Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn

+ Giá vé máy bay khứ hồi Phú Quốc đi TPHCM của Jetstar là bao nhiêu ? hành lý quy định như thế nào? Giá vé máy bay Phú Quốc đi sài gòn khứ hồi của Jetstar chỉ tầm 1,100,000VND, hãng đang khuyến mãi giá vé cho chặng bay này, hành lý quy định các gói 15, 20, 25, 30kg với các mức giá khác nhau và còn tùy theo thời điểm đăng ký.

+ Đặt vé trong ngày có giữ vé được không, phải lấy vé bằng cách nào nhanh nhất? Đặt vé trong ngày vé không giữ được, quý khách thanh toán chuyển khoản để đại lý xuất vé ngay tránh tình trạng hết vé hoặc nhảy giá.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

740.000 VND

24

870.000 VND

25

860.000 VND

26

870.000 VND

27

620.000 VND

28

490.000 VND

29

470.000 VND

30

820.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

710.000 VND

3

750.000 VND

4

830.000 VND

5

600.000 VND

6

500.000 VND

7

730.000 VND

8

840.000 VND

9

680.000 VND

10

780.000 VND

11

850.000 VND

12

720.000 VND

13

870.000 VND

14

600.000 VND

15

740.000 VND

16

680.000 VND

17

650.000 VND

18

660.000 VND

19

870.000 VND

20

730.000 VND

21

570.000 VND

22

520.000 VND

23

870.000 VND

24

750.000 VND

25

900.000 VND

26

410.000 VND

27

780.000 VND

28

380.000 VND

29

720.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

610.000 VND

3

560.000 VND

4

650.000 VND

5

610.000 VND

6

750.000 VND

7

460.000 VND

8

880.000 VND

9

480.000 VND

10

730.000 VND

11

460.000 VND

12

420.000 VND

13

670.000 VND

14

740.000 VND

15

730.000 VND

16

690.000 VND

17

540.000 VND

18

730.000 VND

19

410.000 VND

20

380.000 VND

21

610.000 VND

22

600.000 VND

23

810.000 VND

24

800.000 VND

25

410.000 VND

26

500.000 VND

27

530.000 VND

28

510.000 VND

29

680.000 VND

30

430.000 VND

31

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

830.000 VND

3

520.000 VND

4

690.000 VND

5

660.000 VND

6

430.000 VND

7

760.000 VND

8

580.000 VND

9

370.000 VND

10

390.000 VND

11

800.000 VND

12

750.000 VND

13

520.000 VND

14

410.000 VND

15

680.000 VND

16

480.000 VND

17

850.000 VND

18

730.000 VND

19

390.000 VND

20

670.000 VND

21

560.000 VND

22

700.000 VND

23

740.000 VND

24

730.000 VND

25

660.000 VND

26

380.000 VND

27

440.000 VND

28

630.000 VND

29

390.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,780.000 VND

2

1,790.000 VND

3

1,380.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,770.000 VND

7

1,460.000 VND

8

1,500.000 VND

9

1,590.000 VND

10

1,710.000 VND

11

1,740.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,610.000 VND

14

1,530.000 VND

15

1,640.000 VND

16

1,470.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,540.000 VND

19

1,270.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,670.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,480.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,730.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

1,400.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,390.000 VND

5

1,420.000 VND

6

1,200.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,470.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,350.000 VND

13

1,350.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,410.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,580.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,280.000 VND

22

1,400.000 VND

23

1,260.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,440.000 VND

28

1,560.000 VND

29

1,170.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

670.000 VND

3

360.000 VND

4

890.000 VND

5

450.000 VND

6

760.000 VND

7

580.000 VND

8

460.000 VND

9

680.000 VND

10

380.000 VND

11

810.000 VND

12

460.000 VND

13

350.000 VND

14

570.000 VND

15

390.000 VND

16

860.000 VND

17

680.000 VND

18

410.000 VND

19

370.000 VND

20

820.000 VND

21

630.000 VND

22

360.000 VND

23

750.000 VND

24

730.000 VND

25

610.000 VND

26

870.000 VND

27

620.000 VND

28

390.000 VND

29

660.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

500.000 VND

3

650.000 VND

4

490.000 VND

5

620.000 VND

6

790.000 VND

7

740.000 VND

8

860.000 VND

9

360.000 VND

10

760.000 VND

11

530.000 VND

12

790.000 VND

13

810.000 VND

14

520.000 VND

15

530.000 VND

16

370.000 VND

17

630.000 VND

18

350.000 VND

19

730.000 VND

20

700.000 VND

21

550.000 VND

22

450.000 VND

23

480.000 VND

24

630.000 VND

25

730.000 VND

26

760.000 VND

27

870.000 VND

28

820.000 VND

29

580.000 VND

30

450.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

420.000 VND

2

630.000 VND

3

450.000 VND

4

560.000 VND

5

570.000 VND

6

490.000 VND

7

800.000 VND

8

720.000 VND

9

770.000 VND

10

670.000 VND

11

570.000 VND

12

390.000 VND

13

520.000 VND

14

580.000 VND

15

480.000 VND

16

730.000 VND

17

440.000 VND

18

620.000 VND

19

580.000 VND

20

440.000 VND

21

690.000 VND

22

560.000 VND

23

860.000 VND

24

770.000 VND

25

590.000 VND

26

460.000 VND

27

830.000 VND

28

400.000 VND

29

770.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

540.000 VND

3

650.000 VND

4

370.000 VND

5

750.000 VND

6

780.000 VND

7

690.000 VND

8

780.000 VND

9

470.000 VND

10

480.000 VND

11

850.000 VND

12

620.000 VND

13

750.000 VND

14

870.000 VND

15

390.000 VND

16

610.000 VND

17

860.000 VND

18

530.000 VND

19

720.000 VND

20

580.000 VND

21

660.000 VND

22

750.000 VND

23

540.000 VND

24

750.000 VND

25

390.000 VND

26

480.000 VND

27

580.000 VND

28

760.000 VND

29

510.000 VND

30

690.000 VND

31

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,500.000 VND

2

2,450.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,320.000 VND

5

2,480.000 VND

6

2,100.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,060.000 VND

9

2,060.000 VND

10

2,000.000 VND

11

2,080.000 VND

12

2,030.000 VND

13

2,310.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,140.000 VND

17

2,020.000 VND

18

2,010.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,430.000 VND

21

1,950.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,160.000 VND

27

2,030.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,480.000 VND

30

1,980.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,650.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,490.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,560.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,490.000 VND

13

2,900.000 VND

14

2,550.000 VND

15

2,890.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,870.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,400.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,530.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,740.000 VND

+ Có  những hãng nào miễn phí cho trẻ em, em bé? Quý khách bay hãng Vietjetair và Jetstar được miễn phí giá vé cho em bé. Trẻ em giá vé vẫn như giá vé người lớn.

Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Em bé phải mang theo giấy tờ gì ? mua vé máy bay Jetstar đăng kí cho em bé sau khi mua vé được không? Em bé cần phải mang theo giấy khai sinh nếu được 1 tháng tuổi trở lên. Đăng ký cho em bé sau khi mua vé vẫn được.

+ Làm thủ tục trước 30 phút có được không? quý khách phải đến trước giờ khởi hành 1 giờ để làm thủ tục chuyến bay tránh tình trạng trễ chuyến.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ