Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku gia lai giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Pleiku gia lai

Đặt mua vé máy bay tết đi Pleiku Gia Lai quý khách cần nắm những thông tin sau đây để có thể mua vé tết giá tốt nhất, và đảm bảo đủ số lượng vé.

  1. Nên đặt vé máy bay tết đi Pleiku sớm trước 2 tháng (vì mua sớm sẽ được chọn giờ bay đẹp, chọn giá mức thấp nhất, những người mua sau thường vé phút chót rất cao)
  2. Nên chọn giá vé hãng vietnam airlines dịp tết đi Pleiku (vì giá vé các hãng ngang bằng nhau, nhưng bạn chọn vietnam airlines sẽ được nhiều hành lý mang về quê)
  3. Quý khách có nhu cầu đặt vé máy bay tết đi gia lai hãy để lại thông tin đặt vé cho nhân viên chúng tôi sớm, để săn tìm kiếm vé cho quý khách.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

900.000 VND

22

1,140.000 VND

23

820.000 VND

24

1,080.000 VND

25

870.000 VND

26

750.000 VND

27

1,080.000 VND

28

760.000 VND

29

660.000 VND

30

670.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

890.000 VND

3

1,100.000 VND

4

980.000 VND

5

1,000.000 VND

6

840.000 VND

7

730.000 VND

8

1,150.000 VND

9

840.000 VND

10

1,180.000 VND

11

900.000 VND

12

1,010.000 VND

13

730.000 VND

14

670.000 VND

15

1,070.000 VND

16

840.000 VND

17

980.000 VND

18

610.000 VND

19

610.000 VND

20

660.000 VND

21

1,070.000 VND

22

750.000 VND

23

770.000 VND

24

610.000 VND

25

910.000 VND

26

810.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,090.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

810.000 VND

3

950.000 VND

4

1,000.000 VND

5

600.000 VND

6

760.000 VND

7

750.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,010.000 VND

10

740.000 VND

11

1,050.000 VND

12

730.000 VND

13

960.000 VND

14

860.000 VND

15

1,160.000 VND

16

620.000 VND

17

860.000 VND

18

1,010.000 VND

19

1,050.000 VND

20

950.000 VND

21

660.000 VND

22

910.000 VND

23

830.000 VND

24

1,140.000 VND

25

640.000 VND

26

750.000 VND

27

1,020.000 VND

28

780.000 VND

29

890.000 VND

30

1,040.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,740.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,430.000 VND

8

2,460.000 VND

9

2,670.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,400.000 VND

12

2,500.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,740.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,720.000 VND

19

2,750.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,590.000 VND

26

2,800.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,480.000 VND

30

2,530.000 VND

31

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,880.000 VND

3

2,700.000 VND

4

3,070.000 VND

5

3,160.000 VND

6

3,030.000 VND

7

3,090.000 VND

8

3,060.000 VND

9

3,120.000 VND

10

2,730.000 VND

11

2,840.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,980.000 VND

14

3,200.000 VND

15

3,010.000 VND

16

2,970.000 VND

17

2,810.000 VND

18

3,080.000 VND

19

2,880.000 VND

20

3,070.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,780.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,660.000 VND

27

3,040.000 VND

28

2,990.000 VND

29

2,770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,560.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,290.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,180.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,700.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,650.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,620.000 VND

31

2,560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,000.000 VND

3

970.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,110.000 VND

6

910.000 VND

7

1,150.000 VND

8

650.000 VND

9

910.000 VND

10

810.000 VND

11

630.000 VND

12

720.000 VND

13

680.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,200.000 VND

16

620.000 VND

17

750.000 VND

18

940.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,120.000 VND

21

840.000 VND

22

780.000 VND

23

1,050.000 VND

24

870.000 VND

25

1,110.000 VND

26

940.000 VND

27

970.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

940.000 VND

3

880.000 VND

4

660.000 VND

5

990.000 VND

6

1,130.000 VND

7

810.000 VND

8

810.000 VND

9

950.000 VND

10

820.000 VND

11

970.000 VND

12

800.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,050.000 VND

16

750.000 VND

17

900.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,160.000 VND

20

730.000 VND

21

620.000 VND

22

970.000 VND

23

780.000 VND

24

890.000 VND

25

1,070.000 VND

26

780.000 VND

27

1,080.000 VND

28

970.000 VND

29

1,090.000 VND

30

600.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

630.000 VND

3

1,060.000 VND

4

790.000 VND

5

950.000 VND

6

650.000 VND

7

1,040.000 VND

8

710.000 VND

9

740.000 VND

10

640.000 VND

11

810.000 VND

12

690.000 VND

13

840.000 VND

14

940.000 VND

15

930.000 VND

16

990.000 VND

17

1,010.000 VND

18

650.000 VND

19

1,020.000 VND

20

850.000 VND

21

1,050.000 VND

22

880.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,020.000 VND

25

960.000 VND

26

980.000 VND

27

980.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,060.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

690.000 VND

3

1,070.000 VND

4

880.000 VND

5

990.000 VND

6

1,040.000 VND

7

820.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,110.000 VND

10

810.000 VND

11

800.000 VND

12

840.000 VND

13

1,060.000 VND

14

600.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,110.000 VND

17

900.000 VND

18

680.000 VND

19

740.000 VND

20

1,050.000 VND

21

880.000 VND

22

770.000 VND

23

1,010.000 VND

24

650.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,190.000 VND

27

840.000 VND

28

620.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,020.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

930.000 VND

3

740.000 VND

4

790.000 VND

5

1,000.000 VND

6

870.000 VND

7

980.000 VND

8

650.000 VND

9

1,010.000 VND

10

680.000 VND

11

1,130.000 VND

12

630.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,170.000 VND

15

720.000 VND

16

1,170.000 VND

17

830.000 VND

18

900.000 VND

19

770.000 VND

20

950.000 VND

21

960.000 VND

22

1,130.000 VND

23

700.000 VND

24

1,160.000 VND

25

1,070.000 VND

26

910.000 VND

27

970.000 VND

28

950.000 VND

29

770.000 VND

30

1,030.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

700.000 VND

3

1,170.000 VND

4

940.000 VND

5

840.000 VND

6

940.000 VND

7

830.000 VND

8

740.000 VND

9

950.000 VND

10

840.000 VND

11

1,020.000 VND

12

990.000 VND

13

790.000 VND

14

1,090.000 VND

15

860.000 VND

16

1,020.000 VND

17

670.000 VND

18

870.000 VND

19

800.000 VND

20

950.000 VND

21

700.000 VND

22

600.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,130.000 VND

25

760.000 VND

26

930.000 VND

27

770.000 VND

28

750.000 VND

29

690.000 VND

30

980.000 VND

Vé máy bay tết Pleiku Là Thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên và là đô thị quan trọng nhất vùng Bắc Tây Nguyên cùng với đó là sân bay Sân bay Cù Hanh, Vé máy bay tết đi Pleiku Vietjet Jetstar Vietnam Airlines. Đến Pleiku để khám phá những cảnh đẹp bậc nhất nơi đây, trải nghiệm những lễ hội độc đáo mang bản sắc dân tộc.

Vé máy bay tết Sài Gòn đi Pleiku Gia Lai vietnam air - jetstar - vietjet air ... đi pleiku gia lai cách xa ngày bay 10 ngày sẽ có giá tốt hơn, mua vé đi pleiku vào ngày tết, Vé máy bay tết đi Pleiku, Đặt mua vé máy bay đi Pleiku giá rẻ trực tuyến Tại website bán vé trực tuyến vemaybaylyhai.com.vn vừa nhanh vừa rẻ mà còn uy tín nữa.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ