Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé máy bay Nha Trang TPHCM trung bình là bao nhiêu? Giá vé trung bình cho chặng Nha Trang đi SG chỉ tầm 600,000VND.

Hãng nào bay đúng giờ nhất? Quý khách chọn hãng Vietnam airlines là hãng uy tín nhất.

Đổi vé liền trong ngày có mất phí không ? Quý khách đổi vé trong ngày phải hoàn lại vé cũ đổi lấy vé máy bay mới, phí đổi 350,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

640.000 VND

19

280.000 VND

20

300.000 VND

21

700.000 VND

22

670.000 VND

23

480.000 VND

24

620.000 VND

25

300.000 VND

26

410.000 VND

27

540.000 VND

28

280.000 VND

29

680.000 VND

30

600.000 VND

31

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

280.000 VND

3

580.000 VND

4

290.000 VND

5

540.000 VND

6

530.000 VND

7

410.000 VND

8

340.000 VND

9

480.000 VND

10

630.000 VND

11

670.000 VND

12

680.000 VND

13

460.000 VND

14

540.000 VND

15

530.000 VND

16

340.000 VND

17

450.000 VND

18

360.000 VND

19

170.000 VND

20

350.000 VND

21

640.000 VND

22

360.000 VND

23

330.000 VND

24

530.000 VND

25

340.000 VND

26

700.000 VND

27

230.000 VND

28

420.000 VND

29

650.000 VND

30

200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

250.000 VND

3

150.000 VND

4

220.000 VND

5

250.000 VND

6

580.000 VND

7

440.000 VND

8

400.000 VND

9

650.000 VND

10

590.000 VND

11

550.000 VND

12

460.000 VND

13

560.000 VND

14

470.000 VND

15

290.000 VND

16

280.000 VND

17

200.000 VND

18

320.000 VND

19

680.000 VND

20

230.000 VND

21

650.000 VND

22

280.000 VND

23

200.000 VND

24

320.000 VND

25

620.000 VND

26

290.000 VND

27

630.000 VND

28

390.000 VND

29

620.000 VND

30

300.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,080.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,220.000 VND

4

1,930.000 VND

5

1,770.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,280.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,790.000 VND

11

1,960.000 VND

12

1,800.000 VND

13

2,060.000 VND

14

2,210.000 VND

15

1,780.000 VND

16

1,940.000 VND

17

1,890.000 VND

18

2,060.000 VND

19

1,820.000 VND

20

1,810.000 VND

21

1,820.000 VND

22

2,000.000 VND

23

1,770.000 VND

24

2,180.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,930.000 VND

27

2,190.000 VND

28

1,990.000 VND

29

1,950.000 VND

30

1,870.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,340.000 VND

10

2,210.000 VND

11

2,600.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,310.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,170.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,540.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,510.000 VND

29

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,820.000 VND

2

1,910.000 VND

3

1,980.000 VND

4

1,760.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,820.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,150.000 VND

9

1,860.000 VND

10

2,020.000 VND

11

2,080.000 VND

12

1,940.000 VND

13

2,030.000 VND

14

1,870.000 VND

15

2,140.000 VND

16

1,940.000 VND

17

2,130.000 VND

18

1,960.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,180.000 VND

23

1,690.000 VND

24

2,130.000 VND

25

1,680.000 VND

26

1,850.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,140.000 VND

29

2,180.000 VND

30

2,120.000 VND

31

1,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

180.000 VND

2

340.000 VND

3

610.000 VND

4

360.000 VND

5

230.000 VND

6

410.000 VND

7

540.000 VND

8

700.000 VND

9

160.000 VND

10

220.000 VND

11

640.000 VND

12

300.000 VND

13

400.000 VND

14

200.000 VND

15

190.000 VND

16

510.000 VND

17

680.000 VND

18

570.000 VND

19

230.000 VND

20

320.000 VND

21

300.000 VND

22

370.000 VND

23

320.000 VND

24

460.000 VND

25

400.000 VND

26

540.000 VND

27

500.000 VND

28

220.000 VND

29

250.000 VND

30

350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

370.000 VND

3

170.000 VND

4

460.000 VND

5

320.000 VND

6

410.000 VND

7

500.000 VND

8

460.000 VND

9

290.000 VND

10

300.000 VND

11

590.000 VND

12

170.000 VND

13

670.000 VND

14

430.000 VND

15

360.000 VND

16

370.000 VND

17

650.000 VND

18

670.000 VND

19

680.000 VND

20

220.000 VND

21

360.000 VND

22

610.000 VND

23

400.000 VND

24

680.000 VND

25

430.000 VND

26

380.000 VND

27

280.000 VND

28

560.000 VND

29

490.000 VND

30

320.000 VND

31

220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

250.000 VND

2

430.000 VND

3

690.000 VND

4

500.000 VND

5

550.000 VND

6

540.000 VND

7

160.000 VND

8

670.000 VND

9

630.000 VND

10

280.000 VND

11

570.000 VND

12

560.000 VND

13

500.000 VND

14

560.000 VND

15

340.000 VND

16

500.000 VND

17

650.000 VND

18

500.000 VND

19

480.000 VND

20

160.000 VND

21

300.000 VND

22

630.000 VND

23

640.000 VND

24

310.000 VND

25

300.000 VND

26

170.000 VND

27

690.000 VND

28

430.000 VND

29

220.000 VND

30

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

160.000 VND

3

340.000 VND

4

670.000 VND

5

660.000 VND

6

300.000 VND

7

530.000 VND

8

430.000 VND

9

680.000 VND

10

320.000 VND

11

320.000 VND

12

280.000 VND

13

220.000 VND

14

640.000 VND

15

160.000 VND

16

560.000 VND

17

500.000 VND

18

260.000 VND

19

370.000 VND

20

650.000 VND

21

200.000 VND

22

440.000 VND

23

330.000 VND

24

340.000 VND

25

610.000 VND

26

430.000 VND

27

160.000 VND

28

380.000 VND

29

430.000 VND

30

360.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

630.000 VND

3

350.000 VND

4

700.000 VND

5

480.000 VND

6

400.000 VND

7

630.000 VND

8

250.000 VND

9

180.000 VND

10

640.000 VND

11

230.000 VND

12

320.000 VND

13

170.000 VND

14

640.000 VND

15

340.000 VND

16

450.000 VND

17

170.000 VND

18

620.000 VND

19

530.000 VND

20

530.000 VND

21

670.000 VND

22

390.000 VND

23

650.000 VND

24

170.000 VND

25

480.000 VND

26

440.000 VND

27

600.000 VND

28

320.000 VND

29

510.000 VND

30

290.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

270.000 VND

3

320.000 VND

4

540.000 VND

5

260.000 VND

6

220.000 VND

7

410.000 VND

8

280.000 VND

9

690.000 VND

10

390.000 VND

11

480.000 VND

12

330.000 VND

13

200.000 VND

14

210.000 VND

15

680.000 VND

16

230.000 VND

17

630.000 VND

18

600.000 VND

19

300.000 VND

20

240.000 VND

21

240.000 VND

22

220.000 VND

23

320.000 VND

24

230.000 VND

25

260.000 VND

26

580.000 VND

27

610.000 VND

28

540.000 VND

29

210.000 VND

30

300.000 VND

Tới sân bay làm thủ tục như thế nào? Quý khách chỉ cần xuất trình mã đặt chỗ của mình mà đại lý cung cấp, CMND hoặc hộ chiếu thấy rõ hình và tên để làm thủ tục.

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Hành lý vietnam airlrines được bao nhiêu? Quý khách được mang theo 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Với một đội ngủ có kiến thức và kinh nghiệm vemaybaylyhai.com.vn luôn được sử dụng các công nghệ cao của hãng, chính vì thế luôn có vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn giá tốt nhất của hãng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ