Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé máy bay Nha Trang TPHCM trung bình là bao nhiêu? Giá vé trung bình cho chặng Nha Trang đi SG chỉ tầm 600,000VND.

Hãng nào bay đúng giờ nhất? Quý khách chọn hãng Vietnam airlines là hãng uy tín nhất.

Đổi vé liền trong ngày có mất phí không ? Quý khách đổi vé trong ngày phải hoàn lại vé cũ đổi lấy vé máy bay mới, phí đổi 350,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

190.000 VND

24

670.000 VND

25

570.000 VND

26

600.000 VND

27

370.000 VND

28

210.000 VND

29

510.000 VND

30

670.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

330.000 VND

2

430.000 VND

3

570.000 VND

4

440.000 VND

5

240.000 VND

6

320.000 VND

7

250.000 VND

8

560.000 VND

9

190.000 VND

10

680.000 VND

11

500.000 VND

12

480.000 VND

13

520.000 VND

14

400.000 VND

15

280.000 VND

16

170.000 VND

17

330.000 VND

18

220.000 VND

19

180.000 VND

20

160.000 VND

21

620.000 VND

22

250.000 VND

23

540.000 VND

24

230.000 VND

25

380.000 VND

26

520.000 VND

27

420.000 VND

28

590.000 VND

29

450.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

340.000 VND

3

350.000 VND

4

650.000 VND

5

230.000 VND

6

500.000 VND

7

280.000 VND

8

160.000 VND

9

560.000 VND

10

560.000 VND

11

300.000 VND

12

270.000 VND

13

530.000 VND

14

660.000 VND

15

300.000 VND

16

700.000 VND

17

440.000 VND

18

460.000 VND

19

600.000 VND

20

320.000 VND

21

360.000 VND

22

670.000 VND

23

560.000 VND

24

470.000 VND

25

220.000 VND

26

510.000 VND

27

540.000 VND

28

250.000 VND

29

630.000 VND

30

490.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

680.000 VND

3

280.000 VND

4

650.000 VND

5

560.000 VND

6

400.000 VND

7

640.000 VND

8

510.000 VND

9

530.000 VND

10

580.000 VND

11

260.000 VND

12

260.000 VND

13

640.000 VND

14

430.000 VND

15

270.000 VND

16

220.000 VND

17

520.000 VND

18

460.000 VND

19

630.000 VND

20

380.000 VND

21

560.000 VND

22

310.000 VND

23

190.000 VND

24

210.000 VND

25

570.000 VND

26

210.000 VND

27

350.000 VND

28

340.000 VND

29

360.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,590.000 VND

4

1,450.000 VND

5

1,460.000 VND

6

1,300.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,440.000 VND

10

1,530.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,210.000 VND

14

1,440.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,250.000 VND

18

1,400.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,470.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

1,290.000 VND

3

960.000 VND

4

970.000 VND

5

920.000 VND

6

850.000 VND

7

990.000 VND

8

980.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,080.000 VND

11

1,380.000 VND

12

850.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,050.000 VND

15

940.000 VND

16

1,370.000 VND

17

1,270.000 VND

18

960.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,040.000 VND

21

930.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,250.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,330.000 VND

26

980.000 VND

27

1,190.000 VND

28

940.000 VND

29

850.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

230.000 VND

3

210.000 VND

4

230.000 VND

5

650.000 VND

6

590.000 VND

7

530.000 VND

8

310.000 VND

9

560.000 VND

10

550.000 VND

11

150.000 VND

12

270.000 VND

13

510.000 VND

14

520.000 VND

15

360.000 VND

16

450.000 VND

17

280.000 VND

18

500.000 VND

19

510.000 VND

20

590.000 VND

21

190.000 VND

22

160.000 VND

23

220.000 VND

24

580.000 VND

25

410.000 VND

26

610.000 VND

27

610.000 VND

28

500.000 VND

29

300.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

460.000 VND

3

620.000 VND

4

690.000 VND

5

700.000 VND

6

190.000 VND

7

360.000 VND

8

610.000 VND

9

380.000 VND

10

360.000 VND

11

210.000 VND

12

350.000 VND

13

300.000 VND

14

380.000 VND

15

320.000 VND

16

260.000 VND

17

260.000 VND

18

330.000 VND

19

690.000 VND

20

470.000 VND

21

200.000 VND

22

170.000 VND

23

570.000 VND

24

690.000 VND

25

430.000 VND

26

170.000 VND

27

480.000 VND

28

450.000 VND

29

360.000 VND

30

390.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

370.000 VND

3

290.000 VND

4

150.000 VND

5

350.000 VND

6

420.000 VND

7

450.000 VND

8

300.000 VND

9

370.000 VND

10

650.000 VND

11

360.000 VND

12

610.000 VND

13

360.000 VND

14

640.000 VND

15

660.000 VND

16

390.000 VND

17

180.000 VND

18

150.000 VND

19

280.000 VND

20

230.000 VND

21

210.000 VND

22

690.000 VND

23

620.000 VND

24

250.000 VND

25

170.000 VND

26

530.000 VND

27

470.000 VND

28

340.000 VND

29

570.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

690.000 VND

3

180.000 VND

4

410.000 VND

5

150.000 VND

6

620.000 VND

7

280.000 VND

8

570.000 VND

9

200.000 VND

10

330.000 VND

11

170.000 VND

12

460.000 VND

13

460.000 VND

14

480.000 VND

15

230.000 VND

16

160.000 VND

17

460.000 VND

18

370.000 VND

19

700.000 VND

20

640.000 VND

21

420.000 VND

22

210.000 VND

23

480.000 VND

24

590.000 VND

25

600.000 VND

26

610.000 VND

27

240.000 VND

28

420.000 VND

29

310.000 VND

30

180.000 VND

31

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

1,780.000 VND

3

2,100.000 VND

4

2,280.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,910.000 VND

7

1,840.000 VND

8

1,780.000 VND

9

2,070.000 VND

10

1,810.000 VND

11

2,150.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,300.000 VND

14

1,910.000 VND

15

2,040.000 VND

16

1,810.000 VND

17

2,160.000 VND

18

1,900.000 VND

19

1,870.000 VND

20

2,250.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,000.000 VND

23

1,790.000 VND

24

2,210.000 VND

25

1,950.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,870.000 VND

28

1,920.000 VND

29

2,270.000 VND

30

1,890.000 VND

31

1,940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,450.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,280.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,550.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,510.000 VND

Tới sân bay làm thủ tục như thế nào? Quý khách chỉ cần xuất trình mã đặt chỗ của mình mà đại lý cung cấp, CMND hoặc hộ chiếu thấy rõ hình và tên để làm thủ tục.

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Hành lý vietnam airlrines được bao nhiêu? Quý khách được mang theo 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Với một đội ngủ có kiến thức và kinh nghiệm vemaybaylyhai.com.vn luôn được sử dụng các công nghệ cao của hãng, chính vì thế luôn có vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn giá tốt nhất của hãng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ