Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ

+ Từ TPHCM đi Tam Kỳ có mấy chuyến bay mỗi ngày, của hãng nào giá vé bao nhiêu ? Có 1 chuyến bay mỗi ngày, của hãng VN Airline, giá 1,050,000đ (chưa thuế phí).

+ Tôi có được mang theo đồ ăn trên chuyến  bay của mình không ? quý khách sẽ được phục vụ suất ăn của mình trên chuyến bay, nếu có nhu cầu mua thêm bạn có thể đăng ký với nhân viên trên máy bay, Bạn có thể mang theo ít bánh trong hành lý xách tay của mình.

+ Tôi có chuyến bay vào ngày mai nhưng muốn hoàn vé phí hoàn là bao nhiêu, tôi mua vé máy bay TPHCM Tam Kỳ của vietnam airlines khuyến mại. Quy định VN airline vé khuyến mãi không thể hoàn hoặc thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,030.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,020.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,430.000 VND

25

2,170.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,000.000 VND

28

2,250.000 VND

29

2,350.000 VND

30

2,290.000 VND

31

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,520.000 VND

2

2,760.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,500.000 VND

6

2,950.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,450.000 VND

10

2,840.000 VND

11

2,440.000 VND

12

2,730.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,860.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,880.000 VND

17

2,860.000 VND

18

2,750.000 VND

19

2,540.000 VND

20

2,890.000 VND

21

2,920.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,820.000 VND

24

2,680.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,470.000 VND

28

2,590.000 VND

29

2,620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

760.000 VND

3

950.000 VND

4

880.000 VND

5

770.000 VND

6

610.000 VND

7

710.000 VND

8

650.000 VND

9

770.000 VND

10

620.000 VND

11

440.000 VND

12

670.000 VND

13

930.000 VND

14

850.000 VND

15

480.000 VND

16

680.000 VND

17

840.000 VND

18

920.000 VND

19

750.000 VND

20

630.000 VND

21

920.000 VND

22

880.000 VND

23

480.000 VND

24

670.000 VND

25

710.000 VND

26

950.000 VND

27

410.000 VND

28

560.000 VND

29

460.000 VND

30

560.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

920.000 VND

3

910.000 VND

4

730.000 VND

5

880.000 VND

6

480.000 VND

7

430.000 VND

8

450.000 VND

9

450.000 VND

10

630.000 VND

11

560.000 VND

12

720.000 VND

13

630.000 VND

14

770.000 VND

15

910.000 VND

16

680.000 VND

17

470.000 VND

18

720.000 VND

19

410.000 VND

20

620.000 VND

21

800.000 VND

22

760.000 VND

23

850.000 VND

24

580.000 VND

25

620.000 VND

26

400.000 VND

27

500.000 VND

28

540.000 VND

29

550.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

940.000 VND

3

550.000 VND

4

460.000 VND

5

810.000 VND

6

500.000 VND

7

420.000 VND

8

540.000 VND

9

730.000 VND

10

830.000 VND

11

570.000 VND

12

770.000 VND

13

610.000 VND

14

450.000 VND

15

870.000 VND

16

870.000 VND

17

520.000 VND

18

850.000 VND

19

610.000 VND

20

820.000 VND

21

640.000 VND

22

720.000 VND

23

840.000 VND

24

590.000 VND

25

630.000 VND

26

610.000 VND

27

910.000 VND

28

530.000 VND

29

950.000 VND

30

930.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

750.000 VND

3

630.000 VND

4

600.000 VND

5

470.000 VND

6

480.000 VND

7

550.000 VND

8

700.000 VND

9

580.000 VND

10

810.000 VND

11

790.000 VND

12

830.000 VND

13

940.000 VND

14

540.000 VND

15

740.000 VND

16

810.000 VND

17

890.000 VND

18

770.000 VND

19

620.000 VND

20

660.000 VND

21

860.000 VND

22

530.000 VND

23

700.000 VND

24

790.000 VND

25

820.000 VND

26

720.000 VND

27

470.000 VND

28

610.000 VND

29

470.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,620.000 VND

2

1,840.000 VND

3

1,410.000 VND

4

1,720.000 VND

5

1,680.000 VND

6

1,360.000 VND

7

1,770.000 VND

8

1,640.000 VND

9

1,370.000 VND

10

1,450.000 VND

11

1,730.000 VND

12

1,480.000 VND

13

1,430.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,490.000 VND

16

1,360.000 VND

17

1,800.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,710.000 VND

20

1,680.000 VND

21

1,530.000 VND

22

1,820.000 VND

23

1,380.000 VND

24

1,670.000 VND

25

1,780.000 VND

26

1,380.000 VND

27

1,750.000 VND

28

1,600.000 VND

29

1,410.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,370.000 VND

2

1,430.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,220.000 VND

7

1,540.000 VND

8

1,240.000 VND

9

1,440.000 VND

10

1,330.000 VND

11

1,520.000 VND

12

1,240.000 VND

13

1,250.000 VND

14

1,590.000 VND

15

1,100.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,650.000 VND

22

1,440.000 VND

23

1,570.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,590.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,620.000 VND

30

1,560.000 VND

31

1,400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

840.000 VND

3

730.000 VND

4

570.000 VND

5

860.000 VND

6

610.000 VND

7

450.000 VND

8

580.000 VND

9

790.000 VND

10

410.000 VND

11

450.000 VND

12

640.000 VND

13

440.000 VND

14

470.000 VND

15

590.000 VND

16

890.000 VND

17

620.000 VND

18

740.000 VND

19

740.000 VND

20

890.000 VND

21

530.000 VND

22

900.000 VND

23

670.000 VND

24

760.000 VND

25

720.000 VND

26

480.000 VND

27

720.000 VND

28

860.000 VND

29

940.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

460.000 VND

3

470.000 VND

4

430.000 VND

5

750.000 VND

6

500.000 VND

7

510.000 VND

8

500.000 VND

9

590.000 VND

10

890.000 VND

11

690.000 VND

12

720.000 VND

13

740.000 VND

14

810.000 VND

15

610.000 VND

16

900.000 VND

17

790.000 VND

18

450.000 VND

19

800.000 VND

20

710.000 VND

21

440.000 VND

22

530.000 VND

23

860.000 VND

24

940.000 VND

25

550.000 VND

26

450.000 VND

27

900.000 VND

28

890.000 VND

29

440.000 VND

30

460.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

420.000 VND

3

640.000 VND

4

790.000 VND

5

470.000 VND

6

810.000 VND

7

440.000 VND

8

840.000 VND

9

810.000 VND

10

910.000 VND

11

880.000 VND

12

670.000 VND

13

600.000 VND

14

620.000 VND

15

410.000 VND

16

670.000 VND

17

910.000 VND

18

430.000 VND

19

560.000 VND

20

600.000 VND

21

700.000 VND

22

840.000 VND

23

770.000 VND

24

770.000 VND

25

760.000 VND

26

540.000 VND

27

640.000 VND

28

550.000 VND

29

560.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

850.000 VND

3

550.000 VND

4

540.000 VND

5

750.000 VND

6

950.000 VND

7

790.000 VND

8

850.000 VND

9

610.000 VND

10

840.000 VND

11

460.000 VND

12

700.000 VND

13

830.000 VND

14

590.000 VND

15

670.000 VND

16

620.000 VND

17

600.000 VND

18

590.000 VND

19

440.000 VND

20

520.000 VND

21

520.000 VND

22

900.000 VND

23

400.000 VND

24

570.000 VND

25

520.000 VND

26

620.000 VND

27

480.000 VND

28

880.000 VND

29

820.000 VND

30

410.000 VND

31

840.000 VND

+ Tôi đăng kí trước giá vé có rẻ không, giá cao nhất là bao nhiêu? đặt trước vài tuần sẽ có vé máy bay rẻ, giá cao nhất cho hành trình này là 2,150,000d (chưa thuế phí).

+ Ghế ngồi của tôi là số mấy, có gần cửa sổ không ? Quý khách khi làm thủ tục sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, qk có thể đến làm thủ tục sớm để chọn cho mình chỗ ngồi.

Vé máy bay TPHCM Sài Gòn đi Tam Kỳ giá rẻ vietnam airlines
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ