Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng

+ Sân bay Thọ Xuân là của Hải phòng ? Có những hãng nào thực hiện chuyến bay từ TPHCM đi Hải Phòng, hãng nào rẻ nhất. Sân bay Thọ Xuân nằm ở Thanh Hóa, ở Hải Phòng có sân bay Cát Bi. Có đến 3 hãng thực hiện chuyến vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng, 2 Hãng Vietjet và JetStar thường có giá rẻ.

+ Tôi mua vé vietjet  đi Hải Phòng bay giờ tôi có thể đổi qua vé của Jetstar hay không? phí bao nhiêu ? Vé Vietjet chỉ có thể đổi và mua vé mới cùng hãng. Phí đổi là 360 ngàn. Không thể đổi khác hãng.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

800.000 VND

15

990.000 VND

16

1,010.000 VND

17

950.000 VND

18

760.000 VND

19

1,300.000 VND

20

770.000 VND

21

730.000 VND

22

830.000 VND

23

770.000 VND

24

740.000 VND

25

1,290.000 VND

26

1,150.000 VND

27

950.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,010.000 VND

30

920.000 VND

31

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,580.000 VND

2

2,780.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,910.000 VND

7

2,550.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,920.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,460.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,420.000 VND

19

2,860.000 VND

20

2,810.000 VND

21

2,810.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,880.000 VND

26

2,500.000 VND

27

2,890.000 VND

28

2,680.000 VND

29

2,600.000 VND

30

2,850.000 VND

31

2,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,940.000 VND

2

3,030.000 VND

3

3,040.000 VND

4

2,710.000 VND

5

3,320.000 VND

6

2,710.000 VND

7

3,320.000 VND

8

2,860.000 VND

9

3,320.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,770.000 VND

12

2,960.000 VND

13

2,860.000 VND

14

3,070.000 VND

15

3,060.000 VND

16

2,960.000 VND

17

2,750.000 VND

18

3,000.000 VND

19

2,870.000 VND

20

3,290.000 VND

21

2,880.000 VND

22

3,170.000 VND

23

3,160.000 VND

24

3,220.000 VND

25

2,770.000 VND

26

3,300.000 VND

27

3,340.000 VND

28

3,290.000 VND

29

2,810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,610.000 VND

5

2,700.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,270.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,270.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,840.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,510.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,780.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,360.000 VND

28

2,840.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,430.000 VND

31

2,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

960.000 VND

3

1,010.000 VND

4

900.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,260.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,050.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,170.000 VND

12

900.000 VND

13

790.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,020.000 VND

16

920.000 VND

17

810.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,260.000 VND

20

710.000 VND

21

1,220.000 VND

22

840.000 VND

23

770.000 VND

24

1,110.000 VND

25

960.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,070.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

730.000 VND

3

1,140.000 VND

4

710.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,340.000 VND

7

1,300.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,020.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,110.000 VND

15

720.000 VND

16

1,060.000 VND

17

820.000 VND

18

1,090.000 VND

19

830.000 VND

20

960.000 VND

21

1,130.000 VND

22

700.000 VND

23

1,090.000 VND

24

1,090.000 VND

25

790.000 VND

26

1,310.000 VND

27

800.000 VND

28

840.000 VND

29

1,180.000 VND

30

1,080.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

1,170.000 VND

3

780.000 VND

4

860.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,290.000 VND

7

1,010.000 VND

8

950.000 VND

9

740.000 VND

10

1,030.000 VND

11

830.000 VND

12

970.000 VND

13

1,190.000 VND

14

870.000 VND

15

1,310.000 VND

16

1,000.000 VND

17

1,090.000 VND

18

1,070.000 VND

19

770.000 VND

20

850.000 VND

21

1,160.000 VND

22

930.000 VND

23

1,110.000 VND

24

860.000 VND

25

860.000 VND

26

1,150.000 VND

27

970.000 VND

28

1,260.000 VND

29

880.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

800.000 VND

3

780.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,050.000 VND

6

1,330.000 VND

7

800.000 VND

8

970.000 VND

9

740.000 VND

10

1,020.000 VND

11

970.000 VND

12

1,180.000 VND

13

890.000 VND

14

1,340.000 VND

15

1,170.000 VND

16

1,200.000 VND

17

970.000 VND

18

860.000 VND

19

1,130.000 VND

20

1,210.000 VND

21

730.000 VND

22

980.000 VND

23

750.000 VND

24

1,340.000 VND

25

1,030.000 VND

26

980.000 VND

27

1,130.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,200.000 VND

30

1,040.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

850.000 VND

3

800.000 VND

4

1,320.000 VND

5

750.000 VND

6

1,140.000 VND

7

830.000 VND

8

940.000 VND

9

1,270.000 VND

10

1,130.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,010.000 VND

13

890.000 VND

14

880.000 VND

15

1,170.000 VND

16

770.000 VND

17

740.000 VND

18

910.000 VND

19

840.000 VND

20

800.000 VND

21

880.000 VND

22

1,230.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,130.000 VND

25

750.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,130.000 VND

28

980.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,190.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

820.000 VND

3

980.000 VND

4

840.000 VND

5

1,160.000 VND

6

960.000 VND

7

1,330.000 VND

8

1,170.000 VND

9

990.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,140.000 VND

12

990.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,230.000 VND

15

790.000 VND

16

810.000 VND

17

820.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,200.000 VND

20

830.000 VND

21

960.000 VND

22

700.000 VND

23

1,080.000 VND

24

1,350.000 VND

25

1,040.000 VND

26

860.000 VND

27

1,070.000 VND

28

910.000 VND

29

1,110.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

1,040.000 VND

3

1,340.000 VND

4

1,300.000 VND

5

790.000 VND

6

850.000 VND

7

1,170.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,330.000 VND

10

920.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,150.000 VND

13

870.000 VND

14

1,050.000 VND

15

790.000 VND

16

1,130.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,050.000 VND

19

970.000 VND

20

930.000 VND

21

1,070.000 VND

22

760.000 VND

23

1,220.000 VND

24

1,080.000 VND

25

1,270.000 VND

26

860.000 VND

27

1,020.000 VND

28

780.000 VND

29

1,320.000 VND

30

1,130.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,280.000 VND

4

900.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,220.000 VND

7

790.000 VND

8

1,070.000 VND

9

940.000 VND

10

1,120.000 VND

11

800.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,290.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,280.000 VND

17

1,280.000 VND

18

1,210.000 VND

19

910.000 VND

20

710.000 VND

21

1,320.000 VND

22

950.000 VND

23

980.000 VND

24

1,240.000 VND

25

950.000 VND

26

970.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,030.000 VND

30

760.000 VND

+ Tôi muốn về Quảng Ninh thì tới sân bay nào gần nhất, giá vé máy bay rẻ nhất bao nhiêu ?  Sân bay gần quảng ninh nhất là sân bay Cát Bi Hải Phòng. Giá thấp nhất là 799,000d (chưa thuế phí).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ
 
+ Cho tôi biết cách lấy vé và thanh toán khi tôi ở xa. Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi một mã đặt chỗ qua tin nhắn điện thoại hoặc gửi vé điện tử qua email cho quý khách.

+Tôi đi vé của Jetstar thì giá vé của trẻ em 5 tuổi là bao nhiêu? Đối với hãng JetStar vé trẻ em 5 tuổi được tính bằng vé máy bay TPHCM đi Hải Phòng của người lớn.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ