Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ nhất khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội

Tên sân bay điểm đi điểm đến với mã sân bay là gì? Điểm khởi hành là Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) bay đến điểm đến là sân bay Nội Bài (HAN) .

Chặng Sài Gòn Hà Nội là chặng lớn nên chọn hãng nào bay để giá tốt nhất? Để có giá tốt nhất ban nên đặt vé của hãng Vietjet vì thường xuyên có giá rẻ. Bạn cũng có thể đặt vé của hãng Jetstar vào các ngày cuối tuần thường có chương trình siêu khuyến mãi.

Tổng chi phí đổi vé của vietjet air khi tôi đổi tên, đổi ngày, đổi giờ, đổi hành trình là bao nhiêu? Phí đổi tên là 360,000đ, phí đổi hành trình (ngày giờ) là 360,000đ , vậy tổng chi phí đổi là 720,000.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2,100.000 VND

24

1,610.000 VND

25

1,710.000 VND

26

2,000.000 VND

27

1,850.000 VND

28

1,640.000 VND

29

1,780.000 VND

30

1,550.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,630.000 VND

2

1,340.000 VND

3

1,770.000 VND

4

1,790.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,800.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,860.000 VND

10

1,450.000 VND

11

1,470.000 VND

12

1,520.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,830.000 VND

16

1,500.000 VND

17

1,500.000 VND

18

1,390.000 VND

19

1,580.000 VND

20

1,780.000 VND

21

1,760.000 VND

22

1,470.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,670.000 VND

25

1,700.000 VND

26

1,720.000 VND

27

1,730.000 VND

28

1,570.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,560.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

700.000 VND

3

1,120.000 VND

4

800.000 VND

5

1,050.000 VND

6

950.000 VND

7

1,010.000 VND

8

800.000 VND

9

920.000 VND

10

700.000 VND

11

1,160.000 VND

12

770.000 VND

13

850.000 VND

14

1,120.000 VND

15

1,190.000 VND

16

970.000 VND

17

620.000 VND

18

930.000 VND

19

850.000 VND

20

950.000 VND

21

1,180.000 VND

22

730.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,160.000 VND

25

910.000 VND

26

900.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,090.000 VND

29

1,190.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,180.000 VND

2

690.000 VND

3

990.000 VND

4

1,140.000 VND

5

940.000 VND

6

750.000 VND

7

980.000 VND

8

700.000 VND

9

1,190.000 VND

10

990.000 VND

11

720.000 VND

12

1,170.000 VND

13

1,160.000 VND

14

940.000 VND

15

870.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,000.000 VND

18

850.000 VND

19

1,020.000 VND

20

830.000 VND

21

1,070.000 VND

22

1,080.000 VND

23

640.000 VND

24

1,080.000 VND

25

640.000 VND

26

940.000 VND

27

960.000 VND

28

860.000 VND

29

760.000 VND

30

850.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

770.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,110.000 VND

5

750.000 VND

6

1,090.000 VND

7

640.000 VND

8

620.000 VND

9

1,160.000 VND

10

790.000 VND

11

810.000 VND

12

1,200.000 VND

13

860.000 VND

14

1,080.000 VND

15

1,200.000 VND

16

670.000 VND

17

670.000 VND

18

1,000.000 VND

19

830.000 VND

20

680.000 VND

21

700.000 VND

22

1,010.000 VND

23

1,090.000 VND

24

660.000 VND

25

1,090.000 VND

26

740.000 VND

27

800.000 VND

28

1,180.000 VND

29

900.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

970.000 VND

3

670.000 VND

4

870.000 VND

5

1,080.000 VND

6

680.000 VND

7

910.000 VND

8

720.000 VND

9

920.000 VND

10

650.000 VND

11

1,030.000 VND

12

910.000 VND

13

930.000 VND

14

1,080.000 VND

15

740.000 VND

16

930.000 VND

17

680.000 VND

18

670.000 VND

19

870.000 VND

20

1,050.000 VND

21

680.000 VND

22

740.000 VND

23

1,020.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,040.000 VND

26

950.000 VND

27

820.000 VND

28

890.000 VND

29

940.000 VND

30

1,180.000 VND

31

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,250.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,720.000 VND

8

2,230.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,730.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,300.000 VND

14

2,210.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,530.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,470.000 VND

21

2,700.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,530.000 VND

24

2,520.000 VND

25

2,420.000 VND

26

2,420.000 VND

27

2,610.000 VND

28

2,380.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,800.000 VND

31

2,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,610.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,810.000 VND

5

2,840.000 VND

6

3,070.000 VND

7

3,130.000 VND

8

2,900.000 VND

9

2,900.000 VND

10

3,110.000 VND

11

2,860.000 VND

12

2,920.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,710.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,980.000 VND

18

2,640.000 VND

19

2,930.000 VND

20

2,870.000 VND

21

2,950.000 VND

22

3,120.000 VND

23

2,940.000 VND

24

3,130.000 VND

25

2,720.000 VND

26

3,170.000 VND

27

2,750.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,110.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,130.000 VND

4

2,170.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,410.000 VND

7

2,470.000 VND

8

2,480.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,600.000 VND

11

2,270.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,130.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,660.000 VND

18

2,180.000 VND

19

2,150.000 VND

20

2,150.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,520.000 VND

24

2,100.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,530.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,540.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,490.000 VND

31

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

660.000 VND

3

950.000 VND

4

1,070.000 VND

5

730.000 VND

6

760.000 VND

7

740.000 VND

8

990.000 VND

9

750.000 VND

10

650.000 VND

11

840.000 VND

12

1,100.000 VND

13

930.000 VND

14

950.000 VND

15

900.000 VND

16

790.000 VND

17

1,120.000 VND

18

890.000 VND

19

960.000 VND

20

670.000 VND

21

1,180.000 VND

22

860.000 VND

23

820.000 VND

24

860.000 VND

25

1,180.000 VND

26

940.000 VND

27

880.000 VND

28

900.000 VND

29

930.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,190.000 VND

3

1,150.000 VND

4

990.000 VND

5

1,030.000 VND

6

810.000 VND

7

700.000 VND

8

1,120.000 VND

9

1,120.000 VND

10

690.000 VND

11

1,080.000 VND

12

720.000 VND

13

670.000 VND

14

770.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,030.000 VND

17

1,190.000 VND

18

800.000 VND

19

680.000 VND

20

860.000 VND

21

1,050.000 VND

22

920.000 VND

23

930.000 VND

24

870.000 VND

25

1,020.000 VND

26

750.000 VND

27

780.000 VND

28

1,050.000 VND

29

700.000 VND

30

650.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

900.000 VND

3

830.000 VND

4

830.000 VND

5

890.000 VND

6

960.000 VND

7

630.000 VND

8

850.000 VND

9

930.000 VND

10

660.000 VND

11

960.000 VND

12

750.000 VND

13

1,090.000 VND

14

840.000 VND

15

820.000 VND

16

1,030.000 VND

17

830.000 VND

18

1,100.000 VND

19

1,100.000 VND

20

950.000 VND

21

810.000 VND

22

800.000 VND

23

790.000 VND

24

1,140.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,010.000 VND

27

830.000 VND

28

1,110.000 VND

29

810.000 VND

30

670.000 VND

Đặt một vé máy bay TPHCM đi Hà Nội Vietnam airlines hạng thương gia, đổi ngày bay có được không, phí mất thế nào? Vé hạng thương gia của VN Airline bạn được đổi ngày bay miễn phí.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ
 
Hãng Jetstar quy định khi lên máy bay có được mang nước hoa, sữa tắm trên 100ml không? Bạn chỉ được mang dưới 100ml. Nếu quá thì phải bỏ vào hành lý ký gửi mà mình đã đăng ký.

Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hà Nội bao nhiêu tiếng, cho tôi giá vé vào buổi chiều 14h? Thời gian bay khoảng 2 tiếng, Giá vé chuyến bay 2h chiều của 3 hãng như sau: Vé vietjet thấp nhất 950,000đ, Jetstar 930ngan, VNA 1,370,000đ .

Có nên đặt vé máy bay chặng này cách xa nữa năm không, tại nghe đặt càng xa càng tốt? Quý khách có thể đặt vé trước nửa năm, nhưng giá vẫn còn có thể thay đổi, để có được giá tốt hơn bạn nên đặt cách xa ngày bay 1-2 tháng.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ