Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Quy Nhơn giá rẻ khuyến mãi 9000đ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Quy Nhơn

Được biết là có hai hãng hàng không nội địa vietjet air và vietnam airlines bay chặng này, vậy nên mua hãng nào? Hãng nào cũng có ưu điểm riêng, giá vé của 2 hãng cạnh tranh nhau, vé khuyến mãi của VN Airline hay hết sớm, Vietjet air thì thường xuyên có vé rẻ. Tuy nhiên Nếu quý khách muốn chọn hãng bay tốt nên đi VN airline để không trễ giờ, được miễn phí 20kg hành lý, và có nhiều ưu đãi hơn so với Vietjet air.

Bên công ty bạn có hình thức giao vé miễn phí tại sao lại thu phí của tôi? Đại lý chỉ giao vé miễn phí với các khu vực gần quận Tân Phú, những khu vực ở xa hơn đại lý sẽ thu phí, nếu ở xa giao trên 4 vé đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ miễn phí vận chuyển.

Khi tôi đặt vé với hãng hàng không so với đại lý bạn có gì khác nhau? Đối với đặt vé ở hãng, Bạn phải trực tiếp đến hãng để thanh toán hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào bạn cũng phải đến trực tiếp ở hãng rất mất thời gian.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

570.000 VND

16

830.000 VND

17

640.000 VND

18

840.000 VND

19

690.000 VND

20

750.000 VND

21

580.000 VND

22

670.000 VND

23

840.000 VND

24

510.000 VND

25

710.000 VND

26

810.000 VND

27

530.000 VND

28

540.000 VND

29

790.000 VND

30

780.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,330.000 VND

2

2,290.000 VND

3

2,340.000 VND

4

2,220.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,100.000 VND

11

2,110.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,160.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,180.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,200.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,310.000 VND

24

2,290.000 VND

25

2,120.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,190.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,360.000 VND

31

2,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,780.000 VND

2

2,720.000 VND

3

2,650.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,610.000 VND

7

2,710.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,800.000 VND

10

2,740.000 VND

11

2,660.000 VND

12

2,700.000 VND

13

2,540.000 VND

14

2,770.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,610.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,850.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,800.000 VND

25

2,790.000 VND

26

2,540.000 VND

27

2,790.000 VND

28

2,510.000 VND

29

2,840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,280.000 VND

2

2,020.000 VND

3

2,060.000 VND

4

2,340.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,000.000 VND

7

2,020.000 VND

8

2,210.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,250.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,070.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,340.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,300.000 VND

18

2,300.000 VND

19

2,060.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,200.000 VND

22

2,290.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,310.000 VND

25

2,090.000 VND

26

2,060.000 VND

27

2,050.000 VND

28

2,040.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

540.000 VND

3

630.000 VND

4

780.000 VND

5

780.000 VND

6

650.000 VND

7

510.000 VND

8

530.000 VND

9

700.000 VND

10

680.000 VND

11

660.000 VND

12

530.000 VND

13

710.000 VND

14

630.000 VND

15

790.000 VND

16

800.000 VND

17

570.000 VND

18

830.000 VND

19

600.000 VND

20

650.000 VND

21

530.000 VND

22

760.000 VND

23

830.000 VND

24

510.000 VND

25

540.000 VND

26

570.000 VND

27

560.000 VND

28

550.000 VND

29

760.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

690.000 VND

3

500.000 VND

4

540.000 VND

5

570.000 VND

6

630.000 VND

7

650.000 VND

8

650.000 VND

9

810.000 VND

10

800.000 VND

11

840.000 VND

12

710.000 VND

13

620.000 VND

14

810.000 VND

15

580.000 VND

16

730.000 VND

17

520.000 VND

18

560.000 VND

19

740.000 VND

20

620.000 VND

21

810.000 VND

22

570.000 VND

23

780.000 VND

24

730.000 VND

25

510.000 VND

26

750.000 VND

27

700.000 VND

28

540.000 VND

29

510.000 VND

30

500.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

810.000 VND

3

560.000 VND

4

630.000 VND

5

650.000 VND

6

580.000 VND

7

690.000 VND

8

580.000 VND

9

760.000 VND

10

740.000 VND

11

590.000 VND

12

770.000 VND

13

560.000 VND

14

630.000 VND

15

530.000 VND

16

800.000 VND

17

670.000 VND

18

500.000 VND

19

610.000 VND

20

560.000 VND

21

710.000 VND

22

630.000 VND

23

660.000 VND

24

610.000 VND

25

800.000 VND

26

730.000 VND

27

590.000 VND

28

680.000 VND

29

590.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

600.000 VND

3

580.000 VND

4

660.000 VND

5

730.000 VND

6

590.000 VND

7

510.000 VND

8

630.000 VND

9

580.000 VND

10

740.000 VND

11

740.000 VND

12

570.000 VND

13

780.000 VND

14

640.000 VND

15

710.000 VND

16

640.000 VND

17

670.000 VND

18

730.000 VND

19

840.000 VND

20

590.000 VND

21

750.000 VND

22

800.000 VND

23

550.000 VND

24

580.000 VND

25

820.000 VND

26

650.000 VND

27

580.000 VND

28

690.000 VND

29

630.000 VND

30

530.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

550.000 VND

3

560.000 VND

4

710.000 VND

5

750.000 VND

6

820.000 VND

7

520.000 VND

8

770.000 VND

9

650.000 VND

10

560.000 VND

11

600.000 VND

12

680.000 VND

13

650.000 VND

14

780.000 VND

15

790.000 VND

16

840.000 VND

17

560.000 VND

18

550.000 VND

19

570.000 VND

20

760.000 VND

21

520.000 VND

22

660.000 VND

23

750.000 VND

24

640.000 VND

25

830.000 VND

26

850.000 VND

27

840.000 VND

28

530.000 VND

29

620.000 VND

30

810.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

840.000 VND

3

540.000 VND

4

760.000 VND

5

530.000 VND

6

670.000 VND

7

830.000 VND

8

780.000 VND

9

620.000 VND

10

820.000 VND

11

840.000 VND

12

790.000 VND

13

610.000 VND

14

820.000 VND

15

630.000 VND

16

520.000 VND

17

610.000 VND

18

570.000 VND

19

560.000 VND

20

590.000 VND

21

760.000 VND

22

780.000 VND

23

840.000 VND

24

510.000 VND

25

610.000 VND

26

730.000 VND

27

800.000 VND

28

620.000 VND

29

740.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

590.000 VND

3

650.000 VND

4

680.000 VND

5

640.000 VND

6

810.000 VND

7

690.000 VND

8

780.000 VND

9

590.000 VND

10

790.000 VND

11

760.000 VND

12

810.000 VND

13

840.000 VND

14

760.000 VND

15

670.000 VND

16

760.000 VND

17

680.000 VND

18

640.000 VND

19

660.000 VND

20

700.000 VND

21

750.000 VND

22

840.000 VND

23

540.000 VND

24

760.000 VND

25

700.000 VND

26

840.000 VND

27

510.000 VND

28

820.000 VND

29

530.000 VND

30

740.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

640.000 VND

3

590.000 VND

4

550.000 VND

5

750.000 VND

6

600.000 VND

7

530.000 VND

8

660.000 VND

9

780.000 VND

10

640.000 VND

11

620.000 VND

12

730.000 VND

13

650.000 VND

14

830.000 VND

15

600.000 VND

16

680.000 VND

17

520.000 VND

18

630.000 VND

19

770.000 VND

20

550.000 VND

21

630.000 VND

22

560.000 VND

23

800.000 VND

24

610.000 VND

25

720.000 VND

26

660.000 VND

27

540.000 VND

28

590.000 VND

29

790.000 VND

30

730.000 VND

Đối với đặt vé máy bay TPHCM đi Quy nhơn ở đại lý, Bạn sẽ được hỗ trợ mọi thắc mắc hoặc có yêu cầu gì cần giải đáp, phòng vé chăm sóc khách hàng 24/24 và có dịch vụ giao vé tận nơi không thu phí.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Quy Nhơn giá rẻ 
 
Đến sân bay Phù Cát có bao nhiêu đường bay? Có 2 đường bay đến Quy Nhơn: Sài Gòn - Quy Nhơn, và Hà Nội - Quy Nhơn.

Ở đắc lắc mua vé máy bay đi quy nhơn có được không? Hiện chưa có chặng bay từ Đak lak đến Quy nhơn.

Mẹ mới sinh em bé, em bé dưới 1 tháng tuổi có đi được không? Các hãng không chấp nhận vận chuyển em bé dưới 1 tuần tuổi, trường hợp này chị phải xin giấy khám của bác sĩ chứng nhận em bé có đủ sức khỏe để tham gia chuyến bay (em bé nên tham gia chuyến bay khi được 2-3 tháng tuổi trở lên).
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ