Đặt vé máy bay Nha Trang đi Hải Phòng giá rẻ vietjet air 1 triệu đồng

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Hải Phòng

Du lịch giá rẻ cùng vé máy bay Nha Trang đi Hải Phòng thì hãy nhanh chóng truy cập vào trang vemaybaylyhai.com.vn để săn vé giá rẻ hằng ngày. Hải Phòng với nhiều đổi mới về hạ tầng dịch vụ giải trí ... Bãi Cháy có dải cát trắng và hàng dừa xanh mát được xem là khu du lịch đẹp nhất thành phố Hạ Long, bao gồm hệ thống các nhà hàng, sân khấu biểu vv.. vì thế rất thu hút người dân nha trang nói riêng và cả nước nói chung.

Đặt vé máy bay Nha Trang đi Hải Phòng giá rẻ vietjet air 1 triệu đồng

Giá vé máy bay Nha Trang Hải Phòng có nhiều loại tùy thuộc giờ bay, hãng hàng không. ... khách sạn, nhà hàng chuyên nghiệp được thưởng thức ẩm thực Hải Phòng. Hướng dẫn đặt vé máy bay đi hải phòng rẻ nhất hiện nay cho những chuyến đi du lịch. Xem bảng giá vé các ngày bên dưới để chọn cho mình một hành trình cực rẻ bên dưới.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1,520.000 VND

28

1,250.000 VND

29

1,570.000 VND

30

1,620.000 VND

31

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,440.000 VND

3

1,380.000 VND

4

1,460.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,530.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,550.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,510.000 VND

14

1,210.000 VND

15

1,240.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,610.000 VND

19

1,390.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,320.000 VND

24

1,460.000 VND

25

1,490.000 VND

26

1,400.000 VND

27

1,520.000 VND

28

1,300.000 VND

29

1,370.000 VND

30

1,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,360.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,160.000 VND

7

2,090.000 VND

8

2,170.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,540.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,450.000 VND

16

2,510.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,130.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,300.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,020.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,130.000 VND

2

2,210.000 VND

3

2,330.000 VND

4

1,910.000 VND

5

2,180.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,020.000 VND

9

1,950.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,040.000 VND

14

2,110.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,360.000 VND

17

1,830.000 VND

18

1,970.000 VND

19

1,970.000 VND

20

1,890.000 VND

21

2,250.000 VND

22

2,260.000 VND

23

2,010.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,140.000 VND

28

1,810.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,220.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,370.000 VND

6

1,160.000 VND

7

1,440.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,440.000 VND

11

1,660.000 VND

12

1,410.000 VND

13

1,150.000 VND

14

1,390.000 VND

15

1,500.000 VND

16

1,350.000 VND

17

1,390.000 VND

18

1,390.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,420.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,340.000 VND

26

1,660.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,480.000 VND

30

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,540.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,210.000 VND

6

1,380.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,390.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,570.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,240.000 VND

15

1,260.000 VND

16

1,550.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,680.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,690.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,540.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,360.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,610.000 VND

2

1,660.000 VND

3

1,200.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,390.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,420.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,180.000 VND

11

1,420.000 VND

12

1,400.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,520.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,680.000 VND

17

1,370.000 VND

18

1,590.000 VND

19

1,400.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,370.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,140.000 VND

26

1,450.000 VND

27

1,570.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,500.000 VND

30

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,330.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,480.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,630.000 VND

13

1,160.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,560.000 VND

16

1,320.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,210.000 VND

23

1,530.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,750.000 VND

2

2,770.000 VND

3

2,960.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,970.000 VND

6

2,750.000 VND

7

2,830.000 VND

8

3,080.000 VND

9

3,150.000 VND

10

2,720.000 VND

11

3,040.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,950.000 VND

14

3,270.000 VND

15

3,290.000 VND

16

3,180.000 VND

17

3,180.000 VND

18

2,900.000 VND

19

2,700.000 VND

20

3,160.000 VND

21

3,090.000 VND

22

2,750.000 VND

23

3,100.000 VND

24

3,160.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,930.000 VND

27

3,280.000 VND

28

2,880.000 VND

29

3,060.000 VND

30

3,190.000 VND

31

2,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,490.000 VND

2

3,420.000 VND

3

3,270.000 VND

4

3,300.000 VND

5

3,690.000 VND

6

3,630.000 VND

7

3,610.000 VND

8

3,570.000 VND

9

3,670.000 VND

10

3,340.000 VND

11

3,580.000 VND

12

3,580.000 VND

13

3,560.000 VND

14

3,310.000 VND

15

3,690.000 VND

16

3,220.000 VND

17

3,500.000 VND

18

3,470.000 VND

19

3,260.000 VND

20

3,690.000 VND

21

3,660.000 VND

22

3,300.000 VND

23

3,340.000 VND

24

3,320.000 VND

25

3,170.000 VND

26

3,520.000 VND

27

3,180.000 VND

28

3,110.000 VND

29

3,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

3,190.000 VND

3

2,890.000 VND

4

2,860.000 VND

5

2,960.000 VND

6

2,630.000 VND

7

3,180.000 VND

8

2,870.000 VND

9

3,040.000 VND

10

2,840.000 VND

11

2,730.000 VND

12

3,120.000 VND

13

2,870.000 VND

14

2,840.000 VND

15

3,150.000 VND

16

3,100.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,880.000 VND

20

3,030.000 VND

21

2,760.000 VND

22

2,980.000 VND

23

3,040.000 VND

24

2,930.000 VND

25

3,160.000 VND

26

2,930.000 VND

27

2,880.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,860.000 VND

30

2,830.000 VND

31

3,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,390.000 VND

4

1,370.000 VND

5

1,430.000 VND

6

1,670.000 VND

7

1,680.000 VND

8

1,260.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,310.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,600.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,630.000 VND

16

1,350.000 VND

17

1,350.000 VND

18

1,420.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,500.000 VND

23

1,530.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,620.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,460.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ