Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế

TPHCM đi Huế có tới ba hãng hàng không cạnh tranh nhau nên có giá vé tương đối tốt. Đi Huế có mấy chuyến bay một ngày, hãng nào rẻ nhất, giá phổ thông thấp nhất là bao nhiêu?  Có nhiều chuyến bay đi Huế trong ngày. Thông thường đặt vé của Vietjet có giá vé tốt nhất lại dễ thay đổi thông tin.

Trẻ em 15 tuổi không có giấy khai sinh đi máy bay được không ? Quý khách có em nhỏ trên 15 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc hộ chiếu mới đi được, trường hợp về làm CMND thì xin phường xã xác nhận giấy xác nhận nhân thân để về làm CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,020.000 VND

25

1,050.000 VND

26

470.000 VND

27

1,030.000 VND

28

930.000 VND

29

790.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

660.000 VND

3

670.000 VND

4

920.000 VND

5

650.000 VND

6

830.000 VND

7

840.000 VND

8

960.000 VND

9

980.000 VND

10

940.000 VND

11

860.000 VND

12

970.000 VND

13

670.000 VND

14

1,020.000 VND

15

890.000 VND

16

620.000 VND

17

730.000 VND

18

640.000 VND

19

730.000 VND

20

790.000 VND

21

930.000 VND

22

640.000 VND

23

760.000 VND

24

450.000 VND

25

830.000 VND

26

1,010.000 VND

27

760.000 VND

28

830.000 VND

29

1,130.000 VND

30

840.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

690.000 VND

3

750.000 VND

4

810.000 VND

5

750.000 VND

6

1,110.000 VND

7

770.000 VND

8

940.000 VND

9

840.000 VND

10

570.000 VND

11

700.000 VND

12

1,080.000 VND

13

700.000 VND

14

620.000 VND

15

770.000 VND

16

940.000 VND

17

640.000 VND

18

710.000 VND

19

1,000.000 VND

20

870.000 VND

21

520.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,080.000 VND

24

460.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,000.000 VND

28

520.000 VND

29

860.000 VND

30

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,050.000 VND

5

520.000 VND

6

1,000.000 VND

7

1,140.000 VND

8

970.000 VND

9

650.000 VND

10

690.000 VND

11

1,100.000 VND

12

680.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,040.000 VND

15

990.000 VND

16

830.000 VND

17

900.000 VND

18

1,040.000 VND

19

860.000 VND

20

450.000 VND

21

560.000 VND

22

1,060.000 VND

23

780.000 VND

24

470.000 VND

25

700.000 VND

26

1,080.000 VND

27

830.000 VND

28

1,140.000 VND

29

910.000 VND

30

1,090.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,630.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,110.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,290.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,740.000 VND

15

2,070.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,100.000 VND

18

2,100.000 VND

19

2,690.000 VND

20

2,520.000 VND

21

2,420.000 VND

22

2,710.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,350.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,500.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,310.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,820.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,680.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,660.000 VND

7

2,680.000 VND

8

2,970.000 VND

9

2,970.000 VND

10

2,810.000 VND

11

2,960.000 VND

12

2,700.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,630.000 VND

19

3,030.000 VND

20

2,840.000 VND

21

2,760.000 VND

22

2,710.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,810.000 VND

25

2,630.000 VND

26

2,990.000 VND

27

2,580.000 VND

28

2,760.000 VND

29

3,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,140.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,150.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,130.000 VND

8

2,180.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,630.000 VND

12

2,120.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,550.000 VND

15

2,470.000 VND

16

2,000.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,010.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,120.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,050.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,120.000 VND

26

2,350.000 VND

27

2,030.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,130.000 VND

30

2,330.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

1,130.000 VND

3

850.000 VND

4

1,010.000 VND

5

730.000 VND

6

840.000 VND

7

480.000 VND

8

460.000 VND

9

860.000 VND

10

820.000 VND

11

780.000 VND

12

1,140.000 VND

13

980.000 VND

14

600.000 VND

15

620.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,140.000 VND

19

870.000 VND

20

710.000 VND

21

500.000 VND

22

830.000 VND

23

550.000 VND

24

820.000 VND

25

1,020.000 VND

26

1,070.000 VND

27

950.000 VND

28

950.000 VND

29

520.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,090.000 VND

3

860.000 VND

4

580.000 VND

5

920.000 VND

6

580.000 VND

7

780.000 VND

8

1,050.000 VND

9

650.000 VND

10

690.000 VND

11

760.000 VND

12

720.000 VND

13

510.000 VND

14

890.000 VND

15

470.000 VND

16

830.000 VND

17

510.000 VND

18

680.000 VND

19

690.000 VND

20

1,050.000 VND

21

490.000 VND

22

980.000 VND

23

990.000 VND

24

540.000 VND

25

1,140.000 VND

26

550.000 VND

27

930.000 VND

28

860.000 VND

29

890.000 VND

30

1,130.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

1,120.000 VND

3

700.000 VND

4

590.000 VND

5

660.000 VND

6

630.000 VND

7

1,000.000 VND

8

910.000 VND

9

490.000 VND

10

710.000 VND

11

490.000 VND

12

960.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,040.000 VND

15

450.000 VND

16

680.000 VND

17

540.000 VND

18

480.000 VND

19

850.000 VND

20

940.000 VND

21

800.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,130.000 VND

24

580.000 VND

25

600.000 VND

26

610.000 VND

27

890.000 VND

28

1,090.000 VND

29

660.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

910.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,110.000 VND

6

680.000 VND

7

780.000 VND

8

940.000 VND

9

1,030.000 VND

10

770.000 VND

11

760.000 VND

12

670.000 VND

13

900.000 VND

14

830.000 VND

15

1,140.000 VND

16

620.000 VND

17

770.000 VND

18

810.000 VND

19

870.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,130.000 VND

23

730.000 VND

24

970.000 VND

25

850.000 VND

26

630.000 VND

27

1,080.000 VND

28

510.000 VND

29

1,010.000 VND

30

780.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

880.000 VND

3

640.000 VND

4

1,030.000 VND

5

980.000 VND

6

620.000 VND

7

1,140.000 VND

8

740.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,150.000 VND

12

940.000 VND

13

710.000 VND

14

950.000 VND

15

640.000 VND

16

840.000 VND

17

520.000 VND

18

960.000 VND

19

720.000 VND

20

770.000 VND

21

610.000 VND

22

1,070.000 VND

23

690.000 VND

24

1,110.000 VND

25

650.000 VND

26

680.000 VND

27

960.000 VND

28

710.000 VND

29

820.000 VND

30

1,110.000 VND

31

630.000 VND

Tại sao hôm qua giá vé khác hôm nay giá lại khác ? Vì vé máy bay có rất nhiều loại vé không cố định giá, nên nếu quý khách không giữ vé thì giá vé sẽ thay đổi liên tục. Có thể kiểm tra thông tin vé ở đâu? Nếu quý khách cần kiểm tra thông tin có thể gọi tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc gọi trực tiếp cho hãng hàng không.

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines
 
Quên mã đặt chỗ thì làm thế nào ? Không cần quá lo lắng, hãy gọi cho chúng tôi. Nhân viên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giúp bạn xác nhận lại chuyến bay. Phòng vé đặt và giữ chỗ miễn phí trong vòng 24 tiếng để tránh giá vé máy bay TPHCM đi Huế tăng cao, trong thời gian này quý khách có thể quyết định chắc chắn có lấy vé hay không, không lấy vé sẽ tự động hủy không sao cả. Nhân viên giao vé tận nơi tạo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ