Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ

+ Từ TPHCM đi Tam Kỳ có mấy chuyến bay mỗi ngày, của hãng nào giá vé bao nhiêu ? Có 1 chuyến bay mỗi ngày, của hãng VN Airline, giá 1,050,000đ (chưa thuế phí).

+ Tôi có được mang theo đồ ăn trên chuyến  bay của mình không ? quý khách sẽ được phục vụ suất ăn của mình trên chuyến bay, nếu có nhu cầu mua thêm bạn có thể đăng ký với nhân viên trên máy bay, Bạn có thể mang theo ít bánh trong hành lý xách tay của mình.

+ Tôi có chuyến bay vào ngày mai nhưng muốn hoàn vé phí hoàn là bao nhiêu, tôi mua vé máy bay TPHCM Tam Kỳ của vietnam airlines khuyến mại. Quy định VN airline vé khuyến mãi không thể hoàn hoặc thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 04 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

820.000 VND

23

610.000 VND

24

540.000 VND

25

520.000 VND

26

880.000 VND

27

710.000 VND

28

850.000 VND

29

910.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

740.000 VND

3

520.000 VND

4

640.000 VND

5

800.000 VND

6

480.000 VND

7

950.000 VND

8

670.000 VND

9

550.000 VND

10

470.000 VND

11

930.000 VND

12

550.000 VND

13

780.000 VND

14

760.000 VND

15

660.000 VND

16

420.000 VND

17

920.000 VND

18

690.000 VND

19

810.000 VND

20

610.000 VND

21

500.000 VND

22

400.000 VND

23

650.000 VND

24

710.000 VND

25

520.000 VND

26

520.000 VND

27

770.000 VND

28

780.000 VND

29

720.000 VND

30

930.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

770.000 VND

3

850.000 VND

4

800.000 VND

5

890.000 VND

6

810.000 VND

7

440.000 VND

8

610.000 VND

9

900.000 VND

10

570.000 VND

11

830.000 VND

12

730.000 VND

13

580.000 VND

14

850.000 VND

15

530.000 VND

16

570.000 VND

17

510.000 VND

18

530.000 VND

19

610.000 VND

20

530.000 VND

21

880.000 VND

22

490.000 VND

23

490.000 VND

24

720.000 VND

25

470.000 VND

26

500.000 VND

27

880.000 VND

28

600.000 VND

29

940.000 VND

30

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,690.000 VND

2

1,670.000 VND

3

1,730.000 VND

4

1,810.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,670.000 VND

9

1,360.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,370.000 VND

13

1,480.000 VND

14

1,410.000 VND

15

1,660.000 VND

16

1,580.000 VND

17

1,570.000 VND

18

1,450.000 VND

19

1,350.000 VND

20

1,540.000 VND

21

1,490.000 VND

22

1,690.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,710.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,730.000 VND

27

1,640.000 VND

28

1,740.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,440.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,610.000 VND

3

1,350.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,650.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,470.000 VND

8

1,140.000 VND

9

1,510.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,380.000 VND

12

1,340.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,600.000 VND

16

1,140.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,110.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,390.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,490.000 VND

23

1,350.000 VND

24

1,210.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,640.000 VND

30

1,230.000 VND

31

1,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

570.000 VND

3

630.000 VND

4

460.000 VND

5

600.000 VND

6

520.000 VND

7

400.000 VND

8

870.000 VND

9

870.000 VND

10

910.000 VND

11

610.000 VND

12

790.000 VND

13

780.000 VND

14

560.000 VND

15

710.000 VND

16

530.000 VND

17

780.000 VND

18

950.000 VND

19

890.000 VND

20

430.000 VND

21

580.000 VND

22

580.000 VND

23

920.000 VND

24

700.000 VND

25

700.000 VND

26

600.000 VND

27

530.000 VND

28

730.000 VND

29

820.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

460.000 VND

3

740.000 VND

4

730.000 VND

5

510.000 VND

6

820.000 VND

7

910.000 VND

8

870.000 VND

9

550.000 VND

10

770.000 VND

11

870.000 VND

12

800.000 VND

13

460.000 VND

14

940.000 VND

15

510.000 VND

16

510.000 VND

17

890.000 VND

18

670.000 VND

19

620.000 VND

20

410.000 VND

21

810.000 VND

22

470.000 VND

23

880.000 VND

24

700.000 VND

25

600.000 VND

26

920.000 VND

27

540.000 VND

28

560.000 VND

29

940.000 VND

30

520.000 VND

31

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

800.000 VND

3

650.000 VND

4

830.000 VND

5

800.000 VND

6

540.000 VND

7

510.000 VND

8

870.000 VND

9

550.000 VND

10

940.000 VND

11

640.000 VND

12

900.000 VND

13

730.000 VND

14

940.000 VND

15

440.000 VND

16

530.000 VND

17

410.000 VND

18

930.000 VND

19

440.000 VND

20

920.000 VND

21

540.000 VND

22

770.000 VND

23

590.000 VND

24

520.000 VND

25

810.000 VND

26

870.000 VND

27

630.000 VND

28

890.000 VND

29

750.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

950.000 VND

3

410.000 VND

4

620.000 VND

5

790.000 VND

6

900.000 VND

7

710.000 VND

8

630.000 VND

9

460.000 VND

10

700.000 VND

11

850.000 VND

12

420.000 VND

13

490.000 VND

14

540.000 VND

15

830.000 VND

16

690.000 VND

17

480.000 VND

18

740.000 VND

19

660.000 VND

20

540.000 VND

21

600.000 VND

22

480.000 VND

23

800.000 VND

24

870.000 VND

25

510.000 VND

26

790.000 VND

27

840.000 VND

28

550.000 VND

29

760.000 VND

30

810.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,060.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,410.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,190.000 VND

7

2,030.000 VND

8

2,080.000 VND

9

2,500.000 VND

10

2,160.000 VND

11

2,190.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,010.000 VND

14

2,080.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,020.000 VND

17

2,290.000 VND

18

2,140.000 VND

19

2,040.000 VND

20

2,360.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,050.000 VND

23

2,040.000 VND

24

2,030.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,520.000 VND

30

2,120.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,440.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,920.000 VND

9

2,480.000 VND

10

2,830.000 VND

11

2,620.000 VND

12

2,790.000 VND

13

2,750.000 VND

14

2,710.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,450.000 VND

17

2,920.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,640.000 VND

21

2,660.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,560.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,540.000 VND

28

2,630.000 VND

29

2,930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,310.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,410.000 VND

4

1,900.000 VND

5

2,050.000 VND

6

2,040.000 VND

7

2,020.000 VND

8

2,030.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,160.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,410.000 VND

13

1,940.000 VND

14

2,240.000 VND

15

1,940.000 VND

16

2,150.000 VND

17

2,220.000 VND

18

2,270.000 VND

19

2,090.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,070.000 VND

23

2,170.000 VND

24

1,930.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,410.000 VND

27

1,960.000 VND

28

2,180.000 VND

29

1,930.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,290.000 VND

+ Tôi đăng kí trước giá vé có rẻ không, giá cao nhất là bao nhiêu? đặt trước vài tuần sẽ có vé máy bay rẻ, giá cao nhất cho hành trình này là 2,150,000d (chưa thuế phí).

+ Ghế ngồi của tôi là số mấy, có gần cửa sổ không ? Quý khách khi làm thủ tục sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, qk có thể đến làm thủ tục sớm để chọn cho mình chỗ ngồi.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ giá rẻ vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ