Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn

Từ Rạch Giá đi TPHCM có hãng nào bay , giá vé đặt trước 1 tuần bao nhiêu ? vé máy bay Từ Rạch Giá đi TPHCM có hãng vietnam airlines bay, giá vé ít dao động, tầm dưới 1 triệu đồng.

Hành lý trẻ em có gì khác với người lớn hay không? Trẻ em được miễn phí 7kg xách tay và 20kg hành lý như người lớn.

Trẻ em dưới bao nhiêu tuổi thì miễn phí, mang giấy khai sinh photo có công chứng đi được không? Vietnam airlines không miễn phí vé cho trẻ em, tuy nhiên trẻ sẽ được giảm 25% giá vé so với vé người lớn, trẻ cần mang theo giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính do phường xã cấp để làm thủ tục.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

900.000 VND

24

790.000 VND

25

490.000 VND

26

470.000 VND

27

700.000 VND

28

720.000 VND

29

530.000 VND

30

780.000 VND

31

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

550.000 VND

3

740.000 VND

4

530.000 VND

5

710.000 VND

6

540.000 VND

7

730.000 VND

8

850.000 VND

9

670.000 VND

10

680.000 VND

11

520.000 VND

12

600.000 VND

13

830.000 VND

14

720.000 VND

15

660.000 VND

16

830.000 VND

17

400.000 VND

18

670.000 VND

19

540.000 VND

20

420.000 VND

21

560.000 VND

22

470.000 VND

23

700.000 VND

24

610.000 VND

25

460.000 VND

26

810.000 VND

27

470.000 VND

28

520.000 VND

29

850.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

780.000 VND

3

710.000 VND

4

630.000 VND

5

450.000 VND

6

810.000 VND

7

810.000 VND

8

590.000 VND

9

890.000 VND

10

670.000 VND

11

780.000 VND

12

630.000 VND

13

690.000 VND

14

850.000 VND

15

700.000 VND

16

850.000 VND

17

880.000 VND

18

490.000 VND

19

870.000 VND

20

650.000 VND

21

470.000 VND

22

620.000 VND

23

530.000 VND

24

580.000 VND

25

710.000 VND

26

570.000 VND

27

530.000 VND

28

540.000 VND

29

660.000 VND

30

550.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

820.000 VND

3

520.000 VND

4

550.000 VND

5

820.000 VND

6

420.000 VND

7

590.000 VND

8

460.000 VND

9

670.000 VND

10

720.000 VND

11

450.000 VND

12

750.000 VND

13

770.000 VND

14

690.000 VND

15

560.000 VND

16

510.000 VND

17

860.000 VND

18

650.000 VND

19

830.000 VND

20

840.000 VND

21

520.000 VND

22

890.000 VND

23

500.000 VND

24

590.000 VND

25

810.000 VND

26

720.000 VND

27

860.000 VND

28

560.000 VND

29

670.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,800.000 VND

4

1,420.000 VND

5

1,300.000 VND

6

1,580.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,750.000 VND

9

1,620.000 VND

10

1,780.000 VND

11

1,450.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,760.000 VND

14

1,740.000 VND

15

1,610.000 VND

16

1,460.000 VND

17

1,540.000 VND

18

1,740.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,540.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,630.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,790.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,480.000 VND

31

1,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,460.000 VND

3

1,390.000 VND

4

1,140.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,360.000 VND

8

1,120.000 VND

9

1,280.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,420.000 VND

12

1,530.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,530.000 VND

15

1,500.000 VND

16

1,220.000 VND

17

1,400.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,540.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,450.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,440.000 VND

25

1,300.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,260.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

530.000 VND

3

900.000 VND

4

550.000 VND

5

490.000 VND

6

410.000 VND

7

530.000 VND

8

690.000 VND

9

780.000 VND

10

890.000 VND

11

420.000 VND

12

660.000 VND

13

800.000 VND

14

710.000 VND

15

880.000 VND

16

490.000 VND

17

710.000 VND

18

810.000 VND

19

690.000 VND

20

760.000 VND

21

720.000 VND

22

710.000 VND

23

880.000 VND

24

830.000 VND

25

490.000 VND

26

870.000 VND

27

460.000 VND

28

450.000 VND

29

790.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

500.000 VND

3

620.000 VND

4

800.000 VND

5

470.000 VND

6

780.000 VND

7

520.000 VND

8

740.000 VND

9

680.000 VND

10

870.000 VND

11

590.000 VND

12

880.000 VND

13

560.000 VND

14

620.000 VND

15

800.000 VND

16

820.000 VND

17

520.000 VND

18

650.000 VND

19

430.000 VND

20

740.000 VND

21

800.000 VND

22

880.000 VND

23

800.000 VND

24

530.000 VND

25

500.000 VND

26

440.000 VND

27

430.000 VND

28

450.000 VND

29

460.000 VND

30

650.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

590.000 VND

3

750.000 VND

4

410.000 VND

5

710.000 VND

6

800.000 VND

7

830.000 VND

8

520.000 VND

9

870.000 VND

10

560.000 VND

11

410.000 VND

12

440.000 VND

13

780.000 VND

14

730.000 VND

15

450.000 VND

16

710.000 VND

17

630.000 VND

18

430.000 VND

19

630.000 VND

20

660.000 VND

21

860.000 VND

22

730.000 VND

23

860.000 VND

24

850.000 VND

25

570.000 VND

26

850.000 VND

27

690.000 VND

28

650.000 VND

29

480.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

700.000 VND

3

530.000 VND

4

490.000 VND

5

780.000 VND

6

790.000 VND

7

410.000 VND

8

620.000 VND

9

570.000 VND

10

790.000 VND

11

670.000 VND

12

430.000 VND

13

720.000 VND

14

640.000 VND

15

750.000 VND

16

430.000 VND

17

570.000 VND

18

560.000 VND

19

560.000 VND

20

540.000 VND

21

500.000 VND

22

770.000 VND

23

650.000 VND

24

460.000 VND

25

650.000 VND

26

660.000 VND

27

690.000 VND

28

480.000 VND

29

470.000 VND

30

410.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,070.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,020.000 VND

9

2,150.000 VND

10

2,180.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,190.000 VND

15

2,180.000 VND

16

2,140.000 VND

17

2,080.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,050.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,060.000 VND

23

2,070.000 VND

24

2,380.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,030.000 VND

28

2,000.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,750.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,770.000 VND

5

2,420.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,550.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,840.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,720.000 VND

15

2,890.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,830.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,880.000 VND

23

2,460.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,490.000 VND

27

2,870.000 VND

28

2,780.000 VND

29

2,860.000 VND


Vé máy bay Rạch Giá đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ vietnam airlines
 
Đặt vé trên wed có chính xác không, khi nào thì lấy vé ? Giá vé trên web là giá chính xác không bao gồm các phụ phí nào khác, quý khách có thể lấy vé sau khi đặt vé từ 1-2 ngày.

Muốn đổi vé máy bay Rạch giá đi Sài Gòn cho người khác mất phí bao nhiêu, liên hệ ở đâu? Quý khách muốn đổi vé máy bay cho người khác mất phí 350,000VND, liên hệ với phòng vé đổi vé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ