Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku gia lai giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Pleiku gia lai

Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku Gia Lai quý khách cần nắm những thông tin sau đây để có thể mua vé tết giá tốt nhất, và đảm bảo đủ số lượng vé.

  1. Nên đặt vé máy bay tết đi Pleiku sớm trước 2 tháng (vì mua sớm sẽ được chọn giờ bay đẹp, chọn giá mức thấp nhất, những người mua sau thường vé phút chót rất cao)
  2. Nên chọn giá vé hãng vietnam airlines dịp tết đi Pleiku (vì giá vé các hãng ngang bằng nhau, nhưng bạn chọn vietnam airlines sẽ được nhiều hành lý mang về quê)
  3. Quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay tết đi gia lai hãy để lại thông tin đặt vé cho nhân viên chúng tôi sớm, để săn tìm kiếm vé cho quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

690.000 VND

15

620.000 VND

16

680.000 VND

17

790.000 VND

18

780.000 VND

19

860.000 VND

20

970.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,020.000 VND

23

830.000 VND

24

1,020.000 VND

25

660.000 VND

26

800.000 VND

27

1,140.000 VND

28

730.000 VND

29

1,130.000 VND

30

750.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,720.000 VND

6

2,580.000 VND

7

2,420.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,570.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,660.000 VND

12

2,680.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,770.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,740.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,700.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,750.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,710.000 VND

28

2,590.000 VND

29

2,250.000 VND

30

2,450.000 VND

31

2,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,650.000 VND

3

3,050.000 VND

4

3,050.000 VND

5

3,040.000 VND

6

2,660.000 VND

7

3,050.000 VND

8

2,980.000 VND

9

3,050.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,740.000 VND

12

3,040.000 VND

13

2,870.000 VND

14

3,120.000 VND

15

2,900.000 VND

16

2,950.000 VND

17

3,050.000 VND

18

2,680.000 VND

19

3,000.000 VND

20

2,970.000 VND

21

2,860.000 VND

22

2,880.000 VND

23

3,100.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,980.000 VND

26

3,150.000 VND

27

2,730.000 VND

28

3,050.000 VND

29

2,880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,580.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,570.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,350.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,620.000 VND

13

2,650.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,660.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,200.000 VND

24

2,660.000 VND

25

2,610.000 VND

26

2,200.000 VND

27

2,340.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,170.000 VND

30

2,690.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,130.000 VND

5

930.000 VND

6

1,120.000 VND

7

720.000 VND

8

900.000 VND

9

960.000 VND

10

880.000 VND

11

990.000 VND

12

1,080.000 VND

13

720.000 VND

14

1,150.000 VND

15

1,070.000 VND

16

870.000 VND

17

930.000 VND

18

950.000 VND

19

820.000 VND

20

760.000 VND

21

640.000 VND

22

860.000 VND

23

700.000 VND

24

830.000 VND

25

770.000 VND

26

920.000 VND

27

1,030.000 VND

28

720.000 VND

29

750.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

600.000 VND

3

1,200.000 VND

4

610.000 VND

5

630.000 VND

6

770.000 VND

7

850.000 VND

8

820.000 VND

9

990.000 VND

10

810.000 VND

11

960.000 VND

12

1,110.000 VND

13

740.000 VND

14

740.000 VND

15

700.000 VND

16

910.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,190.000 VND

19

670.000 VND

20

740.000 VND

21

770.000 VND

22

770.000 VND

23

750.000 VND

24

770.000 VND

25

850.000 VND

26

1,100.000 VND

27

920.000 VND

28

800.000 VND

29

1,050.000 VND

30

750.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

780.000 VND

3

1,000.000 VND

4

720.000 VND

5

950.000 VND

6

850.000 VND

7

710.000 VND

8

920.000 VND

9

940.000 VND

10

670.000 VND

11

1,170.000 VND

12

650.000 VND

13

840.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,040.000 VND

16

850.000 VND

17

940.000 VND

18

690.000 VND

19

670.000 VND

20

670.000 VND

21

1,110.000 VND

22

950.000 VND

23

730.000 VND

24

910.000 VND

25

640.000 VND

26

700.000 VND

27

760.000 VND

28

780.000 VND

29

640.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,160.000 VND

2

1,050.000 VND

3

860.000 VND

4

1,030.000 VND

5

760.000 VND

6

760.000 VND

7

820.000 VND

8

690.000 VND

9

1,180.000 VND

10

810.000 VND

11

770.000 VND

12

620.000 VND

13

1,060.000 VND

14

730.000 VND

15

890.000 VND

16

990.000 VND

17

760.000 VND

18

1,140.000 VND

19

780.000 VND

20

740.000 VND

21

870.000 VND

22

1,000.000 VND

23

810.000 VND

24

840.000 VND

25

880.000 VND

26

810.000 VND

27

760.000 VND

28

780.000 VND

29

1,040.000 VND

30

1,130.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,200.000 VND

4

690.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,040.000 VND

7

850.000 VND

8

760.000 VND

9

850.000 VND

10

930.000 VND

11

890.000 VND

12

690.000 VND

13

1,120.000 VND

14

770.000 VND

15

660.000 VND

16

770.000 VND

17

990.000 VND

18

760.000 VND

19

870.000 VND

20

1,130.000 VND

21

610.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,020.000 VND

24

740.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,130.000 VND

27

970.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,150.000 VND

30

740.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,050.000 VND

3

1,120.000 VND

4

860.000 VND

5

860.000 VND

6

810.000 VND

7

1,130.000 VND

8

670.000 VND

9

700.000 VND

10

1,140.000 VND

11

600.000 VND

12

650.000 VND

13

1,200.000 VND

14

720.000 VND

15

610.000 VND

16

1,060.000 VND

17

610.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,030.000 VND

20

970.000 VND

21

990.000 VND

22

770.000 VND

23

610.000 VND

24

980.000 VND

25

730.000 VND

26

740.000 VND

27

630.000 VND

28

710.000 VND

29

790.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

650.000 VND

3

930.000 VND

4

640.000 VND

5

620.000 VND

6

840.000 VND

7

990.000 VND

8

720.000 VND

9

640.000 VND

10

1,120.000 VND

11

830.000 VND

12

900.000 VND

13

850.000 VND

14

890.000 VND

15

640.000 VND

16

650.000 VND

17

1,070.000 VND

18

850.000 VND

19

610.000 VND

20

950.000 VND

21

690.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,000.000 VND

24

880.000 VND

25

1,070.000 VND

26

610.000 VND

27

860.000 VND

28

960.000 VND

29

720.000 VND

30

960.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,100.000 VND

3

1,180.000 VND

4

830.000 VND

5

1,140.000 VND

6

920.000 VND

7

800.000 VND

8

950.000 VND

9

1,170.000 VND

10

670.000 VND

11

920.000 VND

12

900.000 VND

13

840.000 VND

14

740.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,000.000 VND

17

1,010.000 VND

18

800.000 VND

19

820.000 VND

20

720.000 VND

21

750.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,170.000 VND

24

820.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,120.000 VND

27

630.000 VND

28

930.000 VND

29

630.000 VND

30

870.000 VND

Vé máy bay tết Pleiku Là Thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên và là đô thị quan trọng nhất vùng Bắc Tây Nguyên cùng với đó là sân bay Sân bay Cù Hanh, Vé máy bay tết đi Pleiku Vietjet Jetstar Vietnam Airlines. Đến Pleiku để khám phá những cảnh đẹp bậc nhất nơi đây, trải nghiệm những lễ hội độc đáo mang bản sắc dân tộc.

Vé máy bay tết Sài Gòn đi Pleiku Gia Lai vietnam air - jetstar - vietjet air ... đi pleiku gia lai cách xa ngày bay 10 ngày sẽ có giá tốt hơn, mua vé đi pleiku vào ngày tết, Vé máy bay tết đi Pleiku, Đặt mua vé máy bay đi Pleiku giá rẻ trực tuyến Tại website bán vé trực tuyến vemaybaylyhai.com.vn vừa nhanh vừa rẻ mà còn uy tín nữa.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ