Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới

+ Có bao nhiêu hãng tham gia bay chặng này, giá vé máy bay TPHCM đi Đồng Hới tầm khoảng nào? chỉ có một hãng vietnamairline tham gia chuyến bay đến Đồng hới thôi nha, giá vé khoảng từ 1.400.000 đến 2.750.000.

+ Về sân bay Đồng Hới gần Hà Tĩnh đúng không? chọn cho tôi chuyến sớm để bắt xe về cho kịp. Vâng đây là sân bay gần nhất tỉnh Hà Tĩnh, bạn có thể bắt xe mất khoảng 2 tiếng trở lại, nên mua vé chuyến sáng tầm 10 đến 11 giờ là thuận lợi nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

850.000 VND

15

1,080.000 VND

16

880.000 VND

17

1,120.000 VND

18

830.000 VND

19

1,030.000 VND

20

770.000 VND

21

1,170.000 VND

22

780.000 VND

23

950.000 VND

24

710.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,040.000 VND

27

960.000 VND

28

1,190.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,580.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,470.000 VND

7

2,570.000 VND

8

2,490.000 VND

9

2,310.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,690.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,690.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,420.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,780.000 VND

22

2,490.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,320.000 VND

25

2,770.000 VND

26

2,510.000 VND

27

2,430.000 VND

28

2,800.000 VND

29

2,720.000 VND

30

2,390.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,140.000 VND

2

3,050.000 VND

3

2,930.000 VND

4

3,100.000 VND

5

2,780.000 VND

6

3,120.000 VND

7

2,830.000 VND

8

2,860.000 VND

9

2,830.000 VND

10

3,050.000 VND

11

3,060.000 VND

12

3,150.000 VND

13

3,100.000 VND

14

2,950.000 VND

15

3,110.000 VND

16

3,030.000 VND

17

2,950.000 VND

18

2,800.000 VND

19

2,850.000 VND

20

3,170.000 VND

21

3,080.000 VND

22

2,710.000 VND

23

2,860.000 VND

24

2,870.000 VND

25

2,990.000 VND

26

2,830.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,710.000 VND

29

3,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,420.000 VND

4

2,610.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,420.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,510.000 VND

16

2,370.000 VND

17

2,450.000 VND

18

2,620.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,590.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,490.000 VND

24

2,680.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,540.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,260.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

780.000 VND

3

1,060.000 VND

4

1,130.000 VND

5

780.000 VND

6

930.000 VND

7

1,200.000 VND

8

720.000 VND

9

710.000 VND

10

1,130.000 VND

11

990.000 VND

12

860.000 VND

13

990.000 VND

14

1,110.000 VND

15

1,020.000 VND

16

770.000 VND

17

1,170.000 VND

18

800.000 VND

19

730.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,060.000 VND

22

980.000 VND

23

900.000 VND

24

1,030.000 VND

25

790.000 VND

26

800.000 VND

27

1,110.000 VND

28

710.000 VND

29

790.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

1,110.000 VND

3

960.000 VND

4

970.000 VND

5

750.000 VND

6

1,100.000 VND

7

1,130.000 VND

8

960.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,130.000 VND

13

900.000 VND

14

1,160.000 VND

15

1,050.000 VND

16

910.000 VND

17

810.000 VND

18

980.000 VND

19

830.000 VND

20

850.000 VND

21

980.000 VND

22

790.000 VND

23

920.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,140.000 VND

26

930.000 VND

27

830.000 VND

28

750.000 VND

29

790.000 VND

30

830.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,150.000 VND

3

1,180.000 VND

4

790.000 VND

5

960.000 VND

6

880.000 VND

7

790.000 VND

8

910.000 VND

9

780.000 VND

10

820.000 VND

11

1,150.000 VND

12

1,170.000 VND

13

780.000 VND

14

710.000 VND

15

1,200.000 VND

16

750.000 VND

17

830.000 VND

18

1,020.000 VND

19

780.000 VND

20

950.000 VND

21

990.000 VND

22

900.000 VND

23

1,040.000 VND

24

1,000.000 VND

25

760.000 VND

26

940.000 VND

27

870.000 VND

28

710.000 VND

29

970.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

730.000 VND

3

700.000 VND

4

980.000 VND

5

960.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,120.000 VND

9

720.000 VND

10

920.000 VND

11

850.000 VND

12

790.000 VND

13

860.000 VND

14

770.000 VND

15

810.000 VND

16

890.000 VND

17

730.000 VND

18

1,010.000 VND

19

780.000 VND

20

820.000 VND

21

830.000 VND

22

1,090.000 VND

23

850.000 VND

24

1,100.000 VND

25

740.000 VND

26

960.000 VND

27

780.000 VND

28

700.000 VND

29

1,150.000 VND

30

870.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

790.000 VND

3

870.000 VND

4

820.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,020.000 VND

7

1,050.000 VND

8

890.000 VND

9

850.000 VND

10

1,070.000 VND

11

1,120.000 VND

12

970.000 VND

13

890.000 VND

14

1,190.000 VND

15

980.000 VND

16

910.000 VND

17

910.000 VND

18

720.000 VND

19

1,160.000 VND

20

870.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,160.000 VND

24

1,190.000 VND

25

970.000 VND

26

730.000 VND

27

1,000.000 VND

28

800.000 VND

29

720.000 VND

30

1,040.000 VND

31

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,060.000 VND

3

970.000 VND

4

1,150.000 VND

5

980.000 VND

6

1,120.000 VND

7

770.000 VND

8

870.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,110.000 VND

11

830.000 VND

12

1,030.000 VND

13

900.000 VND

14

1,020.000 VND

15

850.000 VND

16

790.000 VND

17

1,070.000 VND

18

960.000 VND

19

960.000 VND

20

770.000 VND

21

750.000 VND

22

870.000 VND

23

1,070.000 VND

24

880.000 VND

25

970.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,000.000 VND

28

830.000 VND

29

760.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,130.000 VND

2

870.000 VND

3

770.000 VND

4

1,140.000 VND

5

850.000 VND

6

1,070.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,070.000 VND

10

920.000 VND

11

780.000 VND

12

740.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,070.000 VND

15

810.000 VND

16

810.000 VND

17

720.000 VND

18

1,040.000 VND

19

910.000 VND

20

1,130.000 VND

21

990.000 VND

22

750.000 VND

23

1,040.000 VND

24

840.000 VND

25

1,060.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,020.000 VND

29

760.000 VND

30

890.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

780.000 VND

3

910.000 VND

4

1,040.000 VND

5

850.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,110.000 VND

8

770.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,080.000 VND

12

940.000 VND

13

880.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,170.000 VND

16

870.000 VND

17

800.000 VND

18

940.000 VND

19

740.000 VND

20

1,140.000 VND

21

900.000 VND

22

1,100.000 VND

23

860.000 VND

24

860.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,190.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,170.000 VND

29

740.000 VND

30

1,190.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Thủ tục cần thiết để mua vé máy bay Sài Gòn Đồng Hới, và đi máy bay? khi mua vé mình chỉ cần đọc tên đúng với giấy chứng minh nhân dân của người bay thôi, còn khi ra sân bay phải đem theo giấy chứng minh, nếu không có giấy chứng minh thì bằng lái xe hoặc là hộ chiếu là mình có thể bay thôi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ