Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội

Chu Lai là sân bay tỉnh Quảng Nam, từ Chu Lai đến Hà Nội có một hãng bay duy nhất là vietnam airlines: Hà nội là thủ đô với những phong cảnh nổi tiếng tuyệt đẹp như hồ gươm, Lăng bác..

+ vé máy bay từ Chu Lai đi Hà Nội trung bình từ 1.000.000 trở lên. Vé đã bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gởi.

+ Trên chuyến bay nên ngồi gần của sổ để được ngắm bầu trời lung linh, hãng vietnam còn phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống cho chuyến bay của quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

620.000 VND

25

840.000 VND

26

860.000 VND

27

950.000 VND

28

680.000 VND

29

900.000 VND

30

680.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

980.000 VND

3

820.000 VND

4

730.000 VND

5

1,070.000 VND

6

680.000 VND

7

1,120.000 VND

8

620.000 VND

9

930.000 VND

10

1,050.000 VND

11

930.000 VND

12

960.000 VND

13

780.000 VND

14

710.000 VND

15

1,080.000 VND

16

850.000 VND

17

930.000 VND

18

750.000 VND

19

760.000 VND

20

810.000 VND

21

790.000 VND

22

930.000 VND

23

980.000 VND

24

740.000 VND

25

660.000 VND

26

790.000 VND

27

880.000 VND

28

860.000 VND

29

710.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,560.000 VND

2

1,890.000 VND

3

2,000.000 VND

4

1,900.000 VND

5

1,770.000 VND

6

1,690.000 VND

7

1,860.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,830.000 VND

10

1,840.000 VND

11

1,740.000 VND

12

1,730.000 VND

13

2,030.000 VND

14

1,920.000 VND

15

1,800.000 VND

16

1,630.000 VND

17

1,960.000 VND

18

1,710.000 VND

19

2,010.000 VND

20

2,020.000 VND

21

1,620.000 VND

22

1,640.000 VND

23

1,640.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,910.000 VND

26

1,800.000 VND

27

1,940.000 VND

28

1,560.000 VND

29

1,950.000 VND

30

2,000.000 VND

31

2,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,320.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,590.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,540.000 VND

6

1,730.000 VND

7

1,630.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,780.000 VND

10

1,650.000 VND

11

1,830.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,400.000 VND

14

1,820.000 VND

15

1,600.000 VND

16

1,440.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,850.000 VND

19

1,500.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,430.000 VND

22

1,560.000 VND

23

1,570.000 VND

24

1,660.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,720.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,490.000 VND

29

1,460.000 VND

30

1,850.000 VND

31

1,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

920.000 VND

3

630.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,000.000 VND

6

710.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,010.000 VND

9

620.000 VND

10

1,110.000 VND

11

790.000 VND

12

1,100.000 VND

13

880.000 VND

14

1,140.000 VND

15

620.000 VND

16

1,010.000 VND

17

620.000 VND

18

1,070.000 VND

19

740.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,110.000 VND

22

700.000 VND

23

980.000 VND

24

910.000 VND

25

1,140.000 VND

26

880.000 VND

27

670.000 VND

28

610.000 VND

29

940.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

660.000 VND

3

710.000 VND

4

760.000 VND

5

1,000.000 VND

6

840.000 VND

7

670.000 VND

8

930.000 VND

9

900.000 VND

10

900.000 VND

11

960.000 VND

12

1,070.000 VND

13

860.000 VND

14

820.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,010.000 VND

17

830.000 VND

18

720.000 VND

19

1,040.000 VND

20

630.000 VND

21

940.000 VND

22

710.000 VND

23

660.000 VND

24

920.000 VND

25

1,130.000 VND

26

700.000 VND

27

700.000 VND

28

820.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,020.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

790.000 VND

3

810.000 VND

4

880.000 VND

5

980.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,090.000 VND

8

980.000 VND

9

970.000 VND

10

920.000 VND

11

750.000 VND

12

1,080.000 VND

13

830.000 VND

14

870.000 VND

15

880.000 VND

16

970.000 VND

17

930.000 VND

18

760.000 VND

19

690.000 VND

20

830.000 VND

21

1,110.000 VND

22

1,010.000 VND

23

800.000 VND

24

750.000 VND

25

650.000 VND

26

1,090.000 VND

27

930.000 VND

28

630.000 VND

29

900.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

790.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,120.000 VND

5

840.000 VND

6

1,100.000 VND

7

980.000 VND

8

700.000 VND

9

660.000 VND

10

650.000 VND

11

760.000 VND

12

920.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,100.000 VND

15

690.000 VND

16

790.000 VND

17

1,140.000 VND

18

880.000 VND

19

780.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,040.000 VND

22

660.000 VND

23

870.000 VND

24

900.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,040.000 VND

27

940.000 VND

28

1,100.000 VND

29

600.000 VND

30

970.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,640.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,310.000 VND

9

2,540.000 VND

10

2,250.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,500.000 VND

18

2,680.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,220.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,530.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,040.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,840.000 VND

4

2,700.000 VND

5

2,700.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,600.000 VND

8

3,080.000 VND

9

3,060.000 VND

10

3,030.000 VND

11

2,930.000 VND

12

3,080.000 VND

13

2,710.000 VND

14

2,990.000 VND

15

2,710.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,800.000 VND

18

2,970.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,740.000 VND

21

3,130.000 VND

22

3,000.000 VND

23

3,100.000 VND

24

2,770.000 VND

25

3,070.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,340.000 VND

2

2,230.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,310.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,510.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,420.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,150.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,610.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,100.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,600.000 VND

28

2,140.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,570.000 VND

31

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

740.000 VND

3

1,110.000 VND

4

1,110.000 VND

5

860.000 VND

6

610.000 VND

7

1,100.000 VND

8

740.000 VND

9

730.000 VND

10

840.000 VND

11

710.000 VND

12

850.000 VND

13

640.000 VND

14

710.000 VND

15

920.000 VND

16

1,080.000 VND

17

840.000 VND

18

640.000 VND

19

770.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,050.000 VND

22

700.000 VND

23

710.000 VND

24

950.000 VND

25

800.000 VND

26

990.000 VND

27

820.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,140.000 VND

30

820.000 VND

+ Đặt vé thời điểm trước 1,2 tháng so với ngày bay, gọi điện tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn để được nhân viên kiểm tra, so sánh và tư vấn chuyến bay tốt nhất.

+ Cần chuẩn bị kỹ thủ tục trước khi ra sân bay như CMND hay giấy khai sinh cho trẻ em.

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Quý khách đã có kinh nghiệm đi máy bay hay mới đi lần đầu, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẽ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay nhé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ