Vé máy bay Pleiku đi Đà Lạt giá rẻ khứ hồi mở bán hãng nào bay mỗi ngày?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi Đà Lạt

Vietjet air , vietnam airlines chưa ai mở bán đường bay thẳng này, để mua vé máy bay pleiku đi đà lạt bạn chỉ cần thao giảm một số chuyến bay do vemaybaylyhai.com.vn đã bán cho nhiều khách hàng, hãy mua vé đoàn để được giảm giá.

KẾT HỢP DỪNG TẠI TPHCM:
  1. Đặt vé máy bay Pleiku đi TPHCM, và một vé bay TPHCM đi Đà Lạt (lựa chọn thời gian phù hợp mục tiêu của mình)

Là một trong những công ty bán vé có mặt trên thị trường lâu năm, chúng tôi chú trọng đến dịch vụ chăm sóc như, nhắc nhở giờ bay, hỗ trợ liên tục cho chuyến bay thành công.

BẢNG GIÁ KẾT HỢP: PLEIKU => TPHCM => ĐÀ LẠT
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,750.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,640.000 VND

27

1,720.000 VND

28

1,810.000 VND

29

1,990.000 VND

30

1,920.000 VND

31

1,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,880.000 VND

2

1,670.000 VND

3

1,910.000 VND

4

1,960.000 VND

5

1,700.000 VND

6

1,870.000 VND

7

1,690.000 VND

8

1,950.000 VND

9

1,830.000 VND

10

1,730.000 VND

11

1,620.000 VND

12

1,810.000 VND

13

1,800.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,930.000 VND

16

1,930.000 VND

17

1,750.000 VND

18

1,970.000 VND

19

1,720.000 VND

20

1,640.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,900.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,700.000 VND

25

1,850.000 VND

26

1,720.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,690.000 VND

29

1,740.000 VND

30

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,830.000 VND

4

2,540.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,770.000 VND

7

2,900.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,520.000 VND

10

2,780.000 VND

11

2,660.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,840.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,820.000 VND

16

2,640.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,770.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,760.000 VND

22

2,500.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,780.000 VND

25

2,640.000 VND

26

2,870.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,650.000 VND

29

2,810.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,680.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,630.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,420.000 VND

31

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,620.000 VND

2

1,640.000 VND

3

1,940.000 VND

4

1,980.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,700.000 VND

7

1,780.000 VND

8

1,750.000 VND

9

1,880.000 VND

10

1,850.000 VND

11

1,980.000 VND

12

1,710.000 VND

13

1,970.000 VND

14

1,810.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,810.000 VND

17

1,700.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,610.000 VND

20

1,810.000 VND

21

1,940.000 VND

22

1,610.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,710.000 VND

25

1,970.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,910.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,960.000 VND

2

1,900.000 VND

3

1,630.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,650.000 VND

6

1,760.000 VND

7

1,810.000 VND

8

1,720.000 VND

9

1,930.000 VND

10

1,980.000 VND

11

1,780.000 VND

12

1,830.000 VND

13

1,760.000 VND

14

1,970.000 VND

15

1,950.000 VND

16

1,660.000 VND

17

1,710.000 VND

18

1,950.000 VND

19

1,940.000 VND

20

1,790.000 VND

21

1,940.000 VND

22

1,990.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,710.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,930.000 VND

27

1,900.000 VND

28

1,790.000 VND

29

1,950.000 VND

30

1,660.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

1,680.000 VND

3

1,940.000 VND

4

1,790.000 VND

5

1,620.000 VND

6

1,670.000 VND

7

1,880.000 VND

8

1,710.000 VND

9

1,830.000 VND

10

1,670.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,920.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,680.000 VND

15

1,770.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,970.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,930.000 VND

20

1,640.000 VND

21

1,620.000 VND

22

1,950.000 VND

23

1,900.000 VND

24

1,890.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,880.000 VND

27

1,940.000 VND

28

1,750.000 VND

29

1,680.000 VND

30

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

1,810.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,800.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,600.000 VND

8

1,720.000 VND

9

1,690.000 VND

10

1,620.000 VND

11

1,970.000 VND

12

2,000.000 VND

13

1,720.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,970.000 VND

16

1,640.000 VND

17

1,860.000 VND

18

1,910.000 VND

19

1,760.000 VND

20

1,810.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,920.000 VND

24

1,970.000 VND

25

1,910.000 VND

26

1,790.000 VND

27

1,900.000 VND

28

1,790.000 VND

29

1,930.000 VND

30

1,810.000 VND

31

1,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,450.000 VND

2

3,310.000 VND

3

3,560.000 VND

4

3,520.000 VND

5

3,420.000 VND

6

3,250.000 VND

7

3,240.000 VND

8

3,490.000 VND

9

3,590.000 VND

10

3,600.000 VND

11

3,270.000 VND

12

3,560.000 VND

13

3,510.000 VND

14

3,530.000 VND

15

3,370.000 VND

16

3,590.000 VND

17

3,440.000 VND

18

3,370.000 VND

19

3,560.000 VND

20

3,560.000 VND

21

3,260.000 VND

22

3,370.000 VND

23

3,590.000 VND

24

3,320.000 VND

25

3,450.000 VND

26

3,350.000 VND

27

3,210.000 VND

28

3,380.000 VND

29

3,590.000 VND

30

3,250.000 VND

31

3,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,780.000 VND

2

3,730.000 VND

3

3,690.000 VND

4

3,640.000 VND

5

3,860.000 VND

6

3,670.000 VND

7

3,810.000 VND

8

3,680.000 VND

9

3,630.000 VND

10

3,640.000 VND

11

3,860.000 VND

12

3,890.000 VND

13

3,980.000 VND

14

3,740.000 VND

15

3,640.000 VND

16

3,670.000 VND

17

3,700.000 VND

18

3,780.000 VND

19

3,890.000 VND

20

3,850.000 VND

21

3,920.000 VND

22

3,780.000 VND

23

3,970.000 VND

24

3,660.000 VND

25

3,790.000 VND

26

3,780.000 VND

27

3,750.000 VND

28

3,680.000 VND

29

3,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,260.000 VND

2

3,120.000 VND

3

3,320.000 VND

4

3,120.000 VND

5

3,420.000 VND

6

3,320.000 VND

7

3,160.000 VND

8

3,170.000 VND

9

3,370.000 VND

10

3,200.000 VND

11

3,140.000 VND

12

3,120.000 VND

13

3,440.000 VND

14

3,400.000 VND

15

3,390.000 VND

16

3,350.000 VND

17

3,350.000 VND

18

3,370.000 VND

19

3,500.000 VND

20

3,170.000 VND

21

3,310.000 VND

22

3,180.000 VND

23

3,120.000 VND

24

3,210.000 VND

25

3,290.000 VND

26

3,310.000 VND

27

3,200.000 VND

28

3,170.000 VND

29

3,500.000 VND

30

3,170.000 VND

31

3,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,940.000 VND

2

1,790.000 VND

3

1,750.000 VND

4

1,700.000 VND

5

1,700.000 VND

6

1,710.000 VND

7

1,780.000 VND

8

1,930.000 VND

9

1,630.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,960.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,830.000 VND

14

2,000.000 VND

15

1,950.000 VND

16

1,810.000 VND

17

1,900.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,790.000 VND

20

1,870.000 VND

21

1,700.000 VND

22

1,670.000 VND

23

1,730.000 VND

24

1,770.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,990.000 VND

27

1,660.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,720.000 VND

30

1,790.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ