Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang

TPHCM đi Nha Trang có mấy hãng bay ? Báo giá các hãng? và tư vấn nên chọn hãng nào, tôi đi du lịch đoàn? Sài Gòn đi Nha Trang có 3 hãng bay, Vietjet giá thấp nhất là 299,000d, Jetstar giá thấp nhất 360,000d. VN Airlines giá thấp nhất 500,000d. (tất cả chưa thuế phí), Bạn đi du lịch đoàn nên chọn hãng Vietjet Air vì giá vé rẻ hơn 2 hãng còn lại. Ngoài ra đại lý sẽ giảm giá vé máy bay cho đoàn từ 10 người trở lên.

Tôi đã mua vé jetstar đi Nha Trang rồi, nhưng giờ muốn thếm 20kg hành lý bao nhiêu tiền? ra sân bay thanh toán được không? Sau khi đã mua vé, quý khách đăng ký thêm 20kg hành lý phí sẽ là 235,000đ. bạn ra sân bay thanh toán vẫn được, nhưng phải gọi đến tổng đài của hãng để đăng ký trước (số tổng đài 19001550) sau đó thanh toán ở sân bay. Trường hợp không đăng ký trước bạn thanh toán ở sân bay phí sẽ rất cao (phí phạt 40,000d/ 1kg).
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,150.000 VND

20

2,060.000 VND

21

1,980.000 VND

22

2,020.000 VND

23

1,820.000 VND

24

1,900.000 VND

25

1,880.000 VND

26

1,910.000 VND

27

2,130.000 VND

28

1,970.000 VND

29

2,030.000 VND

30

1,900.000 VND

31

2,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,580.000 VND

4

2,510.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,700.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,420.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,340.000 VND

19

2,330.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,190.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,370.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

410.000 VND

3

220.000 VND

4

280.000 VND

5

690.000 VND

6

400.000 VND

7

480.000 VND

8

650.000 VND

9

500.000 VND

10

570.000 VND

11

170.000 VND

12

570.000 VND

13

270.000 VND

14

220.000 VND

15

190.000 VND

16

310.000 VND

17

430.000 VND

18

670.000 VND

19

210.000 VND

20

200.000 VND

21

570.000 VND

22

160.000 VND

23

190.000 VND

24

260.000 VND

25

650.000 VND

26

550.000 VND

27

460.000 VND

28

300.000 VND

29

690.000 VND

30

560.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

590.000 VND

3

390.000 VND

4

670.000 VND

5

690.000 VND

6

190.000 VND

7

180.000 VND

8

660.000 VND

9

610.000 VND

10

260.000 VND

11

570.000 VND

12

180.000 VND

13

440.000 VND

14

400.000 VND

15

190.000 VND

16

310.000 VND

17

460.000 VND

18

490.000 VND

19

690.000 VND

20

430.000 VND

21

290.000 VND

22

680.000 VND

23

550.000 VND

24

450.000 VND

25

550.000 VND

26

210.000 VND

27

430.000 VND

28

450.000 VND

29

250.000 VND

30

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

210.000 VND

3

530.000 VND

4

310.000 VND

5

310.000 VND

6

500.000 VND

7

370.000 VND

8

610.000 VND

9

420.000 VND

10

510.000 VND

11

230.000 VND

12

550.000 VND

13

670.000 VND

14

520.000 VND

15

280.000 VND

16

360.000 VND

17

470.000 VND

18

310.000 VND

19

270.000 VND

20

670.000 VND

21

370.000 VND

22

180.000 VND

23

250.000 VND

24

640.000 VND

25

310.000 VND

26

650.000 VND

27

330.000 VND

28

180.000 VND

29

630.000 VND

30

360.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

290.000 VND

3

450.000 VND

4

690.000 VND

5

700.000 VND

6

180.000 VND

7

240.000 VND

8

670.000 VND

9

660.000 VND

10

480.000 VND

11

510.000 VND

12

400.000 VND

13

260.000 VND

14

400.000 VND

15

400.000 VND

16

340.000 VND

17

380.000 VND

18

680.000 VND

19

200.000 VND

20

390.000 VND

21

330.000 VND

22

220.000 VND

23

550.000 VND

24

440.000 VND

25

320.000 VND

26

420.000 VND

27

180.000 VND

28

530.000 VND

29

300.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,410.000 VND

5

1,160.000 VND

6

1,590.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,050.000 VND

9

1,160.000 VND

10

1,580.000 VND

11

1,410.000 VND

12

1,310.000 VND

13

1,270.000 VND

14

1,580.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,270.000 VND

17

1,590.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,570.000 VND

20

1,410.000 VND

21

1,600.000 VND

22

1,420.000 VND

23

1,460.000 VND

24

1,540.000 VND

25

1,160.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,090.000 VND

3

880.000 VND

4

870.000 VND

5

1,130.000 VND

6

1,040.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,320.000 VND

9

870.000 VND

10

1,040.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,060.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,400.000 VND

15

1,270.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,170.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,010.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,320.000 VND

22

1,390.000 VND

23

1,300.000 VND

24

1,380.000 VND

25

1,350.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,020.000 VND

29

930.000 VND

30

870.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

380.000 VND

3

610.000 VND

4

220.000 VND

5

430.000 VND

6

650.000 VND

7

390.000 VND

8

330.000 VND

9

470.000 VND

10

540.000 VND

11

180.000 VND

12

490.000 VND

13

700.000 VND

14

520.000 VND

15

530.000 VND

16

450.000 VND

17

410.000 VND

18

450.000 VND

19

510.000 VND

20

440.000 VND

21

510.000 VND

22

510.000 VND

23

240.000 VND

24

420.000 VND

25

270.000 VND

26

500.000 VND

27

620.000 VND

28

500.000 VND

29

170.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

680.000 VND

3

360.000 VND

4

360.000 VND

5

250.000 VND

6

260.000 VND

7

330.000 VND

8

660.000 VND

9

600.000 VND

10

270.000 VND

11

480.000 VND

12

320.000 VND

13

220.000 VND

14

310.000 VND

15

300.000 VND

16

650.000 VND

17

470.000 VND

18

660.000 VND

19

350.000 VND

20

150.000 VND

21

260.000 VND

22

350.000 VND

23

180.000 VND

24

160.000 VND

25

540.000 VND

26

650.000 VND

27

210.000 VND

28

560.000 VND

29

250.000 VND

30

380.000 VND

31

260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

320.000 VND

2

250.000 VND

3

560.000 VND

4

440.000 VND

5

190.000 VND

6

670.000 VND

7

300.000 VND

8

560.000 VND

9

630.000 VND

10

450.000 VND

11

560.000 VND

12

160.000 VND

13

650.000 VND

14

430.000 VND

15

500.000 VND

16

520.000 VND

17

410.000 VND

18

230.000 VND

19

370.000 VND

20

670.000 VND

21

380.000 VND

22

660.000 VND

23

640.000 VND

24

690.000 VND

25

210.000 VND

26

450.000 VND

27

260.000 VND

28

330.000 VND

29

560.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

310.000 VND

3

670.000 VND

4

250.000 VND

5

220.000 VND

6

600.000 VND

7

160.000 VND

8

280.000 VND

9

370.000 VND

10

510.000 VND

11

570.000 VND

12

360.000 VND

13

560.000 VND

14

180.000 VND

15

440.000 VND

16

620.000 VND

17

480.000 VND

18

170.000 VND

19

490.000 VND

20

630.000 VND

21

350.000 VND

22

310.000 VND

23

380.000 VND

24

290.000 VND

25

580.000 VND

26

340.000 VND

27

200.000 VND

28

430.000 VND

29

380.000 VND

30

340.000 VND

31

180.000 VND

Vé máy bay Tphcm đi Nha Trang khuyến mãi làm thế nào săn được? tư vấn để mua vé tốt? qk thường xuyên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật các thông tin khuyến mãi, mua vé trước 1,2 tháng thường xuyên có giá tốt.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Đổi tên của hãng vietnam airlines cho hành trình vé máy bay TPHCM đi Nha Trang được không? mất phí bao nhiêu tiền? Hãng VN Airlines quy định không đổi tên người bay, quý khách có thể hoàn vé mua lại vé mới, phí hoàn 350.000đ + giá vé chênh lệch.

Mỗi ngày có 4 chuyến bay vào buổi tối đúng không? bán tôi vé lúc 23h giờ giá bao nhiêu? Mỗi ngày có 4 chuyến bay của hãng VN Ailine, nhưng không thường bay vào buổi tối. chuyến trễ nhất vào lúc 6gio tối.

Tôi ở Bình Dương làm sao nhận vé, và mua vé? bạn ở Bình Dương có thể gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn cung cấp thông tin như hành trình, ngày giờ bay, tên người bay để mua vé, Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận chuyển khoản đại lý sẽ gửi thư điện tử qua email đến quý khách hoặc qua tin nhắn điện thoại.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ