Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột

1/ Vinh đi Buôn Mê Thuột hãng nào rẻ nhất,  hãng nào chất lượng nhất ? Vinh đi Buôn Ma Thuột hãng JetStar là rẻ nhất , nhưng hãng bay chất lượng nhất vẫn là Vietnam Airlines.

2/ Tôi ở Vinh thì lấy vé làm sao, có gì chắc chắn không ? Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ cấp cho bạn 1 mã đặt chỗ qua tin nhắn, bạn có thể liên hệ với tổng đài để kiểm tra thông tin của mình.

3/ Tôi có thể dùng các loại giấy tờ nào để làm thủ tục ? bạn sử dụng 1 trong các loại giấy tờ chính như CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân và các loại giấy tờ khác như thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo ….
GIÁ VÉ THÁNG 04 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

500.000 VND

23

320.000 VND

24

330.000 VND

25

510.000 VND

26

470.000 VND

27

520.000 VND

28

460.000 VND

29

620.000 VND

30

370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

400.000 VND

3

450.000 VND

4

480.000 VND

5

320.000 VND

6

450.000 VND

7

300.000 VND

8

510.000 VND

9

370.000 VND

10

480.000 VND

11

340.000 VND

12

400.000 VND

13

340.000 VND

14

330.000 VND

15

330.000 VND

16

460.000 VND

17

500.000 VND

18

440.000 VND

19

480.000 VND

20

310.000 VND

21

400.000 VND

22

500.000 VND

23

470.000 VND

24

420.000 VND

25

590.000 VND

26

460.000 VND

27

600.000 VND

28

530.000 VND

29

470.000 VND

30

300.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

380.000 VND

3

510.000 VND

4

640.000 VND

5

400.000 VND

6

340.000 VND

7

490.000 VND

8

640.000 VND

9

400.000 VND

10

560.000 VND

11

550.000 VND

12

470.000 VND

13

490.000 VND

14

350.000 VND

15

480.000 VND

16

310.000 VND

17

580.000 VND

18

380.000 VND

19

640.000 VND

20

320.000 VND

21

460.000 VND

22

320.000 VND

23

580.000 VND

24

620.000 VND

25

590.000 VND

26

580.000 VND

27

380.000 VND

28

620.000 VND

29

380.000 VND

30

410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,280.000 VND

2

1,520.000 VND

3

1,410.000 VND

4

1,350.000 VND

5

1,310.000 VND

6

1,480.000 VND

7

1,440.000 VND

8

1,480.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,380.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,410.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,290.000 VND

16

1,410.000 VND

17

1,540.000 VND

18

1,380.000 VND

19

1,430.000 VND

20

1,240.000 VND

21

1,350.000 VND

22

1,470.000 VND

23

1,470.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,290.000 VND

26

1,350.000 VND

27

1,340.000 VND

28

1,240.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,500.000 VND

31

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,330.000 VND

3

1,220.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,200.000 VND

6

1,230.000 VND

7

1,210.000 VND

8

1,310.000 VND

9

1,040.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,240.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,090.000 VND

15

1,070.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,320.000 VND

19

1,180.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,140.000 VND

23

1,290.000 VND

24

1,090.000 VND

25

1,150.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,290.000 VND

30

1,130.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

380.000 VND

3

600.000 VND

4

560.000 VND

5

580.000 VND

6

640.000 VND

7

400.000 VND

8

470.000 VND

9

560.000 VND

10

320.000 VND

11

310.000 VND

12

630.000 VND

13

320.000 VND

14

350.000 VND

15

580.000 VND

16

560.000 VND

17

480.000 VND

18

440.000 VND

19

540.000 VND

20

650.000 VND

21

420.000 VND

22

540.000 VND

23

560.000 VND

24

350.000 VND

25

330.000 VND

26

550.000 VND

27

450.000 VND

28

320.000 VND

29

450.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

600.000 VND

3

520.000 VND

4

570.000 VND

5

440.000 VND

6

580.000 VND

7

550.000 VND

8

420.000 VND

9

530.000 VND

10

640.000 VND

11

540.000 VND

12

610.000 VND

13

420.000 VND

14

520.000 VND

15

350.000 VND

16

310.000 VND

17

370.000 VND

18

430.000 VND

19

360.000 VND

20

350.000 VND

21

610.000 VND

22

390.000 VND

23

440.000 VND

24

320.000 VND

25

330.000 VND

26

590.000 VND

27

540.000 VND

28

610.000 VND

29

530.000 VND

30

600.000 VND

31

320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

570.000 VND

3

340.000 VND

4

410.000 VND

5

470.000 VND

6

360.000 VND

7

580.000 VND

8

410.000 VND

9

530.000 VND

10

600.000 VND

11

360.000 VND

12

370.000 VND

13

510.000 VND

14

510.000 VND

15

530.000 VND

16

410.000 VND

17

630.000 VND

18

530.000 VND

19

300.000 VND

20

400.000 VND

21

370.000 VND

22

370.000 VND

23

320.000 VND

24

590.000 VND

25

630.000 VND

26

360.000 VND

27

380.000 VND

28

370.000 VND

29

380.000 VND

30

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

430.000 VND

3

520.000 VND

4

450.000 VND

5

310.000 VND

6

340.000 VND

7

360.000 VND

8

370.000 VND

9

600.000 VND

10

630.000 VND

11

540.000 VND

12

620.000 VND

13

470.000 VND

14

560.000 VND

15

620.000 VND

16

510.000 VND

17

490.000 VND

18

570.000 VND

19

650.000 VND

20

580.000 VND

21

620.000 VND

22

380.000 VND

23

380.000 VND

24

420.000 VND

25

450.000 VND

26

610.000 VND

27

430.000 VND

28

320.000 VND

29

630.000 VND

30

500.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

1,940.000 VND

3

2,070.000 VND

4

1,970.000 VND

5

1,950.000 VND

6

1,970.000 VND

7

1,980.000 VND

8

2,170.000 VND

9

2,080.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,020.000 VND

12

1,980.000 VND

13

1,920.000 VND

14

1,970.000 VND

15

1,910.000 VND

16

2,170.000 VND

17

2,000.000 VND

18

1,990.000 VND

19

1,910.000 VND

20

1,910.000 VND

21

2,100.000 VND

22

2,080.000 VND

23

2,120.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,100.000 VND

27

2,030.000 VND

28

1,990.000 VND

29

2,250.000 VND

30

1,910.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,390.000 VND

2

2,550.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,610.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,540.000 VND

9

2,460.000 VND

10

2,590.000 VND

11

2,310.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,510.000 VND

14

2,560.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,460.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,520.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,530.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,310.000 VND

26

2,360.000 VND

27

2,320.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,900.000 VND

2

1,870.000 VND

3

2,090.000 VND

4

2,110.000 VND

5

1,900.000 VND

6

1,810.000 VND

7

2,010.000 VND

8

1,930.000 VND

9

2,000.000 VND

10

2,020.000 VND

11

1,850.000 VND

12

1,990.000 VND

13

2,040.000 VND

14

1,910.000 VND

15

1,890.000 VND

16

1,810.000 VND

17

2,110.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,880.000 VND

20

1,850.000 VND

21

2,130.000 VND

22

1,980.000 VND

23

1,910.000 VND

24

1,900.000 VND

25

2,120.000 VND

26

1,980.000 VND

27

1,990.000 VND

28

1,930.000 VND

29

2,030.000 VND

30

1,870.000 VND

31

2,100.000 VND


4/ Con tôi có thể mang giấy khai sinh photo làm thủ tục hay không ? Hãng quy định sử dụng giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao để bay chặng vé máy bay Vinh Buôn Ma Thuột.

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
5/ Con út nhà tôi 5 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, tôi đem giấy chứng sinh của bác sĩ được chứ ? Hãng có quy định trẻ trên 1 tháng tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh để làm thủ tục. Xem trước thông tin nguyên tắc bay để mua vé máy bay hợp lệ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ