Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới

+ Có bao nhiêu hãng tham gia bay chặng này, giá vé máy bay TPHCM đi Đồng Hới tầm khoảng nào? chỉ có một hãng vietnamairline tham gia chuyến bay đến Đồng hới thôi nha, giá vé khoảng từ 1.400.000 đến 2.750.000.

+ Về sân bay Đồng Hới gần Hà Tĩnh đúng không? chọn cho tôi chuyến sớm để bắt xe về cho kịp. Vâng đây là sân bay gần nhất tỉnh Hà Tĩnh, bạn có thể bắt xe mất khoảng 2 tiếng trở lại, nên mua vé chuyến sáng tầm 10 đến 11 giờ là thuận lợi nhất.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

910.000 VND

25

740.000 VND

26

760.000 VND

27

700.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,000.000 VND

30

930.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

1,110.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,200.000 VND

5

980.000 VND

6

800.000 VND

7

960.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,090.000 VND

10

960.000 VND

11

770.000 VND

12

760.000 VND

13

970.000 VND

14

910.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,100.000 VND

17

870.000 VND

18

1,080.000 VND

19

700.000 VND

20

750.000 VND

21

1,090.000 VND

22

750.000 VND

23

810.000 VND

24

820.000 VND

25

940.000 VND

26

1,160.000 VND

27

840.000 VND

28

990.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,080.000 VND

3

830.000 VND

4

790.000 VND

5

830.000 VND

6

1,120.000 VND

7

1,000.000 VND

8

870.000 VND

9

1,050.000 VND

10

1,110.000 VND

11

870.000 VND

12

1,090.000 VND

13

1,080.000 VND

14

920.000 VND

15

890.000 VND

16

1,180.000 VND

17

1,160.000 VND

18

1,170.000 VND

19

810.000 VND

20

930.000 VND

21

900.000 VND

22

970.000 VND

23

820.000 VND

24

1,100.000 VND

25

930.000 VND

26

750.000 VND

27

880.000 VND

28

910.000 VND

29

830.000 VND

30

1,030.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

860.000 VND

3

810.000 VND

4

1,030.000 VND

5

720.000 VND

6

1,190.000 VND

7

730.000 VND

8

940.000 VND

9

770.000 VND

10

940.000 VND

11

1,070.000 VND

12

760.000 VND

13

1,180.000 VND

14

1,200.000 VND

15

700.000 VND

16

810.000 VND

17

780.000 VND

18

780.000 VND

19

750.000 VND

20

730.000 VND

21

1,140.000 VND

22

1,060.000 VND

23

830.000 VND

24

1,090.000 VND

25

760.000 VND

26

1,030.000 VND

27

750.000 VND

28

1,200.000 VND

29

780.000 VND

30

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,650.000 VND

2

1,990.000 VND

3

1,810.000 VND

4

1,930.000 VND

5

1,970.000 VND

6

1,930.000 VND

7

1,990.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,880.000 VND

10

1,820.000 VND

11

1,900.000 VND

12

1,870.000 VND

13

2,030.000 VND

14

1,970.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,740.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,040.000 VND

20

1,710.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,720.000 VND

23

1,730.000 VND

24

1,650.000 VND

25

1,660.000 VND

26

1,850.000 VND

27

1,920.000 VND

28

1,800.000 VND

29

1,870.000 VND

30

1,870.000 VND

31

1,870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,740.000 VND

2

1,730.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,470.000 VND

6

1,730.000 VND

7

1,650.000 VND

8

1,480.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,480.000 VND

11

1,900.000 VND

12

1,510.000 VND

13

1,550.000 VND

14

1,670.000 VND

15

1,810.000 VND

16

1,670.000 VND

17

1,860.000 VND

18

1,440.000 VND

19

1,760.000 VND

20

1,510.000 VND

21

1,720.000 VND

22

1,520.000 VND

23

1,780.000 VND

24

1,770.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,740.000 VND

27

1,750.000 VND

28

1,440.000 VND

29

1,740.000 VND

30

1,820.000 VND

31

1,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

990.000 VND

3

720.000 VND

4

850.000 VND

5

780.000 VND

6

760.000 VND

7

730.000 VND

8

1,110.000 VND

9

890.000 VND

10

1,040.000 VND

11

800.000 VND

12

1,190.000 VND

13

880.000 VND

14

1,140.000 VND

15

790.000 VND

16

990.000 VND

17

790.000 VND

18

840.000 VND

19

920.000 VND

20

940.000 VND

21

960.000 VND

22

710.000 VND

23

950.000 VND

24

880.000 VND

25

880.000 VND

26

1,170.000 VND

27

910.000 VND

28

1,120.000 VND

29

990.000 VND

30

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

1,180.000 VND

3

1,050.000 VND

4

1,050.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,070.000 VND

7

1,100.000 VND

8

1,160.000 VND

9

1,010.000 VND

10

790.000 VND

11

870.000 VND

12

970.000 VND

13

730.000 VND

14

980.000 VND

15

740.000 VND

16

900.000 VND

17

750.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,000.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,080.000 VND

23

920.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,180.000 VND

26

710.000 VND

27

780.000 VND

28

730.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,130.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

1,020.000 VND

3

720.000 VND

4

1,100.000 VND

5

1,030.000 VND

6

1,030.000 VND

7

730.000 VND

8

750.000 VND

9

770.000 VND

10

1,160.000 VND

11

890.000 VND

12

1,060.000 VND

13

850.000 VND

14

730.000 VND

15

1,030.000 VND

16

920.000 VND

17

930.000 VND

18

850.000 VND

19

850.000 VND

20

950.000 VND

21

1,010.000 VND

22

900.000 VND

23

820.000 VND

24

1,000.000 VND

25

990.000 VND

26

970.000 VND

27

1,000.000 VND

28

890.000 VND

29

1,160.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

1,020.000 VND

3

990.000 VND

4

1,010.000 VND

5

710.000 VND

6

1,120.000 VND

7

830.000 VND

8

870.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,140.000 VND

11

920.000 VND

12

820.000 VND

13

1,040.000 VND

14

1,170.000 VND

15

740.000 VND

16

790.000 VND

17

950.000 VND

18

1,130.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,170.000 VND

21

1,000.000 VND

22

910.000 VND

23

700.000 VND

24

880.000 VND

25

1,040.000 VND

26

720.000 VND

27

1,030.000 VND

28

790.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,180.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,770.000 VND

3

2,650.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,520.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,380.000 VND

10

2,350.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,540.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,400.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,700.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,690.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,310.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,750.000 VND

30

2,730.000 VND

31

2,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,790.000 VND

3

2,820.000 VND

4

3,130.000 VND

5

2,820.000 VND

6

2,840.000 VND

7

2,790.000 VND

8

2,720.000 VND

9

3,080.000 VND

10

3,130.000 VND

11

2,940.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,850.000 VND

14

2,850.000 VND

15

2,940.000 VND

16

2,800.000 VND

17

3,190.000 VND

18

3,200.000 VND

19

2,900.000 VND

20

2,840.000 VND

21

2,760.000 VND

22

3,180.000 VND

23

2,950.000 VND

24

2,840.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,720.000 VND

27

3,040.000 VND

28

2,730.000 VND

29

2,960.000 VND

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Đồng Hới giá rẻ vietnam airlines
 
+ Thủ tục cần thiết để mua vé máy bay Sài Gòn Đồng Hới, và đi máy bay? khi mua vé mình chỉ cần đọc tên đúng với giấy chứng minh nhân dân của người bay thôi, còn khi ra sân bay phải đem theo giấy chứng minh, nếu không có giấy chứng minh thì bằng lái xe hoặc là hộ chiếu là mình có thể bay thôi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ