Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ

Đặt vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ có bao nhiêu hãng, giá từng hãng bay bao nhiêu tiền? Có 1 hãng duy nhất là VietNam Airlines. giá thấp nhất 550.000đ.

Mỗi ngày có bao nhiêu chặng bay, báo giá các chặng? mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay. Giá thấp nhất 550.000đ/ 1 vé.

Mua một tấm vé vietnam airlines đổi vé này cho một trẻ em, và 1 em bé được không? Một tấm vé chỉ có thể đổi cho 1 người bay. Cách tốt nhất chị nên hoàn vé và mua lại vé máy bay mới. Phí hoàn 350.000VNĐ.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

950.000 VND

22

1,020.000 VND

23

850.000 VND

24

840.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,140.000 VND

27

930.000 VND

28

1,070.000 VND

29

860.000 VND

30

820.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,100.000 VND

7

830.000 VND

8

1,100.000 VND

9

830.000 VND

10

1,290.000 VND

11

950.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,100.000 VND

15

1,200.000 VND

16

900.000 VND

17

1,010.000 VND

18

900.000 VND

19

970.000 VND

20

880.000 VND

21

810.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,030.000 VND

24

910.000 VND

25

1,170.000 VND

26

930.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,050.000 VND

30

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,220.000 VND

5

840.000 VND

6

800.000 VND

7

1,190.000 VND

8

900.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,170.000 VND

11

1,100.000 VND

12

940.000 VND

13

1,210.000 VND

14

810.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,230.000 VND

19

1,120.000 VND

20

920.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,210.000 VND

23

900.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,020.000 VND

28

830.000 VND

29

980.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,880.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,790.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,850.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,810.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,650.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,150.000 VND

2

3,100.000 VND

3

3,210.000 VND

4

2,850.000 VND

5

2,990.000 VND

6

3,200.000 VND

7

2,820.000 VND

8

3,250.000 VND

9

2,900.000 VND

10

2,910.000 VND

11

2,970.000 VND

12

3,040.000 VND

13

2,900.000 VND

14

3,000.000 VND

15

2,990.000 VND

16

2,870.000 VND

17

3,100.000 VND

18

3,160.000 VND

19

3,140.000 VND

20

2,970.000 VND

21

3,070.000 VND

22

3,170.000 VND

23

3,200.000 VND

24

2,950.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,990.000 VND

27

3,030.000 VND

28

2,830.000 VND

29

3,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,700.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,700.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,410.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,420.000 VND

17

2,340.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,550.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,030.000 VND

9

980.000 VND

10

880.000 VND

11

800.000 VND

12

1,100.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,220.000 VND

15

970.000 VND

16

950.000 VND

17

840.000 VND

18

800.000 VND

19

970.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,200.000 VND

22

1,080.000 VND

23

910.000 VND

24

880.000 VND

25

910.000 VND

26

1,180.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,030.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

960.000 VND

3

1,020.000 VND

4

1,180.000 VND

5

880.000 VND

6

1,070.000 VND

7

930.000 VND

8

1,140.000 VND

9

860.000 VND

10

830.000 VND

11

880.000 VND

12

1,070.000 VND

13

880.000 VND

14

890.000 VND

15

970.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,240.000 VND

19

840.000 VND

20

1,180.000 VND

21

950.000 VND

22

900.000 VND

23

990.000 VND

24

820.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,040.000 VND

4

980.000 VND

5

890.000 VND

6

1,060.000 VND

7

910.000 VND

8

940.000 VND

9

1,000.000 VND

10

970.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,100.000 VND

13

960.000 VND

14

920.000 VND

15

1,180.000 VND

16

860.000 VND

17

1,160.000 VND

18

940.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,020.000 VND

21

940.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,030.000 VND

27

970.000 VND

28

880.000 VND

29

830.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

990.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,070.000 VND

5

950.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,260.000 VND

8

840.000 VND

9

820.000 VND

10

800.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,270.000 VND

15

810.000 VND

16

1,010.000 VND

17

990.000 VND

18

1,290.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,040.000 VND

22

970.000 VND

23

1,280.000 VND

24

880.000 VND

25

930.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,190.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

800.000 VND

3

1,090.000 VND

4

830.000 VND

5

920.000 VND

6

860.000 VND

7

1,260.000 VND

8

810.000 VND

9

850.000 VND

10

920.000 VND

11

1,040.000 VND

12

900.000 VND

13

840.000 VND

14

990.000 VND

15

830.000 VND

16

830.000 VND

17

1,210.000 VND

18

880.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,170.000 VND

22

990.000 VND

23

830.000 VND

24

1,170.000 VND

25

1,130.000 VND

26

840.000 VND

27

1,240.000 VND

28

860.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,210.000 VND

31

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

1,280.000 VND

3

850.000 VND

4

1,030.000 VND

5

940.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,240.000 VND

8

820.000 VND

9

870.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,030.000 VND

15

990.000 VND

16

870.000 VND

17

840.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,100.000 VND

20

860.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,250.000 VND

25

930.000 VND

26

970.000 VND

27

800.000 VND

28

840.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,160.000 VND

Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines
 
Đi vé đoàn cho được giảm giá và giao vé tận nơi không? Vé đoàn trên 10 người được giảm 10,000d / 1 vé, có dịch vụ giao vé tận nơi cho khách hàng trong khu vực nội thành phố.

Đặt vé như thế nào để có giá vé tốt? Hành lý xách tay 7kg có đem được máy tính bảng, laptop, máy chụp ảnh không? Máy tính bảng và máy chụp ảnh, laptop  có thể xách tay được.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ