Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng

1/ Có mấy hãng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Nhận xét về các hãng như thế nào ? Có 3 hãng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Hãng Vietjet và Jetstar là 2 hãng chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên hãng thường hay trễ chuyến hoặc hủy chuyến, điều này gây trở ngại cho hành khách. Hãng Vietnam airlines được đánh giá là hãng bay tốt và uy tín nhất so với các hãng bay trong nước hiện nay, quý khách không những được giảm giá vé, miễn phí hành lý, suất ăn mà còn được trải nghiệm các loại máy bay hiện đại do hãng khai thác.  

2/ Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho người lớn? Người lớn có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục chuyến bay: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

730.000 VND

22

510.000 VND

23

360.000 VND

24

690.000 VND

25

740.000 VND

26

740.000 VND

27

620.000 VND

28

700.000 VND

29

570.000 VND

30

750.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

660.000 VND

3

520.000 VND

4

630.000 VND

5

670.000 VND

6

760.000 VND

7

610.000 VND

8

800.000 VND

9

460.000 VND

10

370.000 VND

11

580.000 VND

12

700.000 VND

13

570.000 VND

14

470.000 VND

15

590.000 VND

16

640.000 VND

17

610.000 VND

18

660.000 VND

19

440.000 VND

20

380.000 VND

21

710.000 VND

22

800.000 VND

23

750.000 VND

24

660.000 VND

25

730.000 VND

26

470.000 VND

27

500.000 VND

28

640.000 VND

29

480.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

520.000 VND

3

440.000 VND

4

660.000 VND

5

520.000 VND

6

490.000 VND

7

670.000 VND

8

590.000 VND

9

480.000 VND

10

680.000 VND

11

770.000 VND

12

570.000 VND

13

360.000 VND

14

390.000 VND

15

370.000 VND

16

410.000 VND

17

420.000 VND

18

760.000 VND

19

610.000 VND

20

680.000 VND

21

510.000 VND

22

400.000 VND

23

500.000 VND

24

650.000 VND

25

740.000 VND

26

690.000 VND

27

520.000 VND

28

370.000 VND

29

520.000 VND

30

670.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

520.000 VND

3

770.000 VND

4

390.000 VND

5

760.000 VND

6

660.000 VND

7

580.000 VND

8

660.000 VND

9

650.000 VND

10

600.000 VND

11

490.000 VND

12

650.000 VND

13

500.000 VND

14

570.000 VND

15

550.000 VND

16

770.000 VND

17

580.000 VND

18

580.000 VND

19

470.000 VND

20

390.000 VND

21

360.000 VND

22

450.000 VND

23

720.000 VND

24

660.000 VND

25

550.000 VND

26

760.000 VND

27

430.000 VND

28

410.000 VND

29

620.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,490.000 VND

2

1,270.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,310.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,420.000 VND

8

1,550.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,560.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,380.000 VND

15

1,390.000 VND

16

1,610.000 VND

17

1,410.000 VND

18

1,660.000 VND

19

1,430.000 VND

20

1,360.000 VND

21

1,690.000 VND

22

1,560.000 VND

23

1,690.000 VND

24

1,490.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,620.000 VND

28

1,290.000 VND

29

1,450.000 VND

30

1,590.000 VND

31

1,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,400.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,220.000 VND

6

1,280.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,250.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,270.000 VND

12

1,380.000 VND

13

1,410.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,480.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,400.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,470.000 VND

22

1,430.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,470.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,220.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

700.000 VND

3

770.000 VND

4

770.000 VND

5

770.000 VND

6

600.000 VND

7

360.000 VND

8

370.000 VND

9

580.000 VND

10

750.000 VND

11

530.000 VND

12

790.000 VND

13

430.000 VND

14

480.000 VND

15

580.000 VND

16

580.000 VND

17

470.000 VND

18

450.000 VND

19

550.000 VND

20

660.000 VND

21

360.000 VND

22

410.000 VND

23

510.000 VND

24

360.000 VND

25

640.000 VND

26

680.000 VND

27

590.000 VND

28

760.000 VND

29

790.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

390.000 VND

2

710.000 VND

3

700.000 VND

4

600.000 VND

5

430.000 VND

6

620.000 VND

7

560.000 VND

8

470.000 VND

9

760.000 VND

10

660.000 VND

11

440.000 VND

12

620.000 VND

13

410.000 VND

14

560.000 VND

15

670.000 VND

16

620.000 VND

17

770.000 VND

18

420.000 VND

19

530.000 VND

20

780.000 VND

21

760.000 VND

22

710.000 VND

23

480.000 VND

24

450.000 VND

25

510.000 VND

26

700.000 VND

27

500.000 VND

28

490.000 VND

29

750.000 VND

30

610.000 VND

31

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

600.000 VND

3

750.000 VND

4

460.000 VND

5

590.000 VND

6

530.000 VND

7

600.000 VND

8

530.000 VND

9

760.000 VND

10

650.000 VND

11

500.000 VND

12

380.000 VND

13

550.000 VND

14

550.000 VND

15

610.000 VND

16

440.000 VND

17

730.000 VND

18

590.000 VND

19

670.000 VND

20

610.000 VND

21

770.000 VND

22

610.000 VND

23

650.000 VND

24

470.000 VND

25

680.000 VND

26

460.000 VND

27

760.000 VND

28

670.000 VND

29

480.000 VND

30

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

720.000 VND

3

510.000 VND

4

530.000 VND

5

400.000 VND

6

490.000 VND

7

780.000 VND

8

600.000 VND

9

740.000 VND

10

430.000 VND

11

680.000 VND

12

650.000 VND

13

680.000 VND

14

370.000 VND

15

580.000 VND

16

740.000 VND

17

370.000 VND

18

790.000 VND

19

370.000 VND

20

560.000 VND

21

500.000 VND

22

450.000 VND

23

650.000 VND

24

750.000 VND

25

610.000 VND

26

400.000 VND

27

570.000 VND

28

790.000 VND

29

410.000 VND

30

460.000 VND

31

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,320.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,090.000 VND

5

1,960.000 VND

6

2,000.000 VND

7

2,380.000 VND

8

1,950.000 VND

9

2,080.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,030.000 VND

13

2,220.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,330.000 VND

18

2,350.000 VND

19

2,230.000 VND

20

1,980.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,060.000 VND

29

1,990.000 VND

30

2,120.000 VND

31

2,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,500.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,450.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,530.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,490.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,470.000 VND

3/Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho trẻ em, em bé? Em bé, trẻ em có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc hộ chiếu (với em bé), giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (với trẻ em).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
4/ Quy đinh về hành lý của hãng Jetstar là gì, trẻ em có được mang theo hành lý ? Hãng Jetstar quy định hành khách được mang 7kg xách tay miễn phí trên chuyến bay, và thanh toán phí khi đăng ký các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg. Quý khách thanh toán sau khi đã đặt vé phí hành lý sẽ cao hơn. Trẻ em được mang hành lý như người lớn.

5/ Thời gian lấy vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng và thanh toán như thế nào? Quý khách có thể lấy được vé của mình sau khi đã hoàn tất việc thanh toán. Có 2 hình thức thanh toán: quý khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vé máy bay, hai là quý khách thanh toán chuyển khoản.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ