Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé máy bay Nha Trang TPHCM trung bình là bao nhiêu? Giá vé trung bình cho chặng Nha Trang đi SG chỉ tầm 600,000VND.

Hãng nào bay đúng giờ nhất? Quý khách chọn hãng Vietnam airlines là hãng uy tín nhất.

Đổi vé liền trong ngày có mất phí không ? Quý khách đổi vé trong ngày phải hoàn lại vé cũ đổi lấy vé máy bay mới, phí đổi 350,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

230.000 VND

16

230.000 VND

17

680.000 VND

18

370.000 VND

19

560.000 VND

20

170.000 VND

21

510.000 VND

22

390.000 VND

23

270.000 VND

24

490.000 VND

25

190.000 VND

26

630.000 VND

27

210.000 VND

28

370.000 VND

29

570.000 VND

30

410.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,900.000 VND

2

1,780.000 VND

3

2,220.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,820.000 VND

6

2,100.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,930.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,100.000 VND

12

1,760.000 VND

13

2,240.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,120.000 VND

16

2,280.000 VND

17

1,990.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,200.000 VND

20

1,850.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,030.000 VND

23

2,110.000 VND

24

2,040.000 VND

25

1,880.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,060.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,150.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,640.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,250.000 VND

11

2,150.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,260.000 VND

14

2,550.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

1,960.000 VND

3

1,650.000 VND

4

2,130.000 VND

5

1,670.000 VND

6

2,070.000 VND

7

1,990.000 VND

8

2,030.000 VND

9

1,750.000 VND

10

2,130.000 VND

11

1,910.000 VND

12

1,840.000 VND

13

1,790.000 VND

14

2,180.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,770.000 VND

17

1,950.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,690.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,770.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,870.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,930.000 VND

28

1,940.000 VND

29

1,750.000 VND

30

2,010.000 VND

31

2,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

500.000 VND

3

560.000 VND

4

220.000 VND

5

480.000 VND

6

510.000 VND

7

210.000 VND

8

590.000 VND

9

300.000 VND

10

240.000 VND

11

190.000 VND

12

570.000 VND

13

390.000 VND

14

210.000 VND

15

440.000 VND

16

670.000 VND

17

670.000 VND

18

160.000 VND

19

540.000 VND

20

430.000 VND

21

410.000 VND

22

240.000 VND

23

160.000 VND

24

580.000 VND

25

240.000 VND

26

500.000 VND

27

490.000 VND

28

620.000 VND

29

340.000 VND

30

220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

690.000 VND

3

520.000 VND

4

350.000 VND

5

220.000 VND

6

530.000 VND

7

160.000 VND

8

240.000 VND

9

600.000 VND

10

320.000 VND

11

640.000 VND

12

280.000 VND

13

340.000 VND

14

460.000 VND

15

190.000 VND

16

470.000 VND

17

580.000 VND

18

410.000 VND

19

450.000 VND

20

610.000 VND

21

530.000 VND

22

300.000 VND

23

350.000 VND

24

550.000 VND

25

370.000 VND

26

240.000 VND

27

700.000 VND

28

590.000 VND

29

420.000 VND

30

180.000 VND

31

170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

260.000 VND

3

300.000 VND

4

520.000 VND

5

370.000 VND

6

480.000 VND

7

190.000 VND

8

210.000 VND

9

230.000 VND

10

620.000 VND

11

590.000 VND

12

530.000 VND

13

260.000 VND

14

670.000 VND

15

570.000 VND

16

640.000 VND

17

590.000 VND

18

680.000 VND

19

600.000 VND

20

240.000 VND

21

160.000 VND

22

640.000 VND

23

560.000 VND

24

650.000 VND

25

430.000 VND

26

250.000 VND

27

490.000 VND

28

640.000 VND

29

190.000 VND

30

200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

670.000 VND

3

190.000 VND

4

520.000 VND

5

450.000 VND

6

210.000 VND

7

490.000 VND

8

510.000 VND

9

150.000 VND

10

280.000 VND

11

320.000 VND

12

600.000 VND

13

310.000 VND

14

570.000 VND

15

440.000 VND

16

250.000 VND

17

600.000 VND

18

660.000 VND

19

170.000 VND

20

580.000 VND

21

390.000 VND

22

230.000 VND

23

640.000 VND

24

370.000 VND

25

340.000 VND

26

370.000 VND

27

170.000 VND

28

470.000 VND

29

650.000 VND

30

530.000 VND

31

250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

700.000 VND

3

640.000 VND

4

310.000 VND

5

490.000 VND

6

450.000 VND

7

580.000 VND

8

450.000 VND

9

330.000 VND

10

600.000 VND

11

450.000 VND

12

660.000 VND

13

260.000 VND

14

410.000 VND

15

300.000 VND

16

560.000 VND

17

510.000 VND

18

540.000 VND

19

580.000 VND

20

260.000 VND

21

560.000 VND

22

230.000 VND

23

240.000 VND

24

540.000 VND

25

480.000 VND

26

270.000 VND

27

360.000 VND

28

310.000 VND

29

700.000 VND

30

400.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

680.000 VND

3

480.000 VND

4

160.000 VND

5

220.000 VND

6

450.000 VND

7

300.000 VND

8

690.000 VND

9

260.000 VND

10

420.000 VND

11

560.000 VND

12

460.000 VND

13

400.000 VND

14

590.000 VND

15

600.000 VND

16

210.000 VND

17

290.000 VND

18

210.000 VND

19

590.000 VND

20

510.000 VND

21

630.000 VND

22

260.000 VND

23

650.000 VND

24

210.000 VND

25

580.000 VND

26

430.000 VND

27

410.000 VND

28

450.000 VND

29

490.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

440.000 VND

3

700.000 VND

4

520.000 VND

5

560.000 VND

6

540.000 VND

7

430.000 VND

8

560.000 VND

9

200.000 VND

10

430.000 VND

11

390.000 VND

12

360.000 VND

13

190.000 VND

14

600.000 VND

15

300.000 VND

16

210.000 VND

17

460.000 VND

18

500.000 VND

19

300.000 VND

20

340.000 VND

21

490.000 VND

22

500.000 VND

23

680.000 VND

24

450.000 VND

25

270.000 VND

26

660.000 VND

27

190.000 VND

28

450.000 VND

29

290.000 VND

30

610.000 VND

31

150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

480.000 VND

3

220.000 VND

4

310.000 VND

5

640.000 VND

6

440.000 VND

7

180.000 VND

8

650.000 VND

9

450.000 VND

10

510.000 VND

11

570.000 VND

12

580.000 VND

13

620.000 VND

14

520.000 VND

15

460.000 VND

16

510.000 VND

17

280.000 VND

18

650.000 VND

19

220.000 VND

20

610.000 VND

21

220.000 VND

22

460.000 VND

23

600.000 VND

24

570.000 VND

25

460.000 VND

26

600.000 VND

27

220.000 VND

28

500.000 VND

29

500.000 VND

30

520.000 VND

Tới sân bay làm thủ tục như thế nào? Quý khách chỉ cần xuất trình mã đặt chỗ của mình mà đại lý cung cấp, CMND hoặc hộ chiếu thấy rõ hình và tên để làm thủ tục.

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Hành lý vietnam airlrines được bao nhiêu? Quý khách được mang theo 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Với một đội ngủ có kiến thức và kinh nghiệm vemaybaylyhai.com.vn luôn được sử dụng các công nghệ cao của hãng, chính vì thế luôn có vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn giá tốt nhất của hãng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ