Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku

+ Từ TPHCM đến phố núi Gia Lai có mấy hãng bay, giá vé khoảng bao nhiêu? Chỉ có 1 hãng bay là VietNam Airline. giá vé máy bay khoảng 1.300.000đ đến 1.600.000đ.

+ Tôi muốn đi Đắc lak thì đến sân bay Pleiku có đúng không, giá vé tphcm đi pleiku vietjet là bao nhiêu ? Tại tỉnh Đắc lak có sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Pleiku ở Pleiku tỉnh Gia Lai. vé máy bay Sài gòn đi Pleiku giá là 1.160.000 ngàn của Vn airlines, còn vietjet air không bay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

550.000 VND

25

690.000 VND

26

850.000 VND

27

760.000 VND

28

570.000 VND

29

890.000 VND

30

870.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

520.000 VND

3

780.000 VND

4

630.000 VND

5

820.000 VND

6

610.000 VND

7

530.000 VND

8

570.000 VND

9

580.000 VND

10

570.000 VND

11

570.000 VND

12

750.000 VND

13

790.000 VND

14

850.000 VND

15

580.000 VND

16

700.000 VND

17

840.000 VND

18

610.000 VND

19

600.000 VND

20

540.000 VND

21

740.000 VND

22

630.000 VND

23

730.000 VND

24

850.000 VND

25

550.000 VND

26

840.000 VND

27

840.000 VND

28

750.000 VND

29

540.000 VND

30

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

760.000 VND

3

600.000 VND

4

540.000 VND

5

730.000 VND

6

720.000 VND

7

740.000 VND

8

830.000 VND

9

640.000 VND

10

870.000 VND

11

790.000 VND

12

810.000 VND

13

610.000 VND

14

570.000 VND

15

860.000 VND

16

780.000 VND

17

530.000 VND

18

570.000 VND

19

620.000 VND

20

820.000 VND

21

700.000 VND

22

510.000 VND

23

580.000 VND

24

600.000 VND

25

720.000 VND

26

510.000 VND

27

890.000 VND

28

850.000 VND

29

580.000 VND

30

760.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

780.000 VND

3

820.000 VND

4

560.000 VND

5

840.000 VND

6

880.000 VND

7

780.000 VND

8

800.000 VND

9

790.000 VND

10

550.000 VND

11

730.000 VND

12

720.000 VND

13

650.000 VND

14

690.000 VND

15

840.000 VND

16

640.000 VND

17

650.000 VND

18

670.000 VND

19

520.000 VND

20

810.000 VND

21

580.000 VND

22

820.000 VND

23

860.000 VND

24

840.000 VND

25

830.000 VND

26

640.000 VND

27

540.000 VND

28

840.000 VND

29

760.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,480.000 VND

2

1,430.000 VND

3

1,750.000 VND

4

1,700.000 VND

5

1,430.000 VND

6

1,740.000 VND

7

1,490.000 VND

8

1,470.000 VND

9

1,470.000 VND

10

1,690.000 VND

11

1,400.000 VND

12

1,570.000 VND

13

1,790.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,630.000 VND

16

1,450.000 VND

17

1,740.000 VND

18

1,550.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,410.000 VND

23

1,460.000 VND

24

1,790.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,540.000 VND

27

1,710.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,400.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,360.000 VND

2

1,470.000 VND

3

1,390.000 VND

4

1,550.000 VND

5

1,250.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,340.000 VND

8

1,340.000 VND

9

1,260.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,410.000 VND

14

1,580.000 VND

15

1,540.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,430.000 VND

18

1,600.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,460.000 VND

23

1,480.000 VND

24

1,220.000 VND

25

1,420.000 VND

26

1,330.000 VND

27

1,550.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,300.000 VND

31

1,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

730.000 VND

3

830.000 VND

4

800.000 VND

5

680.000 VND

6

870.000 VND

7

830.000 VND

8

540.000 VND

9

690.000 VND

10

880.000 VND

11

890.000 VND

12

640.000 VND

13

580.000 VND

14

780.000 VND

15

820.000 VND

16

520.000 VND

17

740.000 VND

18

720.000 VND

19

730.000 VND

20

680.000 VND

21

660.000 VND

22

550.000 VND

23

900.000 VND

24

550.000 VND

25

850.000 VND

26

600.000 VND

27

860.000 VND

28

580.000 VND

29

800.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

590.000 VND

3

600.000 VND

4

810.000 VND

5

530.000 VND

6

830.000 VND

7

750.000 VND

8

790.000 VND

9

570.000 VND

10

530.000 VND

11

860.000 VND

12

860.000 VND

13

880.000 VND

14

860.000 VND

15

500.000 VND

16

600.000 VND

17

540.000 VND

18

540.000 VND

19

600.000 VND

20

560.000 VND

21

550.000 VND

22

810.000 VND

23

860.000 VND

24

640.000 VND

25

640.000 VND

26

550.000 VND

27

810.000 VND

28

520.000 VND

29

560.000 VND

30

660.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

540.000 VND

3

850.000 VND

4

860.000 VND

5

760.000 VND

6

890.000 VND

7

810.000 VND

8

880.000 VND

9

880.000 VND

10

730.000 VND

11

710.000 VND

12

550.000 VND

13

520.000 VND

14

710.000 VND

15

680.000 VND

16

540.000 VND

17

700.000 VND

18

650.000 VND

19

720.000 VND

20

650.000 VND

21

630.000 VND

22

760.000 VND

23

590.000 VND

24

590.000 VND

25

850.000 VND

26

610.000 VND

27

550.000 VND

28

890.000 VND

29

770.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

700.000 VND

3

870.000 VND

4

640.000 VND

5

570.000 VND

6

780.000 VND

7

520.000 VND

8

730.000 VND

9

880.000 VND

10

680.000 VND

11

730.000 VND

12

590.000 VND

13

540.000 VND

14

850.000 VND

15

780.000 VND

16

870.000 VND

17

590.000 VND

18

560.000 VND

19

610.000 VND

20

760.000 VND

21

580.000 VND

22

870.000 VND

23

780.000 VND

24

720.000 VND

25

610.000 VND

26

690.000 VND

27

780.000 VND

28

720.000 VND

29

860.000 VND

30

740.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,240.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,350.000 VND

6

2,230.000 VND

7

2,450.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,370.000 VND

10

2,260.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,440.000 VND

13

2,460.000 VND

14

2,180.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,230.000 VND

18

2,490.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,360.000 VND

21

2,480.000 VND

22

2,210.000 VND

23

2,110.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,370.000 VND

26

2,450.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,350.000 VND

29

2,290.000 VND

30

2,130.000 VND

31

2,480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,850.000 VND

2

2,880.000 VND

3

2,880.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,800.000 VND

6

2,730.000 VND

7

2,870.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,850.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,620.000 VND

15

2,560.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,700.000 VND

18

2,840.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,560.000 VND

22

2,840.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,570.000 VND

25

2,580.000 VND

26

2,760.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,720.000 VND

29

2,850.000 VND

+ Nghe nói đặt vé trước hai tháng thường có giá tốt đúng không, tôi kiểm tra giá vé trên wed có chính xác không, có phải thanh toán thêm phí nào không? Giá trên web của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn là giá đầy đủ (đã bao gồm các thuế và phí), quý khách không phải thanh toán thêm phụ phí nào nữa, ngoại trừ trường hợp giao vé ở xa phòng vé có thể thu thêm phí vận chuyển 20 hay 30 nghìn.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi muốn đổi vé về sớm hơn có được không, vé của tôi đã mua trong đợt khuyến mại tháng trước, phí đổi là bao nhiêu? Quy định của hãng VN Airline là vé máy bay sài Gòn Pleiku khuyến mãi không thể đổi được.

+ Tôi phải thanh toán thế nào khi tôi ở Tân Bình? Có 2 cách để quý khách thanh toán, 1 là bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, 2 là giao vé tận nơi và thanh toán tận nơi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ