Đặt vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An giá rẻ nhất vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An

Mua vé máy bay đến Vinh xuất phát từ Nha Trang có hãng hàng không jetstar pacific mở bán mỗi ngày 1 chuyến với thời gian cất cánh 10 giờ 15 phút và hạ cánh đến nơi 11 giờ 50 phút với số hiệu chuyến bay Bl322 bay mỗi ngày, mức giá phổ biết xa ngày bay là 760,000đ cho mỗi người, riêng em vé mất từ 100 đến 200 ngàn phí vé và không mất thuế.

Bảng giá vé máy bay Nha Trang đi Vinh jetstar rất chi tiết thông tin, hãy đặt vé ngay hôm nay tại vemaybaylyhai.com.vn bạn sẽ được những dịch vụ giá vé tốt, nhân viên hỗ trợ liên tục cho đến khi bạn bay hoàn tất.

Vé máy bay Nha Trang đi Vinh Nghệ An
 
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

330.000 VND

16

340.000 VND

17

460.000 VND

18

220.000 VND

19

490.000 VND

20

280.000 VND

21

610.000 VND

22

260.000 VND

23

540.000 VND

24

430.000 VND

25

390.000 VND

26

390.000 VND

27

420.000 VND

28

680.000 VND

29

440.000 VND

30

690.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,950.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,010.000 VND

4

1,930.000 VND

5

1,840.000 VND

6

2,170.000 VND

7

2,220.000 VND

8

2,080.000 VND

9

1,860.000 VND

10

2,190.000 VND

11

1,920.000 VND

12

2,210.000 VND

13

1,960.000 VND

14

2,200.000 VND

15

1,830.000 VND

16

2,080.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,150.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,270.000 VND

21

1,810.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,850.000 VND

24

1,880.000 VND

25

2,050.000 VND

26

2,160.000 VND

27

1,880.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,230.000 VND

30

2,190.000 VND

31

1,960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,530.000 VND

4

2,660.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,340.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,500.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,220.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,470.000 VND

14

2,540.000 VND

15

2,510.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,350.000 VND

18

2,630.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,410.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,830.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,800.000 VND

4

1,810.000 VND

5

1,850.000 VND

6

2,110.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,050.000 VND

9

1,720.000 VND

10

1,790.000 VND

11

2,040.000 VND

12

2,140.000 VND

13

2,130.000 VND

14

2,070.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,810.000 VND

17

2,050.000 VND

18

1,900.000 VND

19

1,990.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,000.000 VND

22

2,070.000 VND

23

1,840.000 VND

24

2,050.000 VND

25

1,860.000 VND

26

2,130.000 VND

27

1,890.000 VND

28

2,080.000 VND

29

1,720.000 VND

30

1,920.000 VND

31

2,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

650.000 VND

3

440.000 VND

4

620.000 VND

5

380.000 VND

6

290.000 VND

7

680.000 VND

8

470.000 VND

9

600.000 VND

10

470.000 VND

11

620.000 VND

12

400.000 VND

13

270.000 VND

14

250.000 VND

15

570.000 VND

16

320.000 VND

17

500.000 VND

18

580.000 VND

19

520.000 VND

20

450.000 VND

21

200.000 VND

22

250.000 VND

23

270.000 VND

24

510.000 VND

25

450.000 VND

26

490.000 VND

27

230.000 VND

28

670.000 VND

29

410.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

540.000 VND

3

300.000 VND

4

570.000 VND

5

210.000 VND

6

620.000 VND

7

660.000 VND

8

690.000 VND

9

490.000 VND

10

690.000 VND

11

590.000 VND

12

410.000 VND

13

470.000 VND

14

220.000 VND

15

400.000 VND

16

250.000 VND

17

650.000 VND

18

250.000 VND

19

310.000 VND

20

660.000 VND

21

240.000 VND

22

330.000 VND

23

550.000 VND

24

220.000 VND

25

630.000 VND

26

380.000 VND

27

500.000 VND

28

430.000 VND

29

270.000 VND

30

240.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

690.000 VND

3

370.000 VND

4

670.000 VND

5

420.000 VND

6

210.000 VND

7

210.000 VND

8

680.000 VND

9

210.000 VND

10

240.000 VND

11

420.000 VND

12

290.000 VND

13

610.000 VND

14

410.000 VND

15

620.000 VND

16

250.000 VND

17

220.000 VND

18

670.000 VND

19

340.000 VND

20

530.000 VND

21

660.000 VND

22

410.000 VND

23

410.000 VND

24

690.000 VND

25

290.000 VND

26

610.000 VND

27

580.000 VND

28

470.000 VND

29

350.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

700.000 VND

3

520.000 VND

4

300.000 VND

5

610.000 VND

6

510.000 VND

7

460.000 VND

8

540.000 VND

9

400.000 VND

10

380.000 VND

11

560.000 VND

12

310.000 VND

13

290.000 VND

14

220.000 VND

15

570.000 VND

16

520.000 VND

17

240.000 VND

18

360.000 VND

19

490.000 VND

20

520.000 VND

21

370.000 VND

22

270.000 VND

23

340.000 VND

24

600.000 VND

25

440.000 VND

26

340.000 VND

27

370.000 VND

28

540.000 VND

29

340.000 VND

30

210.000 VND

31

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

360.000 VND

3

220.000 VND

4

380.000 VND

5

350.000 VND

6

660.000 VND

7

480.000 VND

8

330.000 VND

9

650.000 VND

10

460.000 VND

11

660.000 VND

12

540.000 VND

13

400.000 VND

14

350.000 VND

15

690.000 VND

16

250.000 VND

17

630.000 VND

18

380.000 VND

19

350.000 VND

20

490.000 VND

21

410.000 VND

22

210.000 VND

23

560.000 VND

24

370.000 VND

25

700.000 VND

26

590.000 VND

27

560.000 VND

28

450.000 VND

29

410.000 VND

30

470.000 VND

31

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

220.000 VND

3

250.000 VND

4

700.000 VND

5

660.000 VND

6

280.000 VND

7

390.000 VND

8

300.000 VND

9

440.000 VND

10

490.000 VND

11

250.000 VND

12

570.000 VND

13

410.000 VND

14

390.000 VND

15

480.000 VND

16

510.000 VND

17

650.000 VND

18

570.000 VND

19

700.000 VND

20

530.000 VND

21

270.000 VND

22

630.000 VND

23

560.000 VND

24

320.000 VND

25

330.000 VND

26

430.000 VND

27

260.000 VND

28

680.000 VND

29

370.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

390.000 VND

3

590.000 VND

4

680.000 VND

5

630.000 VND

6

550.000 VND

7

430.000 VND

8

460.000 VND

9

510.000 VND

10

380.000 VND

11

490.000 VND

12

320.000 VND

13

210.000 VND

14

320.000 VND

15

470.000 VND

16

330.000 VND

17

640.000 VND

18

480.000 VND

19

590.000 VND

20

410.000 VND

21

270.000 VND

22

520.000 VND

23

540.000 VND

24

580.000 VND

25

660.000 VND

26

290.000 VND

27

670.000 VND

28

300.000 VND

29

510.000 VND

30

360.000 VND

31

300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

310.000 VND

3

560.000 VND

4

620.000 VND

5

520.000 VND

6

330.000 VND

7

490.000 VND

8

420.000 VND

9

310.000 VND

10

430.000 VND

11

630.000 VND

12

620.000 VND

13

370.000 VND

14

450.000 VND

15

520.000 VND

16

320.000 VND

17

580.000 VND

18

560.000 VND

19

440.000 VND

20

500.000 VND

21

480.000 VND

22

390.000 VND

23

590.000 VND

24

450.000 VND

25

280.000 VND

26

410.000 VND

27

380.000 VND

28

230.000 VND

29

560.000 VND

30

380.000 VND

Đến khám phá Vinh nơi mà đã sinh ra người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam…. Đặt một tấm vé máy bay từ Nha Trang đi Vinh bạn mong, Sắp gần cạnh ngày bay giá vé máy bay Nha Trang đến Vinh Nghệ An giá rẻ có sự thay đổi vì vậy quý khách có ngày bay cụ thể thì nhanh tay gọi điện thoại đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn, Vé máy bay vietnam airlines có giá tốt nhất cho hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Nha Trang đi Vinh với dịch vụ chất ... từ, 599.000 VND, 788.900 VND.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ