Đặt mua vé máy bay tết đi Đà Nẵng giá rẻ mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Đà Nẵng

Cũng giống như tất cả vé máy bay tết của những năm khác, vé máy bay Tết đi Đà Nẵng giá rẻ sẽ được mở bán sau Vietnam Airlines và Jetstar, tầm khoảng tháng 8 và 9 sẽ có những hạng vé giá rẻ của Vietjet xuất hiện trên hệ thống, nếu biết nắm bắt thời cơ hoặc quý khách có thể thường xuyên truy cập vào vemaybaylyhai.com.vn, website của chúng tôi sẽ luôn cập nhật liên tục thông tin từ các hãng hàng không. Chắc chắn quý khách sẽ tìm được tấm ý ưng ý nhất theo kế hoạch đã đặt ra. Quý khách hãy cùng phòng vé Lý Hải tham khảo bảng giá vé máy bay Tết 2018 đi Đà Nẵng sau đây nhé.

Quý khách cần có kế hoạch sớm và nên chọn đại lý uy tín và nhờ đặt hộ sẽ có nhiều cơ hội đặt được vé máy bay giá rẻ. Căn cứ theo giá vé máy bay tết thì giá vé rẻ nhất từ 1.100.000đ (Chưa bao gồm thuế và phí) dành cho các chặng gần, các chặng dài giá sẽ dao động trên 2.200.000đ. Nhiều chặng cho dù giá rất cao nhưng cũng không thể đặt được vé tết. Do đó đặt vé tết cần chọn tại các đại lý uy tín để dễ dàng có vé hơn.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,200.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,390.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,400.000 VND

26

2,770.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,710.000 VND

29

2,650.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,820.000 VND

2

2,620.000 VND

3

3,190.000 VND

4

2,900.000 VND

5

2,850.000 VND

6

2,710.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,830.000 VND

10

3,180.000 VND

11

3,170.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,710.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,820.000 VND

16

2,880.000 VND

17

3,100.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,930.000 VND

20

2,940.000 VND

21

2,820.000 VND

22

3,100.000 VND

23

2,860.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,950.000 VND

26

2,690.000 VND

27

3,190.000 VND

28

2,780.000 VND

29

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

720.000 VND

3

730.000 VND

4

1,070.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,110.000 VND

7

770.000 VND

8

690.000 VND

9

1,150.000 VND

10

700.000 VND

11

850.000 VND

12

1,080.000 VND

13

760.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,160.000 VND

16

700.000 VND

17

870.000 VND

18

600.000 VND

19

830.000 VND

20

1,180.000 VND

21

660.000 VND

22

980.000 VND

23

620.000 VND

24

910.000 VND

25

830.000 VND

26

800.000 VND

27

850.000 VND

28

800.000 VND

29

1,140.000 VND

30

740.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

1,050.000 VND

3

740.000 VND

4

820.000 VND

5

820.000 VND

6

620.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,070.000 VND

9

610.000 VND

10

630.000 VND

11

1,170.000 VND

12

880.000 VND

13

680.000 VND

14

870.000 VND

15

730.000 VND

16

1,070.000 VND

17

670.000 VND

18

820.000 VND

19

1,000.000 VND

20

940.000 VND

21

720.000 VND

22

620.000 VND

23

990.000 VND

24

860.000 VND

25

1,190.000 VND

26

610.000 VND

27

1,170.000 VND

28

730.000 VND

29

1,120.000 VND

30

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,190.000 VND

6

880.000 VND

7

1,090.000 VND

8

750.000 VND

9

790.000 VND

10

680.000 VND

11

710.000 VND

12

740.000 VND

13

980.000 VND

14

730.000 VND

15

670.000 VND

16

950.000 VND

17

1,150.000 VND

18

1,000.000 VND

19

1,020.000 VND

20

670.000 VND

21

950.000 VND

22

1,120.000 VND

23

660.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,090.000 VND

26

1,030.000 VND

27

690.000 VND

28

680.000 VND

29

850.000 VND

30

780.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

800.000 VND

3

970.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,030.000 VND

6

800.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,030.000 VND

9

1,100.000 VND

10

1,030.000 VND

11

920.000 VND

12

910.000 VND

13

1,000.000 VND

14

610.000 VND

15

890.000 VND

16

1,100.000 VND

17

1,190.000 VND

18

1,140.000 VND

19

720.000 VND

20

810.000 VND

21

750.000 VND

22

910.000 VND

23

660.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,060.000 VND

26

900.000 VND

27

840.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,180.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,520.000 VND

2

1,990.000 VND

3

1,510.000 VND

4

1,880.000 VND

5

1,800.000 VND

6

1,580.000 VND

7

1,890.000 VND

8

2,000.000 VND

9

2,030.000 VND

10

1,910.000 VND

11

1,610.000 VND

12

2,070.000 VND

13

1,630.000 VND

14

1,870.000 VND

15

2,050.000 VND

16

1,870.000 VND

17

1,780.000 VND

18

2,080.000 VND

19

1,590.000 VND

20

1,920.000 VND

21

1,840.000 VND

22

1,740.000 VND

23

1,790.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,030.000 VND

26

1,500.000 VND

27

2,010.000 VND

28

1,880.000 VND

29

2,020.000 VND

30

1,640.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,730.000 VND

2

1,470.000 VND

3

1,800.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,350.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,340.000 VND

8

1,740.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,720.000 VND

11

1,710.000 VND

12

1,390.000 VND

13

1,660.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,780.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,780.000 VND

18

1,420.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,400.000 VND

21

1,500.000 VND

22

1,880.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,710.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,850.000 VND

30

1,360.000 VND

31

1,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,160.000 VND

5

960.000 VND

6

840.000 VND

7

1,010.000 VND

8

740.000 VND

9

780.000 VND

10

760.000 VND

11

910.000 VND

12

1,170.000 VND

13

740.000 VND

14

980.000 VND

15

950.000 VND

16

660.000 VND

17

1,200.000 VND

18

760.000 VND

19

1,170.000 VND

20

950.000 VND

21

870.000 VND

22

650.000 VND

23

1,040.000 VND

24

750.000 VND

25

1,120.000 VND

26

650.000 VND

27

880.000 VND

28

700.000 VND

29

1,140.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

780.000 VND

3

1,160.000 VND

4

850.000 VND

5

1,050.000 VND

6

850.000 VND

7

1,180.000 VND

8

800.000 VND

9

1,090.000 VND

10

1,030.000 VND

11

650.000 VND

12

640.000 VND

13

1,100.000 VND

14

740.000 VND

15

620.000 VND

16

730.000 VND

17

810.000 VND

18

870.000 VND

19

640.000 VND

20

700.000 VND

21

1,110.000 VND

22

600.000 VND

23

640.000 VND

24

910.000 VND

25

1,150.000 VND

26

950.000 VND

27

630.000 VND

28

930.000 VND

29

1,120.000 VND

30

960.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

790.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,170.000 VND

5

710.000 VND

6

840.000 VND

7

970.000 VND

8

910.000 VND

9

820.000 VND

10

830.000 VND

11

860.000 VND

12

950.000 VND

13

780.000 VND

14

1,050.000 VND

15

810.000 VND

16

1,030.000 VND

17

690.000 VND

18

640.000 VND

19

850.000 VND

20

990.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,080.000 VND

23

920.000 VND

24

940.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,100.000 VND

27

830.000 VND

28

700.000 VND

29

1,110.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

710.000 VND

3

810.000 VND

4

1,000.000 VND

5

750.000 VND

6

830.000 VND

7

830.000 VND

8

890.000 VND

9

900.000 VND

10

1,080.000 VND

11

610.000 VND

12

870.000 VND

13

610.000 VND

14

640.000 VND

15

920.000 VND

16

650.000 VND

17

1,180.000 VND

18

650.000 VND

19

910.000 VND

20

640.000 VND

21

650.000 VND

22

1,090.000 VND

23

970.000 VND

24

820.000 VND

25

820.000 VND

26

840.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,050.000 VND

29

880.000 VND

30

1,010.000 VND

31

890.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ