Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội

Chu Lai là sân bay tỉnh Quảng Nam, từ Chu Lai đến Hà Nội có một hãng bay duy nhất là vietnam airlines: Hà nội là thủ đô với những phong cảnh nổi tiếng tuyệt đẹp như hồ gươm, Lăng bác..

+ vé máy bay từ Chu Lai đi Hà Nội trung bình từ 1.000.000 trở lên. Vé đã bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gởi.

+ Trên chuyến bay nên ngồi gần của sổ để được ngắm bầu trời lung linh, hãng vietnam còn phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống cho chuyến bay của quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,090.000 VND

25

650.000 VND

26

1,070.000 VND

27

680.000 VND

28

860.000 VND

29

1,070.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

850.000 VND

3

680.000 VND

4

730.000 VND

5

620.000 VND

6

730.000 VND

7

740.000 VND

8

820.000 VND

9

770.000 VND

10

1,020.000 VND

11

710.000 VND

12

740.000 VND

13

1,010.000 VND

14

1,120.000 VND

15

990.000 VND

16

790.000 VND

17

810.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,050.000 VND

21

880.000 VND

22

730.000 VND

23

850.000 VND

24

1,110.000 VND

25

680.000 VND

26

1,100.000 VND

27

930.000 VND

28

1,150.000 VND

29

740.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

930.000 VND

3

710.000 VND

4

940.000 VND

5

1,040.000 VND

6

1,050.000 VND

7

870.000 VND

8

640.000 VND

9

980.000 VND

10

990.000 VND

11

970.000 VND

12

690.000 VND

13

1,030.000 VND

14

930.000 VND

15

660.000 VND

16

1,150.000 VND

17

650.000 VND

18

1,110.000 VND

19

700.000 VND

20

760.000 VND

21

1,140.000 VND

22

750.000 VND

23

680.000 VND

24

830.000 VND

25

780.000 VND

26

960.000 VND

27

1,010.000 VND

28

740.000 VND

29

1,140.000 VND

30

910.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

680.000 VND

3

1,090.000 VND

4

810.000 VND

5

770.000 VND

6

750.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,100.000 VND

9

730.000 VND

10

800.000 VND

11

720.000 VND

12

1,000.000 VND

13

940.000 VND

14

780.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,010.000 VND

17

850.000 VND

18

890.000 VND

19

720.000 VND

20

890.000 VND

21

760.000 VND

22

650.000 VND

23

710.000 VND

24

810.000 VND

25

740.000 VND

26

790.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,020.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,660.000 VND

4

2,000.000 VND

5

1,900.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,970.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,970.000 VND

13

1,650.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,540.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,850.000 VND

18

1,920.000 VND

19

1,870.000 VND

20

1,750.000 VND

21

1,550.000 VND

22

1,710.000 VND

23

1,840.000 VND

24

1,900.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,940.000 VND

28

1,700.000 VND

29

1,960.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,360.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,720.000 VND

4

1,590.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,590.000 VND

9

1,340.000 VND

10

1,440.000 VND

11

1,750.000 VND

12

1,430.000 VND

13

1,370.000 VND

14

1,370.000 VND

15

1,840.000 VND

16

1,810.000 VND

17

1,380.000 VND

18

1,820.000 VND

19

1,700.000 VND

20

1,350.000 VND

21

1,360.000 VND

22

1,500.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,530.000 VND

26

1,510.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,500.000 VND

31

1,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,090.000 VND

4

700.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,020.000 VND

7

780.000 VND

8

650.000 VND

9

610.000 VND

10

600.000 VND

11

1,010.000 VND

12

620.000 VND

13

700.000 VND

14

980.000 VND

15

830.000 VND

16

1,050.000 VND

17

900.000 VND

18

1,080.000 VND

19

640.000 VND

20

820.000 VND

21

790.000 VND

22

670.000 VND

23

610.000 VND

24

990.000 VND

25

1,000.000 VND

26

840.000 VND

27

1,010.000 VND

28

940.000 VND

29

720.000 VND

30

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,070.000 VND

7

810.000 VND

8

1,010.000 VND

9

710.000 VND

10

850.000 VND

11

680.000 VND

12

810.000 VND

13

800.000 VND

14

1,040.000 VND

15

780.000 VND

16

710.000 VND

17

880.000 VND

18

920.000 VND

19

960.000 VND

20

760.000 VND

21

940.000 VND

22

840.000 VND

23

670.000 VND

24

830.000 VND

25

940.000 VND

26

730.000 VND

27

1,010.000 VND

28

960.000 VND

29

940.000 VND

30

980.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

1,080.000 VND

3

900.000 VND

4

660.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,010.000 VND

8

890.000 VND

9

840.000 VND

10

610.000 VND

11

1,110.000 VND

12

760.000 VND

13

1,090.000 VND

14

610.000 VND

15

1,070.000 VND

16

860.000 VND

17

1,090.000 VND

18

970.000 VND

19

1,080.000 VND

20

750.000 VND

21

880.000 VND

22

680.000 VND

23

800.000 VND

24

830.000 VND

25

1,050.000 VND

26

860.000 VND

27

710.000 VND

28

770.000 VND

29

960.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

870.000 VND

3

860.000 VND

4

800.000 VND

5

1,120.000 VND

6

670.000 VND

7

1,090.000 VND

8

990.000 VND

9

1,110.000 VND

10

630.000 VND

11

900.000 VND

12

870.000 VND

13

750.000 VND

14

1,060.000 VND

15

670.000 VND

16

840.000 VND

17

940.000 VND

18

640.000 VND

19

650.000 VND

20

830.000 VND

21

640.000 VND

22

860.000 VND

23

1,030.000 VND

24

720.000 VND

25

760.000 VND

26

850.000 VND

27

1,040.000 VND

28

920.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,690.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,570.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,260.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,550.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,340.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,810.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,720.000 VND

5

3,130.000 VND

6

2,980.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,730.000 VND

9

3,120.000 VND

10

2,810.000 VND

11

3,040.000 VND

12

2,960.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,940.000 VND

15

2,720.000 VND

16

3,030.000 VND

17

2,990.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,740.000 VND

21

3,040.000 VND

22

3,060.000 VND

23

3,010.000 VND

24

3,070.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,750.000 VND

27

3,150.000 VND

28

2,790.000 VND

29

3,060.000 VND

+ Đặt vé thời điểm trước 1,2 tháng so với ngày bay, gọi điện tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn để được nhân viên kiểm tra, so sánh và tư vấn chuyến bay tốt nhất.

+ Cần chuẩn bị kỹ thủ tục trước khi ra sân bay như CMND hay giấy khai sinh cho trẻ em.

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Quý khách đã có kinh nghiệm đi máy bay hay mới đi lần đầu, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẽ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay nhé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ