Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku

+ Từ TPHCM đến phố núi Gia Lai có mấy hãng bay, giá vé khoảng bao nhiêu? Chỉ có 1 hãng bay là VietNam Airline. giá vé máy bay khoảng 1.300.000đ đến 1.600.000đ.

+ Tôi muốn đi Đắc lak thì đến sân bay Pleiku có đúng không, giá vé tphcm đi pleiku vietjet là bao nhiêu ? Tại tỉnh Đắc lak có sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Pleiku ở Pleiku tỉnh Gia Lai. vé máy bay Sài gòn đi Pleiku giá là 1.160.000 ngàn của Vn airlines, còn vietjet air không bay.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

690.000 VND

25

530.000 VND

26

850.000 VND

27

690.000 VND

28

830.000 VND

29

800.000 VND

30

890.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

580.000 VND

3

750.000 VND

4

610.000 VND

5

760.000 VND

6

640.000 VND

7

790.000 VND

8

820.000 VND

9

780.000 VND

10

820.000 VND

11

830.000 VND

12

650.000 VND

13

670.000 VND

14

740.000 VND

15

630.000 VND

16

840.000 VND

17

510.000 VND

18

770.000 VND

19

850.000 VND

20

880.000 VND

21

860.000 VND

22

720.000 VND

23

560.000 VND

24

820.000 VND

25

580.000 VND

26

660.000 VND

27

850.000 VND

28

770.000 VND

29

870.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,470.000 VND

2

1,530.000 VND

3

1,630.000 VND

4

1,730.000 VND

5

1,770.000 VND

6

1,800.000 VND

7

1,430.000 VND

8

1,570.000 VND

9

1,760.000 VND

10

1,420.000 VND

11

1,720.000 VND

12

1,450.000 VND

13

1,500.000 VND

14

1,790.000 VND

15

1,420.000 VND

16

1,570.000 VND

17

1,480.000 VND

18

1,560.000 VND

19

1,690.000 VND

20

1,490.000 VND

21

1,410.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,710.000 VND

27

1,730.000 VND

28

1,610.000 VND

29

1,680.000 VND

30

1,490.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,590.000 VND

2

1,360.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,440.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,490.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,210.000 VND

10

1,360.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,310.000 VND

14

1,210.000 VND

15

1,260.000 VND

16

1,260.000 VND

17

1,410.000 VND

18

1,400.000 VND

19

1,470.000 VND

20

1,600.000 VND

21

1,490.000 VND

22

1,450.000 VND

23

1,550.000 VND

24

1,390.000 VND

25

1,530.000 VND

26

1,480.000 VND

27

1,230.000 VND

28

1,340.000 VND

29

1,530.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

710.000 VND

3

800.000 VND

4

780.000 VND

5

750.000 VND

6

610.000 VND

7

850.000 VND

8

890.000 VND

9

520.000 VND

10

580.000 VND

11

740.000 VND

12

570.000 VND

13

760.000 VND

14

630.000 VND

15

880.000 VND

16

690.000 VND

17

890.000 VND

18

750.000 VND

19

590.000 VND

20

670.000 VND

21

800.000 VND

22

540.000 VND

23

850.000 VND

24

880.000 VND

25

840.000 VND

26

770.000 VND

27

670.000 VND

28

660.000 VND

29

830.000 VND

30

730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

830.000 VND

3

520.000 VND

4

620.000 VND

5

810.000 VND

6

540.000 VND

7

670.000 VND

8

540.000 VND

9

610.000 VND

10

590.000 VND

11

570.000 VND

12

740.000 VND

13

790.000 VND

14

780.000 VND

15

790.000 VND

16

630.000 VND

17

620.000 VND

18

870.000 VND

19

730.000 VND

20

740.000 VND

21

880.000 VND

22

840.000 VND

23

870.000 VND

24

770.000 VND

25

900.000 VND

26

640.000 VND

27

820.000 VND

28

820.000 VND

29

880.000 VND

30

530.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

700.000 VND

3

640.000 VND

4

560.000 VND

5

660.000 VND

6

770.000 VND

7

690.000 VND

8

580.000 VND

9

830.000 VND

10

510.000 VND

11

640.000 VND

12

540.000 VND

13

640.000 VND

14

750.000 VND

15

790.000 VND

16

820.000 VND

17

650.000 VND

18

770.000 VND

19

650.000 VND

20

780.000 VND

21

860.000 VND

22

510.000 VND

23

890.000 VND

24

700.000 VND

25

670.000 VND

26

900.000 VND

27

650.000 VND

28

870.000 VND

29

560.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

740.000 VND

3

590.000 VND

4

890.000 VND

5

530.000 VND

6

650.000 VND

7

510.000 VND

8

640.000 VND

9

760.000 VND

10

830.000 VND

11

660.000 VND

12

830.000 VND

13

870.000 VND

14

690.000 VND

15

620.000 VND

16

870.000 VND

17

710.000 VND

18

670.000 VND

19

810.000 VND

20

640.000 VND

21

520.000 VND

22

830.000 VND

23

560.000 VND

24

540.000 VND

25

510.000 VND

26

840.000 VND

27

800.000 VND

28

580.000 VND

29

670.000 VND

30

790.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,160.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,390.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,450.000 VND

8

2,400.000 VND

9

2,350.000 VND

10

2,470.000 VND

11

2,180.000 VND

12

2,160.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,130.000 VND

15

2,220.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,180.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,400.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,120.000 VND

22

2,140.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,230.000 VND

27

2,300.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,120.000 VND

30

2,450.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,730.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,750.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,800.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,840.000 VND

10

2,520.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,750.000 VND

13

2,650.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,830.000 VND

17

2,900.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,670.000 VND

20

2,890.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,860.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,880.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,790.000 VND

27

2,710.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,280.000 VND

3

2,290.000 VND

4

2,100.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,000.000 VND

9

2,270.000 VND

10

2,090.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,160.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,070.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,280.000 VND

21

2,040.000 VND

22

2,140.000 VND

23

2,050.000 VND

24

2,230.000 VND

25

2,040.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,330.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,060.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

510.000 VND

3

880.000 VND

4

890.000 VND

5

850.000 VND

6

840.000 VND

7

880.000 VND

8

740.000 VND

9

820.000 VND

10

630.000 VND

11

540.000 VND

12

590.000 VND

13

820.000 VND

14

610.000 VND

15

720.000 VND

16

580.000 VND

17

560.000 VND

18

680.000 VND

19

510.000 VND

20

810.000 VND

21

690.000 VND

22

550.000 VND

23

740.000 VND

24

870.000 VND

25

680.000 VND

26

740.000 VND

27

670.000 VND

28

510.000 VND

29

580.000 VND

30

700.000 VND

+ Nghe nói đặt vé trước hai tháng thường có giá tốt đúng không, tôi kiểm tra giá vé trên wed có chính xác không, có phải thanh toán thêm phí nào không? Giá trên web của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn là giá đầy đủ (đã bao gồm các thuế và phí), quý khách không phải thanh toán thêm phụ phí nào nữa, ngoại trừ trường hợp giao vé ở xa phòng vé có thể thu thêm phí vận chuyển 20 hay 30 nghìn.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi muốn đổi vé về sớm hơn có được không, vé của tôi đã mua trong đợt khuyến mại tháng trước, phí đổi là bao nhiêu? Quy định của hãng VN Airline là vé máy bay sài Gòn Pleiku khuyến mãi không thể đổi được.

+ Tôi phải thanh toán thế nào khi tôi ở Tân Bình? Có 2 cách để quý khách thanh toán, 1 là bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, 2 là giao vé tận nơi và thanh toán tận nơi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ