Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn

Hãy gọi ngay cho chúng tôi, tổng đài vé máy bay LÝ HẢI để đặt vé máy bay quy nhơn đi Sài Gòn giá hấp dẫn nhất "Giá rẻ hàng ngày - mua ngay tiền tay" - Cùng mua vé máy bay giá rẻ Quy Nhơn đi Sài Gòn tại đại lý cấp 1 Lý Hải, nơi cung cấp vé rẻ nhất, Vé máy bay LÝ HẢI là đơn vị được ủy quyền, đại lý cấp 1 của các hãng hàng không trong nước và quốc tế uy tín nhất hiện nay.

Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

650.000 VND

16

610.000 VND

17

760.000 VND

18

690.000 VND

19

770.000 VND

20

730.000 VND

21

530.000 VND

22

750.000 VND

23

570.000 VND

24

570.000 VND

25

800.000 VND

26

580.000 VND

27

840.000 VND

28

800.000 VND

29

820.000 VND

30

720.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,170.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,440.000 VND

7

2,110.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,330.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,170.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,110.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,150.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,350.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,730.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,680.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,540.000 VND

11

2,680.000 VND

12

2,690.000 VND

13

2,820.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,800.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,670.000 VND

18

2,850.000 VND

19

2,590.000 VND

20

2,590.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,710.000 VND

23

2,680.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,250.000 VND

4

2,090.000 VND

5

2,070.000 VND

6

2,030.000 VND

7

2,220.000 VND

8

2,090.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,150.000 VND

12

2,020.000 VND

13

2,150.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,090.000 VND

17

2,040.000 VND

18

2,090.000 VND

19

2,190.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,290.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,210.000 VND

29

2,250.000 VND

30

2,280.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

580.000 VND

3

720.000 VND

4

560.000 VND

5

690.000 VND

6

770.000 VND

7

790.000 VND

8

600.000 VND

9

560.000 VND

10

540.000 VND

11

580.000 VND

12

800.000 VND

13

800.000 VND

14

640.000 VND

15

780.000 VND

16

740.000 VND

17

800.000 VND

18

800.000 VND

19

740.000 VND

20

710.000 VND

21

580.000 VND

22

510.000 VND

23

670.000 VND

24

750.000 VND

25

790.000 VND

26

730.000 VND

27

700.000 VND

28

810.000 VND

29

520.000 VND

30

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

520.000 VND

3

730.000 VND

4

720.000 VND

5

840.000 VND

6

700.000 VND

7

700.000 VND

8

570.000 VND

9

810.000 VND

10

750.000 VND

11

760.000 VND

12

780.000 VND

13

810.000 VND

14

760.000 VND

15

830.000 VND

16

790.000 VND

17

700.000 VND

18

650.000 VND

19

790.000 VND

20

700.000 VND

21

590.000 VND

22

830.000 VND

23

760.000 VND

24

810.000 VND

25

530.000 VND

26

630.000 VND

27

840.000 VND

28

550.000 VND

29

790.000 VND

30

780.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

680.000 VND

3

670.000 VND

4

690.000 VND

5

540.000 VND

6

570.000 VND

7

730.000 VND

8

580.000 VND

9

700.000 VND

10

540.000 VND

11

540.000 VND

12

530.000 VND

13

830.000 VND

14

550.000 VND

15

750.000 VND

16

630.000 VND

17

530.000 VND

18

590.000 VND

19

580.000 VND

20

710.000 VND

21

720.000 VND

22

630.000 VND

23

760.000 VND

24

780.000 VND

25

810.000 VND

26

590.000 VND

27

510.000 VND

28

590.000 VND

29

600.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

770.000 VND

3

500.000 VND

4

790.000 VND

5

800.000 VND

6

690.000 VND

7

570.000 VND

8

780.000 VND

9

690.000 VND

10

590.000 VND

11

680.000 VND

12

650.000 VND

13

800.000 VND

14

680.000 VND

15

520.000 VND

16

540.000 VND

17

630.000 VND

18

690.000 VND

19

830.000 VND

20

710.000 VND

21

770.000 VND

22

610.000 VND

23

530.000 VND

24

830.000 VND

25

740.000 VND

26

520.000 VND

27

740.000 VND

28

760.000 VND

29

570.000 VND

30

730.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

730.000 VND

3

570.000 VND

4

650.000 VND

5

640.000 VND

6

840.000 VND

7

570.000 VND

8

780.000 VND

9

740.000 VND

10

610.000 VND

11

740.000 VND

12

580.000 VND

13

680.000 VND

14

730.000 VND

15

740.000 VND

16

820.000 VND

17

850.000 VND

18

600.000 VND

19

560.000 VND

20

500.000 VND

21

820.000 VND

22

590.000 VND

23

500.000 VND

24

590.000 VND

25

690.000 VND

26

640.000 VND

27

690.000 VND

28

730.000 VND

29

520.000 VND

30

570.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

740.000 VND

3

730.000 VND

4

820.000 VND

5

640.000 VND

6

720.000 VND

7

840.000 VND

8

750.000 VND

9

610.000 VND

10

780.000 VND

11

680.000 VND

12

620.000 VND

13

640.000 VND

14

670.000 VND

15

550.000 VND

16

750.000 VND

17

640.000 VND

18

600.000 VND

19

570.000 VND

20

760.000 VND

21

520.000 VND

22

590.000 VND

23

850.000 VND

24

590.000 VND

25

590.000 VND

26

500.000 VND

27

640.000 VND

28

830.000 VND

29

770.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

510.000 VND

3

670.000 VND

4

810.000 VND

5

680.000 VND

6

610.000 VND

7

840.000 VND

8

710.000 VND

9

690.000 VND

10

590.000 VND

11

810.000 VND

12

700.000 VND

13

720.000 VND

14

530.000 VND

15

840.000 VND

16

610.000 VND

17

720.000 VND

18

560.000 VND

19

730.000 VND

20

780.000 VND

21

740.000 VND

22

760.000 VND

23

730.000 VND

24

710.000 VND

25

570.000 VND

26

500.000 VND

27

540.000 VND

28

630.000 VND

29

540.000 VND

30

550.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

780.000 VND

3

750.000 VND

4

740.000 VND

5

720.000 VND

6

720.000 VND

7

850.000 VND

8

750.000 VND

9

680.000 VND

10

660.000 VND

11

850.000 VND

12

530.000 VND

13

610.000 VND

14

790.000 VND

15

590.000 VND

16

830.000 VND

17

640.000 VND

18

600.000 VND

19

570.000 VND

20

710.000 VND

21

610.000 VND

22

570.000 VND

23

680.000 VND

24

820.000 VND

25

790.000 VND

26

690.000 VND

27

830.000 VND

28

560.000 VND

29

780.000 VND

30

760.000 VND

Do đó vé máy bay đi Sài Gòn cũng là loại vé được xuất bán nhiều nhất nước. Mỗi năm ... Giá vé máy bay từ Quy Nhơn đi Sài Gòn từ 199 vnđ / vé khuyến mãi. Vé máy bay giá rẻ bình định đi Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh). Jetstar PACIFIC Giá rẻ mõi ngày, mọi người cùng bay. Giá vé máy bay Quy Nhơn đi Sài Gòn chỉ 480.000VNĐ, Quý Khách nhanh tay đặt vé trực tuyến tại website VEMAYBAYLYHAI.COM.VN.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ