Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột

1/ Vinh đi Buôn Mê Thuột hãng nào rẻ nhất,  hãng nào chất lượng nhất ? Vinh đi Buôn Ma Thuột hãng JetStar là rẻ nhất , nhưng hãng bay chất lượng nhất vẫn là Vietnam Airlines.

2/ Tôi ở Vinh thì lấy vé làm sao, có gì chắc chắn không ? Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ cấp cho bạn 1 mã đặt chỗ qua tin nhắn, bạn có thể liên hệ với tổng đài để kiểm tra thông tin của mình.

3/ Tôi có thể dùng các loại giấy tờ nào để làm thủ tục ? bạn sử dụng 1 trong các loại giấy tờ chính như CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân và các loại giấy tờ khác như thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo ….
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,200.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,200.000 VND

22

2,100.000 VND

23

1,920.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,190.000 VND

26

2,210.000 VND

27

1,970.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,070.000 VND

30

1,940.000 VND

31

2,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,620.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,510.000 VND

6

2,430.000 VND

7

2,370.000 VND

8

2,630.000 VND

9

2,490.000 VND

10

2,460.000 VND

11

2,540.000 VND

12

2,470.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,470.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,460.000 VND

17

2,440.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,350.000 VND

20

2,300.000 VND

21

2,350.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,570.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

490.000 VND

2

350.000 VND

3

610.000 VND

4

430.000 VND

5

420.000 VND

6

320.000 VND

7

390.000 VND

8

560.000 VND

9

500.000 VND

10

640.000 VND

11

620.000 VND

12

600.000 VND

13

600.000 VND

14

630.000 VND

15

430.000 VND

16

600.000 VND

17

410.000 VND

18

620.000 VND

19

490.000 VND

20

330.000 VND

21

570.000 VND

22

390.000 VND

23

410.000 VND

24

350.000 VND

25

490.000 VND

26

600.000 VND

27

530.000 VND

28

340.000 VND

29

340.000 VND

30

340.000 VND

31

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

640.000 VND

3

560.000 VND

4

500.000 VND

5

440.000 VND

6

640.000 VND

7

420.000 VND

8

530.000 VND

9

360.000 VND

10

510.000 VND

11

520.000 VND

12

570.000 VND

13

570.000 VND

14

580.000 VND

15

440.000 VND

16

600.000 VND

17

510.000 VND

18

350.000 VND

19

420.000 VND

20

360.000 VND

21

320.000 VND

22

450.000 VND

23

450.000 VND

24

620.000 VND

25

390.000 VND

26

520.000 VND

27

570.000 VND

28

520.000 VND

29

400.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

470.000 VND

3

330.000 VND

4

460.000 VND

5

420.000 VND

6

360.000 VND

7

570.000 VND

8

590.000 VND

9

540.000 VND

10

570.000 VND

11

380.000 VND

12

590.000 VND

13

580.000 VND

14

480.000 VND

15

610.000 VND

16

560.000 VND

17

350.000 VND

18

470.000 VND

19

600.000 VND

20

530.000 VND

21

490.000 VND

22

510.000 VND

23

450.000 VND

24

480.000 VND

25

360.000 VND

26

320.000 VND

27

540.000 VND

28

440.000 VND

29

410.000 VND

30

490.000 VND

31

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

470.000 VND

3

370.000 VND

4

650.000 VND

5

490.000 VND

6

540.000 VND

7

610.000 VND

8

510.000 VND

9

380.000 VND

10

540.000 VND

11

360.000 VND

12

350.000 VND

13

590.000 VND

14

470.000 VND

15

530.000 VND

16

520.000 VND

17

400.000 VND

18

420.000 VND

19

470.000 VND

20

410.000 VND

21

610.000 VND

22

360.000 VND

23

340.000 VND

24

350.000 VND

25

480.000 VND

26

520.000 VND

27

370.000 VND

28

380.000 VND

29

370.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,200.000 VND

2

1,250.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,470.000 VND

5

1,480.000 VND

6

1,420.000 VND

7

1,230.000 VND

8

1,350.000 VND

9

1,400.000 VND

10

1,390.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,470.000 VND

13

1,520.000 VND

14

1,420.000 VND

15

1,450.000 VND

16

1,200.000 VND

17

1,200.000 VND

18

1,200.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,490.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,230.000 VND

26

1,500.000 VND

27

1,490.000 VND

28

1,230.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,010.000 VND

3

1,300.000 VND

4

1,280.000 VND

5

1,000.000 VND

6

1,010.000 VND

7

1,200.000 VND

8

1,200.000 VND

9

1,010.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,160.000 VND

16

1,250.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,130.000 VND

20

1,300.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,160.000 VND

23

1,040.000 VND

24

1,070.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,010.000 VND

27

1,260.000 VND

28

1,030.000 VND

29

1,240.000 VND

30

1,180.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

640.000 VND

3

390.000 VND

4

480.000 VND

5

550.000 VND

6

300.000 VND

7

650.000 VND

8

360.000 VND

9

400.000 VND

10

560.000 VND

11

540.000 VND

12

600.000 VND

13

350.000 VND

14

580.000 VND

15

550.000 VND

16

610.000 VND

17

490.000 VND

18

490.000 VND

19

360.000 VND

20

630.000 VND

21

480.000 VND

22

310.000 VND

23

320.000 VND

24

540.000 VND

25

310.000 VND

26

530.000 VND

27

620.000 VND

28

470.000 VND

29

330.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

350.000 VND

3

450.000 VND

4

340.000 VND

5

550.000 VND

6

470.000 VND

7

640.000 VND

8

550.000 VND

9

540.000 VND

10

440.000 VND

11

600.000 VND

12

440.000 VND

13

510.000 VND

14

580.000 VND

15

360.000 VND

16

460.000 VND

17

330.000 VND

18

390.000 VND

19

390.000 VND

20

340.000 VND

21

440.000 VND

22

360.000 VND

23

330.000 VND

24

450.000 VND

25

410.000 VND

26

460.000 VND

27

610.000 VND

28

610.000 VND

29

560.000 VND

30

350.000 VND

31

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

370.000 VND

3

580.000 VND

4

460.000 VND

5

450.000 VND

6

480.000 VND

7

380.000 VND

8

480.000 VND

9

430.000 VND

10

470.000 VND

11

640.000 VND

12

540.000 VND

13

590.000 VND

14

490.000 VND

15

410.000 VND

16

500.000 VND

17

310.000 VND

18

390.000 VND

19

380.000 VND

20

560.000 VND

21

490.000 VND

22

400.000 VND

23

600.000 VND

24

450.000 VND

25

520.000 VND

26

320.000 VND

27

390.000 VND

28

450.000 VND

29

360.000 VND

30

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

530.000 VND

3

430.000 VND

4

510.000 VND

5

500.000 VND

6

400.000 VND

7

510.000 VND

8

610.000 VND

9

440.000 VND

10

540.000 VND

11

360.000 VND

12

520.000 VND

13

470.000 VND

14

480.000 VND

15

310.000 VND

16

350.000 VND

17

360.000 VND

18

490.000 VND

19

540.000 VND

20

360.000 VND

21

460.000 VND

22

430.000 VND

23

310.000 VND

24

470.000 VND

25

490.000 VND

26

460.000 VND

27

610.000 VND

28

350.000 VND

29

350.000 VND

30

300.000 VND

31

370.000 VND


4/ Con tôi có thể mang giấy khai sinh photo làm thủ tục hay không ? Hãng quy định sử dụng giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao để bay chặng vé máy bay Vinh Buôn Ma Thuột.

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
5/ Con út nhà tôi 5 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, tôi đem giấy chứng sinh của bác sĩ được chứ ? Hãng có quy định trẻ trên 1 tháng tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh để làm thủ tục. Xem trước thông tin nguyên tắc bay để mua vé máy bay hợp lệ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ