Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ vietnam airlines

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột

1/ Vinh đi Buôn Mê Thuột hãng nào rẻ nhất,  hãng nào chất lượng nhất ? Vinh đi Buôn Ma Thuột hãng JetStar là rẻ nhất , nhưng hãng bay chất lượng nhất vẫn là Vietnam Airlines.

2/ Tôi ở Vinh thì lấy vé làm sao, có gì chắc chắn không ? Quý khách ở xa có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi xác nhận thanh toán đại lý sẽ cấp cho bạn 1 mã đặt chỗ qua tin nhắn, bạn có thể liên hệ với tổng đài để kiểm tra thông tin của mình.

3/ Tôi có thể dùng các loại giấy tờ nào để làm thủ tục ? bạn sử dụng 1 trong các loại giấy tờ chính như CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy xác nhận nhân thân và các loại giấy tờ khác như thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo ….
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

590.000 VND

19

560.000 VND

20

310.000 VND

21

490.000 VND

22

440.000 VND

23

310.000 VND

24

480.000 VND

25

370.000 VND

26

510.000 VND

27

380.000 VND

28

530.000 VND

29

350.000 VND

30

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

530.000 VND

3

640.000 VND

4

440.000 VND

5

540.000 VND

6

560.000 VND

7

590.000 VND

8

380.000 VND

9

440.000 VND

10

380.000 VND

11

360.000 VND

12

570.000 VND

13

450.000 VND

14

650.000 VND

15

530.000 VND

16

380.000 VND

17

450.000 VND

18

490.000 VND

19

440.000 VND

20

330.000 VND

21

430.000 VND

22

410.000 VND

23

640.000 VND

24

310.000 VND

25

390.000 VND

26

630.000 VND

27

330.000 VND

28

590.000 VND

29

360.000 VND

30

330.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,100.000 VND

2

1,980.000 VND

3

2,080.000 VND

4

1,910.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,050.000 VND

7

2,100.000 VND

8

2,090.000 VND

9

2,160.000 VND

10

2,210.000 VND

11

1,980.000 VND

12

2,050.000 VND

13

2,080.000 VND

14

2,200.000 VND

15

2,030.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,160.000 VND

18

1,910.000 VND

19

2,170.000 VND

20

2,200.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,070.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,130.000 VND

25

2,190.000 VND

26

1,940.000 VND

27

2,080.000 VND

28

1,930.000 VND

29

1,940.000 VND

30

2,120.000 VND

31

2,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,540.000 VND

3

2,490.000 VND

4

2,490.000 VND

5

2,630.000 VND

6

2,550.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,390.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,460.000 VND

13

2,570.000 VND

14

2,420.000 VND

15

2,330.000 VND

16

2,630.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,300.000 VND

19

2,330.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,450.000 VND

23

2,390.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,350.000 VND

26

2,650.000 VND

27

2,420.000 VND

28

2,600.000 VND

29

2,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,990.000 VND

2

1,830.000 VND

3

2,020.000 VND

4

1,840.000 VND

5

2,140.000 VND

6

1,860.000 VND

7

1,880.000 VND

8

2,150.000 VND

9

1,930.000 VND

10

1,990.000 VND

11

1,910.000 VND

12

1,900.000 VND

13

1,850.000 VND

14

2,060.000 VND

15

2,070.000 VND

16

1,860.000 VND

17

2,110.000 VND

18

2,070.000 VND

19

1,980.000 VND

20

1,840.000 VND

21

1,830.000 VND

22

2,020.000 VND

23

1,820.000 VND

24

2,130.000 VND

25

2,110.000 VND

26

1,860.000 VND

27

1,860.000 VND

28

1,970.000 VND

29

1,830.000 VND

30

1,900.000 VND

31

2,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

350.000 VND

2

560.000 VND

3

420.000 VND

4

580.000 VND

5

560.000 VND

6

570.000 VND

7

360.000 VND

8

310.000 VND

9

400.000 VND

10

510.000 VND

11

320.000 VND

12

620.000 VND

13

330.000 VND

14

560.000 VND

15

600.000 VND

16

590.000 VND

17

510.000 VND

18

630.000 VND

19

590.000 VND

20

450.000 VND

21

510.000 VND

22

640.000 VND

23

310.000 VND

24

600.000 VND

25

600.000 VND

26

560.000 VND

27

380.000 VND

28

460.000 VND

29

530.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

490.000 VND

3

330.000 VND

4

470.000 VND

5

370.000 VND

6

470.000 VND

7

330.000 VND

8

480.000 VND

9

440.000 VND

10

440.000 VND

11

600.000 VND

12

370.000 VND

13

580.000 VND

14

440.000 VND

15

600.000 VND

16

640.000 VND

17

520.000 VND

18

420.000 VND

19

640.000 VND

20

520.000 VND

21

550.000 VND

22

620.000 VND

23

490.000 VND

24

620.000 VND

25

590.000 VND

26

370.000 VND

27

460.000 VND

28

560.000 VND

29

310.000 VND

30

550.000 VND

31

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

350.000 VND

3

510.000 VND

4

600.000 VND

5

390.000 VND

6

420.000 VND

7

440.000 VND

8

510.000 VND

9

590.000 VND

10

520.000 VND

11

330.000 VND

12

440.000 VND

13

430.000 VND

14

650.000 VND

15

420.000 VND

16

550.000 VND

17

340.000 VND

18

320.000 VND

19

650.000 VND

20

640.000 VND

21

480.000 VND

22

440.000 VND

23

360.000 VND

24

380.000 VND

25

450.000 VND

26

310.000 VND

27

630.000 VND

28

420.000 VND

29

610.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

390.000 VND

3

640.000 VND

4

450.000 VND

5

380.000 VND

6

370.000 VND

7

540.000 VND

8

530.000 VND

9

510.000 VND

10

600.000 VND

11

560.000 VND

12

480.000 VND

13

400.000 VND

14

650.000 VND

15

360.000 VND

16

430.000 VND

17

470.000 VND

18

450.000 VND

19

630.000 VND

20

450.000 VND

21

380.000 VND

22

630.000 VND

23

370.000 VND

24

580.000 VND

25

460.000 VND

26

590.000 VND

27

480.000 VND

28

610.000 VND

29

370.000 VND

30

650.000 VND

31

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

650.000 VND

3

360.000 VND

4

440.000 VND

5

340.000 VND

6

370.000 VND

7

500.000 VND

8

520.000 VND

9

380.000 VND

10

300.000 VND

11

400.000 VND

12

430.000 VND

13

420.000 VND

14

310.000 VND

15

630.000 VND

16

540.000 VND

17

650.000 VND

18

510.000 VND

19

520.000 VND

20

570.000 VND

21

530.000 VND

22

570.000 VND

23

440.000 VND

24

510.000 VND

25

470.000 VND

26

520.000 VND

27

340.000 VND

28

630.000 VND

29

500.000 VND

30

570.000 VND

31

390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

500.000 VND

2

350.000 VND

3

450.000 VND

4

360.000 VND

5

470.000 VND

6

360.000 VND

7

330.000 VND

8

530.000 VND

9

360.000 VND

10

390.000 VND

11

620.000 VND

12

580.000 VND

13

590.000 VND

14

580.000 VND

15

610.000 VND

16

310.000 VND

17

410.000 VND

18

520.000 VND

19

630.000 VND

20

620.000 VND

21

530.000 VND

22

550.000 VND

23

520.000 VND

24

430.000 VND

25

480.000 VND

26

500.000 VND

27

650.000 VND

28

390.000 VND

29

560.000 VND

30

440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

340.000 VND

2

330.000 VND

3

520.000 VND

4

350.000 VND

5

480.000 VND

6

650.000 VND

7

350.000 VND

8

600.000 VND

9

320.000 VND

10

490.000 VND

11

600.000 VND

12

640.000 VND

13

470.000 VND

14

540.000 VND

15

410.000 VND

16

610.000 VND

17

480.000 VND

18

600.000 VND

19

530.000 VND

20

540.000 VND

21

330.000 VND

22

410.000 VND

23

430.000 VND

24

640.000 VND

25

430.000 VND

26

650.000 VND

27

520.000 VND

28

340.000 VND

29

370.000 VND

30

430.000 VND

31

600.000 VND


4/ Con tôi có thể mang giấy khai sinh photo làm thủ tục hay không ? Hãng quy định sử dụng giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao để bay chặng vé máy bay Vinh Buôn Ma Thuột.

Vé máy bay Vinh đi Buôn Ma Thuột giá rẻ
 
5/ Con út nhà tôi 5 tháng tuổi, chưa làm giấy khai sinh, tôi đem giấy chứng sinh của bác sĩ được chứ ? Hãng có quy định trẻ trên 1 tháng tuổi bắt buộc phải có giấy khai sinh để làm thủ tục. Xem trước thông tin nguyên tắc bay để mua vé máy bay hợp lệ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ