Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội

Chu Lai là sân bay tỉnh Quảng Nam, từ Chu Lai đến Hà Nội có một hãng bay duy nhất là vietnam airlines: Hà nội là thủ đô với những phong cảnh nổi tiếng tuyệt đẹp như hồ gươm, Lăng bác..

+ vé máy bay từ Chu Lai đi Hà Nội trung bình từ 1.000.000 trở lên. Vé đã bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gởi.

+ Trên chuyến bay nên ngồi gần của sổ để được ngắm bầu trời lung linh, hãng vietnam còn phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống cho chuyến bay của quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,660.000 VND

20

1,350.000 VND

21

1,420.000 VND

22

1,420.000 VND

23

1,740.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,710.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,550.000 VND

29

1,470.000 VND

30

1,710.000 VND

31

1,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

900.000 VND

3

760.000 VND

4

1,130.000 VND

5

770.000 VND

6

680.000 VND

7

1,060.000 VND

8

700.000 VND

9

1,090.000 VND

10

1,080.000 VND

11

1,060.000 VND

12

830.000 VND

13

830.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,140.000 VND

17

830.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,010.000 VND

20

660.000 VND

21

640.000 VND

22

910.000 VND

23

710.000 VND

24

860.000 VND

25

620.000 VND

26

1,000.000 VND

27

790.000 VND

28

680.000 VND

29

1,070.000 VND

30

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

830.000 VND

3

850.000 VND

4

750.000 VND

5

750.000 VND

6

720.000 VND

7

940.000 VND

8

740.000 VND

9

890.000 VND

10

1,090.000 VND

11

630.000 VND

12

840.000 VND

13

1,020.000 VND

14

680.000 VND

15

910.000 VND

16

780.000 VND

17

1,140.000 VND

18

740.000 VND

19

660.000 VND

20

930.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,000.000 VND

23

940.000 VND

24

770.000 VND

25

990.000 VND

26

990.000 VND

27

1,050.000 VND

28

690.000 VND

29

1,000.000 VND

30

710.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

760.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,040.000 VND

6

720.000 VND

7

660.000 VND

8

880.000 VND

9

1,140.000 VND

10

940.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,050.000 VND

13

610.000 VND

14

840.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,030.000 VND

17

690.000 VND

18

630.000 VND

19

860.000 VND

20

780.000 VND

21

840.000 VND

22

1,040.000 VND

23

810.000 VND

24

1,130.000 VND

25

880.000 VND

26

620.000 VND

27

610.000 VND

28

930.000 VND

29

810.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

620.000 VND

3

660.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,090.000 VND

9

1,130.000 VND

10

920.000 VND

11

830.000 VND

12

1,120.000 VND

13

850.000 VND

14

860.000 VND

15

920.000 VND

16

620.000 VND

17

1,040.000 VND

18

840.000 VND

19

690.000 VND

20

880.000 VND

21

980.000 VND

22

820.000 VND

23

620.000 VND

24

1,010.000 VND

25

680.000 VND

26

860.000 VND

27

1,120.000 VND

28

600.000 VND

29

1,130.000 VND

30

720.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,720.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,660.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,740.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,450.000 VND

15

2,340.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,210.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,700.000 VND

29

2,460.000 VND

30

2,630.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,120.000 VND

2

3,080.000 VND

3

2,850.000 VND

4

2,610.000 VND

5

3,090.000 VND

6

2,890.000 VND

7

3,080.000 VND

8

2,990.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,770.000 VND

11

2,930.000 VND

12

3,050.000 VND

13

2,720.000 VND

14

3,080.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,960.000 VND

17

2,990.000 VND

18

2,910.000 VND

19

2,660.000 VND

20

3,000.000 VND

21

2,890.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,920.000 VND

24

3,120.000 VND

25

2,880.000 VND

26

2,960.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,930.000 VND

29

3,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,220.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,550.000 VND

11

2,320.000 VND

12

2,100.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,140.000 VND

18

2,390.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,120.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,360.000 VND

24

2,550.000 VND

25

2,220.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,310.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,080.000 VND

3

820.000 VND

4

790.000 VND

5

650.000 VND

6

940.000 VND

7

730.000 VND

8

1,000.000 VND

9

810.000 VND

10

970.000 VND

11

910.000 VND

12

880.000 VND

13

620.000 VND

14

830.000 VND

15

670.000 VND

16

850.000 VND

17

860.000 VND

18

1,050.000 VND

19

700.000 VND

20

840.000 VND

21

900.000 VND

22

920.000 VND

23

680.000 VND

24

1,050.000 VND

25

740.000 VND

26

1,140.000 VND

27

680.000 VND

28

620.000 VND

29

820.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

720.000 VND

3

840.000 VND

4

990.000 VND

5

710.000 VND

6

1,080.000 VND

7

710.000 VND

8

890.000 VND

9

1,020.000 VND

10

1,080.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,050.000 VND

13

790.000 VND

14

700.000 VND

15

770.000 VND

16

740.000 VND

17

1,130.000 VND

18

880.000 VND

19

890.000 VND

20

1,150.000 VND

21

810.000 VND

22

870.000 VND

23

780.000 VND

24

1,100.000 VND

25

810.000 VND

26

670.000 VND

27

940.000 VND

28

730.000 VND

29

1,040.000 VND

30

980.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

840.000 VND

3

930.000 VND

4

900.000 VND

5

980.000 VND

6

850.000 VND

7

870.000 VND

8

710.000 VND

9

1,090.000 VND

10

680.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,130.000 VND

13

990.000 VND

14

870.000 VND

15

1,080.000 VND

16

790.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,010.000 VND

20

670.000 VND

21

850.000 VND

22

940.000 VND

23

810.000 VND

24

770.000 VND

25

830.000 VND

26

750.000 VND

27

720.000 VND

28

780.000 VND

29

1,140.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

900.000 VND

3

860.000 VND

4

630.000 VND

5

630.000 VND

6

950.000 VND

7

1,020.000 VND

8

840.000 VND

9

640.000 VND

10

820.000 VND

11

710.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,090.000 VND

14

790.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,010.000 VND

17

800.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,040.000 VND

20

620.000 VND

21

690.000 VND

22

790.000 VND

23

1,110.000 VND

24

630.000 VND

25

890.000 VND

26

880.000 VND

27

670.000 VND

28

680.000 VND

29

770.000 VND

30

1,100.000 VND

31

700.000 VND

+ Đặt vé thời điểm trước 1,2 tháng so với ngày bay, gọi điện tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn để được nhân viên kiểm tra, so sánh và tư vấn chuyến bay tốt nhất.

+ Cần chuẩn bị kỹ thủ tục trước khi ra sân bay như CMND hay giấy khai sinh cho trẻ em.

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Quý khách đã có kinh nghiệm đi máy bay hay mới đi lần đầu, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẽ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay nhé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ