Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội

Vé máy bay Pleiku đi Hà nội chỉ có vietnam airline bay phải không? tôi đặt vé trên hệ thống của đại lý là được đúng không?Pleiku đi Hà Nội chỉ có vietnam airline bay, quý khách có thể đặt vé trên hệ thống của đại lý, sẽ có nhân viên của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn liên hệ lại với quý khách.

+ Giá trên hệ thống đã có thuế , phí đầy đủ chưa, hành lý thế nào? Giá trên hệ thống là giá vé đã thuế phí đầy đủ, qúy khách có thể thêm hành lý khi đặt vé máy bay trên hệ thống.

+ Nếu đổi vé trước ngày bay mất phí bao nhiêu, thanh toán tại sân bay được không? Đổi vé trước ngày bay mất phí 350,000đ, quý khách phải thanh toán ở đại lý để đổi vé.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

770.000 VND

20

930.000 VND

21

870.000 VND

22

770.000 VND

23

720.000 VND

24

970.000 VND

25

800.000 VND

26

720.000 VND

27

710.000 VND

28

840.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

920.000 VND

3

680.000 VND

4

960.000 VND

5

880.000 VND

6

1,090.000 VND

7

680.000 VND

8

1,100.000 VND

9

610.000 VND

10

800.000 VND

11

910.000 VND

12

720.000 VND

13

790.000 VND

14

770.000 VND

15

1,110.000 VND

16

920.000 VND

17

780.000 VND

18

1,080.000 VND

19

630.000 VND

20

730.000 VND

21

950.000 VND

22

800.000 VND

23

720.000 VND

24

930.000 VND

25

890.000 VND

26

860.000 VND

27

900.000 VND

28

640.000 VND

29

970.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

860.000 VND

3

1,010.000 VND

4

720.000 VND

5

1,070.000 VND

6

790.000 VND

7

910.000 VND

8

750.000 VND

9

1,140.000 VND

10

620.000 VND

11

1,070.000 VND

12

930.000 VND

13

710.000 VND

14

750.000 VND

15

630.000 VND

16

860.000 VND

17

1,080.000 VND

18

720.000 VND

19

760.000 VND

20

820.000 VND

21

1,100.000 VND

22

950.000 VND

23

860.000 VND

24

740.000 VND

25

1,020.000 VND

26

1,130.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,150.000 VND

29

730.000 VND

30

1,090.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,200.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,640.000 VND

8

2,360.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,540.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,280.000 VND

16

2,430.000 VND

17

2,670.000 VND

18

2,690.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,560.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,990.000 VND

2

2,820.000 VND

3

2,720.000 VND

4

3,100.000 VND

5

3,090.000 VND

6

3,100.000 VND

7

3,150.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,800.000 VND

11

2,900.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,900.000 VND

14

3,020.000 VND

15

2,880.000 VND

16

2,840.000 VND

17

2,940.000 VND

18

3,040.000 VND

19

2,930.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,740.000 VND

22

3,100.000 VND

23

2,680.000 VND

24

3,010.000 VND

25

2,700.000 VND

26

2,880.000 VND

27

2,860.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,120.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,180.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,140.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,410.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,460.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

680.000 VND

3

710.000 VND

4

930.000 VND

5

850.000 VND

6

630.000 VND

7

970.000 VND

8

870.000 VND

9

1,030.000 VND

10

710.000 VND

11

1,050.000 VND

12

990.000 VND

13

990.000 VND

14

810.000 VND

15

760.000 VND

16

1,150.000 VND

17

620.000 VND

18

920.000 VND

19

870.000 VND

20

680.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,000.000 VND

23

680.000 VND

24

730.000 VND

25

1,130.000 VND

26

750.000 VND

27

780.000 VND

28

1,110.000 VND

29

790.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

1,110.000 VND

3

700.000 VND

4

800.000 VND

5

970.000 VND

6

940.000 VND

7

980.000 VND

8

1,030.000 VND

9

900.000 VND

10

1,020.000 VND

11

840.000 VND

12

750.000 VND

13

600.000 VND

14

1,040.000 VND

15

880.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,090.000 VND

18

980.000 VND

19

820.000 VND

20

1,000.000 VND

21

900.000 VND

22

850.000 VND

23

970.000 VND

24

640.000 VND

25

730.000 VND

26

990.000 VND

27

1,070.000 VND

28

840.000 VND

29

700.000 VND

30

720.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

650.000 VND

3

610.000 VND

4

1,150.000 VND

5

910.000 VND

6

640.000 VND

7

1,020.000 VND

8

740.000 VND

9

1,130.000 VND

10

970.000 VND

11

680.000 VND

12

960.000 VND

13

820.000 VND

14

1,050.000 VND

15

890.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,010.000 VND

19

790.000 VND

20

940.000 VND

21

750.000 VND

22

1,110.000 VND

23

840.000 VND

24

1,080.000 VND

25

960.000 VND

26

650.000 VND

27

630.000 VND

28

820.000 VND

29

920.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

1,100.000 VND

3

990.000 VND

4

1,040.000 VND

5

820.000 VND

6

1,140.000 VND

7

650.000 VND

8

990.000 VND

9

640.000 VND

10

1,120.000 VND

11

660.000 VND

12

900.000 VND

13

1,020.000 VND

14

950.000 VND

15

670.000 VND

16

850.000 VND

17

900.000 VND

18

690.000 VND

19

610.000 VND

20

780.000 VND

21

800.000 VND

22

640.000 VND

23

710.000 VND

24

1,150.000 VND

25

790.000 VND

26

600.000 VND

27

1,130.000 VND

28

940.000 VND

29

860.000 VND

30

650.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,060.000 VND

2

1,090.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,120.000 VND

5

770.000 VND

6

790.000 VND

7

1,020.000 VND

8

690.000 VND

9

1,050.000 VND

10

970.000 VND

11

1,130.000 VND

12

810.000 VND

13

810.000 VND

14

1,060.000 VND

15

860.000 VND

16

600.000 VND

17

740.000 VND

18

770.000 VND

19

1,050.000 VND

20

610.000 VND

21

900.000 VND

22

880.000 VND

23

1,100.000 VND

24

630.000 VND

25

700.000 VND

26

920.000 VND

27

810.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,050.000 VND

30

720.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

660.000 VND

3

910.000 VND

4

690.000 VND

5

630.000 VND

6

1,120.000 VND

7

610.000 VND

8

730.000 VND

9

930.000 VND

10

1,040.000 VND

11

920.000 VND

12

670.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,090.000 VND

15

720.000 VND

16

800.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,010.000 VND

19

820.000 VND

20

1,120.000 VND

21

940.000 VND

22

600.000 VND

23

1,010.000 VND

24

990.000 VND

25

970.000 VND

26

880.000 VND

27

990.000 VND

28

910.000 VND

29

910.000 VND

30

1,030.000 VND

+ Đối với trẻ em và em bé được mang theo bao nhiêu hành lý tối đa ? thủ tục bay là gì. Trẻ em được phép mang 20kg hành lý xách tay và 7kg hành lý ký gửi, em bé không mang hành lý. Thủ tục bay của trẻ em là giấy khai sinh, thủ tục của em bé là giấy khai sinh hoặc chứng sinh ( dưới 1 tháng tuổi).

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thanh toán chuyển khoản xong bao lâu thì tôi nhận được vé, cho tôi số tổng đài vietnam airlines ? Ngay khi thanh toán chuyển khoản quý khách sẽ nhận được vé qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Số tổng đài vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ