Đặt mua vé máy bay tết đi Đà Nẵng giá rẻ mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Đà Nẵng

Cũng giống như tất cả vé máy bay tết của những năm khác, vé máy bay Tết đi Đà Nẵng giá rẻ sẽ được mở bán sau Vietnam Airlines và Jetstar, tầm khoảng tháng 8 và 9 sẽ có những hạng vé giá rẻ của Vietjet xuất hiện trên hệ thống, nếu biết nắm bắt thời cơ hoặc quý khách có thể thường xuyên truy cập vào vemaybaylyhai.com.vn, website của chúng tôi sẽ luôn cập nhật liên tục thông tin từ các hãng hàng không. Chắc chắn quý khách sẽ tìm được tấm ý ưng ý nhất theo kế hoạch đã đặt ra. Quý khách hãy cùng phòng vé Lý Hải tham khảo bảng giá vé máy bay Tết 2018 đi Đà Nẵng sau đây nhé.

Quý khách cần có kế hoạch sớm và nên chọn đại lý uy tín và nhờ đặt hộ sẽ có nhiều cơ hội đặt được vé máy bay giá rẻ. Căn cứ theo giá vé máy bay tết thì giá vé rẻ nhất từ 1.100.000đ (Chưa bao gồm thuế và phí) dành cho các chặng gần, các chặng dài giá sẽ dao động trên 2.200.000đ. Nhiều chặng cho dù giá rất cao nhưng cũng không thể đặt được vé tết. Do đó đặt vé tết cần chọn tại các đại lý uy tín để dễ dàng có vé hơn.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,080.000 VND

19

880.000 VND

20

600.000 VND

21

820.000 VND

22

1,150.000 VND

23

790.000 VND

24

900.000 VND

25

890.000 VND

26

980.000 VND

27

800.000 VND

28

820.000 VND

29

1,020.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,070.000 VND

3

1,030.000 VND

4

740.000 VND

5

1,180.000 VND

6

1,140.000 VND

7

660.000 VND

8

1,020.000 VND

9

710.000 VND

10

710.000 VND

11

900.000 VND

12

980.000 VND

13

870.000 VND

14

1,100.000 VND

15

790.000 VND

16

1,000.000 VND

17

990.000 VND

18

820.000 VND

19

620.000 VND

20

930.000 VND

21

1,090.000 VND

22

790.000 VND

23

760.000 VND

24

800.000 VND

25

720.000 VND

26

660.000 VND

27

800.000 VND

28

930.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,160.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,760.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,740.000 VND

5

2,230.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,430.000 VND

9

2,380.000 VND

10

2,510.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,320.000 VND

15

2,740.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,350.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,660.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,650.000 VND

29

2,700.000 VND

30

2,780.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,930.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,800.000 VND

4

3,050.000 VND

5

3,120.000 VND

6

2,830.000 VND

7

3,160.000 VND

8

2,970.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,760.000 VND

11

2,710.000 VND

12

3,100.000 VND

13

2,860.000 VND

14

3,120.000 VND

15

2,830.000 VND

16

2,920.000 VND

17

2,800.000 VND

18

2,980.000 VND

19

2,840.000 VND

20

3,040.000 VND

21

3,130.000 VND

22

3,090.000 VND

23

2,990.000 VND

24

2,700.000 VND

25

3,010.000 VND

26

2,900.000 VND

27

2,880.000 VND

28

3,070.000 VND

29

3,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,240.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,490.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,140.000 VND

9

2,110.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,320.000 VND

12

2,460.000 VND

13

2,150.000 VND

14

2,220.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,400.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,140.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,250.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,400.000 VND

29

2,160.000 VND

30

2,660.000 VND

31

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

700.000 VND

3

760.000 VND

4

670.000 VND

5

610.000 VND

6

650.000 VND

7

1,190.000 VND

8

630.000 VND

9

970.000 VND

10

1,180.000 VND

11

1,170.000 VND

12

660.000 VND

13

620.000 VND

14

680.000 VND

15

750.000 VND

16

840.000 VND

17

870.000 VND

18

1,160.000 VND

19

630.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,160.000 VND

22

940.000 VND

23

710.000 VND

24

660.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,110.000 VND

27

620.000 VND

28

790.000 VND

29

690.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,170.000 VND

3

600.000 VND

4

990.000 VND

5

1,160.000 VND

6

660.000 VND

7

730.000 VND

8

1,060.000 VND

9

760.000 VND

10

710.000 VND

11

1,160.000 VND

12

650.000 VND

13

1,180.000 VND

14

620.000 VND

15

1,120.000 VND

16

910.000 VND

17

910.000 VND

18

770.000 VND

19

810.000 VND

20

940.000 VND

21

780.000 VND

22

680.000 VND

23

800.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,080.000 VND

27

660.000 VND

28

1,010.000 VND

29

770.000 VND

30

710.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

690.000 VND

3

1,100.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,070.000 VND

6

640.000 VND

7

900.000 VND

8

1,090.000 VND

9

1,200.000 VND

10

880.000 VND

11

790.000 VND

12

1,020.000 VND

13

980.000 VND

14

1,030.000 VND

15

680.000 VND

16

900.000 VND

17

1,100.000 VND

18

840.000 VND

19

700.000 VND

20

640.000 VND

21

650.000 VND

22

1,120.000 VND

23

920.000 VND

24

1,180.000 VND

25

780.000 VND

26

810.000 VND

27

1,200.000 VND

28

960.000 VND

29

610.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,070.000 VND

3

960.000 VND

4

800.000 VND

5

760.000 VND

6

1,030.000 VND

7

930.000 VND

8

1,160.000 VND

9

770.000 VND

10

980.000 VND

11

800.000 VND

12

700.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,170.000 VND

15

640.000 VND

16

700.000 VND

17

790.000 VND

18

930.000 VND

19

670.000 VND

20

1,010.000 VND

21

770.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,150.000 VND

25

940.000 VND

26

1,100.000 VND

27

900.000 VND

28

740.000 VND

29

1,060.000 VND

30

910.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

970.000 VND

3

1,080.000 VND

4

680.000 VND

5

680.000 VND

6

1,120.000 VND

7

740.000 VND

8

930.000 VND

9

650.000 VND

10

1,010.000 VND

11

610.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,010.000 VND

14

860.000 VND

15

900.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,140.000 VND

18

890.000 VND

19

740.000 VND

20

710.000 VND

21

630.000 VND

22

760.000 VND

23

1,130.000 VND

24

860.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,130.000 VND

27

780.000 VND

28

720.000 VND

29

880.000 VND

30

710.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

930.000 VND

3

740.000 VND

4

790.000 VND

5

700.000 VND

6

870.000 VND

7

990.000 VND

8

740.000 VND

9

770.000 VND

10

710.000 VND

11

680.000 VND

12

1,180.000 VND

13

880.000 VND

14

1,190.000 VND

15

830.000 VND

16

1,020.000 VND

17

690.000 VND

18

760.000 VND

19

620.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,160.000 VND

22

970.000 VND

23

940.000 VND

24

990.000 VND

25

620.000 VND

26

620.000 VND

27

790.000 VND

28

900.000 VND

29

850.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

830.000 VND

3

830.000 VND

4

1,000.000 VND

5

730.000 VND

6

960.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,030.000 VND

9

640.000 VND

10

670.000 VND

11

720.000 VND

12

760.000 VND

13

680.000 VND

14

790.000 VND

15

760.000 VND

16

810.000 VND

17

1,130.000 VND

18

990.000 VND

19

830.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,050.000 VND

23

890.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,190.000 VND

28

950.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,010.000 VND

31

990.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ