Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột

1/ Vinh đi Buôn Mê Thuột hãng nào rẻ nhất,  hãng nào chất lượng nhất ? Vinh đi Buôn Ma Thuột hãng JetStar là rẻ nhất , nhưng hãng bay chất lượng nhất vẫn là Vietnam Airlines.

2/ Tôi ở Vinh thì lấy vé làm sao, có gì chắc chắn không ? Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ cấp cho bạn 1 mã đặt chỗ qua tin nhắn, bạn có thể liên hệ với tổng đài để kiểm tra thông tin của mình.

3/ Tôi có thể dùng các loại giấy tờ nào để làm thủ tục ? bạn sử dụng 1 trong các loại giấy tờ chính như CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân và các loại giấy tờ khác như thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo ….
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

500.000 VND

25

520.000 VND

26

450.000 VND

27

490.000 VND

28

640.000 VND

29

360.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

610.000 VND

3

370.000 VND

4

390.000 VND

5

320.000 VND

6

550.000 VND

7

410.000 VND

8

510.000 VND

9

320.000 VND

10

460.000 VND

11

430.000 VND

12

500.000 VND

13

630.000 VND

14

400.000 VND

15

570.000 VND

16

390.000 VND

17

420.000 VND

18

320.000 VND

19

520.000 VND

20

640.000 VND

21

370.000 VND

22

370.000 VND

23

600.000 VND

24

560.000 VND

25

640.000 VND

26

520.000 VND

27

330.000 VND

28

390.000 VND

29

560.000 VND

30

350.000 VND

31

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

490.000 VND

3

460.000 VND

4

470.000 VND

5

610.000 VND

6

330.000 VND

7

380.000 VND

8

610.000 VND

9

610.000 VND

10

360.000 VND

11

370.000 VND

12

540.000 VND

13

400.000 VND

14

630.000 VND

15

630.000 VND

16

590.000 VND

17

430.000 VND

18

390.000 VND

19

490.000 VND

20

380.000 VND

21

460.000 VND

22

480.000 VND

23

390.000 VND

24

530.000 VND

25

380.000 VND

26

520.000 VND

27

330.000 VND

28

590.000 VND

29

560.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

400.000 VND

2

560.000 VND

3

310.000 VND

4

460.000 VND

5

570.000 VND

6

650.000 VND

7

640.000 VND

8

630.000 VND

9

610.000 VND

10

420.000 VND

11

450.000 VND

12

480.000 VND

13

400.000 VND

14

610.000 VND

15

350.000 VND

16

540.000 VND

17

430.000 VND

18

320.000 VND

19

460.000 VND

20

630.000 VND

21

360.000 VND

22

460.000 VND

23

460.000 VND

24

430.000 VND

25

650.000 VND

26

450.000 VND

27

540.000 VND

28

620.000 VND

29

390.000 VND

30

640.000 VND

31

480.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,180.000 VND

2

1,930.000 VND

3

2,000.000 VND

4

2,020.000 VND

5

2,170.000 VND

6

1,960.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,120.000 VND

9

2,230.000 VND

10

2,140.000 VND

11

1,910.000 VND

12

2,000.000 VND

13

2,010.000 VND

14

2,160.000 VND

15

2,220.000 VND

16

2,230.000 VND

17

1,950.000 VND

18

2,090.000 VND

19

2,100.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,020.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,060.000 VND

24

2,240.000 VND

25

2,170.000 VND

26

2,170.000 VND

27

1,910.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,090.000 VND

30

2,130.000 VND

31

2,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,360.000 VND

2

2,520.000 VND

3

2,400.000 VND

4

2,490.000 VND

5

2,480.000 VND

6

2,560.000 VND

7

2,610.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,510.000 VND

10

2,490.000 VND

11

2,580.000 VND

12

2,430.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,440.000 VND

16

2,360.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,380.000 VND

19

2,640.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,480.000 VND

23

2,540.000 VND

24

2,440.000 VND

25

2,550.000 VND

26

2,520.000 VND

27

2,480.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,810.000 VND

2

2,050.000 VND

3

2,110.000 VND

4

1,800.000 VND

5

1,830.000 VND

6

2,120.000 VND

7

1,970.000 VND

8

1,920.000 VND

9

1,850.000 VND

10

2,060.000 VND

11

1,920.000 VND

12

1,970.000 VND

13

2,140.000 VND

14

2,140.000 VND

15

1,960.000 VND

16

1,800.000 VND

17

1,890.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,140.000 VND

20

1,900.000 VND

21

2,050.000 VND

22

2,120.000 VND

23

2,070.000 VND

24

1,860.000 VND

25

1,900.000 VND

26

1,950.000 VND

27

1,930.000 VND

28

2,010.000 VND

29

2,130.000 VND

30

1,920.000 VND

31

1,980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

320.000 VND

3

620.000 VND

4

410.000 VND

5

320.000 VND

6

420.000 VND

7

370.000 VND

8

370.000 VND

9

300.000 VND

10

400.000 VND

11

350.000 VND

12

430.000 VND

13

640.000 VND

14

410.000 VND

15

540.000 VND

16

530.000 VND

17

500.000 VND

18

350.000 VND

19

550.000 VND

20

530.000 VND

21

460.000 VND

22

560.000 VND

23

340.000 VND

24

300.000 VND

25

460.000 VND

26

490.000 VND

27

630.000 VND

28

420.000 VND

29

370.000 VND

30

380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

450.000 VND

3

510.000 VND

4

480.000 VND

5

310.000 VND

6

340.000 VND

7

350.000 VND

8

340.000 VND

9

590.000 VND

10

430.000 VND

11

450.000 VND

12

610.000 VND

13

590.000 VND

14

400.000 VND

15

600.000 VND

16

610.000 VND

17

450.000 VND

18

430.000 VND

19

620.000 VND

20

430.000 VND

21

310.000 VND

22

440.000 VND

23

420.000 VND

24

450.000 VND

25

530.000 VND

26

450.000 VND

27

550.000 VND

28

460.000 VND

29

480.000 VND

30

490.000 VND

31

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

570.000 VND

3

550.000 VND

4

640.000 VND

5

510.000 VND

6

490.000 VND

7

360.000 VND

8

490.000 VND

9

310.000 VND

10

440.000 VND

11

400.000 VND

12

560.000 VND

13

530.000 VND

14

460.000 VND

15

530.000 VND

16

520.000 VND

17

430.000 VND

18

460.000 VND

19

320.000 VND

20

350.000 VND

21

440.000 VND

22

530.000 VND

23

500.000 VND

24

350.000 VND

25

440.000 VND

26

310.000 VND

27

530.000 VND

28

440.000 VND

29

310.000 VND

30

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

310.000 VND

3

470.000 VND

4

310.000 VND

5

610.000 VND

6

360.000 VND

7

610.000 VND

8

590.000 VND

9

300.000 VND

10

310.000 VND

11

480.000 VND

12

320.000 VND

13

580.000 VND

14

460.000 VND

15

410.000 VND

16

480.000 VND

17

320.000 VND

18

590.000 VND

19

310.000 VND

20

320.000 VND

21

320.000 VND

22

380.000 VND

23

320.000 VND

24

440.000 VND

25

310.000 VND

26

470.000 VND

27

470.000 VND

28

550.000 VND

29

300.000 VND

30

340.000 VND

31

340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

380.000 VND

2

360.000 VND

3

550.000 VND

4

630.000 VND

5

350.000 VND

6

300.000 VND

7

640.000 VND

8

440.000 VND

9

350.000 VND

10

580.000 VND

11

640.000 VND

12

360.000 VND

13

500.000 VND

14

600.000 VND

15

480.000 VND

16

410.000 VND

17

350.000 VND

18

580.000 VND

19

540.000 VND

20

520.000 VND

21

560.000 VND

22

370.000 VND

23

560.000 VND

24

320.000 VND

25

310.000 VND

26

480.000 VND

27

340.000 VND

28

540.000 VND

29

600.000 VND

30

420.000 VND

31

470.000 VND


4/ Con tôi có thể mang giấy khai sinh photo làm thủ tục hay không ? Hãng quy định sử dụng giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao để bay chặng vé máy bay Vinh Buôn Ma Thuột.

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
5/ Con út nhà tôi 5 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, tôi đem giấy chứng sinh của bác sĩ được chứ ? Hãng có quy định trẻ trên 1 tháng tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh để làm thủ tục. Xem trước thông tin nguyên tắc bay để mua vé máy bay hợp lệ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ