Vé máy bay Pleiku đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ 777.000 ngàn đồng

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku đi TPHCM Sài Gòn

Tôi ở Gia Lai thì đi sân bay Pleiku đúng không? Từ Pleiku đi TPHCM có mấy hãng, giá vé máy bay Pleiku TPHCM bao nhiêu ?Quý khách ở Gialai đến  sân bay Pleiku để thực hiện chuyến bay, từ Pleiku đi Sài Gòn có 1 hàng bay, giá trên 1 triệu một vé.

bảng giá vé máy bay pleiku gia lai đi tphcm sài gòn giá rẻ

Nếu tôi muốn đổi vé thì làm như thế nào, đổi vé có mất phí không? Quý khách gọi đến đại lý vemaybaylyhai.com.vn nơi đã đặt vé để yêu cầu đổi vé, phí đổi là 350,000VND+ chênh lệch.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

880.000 VND

24

510.000 VND

25

650.000 VND

26

550.000 VND

27

620.000 VND

28

610.000 VND

29

680.000 VND

30

850.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

700.000 VND

3

700.000 VND

4

580.000 VND

5

860.000 VND

6

760.000 VND

7

500.000 VND

8

810.000 VND

9

540.000 VND

10

860.000 VND

11

890.000 VND

12

520.000 VND

13

690.000 VND

14

890.000 VND

15

680.000 VND

16

850.000 VND

17

520.000 VND

18

800.000 VND

19

750.000 VND

20

730.000 VND

21

860.000 VND

22

730.000 VND

23

830.000 VND

24

880.000 VND

25

700.000 VND

26

560.000 VND

27

510.000 VND

28

790.000 VND

29

780.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

510.000 VND

3

540.000 VND

4

860.000 VND

5

780.000 VND

6

590.000 VND

7

780.000 VND

8

710.000 VND

9

560.000 VND

10

670.000 VND

11

630.000 VND

12

550.000 VND

13

800.000 VND

14

830.000 VND

15

730.000 VND

16

730.000 VND

17

650.000 VND

18

600.000 VND

19

650.000 VND

20

580.000 VND

21

760.000 VND

22

780.000 VND

23

580.000 VND

24

850.000 VND

25

780.000 VND

26

510.000 VND

27

840.000 VND

28

640.000 VND

29

510.000 VND

30

530.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

600.000 VND

3

790.000 VND

4

870.000 VND

5

770.000 VND

6

630.000 VND

7

870.000 VND

8

740.000 VND

9

860.000 VND

10

530.000 VND

11

620.000 VND

12

530.000 VND

13

720.000 VND

14

840.000 VND

15

790.000 VND

16

610.000 VND

17

870.000 VND

18

890.000 VND

19

550.000 VND

20

720.000 VND

21

680.000 VND

22

580.000 VND

23

660.000 VND

24

570.000 VND

25

530.000 VND

26

590.000 VND

27

570.000 VND

28

520.000 VND

29

670.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,630.000 VND

2

1,540.000 VND

3

1,460.000 VND

4

1,450.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,440.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,420.000 VND

9

1,430.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,580.000 VND

12

1,620.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,550.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,550.000 VND

18

1,610.000 VND

19

1,790.000 VND

20

1,730.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,750.000 VND

23

1,490.000 VND

24

1,730.000 VND

25

1,460.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,490.000 VND

29

1,640.000 VND

30

1,580.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,380.000 VND

3

1,310.000 VND

4

1,320.000 VND

5

1,450.000 VND

6

1,220.000 VND

7

1,410.000 VND

8

1,370.000 VND

9

1,430.000 VND

10

1,360.000 VND

11

1,260.000 VND

12

1,230.000 VND

13

1,270.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,500.000 VND

16

1,370.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,400.000 VND

19

1,320.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,360.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,320.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,370.000 VND

27

1,440.000 VND

28

1,570.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,360.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

770.000 VND

3

790.000 VND

4

530.000 VND

5

850.000 VND

6

790.000 VND

7

690.000 VND

8

540.000 VND

9

870.000 VND

10

680.000 VND

11

500.000 VND

12

840.000 VND

13

830.000 VND

14

830.000 VND

15

870.000 VND

16

520.000 VND

17

670.000 VND

18

880.000 VND

19

780.000 VND

20

640.000 VND

21

720.000 VND

22

850.000 VND

23

750.000 VND

24

810.000 VND

25

690.000 VND

26

860.000 VND

27

620.000 VND

28

660.000 VND

29

800.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

640.000 VND

3

550.000 VND

4

860.000 VND

5

640.000 VND

6

660.000 VND

7

640.000 VND

8

860.000 VND

9

610.000 VND

10

710.000 VND

11

870.000 VND

12

580.000 VND

13

560.000 VND

14

630.000 VND

15

840.000 VND

16

720.000 VND

17

510.000 VND

18

860.000 VND

19

600.000 VND

20

890.000 VND

21

520.000 VND

22

690.000 VND

23

770.000 VND

24

650.000 VND

25

530.000 VND

26

760.000 VND

27

630.000 VND

28

600.000 VND

29

690.000 VND

30

640.000 VND

31

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

830.000 VND

3

670.000 VND

4

570.000 VND

5

770.000 VND

6

810.000 VND

7

750.000 VND

8

720.000 VND

9

640.000 VND

10

870.000 VND

11

760.000 VND

12

850.000 VND

13

780.000 VND

14

680.000 VND

15

770.000 VND

16

890.000 VND

17

880.000 VND

18

710.000 VND

19

850.000 VND

20

800.000 VND

21

870.000 VND

22

780.000 VND

23

880.000 VND

24

730.000 VND

25

840.000 VND

26

620.000 VND

27

790.000 VND

28

650.000 VND

29

720.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

650.000 VND

3

590.000 VND

4

840.000 VND

5

740.000 VND

6

750.000 VND

7

550.000 VND

8

530.000 VND

9

720.000 VND

10

640.000 VND

11

550.000 VND

12

860.000 VND

13

840.000 VND

14

600.000 VND

15

550.000 VND

16

750.000 VND

17

560.000 VND

18

550.000 VND

19

870.000 VND

20

680.000 VND

21

740.000 VND

22

520.000 VND

23

660.000 VND

24

810.000 VND

25

810.000 VND

26

640.000 VND

27

820.000 VND

28

810.000 VND

29

710.000 VND

30

510.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,200.000 VND

4

2,270.000 VND

5

2,140.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,390.000 VND

8

2,220.000 VND

9

2,150.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,380.000 VND

13

2,110.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,240.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,350.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,430.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,870.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,820.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,720.000 VND

6

2,610.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,640.000 VND

9

2,890.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,890.000 VND

16

2,890.000 VND

17

2,890.000 VND

18

2,680.000 VND

19

2,890.000 VND

20

2,870.000 VND

21

2,820.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,870.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,570.000 VND

Tôi đặt vé máy bay tại đại lý nhưng do ở xa nên tôi ra sân bay lấy vé được không? Quý khách ở xa sau khi có thể thanh toán qua ngân hàng ,đại lý sẽ cấp ngay mã số đặt chỗ qua tin nhắn để quý khách tiện đến sân bay làm thủ tục, quý khách không thể lấy vé khi ra đến sân bay.

Vé máy bay Pleiku đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Tôi có đặt vé máy bay Pleiku Sài Gòn vietnam airlines chuyến bay đã bay cách đây 1 tháng nhưng tôi không đi được, bây giờ tôi muốn hoàn vé có được không, phí như thế nào? Phí hoàn của quý khách sau ngày bay là 650,000VND một vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ