Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang khuyến mãi vietjet air giá rẻ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang

Rất đơn giản khi bạn đến với vemaybayLyHai sẽ có nhân viên trực sẵn sàng 24/24h giúp sức cho bạn tìm kiếm, Từng hệ thống của mỗi phòng vé máy bay điều có những tính chất phục vụ riêng vì vậy quý khách nên chọn mua vé máy bay, hãng Vietjet Air như cánh cửa thần kỳ giúp bạn đặt chân khám phá thành phố biển nha trang chỉ với 1h bay

Khuyến mãi xuất hiện trực tiếp tại bảng giá hệ thống website, nhưng với 2 phút, Đồng thời, Vietjet còn dành tặng 200 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa, Vietjet từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội đi lại, ... với 1 triệu vé khuyến mại giá 0 đồng dành cho khách hàng mua vé máy bay của hãng. Vé máy bay Jetstar Pacific khai thác: Chuyến bay giữa Thành phố Nha Trang và Thanh Hóa khoảng 3 chuyến/ngày. Chuyến bay giữa Thanh Hóa và Nha Trang.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

730.000 VND

25

810.000 VND

26

830.000 VND

27

700.000 VND

28

730.000 VND

29

890.000 VND

30

860.000 VND

31

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

830.000 VND

3

770.000 VND

4

930.000 VND

5

1,020.000 VND

6

900.000 VND

7

780.000 VND

8

930.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,060.000 VND

11

800.000 VND

12

860.000 VND

13

950.000 VND

14

1,100.000 VND

15

760.000 VND

16

970.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,100.000 VND

19

850.000 VND

20

970.000 VND

21

1,190.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,030.000 VND

24

870.000 VND

25

1,150.000 VND

26

920.000 VND

27

1,100.000 VND

28

870.000 VND

29

920.000 VND

30

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,870.000 VND

2

1,790.000 VND

3

1,820.000 VND

4

1,870.000 VND

5

1,830.000 VND

6

1,940.000 VND

7

1,620.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,940.000 VND

10

1,660.000 VND

11

2,070.000 VND

12

1,920.000 VND

13

1,750.000 VND

14

1,610.000 VND

15

1,650.000 VND

16

1,750.000 VND

17

1,990.000 VND

18

1,660.000 VND

19

2,040.000 VND

20

2,070.000 VND

21

1,970.000 VND

22

1,980.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,830.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,750.000 VND

27

1,660.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,060.000 VND

30

1,680.000 VND

31

2,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,740.000 VND

2

1,480.000 VND

3

1,890.000 VND

4

1,620.000 VND

5

1,590.000 VND

6

1,670.000 VND

7

1,870.000 VND

8

1,620.000 VND

9

1,570.000 VND

10

1,900.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,690.000 VND

13

1,670.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,660.000 VND

16

1,490.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,600.000 VND

20

1,450.000 VND

21

1,700.000 VND

22

1,850.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,870.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,540.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,120.000 VND

3

950.000 VND

4

880.000 VND

5

700.000 VND

6

820.000 VND

7

950.000 VND

8

830.000 VND

9

720.000 VND

10

890.000 VND

11

1,170.000 VND

12

720.000 VND

13

720.000 VND

14

1,160.000 VND

15

750.000 VND

16

1,120.000 VND

17

900.000 VND

18

710.000 VND

19

1,150.000 VND

20

950.000 VND

21

870.000 VND

22

1,110.000 VND

23

800.000 VND

24

840.000 VND

25

860.000 VND

26

940.000 VND

27

740.000 VND

28

930.000 VND

29

1,110.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

700.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,060.000 VND

5

910.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,000.000 VND

9

1,040.000 VND

10

880.000 VND

11

960.000 VND

12

820.000 VND

13

880.000 VND

14

1,060.000 VND

15

730.000 VND

16

760.000 VND

17

920.000 VND

18

850.000 VND

19

780.000 VND

20

810.000 VND

21

820.000 VND

22

880.000 VND

23

990.000 VND

24

840.000 VND

25

1,120.000 VND

26

820.000 VND

27

940.000 VND

28

1,180.000 VND

29

780.000 VND

30

710.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

830.000 VND

3

1,010.000 VND

4

700.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,120.000 VND

7

900.000 VND

8

850.000 VND

9

1,030.000 VND

10

870.000 VND

11

940.000 VND

12

890.000 VND

13

1,030.000 VND

14

750.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,110.000 VND

17

790.000 VND

18

900.000 VND

19

940.000 VND

20

1,030.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,100.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,070.000 VND

25

810.000 VND

26

940.000 VND

27

1,140.000 VND

28

770.000 VND

29

890.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

960.000 VND

3

740.000 VND

4

780.000 VND

5

860.000 VND

6

700.000 VND

7

850.000 VND

8

700.000 VND

9

1,140.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,090.000 VND

13

740.000 VND

14

800.000 VND

15

780.000 VND

16

980.000 VND

17

910.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,190.000 VND

20

730.000 VND

21

1,020.000 VND

22

820.000 VND

23

1,130.000 VND

24

770.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,110.000 VND

27

770.000 VND

28

930.000 VND

29

960.000 VND

30

1,040.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,300.000 VND

2

2,450.000 VND

3

2,780.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,340.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,710.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,550.000 VND

14

2,760.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,510.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,780.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,760.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,450.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,790.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,080.000 VND

2

2,740.000 VND

3

2,810.000 VND

4

2,780.000 VND

5

3,000.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,940.000 VND

8

2,860.000 VND

9

3,010.000 VND

10

2,920.000 VND

11

3,190.000 VND

12

3,090.000 VND

13

2,970.000 VND

14

3,160.000 VND

15

2,940.000 VND

16

3,140.000 VND

17

2,770.000 VND

18

3,160.000 VND

19

2,710.000 VND

20

3,200.000 VND

21

3,130.000 VND

22

2,970.000 VND

23

3,030.000 VND

24

3,070.000 VND

25

2,990.000 VND

26

2,920.000 VND

27

3,160.000 VND

28

2,730.000 VND

29

2,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,650.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,660.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,650.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,690.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,200.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,270.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,240.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,270.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,580.000 VND

30

2,370.000 VND

31

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,000.000 VND

4

970.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,040.000 VND

7

920.000 VND

8

890.000 VND

9

890.000 VND

10

960.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,180.000 VND

13

800.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,150.000 VND

17

770.000 VND

18

1,180.000 VND

19

1,160.000 VND

20

910.000 VND

21

1,080.000 VND

22

700.000 VND

23

990.000 VND

24

1,090.000 VND

25

960.000 VND

26

750.000 VND

27

780.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,160.000 VND


Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang khuyến mãi vietjet air giá rẻ

Đồng thời đề xuất kế hoạch mở đường bay mới đi Cần Thơ, Đà Lạt và ngược lại trong thời gian tới. ... Vietjet mở đường vé máy bay Thanh Hóa đi Nha Trang với giá vé chỉ 599.000 đồng ... VietJet Air dự kiến sẽ khai thác đường bay Thanh Hóa - Nha Trang với mức giá rẻ hơn ... Vietjet Air mở bán từ năm trước đang được rất nhiều khách hàng để mắt tới, vì nhu cầu đi du lịch.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ