Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng

1/ Có mấy hãng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Nhận xét về các hãng như thế nào ? Có 3 hãng bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Hãng Vietjet và Jetstar là 2 hãng chuyên cung cấp giá vé rẻ, tuy nhiên hãng thường hay trễ chuyến hoặc hủy chuyến, điều này gây trở ngại cho hành khách. Hãng Vietnam airlines được đánh giá là hãng bay tốt và uy tín nhất so với các hãng bay trong nước hiện nay, quý khách không những được giảm giá vé, miễn phí hành lý, suất ăn mà còn được trải nghiệm các loại máy bay hiện đại do hãng khai thác.  

2/ Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho người lớn? Người lớn có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục chuyến bay: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

390.000 VND

19

470.000 VND

20

470.000 VND

21

380.000 VND

22

430.000 VND

23

600.000 VND

24

560.000 VND

25

490.000 VND

26

780.000 VND

27

660.000 VND

28

580.000 VND

29

670.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

790.000 VND

3

520.000 VND

4

620.000 VND

5

660.000 VND

6

500.000 VND

7

380.000 VND

8

390.000 VND

9

540.000 VND

10

670.000 VND

11

480.000 VND

12

430.000 VND

13

500.000 VND

14

470.000 VND

15

660.000 VND

16

420.000 VND

17

690.000 VND

18

620.000 VND

19

430.000 VND

20

690.000 VND

21

380.000 VND

22

620.000 VND

23

610.000 VND

24

680.000 VND

25

470.000 VND

26

690.000 VND

27

390.000 VND

28

580.000 VND

29

630.000 VND

30

550.000 VND

31

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,030.000 VND

4

2,160.000 VND

5

2,290.000 VND

6

1,960.000 VND

7

2,240.000 VND

8

1,980.000 VND

9

2,230.000 VND

10

2,310.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,090.000 VND

14

2,040.000 VND

15

2,050.000 VND

16

2,100.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,020.000 VND

19

2,370.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,020.000 VND

22

1,980.000 VND

23

2,110.000 VND

24

2,010.000 VND

25

2,160.000 VND

26

2,110.000 VND

27

2,310.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,340.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,720.000 VND

4

2,580.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,540.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,630.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,750.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,530.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,560.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,620.000 VND

19

2,760.000 VND

20

2,590.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,550.000 VND

24

2,680.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,360.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,920.000 VND

2

2,120.000 VND

3

2,110.000 VND

4

2,000.000 VND

5

2,190.000 VND

6

1,980.000 VND

7

1,880.000 VND

8

1,890.000 VND

9

1,950.000 VND

10

2,150.000 VND

11

2,120.000 VND

12

1,920.000 VND

13

1,970.000 VND

14

1,960.000 VND

15

2,090.000 VND

16

2,140.000 VND

17

2,280.000 VND

18

1,990.000 VND

19

1,850.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,260.000 VND

22

1,860.000 VND

23

1,880.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,150.000 VND

26

1,950.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,240.000 VND

29

1,870.000 VND

30

2,250.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

700.000 VND

3

680.000 VND

4

450.000 VND

5

590.000 VND

6

560.000 VND

7

400.000 VND

8

660.000 VND

9

710.000 VND

10

530.000 VND

11

620.000 VND

12

540.000 VND

13

650.000 VND

14

610.000 VND

15

360.000 VND

16

390.000 VND

17

790.000 VND

18

730.000 VND

19

650.000 VND

20

410.000 VND

21

440.000 VND

22

700.000 VND

23

410.000 VND

24

460.000 VND

25

710.000 VND

26

780.000 VND

27

600.000 VND

28

730.000 VND

29

720.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

410.000 VND

3

680.000 VND

4

740.000 VND

5

370.000 VND

6

630.000 VND

7

630.000 VND

8

590.000 VND

9

730.000 VND

10

660.000 VND

11

530.000 VND

12

370.000 VND

13

360.000 VND

14

420.000 VND

15

490.000 VND

16

670.000 VND

17

690.000 VND

18

670.000 VND

19

710.000 VND

20

760.000 VND

21

610.000 VND

22

380.000 VND

23

760.000 VND

24

770.000 VND

25

510.000 VND

26

530.000 VND

27

470.000 VND

28

670.000 VND

29

500.000 VND

30

420.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

660.000 VND

3

370.000 VND

4

560.000 VND

5

500.000 VND

6

560.000 VND

7

460.000 VND

8

350.000 VND

9

410.000 VND

10

720.000 VND

11

410.000 VND

12

780.000 VND

13

520.000 VND

14

680.000 VND

15

770.000 VND

16

530.000 VND

17

370.000 VND

18

350.000 VND

19

600.000 VND

20

370.000 VND

21

590.000 VND

22

480.000 VND

23

750.000 VND

24

780.000 VND

25

650.000 VND

26

590.000 VND

27

740.000 VND

28

640.000 VND

29

700.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

720.000 VND

3

460.000 VND

4

360.000 VND

5

480.000 VND

6

660.000 VND

7

610.000 VND

8

620.000 VND

9

470.000 VND

10

560.000 VND

11

500.000 VND

12

680.000 VND

13

570.000 VND

14

540.000 VND

15

680.000 VND

16

790.000 VND

17

520.000 VND

18

590.000 VND

19

630.000 VND

20

540.000 VND

21

620.000 VND

22

690.000 VND

23

390.000 VND

24

640.000 VND

25

750.000 VND

26

480.000 VND

27

400.000 VND

28

520.000 VND

29

520.000 VND

30

750.000 VND

31

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

650.000 VND

3

370.000 VND

4

720.000 VND

5

450.000 VND

6

610.000 VND

7

620.000 VND

8

480.000 VND

9

360.000 VND

10

510.000 VND

11

520.000 VND

12

500.000 VND

13

400.000 VND

14

610.000 VND

15

730.000 VND

16

740.000 VND

17

370.000 VND

18

730.000 VND

19

720.000 VND

20

600.000 VND

21

390.000 VND

22

790.000 VND

23

720.000 VND

24

780.000 VND

25

550.000 VND

26

420.000 VND

27

710.000 VND

28

620.000 VND

29

440.000 VND

30

750.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

470.000 VND

3

760.000 VND

4

410.000 VND

5

400.000 VND

6

630.000 VND

7

770.000 VND

8

520.000 VND

9

480.000 VND

10

440.000 VND

11

640.000 VND

12

780.000 VND

13

760.000 VND

14

540.000 VND

15

440.000 VND

16

590.000 VND

17

380.000 VND

18

480.000 VND

19

740.000 VND

20

550.000 VND

21

640.000 VND

22

370.000 VND

23

590.000 VND

24

570.000 VND

25

460.000 VND

26

480.000 VND

27

670.000 VND

28

410.000 VND

29

530.000 VND

30

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

540.000 VND

3

660.000 VND

4

710.000 VND

5

410.000 VND

6

580.000 VND

7

500.000 VND

8

520.000 VND

9

800.000 VND

10

660.000 VND

11

600.000 VND

12

400.000 VND

13

440.000 VND

14

740.000 VND

15

710.000 VND

16

440.000 VND

17

420.000 VND

18

530.000 VND

19

500.000 VND

20

530.000 VND

21

560.000 VND

22

460.000 VND

23

570.000 VND

24

660.000 VND

25

560.000 VND

26

670.000 VND

27

500.000 VND

28

480.000 VND

29

390.000 VND

30

410.000 VND

31

530.000 VND

3/Các loại giấy tờ có thể làm thủ tục cho trẻ em, em bé? Em bé, trẻ em có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để làm thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc hộ chiếu (với em bé), giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (với trẻ em).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đà Nẵng giá rẻ - vemaybaylyhai.com.vn
 
4/ Quy đinh về hành lý của hãng Jetstar là gì, trẻ em có được mang theo hành lý ? Hãng Jetstar quy định hành khách được mang 7kg xách tay miễn phí trên chuyến bay, và thanh toán phí khi đăng ký các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg. Quý khách thanh toán sau khi đã đặt vé phí hành lý sẽ cao hơn. Trẻ em được mang hành lý như người lớn.

5/ Thời gian lấy vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng và thanh toán như thế nào? Quý khách có thể lấy được vé của mình sau khi đã hoàn tất việc thanh toán. Có 2 hình thức thanh toán: quý khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao vé máy bay, hai là quý khách thanh toán chuyển khoản.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ