

9

720.000 VND

10

670.000 VND

11

730.000 VND

12

490.000 VND

13

690.000 VND

14

470.000 VND

15

720.000 VND

16

740.000 VND

17

540.000 VND

18

600.000 VND

19

690.000 VND

20

530.000 VND

21

810.000 VND

22

630.000 VND

23

650.000 VND

24

580.000 VND

25

530.000 VND

26

490.000 VND

27

530.000 VND

28

760.000 VND

29

550.000 VND

30

460.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

620.000 VND

3

880.000 VND

4

650.000 VND

5

710.000 VND

6

560.000 VND

7

590.000 VND

8

690.000 VND

9

770.000 VND

10

620.000 VND

11

680.000 VND

12

890.000 VND

13

560.000 VND

14

860.000 VND

15

460.000 VND

16

870.000 VND

17

610.000 VND

18

760.000 VND

19

550.000 VND

20

650.000 VND

21

620.000 VND

22

790.000 VND

23

610.000 VND

24

570.000 VND

25

900.000 VND

26

840.000 VND

27

530.000 VND

28

760.000 VND

29

470.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,400.000 VND

2

1,460.000 VND

3

1,760.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,380.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,750.000 VND

8

1,410.000 VND

9

1,780.000 VND

10

1,480.000 VND

11

1,370.000 VND

12

1,550.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,390.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,470.000 VND

19

1,480.000 VND

20

1,780.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,710.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,700.000 VND

28

1,620.000 VND

29

1,800.000 VND

30

1,700.000 VND

31

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,380.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,290.000 VND

4

1,510.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,220.000 VND

8

1,410.000 VND

9

1,210.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,350.000 VND

13

1,450.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,220.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,600.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,260.000 VND

22

1,370.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,220.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,200.000 VND

31

1,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

870.000 VND

3

650.000 VND

4

640.000 VND

5

800.000 VND

6

890.000 VND

7

490.000 VND

8

600.000 VND

9

460.000 VND

10

490.000 VND

11

680.000 VND

12

800.000 VND

13

770.000 VND

14

800.000 VND

15

880.000 VND

16

550.000 VND

17

710.000 VND

18

890.000 VND

19

490.000 VND

20

520.000 VND

21

480.000 VND

22

510.000 VND

23

700.000 VND

24

530.000 VND

25

780.000 VND

26

800.000 VND

27

590.000 VND

28

830.000 VND

29

610.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

480.000 VND

3

560.000 VND

4

810.000 VND

5

640.000 VND

6

530.000 VND

7

490.000 VND

8

740.000 VND

9

790.000 VND

10

560.000 VND

11

490.000 VND

12

780.000 VND

13

700.000 VND

14

650.000 VND

15

540.000 VND

16

550.000 VND

17

610.000 VND

18

530.000 VND

19

600.000 VND

20

870.000 VND

21

870.000 VND

22

570.000 VND

23

640.000 VND

24

760.000 VND

25

790.000 VND

26

750.000 VND

27

870.000 VND

28

560.000 VND

29

900.000 VND

30

630.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

870.000 VND

3

870.000 VND

4

790.000 VND

5

470.000 VND

6

890.000 VND

7

780.000 VND

8

560.000 VND

9

700.000 VND

10

590.000 VND

11

820.000 VND

12

740.000 VND

13

780.000 VND

14

790.000 VND

15

820.000 VND

16

800.000 VND

17

490.000 VND

18

530.000 VND

19

900.000 VND

20

850.000 VND

21

730.000 VND

22

610.000 VND

23

550.000 VND

24

790.000 VND

25

710.000 VND

26

460.000 VND

27

600.000 VND

28

660.000 VND

29

570.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

670.000 VND

3

770.000 VND

4

480.000 VND

5

720.000 VND

6

780.000 VND

7

810.000 VND

8

710.000 VND

9

760.000 VND

10

810.000 VND

11

640.000 VND

12

740.000 VND

13

660.000 VND

14

820.000 VND

15

600.000 VND

16

820.000 VND

17

460.000 VND

18

600.000 VND

19

880.000 VND

20

640.000 VND

21

600.000 VND

22

800.000 VND

23

560.000 VND

24

510.000 VND

25

760.000 VND

26

530.000 VND

27

800.000 VND

28

840.000 VND

29

870.000 VND

30

890.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,300.000 VND

2

2,100.000 VND

3

2,270.000 VND

4

2,180.000 VND

5

2,330.000 VND

6

2,080.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,150.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,150.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,100.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,490.000 VND

21

2,410.000 VND

22

2,400.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,430.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,220.000 VND

30

2,260.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,800.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,850.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,550.000 VND

9

2,660.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,840.000 VND

16

2,890.000 VND

17

2,820.000 VND

18

2,620.000 VND

19

2,590.000 VND

20

2,810.000 VND

21

2,870.000 VND

22

2,880.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,510.000 VND

27

2,670.000 VND

28

2,700.000 VND

29

2,850.000 VND

Mua vé hãng vietnam airlines 1.100.000đ vậy đổi tên mất bao nhiêu phí? VN airline có quy định không đổi tên người bay. bạn có thể hoàn vé để mua vé mới, phí hoàn là 350,000đ trước ngày bay và trong ngày 700.000đ phí hoàn.

http://vemaybaylyhai.com.vn
 
Hướng dẫn tôi đặt vé tết hành trình này để có vé tốt? Bạn chỉ cần cung cấp tên người bay, số lượng người bay (trẻ nhỏ nếu có), hành trình bay kèm ngày giờ bay, bên đại lý sẽ lưu lại thông tin và kiểm tra giá vé, khi nào có giá vé tốt nhất đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ liên hệ lại đến bạn.

Tại sao mua một lúc 5 vé, mà mỗi người một giá khác nhau? Điều này còn tùy thuộc vào thời điểm bạn đặt vé vì giá vé thường không ổn định, có thể cùng một chuyến bay đó chỉ còn ít vé giá thấp nhưng lại mua một lúc nhiều vé cùng chuyến đó nên giá vé sẽ khác.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ