Đặt mua vé máy bay tết đi Phú quốc giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Phú quốc

Cùng nhau nhìn qua giá vé máy bay đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này dao động từ 780.000 đến 2.900.000 ( giá vé 1 chiều/1 người/1 vé và chưa bao gồm các khoảng phí) là các bạn có thể vi vu được đến ngay với Phú Quốc để tận hưởng cái tết của biển đảo ngay rồi nhé. Và giá vé trên còn phụ thuộc vào vị trí mà các bạn đến như HCM hay Hà Nội.

Tuy nhiên, các bạn còn có thể có ngay cho mình những mức giá vé rẻ đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này qua hệ thống đội ngũ săn vé máy bay chuyên nghiệp của đại lý của chúng tôi. Chuyên cung cấp đến cho quý hành khách những vé máy bay tết đi phú quốc giá rẻ trong nước cũng như vé máy bay quốc tế, ngoài ra chúng tôi còn có trách nhiệm tìm đón cho quý hành khách những vé máy bay tết rẻ nhất ngay trong thời khắc cao điểm này.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,100.000 VND

25

710.000 VND

26

900.000 VND

27

890.000 VND

28

1,170.000 VND

29

860.000 VND

30

1,040.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,040.000 VND

3

860.000 VND

4

800.000 VND

5

780.000 VND

6

940.000 VND

7

830.000 VND

8

860.000 VND

9

960.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,100.000 VND

13

1,020.000 VND

14

870.000 VND

15

990.000 VND

16

670.000 VND

17

1,130.000 VND

18

920.000 VND

19

1,190.000 VND

20

690.000 VND

21

1,040.000 VND

22

900.000 VND

23

620.000 VND

24

800.000 VND

25

930.000 VND

26

1,040.000 VND

27

910.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,090.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,050.000 VND

2

1,940.000 VND

3

1,870.000 VND

4

1,560.000 VND

5

1,570.000 VND

6

2,030.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,070.000 VND

9

1,700.000 VND

10

1,880.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,600.000 VND

13

2,060.000 VND

14

1,610.000 VND

15

1,870.000 VND

16

1,620.000 VND

17

1,860.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,610.000 VND

20

1,990.000 VND

21

1,910.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,550.000 VND

24

1,890.000 VND

25

1,720.000 VND

26

1,670.000 VND

27

1,890.000 VND

28

1,970.000 VND

29

1,880.000 VND

30

1,690.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,760.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,610.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,370.000 VND

7

1,800.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,760.000 VND

11

1,490.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,340.000 VND

15

1,440.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,460.000 VND

18

1,360.000 VND

19

1,820.000 VND

20

1,480.000 VND

21

1,780.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,680.000 VND

24

1,370.000 VND

25

1,560.000 VND

26

1,390.000 VND

27

1,490.000 VND

28

1,800.000 VND

29

1,590.000 VND

30

1,680.000 VND

31

1,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,140.000 VND

4

850.000 VND

5

800.000 VND

6

980.000 VND

7

1,100.000 VND

8

650.000 VND

9

910.000 VND

10

1,100.000 VND

11

750.000 VND

12

690.000 VND

13

880.000 VND

14

1,190.000 VND

15

810.000 VND

16

920.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,120.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,130.000 VND

21

890.000 VND

22

770.000 VND

23

1,070.000 VND

24

750.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,170.000 VND

27

740.000 VND

28

730.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

690.000 VND

3

950.000 VND

4

850.000 VND

5

770.000 VND

6

920.000 VND

7

1,090.000 VND

8

640.000 VND

9

710.000 VND

10

1,130.000 VND

11

850.000 VND

12

720.000 VND

13

1,160.000 VND

14

820.000 VND

15

980.000 VND

16

1,050.000 VND

17

890.000 VND

18

780.000 VND

19

1,150.000 VND

20

870.000 VND

21

610.000 VND

22

1,180.000 VND

23

1,080.000 VND

24

850.000 VND

25

820.000 VND

26

630.000 VND

27

680.000 VND

28

860.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

820.000 VND

3

910.000 VND

4

1,140.000 VND

5

880.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,040.000 VND

8

880.000 VND

9

1,040.000 VND

10

880.000 VND

11

960.000 VND

12

630.000 VND

13

990.000 VND

14

1,110.000 VND

15

620.000 VND

16

1,110.000 VND

17

750.000 VND

18

660.000 VND

19

890.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,160.000 VND

22

830.000 VND

23

850.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,160.000 VND

27

1,130.000 VND

28

790.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

990.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,190.000 VND

5

1,060.000 VND

6

840.000 VND

7

830.000 VND

8

820.000 VND

9

970.000 VND

10

1,180.000 VND

11

880.000 VND

12

940.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,120.000 VND

15

620.000 VND

16

780.000 VND

17

920.000 VND

18

730.000 VND

19

1,020.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,150.000 VND

22

700.000 VND

23

680.000 VND

24

670.000 VND

25

1,020.000 VND

26

630.000 VND

27

1,170.000 VND

28

900.000 VND

29

890.000 VND

30

830.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,570.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,750.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,480.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,390.000 VND

12

2,800.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,280.000 VND

17

2,780.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,240.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,440.000 VND

26

2,210.000 VND

27

2,750.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,180.000 VND

2

2,810.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,810.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,870.000 VND

8

2,770.000 VND

9

3,160.000 VND

10

2,870.000 VND

11

2,850.000 VND

12

3,180.000 VND

13

2,820.000 VND

14

2,980.000 VND

15

3,150.000 VND

16

2,850.000 VND

17

2,940.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,710.000 VND

20

3,170.000 VND

21

3,060.000 VND

22

2,890.000 VND

23

2,740.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,870.000 VND

26

2,670.000 VND

27

3,100.000 VND

28

3,080.000 VND

29

2,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,140.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,260.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,200.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,150.000 VND

11

2,440.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,300.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,290.000 VND

20

2,370.000 VND

21

2,360.000 VND

22

2,580.000 VND

23

2,640.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,680.000 VND

30

2,560.000 VND

31

2,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

640.000 VND

3

890.000 VND

4

890.000 VND

5

1,170.000 VND

6

740.000 VND

7

720.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,110.000 VND

10

880.000 VND

11

630.000 VND

12

740.000 VND

13

740.000 VND

14

650.000 VND

15

900.000 VND

16

830.000 VND

17

720.000 VND

18

960.000 VND

19

1,090.000 VND

20

960.000 VND

21

600.000 VND

22

910.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,200.000 VND

25

810.000 VND

26

710.000 VND

27

670.000 VND

28

650.000 VND

29

980.000 VND

30

810.000 VND

Chúng ta có 3 đường bay đến Phú Quốc là: Hà Nội – Phú Quốc, Sài Gòn – Phú Quốc, Cần Thơ – Phú Quốc được khai thác bởi 3 hãng Jetstar, Vietjet, Vietnam Airlines. Đối với chặng bay Hà Nội – Phú Quốc mức giá dao động khoảng 390.000VND đến 899.000VND. Chặng bay Sài Gòn – Phú Quốc giá vé giao động từ 199.000VND đến 940.000VND. Những giá vé trên có thể thay đổi lên xuống tùy theo thời điểm đặt vé máy bay tết 2018 đi phú quốc và thời gian chuyến bay cất cánh. Đặc biệt trong dịp tết giá vé có thể sẽ tăng gấp đôi gấp ba ngày thường. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, bạn vẫn có thể săn cho mình những chiếc vé cực mềm khi truy cập ngay vào vemaybaylyhai.com.vn, bởi lẽ một điều đương nhiên là đặt vé càng sớm giá vé sẽ càng ưu đãi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ