Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội

Mình cần biết có bao nhiêu hãng bay từ Nha Trang đến Hà Nội, giá vé hãng rẻ nhất, trung bình và cao nhất? Bạn bay từ Nha Trang đến Hà nội có đến 3 hãng bay, vietnam airline, jetstar và vietjet air trong đó giá vé rẻ nhất thường là hãng vietjet air, trung bình là jetstar và cao nhất là vn airline.

Mua bốn vé Nha Trang đến Hà Nội vietjet air nhưng không bay được thì phí hoàn mất bao nhiêu tiền? Vé của Vietjetair không thể hoàn hủy được, bạn có thể đổi ngày giờ bay khác hoặc đổi hành trình khác.

Trẻ em và em bé khi đi vietnam airlines được những lợi thế gì? Đối với trẻ em khi đi hãng vn airline được miễn phí 20kg hành lý ký gửi như người lớn, ngoài ra trẻ em được giảm 25% giá vé. Máy bay của hãng vietnam airline bay êm hơn, ít sốc, tốt cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,700.000 VND

22

1,950.000 VND

23

1,930.000 VND

24

1,850.000 VND

25

1,470.000 VND

26

1,950.000 VND

27

1,630.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,550.000 VND

30

1,750.000 VND

31

1,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,070.000 VND

3

1,150.000 VND

4

990.000 VND

5

900.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,340.000 VND

9

810.000 VND

10

880.000 VND

11

1,160.000 VND

12

980.000 VND

13

770.000 VND

14

1,100.000 VND

15

820.000 VND

16

840.000 VND

17

900.000 VND

18

1,180.000 VND

19

760.000 VND

20

890.000 VND

21

750.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,100.000 VND

26

720.000 VND

27

1,170.000 VND

28

860.000 VND

29

780.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

810.000 VND

3

1,020.000 VND

4

730.000 VND

5

750.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,200.000 VND

9

730.000 VND

10

910.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,340.000 VND

13

1,220.000 VND

14

860.000 VND

15

770.000 VND

16

850.000 VND

17

980.000 VND

18

1,290.000 VND

19

900.000 VND

20

1,020.000 VND

21

900.000 VND

22

1,040.000 VND

23

700.000 VND

24

770.000 VND

25

1,270.000 VND

26

1,160.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,340.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

780.000 VND

3

890.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,220.000 VND

6

870.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,110.000 VND

9

900.000 VND

10

950.000 VND

11

750.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,170.000 VND

14

880.000 VND

15

1,130.000 VND

16

1,320.000 VND

17

1,090.000 VND

18

930.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,140.000 VND

21

820.000 VND

22

1,120.000 VND

23

830.000 VND

24

1,350.000 VND

25

1,200.000 VND

26

1,040.000 VND

27

1,050.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

750.000 VND

3

1,040.000 VND

4

1,280.000 VND

5

1,060.000 VND

6

920.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,200.000 VND

9

860.000 VND

10

840.000 VND

11

800.000 VND

12

1,250.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,290.000 VND

16

940.000 VND

17

1,290.000 VND

18

890.000 VND

19

1,270.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,180.000 VND

22

810.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,310.000 VND

25

1,170.000 VND

26

710.000 VND

27

1,280.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,150.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,630.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,830.000 VND

6

2,710.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,910.000 VND

9

2,570.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,650.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,750.000 VND

15

2,550.000 VND

16

2,830.000 VND

17

2,730.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,750.000 VND

20

2,870.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,890.000 VND

24

2,840.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,800.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,930.000 VND

30

2,380.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,050.000 VND

2

2,860.000 VND

3

3,280.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,990.000 VND

6

2,870.000 VND

7

3,000.000 VND

8

2,960.000 VND

9

3,030.000 VND

10

2,980.000 VND

11

2,800.000 VND

12

2,930.000 VND

13

2,780.000 VND

14

2,970.000 VND

15

3,150.000 VND

16

2,820.000 VND

17

3,000.000 VND

18

2,720.000 VND

19

2,930.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,760.000 VND

22

3,190.000 VND

23

3,050.000 VND

24

3,250.000 VND

25

3,130.000 VND

26

2,910.000 VND

27

2,710.000 VND

28

3,200.000 VND

29

2,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,800.000 VND

4

2,210.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,620.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,590.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,580.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,740.000 VND

24

2,660.000 VND

25

2,590.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,580.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,550.000 VND

30

2,550.000 VND

31

2,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

980.000 VND

3

770.000 VND

4

1,150.000 VND

5

860.000 VND

6

1,210.000 VND

7

720.000 VND

8

800.000 VND

9

930.000 VND

10

1,070.000 VND

11

710.000 VND

12

920.000 VND

13

920.000 VND

14

770.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,010.000 VND

18

960.000 VND

19

980.000 VND

20

1,270.000 VND

21

940.000 VND

22

1,250.000 VND

23

870.000 VND

24

800.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,270.000 VND

28

710.000 VND

29

1,130.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

820.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,070.000 VND

7

920.000 VND

8

1,000.000 VND

9

960.000 VND

10

850.000 VND

11

930.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,000.000 VND

14

990.000 VND

15

750.000 VND

16

960.000 VND

17

1,080.000 VND

18

740.000 VND

19

810.000 VND

20

1,310.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,290.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,020.000 VND

25

700.000 VND

26

1,010.000 VND

27

950.000 VND

28

1,080.000 VND

29

930.000 VND

30

1,350.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

1,340.000 VND

3

830.000 VND

4

820.000 VND

5

1,350.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,100.000 VND

8

890.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,230.000 VND

11

1,120.000 VND

12

1,200.000 VND

13

740.000 VND

14

870.000 VND

15

1,060.000 VND

16

990.000 VND

17

1,340.000 VND

18

800.000 VND

19

1,070.000 VND

20

900.000 VND

21

750.000 VND

22

1,010.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,220.000 VND

25

730.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

720.000 VND

3

1,210.000 VND

4

810.000 VND

5

1,050.000 VND

6

1,300.000 VND

7

980.000 VND

8

900.000 VND

9

810.000 VND

10

920.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,300.000 VND

13

1,090.000 VND

14

960.000 VND

15

730.000 VND

16

990.000 VND

17

1,150.000 VND

18

750.000 VND

19

1,140.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,230.000 VND

23

810.000 VND

24

770.000 VND

25

850.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,050.000 VND

28

1,020.000 VND

29

900.000 VND

30

960.000 VND

31

840.000 VND

Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, tôi cần biết cụ thể từng giờ bay kèm giá vé máy bay của vietnam airlines? Một ngày có khoảng 3 chuyến bay từ nha trang đến hà nội, chuyến sáng 10h50, chuyến trưa 2h40, chuyến tối 9h35 đồng giá 1tr325 ngàn.

Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Mua vé máy bay Nha Trang Hà Nội nhiều tại phòng vé bạn có những chính sách gì tốt? Quý khách thường xuyên đặt vé cho hành trình này tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn, được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất cho khách hàng quen và ưu tiên phục vụ 24/24.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ