Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội

Tên sân bay điểm đi điểm đến với mã sân bay là gì? Điểm khởi hành là Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) bay đến điểm đến là sân bay Nội Bài (HAN) .

Chặng Sài Gòn Hà Nội là chặng lớn nên chọn hãng nào bay để giá tốt nhất? Để có giá tốt nhất ban nên đặt vé của hãng Vietjet vì thường xuyên có giá rẻ. Bạn cũng có thể đặt vé của hãng Jetstar vào các ngày cuối tuần thường có chương trình siêu khuyến mãi.

Tổng chi phí đổi vé của vietjet air khi tôi đổi tên, đổi ngày, đổi giờ, đổi hành trình là bao nhiêu? Phí đổi tên là 360,000đ, phí đổi hành trình (ngày giờ) là 360,000đ , vậy tổng chi phí đổi là 720,000.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

780.000 VND

25

890.000 VND

26

700.000 VND

27

870.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

770.000 VND

3

650.000 VND

4

790.000 VND

5

910.000 VND

6

1,020.000 VND

7

990.000 VND

8

790.000 VND

9

980.000 VND

10

1,090.000 VND

11

680.000 VND

12

620.000 VND

13

920.000 VND

14

900.000 VND

15

1,030.000 VND

16

720.000 VND

17

990.000 VND

18

1,050.000 VND

19

690.000 VND

20

940.000 VND

21

760.000 VND

22

720.000 VND

23

1,030.000 VND

24

1,120.000 VND

25

790.000 VND

26

690.000 VND

27

1,160.000 VND

28

840.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,860.000 VND

4

1,890.000 VND

5

2,020.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,800.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,840.000 VND

11

1,840.000 VND

12

2,050.000 VND

13

2,030.000 VND

14

2,080.000 VND

15

1,620.000 VND

16

1,740.000 VND

17

2,090.000 VND

18

1,740.000 VND

19

1,640.000 VND

20

1,700.000 VND

21

1,670.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,720.000 VND

24

2,090.000 VND

25

1,600.000 VND

26

2,060.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,640.000 VND

29

1,590.000 VND

30

2,050.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,800.000 VND

2

1,750.000 VND

3

1,690.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,350.000 VND

6

1,740.000 VND

7

1,500.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,650.000 VND

10

1,810.000 VND

11

1,570.000 VND

12

1,520.000 VND

13

1,440.000 VND

14

1,840.000 VND

15

1,820.000 VND

16

1,560.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,850.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,690.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,800.000 VND

26

1,640.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,570.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

800.000 VND

3

930.000 VND

4

670.000 VND

5

1,060.000 VND

6

960.000 VND

7

1,170.000 VND

8

860.000 VND

9

670.000 VND

10

960.000 VND

11

940.000 VND

12

960.000 VND

13

910.000 VND

14

860.000 VND

15

820.000 VND

16

820.000 VND

17

690.000 VND

18

780.000 VND

19

720.000 VND

20

1,140.000 VND

21

780.000 VND

22

780.000 VND

23

940.000 VND

24

950.000 VND

25

600.000 VND

26

810.000 VND

27

670.000 VND

28

680.000 VND

29

600.000 VND

30

1,110.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

1,050.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,000.000 VND

5

890.000 VND

6

660.000 VND

7

640.000 VND

8

610.000 VND

9

670.000 VND

10

780.000 VND

11

1,070.000 VND

12

1,020.000 VND

13

960.000 VND

14

930.000 VND

15

830.000 VND

16

1,190.000 VND

17

970.000 VND

18

710.000 VND

19

1,080.000 VND

20

990.000 VND

21

860.000 VND

22

630.000 VND

23

670.000 VND

24

680.000 VND

25

1,000.000 VND

26

810.000 VND

27

650.000 VND

28

820.000 VND

29

1,120.000 VND

30

770.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

1,190.000 VND

3

860.000 VND

4

890.000 VND

5

630.000 VND

6

1,090.000 VND

7

850.000 VND

8

700.000 VND

9

700.000 VND

10

1,200.000 VND

11

780.000 VND

12

930.000 VND

13

1,050.000 VND

14

930.000 VND

15

990.000 VND

16

770.000 VND

17

1,050.000 VND

18

1,050.000 VND

19

630.000 VND

20

750.000 VND

21

690.000 VND

22

720.000 VND

23

1,190.000 VND

24

680.000 VND

25

730.000 VND

26

990.000 VND

27

710.000 VND

28

690.000 VND

29

970.000 VND

30

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

930.000 VND

2

820.000 VND

3

900.000 VND

4

880.000 VND

5

810.000 VND

6

980.000 VND

7

1,070.000 VND

8

640.000 VND

9

730.000 VND

10

1,150.000 VND

11

790.000 VND

12

1,160.000 VND

13

1,060.000 VND

14

860.000 VND

15

1,080.000 VND

16

990.000 VND

17

980.000 VND

18

990.000 VND

19

680.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,100.000 VND

22

1,190.000 VND

23

680.000 VND

24

830.000 VND

25

740.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,110.000 VND

28

630.000 VND

29

1,070.000 VND

30

600.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,760.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,620.000 VND

5

2,380.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,390.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,260.000 VND

12

2,530.000 VND

13

2,380.000 VND

14

2,590.000 VND

15

2,760.000 VND

16

2,780.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,210.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,730.000 VND

26

2,380.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,310.000 VND

30

2,460.000 VND

31

2,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,190.000 VND

2

2,630.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,930.000 VND

5

2,760.000 VND

6

3,040.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,980.000 VND

9

2,930.000 VND

10

2,920.000 VND

11

2,900.000 VND

12

3,010.000 VND

13

2,900.000 VND

14

2,860.000 VND

15

3,180.000 VND

16

2,800.000 VND

17

2,690.000 VND

18

2,820.000 VND

19

3,140.000 VND

20

2,820.000 VND

21

2,680.000 VND

22

2,870.000 VND

23

2,730.000 VND

24

2,930.000 VND

25

2,960.000 VND

26

2,950.000 VND

27

2,870.000 VND

28

3,040.000 VND

29

2,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,660.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,500.000 VND

8

2,590.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,210.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,480.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,570.000 VND

17

2,620.000 VND

18

2,560.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,290.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,590.000 VND

23

2,150.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,590.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

960.000 VND

3

1,200.000 VND

4

700.000 VND

5

900.000 VND

6

1,170.000 VND

7

960.000 VND

8

1,170.000 VND

9

1,050.000 VND

10

660.000 VND

11

650.000 VND

12

1,040.000 VND

13

740.000 VND

14

830.000 VND

15

610.000 VND

16

750.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,090.000 VND

19

730.000 VND

20

610.000 VND

21

620.000 VND

22

620.000 VND

23

1,200.000 VND

24

1,140.000 VND

25

960.000 VND

26

810.000 VND

27

1,040.000 VND

28

960.000 VND

29

990.000 VND

30

800.000 VND

Đặt một vé máy bay TPHCM đi Hà Nội Vietnam airlines hạng thương gia, đổi ngày bay có được không, phí mất thế nào? Vé hạng thương gia của VN Airline bạn được đổi ngày bay miễn phí.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ
 
Hãng Jetstar quy định khi lên máy bay có được mang nước hoa, sữa tắm trên 100ml không? Bạn chỉ được mang dưới 100ml. Nếu quá thì phải bỏ vào hành lý ký gửi mà mình đã đăng ký.

Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hà Nội bao nhiêu tiếng, cho tôi giá vé vào buổi chiều 14h? Thời gian bay khoảng 2 tiếng, Giá vé chuyến bay 2h chiều của 3 hãng như sau: Vé vietjet thấp nhất 950,000đ, Jetstar 930ngan, VNA 1,370,000đ .

Có nên đặt vé máy bay chặng này cách xa nữa năm không, tại nghe đặt càng xa càng tốt? Quý khách có thể đặt vé trước nửa năm, nhưng giá vẫn còn có thể thay đổi, để có được giá tốt hơn bạn nên đặt cách xa ngày bay 1-2 tháng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ