Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội

Chu Lai là sân bay tỉnh Quảng Nam, từ Chu Lai đến Hà Nội có một hãng bay duy nhất là vietnam airlines: Hà nội là thủ đô với những phong cảnh nổi tiếng tuyệt đẹp như hồ gươm, Lăng bác..

+ vé máy bay từ Chu Lai đi Hà Nội trung bình từ 1.000.000 trở lên. Vé đã bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gởi.

+ Trên chuyến bay nên ngồi gần của sổ để được ngắm bầu trời lung linh, hãng vietnam còn phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống cho chuyến bay của quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,090.000 VND

15

860.000 VND

16

850.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,010.000 VND

19

1,040.000 VND

20

930.000 VND

21

830.000 VND

22

620.000 VND

23

970.000 VND

24

650.000 VND

25

620.000 VND

26

770.000 VND

27

1,080.000 VND

28

1,020.000 VND

29

790.000 VND

30

600.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,360.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,510.000 VND

13

2,700.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,590.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,370.000 VND

22

2,420.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,590.000 VND

30

2,670.000 VND

31

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,960.000 VND

2

3,080.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,780.000 VND

5

2,880.000 VND

6

2,870.000 VND

7

2,960.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,640.000 VND

10

3,130.000 VND

11

3,040.000 VND

12

2,670.000 VND

13

3,100.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,610.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,810.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,620.000 VND

22

3,030.000 VND

23

2,950.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,240.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,520.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,500.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,440.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,170.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,610.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

740.000 VND

3

990.000 VND

4

620.000 VND

5

620.000 VND

6

970.000 VND

7

860.000 VND

8

600.000 VND

9

820.000 VND

10

770.000 VND

11

740.000 VND

12

940.000 VND

13

680.000 VND

14

1,060.000 VND

15

700.000 VND

16

720.000 VND

17

960.000 VND

18

850.000 VND

19

620.000 VND

20

980.000 VND

21

1,020.000 VND

22

610.000 VND

23

700.000 VND

24

960.000 VND

25

1,090.000 VND

26

720.000 VND

27

850.000 VND

28

780.000 VND

29

760.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

630.000 VND

3

1,080.000 VND

4

810.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,140.000 VND

7

840.000 VND

8

1,140.000 VND

9

620.000 VND

10

710.000 VND

11

920.000 VND

12

640.000 VND

13

730.000 VND

14

960.000 VND

15

910.000 VND

16

1,150.000 VND

17

730.000 VND

18

1,140.000 VND

19

890.000 VND

20

610.000 VND

21

830.000 VND

22

740.000 VND

23

610.000 VND

24

860.000 VND

25

1,080.000 VND

26

1,140.000 VND

27

630.000 VND

28

880.000 VND

29

850.000 VND

30

1,050.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,070.000 VND

3

790.000 VND

4

760.000 VND

5

1,090.000 VND

6

810.000 VND

7

920.000 VND

8

810.000 VND

9

840.000 VND

10

990.000 VND

11

980.000 VND

12

860.000 VND

13

640.000 VND

14

790.000 VND

15

1,130.000 VND

16

980.000 VND

17

920.000 VND

18

1,080.000 VND

19

1,110.000 VND

20

760.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,130.000 VND

23

630.000 VND

24

890.000 VND

25

920.000 VND

26

1,110.000 VND

27

600.000 VND

28

860.000 VND

29

780.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

720.000 VND

3

710.000 VND

4

960.000 VND

5

750.000 VND

6

1,120.000 VND

7

930.000 VND

8

960.000 VND

9

740.000 VND

10

690.000 VND

11

830.000 VND

12

660.000 VND

13

870.000 VND

14

870.000 VND

15

810.000 VND

16

660.000 VND

17

660.000 VND

18

750.000 VND

19

840.000 VND

20

840.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,090.000 VND

23

760.000 VND

24

670.000 VND

25

990.000 VND

26

810.000 VND

27

810.000 VND

28

900.000 VND

29

640.000 VND

30

990.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

690.000 VND

3

1,090.000 VND

4

700.000 VND

5

770.000 VND

6

990.000 VND

7

880.000 VND

8

1,010.000 VND

9

900.000 VND

10

1,100.000 VND

11

920.000 VND

12

820.000 VND

13

690.000 VND

14

690.000 VND

15

1,110.000 VND

16

980.000 VND

17

730.000 VND

18

700.000 VND

19

840.000 VND

20

850.000 VND

21

830.000 VND

22

1,120.000 VND

23

680.000 VND

24

900.000 VND

25

680.000 VND

26

930.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,070.000 VND

29

860.000 VND

30

1,030.000 VND

31

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

760.000 VND

3

610.000 VND

4

1,090.000 VND

5

860.000 VND

6

940.000 VND

7

730.000 VND

8

660.000 VND

9

840.000 VND

10

730.000 VND

11

1,130.000 VND

12

620.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,090.000 VND

16

670.000 VND

17

810.000 VND

18

1,000.000 VND

19

690.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,100.000 VND

22

640.000 VND

23

750.000 VND

24

1,100.000 VND

25

830.000 VND

26

1,010.000 VND

27

670.000 VND

28

720.000 VND

29

750.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

810.000 VND

3

740.000 VND

4

780.000 VND

5

990.000 VND

6

640.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,020.000 VND

9

780.000 VND

10

990.000 VND

11

1,050.000 VND

12

680.000 VND

13

720.000 VND

14

1,130.000 VND

15

820.000 VND

16

970.000 VND

17

860.000 VND

18

1,070.000 VND

19

690.000 VND

20

690.000 VND

21

810.000 VND

22

880.000 VND

23

810.000 VND

24

650.000 VND

25

1,120.000 VND

26

850.000 VND

27

730.000 VND

28

990.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,120.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

980.000 VND

3

900.000 VND

4

770.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,030.000 VND

8

890.000 VND

9

620.000 VND

10

970.000 VND

11

730.000 VND

12

650.000 VND

13

800.000 VND

14

940.000 VND

15

830.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,060.000 VND

19

860.000 VND

20

1,150.000 VND

21

1,050.000 VND

22

850.000 VND

23

750.000 VND

24

860.000 VND

25

850.000 VND

26

1,050.000 VND

27

630.000 VND

28

950.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,000.000 VND

+ Đặt vé thời điểm trước 1,2 tháng so với ngày bay, gọi điện tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn để được nhân viên kiểm tra, so sánh và tư vấn chuyến bay tốt nhất.

+ Cần chuẩn bị kỹ thủ tục trước khi ra sân bay như CMND hay giấy khai sinh cho trẻ em.

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Quý khách đã có kinh nghiệm đi máy bay hay mới đi lần đầu, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẽ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay nhé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ