Vé máy bay Pleiku Gia Lai đi Đà Nẵng giá rẻ 530.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Pleiku Gia Lai đi Đà Nẵng

+ Vé máy bay Pleiku đi Đà Nẵng giá vé thấp nhất bao nhiêu, vé thương gia bao nhiêu? Vé Pleiku đi Đà Nẵng giá thấp nhất 730,000VND. Vé thương gia cho chặng này hãng rất ít mở bán.

+ Mua thêm hành lý thì đăng kí ở đâu ? Quý khách có thể gọi đến đại lý hoặc tổng đài hãng trước khởi hành 1 ngày để đăng ký mua thêm hành lý.

+ Làm sao kiểm tra giá vé máy bay ? Quý khách truy cập đến trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập hành trình, ngày bay để kiểm tra giá vé.

+ Mua vé thanh toán trước 50% được không? Quý khách phải thanh toán 100% giá vé trước khi lấy vé.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,250.000 VND

25

1,100.000 VND

26

990.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,110.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,170.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,030.000 VND

4

930.000 VND

5

950.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,030.000 VND

9

920.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,220.000 VND

14

920.000 VND

15

1,070.000 VND

16

980.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,210.000 VND

20

920.000 VND

21

1,110.000 VND

22

990.000 VND

23

1,270.000 VND

24

940.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

2,160.000 VND

3

2,120.000 VND

4

1,940.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,990.000 VND

7

1,830.000 VND

8

1,800.000 VND

9

1,900.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,080.000 VND

13

2,160.000 VND

14

1,850.000 VND

15

2,000.000 VND

16

1,890.000 VND

17

2,010.000 VND

18

1,890.000 VND

19

2,040.000 VND

20

2,160.000 VND

21

2,180.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,840.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,980.000 VND

26

2,190.000 VND

27

1,870.000 VND

28

1,840.000 VND

29

2,110.000 VND

30

1,980.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,700.000 VND

2

1,920.000 VND

3

1,910.000 VND

4

1,610.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,630.000 VND

7

2,000.000 VND

8

1,910.000 VND

9

1,820.000 VND

10

1,990.000 VND

11

1,740.000 VND

12

1,680.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,860.000 VND

15

1,690.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,610.000 VND

18

1,970.000 VND

19

1,820.000 VND

20

1,790.000 VND

21

1,970.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,880.000 VND

24

1,960.000 VND

25

1,640.000 VND

26

1,900.000 VND

27

1,610.000 VND

28

1,950.000 VND

29

1,960.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,260.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,230.000 VND

10

930.000 VND

11

950.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,100.000 VND

15

1,130.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,190.000 VND

19

930.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,140.000 VND

22

1,080.000 VND

23

1,090.000 VND

24

950.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,220.000 VND

30

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,270.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,090.000 VND

7

940.000 VND

8

1,300.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,020.000 VND

12

1,130.000 VND

13

930.000 VND

14

1,020.000 VND

15

1,190.000 VND

16

990.000 VND

17

1,260.000 VND

18

1,020.000 VND

19

920.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,210.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,090.000 VND

27

910.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,070.000 VND

30

1,300.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,230.000 VND

2

900.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,160.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,230.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,040.000 VND

10

930.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,240.000 VND

13

990.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,080.000 VND

17

990.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,100.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,070.000 VND

22

980.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,180.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,140.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,010.000 VND

3

930.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,150.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,210.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,210.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,110.000 VND

15

960.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,140.000 VND

26

990.000 VND

27

1,050.000 VND

28

930.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,170.000 VND

31

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,870.000 VND

3

2,900.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,570.000 VND

10

2,860.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,830.000 VND

15

2,750.000 VND

16

2,640.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,770.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,600.000 VND

24

2,790.000 VND

25

2,870.000 VND

26

2,830.000 VND

27

2,860.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,580.000 VND

30

2,740.000 VND

31

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,920.000 VND

2

3,000.000 VND

3

3,170.000 VND

4

3,130.000 VND

5

3,170.000 VND

6

3,140.000 VND

7

3,010.000 VND

8

2,920.000 VND

9

3,010.000 VND

10

3,150.000 VND

11

2,930.000 VND

12

3,040.000 VND

13

3,080.000 VND

14

3,130.000 VND

15

3,060.000 VND

16

2,900.000 VND

17

3,220.000 VND

18

2,970.000 VND

19

3,130.000 VND

20

3,230.000 VND

21

3,220.000 VND

22

2,920.000 VND

23

3,010.000 VND

24

2,940.000 VND

25

2,930.000 VND

26

3,160.000 VND

27

3,010.000 VND

28

3,140.000 VND

29

3,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,790.000 VND

3

2,560.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,730.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,550.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,490.000 VND

14

2,410.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,620.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,440.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,720.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,530.000 VND

27

2,730.000 VND

28

2,730.000 VND

29

2,640.000 VND

30

2,740.000 VND

31

2,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,270.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,100.000 VND

6

980.000 VND

7

1,040.000 VND

8

990.000 VND

9

950.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,210.000 VND

14

960.000 VND

15

1,280.000 VND

16

1,070.000 VND

17

1,130.000 VND

18

930.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,230.000 VND

22

1,210.000 VND

23

970.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,300.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,050.000 VND

+ Phòng vé có thể xin chỗ cho tôi đi liền không? Phòng vé sẽ cố gắng truy xuất những chuyến bay trong ngày cận giờ bay cho quý khách mà hãng hàng không đã sắp xếp. Tuy nhiên đặt trong ngày thường hết vé, trường hợp này quý khách phải đến sân bay mua vé giờ chót.

Vé máy bay Pleiku Gia Lai đi Đà Nẵng giá rẻ 530.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ