Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn

Hãy gọi ngay cho chúng tôi, tổng đài vé máy bay LÝ HẢI để đặt vé máy bay quy nhơn đi Sài Gòn giá hấp dẫn nhất "Giá rẻ hàng ngày - mua ngay tiền tay" - Cùng mua vé máy bay giá rẻ Quy Nhơn đi Sài Gòn tại đại lý cấp 1 Lý Hải, nơi cung cấp vé rẻ nhất, Vé máy bay LÝ HẢI là đơn vị được ủy quyền, đại lý cấp 1 của các hãng hàng không trong nước và quốc tế uy tín nhất hiện nay.

Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

700.000 VND

20

800.000 VND

21

660.000 VND

22

750.000 VND

23

750.000 VND

24

630.000 VND

25

820.000 VND

26

810.000 VND

27

780.000 VND

28

540.000 VND

29

740.000 VND

30

710.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

600.000 VND

3

780.000 VND

4

800.000 VND

5

820.000 VND

6

520.000 VND

7

600.000 VND

8

810.000 VND

9

680.000 VND

10

630.000 VND

11

710.000 VND

12

510.000 VND

13

510.000 VND

14

840.000 VND

15

650.000 VND

16

620.000 VND

17

580.000 VND

18

690.000 VND

19

670.000 VND

20

750.000 VND

21

740.000 VND

22

840.000 VND

23

690.000 VND

24

720.000 VND

25

740.000 VND

26

660.000 VND

27

560.000 VND

28

850.000 VND

29

570.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

580.000 VND

3

780.000 VND

4

780.000 VND

5

560.000 VND

6

730.000 VND

7

590.000 VND

8

800.000 VND

9

670.000 VND

10

800.000 VND

11

680.000 VND

12

650.000 VND

13

770.000 VND

14

810.000 VND

15

630.000 VND

16

720.000 VND

17

820.000 VND

18

720.000 VND

19

720.000 VND

20

850.000 VND

21

810.000 VND

22

740.000 VND

23

590.000 VND

24

820.000 VND

25

520.000 VND

26

820.000 VND

27

520.000 VND

28

580.000 VND

29

770.000 VND

30

790.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,100.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,360.000 VND

6

2,130.000 VND

7

2,110.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,310.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,210.000 VND

16

2,400.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,430.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,210.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,330.000 VND

30

2,220.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,820.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,820.000 VND

7

2,810.000 VND

8

2,800.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,600.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,850.000 VND

16

2,510.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,750.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,690.000 VND

29

2,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,180.000 VND

2

2,280.000 VND

3

2,070.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,110.000 VND

7

2,310.000 VND

8

2,080.000 VND

9

2,190.000 VND

10

2,030.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,130.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,070.000 VND

16

2,030.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,240.000 VND

21

2,320.000 VND

22

2,010.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,120.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

830.000 VND

3

740.000 VND

4

680.000 VND

5

550.000 VND

6

640.000 VND

7

570.000 VND

8

640.000 VND

9

830.000 VND

10

500.000 VND

11

680.000 VND

12

510.000 VND

13

530.000 VND

14

630.000 VND

15

750.000 VND

16

510.000 VND

17

810.000 VND

18

580.000 VND

19

640.000 VND

20

840.000 VND

21

550.000 VND

22

730.000 VND

23

770.000 VND

24

810.000 VND

25

760.000 VND

26

850.000 VND

27

550.000 VND

28

740.000 VND

29

600.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

800.000 VND

3

590.000 VND

4

740.000 VND

5

780.000 VND

6

550.000 VND

7

500.000 VND

8

600.000 VND

9

820.000 VND

10

660.000 VND

11

520.000 VND

12

800.000 VND

13

660.000 VND

14

650.000 VND

15

700.000 VND

16

760.000 VND

17

830.000 VND

18

830.000 VND

19

730.000 VND

20

790.000 VND

21

590.000 VND

22

640.000 VND

23

790.000 VND

24

520.000 VND

25

790.000 VND

26

620.000 VND

27

840.000 VND

28

540.000 VND

29

760.000 VND

30

550.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

660.000 VND

3

620.000 VND

4

750.000 VND

5

700.000 VND

6

560.000 VND

7

590.000 VND

8

720.000 VND

9

740.000 VND

10

790.000 VND

11

630.000 VND

12

590.000 VND

13

570.000 VND

14

510.000 VND

15

610.000 VND

16

580.000 VND

17

630.000 VND

18

700.000 VND

19

790.000 VND

20

820.000 VND

21

600.000 VND

22

630.000 VND

23

520.000 VND

24

800.000 VND

25

670.000 VND

26

780.000 VND

27

670.000 VND

28

610.000 VND

29

510.000 VND

30

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

800.000 VND

3

840.000 VND

4

730.000 VND

5

750.000 VND

6

570.000 VND

7

730.000 VND

8

690.000 VND

9

700.000 VND

10

660.000 VND

11

530.000 VND

12

810.000 VND

13

610.000 VND

14

590.000 VND

15

680.000 VND

16

750.000 VND

17

690.000 VND

18

500.000 VND

19

840.000 VND

20

610.000 VND

21

590.000 VND

22

740.000 VND

23

520.000 VND

24

720.000 VND

25

720.000 VND

26

750.000 VND

27

620.000 VND

28

600.000 VND

29

780.000 VND

30

850.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

590.000 VND

3

810.000 VND

4

530.000 VND

5

820.000 VND

6

740.000 VND

7

580.000 VND

8

780.000 VND

9

650.000 VND

10

830.000 VND

11

550.000 VND

12

750.000 VND

13

830.000 VND

14

830.000 VND

15

790.000 VND

16

720.000 VND

17

540.000 VND

18

720.000 VND

19

530.000 VND

20

570.000 VND

21

520.000 VND

22

700.000 VND

23

730.000 VND

24

550.000 VND

25

780.000 VND

26

570.000 VND

27

640.000 VND

28

620.000 VND

29

650.000 VND

30

590.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

770.000 VND

3

550.000 VND

4

800.000 VND

5

800.000 VND

6

580.000 VND

7

570.000 VND

8

790.000 VND

9

840.000 VND

10

660.000 VND

11

700.000 VND

12

520.000 VND

13

570.000 VND

14

570.000 VND

15

760.000 VND

16

630.000 VND

17

640.000 VND

18

630.000 VND

19

500.000 VND

20

810.000 VND

21

540.000 VND

22

610.000 VND

23

500.000 VND

24

730.000 VND

25

760.000 VND

26

540.000 VND

27

840.000 VND

28

580.000 VND

29

740.000 VND

30

720.000 VND

Do đó vé máy bay đi Sài Gòn cũng là loại vé được xuất bán nhiều nhất nước. Mỗi năm ... Giá vé máy bay từ Quy Nhơn đi Sài Gòn từ 199 vnđ / vé khuyến mãi. Vé máy bay giá rẻ bình định đi Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh). Jetstar PACIFIC Giá rẻ mõi ngày, mọi người cùng bay. Giá vé máy bay Quy Nhơn đi Sài Gòn chỉ 480.000VNĐ, Quý Khách nhanh tay đặt vé trực tuyến tại website VEMAYBAYLYHAI.COM.VN.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ