Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng

1/ Có mấy hãng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Nhận xét về các hãng như thế nào ? Có 3 hãng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Hãng Vietjet và Jetstar là 2 hãng chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên hãng thường hay trễ chuyến hoặc hủy chuyến, điều này gây trở ngại cho hành khách. Hãng Vietnam airlines được đánh giá là hãng bay tốt và uy tín nhất so với các hãng bay trong nước hiện nay, quý khách không những được giảm giá vé, miễn phí hành lý, suất ăn mà còn được trải nghiệm các loại máy bay hiện đại do hãng khai thác.  

2/ Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho người lớn? Người lớn có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục chuyến bay: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

640.000 VND

25

580.000 VND

26

390.000 VND

27

640.000 VND

28

780.000 VND

29

720.000 VND

30

370.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

590.000 VND

3

430.000 VND

4

500.000 VND

5

470.000 VND

6

610.000 VND

7

670.000 VND

8

740.000 VND

9

520.000 VND

10

540.000 VND

11

430.000 VND

12

740.000 VND

13

550.000 VND

14

380.000 VND

15

450.000 VND

16

390.000 VND

17

800.000 VND

18

420.000 VND

19

790.000 VND

20

650.000 VND

21

790.000 VND

22

550.000 VND

23

410.000 VND

24

360.000 VND

25

670.000 VND

26

780.000 VND

27

570.000 VND

28

360.000 VND

29

570.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,260.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,310.000 VND

4

1,330.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,410.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,320.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,530.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,470.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,620.000 VND

16

1,550.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,630.000 VND

19

1,520.000 VND

20

1,340.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,530.000 VND

23

1,410.000 VND

24

1,360.000 VND

25

1,690.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,550.000 VND

28

1,560.000 VND

29

1,580.000 VND

30

1,300.000 VND

31

1,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,060.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,260.000 VND

9

1,430.000 VND

10

1,220.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,100.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,260.000 VND

15

1,230.000 VND

16

1,080.000 VND

17

1,420.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,460.000 VND

24

1,500.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,450.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,410.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

510.000 VND

3

700.000 VND

4

490.000 VND

5

420.000 VND

6

730.000 VND

7

500.000 VND

8

750.000 VND

9

580.000 VND

10

670.000 VND

11

360.000 VND

12

530.000 VND

13

660.000 VND

14

380.000 VND

15

580.000 VND

16

570.000 VND

17

670.000 VND

18

610.000 VND

19

610.000 VND

20

710.000 VND

21

640.000 VND

22

370.000 VND

23

530.000 VND

24

490.000 VND

25

740.000 VND

26

500.000 VND

27

400.000 VND

28

670.000 VND

29

790.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

350.000 VND

3

650.000 VND

4

780.000 VND

5

570.000 VND

6

800.000 VND

7

530.000 VND

8

390.000 VND

9

780.000 VND

10

680.000 VND

11

530.000 VND

12

680.000 VND

13

710.000 VND

14

480.000 VND

15

450.000 VND

16

460.000 VND

17

550.000 VND

18

560.000 VND

19

730.000 VND

20

500.000 VND

21

440.000 VND

22

550.000 VND

23

510.000 VND

24

540.000 VND

25

770.000 VND

26

420.000 VND

27

450.000 VND

28

740.000 VND

29

490.000 VND

30

710.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

490.000 VND

3

490.000 VND

4

550.000 VND

5

560.000 VND

6

790.000 VND

7

460.000 VND

8

550.000 VND

9

640.000 VND

10

720.000 VND

11

680.000 VND

12

650.000 VND

13

380.000 VND

14

690.000 VND

15

580.000 VND

16

760.000 VND

17

680.000 VND

18

370.000 VND

19

510.000 VND

20

660.000 VND

21

410.000 VND

22

680.000 VND

23

800.000 VND

24

360.000 VND

25

600.000 VND

26

540.000 VND

27

750.000 VND

28

750.000 VND

29

380.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

630.000 VND

3

770.000 VND

4

780.000 VND

5

420.000 VND

6

400.000 VND

7

490.000 VND

8

650.000 VND

9

350.000 VND

10

770.000 VND

11

600.000 VND

12

740.000 VND

13

550.000 VND

14

540.000 VND

15

530.000 VND

16

390.000 VND

17

790.000 VND

18

570.000 VND

19

520.000 VND

20

440.000 VND

21

390.000 VND

22

730.000 VND

23

410.000 VND

24

660.000 VND

25

450.000 VND

26

680.000 VND

27

790.000 VND

28

450.000 VND

29

510.000 VND

30

770.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,070.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,090.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,390.000 VND

9

2,220.000 VND

10

1,970.000 VND

11

2,390.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,150.000 VND

14

2,330.000 VND

15

1,980.000 VND

16

2,130.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,040.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,010.000 VND

24

1,970.000 VND

25

2,170.000 VND

26

1,980.000 VND

27

2,010.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,380.000 VND

31

2,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,550.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,580.000 VND

5

2,570.000 VND

6

2,500.000 VND

7

2,800.000 VND

8

2,400.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,730.000 VND

14

2,450.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,410.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,450.000 VND

20

2,440.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,590.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,140.000 VND

2

2,160.000 VND

3

2,270.000 VND

4

2,000.000 VND

5

2,100.000 VND

6

2,200.000 VND

7

1,980.000 VND

8

1,980.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,040.000 VND

11

2,080.000 VND

12

1,940.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,220.000 VND

15

1,870.000 VND

16

1,910.000 VND

17

2,050.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,290.000 VND

21

2,010.000 VND

22

1,910.000 VND

23

1,880.000 VND

24

2,050.000 VND

25

2,180.000 VND

26

2,030.000 VND

27

2,090.000 VND

28

1,980.000 VND

29

2,200.000 VND

30

2,010.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

490.000 VND

3

380.000 VND

4

700.000 VND

5

580.000 VND

6

700.000 VND

7

700.000 VND

8

390.000 VND

9

700.000 VND

10

400.000 VND

11

380.000 VND

12

680.000 VND

13

380.000 VND

14

550.000 VND

15

500.000 VND

16

770.000 VND

17

530.000 VND

18

720.000 VND

19

510.000 VND

20

570.000 VND

21

680.000 VND

22

580.000 VND

23

390.000 VND

24

680.000 VND

25

540.000 VND

26

360.000 VND

27

560.000 VND

28

730.000 VND

29

470.000 VND

30

790.000 VND

3/Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho trẻ em, em bé? Em bé, trẻ em có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc hộ chiếu (với em bé), giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (với trẻ em).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
4/ Quy đinh về hành lý của hãng Jetstar là gì, trẻ em có được mang theo hành lý ? Hãng Jetstar quy định hành khách được mang 7kg xách tay miễn phí trên chuyến bay, và thanh toán phí khi đăng ký các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg. Quý khách thanh toán sau khi đã đặt vé phí hành lý sẽ cao hơn. Trẻ em được mang hành lý như người lớn.

5/ Thời gian lấy vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng và thanh toán như thế nào? Quý khách có thể lấy được vé của mình sau khi đã hoàn tất việc thanh toán. Có 2 hình thức thanh toán: quý khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vé máy bay, hai là quý khách thanh toán chuyển khoản.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ