Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới

+ Có bao nhiêu hãng tham gia bay chặng này, giá vé máy bay TPHCM đi Đồng Hới tầm khoảng nào? chỉ có một hãng vietnamairline tham gia chuyến bay đến Đồng hới thôi nha, giá vé khoảng từ 1.400.000 đến 2.750.000.

+ Về sân bay Đồng Hới gần Hà Tĩnh đúng không? chọn cho tôi chuyến sớm để bắt xe về cho kịp. Vâng đây là sân bay gần nhất tỉnh Hà Tĩnh, bạn có thể bắt xe mất khoảng 2 tiếng trở lại, nên mua vé chuyến sáng tầm 10 đến 11 giờ là thuận lợi nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

800.000 VND

22

860.000 VND

23

990.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,110.000 VND

28

990.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,180.000 VND

31

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

880.000 VND

3

860.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,130.000 VND

6

810.000 VND

7

790.000 VND

8

940.000 VND

9

710.000 VND

10

950.000 VND

11

910.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,070.000 VND

14

980.000 VND

15

1,010.000 VND

16

980.000 VND

17

820.000 VND

18

810.000 VND

19

860.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,060.000 VND

22

880.000 VND

23

1,090.000 VND

24

710.000 VND

25

1,150.000 VND

26

960.000 VND

27

1,130.000 VND

28

860.000 VND

29

1,010.000 VND

30

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,080.000 VND

4

830.000 VND

5

1,200.000 VND

6

830.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,010.000 VND

9

930.000 VND

10

980.000 VND

11

780.000 VND

12

1,040.000 VND

13

840.000 VND

14

1,010.000 VND

15

1,140.000 VND

16

760.000 VND

17

1,070.000 VND

18

740.000 VND

19

780.000 VND

20

990.000 VND

21

870.000 VND

22

1,130.000 VND

23

930.000 VND

24

750.000 VND

25

760.000 VND

26

840.000 VND

27

1,060.000 VND

28

860.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,480.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,440.000 VND

8

2,650.000 VND

9

2,730.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,350.000 VND

13

2,680.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,740.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,760.000 VND

20

2,520.000 VND

21

2,750.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,790.000 VND

30

2,680.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,170.000 VND

2

2,770.000 VND

3

3,050.000 VND

4

2,820.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,850.000 VND

8

2,730.000 VND

9

3,000.000 VND

10

2,930.000 VND

11

2,810.000 VND

12

2,870.000 VND

13

3,170.000 VND

14

3,050.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,760.000 VND

17

3,040.000 VND

18

2,910.000 VND

19

2,850.000 VND

20

2,960.000 VND

21

3,100.000 VND

22

2,950.000 VND

23

2,930.000 VND

24

3,180.000 VND

25

3,020.000 VND

26

2,940.000 VND

27

2,820.000 VND

28

3,020.000 VND

29

2,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,630.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,440.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,290.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,430.000 VND

10

2,310.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,620.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,230.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,610.000 VND

22

2,470.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,530.000 VND

25

2,460.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,480.000 VND

29

2,510.000 VND

30

2,600.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

870.000 VND

3

950.000 VND

4

860.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,180.000 VND

7

770.000 VND

8

790.000 VND

9

770.000 VND

10

1,040.000 VND

11

700.000 VND

12

910.000 VND

13

1,140.000 VND

14

800.000 VND

15

1,150.000 VND

16

790.000 VND

17

970.000 VND

18

1,140.000 VND

19

950.000 VND

20

950.000 VND

21

870.000 VND

22

1,050.000 VND

23

840.000 VND

24

830.000 VND

25

980.000 VND

26

840.000 VND

27

880.000 VND

28

760.000 VND

29

1,060.000 VND

30

1,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

940.000 VND

3

1,000.000 VND

4

1,200.000 VND

5

970.000 VND

6

900.000 VND

7

1,180.000 VND

8

870.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,030.000 VND

11

980.000 VND

12

740.000 VND

13

1,010.000 VND

14

780.000 VND

15

970.000 VND

16

1,180.000 VND

17

780.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,120.000 VND

21

890.000 VND

22

790.000 VND

23

860.000 VND

24

980.000 VND

25

760.000 VND

26

1,100.000 VND

27

770.000 VND

28

1,000.000 VND

29

750.000 VND

30

750.000 VND

31

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

950.000 VND

3

1,060.000 VND

4

880.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,090.000 VND

7

740.000 VND

8

850.000 VND

9

900.000 VND

10

1,130.000 VND

11

750.000 VND

12

740.000 VND

13

1,070.000 VND

14

920.000 VND

15

1,110.000 VND

16

1,160.000 VND

17

810.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,050.000 VND

20

940.000 VND

21

1,200.000 VND

22

730.000 VND

23

890.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,100.000 VND

26

1,190.000 VND

27

970.000 VND

28

990.000 VND

29

820.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

930.000 VND

3

930.000 VND

4

900.000 VND

5

990.000 VND

6

920.000 VND

7

780.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,130.000 VND

10

860.000 VND

11

1,150.000 VND

12

970.000 VND

13

880.000 VND

14

1,070.000 VND

15

760.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,170.000 VND

18

1,130.000 VND

19

930.000 VND

20

970.000 VND

21

780.000 VND

22

1,010.000 VND

23

940.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,000.000 VND

26

700.000 VND

27

950.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,030.000 VND

30

930.000 VND

31

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

820.000 VND

3

1,140.000 VND

4

850.000 VND

5

1,070.000 VND

6

910.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,010.000 VND

9

820.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,100.000 VND

13

820.000 VND

14

880.000 VND

15

830.000 VND

16

1,100.000 VND

17

910.000 VND

18

940.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,080.000 VND

21

820.000 VND

22

1,120.000 VND

23

730.000 VND

24

1,050.000 VND

25

1,040.000 VND

26

970.000 VND

27

1,180.000 VND

28

740.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,150.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

1,070.000 VND

3

760.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,180.000 VND

6

720.000 VND

7

1,200.000 VND

8

820.000 VND

9

890.000 VND

10

840.000 VND

11

850.000 VND

12

830.000 VND

13

920.000 VND

14

1,110.000 VND

15

750.000 VND

16

730.000 VND

17

700.000 VND

18

970.000 VND

19

840.000 VND

20

1,200.000 VND

21

810.000 VND

22

710.000 VND

23

760.000 VND

24

1,160.000 VND

25

770.000 VND

26

920.000 VND

27

910.000 VND

28

1,110.000 VND

29

1,070.000 VND

30

810.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Thủ tục cần thiết để mua vé máy bay Sài Gòn Đồng Hới, và đi máy bay? khi mua vé mình chỉ cần đọc tên đúng với giấy chứng minh nhân dân của người bay thôi, còn khi ra sân bay phải đem theo giấy chứng minh, nếu không có giấy chứng minh thì bằng lái xe hoặc là hộ chiếu là mình có thể bay thôi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ