Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn

Hãy gọi ngay cho chúng tôi, tổng đài vé máy bay LÝ HẢI để đặt vé máy bay quy nhơn đi Sài Gòn giá hấp dẫn nhất "Giá rẻ hàng ngày - mua ngay tiền tay" - Cùng mua vé máy bay giá rẻ Quy Nhơn đi Sài Gòn tại đại lý cấp 1 Lý Hải, nơi cung cấp vé rẻ nhất, Vé máy bay LÝ HẢI là đơn vị được ủy quyền, đại lý cấp 1 của các hãng hàng không trong nước và quốc tế uy tín nhất hiện nay.

Đặt vé máy bay Quy Nhơn đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,230.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,430.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,430.000 VND

29

1,460.000 VND

30

1,200.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

550.000 VND

3

550.000 VND

4

730.000 VND

5

750.000 VND

6

630.000 VND

7

670.000 VND

8

520.000 VND

9

550.000 VND

10

640.000 VND

11

780.000 VND

12

800.000 VND

13

510.000 VND

14

770.000 VND

15

580.000 VND

16

690.000 VND

17

640.000 VND

18

640.000 VND

19

800.000 VND

20

660.000 VND

21

780.000 VND

22

700.000 VND

23

590.000 VND

24

720.000 VND

25

630.000 VND

26

570.000 VND

27

770.000 VND

28

710.000 VND

29

720.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

730.000 VND

3

520.000 VND

4

500.000 VND

5

550.000 VND

6

670.000 VND

7

610.000 VND

8

570.000 VND

9

730.000 VND

10

850.000 VND

11

790.000 VND

12

560.000 VND

13

580.000 VND

14

630.000 VND

15

540.000 VND

16

750.000 VND

17

710.000 VND

18

750.000 VND

19

660.000 VND

20

700.000 VND

21

570.000 VND

22

680.000 VND

23

520.000 VND

24

530.000 VND

25

680.000 VND

26

760.000 VND

27

590.000 VND

28

820.000 VND

29

730.000 VND

30

620.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

660.000 VND

3

760.000 VND

4

650.000 VND

5

670.000 VND

6

620.000 VND

7

550.000 VND

8

750.000 VND

9

550.000 VND

10

620.000 VND

11

690.000 VND

12

780.000 VND

13

530.000 VND

14

760.000 VND

15

580.000 VND

16

680.000 VND

17

610.000 VND

18

830.000 VND

19

800.000 VND

20

630.000 VND

21

510.000 VND

22

620.000 VND

23

550.000 VND

24

650.000 VND

25

590.000 VND

26

560.000 VND

27

630.000 VND

28

590.000 VND

29

650.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

810.000 VND

3

640.000 VND

4

720.000 VND

5

580.000 VND

6

710.000 VND

7

760.000 VND

8

650.000 VND

9

500.000 VND

10

550.000 VND

11

720.000 VND

12

520.000 VND

13

600.000 VND

14

660.000 VND

15

610.000 VND

16

620.000 VND

17

780.000 VND

18

550.000 VND

19

520.000 VND

20

660.000 VND

21

770.000 VND

22

690.000 VND

23

510.000 VND

24

630.000 VND

25

790.000 VND

26

600.000 VND

27

800.000 VND

28

650.000 VND

29

730.000 VND

30

800.000 VND

31

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,190.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,380.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,200.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,300.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,310.000 VND

14

2,410.000 VND

15

2,150.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,160.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,300.000 VND

20

2,160.000 VND

21

2,120.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,130.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,120.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,630.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,790.000 VND

10

2,800.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,580.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,630.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,700.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,810.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

2,090.000 VND

3

2,240.000 VND

4

2,080.000 VND

5

2,310.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,340.000 VND

9

2,170.000 VND

10

2,030.000 VND

11

2,200.000 VND

12

2,010.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,130.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,150.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,190.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,210.000 VND

22

2,240.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,170.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,010.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,330.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

770.000 VND

3

600.000 VND

4

800.000 VND

5

760.000 VND

6

670.000 VND

7

770.000 VND

8

530.000 VND

9

530.000 VND

10

800.000 VND

11

730.000 VND

12

790.000 VND

13

760.000 VND

14

540.000 VND

15

600.000 VND

16

770.000 VND

17

510.000 VND

18

580.000 VND

19

800.000 VND

20

760.000 VND

21

690.000 VND

22

520.000 VND

23

600.000 VND

24

700.000 VND

25

740.000 VND

26

610.000 VND

27

600.000 VND

28

510.000 VND

29

830.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

700.000 VND

3

820.000 VND

4

630.000 VND

5

810.000 VND

6

640.000 VND

7

620.000 VND

8

750.000 VND

9

700.000 VND

10

500.000 VND

11

740.000 VND

12

710.000 VND

13

670.000 VND

14

500.000 VND

15

780.000 VND

16

720.000 VND

17

850.000 VND

18

800.000 VND

19

850.000 VND

20

750.000 VND

21

620.000 VND

22

600.000 VND

23

700.000 VND

24

610.000 VND

25

580.000 VND

26

640.000 VND

27

720.000 VND

28

810.000 VND

29

720.000 VND

30

680.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

620.000 VND

3

640.000 VND

4

610.000 VND

5

570.000 VND

6

580.000 VND

7

610.000 VND

8

660.000 VND

9

830.000 VND

10

830.000 VND

11

710.000 VND

12

620.000 VND

13

730.000 VND

14

630.000 VND

15

640.000 VND

16

610.000 VND

17

630.000 VND

18

760.000 VND

19

840.000 VND

20

810.000 VND

21

740.000 VND

22

730.000 VND

23

810.000 VND

24

720.000 VND

25

780.000 VND

26

550.000 VND

27

540.000 VND

28

810.000 VND

29

670.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

680.000 VND

3

820.000 VND

4

590.000 VND

5

600.000 VND

6

520.000 VND

7

580.000 VND

8

840.000 VND

9

780.000 VND

10

830.000 VND

11

550.000 VND

12

500.000 VND

13

700.000 VND

14

520.000 VND

15

550.000 VND

16

830.000 VND

17

610.000 VND

18

760.000 VND

19

740.000 VND

20

530.000 VND

21

540.000 VND

22

830.000 VND

23

800.000 VND

24

670.000 VND

25

670.000 VND

26

590.000 VND

27

680.000 VND

28

820.000 VND

29

550.000 VND

30

550.000 VND

31

500.000 VND

Do đó vé máy bay đi Sài Gòn cũng là loại vé được xuất bán nhiều nhất nước. Mỗi năm ... Giá vé máy bay từ Quy Nhơn đi Sài Gòn từ 199 vnđ / vé khuyến mãi. Vé máy bay giá rẻ bình định đi Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh). Jetstar PACIFIC Giá rẻ mõi ngày, mọi người cùng bay. Giá vé máy bay Quy Nhơn đi Sài Gòn chỉ 480.000VNĐ, Quý Khách nhanh tay đặt vé trực tuyến tại website VEMAYBAYLYHAI.COM.VN.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ