Đặt vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An giá rẻ nhất vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An

Mua vé máy bay đến Vinh xuất phát từ Nha Trang có hãng hàng không jetstar pacific mở bán mỗi ngày 1 chuyến với thời gian cất cánh 10 giờ 15 phút và hạ cánh đến nơi 11 giờ 50 phút với số hiệu chuyến bay Bl322 bay mỗi ngày, mức giá phổ biết xa ngày bay là 760,000đ cho mỗi người, riêng em vé mất từ 100 đến 200 ngàn phí vé và không mất thuế.

Bảng giá vé máy bay Nha Trang đi Vinh jetstar rất chi tiết thông tin, hãy đặt vé ngay hôm nay tại vemaybaylyhai.com.vn bạn sẽ được những dịch vụ giá vé tốt, nhân viên hỗ trợ liên tục cho đến khi bạn bay hoàn tất.

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An
 
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

690.000 VND

28

640.000 VND

29

460.000 VND

30

340.000 VND

31

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

400.000 VND

3

500.000 VND

4

450.000 VND

5

240.000 VND

6

400.000 VND

7

310.000 VND

8

260.000 VND

9

560.000 VND

10

270.000 VND

11

270.000 VND

12

310.000 VND

13

640.000 VND

14

230.000 VND

15

520.000 VND

16

690.000 VND

17

270.000 VND

18

640.000 VND

19

420.000 VND

20

270.000 VND

21

560.000 VND

22

350.000 VND

23

290.000 VND

24

510.000 VND

25

660.000 VND

26

400.000 VND

27

640.000 VND

28

240.000 VND

29

380.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,220.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,390.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,570.000 VND

12

1,580.000 VND

13

1,170.000 VND

14

1,390.000 VND

15

1,190.000 VND

16

1,340.000 VND

17

1,310.000 VND

18

1,240.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,260.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,110.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,320.000 VND

2

1,050.000 VND

3

920.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,250.000 VND

6

930.000 VND

7

1,400.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,330.000 VND

11

920.000 VND

12

1,070.000 VND

13

920.000 VND

14

1,070.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,300.000 VND

17

1,230.000 VND

18

1,150.000 VND

19

960.000 VND

20

970.000 VND

21

940.000 VND

22

1,310.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,280.000 VND

26

980.000 VND

27

990.000 VND

28

1,250.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,340.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

590.000 VND

3

560.000 VND

4

470.000 VND

5

550.000 VND

6

230.000 VND

7

540.000 VND

8

330.000 VND

9

340.000 VND

10

410.000 VND

11

600.000 VND

12

670.000 VND

13

600.000 VND

14

480.000 VND

15

300.000 VND

16

390.000 VND

17

660.000 VND

18

340.000 VND

19

210.000 VND

20

440.000 VND

21

410.000 VND

22

320.000 VND

23

220.000 VND

24

310.000 VND

25

450.000 VND

26

580.000 VND

27

310.000 VND

28

600.000 VND

29

440.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

330.000 VND

2

530.000 VND

3

320.000 VND

4

610.000 VND

5

580.000 VND

6

690.000 VND

7

630.000 VND

8

340.000 VND

9

550.000 VND

10

310.000 VND

11

260.000 VND

12

450.000 VND

13

530.000 VND

14

390.000 VND

15

540.000 VND

16

610.000 VND

17

290.000 VND

18

260.000 VND

19

410.000 VND

20

540.000 VND

21

320.000 VND

22

370.000 VND

23

640.000 VND

24

690.000 VND

25

250.000 VND

26

590.000 VND

27

280.000 VND

28

490.000 VND

29

500.000 VND

30

690.000 VND

31

230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

330.000 VND

3

530.000 VND

4

340.000 VND

5

620.000 VND

6

690.000 VND

7

500.000 VND

8

600.000 VND

9

420.000 VND

10

580.000 VND

11

270.000 VND

12

450.000 VND

13

570.000 VND

14

540.000 VND

15

400.000 VND

16

450.000 VND

17

690.000 VND

18

690.000 VND

19

420.000 VND

20

680.000 VND

21

590.000 VND

22

430.000 VND

23

590.000 VND

24

660.000 VND

25

290.000 VND

26

420.000 VND

27

490.000 VND

28

220.000 VND

29

230.000 VND

30

210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

240.000 VND

3

340.000 VND

4

240.000 VND

5

360.000 VND

6

700.000 VND

7

690.000 VND

8

420.000 VND

9

560.000 VND

10

690.000 VND

11

220.000 VND

12

300.000 VND

13

370.000 VND

14

680.000 VND

15

680.000 VND

16

630.000 VND

17

440.000 VND

18

630.000 VND

19

700.000 VND

20

430.000 VND

21

690.000 VND

22

390.000 VND

23

660.000 VND

24

550.000 VND

25

300.000 VND

26

470.000 VND

27

230.000 VND

28

640.000 VND

29

690.000 VND

30

600.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

2,100.000 VND

3

1,820.000 VND

4

1,890.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,280.000 VND

7

1,840.000 VND

8

1,850.000 VND

9

2,050.000 VND

10

2,030.000 VND

11

2,080.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,270.000 VND

14

1,930.000 VND

15

2,150.000 VND

16

2,000.000 VND

17

1,980.000 VND

18

1,950.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,240.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,160.000 VND

23

2,150.000 VND

24

2,050.000 VND

25

1,870.000 VND

26

1,920.000 VND

27

2,040.000 VND

28

1,860.000 VND

29

2,190.000 VND

30

1,870.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,470.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,660.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,650.000 VND

12

2,260.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,410.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,620.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,280.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,390.000 VND

29

2,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,170.000 VND

2

2,050.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,130.000 VND

5

1,850.000 VND

6

2,140.000 VND

7

1,720.000 VND

8

1,810.000 VND

9

2,150.000 VND

10

1,900.000 VND

11

1,780.000 VND

12

1,760.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,810.000 VND

15

2,040.000 VND

16

1,890.000 VND

17

2,010.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,940.000 VND

20

1,790.000 VND

21

1,860.000 VND

22

1,740.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,970.000 VND

25

1,720.000 VND

26

2,160.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,110.000 VND

29

2,170.000 VND

30

1,970.000 VND

31

2,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

330.000 VND

2

690.000 VND

3

640.000 VND

4

530.000 VND

5

320.000 VND

6

250.000 VND

7

360.000 VND

8

500.000 VND

9

290.000 VND

10

610.000 VND

11

620.000 VND

12

270.000 VND

13

480.000 VND

14

560.000 VND

15

550.000 VND

16

700.000 VND

17

650.000 VND

18

430.000 VND

19

420.000 VND

20

610.000 VND

21

240.000 VND

22

690.000 VND

23

260.000 VND

24

340.000 VND

25

310.000 VND

26

400.000 VND

27

540.000 VND

28

570.000 VND

29

510.000 VND

30

360.000 VND

Đến khám phá Vinh nơi mà đã sinh ra người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam…. Đặt một tấm vé máy bay từ Nha Trang đi Vinh bạn mong, Sắp gần cạnh ngày bay giá vé máy bay Nha Trang đến Vinh Nghệ An giá rẻ có sự thay đổi vì vậy quý khách có ngày bay cụ thể thì nhanh tay gọi điện thoại đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn, Vé máy bay vietnam airlines có giá tốt nhất cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Nha Trang đi Vinh với dịch vụ chất ... từ, 599.000 VND, 788.900 VND.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ