Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air - vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM đi Đà Lạt

Giá vé trung bình từ TPHCM đi Đà Lạt là bao nhiêu: giá vé 580.000VNĐ của hãng Vietjet. Làm sao đặt vé giá rẻ. Anh có thể đặt vé trước đó vài tuần cho đến 2 tháng sẽ có vé giá rẻ, cận ngày bay vé giá vé sẽ rất cao.

Tôi bị chấn thương chỉnh hình, có kim loại trong người có đi được không? Được với điều kiện anh phải có giấy khám báo bệnh của bác sĩ.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

240.000 VND

24

180.000 VND

25

630.000 VND

26

180.000 VND

27

350.000 VND

28

440.000 VND

29

360.000 VND

30

550.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

670.000 VND

3

560.000 VND

4

330.000 VND

5

170.000 VND

6

290.000 VND

7

300.000 VND

8

270.000 VND

9

340.000 VND

10

420.000 VND

11

340.000 VND

12

380.000 VND

13

540.000 VND

14

500.000 VND

15

560.000 VND

16

390.000 VND

17

560.000 VND

18

690.000 VND

19

570.000 VND

20

690.000 VND

21

530.000 VND

22

540.000 VND

23

510.000 VND

24

320.000 VND

25

160.000 VND

26

380.000 VND

27

500.000 VND

28

270.000 VND

29

490.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

200.000 VND

2

600.000 VND

3

460.000 VND

4

320.000 VND

5

200.000 VND

6

220.000 VND

7

440.000 VND

8

560.000 VND

9

570.000 VND

10

260.000 VND

11

610.000 VND

12

220.000 VND

13

390.000 VND

14

590.000 VND

15

270.000 VND

16

380.000 VND

17

550.000 VND

18

220.000 VND

19

160.000 VND

20

490.000 VND

21

540.000 VND

22

640.000 VND

23

460.000 VND

24

390.000 VND

25

520.000 VND

26

200.000 VND

27

290.000 VND

28

680.000 VND

29

460.000 VND

30

560.000 VND

31

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

190.000 VND

2

360.000 VND

3

330.000 VND

4

500.000 VND

5

420.000 VND

6

520.000 VND

7

480.000 VND

8

150.000 VND

9

460.000 VND

10

520.000 VND

11

250.000 VND

12

630.000 VND

13

480.000 VND

14

640.000 VND

15

270.000 VND

16

420.000 VND

17

280.000 VND

18

420.000 VND

19

280.000 VND

20

420.000 VND

21

410.000 VND

22

210.000 VND

23

370.000 VND

24

200.000 VND

25

580.000 VND

26

490.000 VND

27

520.000 VND

28

200.000 VND

29

670.000 VND

30

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,300.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,590.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,560.000 VND

7

1,400.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,130.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,300.000 VND

12

1,540.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,260.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,180.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,370.000 VND

19

1,400.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,060.000 VND

22

1,190.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,420.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,110.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,320.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

1,080.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,380.000 VND

7

860.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,100.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,320.000 VND

13

900.000 VND

14

870.000 VND

15

870.000 VND

16

1,030.000 VND

17

900.000 VND

18

890.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,120.000 VND

21

1,290.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,170.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,390.000 VND

26

1,260.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,370.000 VND

29

1,150.000 VND

30

970.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

310.000 VND

3

290.000 VND

4

330.000 VND

5

530.000 VND

6

250.000 VND

7

660.000 VND

8

620.000 VND

9

590.000 VND

10

300.000 VND

11

280.000 VND

12

220.000 VND

13

370.000 VND

14

230.000 VND

15

300.000 VND

16

230.000 VND

17

270.000 VND

18

160.000 VND

19

440.000 VND

20

260.000 VND

21

410.000 VND

22

450.000 VND

23

230.000 VND

24

600.000 VND

25

270.000 VND

26

420.000 VND

27

630.000 VND

28

490.000 VND

29

320.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

520.000 VND

3

420.000 VND

4

190.000 VND

5

170.000 VND

6

280.000 VND

7

520.000 VND

8

650.000 VND

9

240.000 VND

10

560.000 VND

11

600.000 VND

12

610.000 VND

13

620.000 VND

14

680.000 VND

15

270.000 VND

16

550.000 VND

17

660.000 VND

18

280.000 VND

19

200.000 VND

20

390.000 VND

21

470.000 VND

22

500.000 VND

23

400.000 VND

24

180.000 VND

25

310.000 VND

26

700.000 VND

27

180.000 VND

28

580.000 VND

29

310.000 VND

30

180.000 VND

31

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

250.000 VND

3

680.000 VND

4

520.000 VND

5

370.000 VND

6

180.000 VND

7

430.000 VND

8

480.000 VND

9

220.000 VND

10

360.000 VND

11

690.000 VND

12

680.000 VND

13

330.000 VND

14

440.000 VND

15

560.000 VND

16

250.000 VND

17

530.000 VND

18

280.000 VND

19

500.000 VND

20

170.000 VND

21

240.000 VND

22

200.000 VND

23

480.000 VND

24

280.000 VND

25

460.000 VND

26

620.000 VND

27

170.000 VND

28

330.000 VND

29

170.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

520.000 VND

3

300.000 VND

4

320.000 VND

5

600.000 VND

6

670.000 VND

7

400.000 VND

8

510.000 VND

9

550.000 VND

10

580.000 VND

11

420.000 VND

12

620.000 VND

13

390.000 VND

14

630.000 VND

15

150.000 VND

16

300.000 VND

17

440.000 VND

18

510.000 VND

19

610.000 VND

20

540.000 VND

21

330.000 VND

22

500.000 VND

23

540.000 VND

24

610.000 VND

25

250.000 VND

26

550.000 VND

27

290.000 VND

28

260.000 VND

29

560.000 VND

30

240.000 VND

31

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,150.000 VND

2

1,950.000 VND

3

1,760.000 VND

4

1,960.000 VND

5

2,220.000 VND

6

1,970.000 VND

7

2,020.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,050.000 VND

10

2,270.000 VND

11

2,100.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,250.000 VND

15

1,920.000 VND

16

2,000.000 VND

17

2,190.000 VND

18

1,990.000 VND

19

1,750.000 VND

20

2,060.000 VND

21

2,030.000 VND

22

1,950.000 VND

23

1,790.000 VND

24

1,920.000 VND

25

1,820.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,000.000 VND

28

2,080.000 VND

29

1,890.000 VND

30

1,950.000 VND

31

1,800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,490.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,620.000 VND

5

2,430.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,350.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,650.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,550.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,690.000 VND

18

2,680.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,690.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,290.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,380.000 VND

Số ghế của tôi là bao nhiêu ? tôi có thể chọn chỗ ngồi không. Thông thường lên máy bay hành khách sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air, vietnam airlines
 
Chuyến bay của tôi bị trễ 4 tiếng, tôi có thể hoàn vé máy bay TPHCM đi Đà Lạt lại không, tôi mua hãng vietjet. Quý khách có thể hoàn vé máy bay nếu hãng bay trễ trên 3 tiếng.
 
Có bầu 8 tháng bay có cần thủ tục gì không. Trường hợp này phải có giấy khám sức khỏe của bác sĩ chứng nhận thai phụ đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay đó.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ