Đặt mua vé máy bay tết đi Đà Lạt giá rẻ mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Đà Lạt

Vé máy bay Tết đi Đà Lạt hiện nay đã có một số hãng hàng không mở bán một vài chặng bay phổ biến như từ TPHCM và Hà Nội. Nếu quý khách muốn du lịch Đà Lạt vào thời điểm quan trọng này cùng gia đình, người thân thì hãy mau đặt vé sớm để được ưu tiên giá rẻ nhất nhé. Vé máy bay Tết 2018 đi Đà Lạt vẫn được khai thác rất nhiều chuyến bay mỗi ngày với tất cả các chặng bay. Nếu quý khách đang ở các tỉnh thành khác mà hãng hàng không chưa khai thác chặng bay thẳng đến Đà Lạt vẫn có thể đặt 2 vé máy bay Tết 2018 một lúc và quá cảnh tại TPHCM để tiết kiệm chi phí nhất.

Đến Đà Lạt vào dịp tết là một điều tuyệt với nhất mà còn tuyệt vời hơn khi có trong tay mình một vé máy bay giá rẻ nữa thì còn gì bằng, với lịch trình ngày đi không có định các bạn khi tìm kiếm các giá vé tết trên hệ thống của chúng tôi luôn tìm kiếm các giá vé máy bay tối ưu nhất hiện nay cho các bạn ngay trong dịp tết này.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

950.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,120.000 VND

24

880.000 VND

25

650.000 VND

26

960.000 VND

27

860.000 VND

28

1,140.000 VND

29

930.000 VND

30

720.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

1,060.000 VND

3

1,190.000 VND

4

1,130.000 VND

5

650.000 VND

6

1,050.000 VND

7

800.000 VND

8

1,110.000 VND

9

980.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,110.000 VND

12

650.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,010.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,000.000 VND

17

950.000 VND

18

970.000 VND

19

1,030.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,190.000 VND

22

980.000 VND

23

620.000 VND

24

670.000 VND

25

840.000 VND

26

1,150.000 VND

27

820.000 VND

28

1,200.000 VND

29

980.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

950.000 VND

3

1,000.000 VND

4

660.000 VND

5

1,030.000 VND

6

710.000 VND

7

710.000 VND

8

600.000 VND

9

770.000 VND

10

1,140.000 VND

11

690.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,080.000 VND

14

1,130.000 VND

15

980.000 VND

16

1,180.000 VND

17

1,000.000 VND

18

650.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,160.000 VND

22

700.000 VND

23

1,020.000 VND

24

800.000 VND

25

770.000 VND

26

1,010.000 VND

27

620.000 VND

28

1,180.000 VND

29

940.000 VND

30

750.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,660.000 VND

2

2,660.000 VND

3

2,380.000 VND

4

2,210.000 VND

5

2,200.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,400.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,470.000 VND

14

2,710.000 VND

15

2,590.000 VND

16

2,760.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,350.000 VND

19

2,330.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,330.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,240.000 VND

31

2,420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,720.000 VND

2

3,010.000 VND

3

3,130.000 VND

4

3,030.000 VND

5

2,680.000 VND

6

2,960.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,740.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,700.000 VND

11

3,150.000 VND

12

2,860.000 VND

13

2,860.000 VND

14

2,920.000 VND

15

2,810.000 VND

16

2,900.000 VND

17

2,820.000 VND

18

3,190.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,920.000 VND

21

2,990.000 VND

22

3,060.000 VND

23

2,990.000 VND

24

3,070.000 VND

25

2,930.000 VND

26

2,860.000 VND

27

2,610.000 VND

28

3,060.000 VND

29

2,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,210.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,100.000 VND

7

2,100.000 VND

8

2,390.000 VND

9

2,420.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,140.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,590.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,440.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,660.000 VND

30

2,520.000 VND

31

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

920.000 VND

3

1,040.000 VND

4

780.000 VND

5

890.000 VND

6

920.000 VND

7

860.000 VND

8

840.000 VND

9

710.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,100.000 VND

12

750.000 VND

13

860.000 VND

14

900.000 VND

15

1,100.000 VND

16

990.000 VND

17

910.000 VND

18

990.000 VND

19

760.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,170.000 VND

23

880.000 VND

24

610.000 VND

25

650.000 VND

26

740.000 VND

27

690.000 VND

28

630.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

990.000 VND

3

910.000 VND

4

1,010.000 VND

5

760.000 VND

6

920.000 VND

7

1,160.000 VND

8

800.000 VND

9

1,100.000 VND

10

630.000 VND

11

740.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,170.000 VND

15

880.000 VND

16

1,160.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,140.000 VND

20

770.000 VND

21

640.000 VND

22

740.000 VND

23

780.000 VND

24

850.000 VND

25

1,150.000 VND

26

640.000 VND

27

1,060.000 VND

28

920.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,180.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

880.000 VND

3

950.000 VND

4

620.000 VND

5

910.000 VND

6

1,010.000 VND

7

660.000 VND

8

790.000 VND

9

680.000 VND

10

1,180.000 VND

11

830.000 VND

12

660.000 VND

13

760.000 VND

14

830.000 VND

15

710.000 VND

16

680.000 VND

17

940.000 VND

18

820.000 VND

19

1,180.000 VND

20

600.000 VND

21

890.000 VND

22

750.000 VND

23

1,000.000 VND

24

650.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,080.000 VND

28

660.000 VND

29

600.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

630.000 VND

3

620.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,080.000 VND

6

900.000 VND

7

810.000 VND

8

1,120.000 VND

9

800.000 VND

10

1,090.000 VND

11

610.000 VND

12

800.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,130.000 VND

15

1,150.000 VND

16

650.000 VND

17

970.000 VND

18

840.000 VND

19

920.000 VND

20

990.000 VND

21

1,050.000 VND

22

970.000 VND

23

1,150.000 VND

24

670.000 VND

25

860.000 VND

26

830.000 VND

27

1,030.000 VND

28

760.000 VND

29

690.000 VND

30

900.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,020.000 VND

3

940.000 VND

4

840.000 VND

5

930.000 VND

6

830.000 VND

7

750.000 VND

8

980.000 VND

9

930.000 VND

10

770.000 VND

11

900.000 VND

12

980.000 VND

13

970.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,000.000 VND

17

680.000 VND

18

640.000 VND

19

950.000 VND

20

1,150.000 VND

21

960.000 VND

22

770.000 VND

23

960.000 VND

24

730.000 VND

25

1,180.000 VND

26

640.000 VND

27

900.000 VND

28

740.000 VND

29

890.000 VND

30

730.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

750.000 VND

3

720.000 VND

4

970.000 VND

5

1,180.000 VND

6

850.000 VND

7

640.000 VND

8

700.000 VND

9

700.000 VND

10

1,070.000 VND

11

960.000 VND

12

1,160.000 VND

13

840.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,050.000 VND

16

900.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,190.000 VND

19

950.000 VND

20

680.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,080.000 VND

23

950.000 VND

24

710.000 VND

25

660.000 VND

26

1,180.000 VND

27

750.000 VND

28

930.000 VND

29

790.000 VND

30

760.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ