Vé máy bay rạch giá đi Thanh Hóa giá rẻ bao nhiêu hãng bay mở bán?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Rạch Giá đi Thanh Hóa

Từ Rạch giá bạn mua vé máy bay Rạch giá đi Thanh Hóa để có chuyến đi nhanh, để không phải di chuyển bằng ô tô hay xe lửa vì bạn phải kết hợp chặng bay của các hãng vietnam airlines, jetstar, vietjet air.

  1. Từ Rạch Giá bay đi TPHCM, và mua vé bay TPHCM đi Thanh Hóa.

BẢNG GIÁ: RẠCH GIÁ => TPHCM => THANH HÓA
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1,810.000 VND

28

1,800.000 VND

29

1,750.000 VND

30

1,810.000 VND

31

1,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,840.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,980.000 VND

4

1,880.000 VND

5

1,960.000 VND

6

1,870.000 VND

7

1,930.000 VND

8

1,950.000 VND

9

1,860.000 VND

10

1,750.000 VND

11

1,790.000 VND

12

1,860.000 VND

13

1,770.000 VND

14

1,930.000 VND

15

2,000.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,880.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,900.000 VND

23

1,980.000 VND

24

1,880.000 VND

25

1,810.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,800.000 VND

28

1,780.000 VND

29

1,830.000 VND

30

1,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,870.000 VND

3

2,760.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,840.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,680.000 VND

9

2,880.000 VND

10

2,750.000 VND

11

2,790.000 VND

12

2,890.000 VND

13

2,710.000 VND

14

2,750.000 VND

15

2,680.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,880.000 VND

18

2,810.000 VND

19

2,680.000 VND

20

2,820.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,800.000 VND

23

2,890.000 VND

24

2,630.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,670.000 VND

27

2,670.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,730.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,500.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,690.000 VND

9

2,430.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,470.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,590.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,570.000 VND

19

2,420.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,510.000 VND

30

2,540.000 VND

31

2,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,930.000 VND

2

1,980.000 VND

3

1,880.000 VND

4

1,910.000 VND

5

1,820.000 VND

6

1,740.000 VND

7

1,960.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,800.000 VND

10

1,800.000 VND

11

1,930.000 VND

12

1,920.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,890.000 VND

17

2,000.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,870.000 VND

20

1,800.000 VND

21

1,910.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,810.000 VND

25

1,800.000 VND

26

1,940.000 VND

27

1,800.000 VND

28

1,960.000 VND

29

1,890.000 VND

30

1,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,720.000 VND

2

1,880.000 VND

3

1,890.000 VND

4

1,890.000 VND

5

1,880.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,840.000 VND

8

1,960.000 VND

9

1,980.000 VND

10

1,740.000 VND

11

1,980.000 VND

12

1,810.000 VND

13

1,840.000 VND

14

1,980.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,960.000 VND

17

1,810.000 VND

18

1,880.000 VND

19

1,770.000 VND

20

1,760.000 VND

21

1,770.000 VND

22

1,740.000 VND

23

1,790.000 VND

24

1,790.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,850.000 VND

27

1,810.000 VND

28

1,840.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,720.000 VND

2

1,770.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,970.000 VND

5

1,790.000 VND

6

1,890.000 VND

7

1,940.000 VND

8

1,830.000 VND

9

1,750.000 VND

10

1,860.000 VND

11

1,960.000 VND

12

1,860.000 VND

13

1,910.000 VND

14

1,900.000 VND

15

1,760.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,840.000 VND

18

1,980.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,950.000 VND

21

1,990.000 VND

22

1,970.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,950.000 VND

25

1,710.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,770.000 VND

28

1,760.000 VND

29

1,830.000 VND

30

1,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,770.000 VND

2

1,970.000 VND

3

1,900.000 VND

4

1,770.000 VND

5

1,900.000 VND

6

1,770.000 VND

7

1,860.000 VND

8

1,800.000 VND

9

1,840.000 VND

10

1,860.000 VND

11

1,860.000 VND

12

1,810.000 VND

13

1,870.000 VND

14

1,910.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,890.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,810.000 VND

19

1,810.000 VND

20

1,900.000 VND

21

1,910.000 VND

22

1,890.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,750.000 VND

25

1,740.000 VND

26

1,990.000 VND

27

1,850.000 VND

28

1,830.000 VND

29

1,960.000 VND

30

1,730.000 VND

31

1,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,580.000 VND

2

3,380.000 VND

3

3,460.000 VND

4

3,580.000 VND

5

3,490.000 VND

6

3,330.000 VND

7

3,550.000 VND

8

3,370.000 VND

9

3,490.000 VND

10

3,510.000 VND

11

3,320.000 VND

12

3,580.000 VND

13

3,380.000 VND

14

3,490.000 VND

15

3,320.000 VND

16

3,320.000 VND

17

3,490.000 VND

18

3,400.000 VND

19

3,600.000 VND

20

3,400.000 VND

21

3,560.000 VND

22

3,570.000 VND

23

3,470.000 VND

24

3,500.000 VND

25

3,450.000 VND

26

3,530.000 VND

27

3,460.000 VND

28

3,310.000 VND

29

3,440.000 VND

30

3,350.000 VND

31

3,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,860.000 VND

2

3,880.000 VND

3

3,840.000 VND

4

3,730.000 VND

5

3,760.000 VND

6

3,770.000 VND

7

3,890.000 VND

8

3,760.000 VND

9

3,990.000 VND

10

3,900.000 VND

11

3,770.000 VND

12

3,820.000 VND

13

3,700.000 VND

14

3,990.000 VND

15

3,820.000 VND

16

3,820.000 VND

17

3,990.000 VND

18

3,940.000 VND

19

3,870.000 VND

20

3,770.000 VND

21

3,970.000 VND

22

3,950.000 VND

23

3,780.000 VND

24

3,950.000 VND

25

3,910.000 VND

26

3,980.000 VND

27

3,910.000 VND

28

3,770.000 VND

29

3,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,470.000 VND

2

3,460.000 VND

3

3,370.000 VND

4

3,290.000 VND

5

3,270.000 VND

6

3,290.000 VND

7

3,380.000 VND

8

3,470.000 VND

9

3,410.000 VND

10

3,340.000 VND

11

3,310.000 VND

12

3,210.000 VND

13

3,240.000 VND

14

3,400.000 VND

15

3,340.000 VND

16

3,380.000 VND

17

3,350.000 VND

18

3,400.000 VND

19

3,270.000 VND

20

3,320.000 VND

21

3,440.000 VND

22

3,480.000 VND

23

3,460.000 VND

24

3,450.000 VND

25

3,500.000 VND

26

3,240.000 VND

27

3,340.000 VND

28

3,400.000 VND

29

3,480.000 VND

30

3,490.000 VND

31

3,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,940.000 VND

2

1,990.000 VND

3

1,930.000 VND

4

1,830.000 VND

5

1,910.000 VND

6

1,960.000 VND

7

1,890.000 VND

8

1,840.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,940.000 VND

11

1,940.000 VND

12

1,880.000 VND

13

1,950.000 VND

14

1,940.000 VND

15

1,980.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,920.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,850.000 VND

20

1,900.000 VND

21

1,950.000 VND

22

1,940.000 VND

23

1,780.000 VND

24

1,990.000 VND

25

1,910.000 VND

26

1,710.000 VND

27

2,000.000 VND

28

1,990.000 VND

29

1,750.000 VND

30

1,870.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ