Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội

Chu Lai là sân bay tỉnh Quảng Nam, từ Chu Lai đến Hà Nội có một hãng bay duy nhất là vietnam airlines: Hà nội là thủ đô với những phong cảnh nổi tiếng tuyệt đẹp như hồ gươm, Lăng bác..

+ vé máy bay từ Chu Lai đi Hà Nội trung bình từ 1.000.000 trở lên. Vé đã bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gởi.

+ Trên chuyến bay nên ngồi gần của sổ để được ngắm bầu trời lung linh, hãng vietnam còn phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống cho chuyến bay của quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

620.000 VND

22

850.000 VND

23

750.000 VND

24

900.000 VND

25

720.000 VND

26

660.000 VND

27

710.000 VND

28

990.000 VND

29

770.000 VND

30

750.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

640.000 VND

3

610.000 VND

4

910.000 VND

5

960.000 VND

6

1,040.000 VND

7

880.000 VND

8

960.000 VND

9

670.000 VND

10

900.000 VND

11

1,110.000 VND

12

820.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,100.000 VND

15

630.000 VND

16

1,000.000 VND

17

890.000 VND

18

780.000 VND

19

1,100.000 VND

20

740.000 VND

21

870.000 VND

22

960.000 VND

23

660.000 VND

24

630.000 VND

25

690.000 VND

26

850.000 VND

27

790.000 VND

28

990.000 VND

29

900.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

800.000 VND

3

990.000 VND

4

1,070.000 VND

5

920.000 VND

6

690.000 VND

7

680.000 VND

8

650.000 VND

9

670.000 VND

10

860.000 VND

11

1,000.000 VND

12

810.000 VND

13

1,030.000 VND

14

710.000 VND

15

990.000 VND

16

1,120.000 VND

17

770.000 VND

18

1,040.000 VND

19

600.000 VND

20

960.000 VND

21

1,010.000 VND

22

970.000 VND

23

950.000 VND

24

680.000 VND

25

1,090.000 VND

26

630.000 VND

27

900.000 VND

28

980.000 VND

29

890.000 VND

30

970.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,280.000 VND

5

2,490.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,640.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,440.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,210.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,620.000 VND

17

2,710.000 VND

18

2,720.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,750.000 VND

22

2,400.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,630.000 VND

27

2,410.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,880.000 VND

2

2,820.000 VND

3

2,890.000 VND

4

2,900.000 VND

5

2,720.000 VND

6

2,770.000 VND

7

2,780.000 VND

8

3,100.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,780.000 VND

11

2,950.000 VND

12

3,030.000 VND

13

2,900.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,950.000 VND

20

3,140.000 VND

21

2,700.000 VND

22

2,840.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,920.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,890.000 VND

27

2,950.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,190.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,270.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,420.000 VND

9

2,430.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,140.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,190.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,540.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,170.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,280.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,140.000 VND

4

1,060.000 VND

5

880.000 VND

6

600.000 VND

7

880.000 VND

8

970.000 VND

9

980.000 VND

10

840.000 VND

11

930.000 VND

12

850.000 VND

13

710.000 VND

14

640.000 VND

15

980.000 VND

16

1,070.000 VND

17

730.000 VND

18

770.000 VND

19

950.000 VND

20

1,020.000 VND

21

1,080.000 VND

22

840.000 VND

23

770.000 VND

24

600.000 VND

25

620.000 VND

26

610.000 VND

27

990.000 VND

28

1,070.000 VND

29

640.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

630.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,110.000 VND

5

890.000 VND

6

1,010.000 VND

7

850.000 VND

8

1,020.000 VND

9

760.000 VND

10

1,020.000 VND

11

710.000 VND

12

1,130.000 VND

13

730.000 VND

14

1,050.000 VND

15

1,000.000 VND

16

640.000 VND

17

940.000 VND

18

1,110.000 VND

19

880.000 VND

20

710.000 VND

21

900.000 VND

22

830.000 VND

23

670.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,010.000 VND

27

750.000 VND

28

620.000 VND

29

880.000 VND

30

1,050.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

620.000 VND

3

780.000 VND

4

720.000 VND

5

920.000 VND

6

850.000 VND

7

1,010.000 VND

8

700.000 VND

9

600.000 VND

10

600.000 VND

11

750.000 VND

12

850.000 VND

13

1,040.000 VND

14

680.000 VND

15

700.000 VND

16

890.000 VND

17

610.000 VND

18

1,140.000 VND

19

660.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,130.000 VND

22

980.000 VND

23

1,100.000 VND

24

720.000 VND

25

600.000 VND

26

970.000 VND

27

880.000 VND

28

920.000 VND

29

640.000 VND

30

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

1,070.000 VND

3

610.000 VND

4

810.000 VND

5

620.000 VND

6

1,040.000 VND

7

910.000 VND

8

980.000 VND

9

800.000 VND

10

820.000 VND

11

670.000 VND

12

950.000 VND

13

700.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,130.000 VND

16

880.000 VND

17

770.000 VND

18

600.000 VND

19

710.000 VND

20

840.000 VND

21

950.000 VND

22

720.000 VND

23

990.000 VND

24

980.000 VND

25

1,050.000 VND

26

840.000 VND

27

680.000 VND

28

910.000 VND

29

760.000 VND

30

910.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

840.000 VND

3

1,150.000 VND

4

940.000 VND

5

1,070.000 VND

6

970.000 VND

7

870.000 VND

8

1,140.000 VND

9

850.000 VND

10

740.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,140.000 VND

13

990.000 VND

14

1,040.000 VND

15

890.000 VND

16

790.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,130.000 VND

19

820.000 VND

20

740.000 VND

21

1,080.000 VND

22

780.000 VND

23

770.000 VND

24

880.000 VND

25

650.000 VND

26

970.000 VND

27

690.000 VND

28

670.000 VND

29

1,100.000 VND

30

680.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

740.000 VND

3

980.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,120.000 VND

8

890.000 VND

9

1,130.000 VND

10

730.000 VND

11

850.000 VND

12

760.000 VND

13

740.000 VND

14

870.000 VND

15

950.000 VND

16

1,080.000 VND

17

850.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,020.000 VND

20

650.000 VND

21

770.000 VND

22

1,080.000 VND

23

690.000 VND

24

990.000 VND

25

600.000 VND

26

1,020.000 VND

27

780.000 VND

28

620.000 VND

29

750.000 VND

30

1,130.000 VND

+ Đặt vé thời điểm trước 1,2 tháng so với ngày bay, gọi điện tới phòng vé vemaybaylyhai.com.vn để được nhân viên kiểm tra, so sánh và tư vấn chuyến bay tốt nhất.

+ Cần chuẩn bị kỹ thủ tục trước khi ra sân bay như CMND hay giấy khai sinh cho trẻ em.

Vé máy bay Tam Kỳ Chu Lai đi Hà Nội giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Quý khách đã có kinh nghiệm đi máy bay hay mới đi lần đầu, hãy gọi cho chúng tôi để chia sẽ kinh nghiệm cũng như tư vấn cho quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay nhé.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ