Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế

TPHCM đi Huế có tới ba hãng hàng không cạnh tranh nhau nên có giá vé tương đối tốt. Đi Huế có mấy chuyến bay một ngày, hãng nào rẻ nhất, giá phổ thông thấp nhất là bao nhiêu?  Có nhiều chuyến bay đi Huế trong ngày. Thông thường đặt vé của Vietjet có giá vé tốt nhất lại dễ thay đổi thông tin.

Trẻ em 15 tuổi không có giấy khai sinh đi máy bay được không ? Quý khách có em nhỏ trên 15 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc hộ chiếu mới đi được, trường hợp về làm CMND thì xin phường xã xác nhận giấy xác nhận nhân thân để về làm CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

950.000 VND

25

1,040.000 VND

26

570.000 VND

27

620.000 VND

28

520.000 VND

29

560.000 VND

30

490.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

600.000 VND

3

680.000 VND

4

1,070.000 VND

5

460.000 VND

6

720.000 VND

7

750.000 VND

8

1,080.000 VND

9

1,010.000 VND

10

950.000 VND

11

780.000 VND

12

980.000 VND

13

690.000 VND

14

1,070.000 VND

15

960.000 VND

16

510.000 VND

17

520.000 VND

18

900.000 VND

19

570.000 VND

20

880.000 VND

21

710.000 VND

22

950.000 VND

23

600.000 VND

24

1,120.000 VND

25

710.000 VND

26

1,150.000 VND

27

880.000 VND

28

740.000 VND

29

920.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,370.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,850.000 VND

4

1,750.000 VND

5

1,610.000 VND

6

1,400.000 VND

7

1,480.000 VND

8

1,740.000 VND

9

1,640.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,470.000 VND

12

1,790.000 VND

13

1,480.000 VND

14

1,870.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,530.000 VND

17

1,710.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,580.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,660.000 VND

23

2,030.000 VND

24

1,930.000 VND

25

1,710.000 VND

26

1,470.000 VND

27

1,820.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,930.000 VND

30

1,850.000 VND

31

1,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,510.000 VND

2

1,460.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,480.000 VND

6

1,380.000 VND

7

1,690.000 VND

8

1,800.000 VND

9

1,630.000 VND

10

1,740.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,600.000 VND

13

1,420.000 VND

14

1,710.000 VND

15

1,590.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,260.000 VND

19

1,360.000 VND

20

1,190.000 VND

21

1,550.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,620.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,300.000 VND

27

1,360.000 VND

28

1,670.000 VND

29

1,380.000 VND

30

1,700.000 VND

31

1,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

720.000 VND

3

750.000 VND

4

800.000 VND

5

760.000 VND

6

1,050.000 VND

7

740.000 VND

8

970.000 VND

9

1,070.000 VND

10

540.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,130.000 VND

13

530.000 VND

14

610.000 VND

15

630.000 VND

16

980.000 VND

17

700.000 VND

18

880.000 VND

19

1,020.000 VND

20

630.000 VND

21

590.000 VND

22

710.000 VND

23

900.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,070.000 VND

26

890.000 VND

27

810.000 VND

28

820.000 VND

29

1,070.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

800.000 VND

3

750.000 VND

4

970.000 VND

5

620.000 VND

6

800.000 VND

7

530.000 VND

8

490.000 VND

9

1,140.000 VND

10

640.000 VND

11

530.000 VND

12

940.000 VND

13

800.000 VND

14

640.000 VND

15

1,130.000 VND

16

810.000 VND

17

520.000 VND

18

820.000 VND

19

530.000 VND

20

1,000.000 VND

21

650.000 VND

22

1,010.000 VND

23

560.000 VND

24

560.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,150.000 VND

27

680.000 VND

28

890.000 VND

29

1,090.000 VND

30

590.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

960.000 VND

3

690.000 VND

4

630.000 VND

5

590.000 VND

6

740.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,050.000 VND

9

930.000 VND

10

810.000 VND

11

950.000 VND

12

720.000 VND

13

920.000 VND

14

610.000 VND

15

580.000 VND

16

860.000 VND

17

960.000 VND

18

880.000 VND

19

560.000 VND

20

590.000 VND

21

730.000 VND

22

700.000 VND

23

570.000 VND

24

740.000 VND

25

1,110.000 VND

26

830.000 VND

27

990.000 VND

28

450.000 VND

29

600.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

470.000 VND

3

600.000 VND

4

1,130.000 VND

5

800.000 VND

6

960.000 VND

7

1,000.000 VND

8

620.000 VND

9

660.000 VND

10

1,030.000 VND

11

870.000 VND

12

1,090.000 VND

13

650.000 VND

14

1,020.000 VND

15

560.000 VND

16

1,080.000 VND

17

470.000 VND

18

610.000 VND

19

840.000 VND

20

870.000 VND

21

710.000 VND

22

1,130.000 VND

23

750.000 VND

24

540.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,140.000 VND

27

670.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,030.000 VND

30

520.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,690.000 VND

3

2,060.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,430.000 VND

6

2,720.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,550.000 VND

9

2,130.000 VND

10

2,290.000 VND

11

2,070.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,080.000 VND

18

2,510.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,060.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,100.000 VND

26

2,210.000 VND

27

2,150.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,140.000 VND

2

2,700.000 VND

3

3,010.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,720.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,920.000 VND

9

2,630.000 VND

10

3,120.000 VND

11

3,040.000 VND

12

2,940.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,880.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,930.000 VND

18

2,630.000 VND

19

3,020.000 VND

20

3,130.000 VND

21

3,040.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,980.000 VND

26

3,100.000 VND

27

2,930.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,260.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,300.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,030.000 VND

7

2,300.000 VND

8

2,500.000 VND

9

2,030.000 VND

10

2,570.000 VND

11

2,260.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,120.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,070.000 VND

16

2,130.000 VND

17

2,170.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,020.000 VND

20

2,440.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,500.000 VND

24

2,370.000 VND

25

2,180.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,040.000 VND

28

2,040.000 VND

29

2,600.000 VND

30

1,960.000 VND

31

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

530.000 VND

3

910.000 VND

4

500.000 VND

5

480.000 VND

6

580.000 VND

7

480.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,060.000 VND

10

540.000 VND

11

460.000 VND

12

760.000 VND

13

890.000 VND

14

620.000 VND

15

790.000 VND

16

1,100.000 VND

17

780.000 VND

18

700.000 VND

19

620.000 VND

20

800.000 VND

21

960.000 VND

22

1,070.000 VND

23

910.000 VND

24

730.000 VND

25

510.000 VND

26

480.000 VND

27

990.000 VND

28

620.000 VND

29

1,060.000 VND

30

490.000 VND

Tại sao hôm qua giá vé khác hôm nay giá lại khác ? Vì vé máy bay có rất nhiều loại vé không cố định giá, nên nếu quý khách không giữ vé thì giá vé sẽ thay đổi liên tục. Có thể kiểm tra thông tin vé ở đâu? Nếu quý khách cần kiểm tra thông tin có thể gọi tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn hoặc gọi trực tiếp cho hãng hàng không.

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Huế giá rẻ vietnam airlines
 
Quên mã đặt chỗ thì làm thế nào ? Không cần quá lo lắng, hãy gọi cho chúng tôi. Nhân viên phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giúp bạn xác nhận lại chuyến bay. Phòng vé đặt và giữ chỗ miễn phí trong vòng 24 tiếng để tránh giá vé máy bay TPHCM đi Huế tăng cao, trong thời gian này quý khách có thể quyết định chắc chắn có lấy vé hay không, không lấy vé sẽ tự động hủy không sao cả. Nhân viên giao vé tận nơi tạo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ