Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang

TPHCM đi Nha Trang có mấy hãng bay ? Báo giá các hãng? và tư vấn nên chọn hãng nào, tôi đi du lịch đoàn? Sài Gòn đi Nha Trang có 3 hãng bay, Vietjet giá thấp nhất là 299,000d, Jetstar giá thấp nhất 360,000d. VN Airlines giá thấp nhất 500,000d. (tất cả chưa thuế phí), Bạn đi du lịch đoàn nên chọn hãng Vietjet Air vì giá vé rẻ hơn 2 hãng còn lại. Ngoài ra đại lý sẽ giảm giá vé máy bay cho đoàn từ 10 người trở lên.

Tôi đã mua vé jetstar đi Nha Trang rồi, nhưng giờ muốn thếm 20kg hành lý bao nhiêu tiền? ra sân bay thanh toán được không? Sau khi đã mua vé, quý khách đăng ký thêm 20kg hành lý phí sẽ là 235,000đ. bạn ra sân bay thanh toán vẫn được, nhưng phải gọi đến tổng đài của hãng để đăng ký trước (số tổng đài 19001550) sau đó thanh toán ở sân bay. Trường hợp không đăng ký trước bạn thanh toán ở sân bay phí sẽ rất cao (phí phạt 40,000d/ 1kg).
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

380.000 VND

25

690.000 VND

26

690.000 VND

27

650.000 VND

28

510.000 VND

29

650.000 VND

30

440.000 VND

31

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

440.000 VND

3

580.000 VND

4

150.000 VND

5

670.000 VND

6

290.000 VND

7

410.000 VND

8

250.000 VND

9

690.000 VND

10

350.000 VND

11

490.000 VND

12

430.000 VND

13

660.000 VND

14

360.000 VND

15

180.000 VND

16

670.000 VND

17

530.000 VND

18

540.000 VND

19

580.000 VND

20

420.000 VND

21

580.000 VND

22

310.000 VND

23

590.000 VND

24

230.000 VND

25

500.000 VND

26

540.000 VND

27

590.000 VND

28

450.000 VND

29

500.000 VND

30

250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,570.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,380.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,470.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,480.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,540.000 VND

11

1,300.000 VND

12

1,490.000 VND

13

1,510.000 VND

14

1,600.000 VND

15

1,200.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,220.000 VND

18

1,520.000 VND

19

1,360.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,520.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,060.000 VND

25

1,370.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,210.000 VND

29

1,280.000 VND

30

1,490.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,350.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,090.000 VND

7

920.000 VND

8

1,340.000 VND

9

850.000 VND

10

880.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,030.000 VND

13

1,350.000 VND

14

890.000 VND

15

1,090.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,010.000 VND

18

910.000 VND

19

990.000 VND

20

1,390.000 VND

21

880.000 VND

22

1,340.000 VND

23

1,230.000 VND

24

1,040.000 VND

25

980.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,140.000 VND

29

870.000 VND

30

1,160.000 VND

31

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

390.000 VND

3

370.000 VND

4

560.000 VND

5

330.000 VND

6

600.000 VND

7

700.000 VND

8

690.000 VND

9

260.000 VND

10

550.000 VND

11

680.000 VND

12

400.000 VND

13

450.000 VND

14

200.000 VND

15

680.000 VND

16

350.000 VND

17

500.000 VND

18

540.000 VND

19

430.000 VND

20

390.000 VND

21

290.000 VND

22

170.000 VND

23

560.000 VND

24

470.000 VND

25

290.000 VND

26

210.000 VND

27

690.000 VND

28

540.000 VND

29

180.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

590.000 VND

3

590.000 VND

4

510.000 VND

5

670.000 VND

6

220.000 VND

7

340.000 VND

8

390.000 VND

9

260.000 VND

10

170.000 VND

11

320.000 VND

12

520.000 VND

13

540.000 VND

14

590.000 VND

15

230.000 VND

16

570.000 VND

17

380.000 VND

18

570.000 VND

19

180.000 VND

20

430.000 VND

21

430.000 VND

22

250.000 VND

23

600.000 VND

24

670.000 VND

25

490.000 VND

26

410.000 VND

27

210.000 VND

28

260.000 VND

29

420.000 VND

30

460.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

630.000 VND

3

180.000 VND

4

680.000 VND

5

650.000 VND

6

260.000 VND

7

330.000 VND

8

550.000 VND

9

170.000 VND

10

280.000 VND

11

300.000 VND

12

500.000 VND

13

250.000 VND

14

410.000 VND

15

570.000 VND

16

190.000 VND

17

550.000 VND

18

200.000 VND

19

630.000 VND

20

330.000 VND

21

450.000 VND

22

640.000 VND

23

450.000 VND

24

230.000 VND

25

670.000 VND

26

200.000 VND

27

560.000 VND

28

530.000 VND

29

620.000 VND

30

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

180.000 VND

2

240.000 VND

3

530.000 VND

4

450.000 VND

5

330.000 VND

6

340.000 VND

7

370.000 VND

8

570.000 VND

9

620.000 VND

10

450.000 VND

11

310.000 VND

12

160.000 VND

13

340.000 VND

14

670.000 VND

15

640.000 VND

16

600.000 VND

17

350.000 VND

18

540.000 VND

19

280.000 VND

20

490.000 VND

21

230.000 VND

22

390.000 VND

23

270.000 VND

24

430.000 VND

25

200.000 VND

26

630.000 VND

27

530.000 VND

28

370.000 VND

29

480.000 VND

30

280.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

1,760.000 VND

3

1,970.000 VND

4

1,970.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,290.000 VND

7

1,800.000 VND

8

1,980.000 VND

9

1,890.000 VND

10

2,100.000 VND

11

2,230.000 VND

12

2,300.000 VND

13

1,950.000 VND

14

2,100.000 VND

15

1,800.000 VND

16

2,100.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,110.000 VND

19

2,240.000 VND

20

1,950.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,250.000 VND

23

2,040.000 VND

24

1,890.000 VND

25

2,200.000 VND

26

2,230.000 VND

27

1,870.000 VND

28

2,290.000 VND

29

2,010.000 VND

30

1,840.000 VND

31

1,890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,180.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,460.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,150.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,570.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,690.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,330.000 VND

21

2,240.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,680.000 VND

26

2,320.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,420.000 VND

29

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,920.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,890.000 VND

5

2,050.000 VND

6

2,160.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,000.000 VND

9

1,790.000 VND

10

1,890.000 VND

11

2,140.000 VND

12

1,810.000 VND

13

1,720.000 VND

14

2,090.000 VND

15

1,790.000 VND

16

1,920.000 VND

17

2,110.000 VND

18

1,870.000 VND

19

1,820.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,190.000 VND

22

1,700.000 VND

23

2,200.000 VND

24

1,870.000 VND

25

2,030.000 VND

26

2,170.000 VND

27

1,770.000 VND

28

2,070.000 VND

29

1,940.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

390.000 VND

3

380.000 VND

4

340.000 VND

5

570.000 VND

6

320.000 VND

7

260.000 VND

8

460.000 VND

9

450.000 VND

10

390.000 VND

11

600.000 VND

12

550.000 VND

13

160.000 VND

14

240.000 VND

15

160.000 VND

16

390.000 VND

17

400.000 VND

18

510.000 VND

19

490.000 VND

20

300.000 VND

21

330.000 VND

22

280.000 VND

23

630.000 VND

24

220.000 VND

25

180.000 VND

26

650.000 VND

27

270.000 VND

28

410.000 VND

29

650.000 VND

30

270.000 VND

Vé máy bay Tphcm đi Nha Trang khuyến mãi làm thế nào săn được? tư vấn để mua vé tốt? qk thường xuyên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật các thông tin khuyến mãi, mua vé trước 1,2 tháng thường xuyên có giá tốt.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Nha Trang giá rẻ vietjet air
 
Đổi tên của hãng vietnam airlines cho hành trình vé máy bay TPHCM đi Nha Trang được không? mất phí bao nhiêu tiền? Hãng VN Airlines quy định không đổi tên người bay, quý khách có thể hoàn vé mua lại vé mới, phí hoàn 350.000đ + giá vé chênh lệch.

Mỗi ngày có 4 chuyến bay vào buổi tối đúng không? bán tôi vé lúc 23h giờ giá bao nhiêu? Mỗi ngày có 4 chuyến bay của hãng VN Ailine, nhưng không thường bay vào buổi tối. chuyến trễ nhất vào lúc 6gio tối.

Tôi ở Bình Dương làm sao nhận vé, và mua vé? bạn ở Bình Dương có thể gọi điện đến số điện thoại đại lý vemaybaylyhai.com.vn cung cấp thông tin như hành trình, ngày giờ bay, tên người bay để mua vé, Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận chuyển khoản đại lý sẽ gửi thư điện tử qua email đến quý khách hoặc qua tin nhắn điện thoại.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ