Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Vinh giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Vinh

Báo giá hãng air mekong cho đường bay sài gòn Vinh, mua vé hãng này có được đổi không? Hiện hãng Air Mekong không còn bay nữa. Bạn chỉ có thể lựa chọn vietnam airlines, vietjet air, jetstar.

Tôi đã mất vé mất luôn thông tin liên lạc với đại lý thì phải làm thế nào để nhận lại vé? Quý khách có thể kiểm tra từ khóa phòng vé vemaybaylyhai.com.vn đến trang web của đại lý và gọi điện đến lấy lại các thông tin cần thiết.

Sử dụng điện thoại trên chuyến bay TPHCM đi Vinh có được không? Quý khách không thể sử dụng điện thoại di động trên máy bay cho việc liên lạc.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,110.000 VND

24

620.000 VND

25

810.000 VND

26

830.000 VND

27

1,140.000 VND

28

920.000 VND

29

900.000 VND

30

730.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

890.000 VND

3

1,100.000 VND

4

730.000 VND

5

820.000 VND

6

820.000 VND

7

1,010.000 VND

8

980.000 VND

9

1,060.000 VND

10

620.000 VND

11

870.000 VND

12

830.000 VND

13

960.000 VND

14

990.000 VND

15

730.000 VND

16

920.000 VND

17

1,140.000 VND

18

650.000 VND

19

830.000 VND

20

640.000 VND

21

950.000 VND

22

620.000 VND

23

1,040.000 VND

24

680.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,090.000 VND

27

720.000 VND

28

790.000 VND

29

750.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

900.000 VND

3

850.000 VND

4

650.000 VND

5

1,130.000 VND

6

970.000 VND

7

960.000 VND

8

1,130.000 VND

9

830.000 VND

10

640.000 VND

11

760.000 VND

12

870.000 VND

13

750.000 VND

14

810.000 VND

15

1,080.000 VND

16

630.000 VND

17

870.000 VND

18

760.000 VND

19

730.000 VND

20

1,050.000 VND

21

910.000 VND

22

1,030.000 VND

23

700.000 VND

24

950.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,040.000 VND

27

970.000 VND

28

960.000 VND

29

660.000 VND

30

880.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

690.000 VND

3

940.000 VND

4

1,020.000 VND

5

920.000 VND

6

1,100.000 VND

7

890.000 VND

8

650.000 VND

9

990.000 VND

10

1,080.000 VND

11

640.000 VND

12

1,040.000 VND

13

870.000 VND

14

1,020.000 VND

15

1,090.000 VND

16

910.000 VND

17

940.000 VND

18

790.000 VND

19

650.000 VND

20

970.000 VND

21

830.000 VND

22

610.000 VND

23

980.000 VND

24

660.000 VND

25

620.000 VND

26

1,090.000 VND

27

890.000 VND

28

1,070.000 VND

29

930.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,800.000 VND

2

1,750.000 VND

3

1,660.000 VND

4

1,730.000 VND

5

1,990.000 VND

6

1,530.000 VND

7

1,880.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,600.000 VND

10

1,930.000 VND

11

1,690.000 VND

12

1,690.000 VND

13

1,700.000 VND

14

1,990.000 VND

15

1,940.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,790.000 VND

19

1,880.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,510.000 VND

22

2,000.000 VND

23

1,660.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,790.000 VND

26

1,880.000 VND

27

1,800.000 VND

28

1,900.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,520.000 VND

2

1,420.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,760.000 VND

5

1,570.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,600.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,600.000 VND

11

1,810.000 VND

12

1,650.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,800.000 VND

16

1,410.000 VND

17

1,730.000 VND

18

1,410.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,570.000 VND

21

1,800.000 VND

22

1,400.000 VND

23

1,320.000 VND

24

1,390.000 VND

25

1,740.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,730.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,300.000 VND

30

1,670.000 VND

31

1,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

750.000 VND

3

1,030.000 VND

4

850.000 VND

5

810.000 VND

6

1,090.000 VND

7

1,070.000 VND

8

760.000 VND

9

1,070.000 VND

10

990.000 VND

11

1,050.000 VND

12

880.000 VND

13

750.000 VND

14

1,060.000 VND

15

830.000 VND

16

1,040.000 VND

17

860.000 VND

18

620.000 VND

19

950.000 VND

20

890.000 VND

21

1,070.000 VND

22

920.000 VND

23

790.000 VND

24

990.000 VND

25

1,140.000 VND

26

920.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,150.000 VND

29

930.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

950.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,040.000 VND

5

690.000 VND

6

940.000 VND

7

1,000.000 VND

8

990.000 VND

9

650.000 VND

10

750.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,110.000 VND

14

1,070.000 VND

15

970.000 VND

16

890.000 VND

17

1,070.000 VND

18

770.000 VND

19

1,070.000 VND

20

820.000 VND

21

840.000 VND

22

620.000 VND

23

720.000 VND

24

740.000 VND

25

690.000 VND

26

800.000 VND

27

800.000 VND

28

970.000 VND

29

650.000 VND

30

1,050.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

890.000 VND

3

680.000 VND

4

1,130.000 VND

5

810.000 VND

6

910.000 VND

7

920.000 VND

8

690.000 VND

9

650.000 VND

10

800.000 VND

11

770.000 VND

12

980.000 VND

13

610.000 VND

14

890.000 VND

15

900.000 VND

16

700.000 VND

17

800.000 VND

18

1,110.000 VND

19

640.000 VND

20

630.000 VND

21

760.000 VND

22

1,090.000 VND

23

820.000 VND

24

990.000 VND

25

820.000 VND

26

1,110.000 VND

27

1,040.000 VND

28

980.000 VND

29

820.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

610.000 VND

3

890.000 VND

4

650.000 VND

5

1,060.000 VND

6

640.000 VND

7

1,020.000 VND

8

600.000 VND

9

610.000 VND

10

940.000 VND

11

1,040.000 VND

12

670.000 VND

13

690.000 VND

14

820.000 VND

15

620.000 VND

16

880.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,080.000 VND

19

860.000 VND

20

1,150.000 VND

21

650.000 VND

22

840.000 VND

23

620.000 VND

24

600.000 VND

25

690.000 VND

26

870.000 VND

27

700.000 VND

28

900.000 VND

29

840.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,420.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,330.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,230.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,440.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,670.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,930.000 VND

3

2,840.000 VND

4

2,840.000 VND

5

2,630.000 VND

6

3,000.000 VND

7

3,080.000 VND

8

2,700.000 VND

9

2,820.000 VND

10

3,140.000 VND

11

2,710.000 VND

12

3,020.000 VND

13

2,870.000 VND

14

3,030.000 VND

15

3,070.000 VND

16

3,050.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,800.000 VND

19

2,810.000 VND

20

2,820.000 VND

21

2,710.000 VND

22

3,000.000 VND

23

3,140.000 VND

24

3,110.000 VND

25

3,000.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,760.000 VND

28

3,050.000 VND

29

2,910.000 VND


Vé máy bay Sài Gòn TPHCM đi Vinh giá rẻ vietjet air
 
Giá vé của hãng nào rẻ nhất cho hành trình này, và số lượng hãng bay chặng này? Có 3 hãng bay chặng này , giá vé rẻ nhất thường của Vietjetair.

Phí hoàn vé máy bay vietnam airlines khi đã qua ngày bay gần 1 tháng thì mất bao nhiêu? Vé Vietnam airline có thể hoàn mất phí 650.0000đ.

Đến với Vinh có những sân bay nào? Hành khách từ Sài Gòn sẽ đáp xuống sân bay Vinh khi tới Vinh.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ