Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang

TPHCM đi Nha Trang có mấy hãng bay ? Báo giá các hãng? và tư vấn nên chọn hãng nào, tôi đi du lịch đoàn? Sài Gòn đi Nha Trang có 3 hãng bay, Vietjet giá thấp nhất là 299,000d, Jetstar giá thấp nhất 360,000d. VN Airlines giá thấp nhất 500,000d. (tất cả chưa thuế phí), Bạn đi du lịch đoàn nên chọn hãng Vietjet Air vì giá vé rẻ hơn 2 hãng còn lại. Ngoài ra đại lý sẽ giảm giá vé máy bay cho đoàn từ 10 người trở lên.

Tôi đã mua vé jetstar đi Nha Trang rồi, nhưng giờ muốn thếm 20kg hành lý bao nhiêu tiền? ra sân bay thanh toán được không? Sau khi đã mua vé, quý khách đăng ký thêm 20kg hành lý phí sẽ là 235,000đ. bạn ra sân bay thanh toán vẫn được, nhưng phải gọi đến tổng đài của hãng để đăng ký trước (số tổng đài 19001550) sau đó thanh toán ở sân bay. Trường hợp không đăng ký trước bạn thanh toán ở sân bay phí sẽ rất cao (phí phạt 40,000d/ 1kg).
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

450.000 VND

22

500.000 VND

23

300.000 VND

24

560.000 VND

25

360.000 VND

26

420.000 VND

27

590.000 VND

28

600.000 VND

29

240.000 VND

30

410.000 VND

31

160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

620.000 VND

3

540.000 VND

4

500.000 VND

5

230.000 VND

6

520.000 VND

7

150.000 VND

8

330.000 VND

9

650.000 VND

10

290.000 VND

11

330.000 VND

12

690.000 VND

13

610.000 VND

14

190.000 VND

15

290.000 VND

16

500.000 VND

17

700.000 VND

18

460.000 VND

19

250.000 VND

20

490.000 VND

21

370.000 VND

22

210.000 VND

23

280.000 VND

24

230.000 VND

25

230.000 VND

26

460.000 VND

27

390.000 VND

28

500.000 VND

29

530.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

190.000 VND

3

530.000 VND

4

410.000 VND

5

620.000 VND

6

260.000 VND

7

350.000 VND

8

510.000 VND

9

560.000 VND

10

570.000 VND

11

250.000 VND

12

360.000 VND

13

630.000 VND

14

630.000 VND

15

530.000 VND

16

440.000 VND

17

510.000 VND

18

280.000 VND

19

290.000 VND

20

270.000 VND

21

580.000 VND

22

340.000 VND

23

540.000 VND

24

560.000 VND

25

580.000 VND

26

340.000 VND

27

610.000 VND

28

480.000 VND

29

560.000 VND

30

310.000 VND

31

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

380.000 VND

3

640.000 VND

4

610.000 VND

5

570.000 VND

6

440.000 VND

7

570.000 VND

8

200.000 VND

9

530.000 VND

10

160.000 VND

11

620.000 VND

12

580.000 VND

13

470.000 VND

14

650.000 VND

15

680.000 VND

16

520.000 VND

17

360.000 VND

18

700.000 VND

19

560.000 VND

20

360.000 VND

21

400.000 VND

22

490.000 VND

23

230.000 VND

24

550.000 VND

25

470.000 VND

26

640.000 VND

27

480.000 VND

28

640.000 VND

29

250.000 VND

30

170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,590.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,500.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,350.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,260.000 VND

10

1,340.000 VND

11

1,570.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,450.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,270.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,450.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,400.000 VND

22

1,300.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,120.000 VND

26

1,540.000 VND

27

1,510.000 VND

28

1,400.000 VND

29

1,380.000 VND

30

1,150.000 VND

31

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,340.000 VND

4

910.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,170.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,330.000 VND

9

880.000 VND

10

980.000 VND

11

890.000 VND

12

980.000 VND

13

1,390.000 VND

14

890.000 VND

15

1,140.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,310.000 VND

18

880.000 VND

19

1,390.000 VND

20

1,100.000 VND

21

1,360.000 VND

22

1,080.000 VND

23

940.000 VND

24

1,230.000 VND

25

1,010.000 VND

26

930.000 VND

27

1,400.000 VND

28

890.000 VND

29

970.000 VND

30

930.000 VND

31

1,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

450.000 VND

3

670.000 VND

4

650.000 VND

5

150.000 VND

6

390.000 VND

7

530.000 VND

8

540.000 VND

9

590.000 VND

10

310.000 VND

11

350.000 VND

12

340.000 VND

13

300.000 VND

14

480.000 VND

15

320.000 VND

16

300.000 VND

17

250.000 VND

18

550.000 VND

19

350.000 VND

20

440.000 VND

21

410.000 VND

22

580.000 VND

23

450.000 VND

24

440.000 VND

25

420.000 VND

26

320.000 VND

27

210.000 VND

28

310.000 VND

29

270.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

430.000 VND

3

640.000 VND

4

260.000 VND

5

620.000 VND

6

480.000 VND

7

530.000 VND

8

410.000 VND

9

630.000 VND

10

470.000 VND

11

610.000 VND

12

270.000 VND

13

450.000 VND

14

330.000 VND

15

370.000 VND

16

300.000 VND

17

250.000 VND

18

330.000 VND

19

160.000 VND

20

320.000 VND

21

280.000 VND

22

250.000 VND

23

320.000 VND

24

240.000 VND

25

520.000 VND

26

450.000 VND

27

510.000 VND

28

400.000 VND

29

300.000 VND

30

670.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

160.000 VND

3

220.000 VND

4

580.000 VND

5

640.000 VND

6

340.000 VND

7

680.000 VND

8

560.000 VND

9

610.000 VND

10

630.000 VND

11

660.000 VND

12

230.000 VND

13

530.000 VND

14

240.000 VND

15

200.000 VND

16

630.000 VND

17

220.000 VND

18

310.000 VND

19

650.000 VND

20

530.000 VND

21

210.000 VND

22

630.000 VND

23

530.000 VND

24

250.000 VND

25

160.000 VND

26

640.000 VND

27

450.000 VND

28

330.000 VND

29

390.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

450.000 VND

3

510.000 VND

4

660.000 VND

5

660.000 VND

6

350.000 VND

7

510.000 VND

8

210.000 VND

9

620.000 VND

10

620.000 VND

11

330.000 VND

12

600.000 VND

13

570.000 VND

14

210.000 VND

15

510.000 VND

16

550.000 VND

17

580.000 VND

18

630.000 VND

19

210.000 VND

20

700.000 VND

21

370.000 VND

22

190.000 VND

23

480.000 VND

24

360.000 VND

25

400.000 VND

26

330.000 VND

27

680.000 VND

28

510.000 VND

29

310.000 VND

30

660.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,830.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,190.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,940.000 VND

7

1,900.000 VND

8

1,920.000 VND

9

1,970.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,050.000 VND

12

2,230.000 VND

13

2,070.000 VND

14

2,280.000 VND

15

1,810.000 VND

16

1,830.000 VND

17

1,910.000 VND

18

1,900.000 VND

19

1,790.000 VND

20

1,900.000 VND

21

1,910.000 VND

22

1,890.000 VND

23

2,070.000 VND

24

1,870.000 VND

25

1,920.000 VND

26

2,140.000 VND

27

2,270.000 VND

28

1,770.000 VND

29

2,170.000 VND

30

1,760.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,260.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,360.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,330.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,570.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,200.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,250.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,550.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,420.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,350.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,270.000 VND

Vé máy bay Tphcm đi Nha Trang khuyến mãi làm thế nào săn được? tư vấn để mua vé tốt? qk thường xuyên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật các thông tin khuyến mãi, mua vé trước 1,2 tháng thường xuyên có giá tốt.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Đổi tên của hãng vietnam airlines cho hành trình vé máy bay TPHCM đi Nha Trang được không? mất phí bao nhiêu tiền? Hãng VN Airlines quy định không đổi tên người bay, quý khách có thể hoàn vé mua lại vé mới, phí hoàn 350.000đ + giá vé chênh lệch.

Mỗi ngày có 4 chuyến bay vào buổi tối đúng không? bán tôi vé lúc 23h giờ giá bao nhiêu? Mỗi ngày có 4 chuyến bay của hãng VN Ailine, nhưng không thường bay vào buổi tối. chuyến trễ nhất vào lúc 6gio tối.

Tôi ở Bình Dương làm sao nhận vé, và mua vé? bạn ở Bình Dương có thể gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn cung cấp thông tin như hành trình, ngày giờ bay, tên người bay để mua vé, Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận chuyển khoản đại lý sẽ gửi thư điện tử qua email đến quý khách hoặc qua tin nhắn điện thoại.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ