Đặt mua vé máy bay tết đi Vinh giá rẻ nhất mở bán sớm

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay tết đi Vinh

Tết rồi về với Vinh đi nào mọi người ơi, với vé máy bay tết đi Vinh đang giảm giá thì tại sao các bạn không tìm cho mình một vé máy bay rẻ về với Vinh ngay đi nào. Đối với những người đi làm ăn xa nhà hay đi học tập thì về tết là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người thì đại lý săn vé máy bay của chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu đi lại của các bạn ngay trong dịp tết này.

Cùng nhau điểm qua mức giá vé đi Vinh trong dịp tết nguyên đán này dao động trong mức giá từ 1.320.000 đến 2.800.000 (1 vé/1 chiều/1 người và chưa bao gồm các mức khoản phí) và nếu các bạn muốn có cho mình một mức giá vé tết rẻ hơn thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để có cho mình một vé máy bay giá rẻ ngay trong dịp tết này nhé.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

860.000 VND

22

940.000 VND

23

1,180.000 VND

24

760.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,200.000 VND

27

810.000 VND

28

690.000 VND

29

910.000 VND

30

1,170.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

810.000 VND

3

1,030.000 VND

4

830.000 VND

5

720.000 VND

6

1,120.000 VND

7

980.000 VND

8

830.000 VND

9

760.000 VND

10

1,170.000 VND

11

710.000 VND

12

830.000 VND

13

970.000 VND

14

1,180.000 VND

15

800.000 VND

16

610.000 VND

17

840.000 VND

18

950.000 VND

19

760.000 VND

20

920.000 VND

21

1,070.000 VND

22

750.000 VND

23

740.000 VND

24

790.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,060.000 VND

27

940.000 VND

28

840.000 VND

29

610.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,130.000 VND

3

670.000 VND

4

900.000 VND

5

850.000 VND

6

1,120.000 VND

7

860.000 VND

8

970.000 VND

9

1,040.000 VND

10

710.000 VND

11

730.000 VND

12

1,000.000 VND

13

640.000 VND

14

1,170.000 VND

15

860.000 VND

16

870.000 VND

17

870.000 VND

18

1,080.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,170.000 VND

21

790.000 VND

22

840.000 VND

23

1,150.000 VND

24

850.000 VND

25

1,180.000 VND

26

760.000 VND

27

920.000 VND

28

1,160.000 VND

29

1,200.000 VND

30

1,020.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,470.000 VND

3

2,570.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,460.000 VND

6

2,420.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,790.000 VND

12

2,270.000 VND

13

2,300.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,790.000 VND

17

2,460.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,750.000 VND

23

2,340.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,540.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,530.000 VND

30

2,370.000 VND

31

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,890.000 VND

2

3,020.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,900.000 VND

5

2,870.000 VND

6

3,000.000 VND

7

3,190.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,820.000 VND

11

2,730.000 VND

12

3,090.000 VND

13

2,630.000 VND

14

3,170.000 VND

15

2,870.000 VND

16

2,960.000 VND

17

3,020.000 VND

18

2,870.000 VND

19

2,990.000 VND

20

2,920.000 VND

21

3,010.000 VND

22

2,870.000 VND

23

2,660.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,910.000 VND

27

2,800.000 VND

28

2,690.000 VND

29

3,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,230.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,610.000 VND

13

2,150.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,300.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,370.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,370.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,670.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,680.000 VND

30

2,650.000 VND

31

2,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

780.000 VND

3

1,100.000 VND

4

920.000 VND

5

860.000 VND

6

650.000 VND

7

1,070.000 VND

8

750.000 VND

9

1,120.000 VND

10

830.000 VND

11

790.000 VND

12

960.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,200.000 VND

15

640.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,190.000 VND

18

720.000 VND

19

1,120.000 VND

20

620.000 VND

21

1,030.000 VND

22

690.000 VND

23

720.000 VND

24

1,140.000 VND

25

660.000 VND

26

1,130.000 VND

27

760.000 VND

28

630.000 VND

29

630.000 VND

30

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

1,190.000 VND

3

860.000 VND

4

1,140.000 VND

5

1,150.000 VND

6

950.000 VND

7

640.000 VND

8

680.000 VND

9

690.000 VND

10

800.000 VND

11

790.000 VND

12

990.000 VND

13

1,030.000 VND

14

910.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,150.000 VND

17

810.000 VND

18

1,160.000 VND

19

640.000 VND

20

650.000 VND

21

1,070.000 VND

22

980.000 VND

23

840.000 VND

24

670.000 VND

25

1,080.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,020.000 VND

29

680.000 VND

30

700.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

1,180.000 VND

3

820.000 VND

4

880.000 VND

5

610.000 VND

6

660.000 VND

7

650.000 VND

8

850.000 VND

9

630.000 VND

10

990.000 VND

11

800.000 VND

12

770.000 VND

13

1,030.000 VND

14

750.000 VND

15

770.000 VND

16

1,190.000 VND

17

640.000 VND

18

980.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,130.000 VND

21

820.000 VND

22

990.000 VND

23

880.000 VND

24

990.000 VND

25

770.000 VND

26

810.000 VND

27

980.000 VND

28

990.000 VND

29

630.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

800.000 VND

3

700.000 VND

4

1,150.000 VND

5

650.000 VND

6

680.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,090.000 VND

15

780.000 VND

16

660.000 VND

17

770.000 VND

18

710.000 VND

19

840.000 VND

20

940.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,150.000 VND

23

900.000 VND

24

1,120.000 VND

25

820.000 VND

26

870.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,020.000 VND

29

940.000 VND

30

720.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,040.000 VND

3

780.000 VND

4

1,100.000 VND

5

960.000 VND

6

950.000 VND

7

810.000 VND

8

810.000 VND

9

850.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,170.000 VND

12

620.000 VND

13

1,200.000 VND

14

710.000 VND

15

880.000 VND

16

900.000 VND

17

970.000 VND

18

1,050.000 VND

19

820.000 VND

20

1,080.000 VND

21

780.000 VND

22

900.000 VND

23

870.000 VND

24

1,120.000 VND

25

950.000 VND

26

1,030.000 VND

27

760.000 VND

28

710.000 VND

29

820.000 VND

30

870.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

710.000 VND

3

990.000 VND

4

720.000 VND

5

910.000 VND

6

1,100.000 VND

7

680.000 VND

8

1,120.000 VND

9

680.000 VND

10

1,030.000 VND

11

1,180.000 VND

12

970.000 VND

13

740.000 VND

14

900.000 VND

15

1,090.000 VND

16

990.000 VND

17

810.000 VND

18

760.000 VND

19

830.000 VND

20

880.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,160.000 VND

23

940.000 VND

24

650.000 VND

25

750.000 VND

26

940.000 VND

27

1,070.000 VND

28

820.000 VND

29

690.000 VND

30

1,020.000 VND

Bạn đang ở một nơi cách xa thành phố Vinh thì không có lý do gì bạn không chọn du lịch Vinh bằng máy bay cả. Không chỉ tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức và cả sức khỏe mà nếu biết mẹo nhỏ dưới đây, bạn còn tiết kiệm được cả kinh phí nếu biết cách săn vé máy bay tết đi Vinh giá rẻ đấy. Chỉ tầm chưa đến 1h đồng hồ bay và chỉ với một tuyến duy nhất, bạn đã có thể hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vinh. Đây là một sân bay hiện đại với cơ cấu hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, ngày một nâng cấp và hoàn thiện. Hiện tại, với sự hoạt động không ngừng của 3 hãng hàng không nội địa là Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines luôn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ