Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng

1/ Có mấy hãng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Nhận xét về các hãng như thế nào ? Có 3 hãng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Hãng Vietjet và Jetstar là 2 hãng chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên hãng thường hay trễ chuyến hoặc hủy chuyến, điều này gây trở ngại cho hành khách. Hãng Vietnam airlines được đánh giá là hãng bay tốt và uy tín nhất so với các hãng bay trong nước hiện nay, quý khách không những được giảm giá vé, miễn phí hành lý, suất ăn mà còn được trải nghiệm các loại máy bay hiện đại do hãng khai thác.  

2/ Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho người lớn? Người lớn có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục chuyến bay: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

500.000 VND

25

410.000 VND

26

430.000 VND

27

730.000 VND

28

710.000 VND

29

540.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

680.000 VND

3

500.000 VND

4

430.000 VND

5

610.000 VND

6

440.000 VND

7

450.000 VND

8

610.000 VND

9

470.000 VND

10

470.000 VND

11

390.000 VND

12

730.000 VND

13

680.000 VND

14

660.000 VND

15

460.000 VND

16

380.000 VND

17

410.000 VND

18

540.000 VND

19

680.000 VND

20

510.000 VND

21

450.000 VND

22

750.000 VND

23

780.000 VND

24

680.000 VND

25

530.000 VND

26

630.000 VND

27

560.000 VND

28

550.000 VND

29

400.000 VND

30

520.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

440.000 VND

3

390.000 VND

4

750.000 VND

5

460.000 VND

6

350.000 VND

7

600.000 VND

8

630.000 VND

9

430.000 VND

10

490.000 VND

11

580.000 VND

12

480.000 VND

13

790.000 VND

14

390.000 VND

15

700.000 VND

16

700.000 VND

17

420.000 VND

18

760.000 VND

19

770.000 VND

20

660.000 VND

21

760.000 VND

22

500.000 VND

23

640.000 VND

24

690.000 VND

25

790.000 VND

26

630.000 VND

27

740.000 VND

28

550.000 VND

29

490.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

390.000 VND

2

670.000 VND

3

770.000 VND

4

570.000 VND

5

540.000 VND

6

370.000 VND

7

730.000 VND

8

710.000 VND

9

500.000 VND

10

480.000 VND

11

640.000 VND

12

720.000 VND

13

720.000 VND

14

500.000 VND

15

710.000 VND

16

440.000 VND

17

560.000 VND

18

400.000 VND

19

580.000 VND

20

470.000 VND

21

700.000 VND

22

460.000 VND

23

650.000 VND

24

390.000 VND

25

620.000 VND

26

490.000 VND

27

480.000 VND

28

680.000 VND

29

530.000 VND

30

450.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

2,090.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,300.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,020.000 VND

8

1,960.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,000.000 VND

13

1,960.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,250.000 VND

17

2,060.000 VND

18

2,370.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,110.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,180.000 VND

23

1,960.000 VND

24

2,260.000 VND

25

2,020.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,050.000 VND

28

2,220.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,530.000 VND

5

2,560.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,710.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,640.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,610.000 VND

14

2,570.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,460.000 VND

17

2,640.000 VND

18

2,760.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,690.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,460.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,690.000 VND

29

2,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,270.000 VND

2

1,940.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,110.000 VND

5

2,240.000 VND

6

1,870.000 VND

7

2,180.000 VND

8

2,070.000 VND

9

1,890.000 VND

10

2,170.000 VND

11

1,950.000 VND

12

2,260.000 VND

13

1,890.000 VND

14

2,300.000 VND

15

1,870.000 VND

16

1,890.000 VND

17

2,130.000 VND

18

1,920.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,940.000 VND

21

2,150.000 VND

22

2,130.000 VND

23

1,970.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,100.000 VND

26

1,990.000 VND

27

1,920.000 VND

28

1,960.000 VND

29

2,030.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

570.000 VND

3

510.000 VND

4

490.000 VND

5

620.000 VND

6

710.000 VND

7

510.000 VND

8

490.000 VND

9

530.000 VND

10

710.000 VND

11

630.000 VND

12

770.000 VND

13

450.000 VND

14

410.000 VND

15

710.000 VND

16

590.000 VND

17

490.000 VND

18

710.000 VND

19

630.000 VND

20

450.000 VND

21

390.000 VND

22

540.000 VND

23

380.000 VND

24

650.000 VND

25

610.000 VND

26

430.000 VND

27

540.000 VND

28

400.000 VND

29

550.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

550.000 VND

3

600.000 VND

4

630.000 VND

5

500.000 VND

6

520.000 VND

7

740.000 VND

8

740.000 VND

9

590.000 VND

10

520.000 VND

11

790.000 VND

12

500.000 VND

13

650.000 VND

14

380.000 VND

15

650.000 VND

16

510.000 VND

17

620.000 VND

18

460.000 VND

19

370.000 VND

20

500.000 VND

21

680.000 VND

22

710.000 VND

23

580.000 VND

24

580.000 VND

25

420.000 VND

26

420.000 VND

27

560.000 VND

28

600.000 VND

29

770.000 VND

30

460.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

530.000 VND

3

550.000 VND

4

350.000 VND

5

710.000 VND

6

570.000 VND

7

490.000 VND

8

450.000 VND

9

360.000 VND

10

670.000 VND

11

590.000 VND

12

650.000 VND

13

490.000 VND

14

670.000 VND

15

440.000 VND

16

420.000 VND

17

660.000 VND

18

440.000 VND

19

790.000 VND

20

760.000 VND

21

780.000 VND

22

520.000 VND

23

520.000 VND

24

390.000 VND

25

800.000 VND

26

610.000 VND

27

790.000 VND

28

620.000 VND

29

740.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

410.000 VND

3

590.000 VND

4

590.000 VND

5

600.000 VND

6

480.000 VND

7

730.000 VND

8

690.000 VND

9

470.000 VND

10

640.000 VND

11

630.000 VND

12

700.000 VND

13

570.000 VND

14

750.000 VND

15

660.000 VND

16

530.000 VND

17

660.000 VND

18

690.000 VND

19

750.000 VND

20

680.000 VND

21

680.000 VND

22

770.000 VND

23

650.000 VND

24

720.000 VND

25

590.000 VND

26

430.000 VND

27

650.000 VND

28

690.000 VND

29

510.000 VND

30

580.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

550.000 VND

3

470.000 VND

4

550.000 VND

5

690.000 VND

6

350.000 VND

7

690.000 VND

8

520.000 VND

9

620.000 VND

10

350.000 VND

11

380.000 VND

12

690.000 VND

13

730.000 VND

14

560.000 VND

15

400.000 VND

16

460.000 VND

17

740.000 VND

18

650.000 VND

19

350.000 VND

20

410.000 VND

21

480.000 VND

22

560.000 VND

23

710.000 VND

24

620.000 VND

25

680.000 VND

26

430.000 VND

27

480.000 VND

28

620.000 VND

29

350.000 VND

30

560.000 VND

31

750.000 VND

3/Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho trẻ em, em bé? Em bé, trẻ em có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc hộ chiếu (với em bé), giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (với trẻ em).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
4/ Quy đinh về hành lý của hãng Jetstar là gì, trẻ em có được mang theo hành lý ? Hãng Jetstar quy định hành khách được mang 7kg xách tay miễn phí trên chuyến bay, và thanh toán phí khi đăng ký các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg. Quý khách thanh toán sau khi đã đặt vé phí hành lý sẽ cao hơn. Trẻ em được mang hành lý như người lớn.

5/ Thời gian lấy vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng và thanh toán như thế nào? Quý khách có thể lấy được vé của mình sau khi đã hoàn tất việc thanh toán. Có 2 hình thức thanh toán: quý khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vé máy bay, hai là quý khách thanh toán chuyển khoản.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ