Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội

Vé máy bay Pleiku đi Hà nội chỉ có vietnam airline bay phải không? tôi đặt vé trên hệ thống của đại lý là được đúng không?Pleiku đi Hà Nội chỉ có vietnam airline bay, quý khách có thể đặt vé trên hệ thống của đại lý, sẽ có nhân viên của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn liên hệ lại với quý khách.

+ Giá trên hệ thống đã có thuế , phí đầy đủ chưa, hành lý thế nào? Giá trên hệ thống là giá vé đã thuế phí đầy đủ, qúy khách có thể thêm hành lý khi đặt vé máy bay trên hệ thống.

+ Nếu đổi vé trước ngày bay mất phí bao nhiêu, thanh toán tại sân bay được không? Đổi vé trước ngày bay mất phí 350,000đ, quý khách phải thanh toán ở đại lý để đổi vé.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,330.000 VND

22

1,760.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,430.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,400.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,690.000 VND

31

1,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,060.000 VND

3

990.000 VND

4

1,150.000 VND

5

800.000 VND

6

890.000 VND

7

890.000 VND

8

710.000 VND

9

860.000 VND

10

870.000 VND

11

720.000 VND

12

720.000 VND

13

910.000 VND

14

1,100.000 VND

15

980.000 VND

16

840.000 VND

17

1,070.000 VND

18

610.000 VND

19

1,050.000 VND

20

900.000 VND

21

640.000 VND

22

810.000 VND

23

780.000 VND

24

790.000 VND

25

690.000 VND

26

850.000 VND

27

1,090.000 VND

28

630.000 VND

29

780.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

660.000 VND

3

830.000 VND

4

710.000 VND

5

680.000 VND

6

830.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,050.000 VND

9

810.000 VND

10

1,120.000 VND

11

610.000 VND

12

1,120.000 VND

13

640.000 VND

14

790.000 VND

15

1,120.000 VND

16

810.000 VND

17

720.000 VND

18

810.000 VND

19

950.000 VND

20

1,080.000 VND

21

780.000 VND

22

610.000 VND

23

660.000 VND

24

770.000 VND

25

1,150.000 VND

26

620.000 VND

27

970.000 VND

28

1,100.000 VND

29

1,130.000 VND

30

660.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

600.000 VND

3

690.000 VND

4

940.000 VND

5

840.000 VND

6

780.000 VND

7

650.000 VND

8

750.000 VND

9

1,110.000 VND

10

960.000 VND

11

750.000 VND

12

1,120.000 VND

13

630.000 VND

14

830.000 VND

15

1,060.000 VND

16

970.000 VND

17

730.000 VND

18

890.000 VND

19

770.000 VND

20

840.000 VND

21

640.000 VND

22

700.000 VND

23

710.000 VND

24

910.000 VND

25

1,000.000 VND

26

650.000 VND

27

900.000 VND

28

690.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

740.000 VND

3

650.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,100.000 VND

6

680.000 VND

7

670.000 VND

8

690.000 VND

9

1,030.000 VND

10

850.000 VND

11

1,120.000 VND

12

880.000 VND

13

900.000 VND

14

660.000 VND

15

730.000 VND

16

740.000 VND

17

760.000 VND

18

640.000 VND

19

750.000 VND

20

1,040.000 VND

21

810.000 VND

22

700.000 VND

23

740.000 VND

24

1,060.000 VND

25

640.000 VND

26

890.000 VND

27

1,040.000 VND

28

880.000 VND

29

980.000 VND

30

1,060.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,310.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,330.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,570.000 VND

26

2,260.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,620.000 VND

31

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,870.000 VND

2

2,950.000 VND

3

3,110.000 VND

4

3,090.000 VND

5

3,100.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,690.000 VND

8

2,780.000 VND

9

3,090.000 VND

10

3,130.000 VND

11

2,780.000 VND

12

3,060.000 VND

13

2,980.000 VND

14

2,700.000 VND

15

3,000.000 VND

16

3,070.000 VND

17

2,880.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,920.000 VND

21

3,050.000 VND

22

2,840.000 VND

23

2,760.000 VND

24

3,020.000 VND

25

3,010.000 VND

26

2,700.000 VND

27

2,700.000 VND

28

3,110.000 VND

29

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,180.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,330.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,350.000 VND

16

2,110.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,140.000 VND

21

2,330.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,240.000 VND

24

2,520.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,630.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

960.000 VND

3

1,010.000 VND

4

970.000 VND

5

760.000 VND

6

640.000 VND

7

850.000 VND

8

1,110.000 VND

9

900.000 VND

10

670.000 VND

11

940.000 VND

12

1,070.000 VND

13

990.000 VND

14

1,000.000 VND

15

730.000 VND

16

640.000 VND

17

930.000 VND

18

890.000 VND

19

1,020.000 VND

20

680.000 VND

21

740.000 VND

22

620.000 VND

23

910.000 VND

24

1,110.000 VND

25

800.000 VND

26

930.000 VND

27

1,140.000 VND

28

980.000 VND

29

740.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

1,100.000 VND

3

1,080.000 VND

4

650.000 VND

5

940.000 VND

6

980.000 VND

7

860.000 VND

8

920.000 VND

9

980.000 VND

10

670.000 VND

11

900.000 VND

12

610.000 VND

13

690.000 VND

14

720.000 VND

15

680.000 VND

16

1,100.000 VND

17

830.000 VND

18

630.000 VND

19

730.000 VND

20

1,110.000 VND

21

810.000 VND

22

990.000 VND

23

790.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,040.000 VND

26

640.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,040.000 VND

30

780.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

620.000 VND

3

640.000 VND

4

860.000 VND

5

660.000 VND

6

940.000 VND

7

990.000 VND

8

670.000 VND

9

1,140.000 VND

10

930.000 VND

11

760.000 VND

12

670.000 VND

13

730.000 VND

14

750.000 VND

15

1,080.000 VND

16

1,040.000 VND

17

840.000 VND

18

850.000 VND

19

660.000 VND

20

880.000 VND

21

1,030.000 VND

22

630.000 VND

23

650.000 VND

24

640.000 VND

25

670.000 VND

26

650.000 VND

27

1,150.000 VND

28

930.000 VND

29

680.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

680.000 VND

3

840.000 VND

4

850.000 VND

5

880.000 VND

6

1,030.000 VND

7

660.000 VND

8

1,020.000 VND

9

620.000 VND

10

730.000 VND

11

880.000 VND

12

910.000 VND

13

900.000 VND

14

1,000.000 VND

15

610.000 VND

16

1,000.000 VND

17

650.000 VND

18

860.000 VND

19

860.000 VND

20

640.000 VND

21

1,100.000 VND

22

750.000 VND

23

980.000 VND

24

710.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,090.000 VND

29

930.000 VND

30

600.000 VND

31

660.000 VND

+ Đối với trẻ em và em bé được mang theo bao nhiêu hành lý tối đa ? thủ tục bay là gì. Trẻ em được phép mang 20kg hành lý xách tay và 7kg hành lý ký gửi, em bé không mang hành lý. Thủ tục bay của trẻ em là giấy khai sinh, thủ tục của em bé là giấy khai sinh hoặc chứng sinh ( dưới 1 tháng tuổi).

Vé máy bay Pleiku đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Thanh toán chuyển khoản xong bao lâu thì tôi nhận được vé, cho tôi số tổng đài vietnam airlines ? Ngay khi thanh toán chuyển khoản quý khách sẽ nhận được vé qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Số tổng đài vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ