Vé máy bay Nha Trang đi Phú Quốc giá rẻ khứ hồi hãng vietnam airlines bay?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Phú Quốc

Nha Trang đi Phú Quốc khá đơn giản cho hành trình này, TUY KHÔNG CÓ BAY THẲNG TỪ NHA TRANG ĐI PHÚ QUỐC nhưng mà có thể bay dừng tại TPHCM sau đó bay tiếp đến Phú Quốc, nếu bạn có lịch trình chơi tại TPHCM nên đặt các chuyến thời gian xa nhau, còn muốn đi liền thì đặt giờ gian sát nhau để phù hợp mục đích bay của mình.

KẾT HỢP GIÁ RẺ NHẤT
  1. từ Nha Trang đi TPHCM, và mua vé máy bay TPHCM đi Phú Quốc (có 3 hãng bay, nhiều giờ lựa chọn, hãy đặt mục tiêu đi để chọn giờ và giá phù hợp.

Đại lý vemaybaylyhai.com.vn không chỉ bán vé giá rẻ mà dịch vụ còn đặt lên hàng đầu, luôn tìm kiếm vé rẻ đi Nha Trang và Phú Quốc, và các chặng bay khác, giảm giá đoàn cho trẻ em, em bé, tặng nhiều hành lý.

BẢNG GIÁ KẾT HỢP BAY: NHA TRANG => TPHCM => PHÚ QUỐC
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,140.000 VND

25

2,030.000 VND

26

2,200.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,110.000 VND

29

1,960.000 VND

30

2,000.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,080.000 VND

3

1,970.000 VND

4

2,210.000 VND

5

2,110.000 VND

6

1,970.000 VND

7

2,040.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,200.000 VND

10

1,940.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,080.000 VND

13

2,010.000 VND

14

1,900.000 VND

15

2,210.000 VND

16

2,210.000 VND

17

1,940.000 VND

18

1,990.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,050.000 VND

22

2,240.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,160.000 VND

25

1,940.000 VND

26

1,910.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,060.000 VND

29

1,940.000 VND

30

2,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,870.000 VND

2

3,040.000 VND

3

3,000.000 VND

4

3,020.000 VND

5

3,130.000 VND

6

3,170.000 VND

7

2,850.000 VND

8

3,160.000 VND

9

3,030.000 VND

10

2,980.000 VND

11

2,910.000 VND

12

2,870.000 VND

13

3,190.000 VND

14

2,820.000 VND

15

3,200.000 VND

16

3,170.000 VND

17

3,160.000 VND

18

2,970.000 VND

19

2,940.000 VND

20

2,940.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,940.000 VND

23

2,810.000 VND

24

2,900.000 VND

25

3,110.000 VND

26

2,920.000 VND

27

2,880.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,820.000 VND

30

2,890.000 VND

31

3,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,870.000 VND

3

2,990.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,690.000 VND

6

2,830.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,930.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,850.000 VND

12

3,000.000 VND

13

2,790.000 VND

14

2,910.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,940.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,960.000 VND

19

2,830.000 VND

20

2,720.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,960.000 VND

25

2,900.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,710.000 VND

30

2,820.000 VND

31

2,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,140.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,030.000 VND

4

1,900.000 VND

5

2,020.000 VND

6

2,090.000 VND

7

2,220.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,170.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,290.000 VND

12

1,950.000 VND

13

2,260.000 VND

14

2,260.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,240.000 VND

17

2,130.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,010.000 VND

20

2,100.000 VND

21

1,960.000 VND

22

1,990.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,160.000 VND

26

2,100.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,170.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

1,920.000 VND

3

2,060.000 VND

4

2,000.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,000.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,120.000 VND

10

2,030.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,230.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,140.000 VND

15

1,930.000 VND

16

1,960.000 VND

17

2,300.000 VND

18

2,000.000 VND

19

1,930.000 VND

20

1,930.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,170.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,250.000 VND

28

1,910.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

1,950.000 VND

3

2,050.000 VND

4

2,130.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,210.000 VND

7

2,250.000 VND

8

1,960.000 VND

9

2,270.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,240.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,090.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,130.000 VND

17

2,080.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,220.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,150.000 VND

24

2,010.000 VND

25

2,210.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,100.000 VND

29

2,080.000 VND

30

1,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,080.000 VND

2

2,040.000 VND

3

2,000.000 VND

4

2,190.000 VND

5

2,190.000 VND

6

1,920.000 VND

7

1,920.000 VND

8

1,990.000 VND

9

2,020.000 VND

10

1,970.000 VND

11

2,080.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,030.000 VND

15

1,970.000 VND

16

2,060.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,020.000 VND

21

2,000.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,020.000 VND

27

2,020.000 VND

28

2,250.000 VND

29

1,980.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,510.000 VND

2

3,830.000 VND

3

3,740.000 VND

4

3,820.000 VND

5

3,730.000 VND

6

3,600.000 VND

7

3,640.000 VND

8

3,630.000 VND

9

3,660.000 VND

10

3,670.000 VND

11

3,790.000 VND

12

3,780.000 VND

13

3,890.000 VND

14

3,830.000 VND

15

3,620.000 VND

16

3,780.000 VND

17

3,820.000 VND

18

3,850.000 VND

19

3,840.000 VND

20

3,610.000 VND

21

3,790.000 VND

22

3,800.000 VND

23

3,770.000 VND

24

3,640.000 VND

25

3,850.000 VND

26

3,820.000 VND

27

3,690.000 VND

28

3,590.000 VND

29

3,660.000 VND

30

3,540.000 VND

31

3,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,910.000 VND

2

4,040.000 VND

3

4,130.000 VND

4

4,130.000 VND

5

4,150.000 VND

6

4,030.000 VND

7

4,040.000 VND

8

4,080.000 VND

9

3,940.000 VND

10

4,090.000 VND

11

4,270.000 VND

12

4,050.000 VND

13

4,070.000 VND

14

3,980.000 VND

15

4,100.000 VND

16

4,040.000 VND

17

4,220.000 VND

18

4,070.000 VND

19

4,260.000 VND

20

3,980.000 VND

21

4,010.000 VND

22

4,260.000 VND

23

4,120.000 VND

24

4,040.000 VND

25

4,160.000 VND

26

4,110.000 VND

27

4,210.000 VND

28

4,200.000 VND

29

4,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,690.000 VND

2

3,620.000 VND

3

3,700.000 VND

4

3,720.000 VND

5

3,680.000 VND

6

3,470.000 VND

7

3,490.000 VND

8

3,570.000 VND

9

3,440.000 VND

10

3,580.000 VND

11

3,650.000 VND

12

3,500.000 VND

13

3,680.000 VND

14

3,420.000 VND

15

3,480.000 VND

16

3,550.000 VND

17

3,790.000 VND

18

3,410.000 VND

19

3,510.000 VND

20

3,750.000 VND

21

3,600.000 VND

22

3,750.000 VND

23

3,600.000 VND

24

3,730.000 VND

25

3,510.000 VND

26

3,410.000 VND

27

3,550.000 VND

28

3,410.000 VND

29

3,510.000 VND

30

3,600.000 VND

31

3,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,070.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,120.000 VND

4

2,000.000 VND

5

1,920.000 VND

6

2,090.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,000.000 VND

9

2,130.000 VND

10

2,120.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,100.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,030.000 VND

17

1,980.000 VND

18

2,110.000 VND

19

1,980.000 VND

20

1,980.000 VND

21

2,110.000 VND

22

1,970.000 VND

23

2,170.000 VND

24

2,010.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,240.000 VND

27

2,190.000 VND

28

2,200.000 VND

29

2,250.000 VND

30

1,950.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ