Đặt vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An giá rẻ nhất vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An

Mua vé máy bay đến Vinh xuất phát từ Nha Trang có hãng hàng không jetstar pacific mở bán mỗi ngày 1 chuyến với thời gian cất cánh 10 giờ 15 phút và hạ cánh đến nơi 11 giờ 50 phút với số hiệu chuyến bay Bl322 bay mỗi ngày, mức giá phổ biết xa ngày bay là 760,000đ cho mỗi người, riêng em vé mất từ 100 đến 200 ngàn phí vé và không mất thuế.

Bảng giá vé máy bay Nha Trang đi Vinh jetstar rất chi tiết thông tin, hãy đặt vé ngay hôm nay tại vemaybaylyhai.com.vn bạn sẽ được những dịch vụ giá vé tốt, nhân viên hỗ trợ liên tục cho đến khi bạn bay hoàn tất.

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An
 
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

630.000 VND

24

620.000 VND

25

560.000 VND

26

340.000 VND

27

660.000 VND

28

490.000 VND

29

430.000 VND

30

450.000 VND

31

290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

590.000 VND

3

270.000 VND

4

420.000 VND

5

440.000 VND

6

610.000 VND

7

510.000 VND

8

390.000 VND

9

370.000 VND

10

500.000 VND

11

250.000 VND

12

680.000 VND

13

210.000 VND

14

230.000 VND

15

320.000 VND

16

250.000 VND

17

560.000 VND

18

270.000 VND

19

640.000 VND

20

290.000 VND

21

390.000 VND

22

620.000 VND

23

540.000 VND

24

440.000 VND

25

350.000 VND

26

530.000 VND

27

500.000 VND

28

250.000 VND

29

220.000 VND

30

260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

540.000 VND

3

250.000 VND

4

690.000 VND

5

390.000 VND

6

380.000 VND

7

280.000 VND

8

590.000 VND

9

400.000 VND

10

620.000 VND

11

370.000 VND

12

260.000 VND

13

250.000 VND

14

470.000 VND

15

380.000 VND

16

410.000 VND

17

650.000 VND

18

640.000 VND

19

660.000 VND

20

700.000 VND

21

700.000 VND

22

240.000 VND

23

480.000 VND

24

690.000 VND

25

260.000 VND

26

540.000 VND

27

360.000 VND

28

390.000 VND

29

200.000 VND

30

490.000 VND

31

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

270.000 VND

2

250.000 VND

3

450.000 VND

4

630.000 VND

5

350.000 VND

6

620.000 VND

7

200.000 VND

8

320.000 VND

9

380.000 VND

10

600.000 VND

11

600.000 VND

12

610.000 VND

13

470.000 VND

14

260.000 VND

15

300.000 VND

16

250.000 VND

17

310.000 VND

18

370.000 VND

19

300.000 VND

20

290.000 VND

21

230.000 VND

22

640.000 VND

23

410.000 VND

24

220.000 VND

25

440.000 VND

26

600.000 VND

27

680.000 VND

28

440.000 VND

29

430.000 VND

30

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

1,600.000 VND

3

1,560.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,370.000 VND

6

1,410.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,430.000 VND

9

1,400.000 VND

10

1,430.000 VND

11

1,370.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,310.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,360.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,570.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,180.000 VND

27

1,300.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,370.000 VND

6

1,290.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,310.000 VND

11

1,150.000 VND

12

910.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,240.000 VND

15

950.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,060.000 VND

19

940.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,280.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,020.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,170.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,190.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

520.000 VND

3

230.000 VND

4

470.000 VND

5

560.000 VND

6

290.000 VND

7

530.000 VND

8

610.000 VND

9

700.000 VND

10

670.000 VND

11

310.000 VND

12

320.000 VND

13

250.000 VND

14

690.000 VND

15

370.000 VND

16

260.000 VND

17

580.000 VND

18

680.000 VND

19

440.000 VND

20

470.000 VND

21

610.000 VND

22

460.000 VND

23

510.000 VND

24

390.000 VND

25

510.000 VND

26

310.000 VND

27

450.000 VND

28

490.000 VND

29

550.000 VND

30

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

210.000 VND

3

280.000 VND

4

570.000 VND

5

450.000 VND

6

610.000 VND

7

700.000 VND

8

590.000 VND

9

550.000 VND

10

310.000 VND

11

430.000 VND

12

260.000 VND

13

660.000 VND

14

470.000 VND

15

320.000 VND

16

530.000 VND

17

310.000 VND

18

360.000 VND

19

530.000 VND

20

200.000 VND

21

370.000 VND

22

430.000 VND

23

290.000 VND

24

670.000 VND

25

400.000 VND

26

280.000 VND

27

510.000 VND

28

600.000 VND

29

700.000 VND

30

270.000 VND

31

280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

440.000 VND

3

580.000 VND

4

210.000 VND

5

350.000 VND

6

500.000 VND

7

540.000 VND

8

210.000 VND

9

520.000 VND

10

590.000 VND

11

330.000 VND

12

250.000 VND

13

660.000 VND

14

410.000 VND

15

360.000 VND

16

620.000 VND

17

690.000 VND

18

660.000 VND

19

430.000 VND

20

450.000 VND

21

350.000 VND

22

460.000 VND

23

630.000 VND

24

490.000 VND

25

670.000 VND

26

350.000 VND

27

570.000 VND

28

340.000 VND

29

440.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

590.000 VND

3

640.000 VND

4

200.000 VND

5

520.000 VND

6

240.000 VND

7

500.000 VND

8

650.000 VND

9

260.000 VND

10

670.000 VND

11

620.000 VND

12

340.000 VND

13

520.000 VND

14

320.000 VND

15

330.000 VND

16

660.000 VND

17

460.000 VND

18

620.000 VND

19

390.000 VND

20

560.000 VND

21

370.000 VND

22

680.000 VND

23

400.000 VND

24

400.000 VND

25

370.000 VND

26

500.000 VND

27

490.000 VND

28

580.000 VND

29

420.000 VND

30

360.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,930.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,270.000 VND

5

1,950.000 VND

6

1,990.000 VND

7

1,910.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,960.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,170.000 VND

14

2,000.000 VND

15

2,270.000 VND

16

1,930.000 VND

17

2,210.000 VND

18

1,940.000 VND

19

2,020.000 VND

20

1,930.000 VND

21

2,060.000 VND

22

1,810.000 VND

23

2,020.000 VND

24

1,980.000 VND

25

2,120.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,140.000 VND

29

2,160.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,250.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,640.000 VND

24

2,350.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,490.000 VND

Đến khám phá Vinh nơi mà đã sinh ra người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam…. Đặt một tấm vé máy bay từ Nha Trang đi Vinh bạn mong, Sắp gần cạnh ngày bay giá vé máy bay Nha Trang đến Vinh Nghệ An giá rẻ có sự thay đổi vì vậy quý khách có ngày bay cụ thể thì nhanh tay gọi điện thoại đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn, Vé máy bay vietnam airlines có giá tốt nhất cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Nha Trang đi Vinh với dịch vụ chất ... từ, 599.000 VND, 788.900 VND.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ