Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé máy bay Nha Trang TPHCM trung bình là bao nhiêu? Giá vé trung bình cho chặng Nha Trang đi SG chỉ tầm 600,000VND.

Hãng nào bay đúng giờ nhất? Quý khách chọn hãng Vietnam airlines là hãng uy tín nhất.

Đổi vé liền trong ngày có mất phí không ? Quý khách đổi vé trong ngày phải hoàn lại vé cũ đổi lấy vé máy bay mới, phí đổi 350,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,240.000 VND

22

1,080.000 VND

23

960.000 VND

24

1,320.000 VND

25

1,330.000 VND

26

1,340.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,210.000 VND

29

1,040.000 VND

30

860.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

210.000 VND

3

670.000 VND

4

320.000 VND

5

420.000 VND

6

280.000 VND

7

240.000 VND

8

200.000 VND

9

510.000 VND

10

570.000 VND

11

300.000 VND

12

340.000 VND

13

170.000 VND

14

180.000 VND

15

240.000 VND

16

610.000 VND

17

510.000 VND

18

600.000 VND

19

450.000 VND

20

320.000 VND

21

230.000 VND

22

680.000 VND

23

680.000 VND

24

320.000 VND

25

700.000 VND

26

240.000 VND

27

390.000 VND

28

250.000 VND

29

270.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

320.000 VND

3

320.000 VND

4

680.000 VND

5

290.000 VND

6

650.000 VND

7

590.000 VND

8

540.000 VND

9

640.000 VND

10

360.000 VND

11

210.000 VND

12

230.000 VND

13

180.000 VND

14

160.000 VND

15

470.000 VND

16

500.000 VND

17

660.000 VND

18

520.000 VND

19

190.000 VND

20

200.000 VND

21

640.000 VND

22

550.000 VND

23

610.000 VND

24

400.000 VND

25

400.000 VND

26

490.000 VND

27

350.000 VND

28

210.000 VND

29

200.000 VND

30

520.000 VND

31

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

290.000 VND

3

610.000 VND

4

290.000 VND

5

500.000 VND

6

650.000 VND

7

620.000 VND

8

590.000 VND

9

410.000 VND

10

220.000 VND

11

590.000 VND

12

620.000 VND

13

640.000 VND

14

170.000 VND

15

500.000 VND

16

620.000 VND

17

330.000 VND

18

280.000 VND

19

380.000 VND

20

200.000 VND

21

510.000 VND

22

390.000 VND

23

550.000 VND

24

590.000 VND

25

410.000 VND

26

320.000 VND

27

370.000 VND

28

260.000 VND

29

220.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

350.000 VND

3

590.000 VND

4

400.000 VND

5

210.000 VND

6

310.000 VND

7

430.000 VND

8

300.000 VND

9

670.000 VND

10

400.000 VND

11

690.000 VND

12

540.000 VND

13

670.000 VND

14

530.000 VND

15

220.000 VND

16

600.000 VND

17

280.000 VND

18

350.000 VND

19

580.000 VND

20

300.000 VND

21

340.000 VND

22

510.000 VND

23

310.000 VND

24

210.000 VND

25

690.000 VND

26

510.000 VND

27

330.000 VND

28

350.000 VND

29

280.000 VND

30

330.000 VND

31

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

1,930.000 VND

3

2,240.000 VND

4

2,090.000 VND

5

1,760.000 VND

6

2,150.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,070.000 VND

9

1,890.000 VND

10

2,010.000 VND

11

2,050.000 VND

12

1,890.000 VND

13

1,790.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,050.000 VND

17

1,980.000 VND

18

1,820.000 VND

19

1,760.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,130.000 VND

23

1,860.000 VND

24

1,980.000 VND

25

2,220.000 VND

26

1,950.000 VND

27

2,140.000 VND

28

1,930.000 VND

29

1,820.000 VND

30

1,850.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,370.000 VND

8

2,500.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,650.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,260.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,170.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,590.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,640.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,430.000 VND

26

2,280.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,500.000 VND

29

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

1,980.000 VND

3

1,950.000 VND

4

2,050.000 VND

5

1,980.000 VND

6

1,840.000 VND

7

1,720.000 VND

8

1,960.000 VND

9

1,930.000 VND

10

1,940.000 VND

11

1,980.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,890.000 VND

14

2,190.000 VND

15

1,740.000 VND

16

1,800.000 VND

17

1,840.000 VND

18

2,200.000 VND

19

1,730.000 VND

20

1,780.000 VND

21

2,090.000 VND

22

2,040.000 VND

23

2,090.000 VND

24

1,890.000 VND

25

2,140.000 VND

26

2,160.000 VND

27

2,190.000 VND

28

1,830.000 VND

29

1,700.000 VND

30

1,930.000 VND

31

1,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

300.000 VND

2

500.000 VND

3

530.000 VND

4

690.000 VND

5

440.000 VND

6

420.000 VND

7

550.000 VND

8

420.000 VND

9

480.000 VND

10

210.000 VND

11

640.000 VND

12

650.000 VND

13

430.000 VND

14

440.000 VND

15

280.000 VND

16

590.000 VND

17

590.000 VND

18

590.000 VND

19

260.000 VND

20

380.000 VND

21

470.000 VND

22

680.000 VND

23

270.000 VND

24

400.000 VND

25

620.000 VND

26

330.000 VND

27

500.000 VND

28

670.000 VND

29

270.000 VND

30

240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

700.000 VND

3

360.000 VND

4

580.000 VND

5

460.000 VND

6

320.000 VND

7

220.000 VND

8

390.000 VND

9

540.000 VND

10

230.000 VND

11

390.000 VND

12

310.000 VND

13

540.000 VND

14

270.000 VND

15

540.000 VND

16

370.000 VND

17

350.000 VND

18

400.000 VND

19

250.000 VND

20

330.000 VND

21

380.000 VND

22

630.000 VND

23

630.000 VND

24

630.000 VND

25

250.000 VND

26

230.000 VND

27

410.000 VND

28

530.000 VND

29

510.000 VND

30

220.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

650.000 VND

3

360.000 VND

4

260.000 VND

5

610.000 VND

6

330.000 VND

7

240.000 VND

8

150.000 VND

9

590.000 VND

10

170.000 VND

11

580.000 VND

12

350.000 VND

13

540.000 VND

14

350.000 VND

15

350.000 VND

16

340.000 VND

17

320.000 VND

18

630.000 VND

19

340.000 VND

20

370.000 VND

21

530.000 VND

22

630.000 VND

23

660.000 VND

24

640.000 VND

25

180.000 VND

26

510.000 VND

27

400.000 VND

28

320.000 VND

29

160.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

300.000 VND

3

480.000 VND

4

350.000 VND

5

270.000 VND

6

210.000 VND

7

430.000 VND

8

570.000 VND

9

630.000 VND

10

240.000 VND

11

470.000 VND

12

570.000 VND

13

610.000 VND

14

250.000 VND

15

570.000 VND

16

290.000 VND

17

430.000 VND

18

570.000 VND

19

520.000 VND

20

170.000 VND

21

650.000 VND

22

590.000 VND

23

230.000 VND

24

610.000 VND

25

270.000 VND

26

660.000 VND

27

600.000 VND

28

600.000 VND

29

570.000 VND

30

430.000 VND

31

250.000 VND

Tới sân bay làm thủ tục như thế nào? Quý khách chỉ cần xuất trình mã đặt chỗ của mình mà đại lý cung cấp, CMND hoặc hộ chiếu thấy rõ hình và tên để làm thủ tục.

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Hành lý vietnam airlrines được bao nhiêu? Quý khách được mang theo 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Với một đội ngủ có kiến thức và kinh nghiệm vemaybaylyhai.com.vn luôn được sử dụng các công nghệ cao của hãng, chính vì thế luôn có vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn giá tốt nhất của hãng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ