Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn

Hãy gọi ngay cho chúng tôi, tổng đài vé máy bay LÝ HẢI để đặt vé máy bay quy nhơn đi Sài Gòn giá hấp dẫn nhất "Giá rẻ hàng ngày - mua ngay tiền tay" - Cùng mua vé máy bay giá rẻ Quy Nhơn đi Sài Gòn tại đại lý cấp 1 Lý Hải, nơi cung cấp vé rẻ nhất, Vé máy bay LÝ HẢI là đơn vị được ủy quyền, đại lý cấp 1 của các hãng hàng không trong nước và quốc tế uy tín nhất hiện nay.

Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

840.000 VND

25

810.000 VND

26

780.000 VND

27

510.000 VND

28

830.000 VND

29

730.000 VND

30

610.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

800.000 VND

3

660.000 VND

4

740.000 VND

5

820.000 VND

6

770.000 VND

7

530.000 VND

8

750.000 VND

9

650.000 VND

10

510.000 VND

11

620.000 VND

12

820.000 VND

13

570.000 VND

14

750.000 VND

15

820.000 VND

16

570.000 VND

17

570.000 VND

18

560.000 VND

19

650.000 VND

20

700.000 VND

21

810.000 VND

22

810.000 VND

23

670.000 VND

24

510.000 VND

25

570.000 VND

26

550.000 VND

27

530.000 VND

28

790.000 VND

29

720.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,630.000 VND

2

1,620.000 VND

3

1,420.000 VND

4

1,570.000 VND

5

1,630.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,550.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,490.000 VND

10

1,700.000 VND

11

1,590.000 VND

12

1,410.000 VND

13

1,420.000 VND

14

1,730.000 VND

15

1,540.000 VND

16

1,470.000 VND

17

1,660.000 VND

18

1,720.000 VND

19

1,620.000 VND

20

1,490.000 VND

21

1,560.000 VND

22

1,690.000 VND

23

1,660.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,700.000 VND

26

1,570.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,410.000 VND

29

1,530.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,500.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,300.000 VND

4

1,250.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,410.000 VND

7

1,380.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,550.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,340.000 VND

13

1,340.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,340.000 VND

17

1,540.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,520.000 VND

20

1,480.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,350.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,450.000 VND

25

1,310.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,500.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,390.000 VND

31

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

780.000 VND

3

630.000 VND

4

690.000 VND

5

830.000 VND

6

700.000 VND

7

790.000 VND

8

610.000 VND

9

660.000 VND

10

580.000 VND

11

740.000 VND

12

790.000 VND

13

610.000 VND

14

560.000 VND

15

740.000 VND

16

790.000 VND

17

640.000 VND

18

520.000 VND

19

610.000 VND

20

830.000 VND

21

510.000 VND

22

710.000 VND

23

790.000 VND

24

640.000 VND

25

690.000 VND

26

750.000 VND

27

580.000 VND

28

770.000 VND

29

680.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

500.000 VND

3

800.000 VND

4

640.000 VND

5

730.000 VND

6

640.000 VND

7

790.000 VND

8

700.000 VND

9

830.000 VND

10

810.000 VND

11

710.000 VND

12

750.000 VND

13

540.000 VND

14

630.000 VND

15

640.000 VND

16

790.000 VND

17

510.000 VND

18

580.000 VND

19

810.000 VND

20

520.000 VND

21

830.000 VND

22

580.000 VND

23

660.000 VND

24

640.000 VND

25

770.000 VND

26

810.000 VND

27

810.000 VND

28

560.000 VND

29

530.000 VND

30

730.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

610.000 VND

3

580.000 VND

4

830.000 VND

5

770.000 VND

6

760.000 VND

7

730.000 VND

8

780.000 VND

9

710.000 VND

10

610.000 VND

11

820.000 VND

12

530.000 VND

13

570.000 VND

14

720.000 VND

15

730.000 VND

16

620.000 VND

17

610.000 VND

18

530.000 VND

19

800.000 VND

20

790.000 VND

21

820.000 VND

22

720.000 VND

23

760.000 VND

24

710.000 VND

25

840.000 VND

26

780.000 VND

27

550.000 VND

28

840.000 VND

29

520.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

670.000 VND

3

560.000 VND

4

650.000 VND

5

710.000 VND

6

730.000 VND

7

790.000 VND

8

530.000 VND

9

740.000 VND

10

810.000 VND

11

720.000 VND

12

700.000 VND

13

710.000 VND

14

540.000 VND

15

550.000 VND

16

630.000 VND

17

780.000 VND

18

700.000 VND

19

660.000 VND

20

850.000 VND

21

590.000 VND

22

710.000 VND

23

820.000 VND

24

720.000 VND

25

630.000 VND

26

600.000 VND

27

580.000 VND

28

770.000 VND

29

630.000 VND

30

660.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,170.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,300.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,260.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,170.000 VND

13

2,210.000 VND

14

2,270.000 VND

15

2,130.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,130.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,260.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,310.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,570.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,680.000 VND

13

2,730.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,720.000 VND

17

2,730.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,570.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,640.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,180.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,070.000 VND

5

2,110.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,060.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,050.000 VND

13

2,280.000 VND

14

2,250.000 VND

15

2,150.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,000.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,150.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,070.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

830.000 VND

3

570.000 VND

4

830.000 VND

5

690.000 VND

6

740.000 VND

7

560.000 VND

8

740.000 VND

9

700.000 VND

10

580.000 VND

11

670.000 VND

12

830.000 VND

13

610.000 VND

14

530.000 VND

15

760.000 VND

16

630.000 VND

17

810.000 VND

18

560.000 VND

19

820.000 VND

20

750.000 VND

21

650.000 VND

22

610.000 VND

23

820.000 VND

24

610.000 VND

25

720.000 VND

26

730.000 VND

27

650.000 VND

28

680.000 VND

29

750.000 VND

30

710.000 VND

Do đó vé máy bay đi Sài Gòn cũng là loại vé được xuất bán nhiều nhất nước. Mỗi năm ... Giá vé máy bay từ Quy Nhơn đi Sài Gòn từ 199 vnđ / vé khuyến mãi. Vé máy bay giá rẻ bình định đi Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh). Jetstar PACIFIC Giá rẻ mõi ngày, mọi người cùng bay. Giá vé máy bay Quy Nhơn đi Sài Gòn chỉ 480.000VNĐ, Quý Khách nhanh tay đặt vé trực tuyến tại website VEMAYBAYLYHAI.COM.VN.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ