Vé máy bay tết đi Hà Nội giá rẻ khi đặt sớm chọn giờ bay đẹp

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Hà Nội

Chớp mắt thoáng qua đã hơn nữa năm, và chỉ còn nữa năm nữa là đã đến tết, thời gian này cũng có thể có rất nhiều người đang tính đến phượng tiện về quê hay đi du lịch trong thời điểm tết năm tới, vì việc đặt vé máy bay đi Hà Nội từ sớm từ trước đến nay đều luôn được ưu tiên giá rẻ.  Đối với xe khách, tàu lửa, có thể tại ga bây giờ mọi người đã xếp hàng dài chờ đến lượt đặt vé rồi.

Vì thế để không mất qua nhiều thời gian, họ sẽ chọn đặt vé máy bay Tết đi Hà Nội để có thể thuận tiện nhất. Vì hiện nay đã có quá nhiều đại lý bán vé máy bay, chỉ cần đến trực tiếp, chọn lộ trình ngay bay hợp vé, thanh toán, quý khách đã có một chỗ ngồi êm trên máy bay rồi.  Nhưng hiện nay vẫn chưa có những hạng vé máy bay Tết đi Hà Nội Vietjet xuất hiện mà chỉ mới có của Jetstar và Vietnam Airlines mà thôi. Đến khoảng tháng 9 và 10, hãng hàng không giá rẻ Vietjet mới mở bán các vé máy bay tết 2018. Từ giờ đến thời điểm đó, quý khách có thể tham khảo bảng giá vé sau đây, bảng giá này sẽ luôn được cập nhật khi hãng mở bán các chuyến bay, nên quý khách chú ý thường xuyên truy cập vemaybaylyhai.com.vn nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,130.000 VND

22

1,160.000 VND

23

600.000 VND

24

990.000 VND

25

750.000 VND

26

800.000 VND

27

890.000 VND

28

610.000 VND

29

940.000 VND

30

1,120.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

880.000 VND

3

680.000 VND

4

1,070.000 VND

5

780.000 VND

6

880.000 VND

7

900.000 VND

8

710.000 VND

9

1,060.000 VND

10

610.000 VND

11

1,180.000 VND

12

650.000 VND

13

820.000 VND

14

820.000 VND

15

620.000 VND

16

680.000 VND

17

690.000 VND

18

790.000 VND

19

840.000 VND

20

720.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,150.000 VND

23

680.000 VND

24

850.000 VND

25

930.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,170.000 VND

28

890.000 VND

29

1,030.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

950.000 VND

3

750.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,190.000 VND

6

810.000 VND

7

1,010.000 VND

8

600.000 VND

9

820.000 VND

10

1,020.000 VND

11

1,120.000 VND

12

850.000 VND

13

1,050.000 VND

14

670.000 VND

15

1,040.000 VND

16

740.000 VND

17

780.000 VND

18

1,000.000 VND

19

1,020.000 VND

20

720.000 VND

21

910.000 VND

22

860.000 VND

23

1,080.000 VND

24

610.000 VND

25

1,110.000 VND

26

640.000 VND

27

830.000 VND

28

920.000 VND

29

820.000 VND

30

970.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,340.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,700.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,220.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,450.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,870.000 VND

3

2,890.000 VND

4

3,180.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,830.000 VND

7

3,120.000 VND

8

3,190.000 VND

9

2,820.000 VND

10

2,630.000 VND

11

3,030.000 VND

12

2,850.000 VND

13

3,170.000 VND

14

3,000.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,610.000 VND

17

3,030.000 VND

18

2,780.000 VND

19

3,060.000 VND

20

3,010.000 VND

21

2,960.000 VND

22

3,000.000 VND

23

2,610.000 VND

24

3,190.000 VND

25

3,050.000 VND

26

2,630.000 VND

27

3,110.000 VND

28

3,090.000 VND

29

2,830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,370.000 VND

4

2,300.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,130.000 VND

9

2,130.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,140.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,100.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,220.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,630.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,600.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

1,130.000 VND

3

940.000 VND

4

780.000 VND

5

680.000 VND

6

1,170.000 VND

7

700.000 VND

8

1,030.000 VND

9

940.000 VND

10

700.000 VND

11

1,140.000 VND

12

810.000 VND

13

980.000 VND

14

880.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,020.000 VND

17

1,010.000 VND

18

800.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,200.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,000.000 VND

24

1,140.000 VND

25

750.000 VND

26

1,000.000 VND

27

970.000 VND

28

1,120.000 VND

29

720.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,040.000 VND

4

1,090.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,040.000 VND

7

1,060.000 VND

8

840.000 VND

9

810.000 VND

10

1,000.000 VND

11

810.000 VND

12

1,060.000 VND

13

810.000 VND

14

740.000 VND

15

1,180.000 VND

16

870.000 VND

17

1,100.000 VND

18

870.000 VND

19

720.000 VND

20

740.000 VND

21

650.000 VND

22

780.000 VND

23

990.000 VND

24

770.000 VND

25

600.000 VND

26

950.000 VND

27

770.000 VND

28

800.000 VND

29

1,190.000 VND

30

700.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,060.000 VND

3

990.000 VND

4

920.000 VND

5

1,100.000 VND

6

1,110.000 VND

7

890.000 VND

8

1,110.000 VND

9

890.000 VND

10

1,020.000 VND

11

730.000 VND

12

850.000 VND

13

960.000 VND

14

670.000 VND

15

820.000 VND

16

820.000 VND

17

870.000 VND

18

870.000 VND

19

660.000 VND

20

1,200.000 VND

21

970.000 VND

22

640.000 VND

23

800.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,130.000 VND

27

910.000 VND

28

910.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

760.000 VND

3

810.000 VND

4

930.000 VND

5

1,020.000 VND

6

830.000 VND

7

830.000 VND

8

840.000 VND

9

820.000 VND

10

930.000 VND

11

1,060.000 VND

12

670.000 VND

13

1,050.000 VND

14

830.000 VND

15

760.000 VND

16

930.000 VND

17

870.000 VND

18

1,030.000 VND

19

920.000 VND

20

760.000 VND

21

1,090.000 VND

22

920.000 VND

23

660.000 VND

24

1,160.000 VND

25

690.000 VND

26

970.000 VND

27

1,150.000 VND

28

720.000 VND

29

820.000 VND

30

680.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

900.000 VND

3

660.000 VND

4

1,120.000 VND

5

750.000 VND

6

600.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,020.000 VND

9

950.000 VND

10

770.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,110.000 VND

14

950.000 VND

15

1,160.000 VND

16

1,000.000 VND

17

1,020.000 VND

18

860.000 VND

19

720.000 VND

20

690.000 VND

21

1,190.000 VND

22

730.000 VND

23

750.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,070.000 VND

26

620.000 VND

27

690.000 VND

28

920.000 VND

29

760.000 VND

30

1,190.000 VND

31

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

1,090.000 VND

3

610.000 VND

4

1,070.000 VND

5

880.000 VND

6

790.000 VND

7

980.000 VND

8

970.000 VND

9

840.000 VND

10

750.000 VND

11

1,160.000 VND

12

850.000 VND

13

840.000 VND

14

960.000 VND

15

1,140.000 VND

16

620.000 VND

17

810.000 VND

18

840.000 VND

19

1,130.000 VND

20

910.000 VND

21

1,170.000 VND

22

620.000 VND

23

830.000 VND

24

1,130.000 VND

25

620.000 VND

26

740.000 VND

27

920.000 VND

28

870.000 VND

29

800.000 VND

30

790.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ