Vé máy bay Tuy Hòa Phú Yên đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Tuy Hòa Phú Yên đi TPHCM Sài Gòn

Giá vé một chiều từ Tuy Hòa đi TPHCM khoảng bao nhiêu ? chuyến này có lịch bay thường xuyên không? Từ Tuy Hòa đi Sài Gòn chỉ có Vietnam airlines bay, giá vé máy bay Tuy Hòa TPHCM một chiều khoảng 1,2 triệu đồng.

Đặt vé trên wed như thế nào ? Quý khách truy cập vào trang web chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, và chọn các thông tin về chuyến bay ở mục đặt vé phía phải sau đó kiểm tra giá vé và đặt vé theo hướng dẫn trên web.

vé máy bay tuy hòa phú yên đi tphcm sài gòn
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

660.000 VND

24

600.000 VND

25

730.000 VND

26

450.000 VND

27

520.000 VND

28

670.000 VND

29

490.000 VND

30

550.000 VND

31

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

520.000 VND

3

630.000 VND

4

600.000 VND

5

480.000 VND

6

600.000 VND

7

740.000 VND

8

430.000 VND

9

630.000 VND

10

410.000 VND

11

680.000 VND

12

440.000 VND

13

450.000 VND

14

460.000 VND

15

520.000 VND

16

560.000 VND

17

560.000 VND

18

570.000 VND

19

710.000 VND

20

410.000 VND

21

540.000 VND

22

650.000 VND

23

710.000 VND

24

710.000 VND

25

690.000 VND

26

510.000 VND

27

500.000 VND

28

460.000 VND

29

680.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

710.000 VND

3

480.000 VND

4

440.000 VND

5

540.000 VND

6

480.000 VND

7

660.000 VND

8

460.000 VND

9

650.000 VND

10

460.000 VND

11

740.000 VND

12

450.000 VND

13

720.000 VND

14

630.000 VND

15

630.000 VND

16

710.000 VND

17

430.000 VND

18

470.000 VND

19

430.000 VND

20

550.000 VND

21

570.000 VND

22

500.000 VND

23

590.000 VND

24

700.000 VND

25

570.000 VND

26

670.000 VND

27

570.000 VND

28

640.000 VND

29

490.000 VND

30

440.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

430.000 VND

2

670.000 VND

3

540.000 VND

4

610.000 VND

5

520.000 VND

6

560.000 VND

7

510.000 VND

8

430.000 VND

9

490.000 VND

10

460.000 VND

11

740.000 VND

12

740.000 VND

13

430.000 VND

14

740.000 VND

15

440.000 VND

16

470.000 VND

17

410.000 VND

18

560.000 VND

19

690.000 VND

20

490.000 VND

21

460.000 VND

22

690.000 VND

23

650.000 VND

24

620.000 VND

25

550.000 VND

26

740.000 VND

27

560.000 VND

28

420.000 VND

29

450.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,300.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,620.000 VND

4

1,460.000 VND

5

1,640.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,440.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,470.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,320.000 VND

15

1,500.000 VND

16

1,430.000 VND

17

1,550.000 VND

18

1,510.000 VND

19

1,550.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,570.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,310.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,550.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,560.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,330.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,410.000 VND

2

1,330.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,300.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,140.000 VND

7

1,290.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,390.000 VND

10

1,160.000 VND

11

1,390.000 VND

12

1,360.000 VND

13

1,420.000 VND

14

1,240.000 VND

15

1,370.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,290.000 VND

21

1,110.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,390.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,310.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,270.000 VND

29

1,250.000 VND

30

1,250.000 VND

31

1,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

610.000 VND

3

550.000 VND

4

640.000 VND

5

460.000 VND

6

630.000 VND

7

500.000 VND

8

720.000 VND

9

450.000 VND

10

480.000 VND

11

720.000 VND

12

510.000 VND

13

530.000 VND

14

510.000 VND

15

720.000 VND

16

570.000 VND

17

530.000 VND

18

660.000 VND

19

720.000 VND

20

670.000 VND

21

440.000 VND

22

560.000 VND

23

710.000 VND

24

420.000 VND

25

710.000 VND

26

530.000 VND

27

620.000 VND

28

470.000 VND

29

530.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

420.000 VND

3

510.000 VND

4

540.000 VND

5

460.000 VND

6

520.000 VND

7

590.000 VND

8

640.000 VND

9

460.000 VND

10

560.000 VND

11

410.000 VND

12

690.000 VND

13

570.000 VND

14

630.000 VND

15

600.000 VND

16

460.000 VND

17

660.000 VND

18

540.000 VND

19

740.000 VND

20

510.000 VND

21

730.000 VND

22

550.000 VND

23

550.000 VND

24

720.000 VND

25

690.000 VND

26

620.000 VND

27

460.000 VND

28

580.000 VND

29

580.000 VND

30

580.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

710.000 VND

3

560.000 VND

4

410.000 VND

5

400.000 VND

6

530.000 VND

7

550.000 VND

8

590.000 VND

9

540.000 VND

10

650.000 VND

11

490.000 VND

12

570.000 VND

13

600.000 VND

14

740.000 VND

15

420.000 VND

16

670.000 VND

17

410.000 VND

18

460.000 VND

19

580.000 VND

20

480.000 VND

21

460.000 VND

22

740.000 VND

23

540.000 VND

24

730.000 VND

25

720.000 VND

26

690.000 VND

27

600.000 VND

28

730.000 VND

29

500.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

490.000 VND

3

620.000 VND

4

410.000 VND

5

630.000 VND

6

630.000 VND

7

700.000 VND

8

540.000 VND

9

450.000 VND

10

420.000 VND

11

400.000 VND

12

470.000 VND

13

460.000 VND

14

640.000 VND

15

410.000 VND

16

680.000 VND

17

710.000 VND

18

450.000 VND

19

580.000 VND

20

620.000 VND

21

550.000 VND

22

730.000 VND

23

710.000 VND

24

590.000 VND

25

640.000 VND

26

410.000 VND

27

570.000 VND

28

490.000 VND

29

530.000 VND

30

440.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,340.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,080.000 VND

4

2,090.000 VND

5

2,220.000 VND

6

2,030.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,340.000 VND

10

2,040.000 VND

11

2,090.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,100.000 VND

14

2,160.000 VND

15

2,010.000 VND

16

2,120.000 VND

17

2,010.000 VND

18

2,030.000 VND

19

2,280.000 VND

20

2,030.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,050.000 VND

24

2,170.000 VND

25

2,160.000 VND

26

2,050.000 VND

27

2,070.000 VND

28

2,080.000 VND

29

2,010.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,410.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,490.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,650.000 VND

6

2,580.000 VND

7

2,570.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,670.000 VND

10

2,600.000 VND

11

2,660.000 VND

12

2,520.000 VND

13

2,490.000 VND

14

2,630.000 VND

15

2,530.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,630.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,730.000 VND

25

2,490.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,750.000 VND

29

2,670.000 VND

Tôi có thể mua thêm hành lý như thế nào ? Quý khách được miễn phí 20kg hành lý ký gửi, nếu muốn mua thêm hành lý quý khách có thể liên hệ trước với đại lý vemaybaylyhai.com.vn hoặc ra sân bay đăng ký trước khi làm thủ tục. Phí hành lý 40,000VND/ 1kg.

Vé máy bay Tuy Hòa Phú Yên đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
Tôi muốn hoàn , đổi vé mất phí bao nhiêu, liên hệ thế nào ? Quý khách liên hệ với đại lý để hoàn lại vé, phí hoàn là 350,000VND.

Tôi đặt vé máy bay Phú Yên đi Sài Gòn ba người chung 1 mã đặt chỗ, những bây giờ có một người thay đổi ngày bay ,có thể đổi riêng cho người đó không, phí thế nào? chúng tôi sẽ tách người quý khách cần thay đổi và đổi riêng cho người đó, phí 350.000+chênh lệch.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ