Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng

+ Sân bay Thọ Xuân là của Hải phòng ? Có những hãng nào thực hiện chuyến bay từ TPHCM đi Hải Phòng, hãng nào rẻ nhất. Sân bay Thọ Xuân nằm ở Thanh Hóa, ở Hải Phòng có sân bay Cát Bi. Có đến 3 hãng thực hiện chuyến vé máy bay từ Sài Gòn đi Hải Phòng, 2 Hãng Vietjet và JetStar thường có giá rẻ.

+ Tôi mua vé vietjet  đi Hải Phòng bay giờ tôi có thể đổi qua vé của Jetstar hay không? phí bao nhiêu ? Vé Vietjet chỉ có thể đổi và mua vé mới cùng hãng. Phí đổi là 360 ngàn. Không thể đổi khác hãng.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

760.000 VND

25

1,000.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,020.000 VND

28

850.000 VND

29

830.000 VND

30

1,260.000 VND

31

910.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,170.000 VND

2

720.000 VND

3

730.000 VND

4

740.000 VND

5

790.000 VND

6

1,240.000 VND

7

1,220.000 VND

8

1,210.000 VND

9

730.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,290.000 VND

12

750.000 VND

13

1,230.000 VND

14

1,350.000 VND

15

890.000 VND

16

860.000 VND

17

1,140.000 VND

18

840.000 VND

19

930.000 VND

20

980.000 VND

21

1,090.000 VND

22

770.000 VND

23

1,250.000 VND

24

890.000 VND

25

780.000 VND

26

1,060.000 VND

27

830.000 VND

28

800.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

840.000 VND

3

840.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,150.000 VND

6

740.000 VND

7

1,060.000 VND

8

1,150.000 VND

9

730.000 VND

10

890.000 VND

11

700.000 VND

12

840.000 VND

13

1,010.000 VND

14

840.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,070.000 VND

17

1,260.000 VND

18

810.000 VND

19

850.000 VND

20

1,120.000 VND

21

920.000 VND

22

840.000 VND

23

1,270.000 VND

24

900.000 VND

25

1,290.000 VND

26

770.000 VND

27

990.000 VND

28

770.000 VND

29

1,160.000 VND

30

880.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

1,120.000 VND

3

800.000 VND

4

1,000.000 VND

5

1,220.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,160.000 VND

8

1,300.000 VND

9

910.000 VND

10

1,100.000 VND

11

1,180.000 VND

12

1,190.000 VND

13

1,330.000 VND

14

800.000 VND

15

1,160.000 VND

16

770.000 VND

17

1,000.000 VND

18

940.000 VND

19

1,110.000 VND

20

970.000 VND

21

1,120.000 VND

22

970.000 VND

23

900.000 VND

24

950.000 VND

25

810.000 VND

26

730.000 VND

27

730.000 VND

28

1,180.000 VND

29

880.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

2,200.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,840.000 VND

5

1,690.000 VND

6

1,700.000 VND

7

2,060.000 VND

8

1,700.000 VND

9

2,200.000 VND

10

2,010.000 VND

11

1,940.000 VND

12

2,240.000 VND

13

1,920.000 VND

14

1,980.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,090.000 VND

17

1,740.000 VND

18

2,030.000 VND

19

2,240.000 VND

20

1,650.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,200.000 VND

23

2,120.000 VND

24

1,960.000 VND

25

1,990.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,170.000 VND

28

2,050.000 VND

29

1,930.000 VND

30

1,690.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,420.000 VND

2

1,770.000 VND

3

1,840.000 VND

4

1,870.000 VND

5

1,840.000 VND

6

2,040.000 VND

7

1,450.000 VND

8

1,830.000 VND

9

1,720.000 VND

10

1,930.000 VND

11

1,640.000 VND

12

1,450.000 VND

13

1,430.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,850.000 VND

16

1,450.000 VND

17

1,920.000 VND

18

1,670.000 VND

19

1,520.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,850.000 VND

22

1,690.000 VND

23

2,040.000 VND

24

1,660.000 VND

25

1,630.000 VND

26

1,910.000 VND

27

1,980.000 VND

28

1,910.000 VND

29

1,680.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,250.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,270.000 VND

4

970.000 VND

5

1,270.000 VND

6

910.000 VND

7

1,270.000 VND

8

980.000 VND

9

1,220.000 VND

10

1,020.000 VND

11

1,030.000 VND

12

980.000 VND

13

900.000 VND

14

980.000 VND

15

1,330.000 VND

16

1,090.000 VND

17

970.000 VND

18

750.000 VND

19

990.000 VND

20

950.000 VND

21

1,090.000 VND

22

1,110.000 VND

23

710.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,250.000 VND

26

950.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,120.000 VND

29

1,130.000 VND

30

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

990.000 VND

3

950.000 VND

4

1,210.000 VND

5

720.000 VND

6

790.000 VND

7

1,280.000 VND

8

770.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,160.000 VND

11

780.000 VND

12

700.000 VND

13

1,280.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,180.000 VND

16

820.000 VND

17

1,340.000 VND

18

920.000 VND

19

810.000 VND

20

820.000 VND

21

890.000 VND

22

1,240.000 VND

23

760.000 VND

24

750.000 VND

25

1,230.000 VND

26

1,060.000 VND

27

1,270.000 VND

28

1,140.000 VND

29

840.000 VND

30

910.000 VND

31

940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

790.000 VND

3

1,170.000 VND

4

850.000 VND

5

1,040.000 VND

6

860.000 VND

7

1,160.000 VND

8

890.000 VND

9

850.000 VND

10

1,060.000 VND

11

720.000 VND

12

920.000 VND

13

830.000 VND

14

730.000 VND

15

1,040.000 VND

16

710.000 VND

17

1,200.000 VND

18

970.000 VND

19

1,010.000 VND

20

970.000 VND

21

810.000 VND

22

930.000 VND

23

1,340.000 VND

24

1,120.000 VND

25

1,180.000 VND

26

700.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,290.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,030.000 VND

4

830.000 VND

5

1,210.000 VND

6

1,340.000 VND

7

880.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,140.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,240.000 VND

14

790.000 VND

15

990.000 VND

16

810.000 VND

17

1,240.000 VND

18

740.000 VND

19

720.000 VND

20

920.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,210.000 VND

23

1,130.000 VND

24

970.000 VND

25

750.000 VND

26

930.000 VND

27

940.000 VND

28

740.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,310.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,950.000 VND

3

2,860.000 VND

4

2,910.000 VND

5

2,850.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,920.000 VND

8

2,460.000 VND

9

2,820.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,930.000 VND

13

2,840.000 VND

14

2,530.000 VND

15

2,930.000 VND

16

2,860.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,460.000 VND

19

2,870.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,950.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,460.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,900.000 VND

26

2,420.000 VND

27

2,430.000 VND

28

2,390.000 VND

29

2,880.000 VND

30

2,810.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,990.000 VND

2

3,030.000 VND

3

3,000.000 VND

4

3,270.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,780.000 VND

7

3,230.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,970.000 VND

10

3,160.000 VND

11

3,340.000 VND

12

3,180.000 VND

13

3,310.000 VND

14

3,110.000 VND

15

3,030.000 VND

16

2,940.000 VND

17

2,840.000 VND

18

3,120.000 VND

19

2,880.000 VND

20

3,160.000 VND

21

2,950.000 VND

22

3,270.000 VND

23

2,830.000 VND

24

2,910.000 VND

25

3,320.000 VND

26

2,840.000 VND

27

3,310.000 VND

28

2,750.000 VND

29

3,090.000 VND

+ Tôi muốn về Quảng Ninh thì tới sân bay nào gần nhất, giá vé máy bay rẻ nhất bao nhiêu ?  Sân bay gần quảng ninh nhất là sân bay Cát Bi Hải Phòng. Giá thấp nhất là 799,000d (chưa thuế phí).

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Hải Phòng giá rẻ
 
+ Cho tôi biết cách lấy vé và thanh toán khi tôi ở xa. Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ gửi một mã đặt chỗ qua tin nhắn điện thoại hoặc gửi vé điện tử qua email cho quý khách.

+Tôi đi vé của Jetstar thì giá vé của trẻ em 5 tuổi là bao nhiêu? Đối với hãng JetStar vé trẻ em 5 tuổi được tính bằng vé máy bay TPHCM đi Hải Phòng của người lớn.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ