Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội

Vé máy bay Pleiku đi Hà nội chỉ có vietnam airline bay phải không? tôi đặt vé trên hệ thống của đại lý là được đúng không?Pleiku đi Hà Nội chỉ có vietnam airline bay, quý khách có thể đặt vé trên hệ thống của đại lý, sẽ có nhân viên của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn liên hệ lại với quý khách.

+ Giá trên hệ thống đã có thuế , phí đầy đủ chưa, hành lý thế nào? Giá trên hệ thống là giá vé đã thuế phí đầy đủ, qúy khách có thể thêm hành lý khi đặt vé máy bay trên hệ thống.

+ Nếu đổi vé trước ngày bay mất phí bao nhiêu, thanh toán tại sân bay được không? Đổi vé trước ngày bay mất phí 350,000đ, quý khách phải thanh toán ở đại lý để đổi vé.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

930.000 VND

16

1,060.000 VND

17

980.000 VND

18

810.000 VND

19

630.000 VND

20

730.000 VND

21

680.000 VND

22

980.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,080.000 VND

25

720.000 VND

26

1,060.000 VND

27

980.000 VND

28

670.000 VND

29

1,070.000 VND

30

810.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,210.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,240.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,210.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,370.000 VND

14

2,330.000 VND

15

2,410.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,700.000 VND

20

2,540.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,420.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,430.000 VND

30

2,620.000 VND

31

2,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,690.000 VND

6

2,820.000 VND

7

3,060.000 VND

8

2,960.000 VND

9

3,040.000 VND

10

3,110.000 VND

11

2,900.000 VND

12

2,980.000 VND

13

3,030.000 VND

14

2,980.000 VND

15

3,090.000 VND

16

2,710.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,920.000 VND

19

2,700.000 VND

20

3,080.000 VND

21

2,970.000 VND

22

3,000.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,810.000 VND

25

2,880.000 VND

26

2,840.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,510.000 VND

3

2,150.000 VND

4

2,520.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,340.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,300.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,270.000 VND

13

2,610.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,630.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,370.000 VND

21

2,470.000 VND

22

2,110.000 VND

23

2,120.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,150.000 VND

31

2,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

740.000 VND

3

630.000 VND

4

910.000 VND

5

980.000 VND

6

850.000 VND

7

700.000 VND

8

1,070.000 VND

9

690.000 VND

10

840.000 VND

11

1,120.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,000.000 VND

14

900.000 VND

15

910.000 VND

16

940.000 VND

17

780.000 VND

18

760.000 VND

19

810.000 VND

20

1,100.000 VND

21

650.000 VND

22

1,030.000 VND

23

1,080.000 VND

24

810.000 VND

25

670.000 VND

26

1,080.000 VND

27

840.000 VND

28

950.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

1,070.000 VND

3

860.000 VND

4

1,120.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,100.000 VND

7

730.000 VND

8

800.000 VND

9

770.000 VND

10

680.000 VND

11

910.000 VND

12

880.000 VND

13

1,000.000 VND

14

680.000 VND

15

780.000 VND

16

1,150.000 VND

17

990.000 VND

18

680.000 VND

19

1,150.000 VND

20

610.000 VND

21

1,120.000 VND

22

640.000 VND

23

940.000 VND

24

760.000 VND

25

700.000 VND

26

800.000 VND

27

860.000 VND

28

1,010.000 VND

29

610.000 VND

30

1,020.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

930.000 VND

3

1,100.000 VND

4

670.000 VND

5

930.000 VND

6

1,080.000 VND

7

740.000 VND

8

660.000 VND

9

820.000 VND

10

1,140.000 VND

11

620.000 VND

12

950.000 VND

13

950.000 VND

14

980.000 VND

15

1,140.000 VND

16

690.000 VND

17

850.000 VND

18

1,100.000 VND

19

810.000 VND

20

770.000 VND

21

660.000 VND

22

950.000 VND

23

960.000 VND

24

1,100.000 VND

25

620.000 VND

26

1,040.000 VND

27

790.000 VND

28

1,080.000 VND

29

640.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

1,100.000 VND

3

780.000 VND

4

650.000 VND

5

1,070.000 VND

6

970.000 VND

7

910.000 VND

8

790.000 VND

9

620.000 VND

10

740.000 VND

11

680.000 VND

12

680.000 VND

13

870.000 VND

14

850.000 VND

15

910.000 VND

16

930.000 VND

17

820.000 VND

18

910.000 VND

19

780.000 VND

20

830.000 VND

21

620.000 VND

22

690.000 VND

23

810.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,010.000 VND

26

870.000 VND

27

670.000 VND

28

800.000 VND

29

960.000 VND

30

690.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

750.000 VND

3

1,020.000 VND

4

750.000 VND

5

1,040.000 VND

6

750.000 VND

7

1,110.000 VND

8

860.000 VND

9

640.000 VND

10

1,040.000 VND

11

660.000 VND

12

710.000 VND

13

900.000 VND

14

760.000 VND

15

640.000 VND

16

860.000 VND

17

610.000 VND

18

1,020.000 VND

19

800.000 VND

20

1,140.000 VND

21

790.000 VND

22

670.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,040.000 VND

26

890.000 VND

27

1,000.000 VND

28

810.000 VND

29

930.000 VND

30

1,130.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

700.000 VND

3

840.000 VND

4

930.000 VND

5

990.000 VND

6

960.000 VND

7

710.000 VND

8

820.000 VND

9

890.000 VND

10

1,150.000 VND

11

660.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,140.000 VND

14

690.000 VND

15

640.000 VND

16

820.000 VND

17

850.000 VND

18

840.000 VND

19

670.000 VND

20

770.000 VND

21

1,140.000 VND

22

950.000 VND

23

880.000 VND

24

810.000 VND

25

740.000 VND

26

650.000 VND

27

650.000 VND

28

1,060.000 VND

29

750.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

710.000 VND

3

1,140.000 VND

4

700.000 VND

5

980.000 VND

6

1,110.000 VND

7

840.000 VND

8

1,070.000 VND

9

940.000 VND

10

1,140.000 VND

11

930.000 VND

12

720.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,010.000 VND

15

640.000 VND

16

900.000 VND

17

690.000 VND

18

690.000 VND

19

820.000 VND

20

740.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,020.000 VND

24

720.000 VND

25

1,060.000 VND

26

740.000 VND

27

740.000 VND

28

660.000 VND

29

890.000 VND

30

820.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

980.000 VND

3

1,090.000 VND

4

610.000 VND

5

710.000 VND

6

780.000 VND

7

660.000 VND

8

920.000 VND

9

860.000 VND

10

880.000 VND

11

1,070.000 VND

12

700.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,040.000 VND

15

780.000 VND

16

760.000 VND

17

680.000 VND

18

880.000 VND

19

650.000 VND

20

710.000 VND

21

800.000 VND

22

740.000 VND

23

940.000 VND

24

1,030.000 VND

25

740.000 VND

26

1,050.000 VND

27

620.000 VND

28

630.000 VND

29

1,000.000 VND

30

780.000 VND

+ Đối với trẻ em và em bé được mang theo bao nhiêu hành lý tối đa ? thủ tục bay là gì. Trẻ em được phép mang 20kg hành lý xách tay và 7kg hành lý ký gửi, em bé không mang hành lý. Thủ tục bay của trẻ em là giấy khai sinh, thủ tục của em bé là giấy khai sinh hoặc chứng sinh ( dưới 1 tháng tuổi).

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thanh toán chuyển khoản xong bao lâu thì tôi nhận được vé, cho tôi số tổng đài vietnam airlines ? Ngay khi thanh toán chuyển khoản quý khách sẽ nhận được vé qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Số tổng đài vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ