Vé máy bay Nha Trang đi Đà Nẵng giá rẻ 677.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Đà Nẵng

+ Đặt vé máy bay Nha Trang đi Đà Nẵng một ngày có mấy chuyến ,của hãng nào, giá vé bao nhiêu? Vé Nha Trang đi Đà Nẵng một ngày có một chuyến, của hãng Jetstar và vietnamairlines. Giá vé 1,170,000VND.

+ Nêu điều kiện vé khác nhau của các loại vé khuyến mại, phổ thông, thương gia? đối với vietnam air :Vé khuyến mãi không thể hoàn hay thay đổi được, vé phố thông quý khách được  hoàn vé , đổi ngày giờ bay mất phí, vé thương gia quý khách được đổi tên, ngày giờ bay miễn phí và có thể hoàn vé(mất phí)
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,040.000 VND

25

1,320.000 VND

26

900.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,190.000 VND

29

940.000 VND

30

990.000 VND

31

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,380.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,340.000 VND

4

940.000 VND

5

1,390.000 VND

6

910.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,250.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,350.000 VND

16

1,050.000 VND

17

920.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,290.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,310.000 VND

26

1,390.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,050.000 VND

29

930.000 VND

30

1,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,210.000 VND

3

1,940.000 VND

4

2,040.000 VND

5

2,020.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,170.000 VND

9

2,200.000 VND

10

1,840.000 VND

11

1,990.000 VND

12

2,000.000 VND

13

2,070.000 VND

14

1,870.000 VND

15

2,210.000 VND

16

2,080.000 VND

17

1,990.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,030.000 VND

20

1,930.000 VND

21

1,820.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,170.000 VND

24

2,150.000 VND

25

2,170.000 VND

26

1,880.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,160.000 VND

29

1,920.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,800.000 VND

2

2,060.000 VND

3

2,090.000 VND

4

1,910.000 VND

5

1,740.000 VND

6

1,830.000 VND

7

1,920.000 VND

8

1,900.000 VND

9

1,960.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,830.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,630.000 VND

15

1,960.000 VND

16

2,030.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,670.000 VND

20

1,890.000 VND

21

1,930.000 VND

22

1,850.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,930.000 VND

25

1,830.000 VND

26

2,010.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,660.000 VND

29

2,060.000 VND

30

1,810.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

920.000 VND

3

1,330.000 VND

4

970.000 VND

5

1,210.000 VND

6

1,150.000 VND

7

950.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,170.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,100.000 VND

14

1,370.000 VND

15

1,040.000 VND

16

940.000 VND

17

1,220.000 VND

18

980.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,380.000 VND

21

950.000 VND

22

940.000 VND

23

980.000 VND

24

1,380.000 VND

25

920.000 VND

26

1,040.000 VND

27

1,300.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,390.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,140.000 VND

7

910.000 VND

8

1,270.000 VND

9

1,340.000 VND

10

1,390.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,200.000 VND

13

1,040.000 VND

14

990.000 VND

15

1,110.000 VND

16

1,350.000 VND

17

1,030.000 VND

18

900.000 VND

19

910.000 VND

20

1,400.000 VND

21

1,000.000 VND

22

900.000 VND

23

910.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,350.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,290.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,110.000 VND

5

980.000 VND

6

970.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,350.000 VND

9

940.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,050.000 VND

15

1,250.000 VND

16

1,360.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,040.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,210.000 VND

23

970.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,310.000 VND

26

960.000 VND

27

1,050.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,120.000 VND

3

980.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,350.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,290.000 VND

9

910.000 VND

10

1,230.000 VND

11

990.000 VND

12

1,200.000 VND

13

1,020.000 VND

14

910.000 VND

15

1,130.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,220.000 VND

19

1,200.000 VND

20

1,330.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,190.000 VND

23

1,020.000 VND

24

990.000 VND

25

1,160.000 VND

26

950.000 VND

27

1,210.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,890.000 VND

3

2,790.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,640.000 VND

9

2,840.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,760.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,930.000 VND

14

2,980.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,700.000 VND

19

2,640.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,960.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,930.000 VND

29

2,820.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,960.000 VND

2

3,080.000 VND

3

3,060.000 VND

4

2,910.000 VND

5

3,030.000 VND

6

3,200.000 VND

7

3,160.000 VND

8

3,200.000 VND

9

3,190.000 VND

10

3,250.000 VND

11

3,080.000 VND

12

3,050.000 VND

13

2,930.000 VND

14

2,910.000 VND

15

3,220.000 VND

16

3,340.000 VND

17

3,090.000 VND

18

3,040.000 VND

19

3,350.000 VND

20

2,930.000 VND

21

3,100.000 VND

22

3,380.000 VND

23

3,360.000 VND

24

3,080.000 VND

25

3,280.000 VND

26

3,000.000 VND

27

2,900.000 VND

28

3,070.000 VND

29

3,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,830.000 VND

4

2,690.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,820.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,460.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,490.000 VND

13

2,400.000 VND

14

2,880.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,660.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,740.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,760.000 VND

29

2,420.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

920.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,250.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,160.000 VND

8

980.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,340.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,280.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,260.000 VND

19

1,390.000 VND

20

940.000 VND

21

1,010.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,230.000 VND

26

930.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,160.000 VND

+ Ở xa thanh toán chuyển tiền qua bưu điện được không? Quý khách không thể thanh toán theo cách này vé của quý khách chỉ giữ được trong vòng 24 giờ. Quý khách vui lòng thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng (nếu ở xa) để lấy vé.

Vé máy bay Nha Trang đi Đà Nẵng giá rẻ 677.000đ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi ở xa không nhận được vé , có mã xác nhận qua điện thoại là bay được ah, có chắc chắn không? Quý khách chỉ cần mã đặt chỗ là được làm thủ tục. Quý khách có thể gọi đến tổng đài hãng để kiểm tra tình trạng vé máy bay của mình, JetStar:, Vietnam airlines:.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ