Đặt vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An giá rẻ nhất vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An

Mua vé máy bay đến Vinh xuất phát từ Nha Trang có hãng hàng không jetstar pacific mở bán mỗi ngày 1 chuyến với thời gian cất cánh 10 giờ 15 phút và hạ cánh đến nơi 11 giờ 50 phút với số hiệu chuyến bay Bl322 bay mỗi ngày, mức giá phổ biết xa ngày bay là 760,000đ cho mỗi người, riêng em vé mất từ 100 đến 200 ngàn phí vé và không mất thuế.

Bảng giá vé máy bay Nha Trang đi Vinh jetstar rất chi tiết thông tin, hãy đặt vé ngay hôm nay tại vemaybaylyhai.com.vn bạn sẽ được những dịch vụ giá vé tốt, nhân viên hỗ trợ liên tục cho đến khi bạn bay hoàn tất.

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An
 
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

530.000 VND

20

680.000 VND

21

350.000 VND

22

480.000 VND

23

430.000 VND

24

480.000 VND

25

310.000 VND

26

240.000 VND

27

700.000 VND

28

450.000 VND

29

680.000 VND

30

380.000 VND

31

230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

670.000 VND

3

500.000 VND

4

220.000 VND

5

380.000 VND

6

690.000 VND

7

700.000 VND

8

380.000 VND

9

470.000 VND

10

670.000 VND

11

400.000 VND

12

560.000 VND

13

650.000 VND

14

210.000 VND

15

290.000 VND

16

270.000 VND

17

440.000 VND

18

680.000 VND

19

540.000 VND

20

530.000 VND

21

370.000 VND

22

680.000 VND

23

230.000 VND

24

640.000 VND

25

640.000 VND

26

310.000 VND

27

590.000 VND

28

300.000 VND

29

510.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

380.000 VND

3

270.000 VND

4

630.000 VND

5

360.000 VND

6

620.000 VND

7

280.000 VND

8

700.000 VND

9

260.000 VND

10

610.000 VND

11

560.000 VND

12

340.000 VND

13

690.000 VND

14

280.000 VND

15

550.000 VND

16

400.000 VND

17

270.000 VND

18

580.000 VND

19

240.000 VND

20

240.000 VND

21

270.000 VND

22

240.000 VND

23

570.000 VND

24

470.000 VND

25

680.000 VND

26

630.000 VND

27

400.000 VND

28

280.000 VND

29

510.000 VND

30

690.000 VND

31

400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,950.000 VND

2

1,870.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,130.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,220.000 VND

7

1,850.000 VND

8

2,210.000 VND

9

2,020.000 VND

10

2,300.000 VND

11

2,030.000 VND

12

2,020.000 VND

13

2,180.000 VND

14

2,260.000 VND

15

1,980.000 VND

16

1,860.000 VND

17

2,230.000 VND

18

2,150.000 VND

19

2,030.000 VND

20

2,090.000 VND

21

1,880.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,010.000 VND

26

2,160.000 VND

27

1,930.000 VND

28

2,040.000 VND

29

1,900.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,310.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,550.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,430.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,370.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,530.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,580.000 VND

21

2,310.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,720.000 VND

2

2,180.000 VND

3

2,030.000 VND

4

1,700.000 VND

5

1,960.000 VND

6

2,170.000 VND

7

2,190.000 VND

8

1,860.000 VND

9

1,730.000 VND

10

2,150.000 VND

11

1,990.000 VND

12

1,980.000 VND

13

2,020.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,090.000 VND

16

1,720.000 VND

17

2,050.000 VND

18

1,850.000 VND

19

2,010.000 VND

20

1,960.000 VND

21

1,920.000 VND

22

1,910.000 VND

23

2,000.000 VND

24

2,080.000 VND

25

1,870.000 VND

26

1,820.000 VND

27

2,040.000 VND

28

2,140.000 VND

29

1,740.000 VND

30

1,940.000 VND

31

1,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

470.000 VND

3

440.000 VND

4

350.000 VND

5

340.000 VND

6

410.000 VND

7

280.000 VND

8

430.000 VND

9

540.000 VND

10

490.000 VND

11

560.000 VND

12

560.000 VND

13

490.000 VND

14

380.000 VND

15

540.000 VND

16

490.000 VND

17

640.000 VND

18

390.000 VND

19

330.000 VND

20

370.000 VND

21

410.000 VND

22

330.000 VND

23

590.000 VND

24

440.000 VND

25

450.000 VND

26

390.000 VND

27

360.000 VND

28

600.000 VND

29

660.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

700.000 VND

3

530.000 VND

4

280.000 VND

5

230.000 VND

6

430.000 VND

7

330.000 VND

8

220.000 VND

9

410.000 VND

10

450.000 VND

11

490.000 VND

12

260.000 VND

13

200.000 VND

14

600.000 VND

15

230.000 VND

16

460.000 VND

17

340.000 VND

18

590.000 VND

19

650.000 VND

20

620.000 VND

21

410.000 VND

22

420.000 VND

23

210.000 VND

24

550.000 VND

25

200.000 VND

26

370.000 VND

27

240.000 VND

28

450.000 VND

29

390.000 VND

30

210.000 VND

31

210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

230.000 VND

3

310.000 VND

4

260.000 VND

5

660.000 VND

6

380.000 VND

7

290.000 VND

8

610.000 VND

9

600.000 VND

10

240.000 VND

11

400.000 VND

12

500.000 VND

13

330.000 VND

14

290.000 VND

15

410.000 VND

16

610.000 VND

17

450.000 VND

18

220.000 VND

19

610.000 VND

20

590.000 VND

21

540.000 VND

22

230.000 VND

23

460.000 VND

24

570.000 VND

25

550.000 VND

26

430.000 VND

27

200.000 VND

28

690.000 VND

29

220.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

380.000 VND

2

360.000 VND

3

310.000 VND

4

480.000 VND

5

450.000 VND

6

580.000 VND

7

440.000 VND

8

210.000 VND

9

550.000 VND

10

360.000 VND

11

500.000 VND

12

440.000 VND

13

620.000 VND

14

630.000 VND

15

510.000 VND

16

380.000 VND

17

570.000 VND

18

620.000 VND

19

210.000 VND

20

700.000 VND

21

570.000 VND

22

540.000 VND

23

480.000 VND

24

300.000 VND

25

420.000 VND

26

510.000 VND

27

340.000 VND

28

510.000 VND

29

480.000 VND

30

210.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

230.000 VND

3

500.000 VND

4

400.000 VND

5

500.000 VND

6

360.000 VND

7

370.000 VND

8

670.000 VND

9

260.000 VND

10

220.000 VND

11

420.000 VND

12

620.000 VND

13

430.000 VND

14

470.000 VND

15

490.000 VND

16

630.000 VND

17

230.000 VND

18

560.000 VND

19

700.000 VND

20

320.000 VND

21

320.000 VND

22

620.000 VND

23

420.000 VND

24

250.000 VND

25

290.000 VND

26

360.000 VND

27

430.000 VND

28

530.000 VND

29

470.000 VND

30

390.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

270.000 VND

3

380.000 VND

4

550.000 VND

5

560.000 VND

6

290.000 VND

7

450.000 VND

8

370.000 VND

9

290.000 VND

10

570.000 VND

11

260.000 VND

12

530.000 VND

13

260.000 VND

14

700.000 VND

15

360.000 VND

16

570.000 VND

17

370.000 VND

18

580.000 VND

19

200.000 VND

20

360.000 VND

21

390.000 VND

22

330.000 VND

23

260.000 VND

24

440.000 VND

25

250.000 VND

26

610.000 VND

27

420.000 VND

28

200.000 VND

29

530.000 VND

30

220.000 VND

Đến khám phá Vinh nơi mà đã sinh ra người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam…. Đặt một tấm vé máy bay từ Nha Trang đi Vinh bạn mong, Sắp gần cạnh ngày bay giá vé máy bay Nha Trang đến Vinh Nghệ An giá rẻ có sự thay đổi vì vậy quý khách có ngày bay cụ thể thì nhanh tay gọi điện thoại đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn, Vé máy bay vietnam airlines có giá tốt nhất cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Nha Trang đi Vinh với dịch vụ chất ... từ, 599.000 VND, 788.900 VND.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ