Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột

1/ Vinh đi Buôn Mê Thuột hãng nào rẻ nhất,  hãng nào chất lượng nhất ? Vinh đi Buôn Ma Thuột hãng JetStar là rẻ nhất , nhưng hãng bay chất lượng nhất vẫn là Vietnam Airlines.

2/ Tôi ở Vinh thì lấy vé làm sao, có gì chắc chắn không ? Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ cấp cho bạn 1 mã đặt chỗ qua tin nhắn, bạn có thể liên hệ với tổng đài để kiểm tra thông tin của mình.

3/ Tôi có thể dùng các loại giấy tờ nào để làm thủ tục ? bạn sử dụng 1 trong các loại giấy tờ chính như CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân và các loại giấy tờ khác như thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo ….
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

400.000 VND

20

510.000 VND

21

500.000 VND

22

610.000 VND

23

600.000 VND

24

540.000 VND

25

470.000 VND

26

580.000 VND

27

540.000 VND

28

350.000 VND

29

560.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,270.000 VND

3

1,480.000 VND

4

1,290.000 VND

5

1,530.000 VND

6

1,540.000 VND

7

1,240.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,490.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,220.000 VND

13

1,280.000 VND

14

1,250.000 VND

15

1,270.000 VND

16

1,310.000 VND

17

1,540.000 VND

18

1,330.000 VND

19

1,410.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,370.000 VND

22

1,220.000 VND

23

1,440.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,330.000 VND

26

1,230.000 VND

27

1,550.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,280.000 VND

31

1,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,240.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,240.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,070.000 VND

6

1,130.000 VND

7

1,270.000 VND

8

1,220.000 VND

9

1,240.000 VND

10

1,250.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,330.000 VND

13

1,330.000 VND

14

1,300.000 VND

15

1,300.000 VND

16

1,240.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,210.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,320.000 VND

23

1,120.000 VND

24

1,190.000 VND

25

1,200.000 VND

26

1,290.000 VND

27

1,340.000 VND

28

1,060.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,020.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

480.000 VND

3

610.000 VND

4

420.000 VND

5

510.000 VND

6

340.000 VND

7

310.000 VND

8

320.000 VND

9

470.000 VND

10

590.000 VND

11

300.000 VND

12

330.000 VND

13

550.000 VND

14

370.000 VND

15

330.000 VND

16

480.000 VND

17

490.000 VND

18

520.000 VND

19

640.000 VND

20

390.000 VND

21

580.000 VND

22

330.000 VND

23

590.000 VND

24

430.000 VND

25

560.000 VND

26

520.000 VND

27

300.000 VND

28

620.000 VND

29

620.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

500.000 VND

3

310.000 VND

4

340.000 VND

5

370.000 VND

6

500.000 VND

7

550.000 VND

8

570.000 VND

9

570.000 VND

10

590.000 VND

11

420.000 VND

12

390.000 VND

13

370.000 VND

14

330.000 VND

15

390.000 VND

16

340.000 VND

17

500.000 VND

18

330.000 VND

19

610.000 VND

20

500.000 VND

21

480.000 VND

22

320.000 VND

23

580.000 VND

24

560.000 VND

25

650.000 VND

26

330.000 VND

27

310.000 VND

28

550.000 VND

29

480.000 VND

30

410.000 VND

31

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

360.000 VND

2

340.000 VND

3

470.000 VND

4

450.000 VND

5

340.000 VND

6

380.000 VND

7

350.000 VND

8

300.000 VND

9

520.000 VND

10

460.000 VND

11

420.000 VND

12

320.000 VND

13

540.000 VND

14

590.000 VND

15

420.000 VND

16

450.000 VND

17

320.000 VND

18

560.000 VND

19

500.000 VND

20

520.000 VND

21

330.000 VND

22

600.000 VND

23

610.000 VND

24

350.000 VND

25

600.000 VND

26

370.000 VND

27

310.000 VND

28

370.000 VND

29

590.000 VND

30

550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

530.000 VND

3

540.000 VND

4

580.000 VND

5

500.000 VND

6

630.000 VND

7

400.000 VND

8

610.000 VND

9

530.000 VND

10

530.000 VND

11

510.000 VND

12

540.000 VND

13

340.000 VND

14

420.000 VND

15

630.000 VND

16

350.000 VND

17

360.000 VND

18

430.000 VND

19

370.000 VND

20

340.000 VND

21

520.000 VND

22

440.000 VND

23

610.000 VND

24

320.000 VND

25

410.000 VND

26

320.000 VND

27

500.000 VND

28

490.000 VND

29

540.000 VND

30

530.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,150.000 VND

2

2,110.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,000.000 VND

5

2,090.000 VND

6

1,950.000 VND

7

2,180.000 VND

8

1,990.000 VND

9

2,100.000 VND

10

2,100.000 VND

11

2,060.000 VND

12

2,040.000 VND

13

2,180.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,140.000 VND

16

1,990.000 VND

17

2,190.000 VND

18

2,080.000 VND

19

2,120.000 VND

20

2,190.000 VND

21

2,140.000 VND

22

1,940.000 VND

23

2,240.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,220.000 VND

26

1,970.000 VND

27

1,910.000 VND

28

2,030.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,000.000 VND

31

2,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,570.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,510.000 VND

4

2,330.000 VND

5

2,350.000 VND

6

2,430.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,520.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,630.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,440.000 VND

14

2,490.000 VND

15

2,570.000 VND

16

2,380.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,510.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,550.000 VND

22

2,310.000 VND

23

2,330.000 VND

24

2,510.000 VND

25

2,380.000 VND

26

2,330.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,460.000 VND

29

2,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,090.000 VND

2

1,980.000 VND

3

1,980.000 VND

4

2,030.000 VND

5

2,080.000 VND

6

1,900.000 VND

7

1,800.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,140.000 VND

10

2,040.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,050.000 VND

13

1,820.000 VND

14

2,080.000 VND

15

1,980.000 VND

16

1,980.000 VND

17

2,140.000 VND

18

1,940.000 VND

19

2,120.000 VND

20

2,110.000 VND

21

1,910.000 VND

22

2,090.000 VND

23

1,860.000 VND

24

1,920.000 VND

25

2,020.000 VND

26

2,040.000 VND

27

2,130.000 VND

28

1,990.000 VND

29

2,080.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

320.000 VND

3

590.000 VND

4

330.000 VND

5

530.000 VND

6

600.000 VND

7

550.000 VND

8

360.000 VND

9

350.000 VND

10

330.000 VND

11

420.000 VND

12

380.000 VND

13

300.000 VND

14

370.000 VND

15

420.000 VND

16

480.000 VND

17

600.000 VND

18

310.000 VND

19

490.000 VND

20

430.000 VND

21

490.000 VND

22

540.000 VND

23

390.000 VND

24

420.000 VND

25

530.000 VND

26

390.000 VND

27

460.000 VND

28

600.000 VND

29

480.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

600.000 VND

3

320.000 VND

4

350.000 VND

5

310.000 VND

6

570.000 VND

7

570.000 VND

8

590.000 VND

9

410.000 VND

10

450.000 VND

11

510.000 VND

12

630.000 VND

13

350.000 VND

14

470.000 VND

15

600.000 VND

16

480.000 VND

17

620.000 VND

18

620.000 VND

19

390.000 VND

20

500.000 VND

21

510.000 VND

22

600.000 VND

23

580.000 VND

24

450.000 VND

25

610.000 VND

26

320.000 VND

27

490.000 VND

28

490.000 VND

29

580.000 VND

30

420.000 VND

31

470.000 VND


4/ Con tôi có thể mang giấy khai sinh photo làm thủ tục hay không ? Hãng quy định sử dụng giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao để bay chặng vé máy bay Vinh Buôn Ma Thuột.

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
5/ Con út nhà tôi 5 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, tôi đem giấy chứng sinh của bác sĩ được chứ ? Hãng có quy định trẻ trên 1 tháng tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh để làm thủ tục. Xem trước thông tin nguyên tắc bay để mua vé máy bay hợp lệ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ