Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới

+ Có bao nhiêu hãng tham gia bay chặng này, giá vé máy bay TPHCM đi Đồng Hới tầm khoảng nào? chỉ có một hãng vietnamairline tham gia chuyến bay đến Đồng hới thôi nha, giá vé khoảng từ 1.400.000 đến 2.750.000.

+ Về sân bay Đồng Hới gần Hà Tĩnh đúng không? chọn cho tôi chuyến sớm để bắt xe về cho kịp. Vâng đây là sân bay gần nhất tỉnh Hà Tĩnh, bạn có thể bắt xe mất khoảng 2 tiếng trở lại, nên mua vé chuyến sáng tầm 10 đến 11 giờ là thuận lợi nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

770.000 VND

25

1,040.000 VND

26

1,090.000 VND

27

810.000 VND

28

760.000 VND

29

740.000 VND

30

870.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

750.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,020.000 VND

6

770.000 VND

7

890.000 VND

8

1,120.000 VND

9

890.000 VND

10

820.000 VND

11

1,160.000 VND

12

800.000 VND

13

1,130.000 VND

14

1,180.000 VND

15

910.000 VND

16

920.000 VND

17

800.000 VND

18

880.000 VND

19

990.000 VND

20

940.000 VND

21

1,120.000 VND

22

780.000 VND

23

730.000 VND

24

1,060.000 VND

25

960.000 VND

26

1,000.000 VND

27

900.000 VND

28

940.000 VND

29

740.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,680.000 VND

2

1,640.000 VND

3

1,830.000 VND

4

1,810.000 VND

5

1,950.000 VND

6

1,720.000 VND

7

1,850.000 VND

8

1,970.000 VND

9

1,810.000 VND

10

2,100.000 VND

11

1,800.000 VND

12

1,790.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,750.000 VND

16

2,080.000 VND

17

1,830.000 VND

18

2,010.000 VND

19

1,850.000 VND

20

2,070.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,970.000 VND

23

1,900.000 VND

24

1,680.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,080.000 VND

27

1,960.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,700.000 VND

30

1,890.000 VND

31

2,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,890.000 VND

2

1,690.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,750.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,850.000 VND

10

1,900.000 VND

11

1,770.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,820.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,870.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,730.000 VND

19

1,700.000 VND

20

1,630.000 VND

21

1,790.000 VND

22

1,830.000 VND

23

1,720.000 VND

24

1,570.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,600.000 VND

29

1,890.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

1,080.000 VND

3

720.000 VND

4

750.000 VND

5

810.000 VND

6

830.000 VND

7

880.000 VND

8

910.000 VND

9

910.000 VND

10

710.000 VND

11

1,020.000 VND

12

880.000 VND

13

1,180.000 VND

14

990.000 VND

15

810.000 VND

16

950.000 VND

17

1,070.000 VND

18

920.000 VND

19

1,010.000 VND

20

850.000 VND

21

910.000 VND

22

1,160.000 VND

23

940.000 VND

24

930.000 VND

25

940.000 VND

26

1,050.000 VND

27

980.000 VND

28

780.000 VND

29

890.000 VND

30

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,010.000 VND

3

980.000 VND

4

860.000 VND

5

990.000 VND

6

710.000 VND

7

800.000 VND

8

1,090.000 VND

9

850.000 VND

10

990.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,150.000 VND

13

860.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,100.000 VND

16

860.000 VND

17

1,150.000 VND

18

760.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,020.000 VND

21

730.000 VND

22

980.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,010.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,110.000 VND

31

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

730.000 VND

3

910.000 VND

4

990.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,070.000 VND

7

1,160.000 VND

8

960.000 VND

9

840.000 VND

10

900.000 VND

11

920.000 VND

12

990.000 VND

13

850.000 VND

14

950.000 VND

15

1,040.000 VND

16

820.000 VND

17

950.000 VND

18

1,130.000 VND

19

860.000 VND

20

1,200.000 VND

21

750.000 VND

22

740.000 VND

23

750.000 VND

24

1,150.000 VND

25

1,050.000 VND

26

880.000 VND

27

950.000 VND

28

790.000 VND

29

790.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

990.000 VND

3

920.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,040.000 VND

7

900.000 VND

8

700.000 VND

9

880.000 VND

10

1,140.000 VND

11

800.000 VND

12

790.000 VND

13

790.000 VND

14

940.000 VND

15

720.000 VND

16

810.000 VND

17

970.000 VND

18

710.000 VND

19

820.000 VND

20

1,080.000 VND

21

870.000 VND

22

760.000 VND

23

800.000 VND

24

810.000 VND

25

720.000 VND

26

1,010.000 VND

27

870.000 VND

28

1,160.000 VND

29

780.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,540.000 VND

2

2,750.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,380.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,430.000 VND

10

2,570.000 VND

11

2,700.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,310.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,780.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,790.000 VND

27

2,650.000 VND

28

2,680.000 VND

29

2,530.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,180.000 VND

2

2,700.000 VND

3

3,010.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,910.000 VND

7

2,950.000 VND

8

3,150.000 VND

9

2,890.000 VND

10

3,000.000 VND

11

2,780.000 VND

12

3,200.000 VND

13

2,880.000 VND

14

3,100.000 VND

15

3,170.000 VND

16

2,930.000 VND

17

3,020.000 VND

18

3,120.000 VND

19

3,140.000 VND

20

2,960.000 VND

21

2,970.000 VND

22

2,830.000 VND

23

2,800.000 VND

24

3,110.000 VND

25

2,850.000 VND

26

3,170.000 VND

27

3,040.000 VND

28

2,890.000 VND

29

2,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,320.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,670.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,460.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,660.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,570.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,440.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,440.000 VND

20

2,600.000 VND

21

2,580.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,280.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,240.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,510.000 VND

29

2,320.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,100.000 VND

4

1,050.000 VND

5

850.000 VND

6

880.000 VND

7

1,100.000 VND

8

780.000 VND

9

870.000 VND

10

760.000 VND

11

1,080.000 VND

12

810.000 VND

13

1,060.000 VND

14

1,090.000 VND

15

800.000 VND

16

1,000.000 VND

17

900.000 VND

18

1,050.000 VND

19

900.000 VND

20

1,110.000 VND

21

1,120.000 VND

22

870.000 VND

23

1,080.000 VND

24

990.000 VND

25

940.000 VND

26

950.000 VND

27

830.000 VND

28

1,020.000 VND

29

800.000 VND

30

1,190.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Thủ tục cần thiết để mua vé máy bay Sài Gòn Đồng Hới, và đi máy bay? khi mua vé mình chỉ cần đọc tên đúng với giấy chứng minh nhân dân của người bay thôi, còn khi ra sân bay phải đem theo giấy chứng minh, nếu không có giấy chứng minh thì bằng lái xe hoặc là hộ chiếu là mình có thể bay thôi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ