Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé máy bay Nha Trang TPHCM trung bình là bao nhiêu? Giá vé trung bình cho chặng Nha Trang đi SG chỉ tầm 600,000VND.

Hãng nào bay đúng giờ nhất? Quý khách chọn hãng Vietnam airlines là hãng uy tín nhất.

Đổi vé liền trong ngày có mất phí không ? Quý khách đổi vé trong ngày phải hoàn lại vé cũ đổi lấy vé máy bay mới, phí đổi 350,000VND.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

560.000 VND

25

680.000 VND

26

610.000 VND

27

170.000 VND

28

250.000 VND

29

270.000 VND

30

500.000 VND

31

150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

170.000 VND

2

450.000 VND

3

330.000 VND

4

440.000 VND

5

240.000 VND

6

570.000 VND

7

410.000 VND

8

310.000 VND

9

450.000 VND

10

200.000 VND

11

330.000 VND

12

260.000 VND

13

530.000 VND

14

210.000 VND

15

470.000 VND

16

360.000 VND

17

550.000 VND

18

540.000 VND

19

560.000 VND

20

350.000 VND

21

600.000 VND

22

310.000 VND

23

170.000 VND

24

420.000 VND

25

610.000 VND

26

680.000 VND

27

540.000 VND

28

520.000 VND

29

470.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,460.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,430.000 VND

5

1,430.000 VND

6

1,430.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,480.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,560.000 VND

14

1,570.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,410.000 VND

17

1,470.000 VND

18

1,380.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,360.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,450.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,160.000 VND

27

1,200.000 VND

28

1,350.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,270.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,320.000 VND

5

960.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,250.000 VND

8

920.000 VND

9

1,150.000 VND

10

1,370.000 VND

11

970.000 VND

12

1,120.000 VND

13

1,080.000 VND

14

990.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,030.000 VND

18

890.000 VND

19

1,340.000 VND

20

1,010.000 VND

21

930.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,280.000 VND

30

870.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

580.000 VND

3

570.000 VND

4

590.000 VND

5

570.000 VND

6

600.000 VND

7

590.000 VND

8

470.000 VND

9

370.000 VND

10

340.000 VND

11

280.000 VND

12

410.000 VND

13

550.000 VND

14

660.000 VND

15

450.000 VND

16

300.000 VND

17

180.000 VND

18

270.000 VND

19

550.000 VND

20

620.000 VND

21

690.000 VND

22

480.000 VND

23

160.000 VND

24

630.000 VND

25

410.000 VND

26

480.000 VND

27

180.000 VND

28

520.000 VND

29

320.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

270.000 VND

3

630.000 VND

4

590.000 VND

5

400.000 VND

6

200.000 VND

7

330.000 VND

8

260.000 VND

9

620.000 VND

10

560.000 VND

11

320.000 VND

12

180.000 VND

13

370.000 VND

14

220.000 VND

15

330.000 VND

16

470.000 VND

17

400.000 VND

18

290.000 VND

19

280.000 VND

20

660.000 VND

21

530.000 VND

22

220.000 VND

23

530.000 VND

24

340.000 VND

25

380.000 VND

26

630.000 VND

27

380.000 VND

28

180.000 VND

29

510.000 VND

30

450.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

290.000 VND

2

660.000 VND

3

490.000 VND

4

460.000 VND

5

610.000 VND

6

460.000 VND

7

300.000 VND

8

310.000 VND

9

590.000 VND

10

530.000 VND

11

380.000 VND

12

480.000 VND

13

670.000 VND

14

510.000 VND

15

290.000 VND

16

490.000 VND

17

580.000 VND

18

160.000 VND

19

520.000 VND

20

670.000 VND

21

610.000 VND

22

410.000 VND

23

570.000 VND

24

540.000 VND

25

410.000 VND

26

270.000 VND

27

440.000 VND

28

350.000 VND

29

200.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

620.000 VND

3

210.000 VND

4

540.000 VND

5

400.000 VND

6

310.000 VND

7

240.000 VND

8

360.000 VND

9

430.000 VND

10

400.000 VND

11

430.000 VND

12

620.000 VND

13

430.000 VND

14

440.000 VND

15

280.000 VND

16

670.000 VND

17

190.000 VND

18

170.000 VND

19

510.000 VND

20

670.000 VND

21

370.000 VND

22

360.000 VND

23

690.000 VND

24

400.000 VND

25

630.000 VND

26

410.000 VND

27

480.000 VND

28

390.000 VND

29

440.000 VND

30

540.000 VND

31

410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,030.000 VND

2

1,990.000 VND

3

2,140.000 VND

4

1,900.000 VND

5

1,850.000 VND

6

2,240.000 VND

7

1,870.000 VND

8

1,940.000 VND

9

1,940.000 VND

10

2,080.000 VND

11

2,080.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,920.000 VND

14

1,760.000 VND

15

1,980.000 VND

16

2,120.000 VND

17

1,760.000 VND

18

2,000.000 VND

19

1,860.000 VND

20

1,960.000 VND

21

1,970.000 VND

22

2,280.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,910.000 VND

25

2,030.000 VND

26

1,910.000 VND

27

1,790.000 VND

28

1,830.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,970.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,360.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,170.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,490.000 VND

10

2,580.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,330.000 VND

13

2,280.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,210.000 VND

19

2,290.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,530.000 VND

29

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,020.000 VND

2

1,790.000 VND

3

2,190.000 VND

4

1,790.000 VND

5

1,740.000 VND

6

2,070.000 VND

7

1,940.000 VND

8

1,670.000 VND

9

2,020.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,070.000 VND

13

1,730.000 VND

14

1,900.000 VND

15

1,970.000 VND

16

1,920.000 VND

17

1,670.000 VND

18

2,010.000 VND

19

1,800.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,880.000 VND

22

1,660.000 VND

23

1,810.000 VND

24

1,750.000 VND

25

2,020.000 VND

26

2,090.000 VND

27

1,880.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,710.000 VND

30

1,880.000 VND

31

1,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

520.000 VND

3

340.000 VND

4

430.000 VND

5

350.000 VND

6

320.000 VND

7

630.000 VND

8

380.000 VND

9

470.000 VND

10

280.000 VND

11

500.000 VND

12

660.000 VND

13

280.000 VND

14

250.000 VND

15

540.000 VND

16

470.000 VND

17

600.000 VND

18

290.000 VND

19

240.000 VND

20

490.000 VND

21

520.000 VND

22

650.000 VND

23

450.000 VND

24

480.000 VND

25

380.000 VND

26

420.000 VND

27

420.000 VND

28

280.000 VND

29

390.000 VND

30

360.000 VND

Tới sân bay làm thủ tục như thế nào? Quý khách chỉ cần xuất trình mã đặt chỗ của mình mà đại lý cung cấp, CMND hoặc hộ chiếu thấy rõ hình và tên để làm thủ tục.

Vé máy bay Nha Trang đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 700.000vnđ - vemaybaylyhai.com.vn
 
Hành lý vietnam airlrines được bao nhiêu? Quý khách được mang theo 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Với một đội ngủ có kiến thức và kinh nghiệm vemaybaylyhai.com.vn luôn được sử dụng các công nghệ cao của hãng, chính vì thế luôn có vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn giá tốt nhất của hãng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ