Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang

TPHCM đi Nha Trang có mấy hãng bay ? Báo giá các hãng? và tư vấn nên chọn hãng nào, tôi đi du lịch đoàn? Sài Gòn đi Nha Trang có 3 hãng bay, Vietjet giá thấp nhất là 299,000d, Jetstar giá thấp nhất 360,000d. VN Airlines giá thấp nhất 500,000d. (tất cả chưa thuế phí), Bạn đi du lịch đoàn nên chọn hãng Vietjet Air vì giá vé rẻ hơn 2 hãng còn lại. Ngoài ra đại lý sẽ giảm giá vé máy bay cho đoàn từ 10 người trở lên.

Tôi đã mua vé jetstar đi Nha Trang rồi, nhưng giờ muốn thếm 20kg hành lý bao nhiêu tiền? ra sân bay thanh toán được không? Sau khi đã mua vé, quý khách đăng ký thêm 20kg hành lý phí sẽ là 235,000đ. bạn ra sân bay thanh toán vẫn được, nhưng phải gọi đến tổng đài của hãng để đăng ký trước (số tổng đài 19001550) sau đó thanh toán ở sân bay. Trường hợp không đăng ký trước bạn thanh toán ở sân bay phí sẽ rất cao (phí phạt 40,000d/ 1kg).
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

370.000 VND

25

220.000 VND

26

470.000 VND

27

540.000 VND

28

310.000 VND

29

610.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

150.000 VND

2

290.000 VND

3

620.000 VND

4

310.000 VND

5

550.000 VND

6

440.000 VND

7

250.000 VND

8

160.000 VND

9

160.000 VND

10

690.000 VND

11

230.000 VND

12

610.000 VND

13

560.000 VND

14

660.000 VND

15

450.000 VND

16

540.000 VND

17

400.000 VND

18

500.000 VND

19

700.000 VND

20

610.000 VND

21

310.000 VND

22

150.000 VND

23

390.000 VND

24

170.000 VND

25

380.000 VND

26

480.000 VND

27

470.000 VND

28

380.000 VND

29

450.000 VND

30

650.000 VND

31

240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

490.000 VND

2

470.000 VND

3

670.000 VND

4

250.000 VND

5

320.000 VND

6

210.000 VND

7

660.000 VND

8

330.000 VND

9

160.000 VND

10

700.000 VND

11

320.000 VND

12

170.000 VND

13

650.000 VND

14

190.000 VND

15

510.000 VND

16

400.000 VND

17

610.000 VND

18

440.000 VND

19

490.000 VND

20

450.000 VND

21

250.000 VND

22

280.000 VND

23

270.000 VND

24

200.000 VND

25

310.000 VND

26

620.000 VND

27

510.000 VND

28

340.000 VND

29

390.000 VND

30

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

350.000 VND

3

630.000 VND

4

290.000 VND

5

480.000 VND

6

380.000 VND

7

410.000 VND

8

640.000 VND

9

260.000 VND

10

660.000 VND

11

170.000 VND

12

210.000 VND

13

510.000 VND

14

290.000 VND

15

630.000 VND

16

250.000 VND

17

420.000 VND

18

690.000 VND

19

380.000 VND

20

630.000 VND

21

180.000 VND

22

580.000 VND

23

660.000 VND

24

260.000 VND

25

500.000 VND

26

490.000 VND

27

640.000 VND

28

350.000 VND

29

240.000 VND

30

500.000 VND

31

300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,040.000 VND

2

1,940.000 VND

3

1,830.000 VND

4

2,170.000 VND

5

2,180.000 VND

6

1,920.000 VND

7

1,920.000 VND

8

1,870.000 VND

9

1,950.000 VND

10

2,100.000 VND

11

2,040.000 VND

12

2,120.000 VND

13

1,790.000 VND

14

2,030.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,030.000 VND

17

2,060.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,160.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,280.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,920.000 VND

25

1,760.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,020.000 VND

28

1,980.000 VND

29

1,820.000 VND

30

1,900.000 VND

31

2,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,370.000 VND

2

2,510.000 VND

3

2,160.000 VND

4

2,690.000 VND

5

2,530.000 VND

6

2,600.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,570.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,360.000 VND

12

2,510.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,570.000 VND

18

2,410.000 VND

19

2,490.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,410.000 VND

24

2,580.000 VND

25

2,480.000 VND

26

2,470.000 VND

27

2,330.000 VND

28

2,580.000 VND

29

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,090.000 VND

2

2,200.000 VND

3

2,180.000 VND

4

2,100.000 VND

5

1,940.000 VND

6

2,150.000 VND

7

2,050.000 VND

8

1,890.000 VND

9

1,670.000 VND

10

1,880.000 VND

11

1,720.000 VND

12

1,720.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,180.000 VND

15

1,860.000 VND

16

1,820.000 VND

17

2,070.000 VND

18

2,010.000 VND

19

1,670.000 VND

20

1,730.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,000.000 VND

23

2,140.000 VND

24

1,810.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,060.000 VND

27

2,050.000 VND

28

2,110.000 VND

29

1,830.000 VND

30

1,930.000 VND

31

2,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

200.000 VND

3

280.000 VND

4

160.000 VND

5

540.000 VND

6

390.000 VND

7

440.000 VND

8

380.000 VND

9

300.000 VND

10

440.000 VND

11

430.000 VND

12

650.000 VND

13

690.000 VND

14

220.000 VND

15

660.000 VND

16

300.000 VND

17

370.000 VND

18

360.000 VND

19

430.000 VND

20

170.000 VND

21

320.000 VND

22

450.000 VND

23

600.000 VND

24

520.000 VND

25

360.000 VND

26

210.000 VND

27

400.000 VND

28

280.000 VND

29

280.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

280.000 VND

2

700.000 VND

3

460.000 VND

4

300.000 VND

5

570.000 VND

6

300.000 VND

7

580.000 VND

8

660.000 VND

9

590.000 VND

10

520.000 VND

11

590.000 VND

12

190.000 VND

13

590.000 VND

14

530.000 VND

15

510.000 VND

16

260.000 VND

17

590.000 VND

18

440.000 VND

19

460.000 VND

20

380.000 VND

21

200.000 VND

22

370.000 VND

23

430.000 VND

24

400.000 VND

25

660.000 VND

26

420.000 VND

27

650.000 VND

28

680.000 VND

29

620.000 VND

30

550.000 VND

31

290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

220.000 VND

3

370.000 VND

4

540.000 VND

5

160.000 VND

6

440.000 VND

7

520.000 VND

8

570.000 VND

9

350.000 VND

10

290.000 VND

11

380.000 VND

12

370.000 VND

13

620.000 VND

14

170.000 VND

15

570.000 VND

16

440.000 VND

17

330.000 VND

18

190.000 VND

19

340.000 VND

20

460.000 VND

21

480.000 VND

22

590.000 VND

23

230.000 VND

24

370.000 VND

25

290.000 VND

26

340.000 VND

27

590.000 VND

28

180.000 VND

29

700.000 VND

30

280.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

650.000 VND

3

370.000 VND

4

400.000 VND

5

570.000 VND

6

210.000 VND

7

220.000 VND

8

500.000 VND

9

410.000 VND

10

570.000 VND

11

520.000 VND

12

380.000 VND

13

620.000 VND

14

220.000 VND

15

460.000 VND

16

480.000 VND

17

210.000 VND

18

510.000 VND

19

410.000 VND

20

290.000 VND

21

220.000 VND

22

480.000 VND

23

310.000 VND

24

430.000 VND

25

290.000 VND

26

430.000 VND

27

360.000 VND

28

370.000 VND

29

360.000 VND

30

180.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

230.000 VND

3

430.000 VND

4

510.000 VND

5

630.000 VND

6

230.000 VND

7

170.000 VND

8

540.000 VND

9

260.000 VND

10

610.000 VND

11

650.000 VND

12

490.000 VND

13

390.000 VND

14

620.000 VND

15

660.000 VND

16

240.000 VND

17

560.000 VND

18

350.000 VND

19

670.000 VND

20

170.000 VND

21

590.000 VND

22

320.000 VND

23

490.000 VND

24

370.000 VND

25

700.000 VND

26

440.000 VND

27

400.000 VND

28

270.000 VND

29

220.000 VND

30

370.000 VND

31

590.000 VND

Vé máy bay Tphcm đi Nha Trang khuyến mãi làm thế nào săn được? tư vấn để mua vé tốt? qk thường xuyên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật các thông tin khuyến mãi, mua vé trước 1,2 tháng thường xuyên có giá tốt.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Đổi tên của hãng vietnam airlines cho hành trình vé máy bay TPHCM đi Nha Trang được không? mất phí bao nhiêu tiền? Hãng VN Airlines quy định không đổi tên người bay, quý khách có thể hoàn vé mua lại vé mới, phí hoàn 350.000đ + giá vé chênh lệch.

Mỗi ngày có 4 chuyến bay vào buổi tối đúng không? bán tôi vé lúc 23h giờ giá bao nhiêu? Mỗi ngày có 4 chuyến bay của hãng VN Ailine, nhưng không thường bay vào buổi tối. chuyến trễ nhất vào lúc 6gio tối.

Tôi ở Bình Dương làm sao nhận vé, và mua vé? bạn ở Bình Dương có thể gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn cung cấp thông tin như hành trình, ngày giờ bay, tên người bay để mua vé, Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận chuyển khoản đại lý sẽ gửi thư điện tử qua email đến quý khách hoặc qua tin nhắn điện thoại.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ