Đặt mua vé máy bay tết đi Đà Nẵng giá rẻ mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Đà Nẵng

Cũng giống như tất cả vé máy bay tết của những năm khác, vé máy bay Tết đi Đà Nẵng giá rẻ sẽ được mở bán sau Vietnam Airlines và Jetstar, tầm khoảng tháng 8 và 9 sẽ có những hạng vé giá rẻ của Vietjet xuất hiện trên hệ thống, nếu biết nắm bắt thời cơ hoặc quý khách có thể thường xuyên truy cập vào vemaybaylyhai.com.vn, website của chúng tôi sẽ luôn cập nhật liên tục thông tin từ các hãng hàng không. Chắc chắn quý khách sẽ tìm được tấm ý ưng ý nhất theo kế hoạch đã đặt ra. Quý khách hãy cùng phòng vé Lý Hải tham khảo bảng giá vé máy bay Tết 2018 đi Đà Nẵng sau đây nhé.

Quý khách cần có kế hoạch sớm và nên chọn đại lý uy tín và nhờ đặt hộ sẽ có nhiều cơ hội đặt được vé máy bay giá rẻ. Căn cứ theo giá vé máy bay tết thì giá vé rẻ nhất từ 1.100.000đ (Chưa bao gồm thuế và phí) dành cho các chặng gần, các chặng dài giá sẽ dao động trên 2.200.000đ. Nhiều chặng cho dù giá rất cao nhưng cũng không thể đặt được vé tết. Do đó đặt vé tết cần chọn tại các đại lý uy tín để dễ dàng có vé hơn.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,190.000 VND

25

760.000 VND

26

1,120.000 VND

27

1,150.000 VND

28

780.000 VND

29

820.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

790.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,080.000 VND

5

1,020.000 VND

6

670.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,160.000 VND

9

930.000 VND

10

660.000 VND

11

790.000 VND

12

900.000 VND

13

910.000 VND

14

1,200.000 VND

15

970.000 VND

16

690.000 VND

17

790.000 VND

18

760.000 VND

19

800.000 VND

20

1,180.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,100.000 VND

24

770.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,070.000 VND

27

840.000 VND

28

1,130.000 VND

29

680.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,980.000 VND

3

2,020.000 VND

4

1,530.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,630.000 VND

7

1,560.000 VND

8

1,810.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,680.000 VND

11

1,600.000 VND

12

2,100.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,940.000 VND

16

1,650.000 VND

17

1,590.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,570.000 VND

20

1,630.000 VND

21

1,740.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,780.000 VND

24

1,750.000 VND

25

1,820.000 VND

26

2,100.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,670.000 VND

29

2,010.000 VND

30

1,880.000 VND

31

1,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,860.000 VND

3

1,710.000 VND

4

1,720.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,490.000 VND

7

1,670.000 VND

8

1,470.000 VND

9

1,320.000 VND

10

1,750.000 VND

11

1,610.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,710.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,420.000 VND

17

1,750.000 VND

18

1,750.000 VND

19

1,420.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,330.000 VND

23

1,570.000 VND

24

1,430.000 VND

25

1,390.000 VND

26

1,610.000 VND

27

1,600.000 VND

28

1,580.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,600.000 VND

31

1,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

1,110.000 VND

3

790.000 VND

4

920.000 VND

5

940.000 VND

6

790.000 VND

7

770.000 VND

8

1,170.000 VND

9

750.000 VND

10

890.000 VND

11

1,060.000 VND

12

780.000 VND

13

700.000 VND

14

760.000 VND

15

950.000 VND

16

830.000 VND

17

760.000 VND

18

1,180.000 VND

19

770.000 VND

20

740.000 VND

21

950.000 VND

22

880.000 VND

23

790.000 VND

24

830.000 VND

25

910.000 VND

26

800.000 VND

27

1,110.000 VND

28

910.000 VND

29

800.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

1,080.000 VND

3

790.000 VND

4

620.000 VND

5

750.000 VND

6

870.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,030.000 VND

9

790.000 VND

10

1,020.000 VND

11

1,180.000 VND

12

660.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,100.000 VND

15

840.000 VND

16

1,140.000 VND

17

950.000 VND

18

620.000 VND

19

880.000 VND

20

900.000 VND

21

800.000 VND

22

930.000 VND

23

1,110.000 VND

24

780.000 VND

25

830.000 VND

26

1,180.000 VND

27

620.000 VND

28

700.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,010.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

770.000 VND

3

600.000 VND

4

1,050.000 VND

5

880.000 VND

6

870.000 VND

7

740.000 VND

8

770.000 VND

9

860.000 VND

10

910.000 VND

11

610.000 VND

12

890.000 VND

13

740.000 VND

14

720.000 VND

15

740.000 VND

16

900.000 VND

17

1,090.000 VND

18

950.000 VND

19

920.000 VND

20

800.000 VND

21

840.000 VND

22

610.000 VND

23

630.000 VND

24

700.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,140.000 VND

27

750.000 VND

28

720.000 VND

29

920.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

990.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,050.000 VND

5

930.000 VND

6

730.000 VND

7

1,100.000 VND

8

960.000 VND

9

930.000 VND

10

830.000 VND

11

880.000 VND

12

930.000 VND

13

1,000.000 VND

14

710.000 VND

15

680.000 VND

16

1,170.000 VND

17

880.000 VND

18

690.000 VND

19

1,090.000 VND

20

810.000 VND

21

1,180.000 VND

22

790.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,150.000 VND

27

810.000 VND

28

1,100.000 VND

29

720.000 VND

30

720.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,650.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,390.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,760.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,330.000 VND

16

2,720.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,300.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,360.000 VND

30

2,800.000 VND

31

2,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,750.000 VND

2

2,890.000 VND

3

3,180.000 VND

4

3,110.000 VND

5

3,030.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,950.000 VND

8

2,860.000 VND

9

3,190.000 VND

10

3,190.000 VND

11

3,080.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,810.000 VND

15

3,070.000 VND

16

3,140.000 VND

17

3,050.000 VND

18

3,060.000 VND

19

2,610.000 VND

20

3,090.000 VND

21

2,680.000 VND

22

3,040.000 VND

23

2,980.000 VND

24

2,870.000 VND

25

3,100.000 VND

26

2,780.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,800.000 VND

29

3,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,130.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,410.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,180.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,460.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,390.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,660.000 VND

26

2,180.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,500.000 VND

29

2,430.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

900.000 VND

3

970.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,200.000 VND

6

640.000 VND

7

1,120.000 VND

8

690.000 VND

9

720.000 VND

10

640.000 VND

11

1,040.000 VND

12

650.000 VND

13

1,170.000 VND

14

880.000 VND

15

710.000 VND

16

1,170.000 VND

17

700.000 VND

18

650.000 VND

19

870.000 VND

20

1,010.000 VND

21

800.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,200.000 VND

24

950.000 VND

25

620.000 VND

26

910.000 VND

27

810.000 VND

28

710.000 VND

29

750.000 VND

30

860.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ