Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku

+ Từ TPHCM đến phố núi Gia Lai có mấy hãng bay, giá vé khoảng bao nhiêu? Chỉ có 1 hãng bay là VietNam Airline. giá vé máy bay khoảng 1.300.000đ đến 1.600.000đ.

+ Tôi muốn đi Đắc lak thì đến sân bay Pleiku có đúng không, giá vé tphcm đi pleiku vietjet là bao nhiêu ? Tại tỉnh Đắc lak có sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Pleiku ở Pleiku tỉnh Gia Lai. vé máy bay Sài gòn đi Pleiku giá là 1.160.000 ngàn của Vn airlines, còn vietjet air không bay.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

780.000 VND

15

750.000 VND

16

790.000 VND

17

760.000 VND

18

580.000 VND

19

530.000 VND

20

760.000 VND

21

610.000 VND

22

780.000 VND

23

510.000 VND

24

900.000 VND

25

700.000 VND

26

800.000 VND

27

610.000 VND

28

850.000 VND

29

500.000 VND

30

720.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,220.000 VND

3

2,120.000 VND

4

2,160.000 VND

5

2,250.000 VND

6

2,180.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,160.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,110.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,480.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,380.000 VND

23

2,160.000 VND

24

2,390.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,300.000 VND

31

2,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,510.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,780.000 VND

4

2,880.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,630.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,700.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,650.000 VND

11

2,560.000 VND

12

2,670.000 VND

13

2,850.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,640.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,830.000 VND

18

2,810.000 VND

19

2,800.000 VND

20

2,880.000 VND

21

2,760.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,790.000 VND

24

2,850.000 VND

25

2,820.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,890.000 VND

28

2,780.000 VND

29

2,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,080.000 VND

2

2,070.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,050.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,210.000 VND

8

2,300.000 VND

9

2,010.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,260.000 VND

12

2,060.000 VND

13

2,150.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,060.000 VND

17

2,160.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,140.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,320.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,060.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,250.000 VND

27

2,060.000 VND

28

2,050.000 VND

29

2,370.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

540.000 VND

3

560.000 VND

4

800.000 VND

5

640.000 VND

6

850.000 VND

7

850.000 VND

8

840.000 VND

9

620.000 VND

10

800.000 VND

11

790.000 VND

12

790.000 VND

13

680.000 VND

14

680.000 VND

15

710.000 VND

16

830.000 VND

17

760.000 VND

18

650.000 VND

19

650.000 VND

20

530.000 VND

21

770.000 VND

22

680.000 VND

23

700.000 VND

24

730.000 VND

25

810.000 VND

26

790.000 VND

27

600.000 VND

28

630.000 VND

29

530.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

550.000 VND

3

700.000 VND

4

530.000 VND

5

760.000 VND

6

740.000 VND

7

540.000 VND

8

860.000 VND

9

640.000 VND

10

670.000 VND

11

810.000 VND

12

740.000 VND

13

730.000 VND

14

790.000 VND

15

770.000 VND

16

600.000 VND

17

520.000 VND

18

730.000 VND

19

860.000 VND

20

670.000 VND

21

820.000 VND

22

850.000 VND

23

520.000 VND

24

710.000 VND

25

590.000 VND

26

710.000 VND

27

540.000 VND

28

510.000 VND

29

500.000 VND

30

630.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

880.000 VND

3

820.000 VND

4

580.000 VND

5

650.000 VND

6

610.000 VND

7

870.000 VND

8

510.000 VND

9

790.000 VND

10

660.000 VND

11

610.000 VND

12

640.000 VND

13

570.000 VND

14

520.000 VND

15

510.000 VND

16

520.000 VND

17

710.000 VND

18

730.000 VND

19

830.000 VND

20

730.000 VND

21

810.000 VND

22

680.000 VND

23

560.000 VND

24

560.000 VND

25

790.000 VND

26

550.000 VND

27

520.000 VND

28

620.000 VND

29

830.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

850.000 VND

3

800.000 VND

4

690.000 VND

5

580.000 VND

6

810.000 VND

7

850.000 VND

8

770.000 VND

9

780.000 VND

10

870.000 VND

11

650.000 VND

12

670.000 VND

13

710.000 VND

14

750.000 VND

15

540.000 VND

16

590.000 VND

17

540.000 VND

18

850.000 VND

19

720.000 VND

20

670.000 VND

21

660.000 VND

22

790.000 VND

23

670.000 VND

24

630.000 VND

25

590.000 VND

26

720.000 VND

27

620.000 VND

28

900.000 VND

29

790.000 VND

30

580.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

730.000 VND

3

850.000 VND

4

820.000 VND

5

850.000 VND

6

700.000 VND

7

700.000 VND

8

510.000 VND

9

510.000 VND

10

530.000 VND

11

820.000 VND

12

720.000 VND

13

590.000 VND

14

670.000 VND

15

540.000 VND

16

850.000 VND

17

660.000 VND

18

540.000 VND

19

720.000 VND

20

740.000 VND

21

550.000 VND

22

520.000 VND

23

900.000 VND

24

680.000 VND

25

620.000 VND

26

730.000 VND

27

860.000 VND

28

860.000 VND

29

650.000 VND

30

720.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

840.000 VND

3

650.000 VND

4

550.000 VND

5

840.000 VND

6

520.000 VND

7

850.000 VND

8

890.000 VND

9

530.000 VND

10

840.000 VND

11

640.000 VND

12

810.000 VND

13

850.000 VND

14

730.000 VND

15

750.000 VND

16

830.000 VND

17

640.000 VND

18

880.000 VND

19

540.000 VND

20

780.000 VND

21

640.000 VND

22

840.000 VND

23

830.000 VND

24

720.000 VND

25

530.000 VND

26

720.000 VND

27

560.000 VND

28

770.000 VND

29

690.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

830.000 VND

3

880.000 VND

4

730.000 VND

5

850.000 VND

6

500.000 VND

7

520.000 VND

8

680.000 VND

9

770.000 VND

10

820.000 VND

11

660.000 VND

12

560.000 VND

13

770.000 VND

14

730.000 VND

15

520.000 VND

16

600.000 VND

17

610.000 VND

18

650.000 VND

19

840.000 VND

20

620.000 VND

21

590.000 VND

22

870.000 VND

23

570.000 VND

24

570.000 VND

25

650.000 VND

26

730.000 VND

27

620.000 VND

28

640.000 VND

29

710.000 VND

30

560.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

680.000 VND

3

680.000 VND

4

660.000 VND

5

900.000 VND

6

520.000 VND

7

860.000 VND

8

620.000 VND

9

520.000 VND

10

510.000 VND

11

690.000 VND

12

630.000 VND

13

620.000 VND

14

800.000 VND

15

660.000 VND

16

840.000 VND

17

860.000 VND

18

870.000 VND

19

730.000 VND

20

540.000 VND

21

880.000 VND

22

700.000 VND

23

640.000 VND

24

860.000 VND

25

690.000 VND

26

900.000 VND

27

600.000 VND

28

800.000 VND

29

560.000 VND

30

500.000 VND

+ Nghe nói đặt vé trước hai tháng thường có giá tốt đúng không, tôi kiểm tra giá vé trên wed có chính xác không, có phải thanh toán thêm phí nào không? Giá trên web của phòng vé vemaybaylyhai.com.vn là giá đầy đủ (đã bao gồm các thuế và phí), quý khách không phải thanh toán thêm phụ phí nào nữa, ngoại trừ trường hợp giao vé ở xa phòng vé có thể thu thêm phí vận chuyển 20 hay 30 nghìn.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Pleiku giá rẻ vietnam airlines
 
+ Tôi muốn đổi vé về sớm hơn có được không, vé của tôi đã mua trong đợt khuyến mại tháng trước, phí đổi là bao nhiêu? Quy định của hãng VN Airline là vé máy bay sài Gòn Pleiku khuyến mãi không thể đổi được.

+ Tôi phải thanh toán thế nào khi tôi ở Tân Bình? Có 2 cách để quý khách thanh toán, 1 là bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, 2 là giao vé tận nơi và thanh toán tận nơi.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ