Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Phú Quốc jetstar - vietjet air

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Phú Quốc

+Tôi muốn đặt vé đi đảo ngọc Phú Quốc vào tuần tới. Vui lòng báo giá chuyến bay vietjet buổi sáng ngày 10/10 sắp tới cho 2 người lớn 1 trẻ em 5 tuổi ? giá thấp nhất là 980.000/1 vé, 2 người lớn sẽ là 1.600.000/ 2 vé, trẻ em 5 tuổi giá vé = giá vé người lớn là 980 ngàn.

+Tôi đã đặt vé máy bay TPHCM đi Phú Quốc của vietnam airlines hạng thương giá, tôi muốn đổi qua ngày khác bay có được không, phí đổi mất bao nhiêu ? Vé hạng thương gia của Vietnam Airline được đổi ngày miễn phí.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

760.000 VND

22

520.000 VND

23

380.000 VND

24

380.000 VND

25

410.000 VND

26

650.000 VND

27

890.000 VND

28

690.000 VND

29

550.000 VND

30

380.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

470.000 VND

3

410.000 VND

4

890.000 VND

5

860.000 VND

6

580.000 VND

7

740.000 VND

8

490.000 VND

9

360.000 VND

10

810.000 VND

11

730.000 VND

12

380.000 VND

13

750.000 VND

14

630.000 VND

15

570.000 VND

16

590.000 VND

17

670.000 VND

18

740.000 VND

19

730.000 VND

20

470.000 VND

21

580.000 VND

22

810.000 VND

23

400.000 VND

24

830.000 VND

25

590.000 VND

26

730.000 VND

27

650.000 VND

28

590.000 VND

29

440.000 VND

30

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

490.000 VND

2

510.000 VND

3

420.000 VND

4

630.000 VND

5

730.000 VND

6

580.000 VND

7

550.000 VND

8

460.000 VND

9

550.000 VND

10

660.000 VND

11

790.000 VND

12

850.000 VND

13

900.000 VND

14

690.000 VND

15

500.000 VND

16

750.000 VND

17

430.000 VND

18

550.000 VND

19

360.000 VND

20

400.000 VND

21

680.000 VND

22

790.000 VND

23

780.000 VND

24

580.000 VND

25

400.000 VND

26

860.000 VND

27

480.000 VND

28

480.000 VND

29

450.000 VND

30

570.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

430.000 VND

3

850.000 VND

4

470.000 VND

5

830.000 VND

6

630.000 VND

7

790.000 VND

8

720.000 VND

9

580.000 VND

10

470.000 VND

11

710.000 VND

12

440.000 VND

13

730.000 VND

14

760.000 VND

15

800.000 VND

16

480.000 VND

17

840.000 VND

18

440.000 VND

19

660.000 VND

20

790.000 VND

21

470.000 VND

22

400.000 VND

23

670.000 VND

24

480.000 VND

25

640.000 VND

26

520.000 VND

27

850.000 VND

28

400.000 VND

29

810.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,290.000 VND

2

1,500.000 VND

3

1,430.000 VND

4

1,660.000 VND

5

1,800.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,710.000 VND

8

1,380.000 VND

9

1,340.000 VND

10

1,470.000 VND

11

1,750.000 VND

12

1,740.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,470.000 VND

15

1,690.000 VND

16

1,620.000 VND

17

1,270.000 VND

18

1,700.000 VND

19

1,650.000 VND

20

1,380.000 VND

21

1,310.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,770.000 VND

24

1,450.000 VND

25

1,600.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,520.000 VND

28

1,450.000 VND

29

1,610.000 VND

30

1,660.000 VND

31

1,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,350.000 VND

3

1,200.000 VND

4

1,450.000 VND

5

1,060.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,480.000 VND

8

1,120.000 VND

9

1,110.000 VND

10

1,560.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,440.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,160.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,060.000 VND

21

1,470.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,100.000 VND

24

1,430.000 VND

25

1,580.000 VND

26

1,100.000 VND

27

1,070.000 VND

28

1,590.000 VND

29

1,550.000 VND

30

1,070.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

430.000 VND

3

620.000 VND

4

790.000 VND

5

550.000 VND

6

690.000 VND

7

410.000 VND

8

690.000 VND

9

850.000 VND

10

580.000 VND

11

840.000 VND

12

720.000 VND

13

700.000 VND

14

510.000 VND

15

460.000 VND

16

890.000 VND

17

370.000 VND

18

760.000 VND

19

550.000 VND

20

380.000 VND

21

410.000 VND

22

430.000 VND

23

550.000 VND

24

360.000 VND

25

560.000 VND

26

490.000 VND

27

850.000 VND

28

420.000 VND

29

630.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

660.000 VND

3

510.000 VND

4

360.000 VND

5

820.000 VND

6

560.000 VND

7

750.000 VND

8

450.000 VND

9

520.000 VND

10

550.000 VND

11

710.000 VND

12

870.000 VND

13

650.000 VND

14

400.000 VND

15

610.000 VND

16

760.000 VND

17

600.000 VND

18

580.000 VND

19

690.000 VND

20

570.000 VND

21

620.000 VND

22

590.000 VND

23

530.000 VND

24

520.000 VND

25

810.000 VND

26

530.000 VND

27

510.000 VND

28

370.000 VND

29

540.000 VND

30

840.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

870.000 VND

3

670.000 VND

4

680.000 VND

5

370.000 VND

6

770.000 VND

7

520.000 VND

8

410.000 VND

9

750.000 VND

10

510.000 VND

11

580.000 VND

12

530.000 VND

13

580.000 VND

14

660.000 VND

15

610.000 VND

16

870.000 VND

17

790.000 VND

18

560.000 VND

19

590.000 VND

20

560.000 VND

21

390.000 VND

22

880.000 VND

23

470.000 VND

24

350.000 VND

25

350.000 VND

26

900.000 VND

27

830.000 VND

28

830.000 VND

29

890.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

720.000 VND

3

580.000 VND

4

680.000 VND

5

380.000 VND

6

540.000 VND

7

410.000 VND

8

630.000 VND

9

560.000 VND

10

500.000 VND

11

790.000 VND

12

800.000 VND

13

670.000 VND

14

890.000 VND

15

420.000 VND

16

350.000 VND

17

410.000 VND

18

760.000 VND

19

760.000 VND

20

560.000 VND

21

520.000 VND

22

860.000 VND

23

360.000 VND

24

750.000 VND

25

870.000 VND

26

780.000 VND

27

500.000 VND

28

580.000 VND

29

500.000 VND

30

570.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,470.000 VND

2

2,000.000 VND

3

2,270.000 VND

4

1,960.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,320.000 VND

7

2,350.000 VND

8

2,490.000 VND

9

2,010.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,270.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,040.000 VND

16

2,170.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,140.000 VND

20

1,970.000 VND

21

2,020.000 VND

22

2,240.000 VND

23

2,180.000 VND

24

2,110.000 VND

25

2,180.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,220.000 VND

28

2,030.000 VND

29

2,290.000 VND

30

1,990.000 VND

31

1,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,830.000 VND

2

2,890.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,610.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,530.000 VND

9

2,490.000 VND

10

2,620.000 VND

11

2,810.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,380.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,850.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,430.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,850.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,400.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,860.000 VND

29

2,900.000 VND

+ TPHCM đi Phú Quốc có mấy hãng, hãng nào rẻ nhất vậy phòng vé? Từ Sài Gòn ra Phú Quốc có 3 hãng bay , hãng JetStar Pacific thường có giá rẻ nhất.

+ Cho tôi đăng kí gói hành lý 35 kg của Jetstar giá bao nhiêu ? giá gói 35kg giá 350.000 ngàn.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Phú Quốc jetstar, vietjet air
 
+ Tôi đã bị lỡ mất chuyến bay hôm trước do bận việc, tôi có thể hoàn, đổi lấy vé khác không, tôi đi của Vietjet. Vé máy bay Vietjet không thể hoàn hủy, bạn phải chấp nhận mua lại một vé mới.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ