Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế

TPHCM đi Huế có tới ba hãng hàng không cạnh tranh nhau nên có giá vé tương đối tốt. Đi Huế có mấy chuyến bay một ngày, hãng nào rẻ nhất, giá phổ thông thấp nhất là bao nhiêu?  Có nhiều chuyến bay đi Huế trong ngày. Thông thường đặt vé của Vietjet có giá vé tốt nhất lại dễ thay đổi thông tin.

Trẻ em 15 tuổi không có giấy khai sinh đi máy bay được không ? Quý khách có em nhỏ trên 15 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc hộ chiếu mới đi được, trường hợp về làm CMND thì xin phường xã xác nhận giấy xác nhận nhân thân để về làm CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,570.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,540.000 VND

29

2,200.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,490.000 VND

2

2,910.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,870.000 VND

5

2,980.000 VND

6

2,970.000 VND

7

2,910.000 VND

8

2,920.000 VND

9

2,850.000 VND

10

3,010.000 VND

11

2,720.000 VND

12

2,990.000 VND

13

2,890.000 VND

14

2,960.000 VND

15

3,080.000 VND

16

2,830.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,850.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,490.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,750.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,940.000 VND

25

2,860.000 VND

26

2,850.000 VND

27

2,530.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

770.000 VND

3

570.000 VND

4

1,040.000 VND

5

620.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,000.000 VND

8

530.000 VND

9

640.000 VND

10

680.000 VND

11

760.000 VND

12

770.000 VND

13

1,060.000 VND

14

690.000 VND

15

660.000 VND

16

940.000 VND

17

1,070.000 VND

18

490.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,010.000 VND

21

690.000 VND

22

760.000 VND

23

1,140.000 VND

24

700.000 VND

25

480.000 VND

26

600.000 VND

27

860.000 VND

28

790.000 VND

29

620.000 VND

30

710.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

620.000 VND

3

750.000 VND

4

1,100.000 VND

5

640.000 VND

6

1,120.000 VND

7

730.000 VND

8

630.000 VND

9

570.000 VND

10

750.000 VND

11

990.000 VND

12

490.000 VND

13

770.000 VND

14

510.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,030.000 VND

19

650.000 VND

20

890.000 VND

21

460.000 VND

22

640.000 VND

23

800.000 VND

24

570.000 VND

25

1,030.000 VND

26

500.000 VND

27

870.000 VND

28

1,050.000 VND

29

760.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

520.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,070.000 VND

5

920.000 VND

6

1,010.000 VND

7

510.000 VND

8

530.000 VND

9

870.000 VND

10

640.000 VND

11

1,070.000 VND

12

460.000 VND

13

780.000 VND

14

830.000 VND

15

1,010.000 VND

16

590.000 VND

17

620.000 VND

18

1,020.000 VND

19

610.000 VND

20

770.000 VND

21

600.000 VND

22

870.000 VND

23

680.000 VND

24

1,070.000 VND

25

460.000 VND

26

680.000 VND

27

790.000 VND

28

710.000 VND

29

590.000 VND

30

1,060.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

710.000 VND

3

1,020.000 VND

4

1,040.000 VND

5

810.000 VND

6

820.000 VND

7

690.000 VND

8

1,040.000 VND

9

990.000 VND

10

720.000 VND

11

970.000 VND

12

760.000 VND

13

1,030.000 VND

14

480.000 VND

15

890.000 VND

16

990.000 VND

17

460.000 VND

18

510.000 VND

19

980.000 VND

20

520.000 VND

21

1,130.000 VND

22

720.000 VND

23

790.000 VND

24

830.000 VND

25

500.000 VND

26

690.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,100.000 VND

29

740.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,610.000 VND

2

2,040.000 VND

3

1,530.000 VND

4

1,500.000 VND

5

2,050.000 VND

6

1,540.000 VND

7

2,000.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,810.000 VND

11

1,870.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,900.000 VND

14

1,460.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,510.000 VND

17

1,760.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,560.000 VND

20

1,950.000 VND

21

2,020.000 VND

22

1,540.000 VND

23

1,900.000 VND

24

1,560.000 VND

25

1,620.000 VND

26

1,800.000 VND

27

2,020.000 VND

28

1,820.000 VND

29

1,450.000 VND

30

2,000.000 VND

31

1,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,770.000 VND

2

1,420.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,830.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,660.000 VND

7

1,710.000 VND

8

1,720.000 VND

9

1,290.000 VND

10

1,190.000 VND

11

1,370.000 VND

12

1,340.000 VND

13

1,670.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,310.000 VND

16

1,730.000 VND

17

1,170.000 VND

18

1,450.000 VND

19

1,790.000 VND

20

1,420.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,260.000 VND

23

1,590.000 VND

24

1,310.000 VND

25

1,260.000 VND

26

1,630.000 VND

27

1,350.000 VND

28

1,460.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,640.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

980.000 VND

3

580.000 VND

4

820.000 VND

5

850.000 VND

6

930.000 VND

7

1,140.000 VND

8

940.000 VND

9

560.000 VND

10

800.000 VND

11

680.000 VND

12

990.000 VND

13

1,030.000 VND

14

470.000 VND

15

950.000 VND

16

500.000 VND

17

1,010.000 VND

18

820.000 VND

19

800.000 VND

20

840.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,000.000 VND

23

840.000 VND

24

550.000 VND

25

680.000 VND

26

830.000 VND

27

760.000 VND

28

750.000 VND

29

760.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

840.000 VND

3

940.000 VND

4

900.000 VND

5

560.000 VND

6

630.000 VND

7

760.000 VND

8

1,150.000 VND

9

820.000 VND

10

940.000 VND

11

990.000 VND

12

810.000 VND

13

840.000 VND

14

790.000 VND

15

720.000 VND

16

550.000 VND

17

560.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,000.000 VND

20

480.000 VND

21

950.000 VND

22

460.000 VND

23

690.000 VND

24

550.000 VND

25

550.000 VND

26

960.000 VND

27

520.000 VND

28

540.000 VND

29

580.000 VND

30

910.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

800.000 VND

3

1,080.000 VND

4

590.000 VND

5

610.000 VND

6

630.000 VND

7

500.000 VND

8

640.000 VND

9

780.000 VND

10

500.000 VND

11

680.000 VND

12

770.000 VND

13

1,030.000 VND

14

490.000 VND

15

590.000 VND

16

640.000 VND

17

1,150.000 VND

18

910.000 VND

19

500.000 VND

20

1,040.000 VND

21

990.000 VND

22

840.000 VND

23

940.000 VND

24

490.000 VND

25

610.000 VND

26

720.000 VND

27

660.000 VND

28

1,150.000 VND

29

780.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

910.000 VND

3

900.000 VND

4

1,070.000 VND

5

570.000 VND

6

460.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,000.000 VND

9

710.000 VND

10

940.000 VND

11

1,120.000 VND

12

550.000 VND

13

1,100.000 VND

14

710.000 VND

15

590.000 VND

16

490.000 VND

17

1,030.000 VND

18

590.000 VND

19

470.000 VND

20

580.000 VND

21

1,020.000 VND

22

550.000 VND

23

990.000 VND

24

570.000 VND

25

980.000 VND

26

970.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,130.000 VND

29

480.000 VND

30

640.000 VND

31

660.000 VND

Tại sao hôm qua giá vé khác hôm nay giá lại khác ? Vì vé máy bay có rất nhiều loại vé không cố định giá, nên nếu quý khách không giữ vé thì giá vé sẽ thay đổi liên tục. Có thể kiểm tra thông tin vé ở đâu? Nếu quý khách cần kiểm tra thông tin có thể gọi tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc gọi trực tiếp cho hãng hàng không.

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines
 
Quên mã đặt chỗ thì làm thế nào ? Không cần quá lo lắng, hãy gọi cho chúng tôi. Nhân viên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giúp bạn xác nhận lại chuyến bay. Phòng vé đặt và giữ chỗ miễn phí trong vòng 24 tiếng để tránh giá vé máy bay TPHCM đi Huế tăng cao, trong thời gian này quý khách có thể quyết định chắc chắn có lấy vé hay không, không lấy vé sẽ tự động hủy không sao cả. Nhân viên giao vé tận nơi tạo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ