Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang khuyến mãi vietjet air giá rẻ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang

Rất đơn giản khi bạn đến với vemaybayLyHai sẽ có nhân viên trực sẵn sàng 24/24h giúp sức cho bạn tìm kiếm, Từng hệ thống của mỗi phòng vé máy bay điều có những tính chất phục vụ riêng vì vậy quý khách nên chọn mua vé máy bay, hãng Vietjet Air như cánh cửa thần kỳ giúp bạn đặt chân khám phá thành phố biển nha trang chỉ với 1h bay

Khuyến mãi xuất hiện trực tiếp tại bảng giá hệ thống website, nhưng với 2 phút, Đồng thời, Vietjet còn dành tặng 200 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa, Vietjet từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội đi lại, ... với 1 triệu vé khuyến mại giá 0 đồng dành cho khách hàng mua vé máy bay của hãng. Vé máy bay Jetstar Pacific khai thác: Chuyến bay giữa Thành phố Nha Trang và Thanh Hóa khoảng 3 chuyến/ngày. Chuyến bay giữa Thanh Hóa và Nha Trang.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

890.000 VND

20

1,150.000 VND

21

740.000 VND

22

1,020.000 VND

23

960.000 VND

24

720.000 VND

25

820.000 VND

26

790.000 VND

27

900.000 VND

28

700.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,160.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,140.000 VND

4

940.000 VND

5

850.000 VND

6

860.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,060.000 VND

9

890.000 VND

10

1,160.000 VND

11

800.000 VND

12

1,180.000 VND

13

770.000 VND

14

970.000 VND

15

710.000 VND

16

840.000 VND

17

1,120.000 VND

18

1,010.000 VND

19

880.000 VND

20

940.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,000.000 VND

23

1,010.000 VND

24

980.000 VND

25

840.000 VND

26

980.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,030.000 VND

29

840.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

940.000 VND

3

910.000 VND

4

800.000 VND

5

790.000 VND

6

920.000 VND

7

930.000 VND

8

910.000 VND

9

880.000 VND

10

740.000 VND

11

920.000 VND

12

750.000 VND

13

780.000 VND

14

790.000 VND

15

1,190.000 VND

16

1,080.000 VND

17

950.000 VND

18

760.000 VND

19

860.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,200.000 VND

22

870.000 VND

23

800.000 VND

24

970.000 VND

25

1,060.000 VND

26

800.000 VND

27

830.000 VND

28

900.000 VND

29

740.000 VND

30

1,130.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,730.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,370.000 VND

5

2,640.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,690.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,750.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,760.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,780.000 VND

25

2,760.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,640.000 VND

29

2,730.000 VND

30

2,490.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,960.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,980.000 VND

4

3,020.000 VND

5

2,970.000 VND

6

2,880.000 VND

7

3,060.000 VND

8

2,980.000 VND

9

3,000.000 VND

10

2,890.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,800.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,860.000 VND

16

3,130.000 VND

17

2,980.000 VND

18

2,880.000 VND

19

3,100.000 VND

20

2,990.000 VND

21

3,130.000 VND

22

2,940.000 VND

23

2,950.000 VND

24

2,830.000 VND

25

2,950.000 VND

26

3,080.000 VND

27

3,070.000 VND

28

2,860.000 VND

29

3,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,250.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,510.000 VND

9

2,590.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,670.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,530.000 VND

24

2,540.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,660.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,490.000 VND

30

2,260.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,150.000 VND

4

960.000 VND

5

750.000 VND

6

950.000 VND

7

1,130.000 VND

8

880.000 VND

9

990.000 VND

10

730.000 VND

11

1,040.000 VND

12

800.000 VND

13

1,110.000 VND

14

700.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,070.000 VND

17

880.000 VND

18

1,010.000 VND

19

990.000 VND

20

840.000 VND

21

780.000 VND

22

990.000 VND

23

1,170.000 VND

24

970.000 VND

25

1,120.000 VND

26

990.000 VND

27

990.000 VND

28

1,160.000 VND

29

980.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,090.000 VND

9

920.000 VND

10

870.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,150.000 VND

15

1,020.000 VND

16

960.000 VND

17

860.000 VND

18

900.000 VND

19

1,110.000 VND

20

840.000 VND

21

840.000 VND

22

800.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,190.000 VND

25

850.000 VND

26

920.000 VND

27

810.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,160.000 VND

30

770.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

700.000 VND

3

800.000 VND

4

1,190.000 VND

5

820.000 VND

6

1,050.000 VND

7

910.000 VND

8

910.000 VND

9

990.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,170.000 VND

12

810.000 VND

13

1,120.000 VND

14

860.000 VND

15

1,040.000 VND

16

1,020.000 VND

17

890.000 VND

18

1,120.000 VND

19

940.000 VND

20

730.000 VND

21

730.000 VND

22

780.000 VND

23

790.000 VND

24

1,140.000 VND

25

840.000 VND

26

1,080.000 VND

27

970.000 VND

28

1,150.000 VND

29

750.000 VND

30

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,030.000 VND

4

880.000 VND

5

930.000 VND

6

1,120.000 VND

7

790.000 VND

8

710.000 VND

9

990.000 VND

10

760.000 VND

11

950.000 VND

12

740.000 VND

13

1,120.000 VND

14

900.000 VND

15

790.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,080.000 VND

18

870.000 VND

19

780.000 VND

20

970.000 VND

21

760.000 VND

22

770.000 VND

23

890.000 VND

24

1,030.000 VND

25

730.000 VND

26

1,110.000 VND

27

1,030.000 VND

28

990.000 VND

29

1,130.000 VND

30

920.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,010.000 VND

5

920.000 VND

6

1,120.000 VND

7

720.000 VND

8

1,070.000 VND

9

790.000 VND

10

940.000 VND

11

870.000 VND

12

1,140.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,080.000 VND

16

800.000 VND

17

760.000 VND

18

840.000 VND

19

1,040.000 VND

20

940.000 VND

21

1,010.000 VND

22

1,050.000 VND

23

960.000 VND

24

880.000 VND

25

810.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,200.000 VND

28

940.000 VND

29

860.000 VND

30

1,060.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

1,090.000 VND

3

750.000 VND

4

1,000.000 VND

5

980.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,040.000 VND

9

760.000 VND

10

740.000 VND

11

930.000 VND

12

900.000 VND

13

1,050.000 VND

14

840.000 VND

15

1,110.000 VND

16

870.000 VND

17

860.000 VND

18

1,170.000 VND

19

980.000 VND

20

700.000 VND

21

1,070.000 VND

22

880.000 VND

23

850.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,160.000 VND

26

810.000 VND

27

1,190.000 VND

28

850.000 VND

29

880.000 VND

30

750.000 VND


Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang khuyến mãi vietjet air giá rẻ

Đồng thời đề xuất kế hoạch mở đường bay mới đi Cần Thơ, Đà Lạt và ngược lại trong thời gian tới. ... Vietjet mở đường vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang với giá vé chỉ 599.000 đồng ... VietJet Air dự kiến sẽ khai thác đường bay Thanh Hóa - Nha Trang với mức giá rẻ hơn ... Vietjet Air mở bán từ năm trước đang được rất nhiều khách hàng để mắt tới, vì nhu cầu đi du lịch.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ