Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội

Tên sân bay điểm đi điểm đến với mã sân bay là gì? Điểm khởi hành là Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) bay đến điểm đến là sân bay Nội Bài (HAN) .

Chặng Sài Gòn Hà Nội là chặng lớn nên chọn hãng nào bay để giá tốt nhất? Để có giá tốt nhất ban nên đặt vé của hãng Vietjet vì thường xuyên có giá rẻ. Bạn cũng có thể đặt vé của hãng Jetstar vào các ngày cuối tuần thường có chương trình siêu khuyến mãi.

Tổng chi phí đổi vé của vietjet air khi tôi đổi tên, đổi ngày, đổi giờ, đổi hành trình là bao nhiêu? Phí đổi tên là 360,000đ, phí đổi hành trình (ngày giờ) là 360,000đ , vậy tổng chi phí đổi là 720,000.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

620.000 VND

19

670.000 VND

20

750.000 VND

21

910.000 VND

22

1,190.000 VND

23

790.000 VND

24

1,000.000 VND

25

600.000 VND

26

810.000 VND

27

720.000 VND

28

920.000 VND

29

620.000 VND

30

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,010.000 VND

3

750.000 VND

4

890.000 VND

5

1,150.000 VND

6

980.000 VND

7

1,060.000 VND

8

880.000 VND

9

690.000 VND

10

760.000 VND

11

610.000 VND

12

820.000 VND

13

780.000 VND

14

990.000 VND

15

930.000 VND

16

1,010.000 VND

17

680.000 VND

18

890.000 VND

19

640.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,010.000 VND

22

860.000 VND

23

1,190.000 VND

24

930.000 VND

25

620.000 VND

26

770.000 VND

27

850.000 VND

28

770.000 VND

29

940.000 VND

30

610.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,500.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,760.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,480.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,450.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,670.000 VND

15

2,650.000 VND

16

2,360.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,330.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,320.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,550.000 VND

30

2,680.000 VND

31

2,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,940.000 VND

2

2,850.000 VND

3

3,070.000 VND

4

3,180.000 VND

5

2,930.000 VND

6

2,760.000 VND

7

2,960.000 VND

8

2,860.000 VND

9

3,190.000 VND

10

3,160.000 VND

11

2,810.000 VND

12

3,070.000 VND

13

3,130.000 VND

14

2,770.000 VND

15

3,030.000 VND

16

3,060.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,650.000 VND

19

2,660.000 VND

20

3,090.000 VND

21

3,070.000 VND

22

2,850.000 VND

23

2,970.000 VND

24

2,860.000 VND

25

2,870.000 VND

26

2,860.000 VND

27

2,600.000 VND

28

3,040.000 VND

29

2,960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,450.000 VND

2

2,600.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,420.000 VND

5

2,490.000 VND

6

2,520.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,420.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,550.000 VND

12

2,480.000 VND

13

2,580.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,430.000 VND

17

2,270.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,250.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,320.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,140.000 VND

26

2,610.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,690.000 VND

29

2,180.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

900.000 VND

3

920.000 VND

4

760.000 VND

5

990.000 VND

6

790.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,160.000 VND

9

970.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,180.000 VND

14

710.000 VND

15

1,040.000 VND

16

960.000 VND

17

720.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,080.000 VND

21

1,170.000 VND

22

910.000 VND

23

690.000 VND

24

810.000 VND

25

870.000 VND

26

730.000 VND

27

610.000 VND

28

640.000 VND

29

740.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

900.000 VND

3

710.000 VND

4

1,040.000 VND

5

790.000 VND

6

910.000 VND

7

980.000 VND

8

650.000 VND

9

900.000 VND

10

930.000 VND

11

910.000 VND

12

720.000 VND

13

1,160.000 VND

14

900.000 VND

15

910.000 VND

16

690.000 VND

17

640.000 VND

18

780.000 VND

19

1,150.000 VND

20

770.000 VND

21

930.000 VND

22

890.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,190.000 VND

25

610.000 VND

26

770.000 VND

27

780.000 VND

28

630.000 VND

29

1,050.000 VND

30

850.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

730.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,130.000 VND

5

810.000 VND

6

1,180.000 VND

7

970.000 VND

8

850.000 VND

9

690.000 VND

10

670.000 VND

11

1,170.000 VND

12

1,140.000 VND

13

990.000 VND

14

920.000 VND

15

1,150.000 VND

16

980.000 VND

17

1,020.000 VND

18

790.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,040.000 VND

21

980.000 VND

22

680.000 VND

23

900.000 VND

24

1,100.000 VND

25

1,190.000 VND

26

640.000 VND

27

820.000 VND

28

1,140.000 VND

29

970.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,200.000 VND

3

920.000 VND

4

1,070.000 VND

5

910.000 VND

6

1,080.000 VND

7

720.000 VND

8

830.000 VND

9

890.000 VND

10

800.000 VND

11

700.000 VND

12

830.000 VND

13

810.000 VND

14

920.000 VND

15

1,040.000 VND

16

900.000 VND

17

780.000 VND

18

880.000 VND

19

1,080.000 VND

20

790.000 VND

21

1,060.000 VND

22

880.000 VND

23

630.000 VND

24

990.000 VND

25

650.000 VND

26

1,200.000 VND

27

820.000 VND

28

1,070.000 VND

29

1,000.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

980.000 VND

2

1,000.000 VND

3

630.000 VND

4

810.000 VND

5

1,070.000 VND

6

880.000 VND

7

650.000 VND

8

660.000 VND

9

630.000 VND

10

1,030.000 VND

11

850.000 VND

12

850.000 VND

13

1,090.000 VND

14

900.000 VND

15

880.000 VND

16

1,010.000 VND

17

980.000 VND

18

720.000 VND

19

1,100.000 VND

20

620.000 VND

21

1,000.000 VND

22

1,110.000 VND

23

620.000 VND

24

890.000 VND

25

660.000 VND

26

680.000 VND

27

770.000 VND

28

1,030.000 VND

29

980.000 VND

30

970.000 VND

31

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

1,000.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,160.000 VND

5

650.000 VND

6

910.000 VND

7

800.000 VND

8

1,120.000 VND

9

980.000 VND

10

600.000 VND

11

900.000 VND

12

790.000 VND

13

840.000 VND

14

860.000 VND

15

620.000 VND

16

780.000 VND

17

820.000 VND

18

970.000 VND

19

870.000 VND

20

790.000 VND

21

670.000 VND

22

880.000 VND

23

830.000 VND

24

750.000 VND

25

790.000 VND

26

1,060.000 VND

27

930.000 VND

28

620.000 VND

29

610.000 VND

30

1,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

770.000 VND

3

730.000 VND

4

730.000 VND

5

850.000 VND

6

720.000 VND

7

830.000 VND

8

1,200.000 VND

9

600.000 VND

10

1,060.000 VND

11

900.000 VND

12

680.000 VND

13

980.000 VND

14

1,200.000 VND

15

970.000 VND

16

1,020.000 VND

17

710.000 VND

18

630.000 VND

19

1,130.000 VND

20

630.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,150.000 VND

24

1,170.000 VND

25

660.000 VND

26

740.000 VND

27

760.000 VND

28

990.000 VND

29

920.000 VND

30

920.000 VND

31

950.000 VND

Đặt một vé máy bay TPHCM đi Hà Nội Vietnam airlines hạng thương gia, đổi ngày bay có được không, phí mất thế nào? Vé hạng thương gia của VN Airline bạn được đổi ngày bay miễn phí.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ
 
Hãng Jetstar quy định khi lên máy bay có được mang nước hoa, sữa tắm trên 100ml không? Bạn chỉ được mang dưới 100ml. Nếu quá thì phải bỏ vào hành lý ký gửi mà mình đã đăng ký.

Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hà Nội bao nhiêu tiếng, cho tôi giá vé vào buổi chiều 14h? Thời gian bay khoảng 2 tiếng, Giá vé chuyến bay 2h chiều của 3 hãng như sau: Vé vietjet thấp nhất 950,000đ, Jetstar 930ngan, VNA 1,370,000đ .

Có nên đặt vé máy bay chặng này cách xa nữa năm không, tại nghe đặt càng xa càng tốt? Quý khách có thể đặt vé trước nửa năm, nhưng giá vẫn còn có thể thay đổi, để có được giá tốt hơn bạn nên đặt cách xa ngày bay 1-2 tháng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ