Vé máy bay Phú Quốc đi Hà Nội vietnam airlines giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Phú Quốc đi Hà Nội

Trong ba hãng hàng không nội địa thì có bao nhiêu hãng bay chặng này, giá vé rẻ nhất của giờ bay buổi sáng? Từ Phú Quốc ra Hà Nội chỉ có Jetstar và vnairline bay, giá Vn airlines có khi rẻ hơn đến vài chục. Giá rẻ nhất 1tr765n chuyến sáng 9h.

Mua vé máy bay Phú Quốc Hà Nội hãng giá rẻ khi nào là phù hợp nhất? Quý khách đặt gần ngày bay giá sẽ rất cao, bạn nên đặt trước vài tuần đến 1 tháng để có giá vé tốt hơn.

Vietnam airlines tại sao có vé khuyến mãi mà mua không được đổi vậy? Đó đã là loại vé có giá ưu đãi cho khách hàng và điều kiện vé là không thể hoàn đổi.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,000.000 VND

15

930.000 VND

16

800.000 VND

17

1,010.000 VND

18

890.000 VND

19

920.000 VND

20

1,260.000 VND

21

940.000 VND

22

1,270.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,060.000 VND

26

920.000 VND

27

900.000 VND

28

1,060.000 VND

29

870.000 VND

30

980.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,820.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,770.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,400.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,730.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,490.000 VND

21

2,850.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,550.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,490.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,670.000 VND

28

2,650.000 VND

29

2,900.000 VND

30

2,870.000 VND

31

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,910.000 VND

2

3,170.000 VND

3

3,240.000 VND

4

2,850.000 VND

5

3,170.000 VND

6

2,840.000 VND

7

3,060.000 VND

8

3,000.000 VND

9

3,140.000 VND

10

3,270.000 VND

11

3,130.000 VND

12

3,020.000 VND

13

3,070.000 VND

14

3,290.000 VND

15

3,110.000 VND

16

3,140.000 VND

17

3,060.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,940.000 VND

20

3,030.000 VND

21

2,880.000 VND

22

2,960.000 VND

23

3,260.000 VND

24

2,980.000 VND

25

2,960.000 VND

26

3,220.000 VND

27

3,190.000 VND

28

2,870.000 VND

29

3,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,420.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,380.000 VND

15

2,310.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,640.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,420.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,430.000 VND

25

2,430.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,390.000 VND

28

2,420.000 VND

29

2,730.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

1,280.000 VND

3

1,180.000 VND

4

960.000 VND

5

1,240.000 VND

6

890.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,270.000 VND

9

950.000 VND

10

950.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,160.000 VND

13

930.000 VND

14

880.000 VND

15

1,030.000 VND

16

920.000 VND

17

1,230.000 VND

18

920.000 VND

19

1,230.000 VND

20

1,240.000 VND

21

970.000 VND

22

1,240.000 VND

23

1,140.000 VND

24

1,080.000 VND

25

800.000 VND

26

1,060.000 VND

27

970.000 VND

28

950.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,230.000 VND

4

970.000 VND

5

920.000 VND

6

1,030.000 VND

7

940.000 VND

8

1,000.000 VND

9

870.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,140.000 VND

13

1,150.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,000.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,230.000 VND

18

800.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,200.000 VND

23

920.000 VND

24

1,190.000 VND

25

890.000 VND

26

1,060.000 VND

27

870.000 VND

28

890.000 VND

29

870.000 VND

30

980.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,180.000 VND

4

880.000 VND

5

1,130.000 VND

6

860.000 VND

7

1,080.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,170.000 VND

10

810.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,020.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,290.000 VND

15

870.000 VND

16

1,060.000 VND

17

890.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,010.000 VND

20

870.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,070.000 VND

25

820.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,160.000 VND

28

1,250.000 VND

29

1,100.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,140.000 VND

3

1,080.000 VND

4

860.000 VND

5

1,000.000 VND

6

830.000 VND

7

1,060.000 VND

8

930.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,030.000 VND

11

980.000 VND

12

1,150.000 VND

13

840.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,010.000 VND

17

990.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,260.000 VND

21

840.000 VND

22

800.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,150.000 VND

25

830.000 VND

26

870.000 VND

27

910.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,290.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,050.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,250.000 VND

5

820.000 VND

6

960.000 VND

7

1,080.000 VND

8

950.000 VND

9

900.000 VND

10

1,020.000 VND

11

1,190.000 VND

12

880.000 VND

13

1,280.000 VND

14

1,080.000 VND

15

1,030.000 VND

16

970.000 VND

17

870.000 VND

18

1,270.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,300.000 VND

23

850.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,120.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,150.000 VND

29

980.000 VND

30

1,120.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,160.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,290.000 VND

9

860.000 VND

10

980.000 VND

11

820.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,160.000 VND

16

1,000.000 VND

17

1,230.000 VND

18

1,290.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,130.000 VND

22

990.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,290.000 VND

26

970.000 VND

27

810.000 VND

28

1,170.000 VND

29

1,190.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,220.000 VND

5

930.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,010.000 VND

8

910.000 VND

9

920.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,150.000 VND

12

910.000 VND

13

1,150.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,120.000 VND

16

1,290.000 VND

17

990.000 VND

18

1,090.000 VND

19

1,140.000 VND

20

840.000 VND

21

900.000 VND

22

1,230.000 VND

23

1,040.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,220.000 VND

26

1,260.000 VND

27

1,190.000 VND

28

920.000 VND

29

840.000 VND

30

1,280.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,180.000 VND

3

860.000 VND

4

1,250.000 VND

5

990.000 VND

6

1,190.000 VND

7

1,160.000 VND

8

950.000 VND

9

1,280.000 VND

10

880.000 VND

11

1,140.000 VND

12

810.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,210.000 VND

16

940.000 VND

17

840.000 VND

18

890.000 VND

19

1,040.000 VND

20

1,000.000 VND

21

890.000 VND

22

840.000 VND

23

1,020.000 VND

24

850.000 VND

25

1,060.000 VND

26

940.000 VND

27

890.000 VND

28

860.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,270.000 VND

Chặng vé tết đường bay này có bán không? bán ở mức giá nào, nào làm mua được giá tốt? Hiện Vietnamairline chưa mở bán vé tết,  giá vé tết chặng này của Jetstar rất cao (trên 3 triệu). tầm tháng 12 bạn có thể liên hệ lại để có giá vé tốt hơn, hoặc bạn truy cập thường xuyên trang web của đại lý để cập nhật chương trình vé tết giá tốt nhất.


 
Mua vé tại đại lý vemaybaylyhai.com.vn có những ưu điểm gì? Đại lý cung cấp giá vé rẻ cho mọi chuyến bay, chăm sóc khách hàng 24/24 và có dịch vụ giao vé tận nơi.

Vì sao nên mua hành lý trước khi xuất vé của hãng jetstar pacific? Vì hãng Jetstar quy định các mức giá cho các gói hành lý khác nhau trước và sau khi xuất vé. Sau khi xuất vé giá các gói hành lý sẽ cao hơn rất nhiều so với trước khi xuất (trên 70,000đ-200,000đ).
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ