Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế

TPHCM đi Huế có tới ba hãng hàng không cạnh tranh nhau nên có giá vé tương đối tốt. Đi Huế có mấy chuyến bay một ngày, hãng nào rẻ nhất, giá phổ thông thấp nhất là bao nhiêu?  Có nhiều chuyến bay đi Huế trong ngày. Thông thường đặt vé của Vietjet có giá vé tốt nhất lại dễ thay đổi thông tin.

Trẻ em 15 tuổi không có giấy khai sinh đi máy bay được không ? Quý khách có em nhỏ trên 15 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc hộ chiếu mới đi được, trường hợp về làm CMND thì xin phường xã xác nhận giấy xác nhận nhân thân để về làm CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,390.000 VND

24

1,960.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,660.000 VND

28

1,830.000 VND

29

1,590.000 VND

30

1,770.000 VND

31

2,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,830.000 VND

2

1,420.000 VND

3

1,830.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,260.000 VND

6

1,290.000 VND

7

1,560.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,810.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,670.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,150.000 VND

15

1,530.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,810.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,630.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,510.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,700.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,780.000 VND

27

1,300.000 VND

28

1,630.000 VND

29

1,260.000 VND

30

1,790.000 VND

31

1,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

1,130.000 VND

3

780.000 VND

4

690.000 VND

5

810.000 VND

6

670.000 VND

7

1,120.000 VND

8

920.000 VND

9

1,020.000 VND

10

580.000 VND

11

760.000 VND

12

850.000 VND

13

550.000 VND

14

1,020.000 VND

15

750.000 VND

16

1,020.000 VND

17

1,150.000 VND

18

1,030.000 VND

19

760.000 VND

20

630.000 VND

21

480.000 VND

22

790.000 VND

23

910.000 VND

24

810.000 VND

25

690.000 VND

26

580.000 VND

27

500.000 VND

28

1,090.000 VND

29

790.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

830.000 VND

3

1,070.000 VND

4

900.000 VND

5

840.000 VND

6

650.000 VND

7

770.000 VND

8

870.000 VND

9

1,110.000 VND

10

860.000 VND

11

1,010.000 VND

12

500.000 VND

13

820.000 VND

14

520.000 VND

15

950.000 VND

16

1,090.000 VND

17

790.000 VND

18

490.000 VND

19

1,030.000 VND

20

950.000 VND

21

860.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,000.000 VND

24

550.000 VND

25

930.000 VND

26

1,150.000 VND

27

800.000 VND

28

700.000 VND

29

480.000 VND

30

480.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

730.000 VND

3

930.000 VND

4

720.000 VND

5

890.000 VND

6

730.000 VND

7

450.000 VND

8

600.000 VND

9

1,070.000 VND

10

1,070.000 VND

11

720.000 VND

12

1,110.000 VND

13

750.000 VND

14

570.000 VND

15

960.000 VND

16

740.000 VND

17

670.000 VND

18

490.000 VND

19

490.000 VND

20

740.000 VND

21

740.000 VND

22

670.000 VND

23

1,140.000 VND

24

850.000 VND

25

740.000 VND

26

980.000 VND

27

1,040.000 VND

28

820.000 VND

29

920.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

990.000 VND

3

1,120.000 VND

4

480.000 VND

5

640.000 VND

6

940.000 VND

7

630.000 VND

8

510.000 VND

9

820.000 VND

10

520.000 VND

11

530.000 VND

12

960.000 VND

13

840.000 VND

14

600.000 VND

15

1,120.000 VND

16

900.000 VND

17

510.000 VND

18

930.000 VND

19

620.000 VND

20

490.000 VND

21

570.000 VND

22

580.000 VND

23

980.000 VND

24

900.000 VND

25

1,110.000 VND

26

600.000 VND

27

880.000 VND

28

1,150.000 VND

29

580.000 VND

30

740.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,200.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,120.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,530.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,750.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,480.000 VND

16

2,370.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,690.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,410.000 VND

22

2,260.000 VND

23

2,710.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,350.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,050.000 VND

29

2,180.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,840.000 VND

3

3,080.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,510.000 VND

6

3,130.000 VND

7

2,520.000 VND

8

2,720.000 VND

9

3,140.000 VND

10

3,020.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,700.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,800.000 VND

18

2,780.000 VND

19

3,090.000 VND

20

2,650.000 VND

21

2,830.000 VND

22

2,720.000 VND

23

2,560.000 VND

24

2,810.000 VND

25

3,000.000 VND

26

2,840.000 VND

27

3,100.000 VND

28

2,800.000 VND

29

3,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,520.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,560.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,510.000 VND

10

2,460.000 VND

11

2,450.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,580.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,090.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,160.000 VND

26

1,980.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,140.000 VND

29

2,110.000 VND

30

2,280.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

610.000 VND

3

750.000 VND

4

870.000 VND

5

960.000 VND

6

750.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,000.000 VND

9

520.000 VND

10

810.000 VND

11

510.000 VND

12

1,020.000 VND

13

810.000 VND

14

850.000 VND

15

530.000 VND

16

700.000 VND

17

1,000.000 VND

18

550.000 VND

19

550.000 VND

20

1,050.000 VND

21

600.000 VND

22

1,100.000 VND

23

910.000 VND

24

800.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,090.000 VND

27

580.000 VND

28

620.000 VND

29

1,000.000 VND

30

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

960.000 VND

3

900.000 VND

4

810.000 VND

5

880.000 VND

6

900.000 VND

7

910.000 VND

8

1,130.000 VND

9

650.000 VND

10

500.000 VND

11

780.000 VND

12

1,120.000 VND

13

950.000 VND

14

700.000 VND

15

470.000 VND

16

720.000 VND

17

520.000 VND

18

1,050.000 VND

19

1,140.000 VND

20

820.000 VND

21

970.000 VND

22

760.000 VND

23

970.000 VND

24

940.000 VND

25

1,060.000 VND

26

520.000 VND

27

980.000 VND

28

1,140.000 VND

29

630.000 VND

30

1,110.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

760.000 VND

3

630.000 VND

4

490.000 VND

5

480.000 VND

6

1,120.000 VND

7

580.000 VND

8

1,060.000 VND

9

960.000 VND

10

900.000 VND

11

500.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,050.000 VND

14

740.000 VND

15

750.000 VND

16

550.000 VND

17

660.000 VND

18

1,120.000 VND

19

460.000 VND

20

690.000 VND

21

1,010.000 VND

22

820.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,050.000 VND

25

550.000 VND

26

830.000 VND

27

1,090.000 VND

28

650.000 VND

29

830.000 VND

30

850.000 VND

Tại sao hôm qua giá vé khác hôm nay giá lại khác ? Vì vé máy bay có rất nhiều loại vé không cố định giá, nên nếu quý khách không giữ vé thì giá vé sẽ thay đổi liên tục. Có thể kiểm tra thông tin vé ở đâu? Nếu quý khách cần kiểm tra thông tin có thể gọi tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc gọi trực tiếp cho hãng hàng không.

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines
 
Quên mã đặt chỗ thì làm thế nào ? Không cần quá lo lắng, hãy gọi cho chúng tôi. Nhân viên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giúp bạn xác nhận lại chuyến bay. Phòng vé đặt và giữ chỗ miễn phí trong vòng 24 tiếng để tránh giá vé máy bay TPHCM đi Huế tăng cao, trong thời gian này quý khách có thể quyết định chắc chắn có lấy vé hay không, không lấy vé sẽ tự động hủy không sao cả. Nhân viên giao vé tận nơi tạo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ