Đặt mua vé máy bay tết đi Đà Nẵng giá rẻ mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Đà Nẵng

Cũng giống như tất cả vé máy bay tết của những năm khác, vé máy bay Tết đi Đà Nẵng giá rẻ sẽ được mở bán sau Vietnam Airlines và Jetstar, tầm khoảng tháng 8 và 9 sẽ có những hạng vé giá rẻ của Vietjet xuất hiện trên hệ thống, nếu biết nắm bắt thời cơ hoặc quý khách có thể thường xuyên truy cập vào vemaybaylyhai.com.vn, website của chúng tôi sẽ luôn cập nhật liên tục thông tin từ các hãng hàng không. Chắc chắn quý khách sẽ tìm được tấm ý ưng ý nhất theo kế hoạch đã đặt ra. Quý khách hãy cùng phòng vé Lý Hải tham khảo bảng giá vé máy bay Tết 2018 đi Đà Nẵng sau đây nhé.

Quý khách cần có kế hoạch sớm và nên chọn đại lý uy tín và nhờ đặt hộ sẽ có nhiều cơ hội đặt được vé máy bay giá rẻ. Căn cứ theo giá vé máy bay tết thì giá vé rẻ nhất từ 1.100.000đ (Chưa bao gồm thuế và phí) dành cho các chặng gần, các chặng dài giá sẽ dao động trên 2.200.000đ. Nhiều chặng cho dù giá rất cao nhưng cũng không thể đặt được vé tết. Do đó đặt vé tết cần chọn tại các đại lý uy tín để dễ dàng có vé hơn.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,040.000 VND

25

1,120.000 VND

26

920.000 VND

27

720.000 VND

28

930.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

930.000 VND

3

930.000 VND

4

950.000 VND

5

1,050.000 VND

6

760.000 VND

7

1,010.000 VND

8

1,080.000 VND

9

610.000 VND

10

1,030.000 VND

11

810.000 VND

12

1,190.000 VND

13

880.000 VND

14

850.000 VND

15

1,110.000 VND

16

850.000 VND

17

830.000 VND

18

860.000 VND

19

1,120.000 VND

20

700.000 VND

21

1,060.000 VND

22

1,120.000 VND

23

880.000 VND

24

820.000 VND

25

720.000 VND

26

810.000 VND

27

800.000 VND

28

660.000 VND

29

1,130.000 VND

30

640.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

860.000 VND

3

640.000 VND

4

690.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,000.000 VND

7

820.000 VND

8

880.000 VND

9

960.000 VND

10

1,090.000 VND

11

730.000 VND

12

780.000 VND

13

1,160.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,140.000 VND

16

890.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,050.000 VND

19

740.000 VND

20

1,190.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,150.000 VND

25

640.000 VND

26

800.000 VND

27

1,120.000 VND

28

960.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

800.000 VND

3

730.000 VND

4

830.000 VND

5

1,180.000 VND

6

960.000 VND

7

600.000 VND

8

1,170.000 VND

9

1,170.000 VND

10

700.000 VND

11

950.000 VND

12

790.000 VND

13

680.000 VND

14

750.000 VND

15

790.000 VND

16

1,000.000 VND

17

820.000 VND

18

1,160.000 VND

19

640.000 VND

20

620.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,080.000 VND

23

710.000 VND

24

880.000 VND

25

960.000 VND

26

700.000 VND

27

670.000 VND

28

970.000 VND

29

830.000 VND

30

720.000 VND

31

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,540.000 VND

8

2,500.000 VND

9

2,740.000 VND

10

2,590.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,520.000 VND

13

2,220.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,490.000 VND

19

2,750.000 VND

20

2,710.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,590.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,440.000 VND

29

2,530.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,040.000 VND

2

3,180.000 VND

3

3,070.000 VND

4

3,160.000 VND

5

3,070.000 VND

6

2,630.000 VND

7

3,000.000 VND

8

2,960.000 VND

9

2,780.000 VND

10

3,020.000 VND

11

2,830.000 VND

12

2,650.000 VND

13

3,170.000 VND

14

3,170.000 VND

15

3,070.000 VND

16

3,080.000 VND

17

3,010.000 VND

18

3,050.000 VND

19

2,990.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,720.000 VND

22

3,110.000 VND

23

2,830.000 VND

24

3,040.000 VND

25

2,780.000 VND

26

2,670.000 VND

27

3,040.000 VND

28

2,870.000 VND

29

3,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,230.000 VND

3

2,170.000 VND

4

2,130.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,430.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,690.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,250.000 VND

17

2,340.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,570.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,630.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,170.000 VND

4

980.000 VND

5

1,170.000 VND

6

770.000 VND

7

670.000 VND

8

1,150.000 VND

9

750.000 VND

10

660.000 VND

11

690.000 VND

12

760.000 VND

13

800.000 VND

14

980.000 VND

15

710.000 VND

16

1,160.000 VND

17

640.000 VND

18

920.000 VND

19

630.000 VND

20

810.000 VND

21

890.000 VND

22

680.000 VND

23

950.000 VND

24

900.000 VND

25

1,050.000 VND

26

1,030.000 VND

27

960.000 VND

28

790.000 VND

29

670.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

710.000 VND

3

700.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,120.000 VND

6

730.000 VND

7

990.000 VND

8

1,170.000 VND

9

850.000 VND

10

650.000 VND

11

620.000 VND

12

650.000 VND

13

1,070.000 VND

14

940.000 VND

15

800.000 VND

16

720.000 VND

17

830.000 VND

18

950.000 VND

19

650.000 VND

20

1,070.000 VND

21

770.000 VND

22

770.000 VND

23

820.000 VND

24

710.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,170.000 VND

27

640.000 VND

28

790.000 VND

29

840.000 VND

30

1,040.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

780.000 VND

3

1,110.000 VND

4

900.000 VND

5

790.000 VND

6

970.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,100.000 VND

9

1,060.000 VND

10

710.000 VND

11

720.000 VND

12

1,030.000 VND

13

650.000 VND

14

840.000 VND

15

1,110.000 VND

16

1,050.000 VND

17

960.000 VND

18

1,040.000 VND

19

860.000 VND

20

650.000 VND

21

610.000 VND

22

820.000 VND

23

1,010.000 VND

24

990.000 VND

25

1,030.000 VND

26

680.000 VND

27

640.000 VND

28

850.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

800.000 VND

3

1,080.000 VND

4

720.000 VND

5

780.000 VND

6

1,190.000 VND

7

1,180.000 VND

8

630.000 VND

9

940.000 VND

10

650.000 VND

11

910.000 VND

12

700.000 VND

13

650.000 VND

14

1,040.000 VND

15

840.000 VND

16

1,140.000 VND

17

870.000 VND

18

770.000 VND

19

790.000 VND

20

890.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,090.000 VND

24

820.000 VND

25

990.000 VND

26

990.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,050.000 VND

29

850.000 VND

30

1,110.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

1,190.000 VND

3

1,150.000 VND

4

680.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,120.000 VND

7

960.000 VND

8

1,080.000 VND

9

640.000 VND

10

850.000 VND

11

970.000 VND

12

930.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,130.000 VND

15

1,070.000 VND

16

880.000 VND

17

1,060.000 VND

18

1,080.000 VND

19

1,060.000 VND

20

650.000 VND

21

1,080.000 VND

22

900.000 VND

23

980.000 VND

24

810.000 VND

25

1,040.000 VND

26

860.000 VND

27

1,120.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,170.000 VND

30

890.000 VND

31

1,020.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ