Vé máy bay Huế đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Huế đi Hà Nội

Hãng hàng không jetstar và vietjet air bán vé máy bay Huế đi Hà Nội chưa, mức giá bán bao nhiêu? Hiện 2 hãng này chưa mở đường bày Huế đi Hà nội. Chỉ có vietnam airlines bay chặng này.

Đặt chuyến bay vào buổi sáng, bay mất bao nhiêu phút? Từ huế ra hà nội bay khoảng 1 tiếng. Ngoài ra nếu thời tiết xấu hay có vấn đề gì thời gian sẽ nhiều hơn.

Giấy tờ người già và em bé bay là gì? Người già cần có CMND hoặc hộ chiếu, em bé cần có giấy khai sinh để làm thủ tục.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

880.000 VND

25

500.000 VND

26

760.000 VND

27

790.000 VND

28

670.000 VND

29

760.000 VND

30

900.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

780.000 VND

3

870.000 VND

4

620.000 VND

5

470.000 VND

6

610.000 VND

7

680.000 VND

8

450.000 VND

9

870.000 VND

10

650.000 VND

11

470.000 VND

12

610.000 VND

13

760.000 VND

14

870.000 VND

15

540.000 VND

16

600.000 VND

17

780.000 VND

18

580.000 VND

19

780.000 VND

20

840.000 VND

21

860.000 VND

22

570.000 VND

23

650.000 VND

24

840.000 VND

25

630.000 VND

26

890.000 VND

27

670.000 VND

28

880.000 VND

29

610.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,740.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,470.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,700.000 VND

7

1,500.000 VND

8

1,630.000 VND

9

1,480.000 VND

10

1,410.000 VND

11

1,700.000 VND

12

1,400.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,790.000 VND

16

1,500.000 VND

17

1,580.000 VND

18

1,540.000 VND

19

1,490.000 VND

20

1,710.000 VND

21

1,710.000 VND

22

1,720.000 VND

23

1,610.000 VND

24

1,760.000 VND

25

1,760.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,410.000 VND

28

1,790.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,310.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,330.000 VND

7

1,390.000 VND

8

1,400.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,360.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,420.000 VND

18

1,170.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,440.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,460.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,600.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

720.000 VND

3

520.000 VND

4

630.000 VND

5

620.000 VND

6

690.000 VND

7

480.000 VND

8

550.000 VND

9

500.000 VND

10

720.000 VND

11

790.000 VND

12

660.000 VND

13

890.000 VND

14

600.000 VND

15

500.000 VND

16

810.000 VND

17

790.000 VND

18

690.000 VND

19

560.000 VND

20

710.000 VND

21

620.000 VND

22

730.000 VND

23

680.000 VND

24

700.000 VND

25

790.000 VND

26

850.000 VND

27

840.000 VND

28

560.000 VND

29

840.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

790.000 VND

3

830.000 VND

4

680.000 VND

5

550.000 VND

6

770.000 VND

7

540.000 VND

8

480.000 VND

9

530.000 VND

10

600.000 VND

11

810.000 VND

12

640.000 VND

13

710.000 VND

14

680.000 VND

15

560.000 VND

16

630.000 VND

17

730.000 VND

18

730.000 VND

19

650.000 VND

20

700.000 VND

21

540.000 VND

22

570.000 VND

23

720.000 VND

24

500.000 VND

25

880.000 VND

26

780.000 VND

27

750.000 VND

28

630.000 VND

29

820.000 VND

30

750.000 VND

31

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

550.000 VND

3

520.000 VND

4

840.000 VND

5

600.000 VND

6

890.000 VND

7

660.000 VND

8

870.000 VND

9

620.000 VND

10

450.000 VND

11

720.000 VND

12

560.000 VND

13

860.000 VND

14

870.000 VND

15

510.000 VND

16

740.000 VND

17

770.000 VND

18

890.000 VND

19

700.000 VND

20

720.000 VND

21

860.000 VND

22

670.000 VND

23

520.000 VND

24

870.000 VND

25

580.000 VND

26

740.000 VND

27

730.000 VND

28

860.000 VND

29

890.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

600.000 VND

3

740.000 VND

4

640.000 VND

5

520.000 VND

6

480.000 VND

7

710.000 VND

8

640.000 VND

9

890.000 VND

10

580.000 VND

11

580.000 VND

12

510.000 VND

13

820.000 VND

14

640.000 VND

15

840.000 VND

16

850.000 VND

17

590.000 VND

18

560.000 VND

19

690.000 VND

20

510.000 VND

21

750.000 VND

22

780.000 VND

23

790.000 VND

24

900.000 VND

25

670.000 VND

26

890.000 VND

27

540.000 VND

28

750.000 VND

29

520.000 VND

30

820.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,470.000 VND

3

2,440.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,140.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,070.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,190.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,070.000 VND

14

2,080.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,320.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,280.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,360.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,560.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,840.000 VND

7

2,730.000 VND

8

2,640.000 VND

9

2,820.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,840.000 VND

16

2,770.000 VND

17

2,720.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,630.000 VND

25

2,710.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,100.000 VND

2

2,090.000 VND

3

2,070.000 VND

4

1,990.000 VND

5

2,040.000 VND

6

2,060.000 VND

7

2,060.000 VND

8

1,970.000 VND

9

1,970.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,190.000 VND

12

2,160.000 VND

13

1,960.000 VND

14

1,960.000 VND

15

1,950.000 VND

16

2,040.000 VND

17

2,150.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,370.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,090.000 VND

23

1,950.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,180.000 VND

27

1,990.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,150.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

480.000 VND

3

580.000 VND

4

710.000 VND

5

490.000 VND

6

620.000 VND

7

740.000 VND

8

800.000 VND

9

650.000 VND

10

770.000 VND

11

830.000 VND

12

870.000 VND

13

850.000 VND

14

660.000 VND

15

820.000 VND

16

810.000 VND

17

530.000 VND

18

790.000 VND

19

600.000 VND

20

750.000 VND

21

820.000 VND

22

820.000 VND

23

650.000 VND

24

740.000 VND

25

730.000 VND

26

830.000 VND

27

510.000 VND

28

500.000 VND

29

510.000 VND

30

570.000 VND

Mua vé hãng vietnam airlines 1.100.000đ vậy đổi tên mất bao nhiêu phí? VN airline có quy định không đổi tên người bay. bạn có thể hoàn vé để mua vé mới, phí hoàn là 350,000đ trước ngày bay và trong ngày 700.000đ phí hoàn.

http://vemaybaylyhai.com.vn
 
Hướng dẫn tôi đặt vé tết hành trình này để có vé tốt? Bạn chỉ cần cung cấp tên người bay, số lượng người bay (trẻ nhỏ nếu có), hành trình bay kèm ngày giờ bay, bên đại lý sẽ lưu lại thông tin và kiểm tra giá vé, khi nào có giá vé tốt nhất đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ liên hệ lại đến bạn.

Tại sao mua một lúc 5 vé, mà mỗi người một giá khác nhau? Điều này còn tùy thuộc vào thời điểm bạn đặt vé vì giá vé thường không ổn định, có thể cùng một chuyến bay đó chỉ còn ít vé giá thấp nhưng lại mua một lúc nhiều vé cùng chuyến đó nên giá vé sẽ khác.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ