Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Rạch Giá vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Rạch Giá

+ Chuyến bay từ TPHCM đi Rạch Giá lúc mấy giờ, hãng nào bay, giá vé trung bình bao nhiêu ? từ sài gòn đi rạch giá chỉ có 1 hãng vietnam airline bay, chuyến lúc sáng sớm, giá vé máy bay trung bình là 700 đến 800 ngàn.

 + Thủ tục mua vé gồm những gì? tôi ở xa muốn nhận vé giấy thì làm thế nào, tôi không sử dụng tin nhắn điện thoại vì dễ xóa mất lắm? Người lớn chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe, trẻ nhỏ giấy khai sinh và giấy xác nhận nhân thân.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

530.000 VND

24

580.000 VND

25

530.000 VND

26

600.000 VND

27

320.000 VND

28

760.000 VND

29

680.000 VND

30

340.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

510.000 VND

3

320.000 VND

4

430.000 VND

5

530.000 VND

6

560.000 VND

7

670.000 VND

8

500.000 VND

9

530.000 VND

10

400.000 VND

11

490.000 VND

12

640.000 VND

13

690.000 VND

14

460.000 VND

15

770.000 VND

16

500.000 VND

17

510.000 VND

18

650.000 VND

19

480.000 VND

20

750.000 VND

21

400.000 VND

22

600.000 VND

23

500.000 VND

24

410.000 VND

25

730.000 VND

26

760.000 VND

27

640.000 VND

28

570.000 VND

29

320.000 VND

30

460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

670.000 VND

3

560.000 VND

4

310.000 VND

5

500.000 VND

6

640.000 VND

7

470.000 VND

8

580.000 VND

9

430.000 VND

10

590.000 VND

11

400.000 VND

12

480.000 VND

13

360.000 VND

14

470.000 VND

15

690.000 VND

16

370.000 VND

17

480.000 VND

18

530.000 VND

19

460.000 VND

20

670.000 VND

21

500.000 VND

22

470.000 VND

23

640.000 VND

24

520.000 VND

25

630.000 VND

26

320.000 VND

27

570.000 VND

28

670.000 VND

29

460.000 VND

30

720.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

730.000 VND

3

790.000 VND

4

760.000 VND

5

750.000 VND

6

360.000 VND

7

320.000 VND

8

360.000 VND

9

670.000 VND

10

560.000 VND

11

620.000 VND

12

390.000 VND

13

670.000 VND

14

540.000 VND

15

600.000 VND

16

580.000 VND

17

460.000 VND

18

320.000 VND

19

600.000 VND

20

310.000 VND

21

440.000 VND

22

670.000 VND

23

780.000 VND

24

710.000 VND

25

620.000 VND

26

530.000 VND

27

500.000 VND

28

640.000 VND

29

370.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,390.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,540.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,380.000 VND

6

1,580.000 VND

7

1,290.000 VND

8

1,680.000 VND

9

1,380.000 VND

10

1,600.000 VND

11

1,260.000 VND

12

1,340.000 VND

13

1,650.000 VND

14

1,540.000 VND

15

1,270.000 VND

16

1,590.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,310.000 VND

19

1,440.000 VND

20

1,490.000 VND

21

1,330.000 VND

22

1,440.000 VND

23

1,620.000 VND

24

1,470.000 VND

25

1,310.000 VND

26

1,300.000 VND

27

1,500.000 VND

28

1,640.000 VND

29

1,430.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,450.000 VND

4

1,280.000 VND

5

1,370.000 VND

6

1,410.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,330.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,270.000 VND

13

1,120.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,500.000 VND

19

1,220.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,480.000 VND

24

1,180.000 VND

25

1,480.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,110.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

730.000 VND

3

620.000 VND

4

380.000 VND

5

540.000 VND

6

510.000 VND

7

350.000 VND

8

780.000 VND

9

390.000 VND

10

760.000 VND

11

340.000 VND

12

500.000 VND

13

590.000 VND

14

430.000 VND

15

660.000 VND

16

360.000 VND

17

470.000 VND

18

780.000 VND

19

430.000 VND

20

350.000 VND

21

620.000 VND

22

620.000 VND

23

750.000 VND

24

390.000 VND

25

550.000 VND

26

360.000 VND

27

420.000 VND

28

770.000 VND

29

450.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

480.000 VND

3

660.000 VND

4

440.000 VND

5

520.000 VND

6

670.000 VND

7

750.000 VND

8

700.000 VND

9

780.000 VND

10

740.000 VND

11

330.000 VND

12

320.000 VND

13

560.000 VND

14

360.000 VND

15

390.000 VND

16

710.000 VND

17

540.000 VND

18

510.000 VND

19

540.000 VND

20

390.000 VND

21

330.000 VND

22

790.000 VND

23

440.000 VND

24

680.000 VND

25

670.000 VND

26

650.000 VND

27

620.000 VND

28

340.000 VND

29

650.000 VND

30

780.000 VND

31

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

780.000 VND

3

610.000 VND

4

370.000 VND

5

480.000 VND

6

660.000 VND

7

380.000 VND

8

360.000 VND

9

420.000 VND

10

590.000 VND

11

630.000 VND

12

630.000 VND

13

490.000 VND

14

770.000 VND

15

420.000 VND

16

350.000 VND

17

450.000 VND

18

640.000 VND

19

550.000 VND

20

670.000 VND

21

310.000 VND

22

410.000 VND

23

530.000 VND

24

360.000 VND

25

400.000 VND

26

620.000 VND

27

750.000 VND

28

600.000 VND

29

630.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

370.000 VND

3

690.000 VND

4

630.000 VND

5

620.000 VND

6

370.000 VND

7

720.000 VND

8

720.000 VND

9

650.000 VND

10

300.000 VND

11

620.000 VND

12

680.000 VND

13

760.000 VND

14

720.000 VND

15

750.000 VND

16

540.000 VND

17

380.000 VND

18

340.000 VND

19

520.000 VND

20

420.000 VND

21

360.000 VND

22

680.000 VND

23

670.000 VND

24

430.000 VND

25

580.000 VND

26

470.000 VND

27

750.000 VND

28

680.000 VND

29

520.000 VND

30

510.000 VND

31

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,240.000 VND

2

2,150.000 VND

3

1,970.000 VND

4

2,150.000 VND

5

1,920.000 VND

6

2,280.000 VND

7

2,190.000 VND

8

2,110.000 VND

9

2,370.000 VND

10

1,960.000 VND

11

1,990.000 VND

12

2,080.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,170.000 VND

15

1,980.000 VND

16

1,980.000 VND

17

2,280.000 VND

18

2,200.000 VND

19

2,210.000 VND

20

2,040.000 VND

21

2,250.000 VND

22

2,130.000 VND

23

2,160.000 VND

24

1,970.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,260.000 VND

27

2,050.000 VND

28

2,390.000 VND

29

2,340.000 VND

30

2,110.000 VND

31

1,940.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,750.000 VND

2

2,420.000 VND

3

2,670.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,560.000 VND

6

2,320.000 VND

7

2,590.000 VND

8

2,730.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,790.000 VND

11

2,680.000 VND

12

2,700.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,670.000 VND

16

2,520.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,570.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,570.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,590.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,670.000 VND

+ Tôi có thể đặt mua vé ở đâu, lấy vé như thế nào ? ban có thể đặt mua vé máy bay TPHCM Sài Gòn Rạch Giá qua đại lý, có 2 hình thức lấy vé, 1 là giao vé tận nơi trong nội thành, 2 là đại lý sẽ nhắn tin qua điện thoại khách hàng những thông tin cần thiết.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Rạch Giá vietnam airlines
 
+ Cho hỏi bên mình có phải đại lý cấp 1 không, mua vé bên mình thì có những lợi ích gì. Dạ đúng rồi, bên em là đại lý cấp 1, mua bên em có những lợi ích là chuyên cung cấp giá vé rẻ, chăm sóc khách hàng 24/24, có dịch vụ giao vé tận nơi cho khách hàng ở nội thành.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ