Vé máy bay tết đi Hà Nội giá rẻ khi đặt sớm chọn giờ bay đẹp

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Hà Nội

Chớp mắt thoáng qua đã hơn nữa năm, và chỉ còn nữa năm nữa là đã đến tết, thời gian này cũng có thể có rất nhiều người đang tính đến phượng tiện về quê hay đi du lịch trong thời điểm tết năm tới, vì việc đặt vé máy bay đi Hà Nội từ sớm từ trước đến nay đều luôn được ưu tiên giá rẻ.  Đối với xe khách, tàu lửa, có thể tại ga bây giờ mọi người đã xếp hàng dài chờ đến lượt đặt vé rồi.

Vì thế để không mất qua nhiều thời gian, họ sẽ chọn đặt vé máy bay Tết đi Hà Nội để có thể thuận tiện nhất. Vì hiện nay đã có quá nhiều đại lý bán vé máy bay, chỉ cần đến trực tiếp, chọn lộ trình ngay bay hợp vé, thanh toán, quý khách đã có một chỗ ngồi êm trên máy bay rồi.  Nhưng hiện nay vẫn chưa có những hạng vé máy bay Tết đi Hà Nội Vietjet xuất hiện mà chỉ mới có của Jetstar và Vietnam Airlines mà thôi. Đến khoảng tháng 9 và 10, hãng hàng không giá rẻ Vietjet mới mở bán các vé máy bay tết 2018. Từ giờ đến thời điểm đó, quý khách có thể tham khảo bảng giá vé sau đây, bảng giá này sẽ luôn được cập nhật khi hãng mở bán các chuyến bay, nên quý khách chú ý thường xuyên truy cập vemaybaylyhai.com.vn nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

740.000 VND

15

750.000 VND

16

750.000 VND

17

1,150.000 VND

18

960.000 VND

19

900.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,060.000 VND

22

710.000 VND

23

640.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,100.000 VND

26

810.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,050.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,010.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,450.000 VND

2

2,240.000 VND

3

2,560.000 VND

4

2,800.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,550.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,450.000 VND

13

2,710.000 VND

14

2,800.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,480.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,440.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,680.000 VND

28

2,530.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,150.000 VND

2

2,720.000 VND

3

3,140.000 VND

4

3,140.000 VND

5

2,860.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,660.000 VND

8

2,970.000 VND

9

2,730.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,860.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,940.000 VND

14

2,930.000 VND

15

2,630.000 VND

16

2,840.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,830.000 VND

19

3,140.000 VND

20

2,890.000 VND

21

2,870.000 VND

22

2,640.000 VND

23

3,160.000 VND

24

3,190.000 VND

25

2,950.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,300.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,170.000 VND

4

2,290.000 VND

5

2,270.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,460.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,370.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,410.000 VND

19

2,330.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,200.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,440.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,190.000 VND

29

2,310.000 VND

30

2,230.000 VND

31

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,160.000 VND

3

740.000 VND

4

1,140.000 VND

5

1,180.000 VND

6

830.000 VND

7

930.000 VND

8

850.000 VND

9

890.000 VND

10

790.000 VND

11

750.000 VND

12

1,000.000 VND

13

630.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,080.000 VND

16

1,160.000 VND

17

830.000 VND

18

860.000 VND

19

710.000 VND

20

620.000 VND

21

770.000 VND

22

930.000 VND

23

1,180.000 VND

24

970.000 VND

25

1,170.000 VND

26

970.000 VND

27

1,000.000 VND

28

960.000 VND

29

770.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

870.000 VND

3

1,060.000 VND

4

820.000 VND

5

730.000 VND

6

650.000 VND

7

1,090.000 VND

8

800.000 VND

9

960.000 VND

10

750.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,060.000 VND

13

670.000 VND

14

750.000 VND

15

1,120.000 VND

16

890.000 VND

17

670.000 VND

18

1,170.000 VND

19

1,080.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,030.000 VND

22

900.000 VND

23

930.000 VND

24

790.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,030.000 VND

27

850.000 VND

28

720.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,160.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

800.000 VND

3

1,000.000 VND

4

710.000 VND

5

690.000 VND

6

850.000 VND

7

850.000 VND

8

890.000 VND

9

680.000 VND

10

770.000 VND

11

1,160.000 VND

12

800.000 VND

13

740.000 VND

14

950.000 VND

15

1,140.000 VND

16

950.000 VND

17

620.000 VND

18

1,020.000 VND

19

630.000 VND

20

710.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,110.000 VND

23

950.000 VND

24

1,150.000 VND

25

970.000 VND

26

940.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,010.000 VND

29

660.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,090.000 VND

3

1,070.000 VND

4

730.000 VND

5

840.000 VND

6

620.000 VND

7

610.000 VND

8

820.000 VND

9

730.000 VND

10

790.000 VND

11

900.000 VND

12

820.000 VND

13

1,080.000 VND

14

920.000 VND

15

790.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,020.000 VND

18

810.000 VND

19

730.000 VND

20

790.000 VND

21

1,190.000 VND

22

1,080.000 VND

23

730.000 VND

24

970.000 VND

25

880.000 VND

26

750.000 VND

27

1,090.000 VND

28

820.000 VND

29

1,000.000 VND

30

900.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

660.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,170.000 VND

6

930.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,150.000 VND

9

720.000 VND

10

740.000 VND

11

810.000 VND

12

630.000 VND

13

1,000.000 VND

14

970.000 VND

15

1,020.000 VND

16

940.000 VND

17

1,070.000 VND

18

990.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,140.000 VND

21

630.000 VND

22

1,000.000 VND

23

740.000 VND

24

640.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,120.000 VND

27

810.000 VND

28

610.000 VND

29

990.000 VND

30

730.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

870.000 VND

3

870.000 VND

4

1,110.000 VND

5

810.000 VND

6

1,080.000 VND

7

990.000 VND

8

970.000 VND

9

870.000 VND

10

610.000 VND

11

1,140.000 VND

12

740.000 VND

13

840.000 VND

14

930.000 VND

15

740.000 VND

16

830.000 VND

17

770.000 VND

18

940.000 VND

19

750.000 VND

20

640.000 VND

21

790.000 VND

22

980.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,010.000 VND

27

630.000 VND

28

990.000 VND

29

1,080.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

670.000 VND

3

760.000 VND

4

1,030.000 VND

5

660.000 VND

6

680.000 VND

7

1,000.000 VND

8

840.000 VND

9

610.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,050.000 VND

12

950.000 VND

13

930.000 VND

14

750.000 VND

15

850.000 VND

16

830.000 VND

17

1,050.000 VND

18

670.000 VND

19

710.000 VND

20

920.000 VND

21

980.000 VND

22

1,030.000 VND

23

860.000 VND

24

1,120.000 VND

25

700.000 VND

26

780.000 VND

27

860.000 VND

28

1,040.000 VND

29

660.000 VND

30

790.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

720.000 VND

3

620.000 VND

4

960.000 VND

5

1,000.000 VND

6

740.000 VND

7

920.000 VND

8

880.000 VND

9

660.000 VND

10

730.000 VND

11

940.000 VND

12

760.000 VND

13

980.000 VND

14

760.000 VND

15

1,130.000 VND

16

990.000 VND

17

950.000 VND

18

760.000 VND

19

740.000 VND

20

710.000 VND

21

670.000 VND

22

760.000 VND

23

640.000 VND

24

630.000 VND

25

830.000 VND

26

930.000 VND

27

1,150.000 VND

28

740.000 VND

29

720.000 VND

30

900.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ