Vé máy bay Huế đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Huế đi TPHCM Sài Gòn

Nên mua vé máy bay Huế đi TPHCM của hãng nào , vì sao? Từ Huế đi Sài Gòn có 3 hãng, quý khách muốn chọn mua vé giá rẻ có thể chọn hãng Jetstar. Nếu quý khách muốn đặt vé đi công việc nên chọn mua hãng Vietnam airlines để không bị trễ chuyến bay.

Mua của Vietnam airlines được mang bao nhiêu hành lý, có mất phí không? Mua của Vietnam airlines quý khách được miễn phí 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Mua vé thương gia của Vietnam airlines đổi vé mất phí là bao nhiêu? Loại vé thương gia quý khách đổi vé phí đổi là 350,000VND nếu đổi trước ngày bay, nếu đổi trong và sau ngày bay phí đổi sẽ là 650,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

760.000 VND

16

950.000 VND

17

1,000.000 VND

18

520.000 VND

19

1,120.000 VND

20

530.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,100.000 VND

23

1,050.000 VND

24

650.000 VND

25

500.000 VND

26

480.000 VND

27

770.000 VND

28

730.000 VND

29

620.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,450.000 VND

2

2,560.000 VND

3

2,190.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,410.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,540.000 VND

8

2,260.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,160.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,060.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,530.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,070.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,140.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,190.000 VND

27

2,680.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,110.000 VND

30

2,650.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,550.000 VND

2

3,000.000 VND

3

2,590.000 VND

4

3,090.000 VND

5

2,690.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,780.000 VND

8

2,870.000 VND

9

2,820.000 VND

10

3,070.000 VND

11

2,870.000 VND

12

2,980.000 VND

13

2,930.000 VND

14

2,870.000 VND

15

2,920.000 VND

16

3,150.000 VND

17

2,830.000 VND

18

3,120.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,640.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,700.000 VND

27

3,100.000 VND

28

2,950.000 VND

29

3,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,250.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,120.000 VND

7

2,260.000 VND

8

2,000.000 VND

9

2,040.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,210.000 VND

14

2,140.000 VND

15

2,030.000 VND

16

2,230.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,250.000 VND

19

1,960.000 VND

20

2,400.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,190.000 VND

24

1,960.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,420.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

1,150.000 VND

3

830.000 VND

4

530.000 VND

5

1,040.000 VND

6

500.000 VND

7

660.000 VND

8

760.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,050.000 VND

11

610.000 VND

12

610.000 VND

13

900.000 VND

14

740.000 VND

15

610.000 VND

16

710.000 VND

17

530.000 VND

18

660.000 VND

19

710.000 VND

20

1,040.000 VND

21

720.000 VND

22

1,030.000 VND

23

680.000 VND

24

1,140.000 VND

25

940.000 VND

26

1,150.000 VND

27

1,090.000 VND

28

540.000 VND

29

720.000 VND

30

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

570.000 VND

3

850.000 VND

4

560.000 VND

5

1,070.000 VND

6

560.000 VND

7

1,080.000 VND

8

1,120.000 VND

9

630.000 VND

10

760.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,080.000 VND

13

910.000 VND

14

630.000 VND

15

840.000 VND

16

910.000 VND

17

670.000 VND

18

760.000 VND

19

660.000 VND

20

1,030.000 VND

21

870.000 VND

22

770.000 VND

23

1,130.000 VND

24

960.000 VND

25

710.000 VND

26

580.000 VND

27

890.000 VND

28

1,060.000 VND

29

530.000 VND

30

690.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,030.000 VND

3

740.000 VND

4

920.000 VND

5

660.000 VND

6

610.000 VND

7

990.000 VND

8

570.000 VND

9

760.000 VND

10

930.000 VND

11

950.000 VND

12

950.000 VND

13

870.000 VND

14

950.000 VND

15

810.000 VND

16

1,110.000 VND

17

780.000 VND

18

590.000 VND

19

1,070.000 VND

20

540.000 VND

21

550.000 VND

22

1,120.000 VND

23

850.000 VND

24

740.000 VND

25

930.000 VND

26

900.000 VND

27

750.000 VND

28

1,140.000 VND

29

580.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,030.000 VND

3

920.000 VND

4

450.000 VND

5

1,080.000 VND

6

980.000 VND

7

800.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,040.000 VND

10

510.000 VND

11

780.000 VND

12

1,090.000 VND

13

510.000 VND

14

1,090.000 VND

15

880.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,000.000 VND

18

710.000 VND

19

1,040.000 VND

20

460.000 VND

21

810.000 VND

22

990.000 VND

23

790.000 VND

24

510.000 VND

25

510.000 VND

26

1,040.000 VND

27

1,090.000 VND

28

760.000 VND

29

920.000 VND

30

650.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

510.000 VND

3

800.000 VND

4

650.000 VND

5

920.000 VND

6

660.000 VND

7

1,020.000 VND

8

560.000 VND

9

530.000 VND

10

500.000 VND

11

1,010.000 VND

12

960.000 VND

13

1,140.000 VND

14

880.000 VND

15

930.000 VND

16

820.000 VND

17

1,090.000 VND

18

560.000 VND

19

830.000 VND

20

1,110.000 VND

21

620.000 VND

22

900.000 VND

23

470.000 VND

24

1,120.000 VND

25

490.000 VND

26

520.000 VND

27

450.000 VND

28

520.000 VND

29

610.000 VND

30

630.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

730.000 VND

3

1,100.000 VND

4

970.000 VND

5

550.000 VND

6

540.000 VND

7

480.000 VND

8

880.000 VND

9

660.000 VND

10

460.000 VND

11

810.000 VND

12

600.000 VND

13

460.000 VND

14

690.000 VND

15

700.000 VND

16

490.000 VND

17

770.000 VND

18

1,020.000 VND

19

730.000 VND

20

640.000 VND

21

840.000 VND

22

690.000 VND

23

830.000 VND

24

860.000 VND

25

880.000 VND

26

620.000 VND

27

890.000 VND

28

980.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

990.000 VND

3

740.000 VND

4

1,070.000 VND

5

560.000 VND

6

710.000 VND

7

830.000 VND

8

670.000 VND

9

910.000 VND

10

1,100.000 VND

11

800.000 VND

12

740.000 VND

13

880.000 VND

14

990.000 VND

15

640.000 VND

16

990.000 VND

17

890.000 VND

18

1,030.000 VND

19

540.000 VND

20

1,060.000 VND

21

1,060.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,110.000 VND

24

790.000 VND

25

590.000 VND

26

1,070.000 VND

27

840.000 VND

28

1,030.000 VND

29

770.000 VND

30

930.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

460.000 VND

3

1,110.000 VND

4

860.000 VND

5

750.000 VND

6

480.000 VND

7

1,050.000 VND

8

970.000 VND

9

870.000 VND

10

970.000 VND

11

900.000 VND

12

990.000 VND

13

790.000 VND

14

490.000 VND

15

1,120.000 VND

16

890.000 VND

17

600.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,080.000 VND

22

910.000 VND

23

460.000 VND

24

510.000 VND

25

680.000 VND

26

510.000 VND

27

540.000 VND

28

760.000 VND

29

510.000 VND

30

990.000 VND


Vé máy bay Huế đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Đổi tên phải chịu bao nhiêu phí đổi cho 1 người ? Quý khách mua vé máy bay của Vietnam airlines không thể đổi tên, nếu mua của Jetstar hoặc Vietjet quý khách có thể đổi tên có tính phí.

Vé máy bay Huế đi Sài Gòn đặt trong ngày vietnam airlines có giữ chỗ được không, tôi thanh toán ngay sau 30 phút ? Vé đi trong ngày của vietnam airlines có thể giữ chỗ được trong nửa giờ, quý khách thanh toán trong vòng 30 phút để lấy vé tránh tình trạng hết vé hoặc giá gia tăng trong ngày.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ