Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn

Hãy gọi ngay cho chúng tôi, tổng đài vé máy bay LÝ HẢI để đặt vé máy bay quy nhơn đi Sài Gòn giá hấp dẫn nhất "Giá rẻ hàng ngày - mua ngay tiền tay" - Cùng mua vé máy bay giá rẻ Quy Nhơn đi Sài Gòn tại đại lý cấp 1 Lý Hải, nơi cung cấp vé rẻ nhất, Vé máy bay LÝ HẢI là đơn vị được ủy quyền, đại lý cấp 1 của các hãng hàng không trong nước và quốc tế uy tín nhất hiện nay.

Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

840.000 VND

24

640.000 VND

25

810.000 VND

26

800.000 VND

27

510.000 VND

28

790.000 VND

29

750.000 VND

30

580.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

530.000 VND

3

540.000 VND

4

530.000 VND

5

520.000 VND

6

520.000 VND

7

700.000 VND

8

800.000 VND

9

610.000 VND

10

620.000 VND

11

650.000 VND

12

760.000 VND

13

750.000 VND

14

730.000 VND

15

560.000 VND

16

850.000 VND

17

750.000 VND

18

630.000 VND

19

840.000 VND

20

650.000 VND

21

720.000 VND

22

650.000 VND

23

680.000 VND

24

550.000 VND

25

520.000 VND

26

840.000 VND

27

810.000 VND

28

750.000 VND

29

550.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

670.000 VND

3

720.000 VND

4

520.000 VND

5

610.000 VND

6

720.000 VND

7

830.000 VND

8

550.000 VND

9

620.000 VND

10

600.000 VND

11

770.000 VND

12

800.000 VND

13

830.000 VND

14

590.000 VND

15

830.000 VND

16

650.000 VND

17

610.000 VND

18

740.000 VND

19

760.000 VND

20

690.000 VND

21

570.000 VND

22

850.000 VND

23

570.000 VND

24

710.000 VND

25

640.000 VND

26

830.000 VND

27

540.000 VND

28

800.000 VND

29

630.000 VND

30

560.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

670.000 VND

3

550.000 VND

4

570.000 VND

5

600.000 VND

6

790.000 VND

7

690.000 VND

8

640.000 VND

9

710.000 VND

10

510.000 VND

11

840.000 VND

12

620.000 VND

13

570.000 VND

14

830.000 VND

15

510.000 VND

16

840.000 VND

17

520.000 VND

18

600.000 VND

19

740.000 VND

20

810.000 VND

21

800.000 VND

22

580.000 VND

23

760.000 VND

24

700.000 VND

25

650.000 VND

26

800.000 VND

27

760.000 VND

28

590.000 VND

29

820.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,410.000 VND

2

1,670.000 VND

3

1,650.000 VND

4

1,490.000 VND

5

1,580.000 VND

6

1,530.000 VND

7

1,700.000 VND

8

1,680.000 VND

9

1,490.000 VND

10

1,720.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,440.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,610.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,470.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,630.000 VND

20

1,520.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,630.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,460.000 VND

28

1,490.000 VND

29

1,650.000 VND

30

1,420.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,480.000 VND

2

1,380.000 VND

3

1,530.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,550.000 VND

7

1,280.000 VND

8

1,270.000 VND

9

1,500.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,370.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,350.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,340.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,400.000 VND

19

1,230.000 VND

20

1,410.000 VND

21

1,280.000 VND

22

1,310.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,260.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,400.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,360.000 VND

30

1,360.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

760.000 VND

3

610.000 VND

4

670.000 VND

5

590.000 VND

6

670.000 VND

7

560.000 VND

8

540.000 VND

9

540.000 VND

10

710.000 VND

11

650.000 VND

12

600.000 VND

13

560.000 VND

14

590.000 VND

15

710.000 VND

16

660.000 VND

17

790.000 VND

18

590.000 VND

19

510.000 VND

20

520.000 VND

21

660.000 VND

22

810.000 VND

23

820.000 VND

24

830.000 VND

25

700.000 VND

26

510.000 VND

27

750.000 VND

28

520.000 VND

29

520.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

610.000 VND

3

560.000 VND

4

550.000 VND

5

600.000 VND

6

680.000 VND

7

760.000 VND

8

630.000 VND

9

650.000 VND

10

750.000 VND

11

800.000 VND

12

840.000 VND

13

520.000 VND

14

650.000 VND

15

620.000 VND

16

780.000 VND

17

810.000 VND

18

680.000 VND

19

730.000 VND

20

600.000 VND

21

790.000 VND

22

750.000 VND

23

570.000 VND

24

570.000 VND

25

630.000 VND

26

710.000 VND

27

730.000 VND

28

780.000 VND

29

710.000 VND

30

790.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

760.000 VND

3

540.000 VND

4

700.000 VND

5

630.000 VND

6

560.000 VND

7

840.000 VND

8

550.000 VND

9

840.000 VND

10

530.000 VND

11

770.000 VND

12

550.000 VND

13

650.000 VND

14

780.000 VND

15

740.000 VND

16

810.000 VND

17

850.000 VND

18

530.000 VND

19

500.000 VND

20

660.000 VND

21

520.000 VND

22

660.000 VND

23

840.000 VND

24

570.000 VND

25

550.000 VND

26

670.000 VND

27

510.000 VND

28

670.000 VND

29

630.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

580.000 VND

3

570.000 VND

4

610.000 VND

5

830.000 VND

6

710.000 VND

7

630.000 VND

8

510.000 VND

9

730.000 VND

10

600.000 VND

11

680.000 VND

12

750.000 VND

13

640.000 VND

14

500.000 VND

15

670.000 VND

16

800.000 VND

17

620.000 VND

18

820.000 VND

19

630.000 VND

20

770.000 VND

21

840.000 VND

22

610.000 VND

23

640.000 VND

24

750.000 VND

25

700.000 VND

26

800.000 VND

27

760.000 VND

28

730.000 VND

29

770.000 VND

30

820.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,190.000 VND

4

2,120.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,240.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,120.000 VND

11

2,390.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,430.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,190.000 VND

18

2,120.000 VND

19

2,350.000 VND

20

2,300.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,290.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,240.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,210.000 VND

29

2,360.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,760.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,840.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,760.000 VND

10

2,540.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,790.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,710.000 VND

16

2,810.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,580.000 VND

20

2,650.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,780.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,730.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,520.000 VND

Do đó vé máy bay đi Sài Gòn cũng là loại vé được xuất bán nhiều nhất nước. Mỗi năm ... Giá vé máy bay từ Quy Nhơn đi Sài Gòn từ 199 vnđ / vé khuyến mãi. Vé máy bay giá rẻ bình định đi Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh). Jetstar PACIFIC Giá rẻ mõi ngày, mọi người cùng bay. Giá vé máy bay Quy Nhơn đi Sài Gòn chỉ 480.000VNĐ, Quý Khách nhanh tay đặt vé trực tuyến tại website VEMAYBAYLYHAI.COM.VN.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ