Đặt mua vé máy bay tết đi Phú quốc giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Phú quốc

Cùng nhau nhìn qua giá vé máy bay đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này dao động từ 780.000 đến 2.900.000 ( giá vé 1 chiều/1 người/1 vé và chưa bao gồm các khoảng phí) là các bạn có thể vi vu được đến ngay với Phú Quốc để tận hưởng cái tết của biển đảo ngay rồi nhé. Và giá vé trên còn phụ thuộc vào vị trí mà các bạn đến như HCM hay Hà Nội.

Tuy nhiên, các bạn còn có thể có ngay cho mình những mức giá vé rẻ đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này qua hệ thống đội ngũ săn vé máy bay chuyên nghiệp của đại lý của chúng tôi. Chuyên cung cấp đến cho quý hành khách những vé máy bay tết đi phú quốc giá rẻ trong nước cũng như vé máy bay quốc tế, ngoài ra chúng tôi còn có trách nhiệm tìm đón cho quý hành khách những vé máy bay tết rẻ nhất ngay trong thời khắc cao điểm này.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,660.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,790.000 VND

23

1,360.000 VND

24

1,720.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,310.000 VND

27

1,620.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,620.000 VND

30

1,770.000 VND

31

1,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,100.000 VND

3

690.000 VND

4

850.000 VND

5

1,030.000 VND

6

1,040.000 VND

7

1,030.000 VND

8

840.000 VND

9

860.000 VND

10

620.000 VND

11

800.000 VND

12

860.000 VND

13

1,080.000 VND

14

680.000 VND

15

980.000 VND

16

820.000 VND

17

890.000 VND

18

850.000 VND

19

1,130.000 VND

20

820.000 VND

21

770.000 VND

22

680.000 VND

23

1,160.000 VND

24

840.000 VND

25

740.000 VND

26

1,090.000 VND

27

610.000 VND

28

840.000 VND

29

730.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,190.000 VND

4

730.000 VND

5

670.000 VND

6

880.000 VND

7

1,010.000 VND

8

840.000 VND

9

690.000 VND

10

1,200.000 VND

11

750.000 VND

12

1,180.000 VND

13

640.000 VND

14

640.000 VND

15

1,150.000 VND

16

690.000 VND

17

750.000 VND

18

970.000 VND

19

790.000 VND

20

660.000 VND

21

850.000 VND

22

1,110.000 VND

23

700.000 VND

24

1,040.000 VND

25

620.000 VND

26

1,020.000 VND

27

920.000 VND

28

930.000 VND

29

620.000 VND

30

1,130.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

640.000 VND

3

950.000 VND

4

850.000 VND

5

1,100.000 VND

6

750.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,150.000 VND

9

1,040.000 VND

10

830.000 VND

11

740.000 VND

12

650.000 VND

13

920.000 VND

14

840.000 VND

15

630.000 VND

16

870.000 VND

17

1,110.000 VND

18

970.000 VND

19

1,140.000 VND

20

670.000 VND

21

1,120.000 VND

22

840.000 VND

23

1,070.000 VND

24

880.000 VND

25

760.000 VND

26

1,160.000 VND

27

1,060.000 VND

28

770.000 VND

29

670.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

720.000 VND

3

1,010.000 VND

4

890.000 VND

5

1,110.000 VND

6

790.000 VND

7

1,180.000 VND

8

910.000 VND

9

620.000 VND

10

750.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,070.000 VND

13

710.000 VND

14

1,130.000 VND

15

1,060.000 VND

16

880.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,200.000 VND

19

880.000 VND

20

610.000 VND

21

650.000 VND

22

610.000 VND

23

630.000 VND

24

1,080.000 VND

25

900.000 VND

26

820.000 VND

27

740.000 VND

28

1,150.000 VND

29

740.000 VND

30

1,020.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,770.000 VND

2

2,700.000 VND

3

2,540.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,560.000 VND

6

2,750.000 VND

7

2,540.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,230.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,790.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,690.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,320.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,600.000 VND

28

2,770.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,040.000 VND

2

2,690.000 VND

3

3,000.000 VND

4

2,990.000 VND

5

3,100.000 VND

6

2,790.000 VND

7

2,960.000 VND

8

2,930.000 VND

9

3,120.000 VND

10

2,750.000 VND

11

3,020.000 VND

12

3,150.000 VND

13

2,990.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,910.000 VND

17

3,120.000 VND

18

2,730.000 VND

19

3,110.000 VND

20

2,940.000 VND

21

2,720.000 VND

22

3,080.000 VND

23

2,870.000 VND

24

2,600.000 VND

25

3,190.000 VND

26

3,140.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,800.000 VND

29

3,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,660.000 VND

2

2,450.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,160.000 VND

5

2,100.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,470.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,510.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,220.000 VND

12

2,660.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,650.000 VND

15

2,650.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,480.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,330.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,280.000 VND

22

2,680.000 VND

23

2,470.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,290.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,600.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,100.000 VND

30

2,690.000 VND

31

2,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

750.000 VND

3

690.000 VND

4

830.000 VND

5

610.000 VND

6

1,170.000 VND

7

960.000 VND

8

830.000 VND

9

1,120.000 VND

10

620.000 VND

11

730.000 VND

12

1,050.000 VND

13

670.000 VND

14

820.000 VND

15

1,000.000 VND

16

850.000 VND

17

960.000 VND

18

860.000 VND

19

770.000 VND

20

1,170.000 VND

21

890.000 VND

22

770.000 VND

23

880.000 VND

24

610.000 VND

25

830.000 VND

26

700.000 VND

27

1,160.000 VND

28

860.000 VND

29

1,010.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,060.000 VND

3

720.000 VND

4

1,100.000 VND

5

600.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,010.000 VND

8

940.000 VND

9

1,050.000 VND

10

880.000 VND

11

980.000 VND

12

1,040.000 VND

13

930.000 VND

14

960.000 VND

15

1,180.000 VND

16

950.000 VND

17

780.000 VND

18

920.000 VND

19

920.000 VND

20

1,200.000 VND

21

690.000 VND

22

610.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,180.000 VND

25

690.000 VND

26

1,060.000 VND

27

650.000 VND

28

810.000 VND

29

990.000 VND

30

1,120.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

1,070.000 VND

3

900.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,100.000 VND

6

760.000 VND

7

1,160.000 VND

8

850.000 VND

9

1,070.000 VND

10

810.000 VND

11

820.000 VND

12

620.000 VND

13

640.000 VND

14

1,010.000 VND

15

780.000 VND

16

830.000 VND

17

830.000 VND

18

1,190.000 VND

19

880.000 VND

20

820.000 VND

21

630.000 VND

22

690.000 VND

23

1,070.000 VND

24

1,130.000 VND

25

690.000 VND

26

660.000 VND

27

1,000.000 VND

28

750.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

890.000 VND

3

710.000 VND

4

960.000 VND

5

840.000 VND

6

1,170.000 VND

7

960.000 VND

8

850.000 VND

9

1,000.000 VND

10

1,160.000 VND

11

930.000 VND

12

800.000 VND

13

690.000 VND

14

1,160.000 VND

15

910.000 VND

16

630.000 VND

17

980.000 VND

18

930.000 VND

19

1,200.000 VND

20

880.000 VND

21

650.000 VND

22

1,100.000 VND

23

910.000 VND

24

630.000 VND

25

940.000 VND

26

600.000 VND

27

610.000 VND

28

790.000 VND

29

1,150.000 VND

30

670.000 VND

31

1,110.000 VND

Chúng ta có 3 đường bay đến Phú Quốc là: Hà Nội – Phú Quốc, Sài Gòn – Phú Quốc, Cần Thơ – Phú Quốc được khai thác bởi 3 hãng Jetstar, Vietjet, Vietnam Airlines. Đối với chặng bay Hà Nội – Phú Quốc mức giá dao động khoảng 390.000VND đến 899.000VND. Chặng bay Sài Gòn – Phú Quốc giá vé giao động từ 199.000VND đến 940.000VND. Những giá vé trên có thể thay đổi lên xuống tùy theo thời điểm đặt vé máy bay tết 2018 đi phú quốc và thời gian chuyến bay cất cánh. Đặc biệt trong dịp tết giá vé có thể sẽ tăng gấp đôi gấp ba ngày thường. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, bạn vẫn có thể săn cho mình những chiếc vé cực mềm khi truy cập ngay vào vemaybaylyhai.com.vn, bởi lẽ một điều đương nhiên là đặt vé càng sớm giá vé sẽ càng ưu đãi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ