Đặt vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An giá rẻ nhất vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An

Mua vé máy bay đến Vinh xuất phát từ Nha Trang có hãng hàng không jetstar pacific mở bán mỗi ngày 1 chuyến với thời gian cất cánh 10 giờ 15 phút và hạ cánh đến nơi 11 giờ 50 phút với số hiệu chuyến bay Bl322 bay mỗi ngày, mức giá phổ biết xa ngày bay là 760,000đ cho mỗi người, riêng em vé mất từ 100 đến 200 ngàn phí vé và không mất thuế.

Bảng giá vé máy bay Nha Trang đi Vinh jetstar rất chi tiết thông tin, hãy đặt vé ngay hôm nay tại vemaybaylyhai.com.vn bạn sẽ được những dịch vụ giá vé tốt, nhân viên hỗ trợ liên tục cho đến khi bạn bay hoàn tất.

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An
 
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

930.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,310.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,020.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

340.000 VND

3

490.000 VND

4

500.000 VND

5

440.000 VND

6

350.000 VND

7

520.000 VND

8

320.000 VND

9

660.000 VND

10

470.000 VND

11

370.000 VND

12

480.000 VND

13

530.000 VND

14

300.000 VND

15

610.000 VND

16

690.000 VND

17

510.000 VND

18

240.000 VND

19

620.000 VND

20

420.000 VND

21

380.000 VND

22

330.000 VND

23

540.000 VND

24

350.000 VND

25

550.000 VND

26

370.000 VND

27

560.000 VND

28

300.000 VND

29

300.000 VND

30

330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

350.000 VND

3

450.000 VND

4

500.000 VND

5

240.000 VND

6

520.000 VND

7

590.000 VND

8

410.000 VND

9

400.000 VND

10

220.000 VND

11

480.000 VND

12

280.000 VND

13

340.000 VND

14

530.000 VND

15

580.000 VND

16

460.000 VND

17

280.000 VND

18

670.000 VND

19

300.000 VND

20

690.000 VND

21

490.000 VND

22

550.000 VND

23

460.000 VND

24

600.000 VND

25

610.000 VND

26

220.000 VND

27

320.000 VND

28

530.000 VND

29

470.000 VND

30

700.000 VND

31

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

360.000 VND

3

230.000 VND

4

360.000 VND

5

600.000 VND

6

530.000 VND

7

320.000 VND

8

500.000 VND

9

250.000 VND

10

640.000 VND

11

600.000 VND

12

370.000 VND

13

510.000 VND

14

590.000 VND

15

290.000 VND

16

260.000 VND

17

400.000 VND

18

610.000 VND

19

690.000 VND

20

450.000 VND

21

210.000 VND

22

330.000 VND

23

370.000 VND

24

340.000 VND

25

350.000 VND

26

490.000 VND

27

340.000 VND

28

480.000 VND

29

600.000 VND

30

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

210.000 VND

3

240.000 VND

4

300.000 VND

5

680.000 VND

6

610.000 VND

7

630.000 VND

8

320.000 VND

9

680.000 VND

10

510.000 VND

11

550.000 VND

12

370.000 VND

13

260.000 VND

14

630.000 VND

15

320.000 VND

16

640.000 VND

17

700.000 VND

18

370.000 VND

19

560.000 VND

20

270.000 VND

21

320.000 VND

22

530.000 VND

23

230.000 VND

24

340.000 VND

25

420.000 VND

26

330.000 VND

27

260.000 VND

28

250.000 VND

29

450.000 VND

30

270.000 VND

31

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,960.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,000.000 VND

4

1,890.000 VND

5

1,970.000 VND

6

2,050.000 VND

7

2,060.000 VND

8

2,260.000 VND

9

2,080.000 VND

10

2,160.000 VND

11

2,040.000 VND

12

2,010.000 VND

13

1,850.000 VND

14

2,060.000 VND

15

2,120.000 VND

16

1,940.000 VND

17

1,870.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,230.000 VND

20

1,840.000 VND

21

1,910.000 VND

22

1,900.000 VND

23

1,870.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,030.000 VND

26

2,060.000 VND

27

1,870.000 VND

28

2,050.000 VND

29

2,220.000 VND

30

2,040.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,420.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,630.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,200.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,330.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,250.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,300.000 VND

21

2,310.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,530.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,440.000 VND

26

2,290.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

2,120.000 VND

3

2,150.000 VND

4

1,770.000 VND

5

1,970.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,850.000 VND

8

1,750.000 VND

9

2,000.000 VND

10

1,840.000 VND

11

1,910.000 VND

12

1,820.000 VND

13

2,190.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,850.000 VND

16

1,780.000 VND

17

2,130.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,160.000 VND

20

2,170.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,790.000 VND

23

2,090.000 VND

24

1,740.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,930.000 VND

27

1,760.000 VND

28

1,740.000 VND

29

2,170.000 VND

30

1,960.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

540.000 VND

3

260.000 VND

4

660.000 VND

5

230.000 VND

6

350.000 VND

7

470.000 VND

8

460.000 VND

9

430.000 VND

10

690.000 VND

11

220.000 VND

12

520.000 VND

13

290.000 VND

14

430.000 VND

15

620.000 VND

16

390.000 VND

17

360.000 VND

18

690.000 VND

19

530.000 VND

20

450.000 VND

21

690.000 VND

22

670.000 VND

23

640.000 VND

24

270.000 VND

25

220.000 VND

26

340.000 VND

27

310.000 VND

28

300.000 VND

29

450.000 VND

30

250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

360.000 VND

3

460.000 VND

4

380.000 VND

5

300.000 VND

6

640.000 VND

7

530.000 VND

8

550.000 VND

9

340.000 VND

10

650.000 VND

11

690.000 VND

12

400.000 VND

13

250.000 VND

14

500.000 VND

15

320.000 VND

16

650.000 VND

17

280.000 VND

18

590.000 VND

19

460.000 VND

20

620.000 VND

21

200.000 VND

22

650.000 VND

23

470.000 VND

24

310.000 VND

25

420.000 VND

26

270.000 VND

27

350.000 VND

28

510.000 VND

29

260.000 VND

30

690.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

250.000 VND

3

560.000 VND

4

270.000 VND

5

370.000 VND

6

340.000 VND

7

610.000 VND

8

610.000 VND

9

520.000 VND

10

280.000 VND

11

550.000 VND

12

350.000 VND

13

620.000 VND

14

460.000 VND

15

590.000 VND

16

550.000 VND

17

430.000 VND

18

700.000 VND

19

410.000 VND

20

570.000 VND

21

350.000 VND

22

690.000 VND

23

610.000 VND

24

290.000 VND

25

240.000 VND

26

310.000 VND

27

600.000 VND

28

240.000 VND

29

660.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

550.000 VND

3

690.000 VND

4

520.000 VND

5

620.000 VND

6

270.000 VND

7

400.000 VND

8

340.000 VND

9

670.000 VND

10

540.000 VND

11

600.000 VND

12

590.000 VND

13

400.000 VND

14

310.000 VND

15

430.000 VND

16

210.000 VND

17

630.000 VND

18

680.000 VND

19

400.000 VND

20

310.000 VND

21

690.000 VND

22

390.000 VND

23

450.000 VND

24

490.000 VND

25

260.000 VND

26

420.000 VND

27

280.000 VND

28

450.000 VND

29

240.000 VND

30

640.000 VND

31

410.000 VND

Đến khám phá Vinh nơi mà đã sinh ra người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam…. Đặt một tấm vé máy bay từ Nha Trang đi Vinh bạn mong, Sắp gần cạnh ngày bay giá vé máy bay Nha Trang đến Vinh Nghệ An giá rẻ có sự thay đổi vì vậy quý khách có ngày bay cụ thể thì nhanh tay gọi điện thoại đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn, Vé máy bay vietnam airlines có giá tốt nhất cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Nha Trang đi Vinh với dịch vụ chất ... từ, 599.000 VND, 788.900 VND.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ