Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Thanh Hóa đi TPHCM Sài Gòn

Vietnam airlines, Vé TPHCM đến Thanh Hóa, 1.400.000 VNĐ. Vietnam airlines, Vé Sài Gòn đi Sao Vàng, 1.120.000 VNĐ. Jetstar pacific, Thanh Hóa Hiện nay LÝ HẢI Cung cấp vé máy bay từ Thọ xuân(Thanh Hóa) Đi Tp Hồ Chí Minh(Sài Gòn). Cảng hàng không Thọ Xuân hay sân bay Thọ Xuân. Vé máy bay tết từ Thanh Hóa đi Sài Gòn giá rẻ, Quý khách có thể kiểm tra vé tết đi Sài Gòn trực tiếp trên Website vemaybaylyhai.com.vn mà không cần tìm đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hiện nay, có 3 hãng hàng không chuyên cung cấp vé máy bay từ Thanh Hóa đi Sài Gòn, đó là Vietnam Airlines khai thác đầu tiên khi sân bay này đưa vào hoạt đầu tháng 1, kế tiếp các hãng hàng không khác theo sau.

Đặt vé máy bay Thanh Hóa đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ bao nhiêu tiền
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,040.000 VND

16

720.000 VND

17

1,240.000 VND

18

930.000 VND

19

1,270.000 VND

20

870.000 VND

21

760.000 VND

22

710.000 VND

23

820.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,000.000 VND

27

1,280.000 VND

28

1,300.000 VND

29

910.000 VND

30

720.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,840.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,610.000 VND

5

2,900.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,660.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,690.000 VND

12

2,940.000 VND

13

2,340.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,690.000 VND

18

2,710.000 VND

19

2,750.000 VND

20

2,810.000 VND

21

2,740.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,920.000 VND

27

2,670.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,450.000 VND

30

2,770.000 VND

31

2,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,060.000 VND

2

3,260.000 VND

3

3,270.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,790.000 VND

7

2,780.000 VND

8

3,030.000 VND

9

2,990.000 VND

10

3,080.000 VND

11

2,840.000 VND

12

2,910.000 VND

13

3,210.000 VND

14

2,700.000 VND

15

3,290.000 VND

16

2,960.000 VND

17

2,740.000 VND

18

3,120.000 VND

19

3,210.000 VND

20

3,080.000 VND

21

3,290.000 VND

22

3,120.000 VND

23

2,860.000 VND

24

3,060.000 VND

25

3,160.000 VND

26

2,750.000 VND

27

2,890.000 VND

28

2,900.000 VND

29

3,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,550.000 VND

3

2,410.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,790.000 VND

7

2,830.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,740.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,770.000 VND

16

2,840.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,250.000 VND

24

2,400.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,400.000 VND

29

2,590.000 VND

30

2,580.000 VND

31

2,720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

760.000 VND

3

900.000 VND

4

760.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,330.000 VND

7

1,030.000 VND

8

840.000 VND

9

1,320.000 VND

10

1,260.000 VND

11

940.000 VND

12

720.000 VND

13

890.000 VND

14

870.000 VND

15

770.000 VND

16

990.000 VND

17

1,320.000 VND

18

990.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,310.000 VND

21

940.000 VND

22

840.000 VND

23

1,310.000 VND

24

1,140.000 VND

25

910.000 VND

26

780.000 VND

27

1,310.000 VND

28

940.000 VND

29

1,210.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,310.000 VND

3

760.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,310.000 VND

6

990.000 VND

7

1,160.000 VND

8

820.000 VND

9

750.000 VND

10

1,040.000 VND

11

960.000 VND

12

770.000 VND

13

1,220.000 VND

14

1,060.000 VND

15

760.000 VND

16

1,020.000 VND

17

840.000 VND

18

960.000 VND

19

1,230.000 VND

20

800.000 VND

21

760.000 VND

22

740.000 VND

23

860.000 VND

24

990.000 VND

25

770.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,240.000 VND

29

900.000 VND

30

1,350.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

1,290.000 VND

3

1,070.000 VND

4

1,260.000 VND

5

1,020.000 VND

6

900.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,270.000 VND

10

800.000 VND

11

960.000 VND

12

980.000 VND

13

810.000 VND

14

1,110.000 VND

15

780.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,270.000 VND

19

890.000 VND

20

860.000 VND

21

1,150.000 VND

22

920.000 VND

23

770.000 VND

24

1,110.000 VND

25

720.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

810.000 VND

3

770.000 VND

4

990.000 VND

5

1,200.000 VND

6

820.000 VND

7

860.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,110.000 VND

10

910.000 VND

11

900.000 VND

12

750.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,070.000 VND

15

710.000 VND

16

1,030.000 VND

17

700.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,030.000 VND

21

710.000 VND

22

1,300.000 VND

23

830.000 VND

24

1,100.000 VND

25

920.000 VND

26

1,020.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,020.000 VND

29

900.000 VND

30

950.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,070.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,240.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,260.000 VND

10

940.000 VND

11

1,010.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,310.000 VND

14

730.000 VND

15

1,070.000 VND

16

840.000 VND

17

770.000 VND

18

760.000 VND

19

740.000 VND

20

1,280.000 VND

21

820.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,200.000 VND

24

990.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,340.000 VND

27

700.000 VND

28

890.000 VND

29

810.000 VND

30

870.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

870.000 VND

3

1,210.000 VND

4

910.000 VND

5

790.000 VND

6

970.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,220.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,170.000 VND

14

970.000 VND

15

1,100.000 VND

16

990.000 VND

17

940.000 VND

18

1,310.000 VND

19

720.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,210.000 VND

22

1,230.000 VND

23

960.000 VND

24

890.000 VND

25

1,290.000 VND

26

700.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

990.000 VND

3

1,150.000 VND

4

720.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,280.000 VND

7

750.000 VND

8

1,180.000 VND

9

790.000 VND

10

1,150.000 VND

11

760.000 VND

12

1,170.000 VND

13

970.000 VND

14

1,040.000 VND

15

1,110.000 VND

16

840.000 VND

17

730.000 VND

18

710.000 VND

19

730.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,280.000 VND

22

780.000 VND

23

740.000 VND

24

1,000.000 VND

25

1,280.000 VND

26

860.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,310.000 VND

29

980.000 VND

30

880.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

800.000 VND

3

900.000 VND

4

860.000 VND

5

1,270.000 VND

6

780.000 VND

7

770.000 VND

8

1,260.000 VND

9

940.000 VND

10

1,170.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,250.000 VND

14

780.000 VND

15

740.000 VND

16

1,090.000 VND

17

820.000 VND

18

1,000.000 VND

19

1,310.000 VND

20

860.000 VND

21

1,250.000 VND

22

1,230.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,040.000 VND

25

990.000 VND

26

1,040.000 VND

27

1,240.000 VND

28

1,260.000 VND

29

750.000 VND

30

1,200.000 VND

Vé máy bay giá rẻ của Jetstar Thanh Hóa đi sài gòn. Tìm hiểu cách đặt vé máy bay và những thông tin bạn cần biết về Thanh Hóa, Việt Nam ngay bây giờ! Giá vé máy bay Thanh Hóa đi TPHCM Sài Gòn siêu rẻ giúp bạn thỏa sức vui ... Từ Thanh Hóa đi Sài Gòn là một quãng đường khá xa và bạn đang muốn tìm giá vé Thanh Hóa đi Sài Gòn hãy lên ngay đại lý chúng tôi để được hỗ trợ. Vé máy bay đi tphcm sài gòn bay trong dịp cuối tuần sẽ có ... 536 000vnd den 1 986 000vnd, đại lý đặt Vé Thanh hóa đi tphcm Sài Gòn. Thanh Hóa là một tỉnh lớn của Việt Nam, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong các đơn vị hành chính trực thuộc quốc gia.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ