Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội

Tên sân bay điểm đi điểm đến với mã sân bay là gì? Điểm khởi hành là Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) bay đến điểm đến là sân bay Nội Bài (HAN) .

Chặng Sài Gòn Hà Nội là chặng lớn nên chọn hãng nào bay để giá tốt nhất? Để có giá tốt nhất ban nên đặt vé của hãng Vietjet vì thường xuyên có giá rẻ. Bạn cũng có thể đặt vé của hãng Jetstar vào các ngày cuối tuần thường có chương trình siêu khuyến mãi.

Tổng chi phí đổi vé của vietjet air khi tôi đổi tên, đổi ngày, đổi giờ, đổi hành trình là bao nhiêu? Phí đổi tên là 360,000đ, phí đổi hành trình (ngày giờ) là 360,000đ , vậy tổng chi phí đổi là 720,000.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,300.000 VND

20

2,580.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,300.000 VND

24

2,490.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,360.000 VND

27

2,250.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,590.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,940.000 VND

2

2,770.000 VND

3

2,740.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,980.000 VND

6

2,750.000 VND

7

3,070.000 VND

8

2,800.000 VND

9

3,100.000 VND

10

2,830.000 VND

11

3,180.000 VND

12

2,820.000 VND

13

3,020.000 VND

14

3,000.000 VND

15

3,130.000 VND

16

3,050.000 VND

17

2,620.000 VND

18

3,030.000 VND

19

2,890.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,830.000 VND

22

2,860.000 VND

23

3,080.000 VND

24

2,870.000 VND

25

2,730.000 VND

26

3,040.000 VND

27

2,780.000 VND

28

2,850.000 VND

29

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,120.000 VND

2

650.000 VND

3

870.000 VND

4

980.000 VND

5

830.000 VND

6

650.000 VND

7

730.000 VND

8

1,130.000 VND

9

990.000 VND

10

850.000 VND

11

790.000 VND

12

1,150.000 VND

13

1,080.000 VND

14

700.000 VND

15

730.000 VND

16

780.000 VND

17

770.000 VND

18

1,010.000 VND

19

900.000 VND

20

1,130.000 VND

21

860.000 VND

22

830.000 VND

23

860.000 VND

24

780.000 VND

25

1,180.000 VND

26

700.000 VND

27

800.000 VND

28

800.000 VND

29

780.000 VND

30

800.000 VND

31

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

620.000 VND

3

1,070.000 VND

4

960.000 VND

5

850.000 VND

6

980.000 VND

7

1,010.000 VND

8

640.000 VND

9

690.000 VND

10

1,020.000 VND

11

780.000 VND

12

840.000 VND

13

690.000 VND

14

680.000 VND

15

730.000 VND

16

680.000 VND

17

1,180.000 VND

18

650.000 VND

19

1,030.000 VND

20

840.000 VND

21

1,030.000 VND

22

1,150.000 VND

23

650.000 VND

24

830.000 VND

25

610.000 VND

26

920.000 VND

27

660.000 VND

28

1,180.000 VND

29

990.000 VND

30

1,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,010.000 VND

3

640.000 VND

4

1,020.000 VND

5

880.000 VND

6

1,150.000 VND

7

660.000 VND

8

960.000 VND

9

1,090.000 VND

10

850.000 VND

11

640.000 VND

12

700.000 VND

13

1,130.000 VND

14

860.000 VND

15

730.000 VND

16

840.000 VND

17

650.000 VND

18

700.000 VND

19

1,120.000 VND

20

1,160.000 VND

21

1,170.000 VND

22

900.000 VND

23

1,000.000 VND

24

740.000 VND

25

650.000 VND

26

790.000 VND

27

950.000 VND

28

780.000 VND

29

960.000 VND

30

600.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

890.000 VND

3

680.000 VND

4

630.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,150.000 VND

7

620.000 VND

8

760.000 VND

9

630.000 VND

10

1,150.000 VND

11

890.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,180.000 VND

14

910.000 VND

15

760.000 VND

16

820.000 VND

17

850.000 VND

18

880.000 VND

19

720.000 VND

20

970.000 VND

21

900.000 VND

22

620.000 VND

23

660.000 VND

24

1,080.000 VND

25

980.000 VND

26

920.000 VND

27

730.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,110.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,010.000 VND

2

1,730.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,990.000 VND

5

1,710.000 VND

6

1,760.000 VND

7

2,090.000 VND

8

1,720.000 VND

9

1,960.000 VND

10

1,650.000 VND

11

2,030.000 VND

12

1,820.000 VND

13

1,610.000 VND

14

1,670.000 VND

15

2,010.000 VND

16

1,580.000 VND

17

2,070.000 VND

18

2,090.000 VND

19

1,720.000 VND

20

2,040.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,830.000 VND

23

1,990.000 VND

24

1,690.000 VND

25

1,560.000 VND

26

2,090.000 VND

27

1,710.000 VND

28

1,540.000 VND

29

2,070.000 VND

30

1,830.000 VND

31

1,960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,610.000 VND

2

1,430.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,470.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,750.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,700.000 VND

10

1,670.000 VND

11

1,800.000 VND

12

1,410.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,850.000 VND

19

1,610.000 VND

20

1,730.000 VND

21

1,740.000 VND

22

1,680.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,620.000 VND

25

1,450.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,360.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,670.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

780.000 VND

3

1,050.000 VND

4

720.000 VND

5

970.000 VND

6

880.000 VND

7

840.000 VND

8

990.000 VND

9

780.000 VND

10

640.000 VND

11

1,180.000 VND

12

780.000 VND

13

1,050.000 VND

14

700.000 VND

15

990.000 VND

16

1,030.000 VND

17

830.000 VND

18

1,040.000 VND

19

1,100.000 VND

20

960.000 VND

21

1,120.000 VND

22

1,010.000 VND

23

960.000 VND

24

710.000 VND

25

740.000 VND

26

960.000 VND

27

850.000 VND

28

680.000 VND

29

1,150.000 VND

30

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

780.000 VND

3

760.000 VND

4

720.000 VND

5

1,170.000 VND

6

920.000 VND

7

1,120.000 VND

8

640.000 VND

9

930.000 VND

10

810.000 VND

11

910.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,120.000 VND

14

650.000 VND

15

840.000 VND

16

800.000 VND

17

1,110.000 VND

18

710.000 VND

19

990.000 VND

20

720.000 VND

21

710.000 VND

22

850.000 VND

23

1,170.000 VND

24

900.000 VND

25

1,050.000 VND

26

760.000 VND

27

1,090.000 VND

28

710.000 VND

29

810.000 VND

30

880.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

860.000 VND

3

1,110.000 VND

4

850.000 VND

5

1,010.000 VND

6

1,070.000 VND

7

980.000 VND

8

960.000 VND

9

730.000 VND

10

1,190.000 VND

11

960.000 VND

12

1,040.000 VND

13

890.000 VND

14

640.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,040.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,020.000 VND

19

750.000 VND

20

940.000 VND

21

1,020.000 VND

22

630.000 VND

23

640.000 VND

24

870.000 VND

25

1,190.000 VND

26

1,060.000 VND

27

730.000 VND

28

830.000 VND

29

940.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

630.000 VND

3

920.000 VND

4

960.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,040.000 VND

7

910.000 VND

8

1,120.000 VND

9

850.000 VND

10

1,110.000 VND

11

1,040.000 VND

12

600.000 VND

13

670.000 VND

14

1,000.000 VND

15

1,100.000 VND

16

650.000 VND

17

1,000.000 VND

18

780.000 VND

19

1,130.000 VND

20

1,200.000 VND

21

630.000 VND

22

780.000 VND

23

900.000 VND

24

680.000 VND

25

880.000 VND

26

800.000 VND

27

970.000 VND

28

700.000 VND

29

1,040.000 VND

30

860.000 VND

31

670.000 VND

Đặt một vé máy bay TPHCM đi Hà Nội Vietnam airlines hạng thương gia, đổi ngày bay có được không, phí mất thế nào? Vé hạng thương gia của VN Airline bạn được đổi ngày bay miễn phí.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ
 
Hãng Jetstar quy định khi lên máy bay có được mang nước hoa, sữa tắm trên 100ml không? Bạn chỉ được mang dưới 100ml. Nếu quá thì phải bỏ vào hành lý ký gửi mà mình đã đăng ký.

Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hà Nội bao nhiêu tiếng, cho tôi giá vé vào buổi chiều 14h? Thời gian bay khoảng 2 tiếng, Giá vé chuyến bay 2h chiều của 3 hãng như sau: Vé vietjet thấp nhất 950,000đ, Jetstar 930ngan, VNA 1,370,000đ .

Có nên đặt vé máy bay chặng này cách xa nữa năm không, tại nghe đặt càng xa càng tốt? Quý khách có thể đặt vé trước nửa năm, nhưng giá vẫn còn có thể thay đổi, để có được giá tốt hơn bạn nên đặt cách xa ngày bay 1-2 tháng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ