Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang

TPHCM đi Nha Trang có mấy hãng bay ? Báo giá các hãng? và tư vấn nên chọn hãng nào, tôi đi du lịch đoàn? Sài Gòn đi Nha Trang có 3 hãng bay, Vietjet giá thấp nhất là 299,000d, Jetstar giá thấp nhất 360,000d. VN Airlines giá thấp nhất 500,000d. (tất cả chưa thuế phí), Bạn đi du lịch đoàn nên chọn hãng Vietjet Air vì giá vé rẻ hơn 2 hãng còn lại. Ngoài ra đại lý sẽ giảm giá vé máy bay cho đoàn từ 10 người trở lên.

Tôi đã mua vé jetstar đi Nha Trang rồi, nhưng giờ muốn thếm 20kg hành lý bao nhiêu tiền? ra sân bay thanh toán được không? Sau khi đã mua vé, quý khách đăng ký thêm 20kg hành lý phí sẽ là 235,000đ. bạn ra sân bay thanh toán vẫn được, nhưng phải gọi đến tổng đài của hãng để đăng ký trước (số tổng đài 19001550) sau đó thanh toán ở sân bay. Trường hợp không đăng ký trước bạn thanh toán ở sân bay phí sẽ rất cao (phí phạt 40,000d/ 1kg).
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,290.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,290.000 VND

28

1,470.000 VND

29

1,140.000 VND

30

1,350.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,120.000 VND

3

900.000 VND

4

1,040.000 VND

5

1,230.000 VND

6

1,000.000 VND

7

860.000 VND

8

1,360.000 VND

9

1,070.000 VND

10

990.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,270.000 VND

14

1,060.000 VND

15

1,340.000 VND

16

870.000 VND

17

1,170.000 VND

18

1,310.000 VND

19

1,050.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,020.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,310.000 VND

24

940.000 VND

25

1,280.000 VND

26

1,100.000 VND

27

920.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,290.000 VND

30

950.000 VND

31

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

560.000 VND

3

520.000 VND

4

360.000 VND

5

230.000 VND

6

510.000 VND

7

700.000 VND

8

430.000 VND

9

560.000 VND

10

480.000 VND

11

590.000 VND

12

290.000 VND

13

470.000 VND

14

230.000 VND

15

570.000 VND

16

690.000 VND

17

470.000 VND

18

330.000 VND

19

600.000 VND

20

570.000 VND

21

350.000 VND

22

610.000 VND

23

650.000 VND

24

440.000 VND

25

500.000 VND

26

620.000 VND

27

610.000 VND

28

270.000 VND

29

240.000 VND

30

260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

170.000 VND

3

650.000 VND

4

560.000 VND

5

170.000 VND

6

530.000 VND

7

660.000 VND

8

580.000 VND

9

630.000 VND

10

420.000 VND

11

390.000 VND

12

660.000 VND

13

390.000 VND

14

540.000 VND

15

420.000 VND

16

430.000 VND

17

190.000 VND

18

650.000 VND

19

640.000 VND

20

530.000 VND

21

240.000 VND

22

340.000 VND

23

650.000 VND

24

660.000 VND

25

400.000 VND

26

290.000 VND

27

560.000 VND

28

250.000 VND

29

330.000 VND

30

570.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

270.000 VND

2

590.000 VND

3

600.000 VND

4

590.000 VND

5

500.000 VND

6

640.000 VND

7

170.000 VND

8

220.000 VND

9

470.000 VND

10

360.000 VND

11

410.000 VND

12

160.000 VND

13

310.000 VND

14

440.000 VND

15

230.000 VND

16

330.000 VND

17

230.000 VND

18

440.000 VND

19

600.000 VND

20

400.000 VND

21

290.000 VND

22

390.000 VND

23

240.000 VND

24

290.000 VND

25

230.000 VND

26

460.000 VND

27

560.000 VND

28

300.000 VND

29

660.000 VND

30

200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

200.000 VND

2

400.000 VND

3

450.000 VND

4

250.000 VND

5

310.000 VND

6

600.000 VND

7

700.000 VND

8

610.000 VND

9

600.000 VND

10

630.000 VND

11

550.000 VND

12

460.000 VND

13

160.000 VND

14

430.000 VND

15

500.000 VND

16

160.000 VND

17

160.000 VND

18

670.000 VND

19

400.000 VND

20

660.000 VND

21

570.000 VND

22

300.000 VND

23

690.000 VND

24

650.000 VND

25

250.000 VND

26

560.000 VND

27

280.000 VND

28

360.000 VND

29

240.000 VND

30

260.000 VND

31

410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,030.000 VND

2

2,130.000 VND

3

1,780.000 VND

4

2,060.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,140.000 VND

7

1,810.000 VND

8

1,890.000 VND

9

2,020.000 VND

10

2,200.000 VND

11

1,950.000 VND

12

2,050.000 VND

13

1,910.000 VND

14

2,080.000 VND

15

2,020.000 VND

16

2,150.000 VND

17

2,060.000 VND

18

1,990.000 VND

19

2,060.000 VND

20

2,070.000 VND

21

1,940.000 VND

22

2,080.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,000.000 VND

25

1,920.000 VND

26

2,130.000 VND

27

1,920.000 VND

28

1,960.000 VND

29

2,270.000 VND

30

1,810.000 VND

31

1,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,280.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,630.000 VND

5

2,290.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,460.000 VND

10

2,360.000 VND

11

2,520.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,280.000 VND

17

2,570.000 VND

18

2,240.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,220.000 VND

24

2,160.000 VND

25

2,220.000 VND

26

2,650.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,100.000 VND

2

1,680.000 VND

3

2,180.000 VND

4

1,940.000 VND

5

2,130.000 VND

6

1,740.000 VND

7

1,840.000 VND

8

2,070.000 VND

9

1,830.000 VND

10

2,110.000 VND

11

1,960.000 VND

12

2,070.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,130.000 VND

15

1,790.000 VND

16

1,970.000 VND

17

1,840.000 VND

18

1,710.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,900.000 VND

21

1,900.000 VND

22

1,700.000 VND

23

1,680.000 VND

24

1,940.000 VND

25

2,060.000 VND

26

2,050.000 VND

27

1,830.000 VND

28

2,080.000 VND

29

1,840.000 VND

30

2,060.000 VND

31

1,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

690.000 VND

3

690.000 VND

4

390.000 VND

5

590.000 VND

6

180.000 VND

7

520.000 VND

8

560.000 VND

9

420.000 VND

10

450.000 VND

11

590.000 VND

12

540.000 VND

13

680.000 VND

14

260.000 VND

15

520.000 VND

16

170.000 VND

17

250.000 VND

18

230.000 VND

19

400.000 VND

20

480.000 VND

21

400.000 VND

22

230.000 VND

23

570.000 VND

24

320.000 VND

25

360.000 VND

26

400.000 VND

27

540.000 VND

28

560.000 VND

29

280.000 VND

30

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

290.000 VND

3

380.000 VND

4

580.000 VND

5

690.000 VND

6

220.000 VND

7

170.000 VND

8

460.000 VND

9

240.000 VND

10

170.000 VND

11

550.000 VND

12

550.000 VND

13

520.000 VND

14

210.000 VND

15

370.000 VND

16

590.000 VND

17

660.000 VND

18

410.000 VND

19

400.000 VND

20

270.000 VND

21

500.000 VND

22

630.000 VND

23

480.000 VND

24

400.000 VND

25

310.000 VND

26

320.000 VND

27

690.000 VND

28

400.000 VND

29

430.000 VND

30

450.000 VND

31

190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

370.000 VND

3

330.000 VND

4

420.000 VND

5

310.000 VND

6

630.000 VND

7

580.000 VND

8

470.000 VND

9

290.000 VND

10

530.000 VND

11

650.000 VND

12

490.000 VND

13

320.000 VND

14

660.000 VND

15

160.000 VND

16

250.000 VND

17

700.000 VND

18

160.000 VND

19

400.000 VND

20

630.000 VND

21

490.000 VND

22

640.000 VND

23

270.000 VND

24

480.000 VND

25

350.000 VND

26

170.000 VND

27

690.000 VND

28

490.000 VND

29

570.000 VND

30

220.000 VND

Vé máy bay Tphcm đi Nha Trang khuyến mãi làm thế nào săn được? tư vấn để mua vé tốt? qk thường xuyên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật các thông tin khuyến mãi, mua vé trước 1,2 tháng thường xuyên có giá tốt.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Đổi tên của hãng vietnam airlines cho hành trình vé máy bay TPHCM đi Nha Trang được không? mất phí bao nhiêu tiền? Hãng VN Airlines quy định không đổi tên người bay, quý khách có thể hoàn vé mua lại vé mới, phí hoàn 350.000đ + giá vé chênh lệch.

Mỗi ngày có 4 chuyến bay vào buổi tối đúng không? bán tôi vé lúc 23h giờ giá bao nhiêu? Mỗi ngày có 4 chuyến bay của hãng VN Ailine, nhưng không thường bay vào buổi tối. chuyến trễ nhất vào lúc 6gio tối.

Tôi ở Bình Dương làm sao nhận vé, và mua vé? bạn ở Bình Dương có thể gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn cung cấp thông tin như hành trình, ngày giờ bay, tên người bay để mua vé, Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận chuyển khoản đại lý sẽ gửi thư điện tử qua email đến quý khách hoặc qua tin nhắn điện thoại.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ