Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ

Đặt vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ có bao nhiêu hãng, giá từng hãng bay bao nhiêu tiền? Có 1 hãng duy nhất là VietNam Airlines. giá thấp nhất 550.000đ.

Mỗi ngày có bao nhiêu chặng bay, báo giá các chặng? mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay. Giá thấp nhất 550.000đ/ 1 vé.

Mua một tấm vé vietnam airlines đổi vé này cho một trẻ em, và 1 em bé được không? Một tấm vé chỉ có thể đổi cho 1 người bay. Cách tốt nhất chị nên hoàn vé và mua lại vé máy bay mới. Phí hoàn 350.000VNĐ.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

820.000 VND

25

920.000 VND

26

1,150.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,230.000 VND

29

900.000 VND

30

1,240.000 VND

31

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,170.000 VND

5

930.000 VND

6

940.000 VND

7

910.000 VND

8

1,030.000 VND

9

1,210.000 VND

10

930.000 VND

11

850.000 VND

12

910.000 VND

13

860.000 VND

14

880.000 VND

15

910.000 VND

16

980.000 VND

17

810.000 VND

18

1,170.000 VND

19

1,060.000 VND

20

860.000 VND

21

1,230.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,120.000 VND

24

970.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,290.000 VND

27

990.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

920.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,030.000 VND

6

890.000 VND

7

870.000 VND

8

1,000.000 VND

9

1,160.000 VND

10

920.000 VND

11

970.000 VND

12

900.000 VND

13

1,000.000 VND

14

920.000 VND

15

1,250.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,070.000 VND

19

830.000 VND

20

1,280.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,230.000 VND

24

1,220.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,300.000 VND

27

940.000 VND

28

820.000 VND

29

890.000 VND

30

1,140.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,090.000 VND

3

900.000 VND

4

1,030.000 VND

5

880.000 VND

6

950.000 VND

7

1,010.000 VND

8

910.000 VND

9

1,170.000 VND

10

960.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,270.000 VND

13

930.000 VND

14

1,200.000 VND

15

890.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,040.000 VND

18

940.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,210.000 VND

21

860.000 VND

22

1,190.000 VND

23

930.000 VND

24

1,190.000 VND

25

900.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,140.000 VND

28

910.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,170.000 VND

3

1,850.000 VND

4

2,190.000 VND

5

2,180.000 VND

6

2,060.000 VND

7

2,160.000 VND

8

2,010.000 VND

9

1,960.000 VND

10

1,790.000 VND

11

1,950.000 VND

12

1,900.000 VND

13

2,000.000 VND

14

1,760.000 VND

15

2,030.000 VND

16

1,870.000 VND

17

1,830.000 VND

18

2,100.000 VND

19

1,950.000 VND

20

1,940.000 VND

21

1,990.000 VND

22

1,970.000 VND

23

2,060.000 VND

24

2,030.000 VND

25

1,970.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,090.000 VND

28

1,810.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,070.000 VND

31

1,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,550.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,840.000 VND

5

1,660.000 VND

6

1,920.000 VND

7

1,870.000 VND

8

2,000.000 VND

9

1,890.000 VND

10

1,630.000 VND

11

1,790.000 VND

12

1,530.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,620.000 VND

17

1,510.000 VND

18

1,830.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,890.000 VND

21

1,800.000 VND

22

1,830.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,880.000 VND

25

1,590.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,530.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,870.000 VND

30

1,810.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

1,030.000 VND

3

940.000 VND

4

870.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,130.000 VND

7

850.000 VND

8

810.000 VND

9

1,170.000 VND

10

1,250.000 VND

11

1,290.000 VND

12

850.000 VND

13

1,020.000 VND

14

890.000 VND

15

910.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,010.000 VND

18

880.000 VND

19

940.000 VND

20

1,170.000 VND

21

830.000 VND

22

990.000 VND

23

900.000 VND

24

810.000 VND

25

1,120.000 VND

26

970.000 VND

27

1,250.000 VND

28

860.000 VND

29

940.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,140.000 VND

4

1,150.000 VND

5

960.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,220.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,290.000 VND

11

1,050.000 VND

12

800.000 VND

13

1,180.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,010.000 VND

16

1,070.000 VND

17

1,030.000 VND

18

810.000 VND

19

1,010.000 VND

20

840.000 VND

21

870.000 VND

22

850.000 VND

23

1,000.000 VND

24

810.000 VND

25

900.000 VND

26

1,090.000 VND

27

960.000 VND

28

840.000 VND

29

1,160.000 VND

30

850.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

810.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,240.000 VND

5

880.000 VND

6

1,150.000 VND

7

800.000 VND

8

1,250.000 VND

9

940.000 VND

10

810.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,030.000 VND

13

990.000 VND

14

1,160.000 VND

15

950.000 VND

16

860.000 VND

17

860.000 VND

18

1,110.000 VND

19

1,090.000 VND

20

960.000 VND

21

1,060.000 VND

22

800.000 VND

23

850.000 VND

24

1,070.000 VND

25

810.000 VND

26

920.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,230.000 VND

30

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,300.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,160.000 VND

6

950.000 VND

7

900.000 VND

8

1,170.000 VND

9

910.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,210.000 VND

12

820.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,270.000 VND

15

870.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,020.000 VND

19

1,060.000 VND

20

840.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,030.000 VND

23

1,150.000 VND

24

800.000 VND

25

1,040.000 VND

26

880.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,290.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,550.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,440.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,420.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,870.000 VND

11

2,810.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,770.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,440.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,760.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,770.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,880.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,830.000 VND

31

2,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,100.000 VND

2

2,830.000 VND

3

3,000.000 VND

4

3,210.000 VND

5

3,060.000 VND

6

3,250.000 VND

7

3,010.000 VND

8

2,820.000 VND

9

3,180.000 VND

10

3,180.000 VND

11

3,050.000 VND

12

2,850.000 VND

13

3,230.000 VND

14

2,860.000 VND

15

3,070.000 VND

16

2,980.000 VND

17

3,040.000 VND

18

3,210.000 VND

19

2,800.000 VND

20

3,290.000 VND

21

2,860.000 VND

22

3,190.000 VND

23

2,970.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,890.000 VND

26

3,290.000 VND

27

2,980.000 VND

28

2,870.000 VND

29

2,980.000 VND

Vé máy bay Phú Quốc đi Cần Thơ giá rẻ vietnam airlines
 
Đi vé đoàn cho được giảm giá và giao vé tận nơi không? Vé đoàn trên 10 người được giảm 10,000d / 1 vé, có dịch vụ giao vé tận nơi cho khách hàng trong khu vực nội thành phố.

Đặt vé như thế nào để có giá vé tốt? Hành lý xách tay 7kg có đem được máy tính bảng, laptop, máy chụp ảnh không? Máy tính bảng và máy chụp ảnh, laptop  có thể xách tay được.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ