Vé máy bay Thanh Hóa đi Đà Lạt giá rẻ hãng nào bay mở bán mỗi ngày?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Thanh Hóa đi Đà Lạt

Từ sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa chưa có chuyến bay thẳng nào đến Đà Lạt, tuy nhiên bạn có thể yên tâm vì có nhiều sự kết hợp bay mỗi ngày được đại lý vemaybaylyhai.com.vn kết hợp mở bán giúp cho bạn có hành trình vé máy bay thanh hóa đi đà lạt giá tốt nhất.

GIÁ VÉ KẾT HỢP HÀNH TRÌNH ĐI ĐÀ LẠT:
  1. Mua vé bay Thanh Hóa đi Nha Trang, sau đó từ Nha Trang đi Ô tô đi Đà Lạt (đây là hành trình du lịch kết hợp 2 nơi)
  2. Mua vé bay Thanh Hóa đi TPHCM, sau đó mua vé bay TPHCM đi Đà Lạt (Hành trình kết hợp bay dừng tại TPHCM)

Một số chương trình khuyến mãi được mở bán giảm giá đoàn đi lịch, luôn giảm trẻ em, em bé vào mùa hè , lễ , tết cho hành trình thanh hóa đi đà lạt.

BẢNG GIÁ KẾT HỢP BAY: THANH HÓA => TPHCM => ĐÀ LẠT
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,040.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,190.000 VND

28

2,270.000 VND

29

2,060.000 VND

30

2,110.000 VND

31

2,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,320.000 VND

5

2,350.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,050.000 VND

10

2,290.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,050.000 VND

13

2,020.000 VND

14

2,110.000 VND

15

2,310.000 VND

16

2,240.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,070.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,250.000 VND

22

2,110.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,130.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,210.000 VND

27

2,100.000 VND

28

2,060.000 VND

29

2,360.000 VND

30

2,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,180.000 VND

2

3,270.000 VND

3

3,040.000 VND

4

3,230.000 VND

5

2,920.000 VND

6

3,000.000 VND

7

3,260.000 VND

8

2,940.000 VND

9

3,010.000 VND

10

3,300.000 VND

11

3,090.000 VND

12

3,120.000 VND

13

2,960.000 VND

14

2,910.000 VND

15

2,950.000 VND

16

3,200.000 VND

17

3,250.000 VND

18

3,070.000 VND

19

3,210.000 VND

20

2,930.000 VND

21

3,200.000 VND

22

3,100.000 VND

23

3,250.000 VND

24

2,910.000 VND

25

2,910.000 VND

26

2,950.000 VND

27

3,110.000 VND

28

2,980.000 VND

29

3,050.000 VND

30

3,200.000 VND

31

3,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,830.000 VND

2

2,770.000 VND

3

3,070.000 VND

4

3,090.000 VND

5

3,020.000 VND

6

2,840.000 VND

7

2,840.000 VND

8

3,060.000 VND

9

2,850.000 VND

10

2,850.000 VND

11

2,870.000 VND

12

2,770.000 VND

13

2,940.000 VND

14

3,040.000 VND

15

2,720.000 VND

16

3,040.000 VND

17

2,870.000 VND

18

2,750.000 VND

19

3,100.000 VND

20

2,840.000 VND

21

3,020.000 VND

22

2,740.000 VND

23

3,060.000 VND

24

2,910.000 VND

25

3,070.000 VND

26

3,010.000 VND

27

3,020.000 VND

28

3,090.000 VND

29

2,910.000 VND

30

3,000.000 VND

31

2,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,240.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,080.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,150.000 VND

7

2,070.000 VND

8

2,200.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,320.000 VND

12

2,110.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,160.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,050.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,080.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,060.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,210.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,290.000 VND

30

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,190.000 VND

3

2,280.000 VND

4

2,020.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,040.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,290.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,290.000 VND

13

2,110.000 VND

14

2,230.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,040.000 VND

17

2,160.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,200.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,320.000 VND

24

2,050.000 VND

25

2,030.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,070.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,310.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,240.000 VND

9

2,310.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,200.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,160.000 VND

14

2,070.000 VND

15

2,150.000 VND

16

2,190.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,300.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,100.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,070.000 VND

25

2,210.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,300.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,000.000 VND

2

2,360.000 VND

3

2,080.000 VND

4

2,020.000 VND

5

2,140.000 VND

6

2,240.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,090.000 VND

11

2,170.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,130.000 VND

15

2,220.000 VND

16

2,240.000 VND

17

2,370.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,070.000 VND

20

2,250.000 VND

21

2,150.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,040.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,210.000 VND

26

2,400.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,040.000 VND

29

2,010.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,640.000 VND

2

3,860.000 VND

3

3,950.000 VND

4

3,890.000 VND

5

3,740.000 VND

6

3,900.000 VND

7

3,640.000 VND

8

3,950.000 VND

9

3,850.000 VND

10

3,760.000 VND

11

3,740.000 VND

12

3,940.000 VND

13

3,690.000 VND

14

3,960.000 VND

15

3,770.000 VND

16

3,950.000 VND

17

3,790.000 VND

18

3,970.000 VND

19

3,730.000 VND

20

3,950.000 VND

21

3,890.000 VND

22

3,840.000 VND

23

3,780.000 VND

24

3,780.000 VND

25

3,950.000 VND

26

3,890.000 VND

27

3,970.000 VND

28

3,870.000 VND

29

3,770.000 VND

30

3,960.000 VND

31

3,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,150.000 VND

2

4,120.000 VND

3

4,050.000 VND

4

4,360.000 VND

5

4,130.000 VND

6

4,240.000 VND

7

4,170.000 VND

8

4,150.000 VND

9

4,060.000 VND

10

4,290.000 VND

11

4,190.000 VND

12

4,170.000 VND

13

4,320.000 VND

14

4,290.000 VND

15

4,280.000 VND

16

4,200.000 VND

17

4,310.000 VND

18

4,140.000 VND

19

4,180.000 VND

20

4,350.000 VND

21

4,340.000 VND

22

4,280.000 VND

23

4,210.000 VND

24

4,060.000 VND

25

4,130.000 VND

26

4,220.000 VND

27

4,220.000 VND

28

4,380.000 VND

29

4,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,530.000 VND

2

3,770.000 VND

3

3,730.000 VND

4

3,650.000 VND

5

3,630.000 VND

6

3,570.000 VND

7

3,750.000 VND

8

3,770.000 VND

9

3,620.000 VND

10

3,660.000 VND

11

3,850.000 VND

12

3,640.000 VND

13

3,710.000 VND

14

3,650.000 VND

15

3,600.000 VND

16

3,560.000 VND

17

3,790.000 VND

18

3,860.000 VND

19

3,600.000 VND

20

3,590.000 VND

21

3,540.000 VND

22

3,810.000 VND

23

3,660.000 VND

24

3,520.000 VND

25

3,760.000 VND

26

3,570.000 VND

27

3,560.000 VND

28

3,870.000 VND

29

3,670.000 VND

30

3,560.000 VND

31

3,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,030.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,050.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,050.000 VND

7

2,390.000 VND

8

2,060.000 VND

9

2,100.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,100.000 VND

14

2,210.000 VND

15

2,000.000 VND

16

2,260.000 VND

17

2,100.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,030.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,090.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,080.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,070.000 VND

29

2,050.000 VND

30

2,330.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ