Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội

Vé máy bay Pleiku đi Hà nội chỉ có vietnam airline bay phải không? tôi đặt vé trên hệ thống của đại lý là được đúng không?Pleiku đi Hà Nội chỉ có vietnam airline bay, quý khách có thể đặt vé trên hệ thống của đại lý, sẽ có nhân viên của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn liên hệ lại với quý khách.

+ Giá trên hệ thống đã có thuế , phí đầy đủ chưa, hành lý thế nào? Giá trên hệ thống là giá vé đã thuế phí đầy đủ, qúy khách có thể thêm hành lý khi đặt vé máy bay trên hệ thống.

+ Nếu đổi vé trước ngày bay mất phí bao nhiêu, thanh toán tại sân bay được không? Đổi vé trước ngày bay mất phí 350,000đ, quý khách phải thanh toán ở đại lý để đổi vé.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

840.000 VND

25

1,060.000 VND

26

780.000 VND

27

770.000 VND

28

630.000 VND

29

940.000 VND

30

1,140.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

680.000 VND

3

840.000 VND

4

700.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,130.000 VND

7

700.000 VND

8

830.000 VND

9

880.000 VND

10

890.000 VND

11

670.000 VND

12

1,000.000 VND

13

830.000 VND

14

1,070.000 VND

15

1,020.000 VND

16

630.000 VND

17

650.000 VND

18

1,060.000 VND

19

620.000 VND

20

600.000 VND

21

700.000 VND

22

790.000 VND

23

670.000 VND

24

1,140.000 VND

25

600.000 VND

26

850.000 VND

27

790.000 VND

28

770.000 VND

29

880.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,870.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,660.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,710.000 VND

7

1,640.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,830.000 VND

13

1,850.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,530.000 VND

16

1,730.000 VND

17

1,820.000 VND

18

1,760.000 VND

19

1,940.000 VND

20

1,740.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,800.000 VND

24

1,890.000 VND

25

1,810.000 VND

26

1,770.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,620.000 VND

29

2,040.000 VND

30

2,030.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,540.000 VND

4

1,840.000 VND

5

1,750.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,490.000 VND

8

1,840.000 VND

9

1,450.000 VND

10

1,720.000 VND

11

1,440.000 VND

12

1,770.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,770.000 VND

16

1,360.000 VND

17

1,430.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,600.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,830.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,420.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,810.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

1,000.000 VND

3

1,070.000 VND

4

740.000 VND

5

1,000.000 VND

6

960.000 VND

7

740.000 VND

8

950.000 VND

9

1,110.000 VND

10

850.000 VND

11

1,080.000 VND

12

1,060.000 VND

13

630.000 VND

14

740.000 VND

15

660.000 VND

16

1,130.000 VND

17

820.000 VND

18

730.000 VND

19

870.000 VND

20

950.000 VND

21

920.000 VND

22

1,100.000 VND

23

830.000 VND

24

760.000 VND

25

970.000 VND

26

1,040.000 VND

27

680.000 VND

28

960.000 VND

29

980.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

910.000 VND

3

760.000 VND

4

1,010.000 VND

5

770.000 VND

6

600.000 VND

7

960.000 VND

8

990.000 VND

9

860.000 VND

10

840.000 VND

11

1,020.000 VND

12

990.000 VND

13

1,080.000 VND

14

650.000 VND

15

750.000 VND

16

790.000 VND

17

790.000 VND

18

1,100.000 VND

19

990.000 VND

20

830.000 VND

21

620.000 VND

22

1,090.000 VND

23

790.000 VND

24

1,040.000 VND

25

930.000 VND

26

1,140.000 VND

27

850.000 VND

28

750.000 VND

29

630.000 VND

30

1,080.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

660.000 VND

3

630.000 VND

4

760.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,100.000 VND

7

620.000 VND

8

780.000 VND

9

640.000 VND

10

630.000 VND

11

760.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,110.000 VND

15

670.000 VND

16

1,090.000 VND

17

840.000 VND

18

850.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,130.000 VND

21

640.000 VND

22

810.000 VND

23

660.000 VND

24

1,120.000 VND

25

950.000 VND

26

740.000 VND

27

870.000 VND

28

880.000 VND

29

1,040.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,010.000 VND

3

1,100.000 VND

4

790.000 VND

5

1,130.000 VND

6

820.000 VND

7

690.000 VND

8

680.000 VND

9

870.000 VND

10

850.000 VND

11

640.000 VND

12

640.000 VND

13

990.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,150.000 VND

16

830.000 VND

17

1,040.000 VND

18

750.000 VND

19

810.000 VND

20

840.000 VND

21

1,100.000 VND

22

800.000 VND

23

940.000 VND

24

790.000 VND

25

920.000 VND

26

730.000 VND

27

870.000 VND

28

730.000 VND

29

1,090.000 VND

30

980.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,300.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,260.000 VND

12

2,230.000 VND

13

2,210.000 VND

14

2,450.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,650.000 VND

17

2,350.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,610.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,250.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,550.000 VND

31

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,910.000 VND

3

3,060.000 VND

4

3,050.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,650.000 VND

9

2,780.000 VND

10

3,150.000 VND

11

3,140.000 VND

12

2,950.000 VND

13

3,060.000 VND

14

2,670.000 VND

15

3,010.000 VND

16

3,120.000 VND

17

3,120.000 VND

18

3,020.000 VND

19

3,060.000 VND

20

2,780.000 VND

21

2,860.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,780.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,920.000 VND

26

2,670.000 VND

27

2,820.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,490.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,180.000 VND

4

2,190.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,560.000 VND

9

2,400.000 VND

10

2,110.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,190.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,130.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,410.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,290.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,380.000 VND

25

2,290.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,180.000 VND

28

2,170.000 VND

29

2,110.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

810.000 VND

3

680.000 VND

4

810.000 VND

5

640.000 VND

6

970.000 VND

7

990.000 VND

8

940.000 VND

9

640.000 VND

10

1,020.000 VND

11

670.000 VND

12

960.000 VND

13

710.000 VND

14

640.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,150.000 VND

17

950.000 VND

18

930.000 VND

19

900.000 VND

20

860.000 VND

21

640.000 VND

22

630.000 VND

23

1,000.000 VND

24

600.000 VND

25

940.000 VND

26

810.000 VND

27

960.000 VND

28

600.000 VND

29

980.000 VND

30

1,120.000 VND

+ Đối với trẻ em và em bé được mang theo bao nhiêu hành lý tối đa ? thủ tục bay là gì. Trẻ em được phép mang 20kg hành lý xách tay và 7kg hành lý ký gửi, em bé không mang hành lý. Thủ tục bay của trẻ em là giấy khai sinh, thủ tục của em bé là giấy khai sinh hoặc chứng sinh ( dưới 1 tháng tuổi).

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thanh toán chuyển khoản xong bao lâu thì tôi nhận được vé, cho tôi số tổng đài vietnam airlines ? Ngay khi thanh toán chuyển khoản quý khách sẽ nhận được vé qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Số tổng đài vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ