Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn

+ Giá vé máy bay khứ hồi Phú Quốc đi TPHCM của Jetstar là bao nhiêu ? hành lý quy định như thế nào? Giá vé máy bay Phú Quốc đi sài gòn khứ hồi của Jetstar chỉ tầm 1,100,000VND, hãng đang khuyến mãi giá vé cho chặng bay này, hành lý quy định các gói 15, 20, 25, 30kg với các mức giá khác nhau và còn tùy theo thời điểm đăng ký.

+ Đặt vé trong ngày có giữ vé được không, phải lấy vé bằng cách nào nhanh nhất? Đặt vé trong ngày vé không giữ được, quý khách thanh toán chuyển khoản để đại lý xuất vé ngay tránh tình trạng hết vé hoặc nhảy giá.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

770.000 VND

16

670.000 VND

17

780.000 VND

18

620.000 VND

19

360.000 VND

20

490.000 VND

21

560.000 VND

22

670.000 VND

23

410.000 VND

24

350.000 VND

25

460.000 VND

26

590.000 VND

27

580.000 VND

28

870.000 VND

29

590.000 VND

30

720.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,040.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,010.000 VND

7

1,960.000 VND

8

1,990.000 VND

9

2,400.000 VND

10

2,250.000 VND

11

2,070.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,090.000 VND

14

2,220.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,440.000 VND

18

1,970.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,160.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,460.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,400.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,110.000 VND

28

2,290.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,640.000 VND

3

2,510.000 VND

4

2,810.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,440.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,640.000 VND

11

2,450.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,550.000 VND

14

2,840.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,610.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,420.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,970.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,020.000 VND

6

1,870.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,250.000 VND

10

1,940.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,400.000 VND

14

2,200.000 VND

15

1,900.000 VND

16

2,110.000 VND

17

2,060.000 VND

18

1,860.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,110.000 VND

22

1,880.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,100.000 VND

25

2,120.000 VND

26

2,390.000 VND

27

1,910.000 VND

28

2,000.000 VND

29

2,030.000 VND

30

2,070.000 VND

31

2,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

520.000 VND

3

430.000 VND

4

600.000 VND

5

610.000 VND

6

550.000 VND

7

810.000 VND

8

370.000 VND

9

760.000 VND

10

860.000 VND

11

830.000 VND

12

560.000 VND

13

420.000 VND

14

380.000 VND

15

430.000 VND

16

570.000 VND

17

760.000 VND

18

700.000 VND

19

860.000 VND

20

690.000 VND

21

360.000 VND

22

860.000 VND

23

450.000 VND

24

430.000 VND

25

600.000 VND

26

710.000 VND

27

410.000 VND

28

620.000 VND

29

760.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

770.000 VND

3

830.000 VND

4

850.000 VND

5

610.000 VND

6

460.000 VND

7

630.000 VND

8

540.000 VND

9

380.000 VND

10

680.000 VND

11

660.000 VND

12

820.000 VND

13

510.000 VND

14

840.000 VND

15

840.000 VND

16

850.000 VND

17

800.000 VND

18

450.000 VND

19

370.000 VND

20

610.000 VND

21

680.000 VND

22

900.000 VND

23

780.000 VND

24

790.000 VND

25

800.000 VND

26

540.000 VND

27

710.000 VND

28

370.000 VND

29

650.000 VND

30

890.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

650.000 VND

3

400.000 VND

4

820.000 VND

5

410.000 VND

6

480.000 VND

7

670.000 VND

8

580.000 VND

9

810.000 VND

10

780.000 VND

11

690.000 VND

12

570.000 VND

13

560.000 VND

14

680.000 VND

15

570.000 VND

16

490.000 VND

17

690.000 VND

18

780.000 VND

19

560.000 VND

20

490.000 VND

21

410.000 VND

22

670.000 VND

23

620.000 VND

24

380.000 VND

25

480.000 VND

26

640.000 VND

27

500.000 VND

28

630.000 VND

29

830.000 VND

30

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

500.000 VND

3

390.000 VND

4

690.000 VND

5

740.000 VND

6

870.000 VND

7

550.000 VND

8

620.000 VND

9

640.000 VND

10

450.000 VND

11

550.000 VND

12

690.000 VND

13

700.000 VND

14

520.000 VND

15

490.000 VND

16

780.000 VND

17

690.000 VND

18

620.000 VND

19

420.000 VND

20

430.000 VND

21

900.000 VND

22

690.000 VND

23

690.000 VND

24

460.000 VND

25

700.000 VND

26

840.000 VND

27

400.000 VND

28

710.000 VND

29

710.000 VND

30

490.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

400.000 VND

3

690.000 VND

4

390.000 VND

5

370.000 VND

6

820.000 VND

7

580.000 VND

8

770.000 VND

9

680.000 VND

10

350.000 VND

11

580.000 VND

12

350.000 VND

13

810.000 VND

14

370.000 VND

15

650.000 VND

16

420.000 VND

17

500.000 VND

18

880.000 VND

19

590.000 VND

20

710.000 VND

21

410.000 VND

22

410.000 VND

23

890.000 VND

24

420.000 VND

25

500.000 VND

26

390.000 VND

27

490.000 VND

28

770.000 VND

29

750.000 VND

30

450.000 VND

31

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

630.000 VND

3

530.000 VND

4

510.000 VND

5

570.000 VND

6

630.000 VND

7

850.000 VND

8

560.000 VND

9

380.000 VND

10

450.000 VND

11

550.000 VND

12

460.000 VND

13

640.000 VND

14

860.000 VND

15

470.000 VND

16

900.000 VND

17

650.000 VND

18

770.000 VND

19

600.000 VND

20

830.000 VND

21

600.000 VND

22

550.000 VND

23

820.000 VND

24

580.000 VND

25

580.000 VND

26

370.000 VND

27

370.000 VND

28

840.000 VND

29

450.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

850.000 VND

3

770.000 VND

4

530.000 VND

5

750.000 VND

6

380.000 VND

7

660.000 VND

8

660.000 VND

9

450.000 VND

10

530.000 VND

11

670.000 VND

12

550.000 VND

13

680.000 VND

14

450.000 VND

15

390.000 VND

16

450.000 VND

17

740.000 VND

18

600.000 VND

19

760.000 VND

20

730.000 VND

21

900.000 VND

22

710.000 VND

23

440.000 VND

24

900.000 VND

25

450.000 VND

26

860.000 VND

27

720.000 VND

28

570.000 VND

29

650.000 VND

30

390.000 VND

31

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

530.000 VND

3

460.000 VND

4

840.000 VND

5

650.000 VND

6

700.000 VND

7

600.000 VND

8

570.000 VND

9

430.000 VND

10

770.000 VND

11

540.000 VND

12

550.000 VND

13

750.000 VND

14

520.000 VND

15

650.000 VND

16

370.000 VND

17

390.000 VND

18

490.000 VND

19

600.000 VND

20

440.000 VND

21

360.000 VND

22

460.000 VND

23

680.000 VND

24

850.000 VND

25

440.000 VND

26

800.000 VND

27

400.000 VND

28

480.000 VND

29

410.000 VND

30

680.000 VND

+ Có  những hãng nào miễn phí cho trẻ em, em bé? Quý khách bay hãng Vietjetair và Jetstar được miễn phí giá vé cho em bé. Trẻ em giá vé vẫn như giá vé người lớn.

Vé máy bay Phú Quốc đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Em bé phải mang theo giấy tờ gì ? mua vé máy bay Jetstar đăng kí cho em bé sau khi mua vé được không? Em bé cần phải mang theo giấy khai sinh nếu được 1 tháng tuổi trở lên. Đăng ký cho em bé sau khi mua vé vẫn được.

+ Làm thủ tục trước 30 phút có được không? quý khách phải đến trước giờ khởi hành 1 giờ để làm thủ tục chuyến bay tránh tình trạng trễ chuyến.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ