Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Côn Đảo giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Côn Đảo

+ Có những hãng nào bay từ Hà Nội đi Côn Đảo? Chỉ có 1 hãng bay duy nhất là VietNam Airlines bay từ Sài Gòn côn đảo, từ Hà Nội chưa có đường bay, đặt vé máy bay đi côn đảo từ hà nội bay 2 chặng.

+ Từ TPHCM đi Côn Đảo có mấy chuyến bay, giá vé trẻ em, người lớn là bao nhiêu? từ Sài Gòn đi Côn Đảo có 3 chuyến bay, giá người lớn khoảng bao nhiêu? vé trẻ em = 75% vé người lớn chưa thuế, vé em bé = 10% so với vé người lớn chưa thuế. Giá vé máy bay người lớn thường khá cao khoảng 1,200,000d trở lên.

GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,290.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,270.000 VND

30

1,270.000 VND

31

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,380.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,310.000 VND

4

1,160.000 VND

5

1,390.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,350.000 VND

8

1,130.000 VND

9

1,310.000 VND

10

1,260.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,290.000 VND

15

1,250.000 VND

16

1,320.000 VND

17

1,150.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,240.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,270.000 VND

26

1,360.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,310.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,030.000 VND

3

2,180.000 VND

4

2,070.000 VND

5

2,270.000 VND

6

2,160.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,110.000 VND

9

2,010.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,040.000 VND

12

2,000.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,020.000 VND

16

2,230.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,180.000 VND

19

2,240.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,270.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,080.000 VND

26

2,160.000 VND

27

2,120.000 VND

28

2,270.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,130.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,970.000 VND

2

1,820.000 VND

3

1,990.000 VND

4

2,100.000 VND

5

1,960.000 VND

6

1,930.000 VND

7

2,070.000 VND

8

2,020.000 VND

9

1,880.000 VND

10

1,980.000 VND

11

1,910.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,890.000 VND

14

2,090.000 VND

15

2,060.000 VND

16

2,080.000 VND

17

1,870.000 VND

18

1,980.000 VND

19

2,060.000 VND

20

1,830.000 VND

21

1,970.000 VND

22

1,910.000 VND

23

2,060.000 VND

24

1,900.000 VND

25

1,820.000 VND

26

2,070.000 VND

27

2,080.000 VND

28

2,020.000 VND

29

2,030.000 VND

30

2,090.000 VND

31

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,360.000 VND

4

1,180.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,250.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,290.000 VND

9

1,240.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,310.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,270.000 VND

17

1,210.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,400.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,320.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,320.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,350.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,140.000 VND

4

1,390.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,350.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,250.000 VND

9

1,240.000 VND

10

1,270.000 VND

11

1,260.000 VND

12

1,210.000 VND

13

1,400.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,340.000 VND

16

1,300.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,360.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,400.000 VND

21

1,400.000 VND

22

1,150.000 VND

23

1,290.000 VND

24

1,360.000 VND

25

1,370.000 VND

26

1,370.000 VND

27

1,370.000 VND

28

1,300.000 VND

29

1,110.000 VND

30

1,320.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,380.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,290.000 VND

5

1,360.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,250.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,330.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,260.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,330.000 VND

16

1,290.000 VND

17

1,350.000 VND

18

1,260.000 VND

19

1,300.000 VND

20

1,190.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,270.000 VND

23

1,400.000 VND

24

1,280.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,220.000 VND

27

1,400.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,320.000 VND

3

1,100.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,230.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,250.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,390.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,350.000 VND

19

1,390.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,290.000 VND

23

1,370.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,370.000 VND

28

1,130.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,230.000 VND

31

1,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,880.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,960.000 VND

5

2,820.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,880.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,720.000 VND

10

2,940.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,770.000 VND

14

2,750.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,710.000 VND

17

2,710.000 VND

18

2,800.000 VND

19

2,730.000 VND

20

2,810.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,910.000 VND

24

2,750.000 VND

25

2,720.000 VND

26

2,890.000 VND

27

2,900.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,710.000 VND

30

2,870.000 VND

31

2,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,170.000 VND

2

3,300.000 VND

3

3,300.000 VND

4

3,320.000 VND

5

3,180.000 VND

6

3,290.000 VND

7

3,390.000 VND

8

3,250.000 VND

9

3,130.000 VND

10

3,120.000 VND

11

3,290.000 VND

12

3,330.000 VND

13

3,290.000 VND

14

3,140.000 VND

15

3,130.000 VND

16

3,330.000 VND

17

3,370.000 VND

18

3,370.000 VND

19

3,150.000 VND

20

3,280.000 VND

21

3,300.000 VND

22

3,170.000 VND

23

3,260.000 VND

24

3,330.000 VND

25

3,190.000 VND

26

3,220.000 VND

27

3,270.000 VND

28

3,330.000 VND

29

3,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,850.000 VND

6

2,860.000 VND

7

2,640.000 VND

8

2,790.000 VND

9

2,650.000 VND

10

2,640.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,820.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,710.000 VND

15

2,750.000 VND

16

2,620.000 VND

17

2,700.000 VND

18

2,890.000 VND

19

2,820.000 VND

20

2,880.000 VND

21

2,660.000 VND

22

2,900.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,840.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,850.000 VND

29

2,720.000 VND

30

2,870.000 VND

31

2,740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,310.000 VND

6

1,160.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,390.000 VND

10

1,180.000 VND

11

1,310.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,200.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,110.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,260.000 VND

22

1,400.000 VND

23

1,280.000 VND

24

1,290.000 VND

25

1,210.000 VND

26

1,360.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,120.000 VND

+ Đặt mua vé đoàn từ TPHCM đi Côn Đảo khứ hồi cho 30 người cần những thông tin gì, có chiết khấu không ? Cần cung cấp danh sách tên người bay qua điện thoại hoặc e-mail. Đại lý vemaybaylyhai.com.vn có chương trình giảm giá cho vé đoàn 10 người trở lên, giảm 10.000/1 vé đi một chiều, giảm 20.000/ vé khứ hồi.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Côn Đảo giá rẻ vietnam airlines
 
 + Tôi chuyển khoản tiền vé máy bay đi Côn Đảo bằng ngân hàng Maritime bank được không ? Đại lý chúng tôi hiện tại không thể giao dịch qua ngân hàng Maritime bank, quý khách vui lòng chuyển khoản ngân hàng nào thông dụng nhất để tiện việc thanh toán và lấy vé , ví dụ ngân hàng vietcombank.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ