Đặt mua vé máy bay tết đi Phú quốc giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Phú quốc

Cùng nhau nhìn qua giá vé máy bay đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này dao động từ 780.000 đến 2.900.000 ( giá vé 1 chiều/1 người/1 vé và chưa bao gồm các khoảng phí) là các bạn có thể vi vu được đến ngay với Phú Quốc để tận hưởng cái tết của biển đảo ngay rồi nhé. Và giá vé trên còn phụ thuộc vào vị trí mà các bạn đến như HCM hay Hà Nội.

Tuy nhiên, các bạn còn có thể có ngay cho mình những mức giá vé rẻ đến Phú Quốc ngay trong dịp tết này qua hệ thống đội ngũ săn vé máy bay chuyên nghiệp của đại lý của chúng tôi. Chuyên cung cấp đến cho quý hành khách những vé máy bay tết đi phú quốc giá rẻ trong nước cũng như vé máy bay quốc tế, ngoài ra chúng tôi còn có trách nhiệm tìm đón cho quý hành khách những vé máy bay tết rẻ nhất ngay trong thời khắc cao điểm này.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,100.000 VND

25

660.000 VND

26

1,040.000 VND

27

690.000 VND

28

640.000 VND

29

950.000 VND

30

690.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

1,130.000 VND

3

770.000 VND

4

1,140.000 VND

5

1,050.000 VND

6

1,090.000 VND

7

870.000 VND

8

920.000 VND

9

960.000 VND

10

900.000 VND

11

1,190.000 VND

12

940.000 VND

13

1,160.000 VND

14

1,200.000 VND

15

850.000 VND

16

780.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,030.000 VND

19

660.000 VND

20

870.000 VND

21

700.000 VND

22

890.000 VND

23

1,180.000 VND

24

1,130.000 VND

25

990.000 VND

26

1,140.000 VND

27

610.000 VND

28

1,030.000 VND

29

970.000 VND

30

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

1,000.000 VND

3

880.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,180.000 VND

6

850.000 VND

7

890.000 VND

8

1,050.000 VND

9

1,150.000 VND

10

610.000 VND

11

600.000 VND

12

720.000 VND

13

830.000 VND

14

1,170.000 VND

15

970.000 VND

16

620.000 VND

17

750.000 VND

18

850.000 VND

19

640.000 VND

20

770.000 VND

21

830.000 VND

22

700.000 VND

23

960.000 VND

24

780.000 VND

25

920.000 VND

26

650.000 VND

27

730.000 VND

28

930.000 VND

29

720.000 VND

30

960.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

790.000 VND

3

850.000 VND

4

630.000 VND

5

850.000 VND

6

850.000 VND

7

770.000 VND

8

900.000 VND

9

920.000 VND

10

1,140.000 VND

11

950.000 VND

12

1,130.000 VND

13

1,030.000 VND

14

970.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,160.000 VND

17

1,070.000 VND

18

750.000 VND

19

990.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,040.000 VND

22

990.000 VND

23

800.000 VND

24

970.000 VND

25

710.000 VND

26

880.000 VND

27

970.000 VND

28

1,130.000 VND

29

860.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,850.000 VND

2

1,910.000 VND

3

2,010.000 VND

4

1,830.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,840.000 VND

7

1,970.000 VND

8

1,500.000 VND

9

1,720.000 VND

10

2,090.000 VND

11

1,580.000 VND

12

1,690.000 VND

13

1,970.000 VND

14

1,550.000 VND

15

1,930.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,600.000 VND

20

1,890.000 VND

21

1,900.000 VND

22

1,730.000 VND

23

1,760.000 VND

24

1,830.000 VND

25

2,100.000 VND

26

1,710.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,030.000 VND

29

2,030.000 VND

30

2,080.000 VND

31

1,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,840.000 VND

2

1,740.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,760.000 VND

5

1,480.000 VND

6

1,320.000 VND

7

1,820.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,460.000 VND

10

1,860.000 VND

11

1,410.000 VND

12

1,470.000 VND

13

1,690.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,760.000 VND

16

1,360.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,430.000 VND

19

1,740.000 VND

20

1,740.000 VND

21

1,540.000 VND

22

1,730.000 VND

23

1,450.000 VND

24

1,710.000 VND

25

1,800.000 VND

26

1,370.000 VND

27

1,610.000 VND

28

1,350.000 VND

29

1,630.000 VND

30

1,760.000 VND

31

1,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,030.000 VND

3

890.000 VND

4

720.000 VND

5

890.000 VND

6

600.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,180.000 VND

9

1,050.000 VND

10

690.000 VND

11

1,080.000 VND

12

750.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,190.000 VND

15

680.000 VND

16

870.000 VND

17

840.000 VND

18

790.000 VND

19

970.000 VND

20

660.000 VND

21

670.000 VND

22

770.000 VND

23

820.000 VND

24

920.000 VND

25

630.000 VND

26

1,190.000 VND

27

810.000 VND

28

1,040.000 VND

29

620.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

770.000 VND

3

820.000 VND

4

1,090.000 VND

5

670.000 VND

6

640.000 VND

7

610.000 VND

8

740.000 VND

9

960.000 VND

10

900.000 VND

11

860.000 VND

12

900.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,150.000 VND

18

840.000 VND

19

1,080.000 VND

20

750.000 VND

21

680.000 VND

22

700.000 VND

23

990.000 VND

24

920.000 VND

25

690.000 VND

26

1,140.000 VND

27

900.000 VND

28

820.000 VND

29

980.000 VND

30

1,160.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

620.000 VND

3

720.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,050.000 VND

6

1,050.000 VND

7

1,170.000 VND

8

780.000 VND

9

1,000.000 VND

10

910.000 VND

11

610.000 VND

12

1,180.000 VND

13

720.000 VND

14

1,030.000 VND

15

700.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,000.000 VND

18

1,000.000 VND

19

1,100.000 VND

20

790.000 VND

21

670.000 VND

22

900.000 VND

23

880.000 VND

24

930.000 VND

25

740.000 VND

26

1,020.000 VND

27

640.000 VND

28

990.000 VND

29

760.000 VND

30

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

980.000 VND

3

820.000 VND

4

980.000 VND

5

970.000 VND

6

1,080.000 VND

7

610.000 VND

8

1,080.000 VND

9

640.000 VND

10

970.000 VND

11

850.000 VND

12

940.000 VND

13

1,190.000 VND

14

1,040.000 VND

15

940.000 VND

16

1,000.000 VND

17

890.000 VND

18

850.000 VND

19

950.000 VND

20

640.000 VND

21

610.000 VND

22

1,160.000 VND

23

680.000 VND

24

910.000 VND

25

650.000 VND

26

910.000 VND

27

880.000 VND

28

1,190.000 VND

29

770.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,500.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,210.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,460.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,620.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,590.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,540.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,780.000 VND

21

2,510.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,790.000 VND

30

2,680.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,070.000 VND

2

3,060.000 VND

3

2,620.000 VND

4

3,130.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,640.000 VND

7

3,170.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,630.000 VND

10

3,060.000 VND

11

2,790.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,700.000 VND

14

3,140.000 VND

15

2,890.000 VND

16

2,840.000 VND

17

3,160.000 VND

18

2,970.000 VND

19

2,890.000 VND

20

3,180.000 VND

21

3,140.000 VND

22

2,920.000 VND

23

2,830.000 VND

24

3,120.000 VND

25

2,990.000 VND

26

2,690.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,810.000 VND

29

3,140.000 VND

Chúng ta có 3 đường bay đến Phú Quốc là: Hà Nội – Phú Quốc, Sài Gòn – Phú Quốc, Cần Thơ – Phú Quốc được khai thác bởi 3 hãng Jetstar, Vietjet, Vietnam Airlines. Đối với chặng bay Hà Nội – Phú Quốc mức giá dao động khoảng 390.000VND đến 899.000VND. Chặng bay Sài Gòn – Phú Quốc giá vé giao động từ 199.000VND đến 940.000VND. Những giá vé trên có thể thay đổi lên xuống tùy theo thời điểm đặt vé máy bay tết 2018 đi phú quốc và thời gian chuyến bay cất cánh. Đặc biệt trong dịp tết giá vé có thể sẽ tăng gấp đôi gấp ba ngày thường. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, bạn vẫn có thể săn cho mình những chiếc vé cực mềm khi truy cập ngay vào vemaybaylyhai.com.vn, bởi lẽ một điều đương nhiên là đặt vé càng sớm giá vé sẽ càng ưu đãi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ