Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku gia lai giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Pleiku gia lai

Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku Gia Lai quý khách cần nắm những thông tin sau đây để có thể mua vé tết giá tốt nhất, và đảm bảo đủ số lượng vé.

  1. Nên đặt vé máy bay tết đi Pleiku sớm trước 2 tháng (vì mua sớm sẽ được chọn giờ bay đẹp, chọn giá mức thấp nhất, những người mua sau thường vé phút chót rất cao)
  2. Nên chọn giá vé hãng vietnam airlines dịp tết đi Pleiku (vì giá vé các hãng ngang bằng nhau, nhưng bạn chọn vietnam airlines sẽ được nhiều hành lý mang về quê)
  3. Quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay tết đi gia lai hãy để lại thông tin đặt vé cho nhân viên chúng tôi sớm, để săn tìm kiếm vé cho quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

850.000 VND

25

1,160.000 VND

26

870.000 VND

27

1,020.000 VND

28

1,060.000 VND

29

900.000 VND

30

1,090.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

880.000 VND

3

1,050.000 VND

4

690.000 VND

5

1,010.000 VND

6

910.000 VND

7

790.000 VND

8

1,120.000 VND

9

870.000 VND

10

990.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,100.000 VND

13

920.000 VND

14

1,030.000 VND

15

750.000 VND

16

670.000 VND

17

1,030.000 VND

18

1,120.000 VND

19

650.000 VND

20

1,160.000 VND

21

980.000 VND

22

1,130.000 VND

23

600.000 VND

24

1,020.000 VND

25

930.000 VND

26

820.000 VND

27

1,010.000 VND

28

980.000 VND

29

910.000 VND

30

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,870.000 VND

2

1,560.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,980.000 VND

5

2,080.000 VND

6

1,590.000 VND

7

1,600.000 VND

8

1,840.000 VND

9

1,970.000 VND

10

1,880.000 VND

11

1,860.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,800.000 VND

15

1,810.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,980.000 VND

18

1,770.000 VND

19

1,830.000 VND

20

1,790.000 VND

21

2,090.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,900.000 VND

24

1,690.000 VND

25

2,070.000 VND

26

1,950.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,000.000 VND

29

1,770.000 VND

30

2,030.000 VND

31

1,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,360.000 VND

2

1,880.000 VND

3

1,500.000 VND

4

1,780.000 VND

5

1,320.000 VND

6

1,570.000 VND

7

1,860.000 VND

8

1,820.000 VND

9

1,620.000 VND

10

1,430.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,640.000 VND

13

1,500.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,890.000 VND

16

1,660.000 VND

17

1,430.000 VND

18

1,680.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,510.000 VND

21

1,430.000 VND

22

1,470.000 VND

23

1,840.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,730.000 VND

27

1,780.000 VND

28

1,620.000 VND

29

1,490.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

900.000 VND

3

1,080.000 VND

4

870.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,080.000 VND

8

670.000 VND

9

770.000 VND

10

1,090.000 VND

11

860.000 VND

12

780.000 VND

13

1,050.000 VND

14

620.000 VND

15

1,150.000 VND

16

630.000 VND

17

810.000 VND

18

790.000 VND

19

680.000 VND

20

780.000 VND

21

850.000 VND

22

1,080.000 VND

23

660.000 VND

24

850.000 VND

25

610.000 VND

26

840.000 VND

27

1,120.000 VND

28

840.000 VND

29

790.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

930.000 VND

3

790.000 VND

4

630.000 VND

5

980.000 VND

6

770.000 VND

7

970.000 VND

8

760.000 VND

9

610.000 VND

10

660.000 VND

11

1,160.000 VND

12

890.000 VND

13

720.000 VND

14

840.000 VND

15

800.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,060.000 VND

19

690.000 VND

20

970.000 VND

21

690.000 VND

22

1,100.000 VND

23

1,190.000 VND

24

890.000 VND

25

1,060.000 VND

26

610.000 VND

27

650.000 VND

28

890.000 VND

29

830.000 VND

30

1,070.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,090.000 VND

3

600.000 VND

4

680.000 VND

5

1,060.000 VND

6

910.000 VND

7

620.000 VND

8

1,010.000 VND

9

890.000 VND

10

660.000 VND

11

680.000 VND

12

1,200.000 VND

13

870.000 VND

14

890.000 VND

15

640.000 VND

16

1,060.000 VND

17

780.000 VND

18

1,180.000 VND

19

940.000 VND

20

1,150.000 VND

21

820.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,160.000 VND

24

1,150.000 VND

25

620.000 VND

26

1,150.000 VND

27

710.000 VND

28

1,060.000 VND

29

770.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

600.000 VND

3

730.000 VND

4

780.000 VND

5

640.000 VND

6

660.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,110.000 VND

9

960.000 VND

10

600.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,100.000 VND

14

970.000 VND

15

1,080.000 VND

16

880.000 VND

17

670.000 VND

18

900.000 VND

19

870.000 VND

20

660.000 VND

21

610.000 VND

22

1,170.000 VND

23

730.000 VND

24

770.000 VND

25

930.000 VND

26

870.000 VND

27

720.000 VND

28

780.000 VND

29

1,080.000 VND

30

680.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,230.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,600.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,730.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,670.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,370.000 VND

20

2,520.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,430.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,740.000 VND

31

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,160.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,950.000 VND

4

2,800.000 VND

5

3,150.000 VND

6

3,070.000 VND

7

2,700.000 VND

8

2,800.000 VND

9

3,180.000 VND

10

2,970.000 VND

11

3,100.000 VND

12

2,840.000 VND

13

2,840.000 VND

14

3,090.000 VND

15

2,770.000 VND

16

3,110.000 VND

17

3,200.000 VND

18

2,690.000 VND

19

3,050.000 VND

20

3,020.000 VND

21

3,000.000 VND

22

3,150.000 VND

23

2,760.000 VND

24

2,830.000 VND

25

3,200.000 VND

26

3,190.000 VND

27

2,940.000 VND

28

3,030.000 VND

29

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,260.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,270.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,530.000 VND

8

2,260.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,620.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,510.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,480.000 VND

18

2,150.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,130.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,650.000 VND

30

2,420.000 VND

31

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,160.000 VND

3

880.000 VND

4

610.000 VND

5

620.000 VND

6

1,020.000 VND

7

920.000 VND

8

670.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,110.000 VND

11

790.000 VND

12

610.000 VND

13

860.000 VND

14

1,130.000 VND

15

930.000 VND

16

850.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,060.000 VND

19

760.000 VND

20

980.000 VND

21

730.000 VND

22

750.000 VND

23

710.000 VND

24

610.000 VND

25

720.000 VND

26

1,060.000 VND

27

700.000 VND

28

630.000 VND

29

1,040.000 VND

30

940.000 VND

Vé máy bay tết Pleiku Là Thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên và là đô thị quan trọng nhất vùng Bắc Tây Nguyên cùng với đó là sân bay Sân bay Cù Hanh, Vé máy bay tết đi Pleiku Vietjet Jetstar Vietnam Airlines. Đến Pleiku để khám phá những cảnh đẹp bậc nhất nơi đây, trải nghiệm những lễ hội độc đáo mang bản sắc dân tộc.

Vé máy bay tết Sài Gòn đi Pleiku Gia Lai vietnam air - jetstar - vietjet air ... đi pleiku gia lai cách xa ngày bay 10 ngày sẽ có giá tốt hơn, mua vé đi pleiku vào ngày tết, Vé máy bay tết đi Pleiku, Đặt mua vé máy bay đi Pleiku giá rẻ trực tuyến Tại website bán vé trực tuyến vemaybaylyhai.com.vn vừa nhanh vừa rẻ mà còn uy tín nữa.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ