Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội

Mình cần biết có bao nhiêu hãng bay từ Nha Trang đến Hà Nội, giá vé hãng rẻ nhất, trung bình và cao nhất? Bạn bay từ Nha Trang đến Hà nội có đến 3 hãng bay, vietnam airline, jetstar và vietjet air trong đó giá vé rẻ nhất thường là hãng vietjet air, trung bình là jetstar và cao nhất là vn airline.

Mua bốn vé Nha Trang đến Hà Nội vietjet air nhưng không bay được thì phí hoàn mất bao nhiêu tiền? Vé của Vietjetair không thể hoàn hủy được, bạn có thể đổi ngày giờ bay khác hoặc đổi hành trình khác.

Trẻ em và em bé khi đi vietnam airlines được những lợi thế gì? Đối với trẻ em khi đi hãng vn airline được miễn phí 20kg hành lý ký gửi như người lớn, ngoài ra trẻ em được giảm 25% giá vé. Máy bay của hãng vietnam airline bay êm hơn, ít sốc, tốt cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,210.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,280.000 VND

26

830.000 VND

27

810.000 VND

28

730.000 VND

29

740.000 VND

30

760.000 VND

31

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

1,340.000 VND

3

970.000 VND

4

950.000 VND

5

810.000 VND

6

770.000 VND

7

860.000 VND

8

1,260.000 VND

9

820.000 VND

10

760.000 VND

11

1,120.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,270.000 VND

14

1,050.000 VND

15

1,090.000 VND

16

900.000 VND

17

870.000 VND

18

840.000 VND

19

740.000 VND

20

730.000 VND

21

1,020.000 VND

22

870.000 VND

23

800.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,170.000 VND

27

760.000 VND

28

830.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

930.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,300.000 VND

5

800.000 VND

6

1,240.000 VND

7

790.000 VND

8

960.000 VND

9

830.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,110.000 VND

14

740.000 VND

15

1,010.000 VND

16

720.000 VND

17

870.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,320.000 VND

20

970.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,200.000 VND

23

920.000 VND

24

730.000 VND

25

900.000 VND

26

1,090.000 VND

27

720.000 VND

28

940.000 VND

29

1,290.000 VND

30

840.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,850.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,420.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,700.000 VND

9

2,340.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,930.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,570.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,710.000 VND

20

2,710.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,810.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,670.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,690.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,100.000 VND

2

3,190.000 VND

3

2,960.000 VND

4

3,190.000 VND

5

3,160.000 VND

6

3,240.000 VND

7

2,830.000 VND

8

3,280.000 VND

9

3,070.000 VND

10

3,090.000 VND

11

3,170.000 VND

12

3,040.000 VND

13

3,230.000 VND

14

3,290.000 VND

15

3,220.000 VND

16

3,210.000 VND

17

2,810.000 VND

18

3,020.000 VND

19

3,300.000 VND

20

3,080.000 VND

21

3,000.000 VND

22

2,780.000 VND

23

3,080.000 VND

24

2,970.000 VND

25

2,840.000 VND

26

3,220.000 VND

27

3,170.000 VND

28

3,180.000 VND

29

2,990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,820.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,450.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,730.000 VND

9

2,520.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,800.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,440.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,290.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,700.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,260.000 VND

31

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,060.000 VND

3

770.000 VND

4

1,210.000 VND

5

990.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,350.000 VND

10

1,090.000 VND

11

930.000 VND

12

980.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,270.000 VND

15

870.000 VND

16

880.000 VND

17

1,160.000 VND

18

810.000 VND

19

1,290.000 VND

20

740.000 VND

21

1,230.000 VND

22

1,080.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,340.000 VND

25

820.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,220.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,280.000 VND

6

860.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,340.000 VND

9

830.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,300.000 VND

13

1,050.000 VND

14

930.000 VND

15

960.000 VND

16

1,110.000 VND

17

930.000 VND

18

1,150.000 VND

19

920.000 VND

20

840.000 VND

21

950.000 VND

22

1,310.000 VND

23

890.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,270.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,210.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,220.000 VND

3

820.000 VND

4

1,240.000 VND

5

940.000 VND

6

1,270.000 VND

7

900.000 VND

8

850.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,060.000 VND

12

920.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,200.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,230.000 VND

17

770.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,220.000 VND

22

980.000 VND

23

1,180.000 VND

24

820.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,310.000 VND

27

1,340.000 VND

28

1,240.000 VND

29

790.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

940.000 VND

3

990.000 VND

4

870.000 VND

5

1,150.000 VND

6

910.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,080.000 VND

9

970.000 VND

10

1,150.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,280.000 VND

14

740.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,340.000 VND

17

1,290.000 VND

18

1,200.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,050.000 VND

21

710.000 VND

22

1,130.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,250.000 VND

25

710.000 VND

26

850.000 VND

27

800.000 VND

28

1,290.000 VND

29

780.000 VND

30

750.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

970.000 VND

3

890.000 VND

4

1,150.000 VND

5

730.000 VND

6

1,140.000 VND

7

870.000 VND

8

1,310.000 VND

9

910.000 VND

10

1,110.000 VND

11

970.000 VND

12

900.000 VND

13

1,240.000 VND

14

890.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,330.000 VND

17

880.000 VND

18

730.000 VND

19

880.000 VND

20

960.000 VND

21

990.000 VND

22

710.000 VND

23

940.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,300.000 VND

26

840.000 VND

27

860.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,310.000 VND

30

1,330.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

920.000 VND

3

800.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,290.000 VND

9

1,130.000 VND

10

730.000 VND

11

810.000 VND

12

960.000 VND

13

930.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,210.000 VND

16

880.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,010.000 VND

19

830.000 VND

20

940.000 VND

21

800.000 VND

22

740.000 VND

23

1,330.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,020.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,220.000 VND

29

850.000 VND

30

1,030.000 VND

Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, tôi cần biết cụ thể từng giờ bay kèm giá vé máy bay của vietnam airlines? Một ngày có khoảng 3 chuyến bay từ nha trang đến hà nội, chuyến sáng 10h50, chuyến trưa 2h40, chuyến tối 9h35 đồng giá 1tr325 ngàn.

Vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines
 
Mua vé máy bay Nha Trang Hà Nội nhiều tại phòng vé bạn có những chính sách gì tốt? Quý khách thường xuyên đặt vé cho hành trình này tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn, được chúng tôi hỗ trợ bán giá vé tốt nhất, giảm giá vé tốt nhất cho khách hàng quen và ưu tiên phục vụ 24/24.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ