Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng

1/ Có mấy hãng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Nhận xét về các hãng như thế nào ? Có 3 hãng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Hãng Vietjet và Jetstar là 2 hãng chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên hãng thường hay trễ chuyến hoặc hủy chuyến, điều này gây trở ngại cho hành khách. Hãng Vietnam airlines được đánh giá là hãng bay tốt và uy tín nhất so với các hãng bay trong nước hiện nay, quý khách không những được giảm giá vé, miễn phí hành lý, suất ăn mà còn được trải nghiệm các loại máy bay hiện đại do hãng khai thác.  

2/ Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho người lớn? Người lớn có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục chuyến bay: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,240.000 VND

20

2,300.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,320.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,060.000 VND

26

2,010.000 VND

27

2,330.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,330.000 VND

30

2,160.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,640.000 VND

3

2,730.000 VND

4

2,800.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,780.000 VND

7

2,390.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,710.000 VND

12

2,490.000 VND

13

2,730.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,430.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,390.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,740.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,780.000 VND

29

2,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

740.000 VND

3

790.000 VND

4

730.000 VND

5

590.000 VND

6

420.000 VND

7

400.000 VND

8

450.000 VND

9

390.000 VND

10

760.000 VND

11

710.000 VND

12

770.000 VND

13

420.000 VND

14

660.000 VND

15

460.000 VND

16

620.000 VND

17

520.000 VND

18

540.000 VND

19

680.000 VND

20

540.000 VND

21

550.000 VND

22

650.000 VND

23

420.000 VND

24

360.000 VND

25

620.000 VND

26

400.000 VND

27

610.000 VND

28

350.000 VND

29

440.000 VND

30

730.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

380.000 VND

2

750.000 VND

3

520.000 VND

4

690.000 VND

5

750.000 VND

6

520.000 VND

7

680.000 VND

8

550.000 VND

9

710.000 VND

10

660.000 VND

11

550.000 VND

12

780.000 VND

13

800.000 VND

14

420.000 VND

15

610.000 VND

16

470.000 VND

17

720.000 VND

18

400.000 VND

19

710.000 VND

20

350.000 VND

21

370.000 VND

22

450.000 VND

23

770.000 VND

24

580.000 VND

25

670.000 VND

26

640.000 VND

27

560.000 VND

28

620.000 VND

29

670.000 VND

30

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

770.000 VND

3

690.000 VND

4

610.000 VND

5

760.000 VND

6

450.000 VND

7

780.000 VND

8

670.000 VND

9

410.000 VND

10

630.000 VND

11

550.000 VND

12

800.000 VND

13

720.000 VND

14

520.000 VND

15

510.000 VND

16

730.000 VND

17

460.000 VND

18

470.000 VND

19

710.000 VND

20

590.000 VND

21

540.000 VND

22

650.000 VND

23

450.000 VND

24

470.000 VND

25

620.000 VND

26

440.000 VND

27

410.000 VND

28

790.000 VND

29

700.000 VND

30

580.000 VND

31

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

400.000 VND

3

460.000 VND

4

410.000 VND

5

630.000 VND

6

600.000 VND

7

780.000 VND

8

640.000 VND

9

410.000 VND

10

390.000 VND

11

480.000 VND

12

590.000 VND

13

440.000 VND

14

620.000 VND

15

550.000 VND

16

370.000 VND

17

750.000 VND

18

690.000 VND

19

380.000 VND

20

760.000 VND

21

550.000 VND

22

780.000 VND

23

460.000 VND

24

620.000 VND

25

730.000 VND

26

680.000 VND

27

770.000 VND

28

530.000 VND

29

600.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,460.000 VND

3

1,260.000 VND

4

1,540.000 VND

5

1,290.000 VND

6

1,600.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,670.000 VND

9

1,400.000 VND

10

1,550.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,390.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,380.000 VND

15

1,580.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,690.000 VND

18

1,640.000 VND

19

1,630.000 VND

20

1,280.000 VND

21

1,280.000 VND

22

1,470.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,420.000 VND

25

1,670.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,450.000 VND

28

1,400.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,370.000 VND

31

1,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

1,100.000 VND

3

1,350.000 VND

4

1,290.000 VND

5

1,450.000 VND

6

1,310.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,410.000 VND

9

1,070.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,440.000 VND

15

1,230.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,260.000 VND

20

1,370.000 VND

21

1,380.000 VND

22

1,380.000 VND

23

1,250.000 VND

24

1,300.000 VND

25

1,170.000 VND

26

1,320.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,360.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

730.000 VND

3

410.000 VND

4

520.000 VND

5

650.000 VND

6

410.000 VND

7

610.000 VND

8

770.000 VND

9

380.000 VND

10

720.000 VND

11

520.000 VND

12

700.000 VND

13

400.000 VND

14

380.000 VND

15

600.000 VND

16

520.000 VND

17

410.000 VND

18

560.000 VND

19

590.000 VND

20

400.000 VND

21

780.000 VND

22

630.000 VND

23

710.000 VND

24

640.000 VND

25

690.000 VND

26

590.000 VND

27

620.000 VND

28

760.000 VND

29

700.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

600.000 VND

3

510.000 VND

4

510.000 VND

5

740.000 VND

6

400.000 VND

7

660.000 VND

8

510.000 VND

9

470.000 VND

10

500.000 VND

11

560.000 VND

12

410.000 VND

13

420.000 VND

14

710.000 VND

15

350.000 VND

16

460.000 VND

17

660.000 VND

18

360.000 VND

19

720.000 VND

20

780.000 VND

21

730.000 VND

22

580.000 VND

23

700.000 VND

24

800.000 VND

25

740.000 VND

26

370.000 VND

27

440.000 VND

28

540.000 VND

29

450.000 VND

30

470.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

490.000 VND

3

570.000 VND

4

610.000 VND

5

720.000 VND

6

570.000 VND

7

770.000 VND

8

430.000 VND

9

480.000 VND

10

470.000 VND

11

530.000 VND

12

580.000 VND

13

710.000 VND

14

370.000 VND

15

780.000 VND

16

620.000 VND

17

460.000 VND

18

500.000 VND

19

370.000 VND

20

420.000 VND

21

500.000 VND

22

430.000 VND

23

750.000 VND

24

440.000 VND

25

540.000 VND

26

580.000 VND

27

770.000 VND

28

640.000 VND

29

690.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

710.000 VND

3

490.000 VND

4

550.000 VND

5

370.000 VND

6

440.000 VND

7

460.000 VND

8

630.000 VND

9

690.000 VND

10

480.000 VND

11

470.000 VND

12

800.000 VND

13

720.000 VND

14

770.000 VND

15

480.000 VND

16

460.000 VND

17

400.000 VND

18

560.000 VND

19

430.000 VND

20

690.000 VND

21

580.000 VND

22

610.000 VND

23

500.000 VND

24

750.000 VND

25

350.000 VND

26

460.000 VND

27

790.000 VND

28

570.000 VND

29

740.000 VND

30

510.000 VND

31

400.000 VND

3/Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho trẻ em, em bé? Em bé, trẻ em có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc hộ chiếu (với em bé), giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (với trẻ em).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
4/ Quy đinh về hành lý của hãng Jetstar là gì, trẻ em có được mang theo hành lý ? Hãng Jetstar quy định hành khách được mang 7kg xách tay miễn phí trên chuyến bay, và thanh toán phí khi đăng ký các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg. Quý khách thanh toán sau khi đã đặt vé phí hành lý sẽ cao hơn. Trẻ em được mang hành lý như người lớn.

5/ Thời gian lấy vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng và thanh toán như thế nào? Quý khách có thể lấy được vé của mình sau khi đã hoàn tất việc thanh toán. Có 2 hình thức thanh toán: quý khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vé máy bay, hai là quý khách thanh toán chuyển khoản.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ