Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn

Từ Rạch Giá đi TPHCM có hãng nào bay , giá vé đặt trước 1 tuần bao nhiêu ? vé máy bay Từ Rạch Giá đi TPHCM có hãng vietnam airlines bay, giá vé ít dao động, tầm dưới 1 triệu đồng.

Hành lý trẻ em có gì khác với người lớn hay không? Trẻ em được miễn phí 7kg xách tay và 20kg hành lý như người lớn.

Trẻ em dưới bao nhiêu tuổi thì miễn phí, mang giấy khai sinh photo có công chứng đi được không? Vietnam airlines không miễn phí vé cho trẻ em, tuy nhiên trẻ sẽ được giảm 25% giá vé so với vé người lớn, trẻ cần mang theo giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính do phường xã cấp để làm thủ tục.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,410.000 VND

22

1,370.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,300.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,370.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,500.000 VND

31

1,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

700.000 VND

3

750.000 VND

4

440.000 VND

5

610.000 VND

6

750.000 VND

7

790.000 VND

8

400.000 VND

9

770.000 VND

10

830.000 VND

11

890.000 VND

12

830.000 VND

13

860.000 VND

14

490.000 VND

15

800.000 VND

16

850.000 VND

17

790.000 VND

18

590.000 VND

19

670.000 VND

20

860.000 VND

21

460.000 VND

22

870.000 VND

23

420.000 VND

24

480.000 VND

25

560.000 VND

26

580.000 VND

27

600.000 VND

28

720.000 VND

29

450.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

880.000 VND

3

620.000 VND

4

430.000 VND

5

780.000 VND

6

880.000 VND

7

700.000 VND

8

800.000 VND

9

810.000 VND

10

610.000 VND

11

880.000 VND

12

620.000 VND

13

890.000 VND

14

730.000 VND

15

850.000 VND

16

890.000 VND

17

720.000 VND

18

530.000 VND

19

530.000 VND

20

440.000 VND

21

550.000 VND

22

870.000 VND

23

860.000 VND

24

680.000 VND

25

740.000 VND

26

840.000 VND

27

770.000 VND

28

890.000 VND

29

610.000 VND

30

810.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

770.000 VND

3

430.000 VND

4

670.000 VND

5

430.000 VND

6

480.000 VND

7

780.000 VND

8

760.000 VND

9

810.000 VND

10

540.000 VND

11

410.000 VND

12

420.000 VND

13

780.000 VND

14

710.000 VND

15

770.000 VND

16

600.000 VND

17

860.000 VND

18

880.000 VND

19

480.000 VND

20

440.000 VND

21

580.000 VND

22

500.000 VND

23

560.000 VND

24

620.000 VND

25

550.000 VND

26

820.000 VND

27

780.000 VND

28

540.000 VND

29

550.000 VND

30

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

790.000 VND

3

720.000 VND

4

760.000 VND

5

520.000 VND

6

900.000 VND

7

420.000 VND

8

760.000 VND

9

450.000 VND

10

640.000 VND

11

840.000 VND

12

750.000 VND

13

480.000 VND

14

470.000 VND

15

840.000 VND

16

670.000 VND

17

770.000 VND

18

640.000 VND

19

420.000 VND

20

490.000 VND

21

890.000 VND

22

840.000 VND

23

580.000 VND

24

580.000 VND

25

770.000 VND

26

830.000 VND

27

480.000 VND

28

520.000 VND

29

670.000 VND

30

800.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,080.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,490.000 VND

6

2,060.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,020.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,260.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,320.000 VND

17

2,250.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,110.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,410.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,280.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,190.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,400.000 VND

31

2,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,750.000 VND

4

2,710.000 VND

5

2,730.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,830.000 VND

8

2,780.000 VND

9

2,820.000 VND

10

2,580.000 VND

11

2,680.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,780.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,680.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,780.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,690.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,720.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,910.000 VND

2

2,170.000 VND

3

2,340.000 VND

4

2,280.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,040.000 VND

8

2,040.000 VND

9

2,120.000 VND

10

1,990.000 VND

11

2,040.000 VND

12

2,260.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,030.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,280.000 VND

17

1,930.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,090.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,260.000 VND

23

1,930.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,080.000 VND

26

2,350.000 VND

27

2,330.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,230.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

760.000 VND

3

670.000 VND

4

880.000 VND

5

470.000 VND

6

850.000 VND

7

810.000 VND

8

820.000 VND

9

630.000 VND

10

820.000 VND

11

820.000 VND

12

900.000 VND

13

610.000 VND

14

690.000 VND

15

770.000 VND

16

660.000 VND

17

760.000 VND

18

730.000 VND

19

850.000 VND

20

490.000 VND

21

580.000 VND

22

840.000 VND

23

420.000 VND

24

860.000 VND

25

860.000 VND

26

840.000 VND

27

630.000 VND

28

820.000 VND

29

830.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

830.000 VND

3

770.000 VND

4

660.000 VND

5

470.000 VND

6

730.000 VND

7

800.000 VND

8

740.000 VND

9

540.000 VND

10

580.000 VND

11

590.000 VND

12

880.000 VND

13

460.000 VND

14

770.000 VND

15

510.000 VND

16

680.000 VND

17

520.000 VND

18

410.000 VND

19

870.000 VND

20

700.000 VND

21

530.000 VND

22

700.000 VND

23

800.000 VND

24

850.000 VND

25

840.000 VND

26

540.000 VND

27

650.000 VND

28

450.000 VND

29

410.000 VND

30

690.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

680.000 VND

3

790.000 VND

4

690.000 VND

5

690.000 VND

6

710.000 VND

7

850.000 VND

8

620.000 VND

9

650.000 VND

10

420.000 VND

11

700.000 VND

12

410.000 VND

13

480.000 VND

14

680.000 VND

15

540.000 VND

16

840.000 VND

17

870.000 VND

18

550.000 VND

19

860.000 VND

20

440.000 VND

21

760.000 VND

22

730.000 VND

23

460.000 VND

24

600.000 VND

25

620.000 VND

26

600.000 VND

27

900.000 VND

28

760.000 VND

29

630.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

420.000 VND

3

510.000 VND

4

430.000 VND

5

510.000 VND

6

720.000 VND

7

810.000 VND

8

670.000 VND

9

600.000 VND

10

680.000 VND

11

590.000 VND

12

830.000 VND

13

600.000 VND

14

660.000 VND

15

830.000 VND

16

700.000 VND

17

500.000 VND

18

700.000 VND

19

890.000 VND

20

680.000 VND

21

790.000 VND

22

460.000 VND

23

650.000 VND

24

670.000 VND

25

700.000 VND

26

760.000 VND

27

440.000 VND

28

570.000 VND

29

480.000 VND

30

570.000 VND

31

540.000 VND


Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines
 
Đặt vé trên wed có chính xác không, khi nào thì lấy vé ? Giá vé trên web là giá chính xác không bao gồm các phụ phí nào khác, quý khách có thể lấy vé sau khi đặt vé từ 1-2 ngày.

Muốn đổi vé máy bay Rạch giá đi Sài Gòn cho người khác mất phí bao nhiêu, liên hệ ở đâu? Quý khách muốn đổi vé máy bay cho người khác mất phí 350,000VND, liên hệ với phòng vé đổi vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ